1G4GA5GR4GF1…

Buick

Lacrosse

1G4GA5GR4GF118083 | 1G4GA5GR4GF150466; 1G4GA5GR4GF100165; 1G4GA5GR4GF119556 | 1G4GA5GR4GF145672; 1G4GA5GR4GF165954

1G4GA5GR4GF103681; 1G4GA5GR4GF182642; 1G4GA5GR4GF165128; 1G4GA5GR4GF105091

1G4GA5GR4GF104538; 1G4GA5GR4GF188523 | 1G4GA5GR4GF137135 | 1G4GA5GR4GF191860; 1G4GA5GR4GF107987; 1G4GA5GR4GF126426 | 1G4GA5GR4GF195729 | 1G4GA5GR4GF137247 | 1G4GA5GR4GF172094 | 1G4GA5GR4GF174072; 1G4GA5GR4GF197531; 1G4GA5GR4GF154288

1G4GA5GR4GF130802 | 1G4GA5GR4GF148894; 1G4GA5GR4GF104054 | 1G4GA5GR4GF179417; 1G4GA5GR4GF178168 | 1G4GA5GR4GF131853 | 1G4GA5GR4GF121517 | 1G4GA5GR4GF122506 | 1G4GA5GR4GF115541 | 1G4GA5GR4GF158695 | 1G4GA5GR4GF154730 | 1G4GA5GR4GF186190; 1G4GA5GR4GF120870

1G4GA5GR4GF115099 | 1G4GA5GR4GF177070 | 1G4GA5GR4GF127088; 1G4GA5GR4GF157109 | 1G4GA5GR4GF180423 | 1G4GA5GR4GF133537 | 1G4GA5GR4GF115314

1G4GA5GR4GF166814; 1G4GA5GR4GF172385; 1G4GA5GR4GF183029 | 1G4GA5GR4GF122117 | 1G4GA5GR4GF101204

1G4GA5GR4GF165405

1G4GA5GR4GF154923; 1G4GA5GR4GF192040; 1G4GA5GR4GF167655 | 1G4GA5GR4GF126913 | 1G4GA5GR4GF168014; 1G4GA5GR4GF142173 | 1G4GA5GR4GF102563 | 1G4GA5GR4GF132131 | 1G4GA5GR4GF177926; 1G4GA5GR4GF139466

1G4GA5GR4GF157241; 1G4GA5GR4GF177117; 1G4GA5GR4GF182785 | 1G4GA5GR4GF108976 | 1G4GA5GR4GF196475; 1G4GA5GR4GF193141

1G4GA5GR4GF199067 | 1G4GA5GR4GF150645; 1G4GA5GR4GF158518

1G4GA5GR4GF119122 | 1G4GA5GR4GF150452

1G4GA5GR4GF147342 | 1G4GA5GR4GF163556; 1G4GA5GR4GF197139 | 1G4GA5GR4GF173861 | 1G4GA5GR4GF101249 | 1G4GA5GR4GF166389 | 1G4GA5GR4GF134686; 1G4GA5GR4GF145705 | 1G4GA5GR4GF190921 | 1G4GA5GR4GF192720 | 1G4GA5GR4GF191079 | 1G4GA5GR4GF133280; 1G4GA5GR4GF140309; 1G4GA5GR4GF113627; 1G4GA5GR4GF152556; 1G4GA5GR4GF167817 | 1G4GA5GR4GF166747 | 1G4GA5GR4GF130251 | 1G4GA5GR4GF157434; 1G4GA5GR4GF142657; 1G4GA5GR4GF199084; 1G4GA5GR4GF182236 | 1G4GA5GR4GF124384 | 1G4GA5GR4GF191051; 1G4GA5GR4GF121257; 1G4GA5GR4GF148846

1G4GA5GR4GF142514 | 1G4GA5GR4GF130282

1G4GA5GR4GF122361; 1G4GA5GR4GF166327 | 1G4GA5GR4GF162066; 1G4GA5GR4GF167123 | 1G4GA5GR4GF173830; 1G4GA5GR4GF118066; 1G4GA5GR4GF125602 | 1G4GA5GR4GF107021; 1G4GA5GR4GF166781; 1G4GA5GR4GF185928; 1G4GA5GR4GF128824 | 1G4GA5GR4GF156185

1G4GA5GR4GF172287; 1G4GA5GR4GF137538; 1G4GA5GR4GF191759; 1G4GA5GR4GF194869

1G4GA5GR4GF144666; 1G4GA5GR4GF165730 | 1G4GA5GR4GF171348

1G4GA5GR4GF100988 | 1G4GA5GR4GF125177; 1G4GA5GR4GF140293; 1G4GA5GR4GF175111 | 1G4GA5GR4GF127480

1G4GA5GR4GF194712; 1G4GA5GR4GF111957 | 1G4GA5GR4GF103227

1G4GA5GR4GF121999 | 1G4GA5GR4GF164884; 1G4GA5GR4GF174153; 1G4GA5GR4GF112624; 1G4GA5GR4GF172497; 1G4GA5GR4GF141265 | 1G4GA5GR4GF152797; 1G4GA5GR4GF184133; 1G4GA5GR4GF180941 | 1G4GA5GR4GF193480 | 1G4GA5GR4GF123817 | 1G4GA5GR4GF152315 | 1G4GA5GR4GF144876 | 1G4GA5GR4GF107116 | 1G4GA5GR4GF146692; 1G4GA5GR4GF131657 | 1G4GA5GR4GF143016 | 1G4GA5GR4GF198081; 1G4GA5GR4GF169163 | 1G4GA5GR4GF106421 | 1G4GA5GR4GF145686 | 1G4GA5GR4GF111652 | 1G4GA5GR4GF156946 | 1G4GA5GR4GF128225 | 1G4GA5GR4GF141184 | 1G4GA5GR4GF129309

1G4GA5GR4GF130704; 1G4GA5GR4GF184486; 1G4GA5GR4GF103874 | 1G4GA5GR4GF149978 | 1G4GA5GR4GF169549; 1G4GA5GR4GF122036

1G4GA5GR4GF166862 | 1G4GA5GR4GF142139 | 1G4GA5GR4GF118519 | 1G4GA5GR4GF144425; 1G4GA5GR4GF179241 | 1G4GA5GR4GF168188; 1G4GA5GR4GF134073; 1G4GA5GR4GF199800; 1G4GA5GR4GF176243 | 1G4GA5GR4GF103258 | 1G4GA5GR4GF119587; 1G4GA5GR4GF162987 | 1G4GA5GR4GF176470 | 1G4GA5GR4GF187324; 1G4GA5GR4GF144845; 1G4GA5GR4GF122926 | 1G4GA5GR4GF129195 | 1G4GA5GR4GF135725 | 1G4GA5GR4GF121145; 1G4GA5GR4GF110436; 1G4GA5GR4GF129360 | 1G4GA5GR4GF147745

1G4GA5GR4GF195536; 1G4GA5GR4GF110369 | 1G4GA5GR4GF182575 | 1G4GA5GR4GF162326 | 1G4GA5GR4GF141122; 1G4GA5GR4GF173312 | 1G4GA5GR4GF146921 | 1G4GA5GR4GF146868; 1G4GA5GR4GF148376 | 1G4GA5GR4GF114728; 1G4GA5GR4GF133781; 1G4GA5GR4GF164187 | 1G4GA5GR4GF158891 | 1G4GA5GR4GF117970; 1G4GA5GR4GF121758 | 1G4GA5GR4GF193463; 1G4GA5GR4GF180826 | 1G4GA5GR4GF107343; 1G4GA5GR4GF124692 |

1G4GA5GR4GF108928

; 1G4GA5GR4GF105673 | 1G4GA5GR4GF136907 | 1G4GA5GR4GF122165 | 1G4GA5GR4GF131867 | 1G4GA5GR4GF110288 | 1G4GA5GR4GF182141; 1G4GA5GR4GF160849 | 1G4GA5GR4GF179062 | 1G4GA5GR4GF117838 | 1G4GA5GR4GF105236 | 1G4GA5GR4GF163637 | 1G4GA5GR4GF131562 | 1G4GA5GR4GF143579 | 1G4GA5GR4GF190210 | 1G4GA5GR4GF164058

1G4GA5GR4GF197674 | 1G4GA5GR4GF143596 | 1G4GA5GR4GF192782 | 1G4GA5GR4GF187789 | 1G4GA5GR4GF100635 | 1G4GA5GR4GF104829 | 1G4GA5GR4GF114986; 1G4GA5GR4GF160995 | 1G4GA5GR4GF168563 | 1G4GA5GR4GF174427; 1G4GA5GR4GF126216 | 1G4GA5GR4GF137023 | 1G4GA5GR4GF169096 | 1G4GA5GR4GF133697 | 1G4GA5GR4GF152525 | 1G4GA5GR4GF190790 | 1G4GA5GR4GF137989 | 1G4GA5GR4GF153786; 1G4GA5GR4GF159636 | 1G4GA5GR4GF177750 | 1G4GA5GR4GF155943

1G4GA5GR4GF109111 | 1G4GA5GR4GF192569; 1G4GA5GR4GF132176 | 1G4GA5GR4GF159118 | 1G4GA5GR4GF138480; 1G4GA5GR4GF167090; 1G4GA5GR4GF180146 | 1G4GA5GR4GF125325 | 1G4GA5GR4GF129956 | 1G4GA5GR4GF113207; 1G4GA5GR4GF189848; 1G4GA5GR4GF196329; 1G4GA5GR4GF116219; 1G4GA5GR4GF168885; 1G4GA5GR4GF171589; 1G4GA5GR4GF164710 | 1G4GA5GR4GF170300

1G4GA5GR4GF107911 | 1G4GA5GR4GF104703; 1G4GA5GR4GF148622

1G4GA5GR4GF173956 | 1G4GA5GR4GF125714 | 1G4GA5GR4GF125888; 1G4GA5GR4GF151259 | 1G4GA5GR4GF104796 | 1G4GA5GR4GF141072 | 1G4GA5GR4GF181846 | 1G4GA5GR4GF162536; 1G4GA5GR4GF161385; 1G4GA5GR4GF170524 | 1G4GA5GR4GF108993; 1G4GA5GR4GF195116 | 1G4GA5GR4GF121677 | 1G4GA5GR4GF114311; 1G4GA5GR4GF195925 | 1G4GA5GR4GF176050 | 1G4GA5GR4GF194628; 1G4GA5GR4GF199781; 1G4GA5GR4GF188733; 1G4GA5GR4GF199361 | 1G4GA5GR4GF164075; 1G4GA5GR4GF199912; 1G4GA5GR4GF163315 | 1G4GA5GR4GF173827

1G4GA5GR4GF124434 | 1G4GA5GR4GF155358; 1G4GA5GR4GF126068; 1G4GA5GR4GF135286; 1G4GA5GR4GF177084; 1G4GA5GR4GF193995

1G4GA5GR4GF124000; 1G4GA5GR4GF133179 | 1G4GA5GR4GF179708 | 1G4GA5GR4GF101834; 1G4GA5GR4GF170457 | 1G4GA5GR4GF129634 | 1G4GA5GR4GF167168 | 1G4GA5GR4GF148779; 1G4GA5GR4GF177909 | 1G4GA5GR4GF121730 | 1G4GA5GR4GF190398; 1G4GA5GR4GF160592 | 1G4GA5GR4GF150676 | 1G4GA5GR4GF128645 | 1G4GA5GR4GF148796; 1G4GA5GR4GF142433 | 1G4GA5GR4GF112753; 1G4GA5GR4GF142030; 1G4GA5GR4GF143260 | 1G4GA5GR4GF157174

1G4GA5GR4GF154176

1G4GA5GR4GF194337; 1G4GA5GR4GF186254 | 1G4GA5GR4GF190353; 1G4GA5GR4GF179336; 1G4GA5GR4GF153853 | 1G4GA5GR4GF136051 | 1G4GA5GR4GF138608 | 1G4GA5GR4GF133845; 1G4GA5GR4GF154100;

1G4GA5GR4GF105818

| 1G4GA5GR4GF178591; 1G4GA5GR4GF193687; 1G4GA5GR4GF199666 | 1G4GA5GR4GF186691 | 1G4GA5GR4GF105415

1G4GA5GR4GF160513 | 1G4GA5GR4GF116964; 1G4GA5GR4GF154193 | 1G4GA5GR4GF122523

1G4GA5GR4GF163234; 1G4GA5GR4GF169230; 1G4GA5GR4GF159894; 1G4GA5GR4GF175576 | 1G4GA5GR4GF127947 | 1G4GA5GR4GF131285; 1G4GA5GR4GF190482 | 1G4GA5GR4GF194645 | 1G4GA5GR4GF113742 | 1G4GA5GR4GF132727 | 1G4GA5GR4GF100862 | 1G4GA5GR4GF174458 | 1G4GA5GR4GF118794; 1G4GA5GR4GF125082 | 1G4GA5GR4GF105303

1G4GA5GR4GF163783 | 1G4GA5GR4GF156266 | 1G4GA5GR4GF119735

1G4GA5GR4GF140360 | 1G4GA5GR4GF188957; 1G4GA5GR4GF142318 | 1G4GA5GR4GF115202 | 1G4GA5GR4GF173519 | 1G4GA5GR4GF105902; 1G4GA5GR4GF146739 | 1G4GA5GR4GF172838

1G4GA5GR4GF138320; 1G4GA5GR4GF182205 | 1G4GA5GR4GF171222 | 1G4GA5GR4GF181085 | 1G4GA5GR4GF174055 | 1G4GA5GR4GF108380 | 1G4GA5GR4GF176081 | 1G4GA5GR4GF108394 | 1G4GA5GR4GF109805; 1G4GA5GR4GF162648; 1G4GA5GR4GF188487 | 1G4GA5GR4GF156414 | 1G4GA5GR4GF137457; 1G4GA5GR4GF182513 | 1G4GA5GR4GF143937 | 1G4GA5GR4GF171561; 1G4GA5GR4GF197030 | 1G4GA5GR4GF183970 | 1G4GA5GR4GF115782; 1G4GA5GR4GF128676; 1G4GA5GR4GF107309 | 1G4GA5GR4GF140780 | 1G4GA5GR4GF199070 | 1G4GA5GR4GF102269; 1G4GA5GR4GF188490; 1G4GA5GR4GF153139 | 1G4GA5GR4GF139452 | 1G4GA5GR4GF183709 | 1G4GA5GR4GF155098 | 1G4GA5GR4GF122022 | 1G4GA5GR4GF110940 | 1G4GA5GR4GF116298 | 1G4GA5GR4GF100103; 1G4GA5GR4GF141864; 1G4GA5GR4GF156218; 1G4GA5GR4GF101154 | 1G4GA5GR4GF134610 | 1G4GA5GR4GF131898; 1G4GA5GR4GF113272 | 1G4GA5GR4GF144778 | 1G4GA5GR4GF198050

1G4GA5GR4GF199411 | 1G4GA5GR4GF162357 | 1G4GA5GR4GF140519; 1G4GA5GR4GF129553 | 1G4GA5GR4GF180938;

1G4GA5GR4GF157823

; 1G4GA5GR4GF135370 | 1G4GA5GR4GF146904 | 1G4GA5GR4GF193625 | 1G4GA5GR4GF118956; 1G4GA5GR4GF173777; 1G4GA5GR4GF103289; 1G4GA5GR4GF183547 | 1G4GA5GR4GF133425; 1G4GA5GR4GF123249; 1G4GA5GR4GF167882; 1G4GA5GR4GF162309; 1G4GA5GR4GF163668

1G4GA5GR4GF117788; 1G4GA5GR4GF182754 | 1G4GA5GR4GF181667 | 1G4GA5GR4GF166604; 1G4GA5GR4GF167641 | 1G4GA5GR4GF108850 | 1G4GA5GR4GF143176 | 1G4GA5GR4GF152945; 1G4GA5GR4GF162259 | 1G4GA5GR4GF165534; 1G4GA5GR4GF126054

1G4GA5GR4GF163086 | 1G4GA5GR4GF113613 | 1G4GA5GR4GF135711 |

1G4GA5GR4GF175769

| 1G4GA5GR4GF169356 | 1G4GA5GR4GF108508; 1G4GA5GR4GF131822 | 1G4GA5GR4GF131514

1G4GA5GR4GF173200; 1G4GA5GR4GF159572; 1G4GA5GR4GF127236 | 1G4GA5GR4GF161130; 1G4GA5GR4GF155246 | 1G4GA5GR4GF170538 | 1G4GA5GR4GF187341 | 1G4GA5GR4GF141671 | 1G4GA5GR4GF187565 |

1G4GA5GR4GF120464

; 1G4GA5GR4GF126281; 1G4GA5GR4GF176582 | 1G4GA5GR4GF153934 | 1G4GA5GR4GF173875 | 1G4GA5GR4GF147602

1G4GA5GR4GF131870 | 1G4GA5GR4GF148197 | 1G4GA5GR4GF177067; 1G4GA5GR4GF189137; 1G4GA5GR4GF146546 | 1G4GA5GR4GF114342 | 1G4GA5GR4GF100778; 1G4GA5GR4GF118553; 1G4GA5GR4GF185752 | 1G4GA5GR4GF179840; 1G4GA5GR4GF162830 | 1G4GA5GR4GF110808; 1G4GA5GR4GF138558 | 1G4GA5GR4GF104152 | 1G4GA5GR4GF115197

1G4GA5GR4GF107410 | 1G4GA5GR4GF131240 | 1G4GA5GR4GF183953; 1G4GA5GR4GF135157 | 1G4GA5GR4GF138995; 1G4GA5GR4GF127950 | 1G4GA5GR4GF187338; 1G4GA5GR4GF106192 | 1G4GA5GR4GF152458; 1G4GA5GR4GF183306 | 1G4GA5GR4GF119606 | 1G4GA5GR4GF176016 | 1G4GA5GR4GF127527 | 1G4GA5GR4GF174766; 1G4GA5GR4GF137796; 1G4GA5GR4GF161757 | 1G4GA5GR4GF129875 | 1G4GA5GR4GF169423 | 1G4GA5GR4GF104989 | 1G4GA5GR4GF171141 | 1G4GA5GR4GF111506 | 1G4GA5GR4GF116687 | 1G4GA5GR4GF120836; 1G4GA5GR4GF119671 | 1G4GA5GR4GF122814

1G4GA5GR4GF167932; 1G4GA5GR4GF181443 | 1G4GA5GR4GF130539 | 1G4GA5GR4GF100456; 1G4GA5GR4GF178204 | 1G4GA5GR4GF156431; 1G4GA5GR4GF103891 | 1G4GA5GR4GF136115 | 1G4GA5GR4GF133022; 1G4GA5GR4GF167297; 1G4GA5GR4GF195570; 1G4GA5GR4GF128273 | 1G4GA5GR4GF153514 | 1G4GA5GR4GF111831 | 1G4GA5GR4GF161712; 1G4GA5GR4GF146689; 1G4GA5GR4GF141136 | 1G4GA5GR4GF126376

1G4GA5GR4GF116205 | 1G4GA5GR4GF197206; 1G4GA5GR4GF164982

1G4GA5GR4GF149642; 1G4GA5GR4GF195083 | 1G4GA5GR4GF180227 | 1G4GA5GR4GF150094 | 1G4GA5GR4GF114910 | 1G4GA5GR4GF129715; 1G4GA5GR4GF161614

1G4GA5GR4GF194872 | 1G4GA5GR4GF154792 | 1G4GA5GR4GF130654 | 1G4GA5GR4GF121369 | 1G4GA5GR4GF174640; 1G4GA5GR4GF198002; 1G4GA5GR4GF149947; 1G4GA5GR4GF196024 | 1G4GA5GR4GF142965

1G4GA5GR4GF167266; 1G4GA5GR4GF168269; 1G4GA5GR4GF166330 | 1G4GA5GR4GF122053 | 1G4GA5GR4GF190515 | 1G4GA5GR4GF156140

1G4GA5GR4GF106645 | 1G4GA5GR4GF115927

1G4GA5GR4GF122845 | 1G4GA5GR4GF192667 | 1G4GA5GR4GF111098 | 1G4GA5GR4GF197271; 1G4GA5GR4GF161760 | 1G4GA5GR4GF148927; 1G4GA5GR4GF158938; 1G4GA5GR4GF122151; 1G4GA5GR4GF180311 | 1G4GA5GR4GF185511; 1G4GA5GR4GF101963 | 1G4GA5GR4GF102921; 1G4GA5GR4GF132551 | 1G4GA5GR4GF182298 | 1G4GA5GR4GF127852 | 1G4GA5GR4GF132808 | 1G4GA5GR4GF125776 | 1G4GA5GR4GF145011 | 1G4GA5GR4GF130041 | 1G4GA5GR4GF107004; 1G4GA5GR4GF129889; 1G4GA5GR4GF199098 | 1G4GA5GR4GF143307

1G4GA5GR4GF192572; 1G4GA5GR4GF173228 | 1G4GA5GR4GF194225; 1G4GA5GR4GF180681 | 1G4GA5GR4GF151116; 1G4GA5GR4GF190336 | 1G4GA5GR4GF109755 | 1G4GA5GR4GF136261 | 1G4GA5GR4GF192622 | 1G4GA5GR4GF199280 | 1G4GA5GR4GF104930 | 1G4GA5GR4GF146191 | 1G4GA5GR4GF128127 | 1G4GA5GR4GF147194 | 1G4GA5GR4GF147020 | 1G4GA5GR4GF178378; 1G4GA5GR4GF193186 | 1G4GA5GR4GF189669

1G4GA5GR4GF101025 | 1G4GA5GR4GF126071 | 1G4GA5GR4GF126152 | 1G4GA5GR4GF121954 | 1G4GA5GR4GF174881; 1G4GA5GR4GF177201 | 1G4GA5GR4GF134641 | 1G4GA5GR4GF198615 | 1G4GA5GR4GF150371 | 1G4GA5GR4GF126698 | 1G4GA5GR4GF128922 | 1G4GA5GR4GF115555; 1G4GA5GR4GF100960; 1G4GA5GR4GF114616 | 1G4GA5GR4GF132310 | 1G4GA5GR4GF145963; 1G4GA5GR4GF128399 |

1G4GA5GR4GF137328

| 1G4GA5GR4GF102787; 1G4GA5GR4GF143761; 1G4GA5GR4GF169079 |

1G4GA5GR4GF105432

| 1G4GA5GR4GF161211; 1G4GA5GR4GF184214; 1G4GA5GR4GF188036; 1G4GA5GR4GF135367 | 1G4GA5GR4GF183001 | 1G4GA5GR4GF160589; 1G4GA5GR4GF159250; 1G4GA5GR4GF156784

1G4GA5GR4GF113286 | 1G4GA5GR4GF120643; 1G4GA5GR4GF145879; 1G4GA5GR4GF130153 | 1G4GA5GR4GF199506 | 1G4GA5GR4GF126247; 1G4GA5GR4GF118939 | 1G4GA5GR4GF197237 | 1G4GA5GR4GF121663; 1G4GA5GR4GF156381 | 1G4GA5GR4GF151617; 1G4GA5GR4GF138947; 1G4GA5GR4GF144151 | 1G4GA5GR4GF107441

1G4GA5GR4GF159197 | 1G4GA5GR4GF186920 | 1G4GA5GR4GF138740 | 1G4GA5GR4GF199182 | 1G4GA5GR4GF181281 | 1G4GA5GR4GF188697 | 1G4GA5GR4GF159880 | 1G4GA5GR4GF117435 | 1G4GA5GR4GF125292

1G4GA5GR4GF173889 | 1G4GA5GR4GF157644 | 1G4GA5GR4GF140908; 1G4GA5GR4GF150998

1G4GA5GR4GF186366; 1G4GA5GR4GF191115 | 1G4GA5GR4GF127219 | 1G4GA5GR4GF110971 | 1G4GA5GR4GF187226

1G4GA5GR4GF101607; 1G4GA5GR4GF168675; 1G4GA5GR4GF125759; 1G4GA5GR4GF142626 | 1G4GA5GR4GF179028 | 1G4GA5GR4GF163749 | 1G4GA5GR4GF176629; 1G4GA5GR4GF119427

1G4GA5GR4GF100974; 1G4GA5GR4GF137684 | 1G4GA5GR4GF188277 | 1G4GA5GR4GF117497 | 1G4GA5GR4GF172161; 1G4GA5GR4GF137409 | 1G4GA5GR4GF106662 | 1G4GA5GR4GF136728; 1G4GA5GR4GF110727 | 1G4GA5GR4GF139502; 1G4GA5GR4GF140388; 1G4GA5GR4GF167753; 1G4GA5GR4GF197111 | 1G4GA5GR4GF128287; 1G4GA5GR4GF175187; 1G4GA5GR4GF186755 | 1G4GA5GR4GF146532; 1G4GA5GR4GF141539 | 1G4GA5GR4GF123770 | 1G4GA5GR4GF137653 | 1G4GA5GR4GF128953; 1G4GA5GR4GF141962 | 1G4GA5GR4GF151438

1G4GA5GR4GF197819 | 1G4GA5GR4GF182253

1G4GA5GR4GF182124 | 1G4GA5GR4GF183452 | 1G4GA5GR4GF109433; 1G4GA5GR4GF191664 | 1G4GA5GR4GF184990; 1G4GA5GR4GF135899; 1G4GA5GR4GF194175; 1G4GA5GR4GF138771

1G4GA5GR4GF128032; 1G4GA5GR4GF151066 | 1G4GA5GR4GF127298; 1G4GA5GR4GF190918 | 1G4GA5GR4GF149298; 1G4GA5GR4GF162746 |

1G4GA5GR4GF123977

; 1G4GA5GR4GF137622

1G4GA5GR4GF105124 | 1G4GA5GR4GF187615; 1G4GA5GR4GF120013; 1G4GA5GR4GF167414; 1G4GA5GR4GF154064 | 1G4GA5GR4GF151620 | 1G4GA5GR4GF184469

1G4GA5GR4GF194743 | 1G4GA5GR4GF191969 | 1G4GA5GR4GF149818 | 1G4GA5GR4GF127933 | 1G4GA5GR4GF118052; 1G4GA5GR4GF129097; 1G4GA5GR4GF106970 | 1G4GA5GR4GF134672; 1G4GA5GR4GF122957 | 1G4GA5GR4GF122683 | 1G4GA5GR4GF128595 | 1G4GA5GR4GF166098 | 1G4GA5GR4GF187579

1G4GA5GR4GF137054 | 1G4GA5GR4GF102045 | 1G4GA5GR4GF100585 | 1G4GA5GR4GF139807; 1G4GA5GR4GF173276 | 1G4GA5GR4GF118715

1G4GA5GR4GF188764 | 1G4GA5GR4GF112087; 1G4GA5GR4GF151844; 1G4GA5GR4GF134848; 1G4GA5GR4GF149382; 1G4GA5GR4GF192345 | 1G4GA5GR4GF102109; 1G4GA5GR4GF172421

1G4GA5GR4GF120450 | 1G4GA5GR4GF143341 | 1G4GA5GR4GF138138 | 1G4GA5GR4GF100912 | 1G4GA5GR4GF169065 | 1G4GA5GR4GF141704 | 1G4GA5GR4GF165808 | 1G4GA5GR4GF169504 | 1G4GA5GR4GF114003 | 1G4GA5GR4GF160723;

1G4GA5GR4GF115961

; 1G4GA5GR4GF109027

1G4GA5GR4GF115958 | 1G4GA5GR4GF118262; 1G4GA5GR4GF153822; 1G4GA5GR4GF114275 | 1G4GA5GR4GF177554; 1G4GA5GR4GF158308; 1G4GA5GR4GF135224 | 1G4GA5GR4GF112381; 1G4GA5GR4GF187999 | 1G4GA5GR4GF181152 | 1G4GA5GR4GF168191 | 1G4GA5GR4GF118505 | 1G4GA5GR4GF184245; 1G4GA5GR4GF190823; 1G4GA5GR4GF193494 | 1G4GA5GR4GF177795 | 1G4GA5GR4GF177537; 1G4GA5GR4GF149673

1G4GA5GR4GF108606

1G4GA5GR4GF140259 | 1G4GA5GR4GF131609; 1G4GA5GR4GF176842 | 1G4GA5GR4GF114194; 1G4GA5GR4GF158566 | 1G4GA5GR4GF129598; 1G4GA5GR4GF150242; 1G4GA5GR4GF122585 | 1G4GA5GR4GF125664 | 1G4GA5GR4GF131965 | 1G4GA5GR4GF186626; 1G4GA5GR4GF172709

1G4GA5GR4GF138527; 1G4GA5GR4GF151228 | 1G4GA5GR4GF152685; 1G4GA5GR4GF185783;

1G4GA5GR4GF128838

; 1G4GA5GR4GF168109; 1G4GA5GR4GF169583 | 1G4GA5GR4GF152816; 1G4GA5GR4GF175383; 1G4GA5GR4GF162021 | 1G4GA5GR4GF147115 | 1G4GA5GR4GF118200 | 1G4GA5GR4GF139550 |

1G4GA5GR4GF178879

| 1G4GA5GR4GF108136; 1G4GA5GR4GF157630; 1G4GA5GR4GF101588

1G4GA5GR4GF187467; 1G4GA5GR4GF160107 | 1G4GA5GR4GF187887 | 1G4GA5GR4GF191504; 1G4GA5GR4GF110114; 1G4GA5GR4GF123929 | 1G4GA5GR4GF142805 | 1G4GA5GR4GF198503 | 1G4GA5GR4GF125745 | 1G4GA5GR4GF112042 | 1G4GA5GR4GF129696 | 1G4GA5GR4GF182852

1G4GA5GR4GF113546 | 1G4GA5GR4GF120142

1G4GA5GR4GF149527; 1G4GA5GR4GF132257 | 1G4GA5GR4GF116561 | 1G4GA5GR4GF185413 | 1G4GA5GR4GF136146 | 1G4GA5GR4GF162892 | 1G4GA5GR4GF151696 | 1G4GA5GR4GF182799 | 1G4GA5GR4GF186903 | 1G4GA5GR4GF136373 | 1G4GA5GR4GF154968; 1G4GA5GR4GF141380 | 1G4GA5GR4GF153299

1G4GA5GR4GF102286; 1G4GA5GR4GF146563; 1G4GA5GR4GF184763 | 1G4GA5GR4GF167557 | 1G4GA5GR4GF134185 | 1G4GA5GR4GF164089 | 1G4GA5GR4GF191289 | 1G4GA5GR4GF167719; 1G4GA5GR4GF139175; 1G4GA5GR4GF172158 | 1G4GA5GR4GF179515; 1G4GA5GR4GF141296 | 1G4GA5GR4GF119976 | 1G4GA5GR4GF107259 | 1G4GA5GR4GF144702; 1G4GA5GR4GF128659 | 1G4GA5GR4GF173245; 1G4GA5GR4GF117628; 1G4GA5GR4GF197836 | 1G4GA5GR4GF170488

1G4GA5GR4GF104118; 1G4GA5GR4GF196718 | 1G4GA5GR4GF180597; 1G4GA5GR4GF179966 | 1G4GA5GR4GF198632 | 1G4GA5GR4GF157577 | 1G4GA5GR4GF143632; 1G4GA5GR4GF139659 | 1G4GA5GR4GF140522 | 1G4GA5GR4GF149561; 1G4GA5GR4GF123879; 1G4GA5GR4GF104121 | 1G4GA5GR4GF131805 | 1G4GA5GR4GF184603

1G4GA5GR4GF192507 | 1G4GA5GR4GF110730; 1G4GA5GR4GF137555; 1G4GA5GR4GF196668 | 1G4GA5GR4GF168174; 1G4GA5GR4GF157854 | 1G4GA5GR4GF167672 | 1G4GA5GR4GF117399; 1G4GA5GR4GF112123 | 1G4GA5GR4GF108265; 1G4GA5GR4GF103745; 1G4GA5GR4GF157756; 1G4GA5GR4GF138270; 1G4GA5GR4GF189171 | 1G4GA5GR4GF110341 | 1G4GA5GR4GF184276 | 1G4GA5GR4GF109206 | 1G4GA5GR4GF180261 | 1G4GA5GR4GF190935; 1G4GA5GR4GF122425; 1G4GA5GR4GF115118; 1G4GA5GR4GF112879 | 1G4GA5GR4GF132114; 1G4GA5GR4GF189963 | 1G4GA5GR4GF126460 | 1G4GA5GR4GF113854 | 1G4GA5GR4GF193673 | 1G4GA5GR4GF112784 | 1G4GA5GR4GF123140 | 1G4GA5GR4GF149723; 1G4GA5GR4GF146661 | 1G4GA5GR4GF134767; 1G4GA5GR4GF163704 | 1G4GA5GR4GF122179 | 1G4GA5GR4GF125096 | 1G4GA5GR4GF153450

1G4GA5GR4GF1854271G4GA5GR4GF110680 | 1G4GA5GR4GF122943 | 1G4GA5GR4GF180969 | 1G4GA5GR4GF121601; 1G4GA5GR4GF109609; 1G4GA5GR4GF126507; 1G4GA5GR4GF104524 | 1G4GA5GR4GF129147 | 1G4GA5GR4GF116401

1G4GA5GR4GF135076 | 1G4GA5GR4GF186125 | 1G4GA5GR4GF142884 | 1G4GA5GR4GF113580; 1G4GA5GR4GF179286 | 1G4GA5GR4GF112462 | 1G4GA5GR4GF148216 | 1G4GA5GR4GF111974; 1G4GA5GR4GF108511 | 1G4GA5GR4GF166411 | 1G4GA5GR4GF184987 | 1G4GA5GR4GF156106 | 1G4GA5GR4GF113529 | 1G4GA5GR4GF130962 | 1G4GA5GR4GF103115; 1G4GA5GR4GF167350 | 1G4GA5GR4GF103163 | 1G4GA5GR4GF168322

1G4GA5GR4GF103177 | 1G4GA5GR4GF128709; 1G4GA5GR4GF195780 | 1G4GA5GR4GF151794; 1G4GA5GR4GF160141 | 1G4GA5GR4GF182849 | 1G4GA5GR4GF122196; 1G4GA5GR4GF157000 | 1G4GA5GR4GF102319

1G4GA5GR4GF100084

| 1G4GA5GR4GF169745 | 1G4GA5GR4GF128449; 1G4GA5GR4GF179210 | 1G4GA5GR4GF109951; 1G4GA5GR4GF102854; 1G4GA5GR4GF146658; 1G4GA5GR4GF187940 | 1G4GA5GR4GF124322

1G4GA5GR4GF190319; 1G4GA5GR4GF111599 | 1G4GA5GR4GF198405; 1G4GA5GR4GF199618 | 1G4GA5GR4GF121789 | 1G4GA5GR4GF109061 | 1G4GA5GR4GF195973 | 1G4GA5GR4GF191812 | 1G4GA5GR4GF188599 | 1G4GA5GR4GF145574; 1G4GA5GR4GF119329 | 1G4GA5GR4GF140990 | 1G4GA5GR4GF121064 | 1G4GA5GR4GF119640 | 1G4GA5GR4GF110551; 1G4GA5GR4GF133506 | 1G4GA5GR4GF150063 | 1G4GA5GR4GF162939

1G4GA5GR4GF130086 | 1G4GA5GR4GF149303; 1G4GA5GR4GF162701 | 1G4GA5GR4GF124093; 1G4GA5GR4GF187419

1G4GA5GR4GF104460 | 1G4GA5GR4GF162228; 1G4GA5GR4GF139631 | 1G4GA5GR4GF168255 | 1G4GA5GR4GF142075 | 1G4GA5GR4GF156459 | 1G4GA5GR4GF175822 | 1G4GA5GR4GF151763; 1G4GA5GR4GF111716; 1G4GA5GR4GF165517; 1G4GA5GR4GF102966

1G4GA5GR4GF186044 | 1G4GA5GR4GF174251 | 1G4GA5GR4GF109707 | 1G4GA5GR4GF183726; 1G4GA5GR4GF158969 | 1G4GA5GR4GF198680 | 1G4GA5GR4GF136776 | 1G4GA5GR4GF128497 | 1G4GA5GR4GF115605; 1G4GA5GR4GF106998 | 1G4GA5GR4GF185010; 1G4GA5GR4GF128967 | 1G4GA5GR4GF185380 | 1G4GA5GR4GF150483 | 1G4GA5GR4GF172788 | 1G4GA5GR4GF143324; 1G4GA5GR4GF112882

1G4GA5GR4GF169874; 1G4GA5GR4GF115037; 1G4GA5GR4GF128807 | 1G4GA5GR4GF179448 | 1G4GA5GR4GF196444 | 1G4GA5GR4GF173133; 1G4GA5GR4GF172418 | 1G4GA5GR4GF172046 | 1G4GA5GR4GF102305; 1G4GA5GR4GF186965 | 1G4GA5GR4GF146496 | 1G4GA5GR4GF152847; 1G4GA5GR4GF153416

1G4GA5GR4GF174668 | 1G4GA5GR4GF165324 | 1G4GA5GR4GF108279 |

1G4GA5GR4GF1178551G4GA5GR4GF170703 | 1G4GA5GR4GF166845 | 1G4GA5GR4GF143646 |

1G4GA5GR4GF183225

; 1G4GA5GR4GF159412; 1G4GA5GR4GF154887 | 1G4GA5GR4GF100358; 1G4GA5GR4GF111327 | 1G4GA5GR4GF137376 | 1G4GA5GR4GF129214; 1G4GA5GR4GF156154 | 1G4GA5GR4GF187680; 1G4GA5GR4GF146126 | 1G4GA5GR4GF167977 | 1G4GA5GR4GF183869; 1G4GA5GR4GF104300 | 1G4GA5GR4GF150578 | 1G4GA5GR4GF127737 | 1G4GA5GR4GF173651

1G4GA5GR4GF170748 | 1G4GA5GR4GF161192; 1G4GA5GR4GF141797

1G4GA5GR4GF173326 | 1G4GA5GR4GF138463; 1G4GA5GR4GF159796 | 1G4GA5GR4GF183676 | 1G4GA5GR4GF171446 | 1G4GA5GR4GF199165

1G4GA5GR4GF195195; 1G4GA5GR4GF118214; 1G4GA5GR4GF120772 | 1G4GA5GR4GF104717 | 1G4GA5GR4GF122280 | 1G4GA5GR4GF108105 | 1G4GA5GR4GF137958

1G4GA5GR4GF132761 | 1G4GA5GR4GF178395 | 1G4GA5GR4GF197870

1G4GA5GR4GF181233 | 1G4GA5GR4GF121419 | 1G4GA5GR4GF170734 | 1G4GA5GR4GF194029;

1G4GA5GR4GF190045

; 1G4GA5GR4GF115216 | 1G4GA5GR4GF179983 | 1G4GA5GR4GF138866; 1G4GA5GR4GF191826; 1G4GA5GR4GF182723 | 1G4GA5GR4GF161015 | 1G4GA5GR4GF164786 | 1G4GA5GR4GF105351; 1G4GA5GR4GF178557; 1G4GA5GR4GF191356; 1G4GA5GR4GF117564 | 1G4GA5GR4GF196928 | 1G4GA5GR4GF172516; 1G4GA5GR4GF149351; 1G4GA5GR4GF130881; 1G4GA5GR4GF189719 | 1G4GA5GR4GF169633; 1G4GA5GR4GF105012; 1G4GA5GR4GF123896

1G4GA5GR4GF123185

1G4GA5GR4GF163217; 1G4GA5GR4GF165694; 1G4GA5GR4GF196976 | 1G4GA5GR4GF179627 | 1G4GA5GR4GF179370; 1G4GA5GR4GF183855 | 1G4GA5GR4GF196508 | 1G4GA5GR4GF125809

1G4GA5GR4GF157420; 1G4GA5GR4GF102014 | 1G4GA5GR4GF176341 | 1G4GA5GR4GF101221 | 1G4GA5GR4GF185833 | 1G4GA5GR4GF165906 | 1G4GA5GR4GF186397 | 1G4GA5GR4GF165758 | 1G4GA5GR4GF164366

1G4GA5GR4GF157952; 1G4GA5GR4GF153691 | 1G4GA5GR4GF106757 | 1G4GA5GR4GF136826 | 1G4GA5GR4GF125793 | 1G4GA5GR4GF129973 | 1G4GA5GR4GF116639; 1G4GA5GR4GF152931; 1G4GA5GR4GF158048 | 1G4GA5GR4GF130332 | 1G4GA5GR4GF195326 | 1G4GA5GR4GF176405; 1G4GA5GR4GF123641; 1G4GA5GR4GF183211 | 1G4GA5GR4GF115636 | 1G4GA5GR4GF105656 | 1G4GA5GR4GF172340; 1G4GA5GR4GF110467 | 1G4GA5GR4GF186917; 1G4GA5GR4GF100277 | 1G4GA5GR4GF171107 | 1G4GA5GR4GF113269 | 1G4GA5GR4GF130590 | 1G4GA5GR4GF158468 | 1G4GA5GR4GF175710 | 1G4GA5GR4GF134364; 1G4GA5GR4GF148264 | 1G4GA5GR4GF184178 | 1G4GA5GR4GF197996; 1G4GA5GR4GF173309; 1G4GA5GR4GF118116 | 1G4GA5GR4GF148121; 1G4GA5GR4GF115426 | 1G4GA5GR4GF108427 | 1G4GA5GR4GF161676 | 1G4GA5GR4GF161774 | 1G4GA5GR4GF148703; 1G4GA5GR4GF172855; 1G4GA5GR4GF121095 | 1G4GA5GR4GF149141 | 1G4GA5GR4GF189414 | 1G4GA5GR4GF162732; 1G4GA5GR4GF111571 | 1G4GA5GR4GF144697; 1G4GA5GR4GF122456

1G4GA5GR4GF110274 | 1G4GA5GR4GF188117; 1G4GA5GR4GF179420; 1G4GA5GR4GF129438 | 1G4GA5GR4GF128077; 1G4GA5GR4GF124577

1G4GA5GR4GF150709 | 1G4GA5GR4GF179076

1G4GA5GR4GF141959 | 1G4GA5GR4GF114051 | 1G4GA5GR4GF153965 | 1G4GA5GR4GF178770

1G4GA5GR4GF145316 | 1G4GA5GR4GF131688 | 1G4GA5GR4GF170507 | 1G4GA5GR4GF150581; 1G4GA5GR4GF176596 | 1G4GA5GR4GF137104 | 1G4GA5GR4GF160818

1G4GA5GR4GF126149 | 1G4GA5GR4GF112896 | 1G4GA5GR4GF167865 | 1G4GA5GR4GF155683; 1G4GA5GR4GF158776 | 1G4GA5GR4GF141640 | 1G4GA5GR4GF153495; 1G4GA5GR4GF182432 | 1G4GA5GR4GF199831; 1G4GA5GR4GF125924 | 1G4GA5GR4GF183208 | 1G4GA5GR4GF131058 | 1G4GA5GR4GF133294; 1G4GA5GR4GF196539; 1G4GA5GR4GF181149 | 1G4GA5GR4GF163511; 1G4GA5GR4GF146028; 1G4GA5GR4GF187386 | 1G4GA5GR4GF178493 | 1G4GA5GR4GF139273 | 1G4GA5GR4GF190983 | 1G4GA5GR4GF124756 | 1G4GA5GR4GF166795; 1G4GA5GR4GF139905 | 1G4GA5GR4GF141461 | 1G4GA5GR4GF152573 |

1G4GA5GR4GF105429

| 1G4GA5GR4GF127155

1G4GA5GR4GF104443 | 1G4GA5GR4GF156915 | 1G4GA5GR4GF153321; 1G4GA5GR4GF133442; 1G4GA5GR4GF199568 | 1G4GA5GR4GF116950; 1G4GA5GR4GF178994 | 1G4GA5GR4GF115751;

1G4GA5GR4GF171933

; 1G4GA5GR4GF190613 | 1G4GA5GR4GF169826 | 1G4GA5GR4GF111604 | 1G4GA5GR4GF171351 | 1G4GA5GR4GF170796 | 1G4GA5GR4GF175481

1G4GA5GR4GF128578 | 1G4GA5GR4GF158535 | 1G4GA5GR4GF181684; 1G4GA5GR4GF148183; 1G4GA5GR4GF116382 | 1G4GA5GR4GF181541 | 1G4GA5GR4GF121940 | 1G4GA5GR4GF192734; 1G4GA5GR4GF136762 | 1G4GA5GR4GF189381; 1G4GA5GR4GF174914 | 1G4GA5GR4GF191227; 1G4GA5GR4GF131724 | 1G4GA5GR4GF112512 | 1G4GA5GR4GF135806 | 1G4GA5GR4GF114826 | 1G4GA5GR4GF108847 | 1G4GA5GR4GF181894; 1G4GA5GR4GF172693 | 1G4GA5GR4GF115281 |

1G4GA5GR4GF140181

| 1G4GA5GR4GF130010 | 1G4GA5GR4GF130444 | 1G4GA5GR4GF140746 | 1G4GA5GR4GF124871; 1G4GA5GR4GF147356 | 1G4GA5GR4GF175206 | 1G4GA5GR4GF169227; 1G4GA5GR4GF126250; 1G4GA5GR4GF122702 | 1G4GA5GR4GF131884 | 1G4GA5GR4GF178624 |

1G4GA5GR4GF130640

| 1G4GA5GR4GF154761

1G4GA5GR4GF132825 | 1G4GA5GR4GF150418; 1G4GA5GR4GF174573 | 1G4GA5GR4GF125910; 1G4GA5GR4GF172001 | 1G4GA5GR4GF139130 | 1G4GA5GR4GF101378 | 1G4GA5GR4GF131383; 1G4GA5GR4GF172984 | 1G4GA5GR4GF163248 | 1G4GA5GR4GF191602; 1G4GA5GR4GF174878; 1G4GA5GR4GF101932 | 1G4GA5GR4GF178087 |

1G4GA5GR4GF155733

| 1G4GA5GR4GF187498 | 1G4GA5GR4GF106886; 1G4GA5GR4GF126894 | 1G4GA5GR4GF170927; 1G4GA5GR4GF124580; 1G4GA5GR4GF111425

1G4GA5GR4GF196816 | 1G4GA5GR4GF196105; 1G4GA5GR4GF111683

1G4GA5GR4GF122490; 1G4GA5GR4GF104863 | 1G4GA5GR4GF105026; 1G4GA5GR4GF137877; 1G4GA5GR4GF164996; 1G4GA5GR4GF110601 | 1G4GA5GR4GF143789 | 1G4GA5GR4GF140570; 1G4GA5GR4GF174542 | 1G4GA5GR4GF140438 | 1G4GA5GR4GF168448; 1G4GA5GR4GF120755 | 1G4GA5GR4GF102384; 1G4GA5GR4GF145039; 1G4GA5GR4GF151410; 1G4GA5GR4GF105205 | 1G4GA5GR4GF196752 | 1G4GA5GR4GF116415 | 1G4GA5GR4GF161743 | 1G4GA5GR4GF140133 | 1G4GA5GR4GF100151 | 1G4GA5GR4GF113577; 1G4GA5GR4GF115572 | 1G4GA5GR4GF128743 | 1G4GA5GR4GF168692

1G4GA5GR4GF161452 | 1G4GA5GR4GF141220 | 1G4GA5GR4GF173410 | 1G4GA5GR4GF187209 | 1G4GA5GR4GF165033 | 1G4GA5GR4GF182883; 1G4GA5GR4GF124644; 1G4GA5GR4GF141931 | 1G4GA5GR4GF157580 | 1G4GA5GR4GF138284 | 1G4GA5GR4GF115720; 1G4GA5GR4GF195049 | 1G4GA5GR4GF128614 | 1G4GA5GR4GF140925 | 1G4GA5GR4GF181457 | 1G4GA5GR4GF129343 | 1G4GA5GR4GF110632; 1G4GA5GR4GF183287 | 1G4GA5GR4GF182818; 1G4GA5GR4GF194127 | 1G4GA5GR4GF158485; 1G4GA5GR4GF192541; 1G4GA5GR4GF126636; 1G4GA5GR4GF134462; 1G4GA5GR4GF141475; 1G4GA5GR4GF135028 | 1G4GA5GR4GF130377 | 1G4GA5GR4GF116317 |

1G4GA5GR4GF116706

| 1G4GA5GR4GF188411 | 1G4GA5GR4GF121260 | 1G4GA5GR4GF109867; 1G4GA5GR4GF140987; 1G4GA5GR4GF192684; 1G4GA5GR4GF134025; 1G4GA5GR4GF179806 | 1G4GA5GR4GF141363; 1G4GA5GR4GF113966 | 1G4GA5GR4GF138141 | 1G4GA5GR4GF187064 | 1G4GA5GR4GF150032; 1G4GA5GR4GF143355 | 1G4GA5GR4GF116947; 1G4GA5GR4GF105754 | 1G4GA5GR4GF166876 | 1G4GA5GR4GF141895; 1G4GA5GR4GF110338; 1G4GA5GR4GF131321 | 1G4GA5GR4GF166439 | 1G4GA5GR4GF163301 | 1G4GA5GR4GF179949; 1G4GA5GR4GF145333; 1G4GA5GR4GF154131; 1G4GA5GR4GF112591 | 1G4GA5GR4GF192717 | 1G4GA5GR4GF105981; 1G4GA5GR4GF113949 | 1G4GA5GR4GF141413 | 1G4GA5GR4GF128905; 1G4GA5GR4GF117547 | 1G4GA5GR4GF112008 | 1G4GA5GR4GF130167 | 1G4GA5GR4GF126166 | 1G4GA5GR4GF175836 | 1G4GA5GR4GF125552 | 1G4GA5GR4GF141699 | 1G4GA5GR4GF163198; 1G4GA5GR4GF153920 | 1G4GA5GR4GF100098 | 1G4GA5GR4GF160463 | 1G4GA5GR4GF118195; 1G4GA5GR4GF131755 | 1G4GA5GR4GF193883

1G4GA5GR4GF101655 | 1G4GA5GR4GF184911 | 1G4GA5GR4GF182558; 1G4GA5GR4GF104961 | 1G4GA5GR4GF180812 | 1G4GA5GR4GF172192 | 1G4GA5GR4GF185685 | 1G4GA5GR4GF174394 | 1G4GA5GR4GF142707; 1G4GA5GR4GF123705 | 1G4GA5GR4GF166571; 1G4GA5GR4GF189266 | 1G4GA5GR4GF154906 | 1G4GA5GR4GF183810 | 1G4GA5GR4GF151908; 1G4GA5GR4GF176307; 1G4GA5GR4GF102577 | 1G4GA5GR4GF129228

1G4GA5GR4GF138351 | 1G4GA5GR4GF138706; 1G4GA5GR4GF120223 | 1G4GA5GR4GF155456 | 1G4GA5GR4GF187873 | 1G4GA5GR4GF193348; 1G4GA5GR4GF183760 | 1G4GA5GR4GF155103; 1G4GA5GR4GF148460 | 1G4GA5GR4GF113904

1G4GA5GR4GF180051 | 1G4GA5GR4GF104958 | 1G4GA5GR4GF135093; 1G4GA5GR4GF195911 | 1G4GA5GR4GF139063 | 1G4GA5GR4GF190885 | 1G4GA5GR4GF104815 | 1G4GA5GR4GF194550 | 1G4GA5GR4GF169888; 1G4GA5GR4GF132078

1G4GA5GR4GF166392

| 1G4GA5GR4GF151939; 1G4GA5GR4GF114955; 1G4GA5GR4GF114180 | 1G4GA5GR4GF194595; 1G4GA5GR4GF199750 | 1G4GA5GR4GF185198; 1G4GA5GR4GF171866 | 1G4GA5GR4GF151147 | 1G4GA5GR4GF107732 | 1G4GA5GR4GF137703 | 1G4GA5GR4GF186884

1G4GA5GR4GF196931; 1G4GA5GR4GF173715 | 1G4GA5GR4GF179112

1G4GA5GR4GF192443

1G4GA5GR4GF177991

1G4GA5GR4GF169017 | 1G4GA5GR4GF164545 | 1G4GA5GR4GF122828

1G4GA5GR4GF156977 | 1G4GA5GR4GF123235; 1G4GA5GR4GF179191; 1G4GA5GR4GF170961; 1G4GA5GR4GF155151 | 1G4GA5GR4GF122618 | 1G4GA5GR4GF145283 | 1G4GA5GR4GF121579; 1G4GA5GR4GF137880 | 1G4GA5GR4GF150631; 1G4GA5GR4GF151584; 1G4GA5GR4GF128791

1G4GA5GR4GF187596 | 1G4GA5GR4GF115684; 1G4GA5GR4GF144781; 1G4GA5GR4GF134252 | 1G4GA5GR4GF165856 | 1G4GA5GR4GF179711 | 1G4GA5GR4GF149513 | 1G4GA5GR4GF193835; 1G4GA5GR4GF139886 | 1G4GA5GR4GF149768; 1G4GA5GR4GF190238 | 1G4GA5GR4GF162603; 1G4GA5GR4GF166179 | 1G4GA5GR4GF121887 | 1G4GA5GR4GF159085; 1G4GA5GR4GF127978 | 1G4GA5GR4GF117905; 1G4GA5GR4GF120545; 1G4GA5GR4GF101784 | 1G4GA5GR4GF154419 | 1G4GA5GR4GF197156 | 1G4GA5GR4GF155473 | 1G4GA5GR4GF159720 | 1G4GA5GR4GF109562 | 1G4GA5GR4GF174380; 1G4GA5GR4GF100148; 1G4GA5GR4GF169003; 1G4GA5GR4GF131531 | 1G4GA5GR4GF140715 | 1G4GA5GR4GF105317 | 1G4GA5GR4GF168921; 1G4GA5GR4GF134316 | 1G4GA5GR4GF159295 | 1G4GA5GR4GF167185; 1G4GA5GR4GF129827; 1G4GA5GR4GF169731 | 1G4GA5GR4GF159927 | 1G4GA5GR4GF186142; 1G4GA5GR4GF156719 | 1G4GA5GR4GF170247 | 1G4GA5GR4GF164643; 1G4GA5GR4GF138155; 1G4GA5GR4GF102935 | 1G4GA5GR4GF172189; 1G4GA5GR4GF158020

1G4GA5GR4GF116155 | 1G4GA5GR4GF174167 | 1G4GA5GR4GF124157 | 1G4GA5GR4GF117483; 1G4GA5GR4GF136258; 1G4GA5GR4GF124613 | 1G4GA5GR4GF186593 | 1G4GA5GR4GF161001 | 1G4GA5GR4GF139404; 1G4GA5GR4GF168529; 1G4GA5GR4GF157286; 1G4GA5GR4GF116303; 1G4GA5GR4GF174671 | 1G4GA5GR4GF106323 | 1G4GA5GR4GF148832 | 1G4GA5GR4GF185265 | 1G4GA5GR4GF112767 | 1G4GA5GR4GF165646; 1G4GA5GR4GF110064 | 1G4GA5GR4GF162424 |

1G4GA5GR4GF113465

; 1G4GA5GR4GF172533 | 1G4GA5GR4GF101400 | 1G4GA5GR4GF101672; 1G4GA5GR4GF128841 | 1G4GA5GR4GF133618 | 1G4GA5GR4GF190997 | 1G4GA5GR4GF142867; 1G4GA5GR4GF173343; 1G4GA5GR4GF137085 | 1G4GA5GR4GF177781 | 1G4GA5GR4GF159247 | 1G4GA5GR4GF170510 | 1G4GA5GR4GF113014 | 1G4GA5GR4GF188196 | 1G4GA5GR4GF176971; 1G4GA5GR4GF189039; 1G4GA5GR4GF121288; 1G4GA5GR4GF120321 | 1G4GA5GR4GF170295; 1G4GA5GR4GF172404;

1G4GA5GR4GF121453

| 1G4GA5GR4GF148359; 1G4GA5GR4GF152900 | 1G4GA5GR4GF115328 | 1G4GA5GR4GF164500; 1G4GA5GR4GF167252; 1G4GA5GR4GF184617 | 1G4GA5GR4GF187131 | 1G4GA5GR4GF152704 | 1G4GA5GR4GF123395 | 1G4GA5GR4GF146062; 1G4GA5GR4GF196704 | 1G4GA5GR4GF110484

1G4GA5GR4GF166487 | 1G4GA5GR4GF193608 | 1G4GA5GR4GF115121; 1G4GA5GR4GF193592; 1G4GA5GR4GF101526; 1G4GA5GR4GF142920 | 1G4GA5GR4GF148085 | 1G4GA5GR4GF118651; 1G4GA5GR4GF147065 | 1G4GA5GR4GF160656; 1G4GA5GR4GF150161; 1G4GA5GR4GF112378 | 1G4GA5GR4GF134347 | 1G4GA5GR4GF128788; 1G4GA5GR4GF160396 | 1G4GA5GR4GF119749; 1G4GA5GR4GF165100 | 1G4GA5GR4GF126121 | 1G4GA5GR4GF193396; 1G4GA5GR4GF144487;

1G4GA5GR4GF196542

| 1G4GA5GR4GF144540 | 1G4GA5GR4GF135790 | 1G4GA5GR4GF154002 | 1G4GA5GR4GF178364; 1G4GA5GR4GF179126; 1G4GA5GR4GF117841 | 1G4GA5GR4GF147129 | 1G4GA5GR4GF141038

1G4GA5GR4GF183421; 1G4GA5GR4GF150970; 1G4GA5GR4GF125437 | 1G4GA5GR4GF173617 | 1G4GA5GR4GF107892 | 1G4GA5GR4GF135272; 1G4GA5GR4GF118388; 1G4GA5GR4GF198808 | 1G4GA5GR4GF184682 | 1G4GA5GR4GF123221 | 1G4GA5GR4GF143033 | 1G4GA5GR4GF157563 | 1G4GA5GR4GF199103 | 1G4GA5GR4GF100179 | 1G4GA5GR4GF135997 | 1G4GA5GR4GF109299; 1G4GA5GR4GF133621 | 1G4GA5GR4GF133439 | 1G4GA5GR4GF155795 | 1G4GA5GR4GF105446; 1G4GA5GR4GF178929 | 1G4GA5GR4GF165078; 1G4GA5GR4GF146000; 1G4GA5GR4GF173472 | 1G4GA5GR4GF174749 | 1G4GA5GR4GF174248 | 1G4GA5GR4GF182012 | 1G4GA5GR4GF155876 | 1G4GA5GR4GF166361 | 1G4GA5GR4GF198761; 1G4GA5GR4GF180499 | 1G4GA5GR4GF187601 | 1G4GA5GR4GF184679; 1G4GA5GR4GF116981 | 1G4GA5GR4GF193060 | 1G4GA5GR4GF199134

1G4GA5GR4GF163203; 1G4GA5GR4GF100067 | 1G4GA5GR4GF126488 | 1G4GA5GR4GF113563; 1G4GA5GR4GF133957 | 1G4GA5GR4GF167395; 1G4GA5GR4GF108220 | 1G4GA5GR4GF150872 | 1G4GA5GR4GF134770 | 1G4GA5GR4GF169115 | 1G4GA5GR4GF129262; 1G4GA5GR4GF199036; 1G4GA5GR4GF187825 | 1G4GA5GR4GF165968 | 1G4GA5GR4GF167493 | 1G4GA5GR4GF132226 | 1G4GA5GR4GF129326; 1G4GA5GR4GF194113; 1G4GA5GR4GF116124; 1G4GA5GR4GF122750; 1G4GA5GR4GF197366 | 1G4GA5GR4GF152282 | 1G4GA5GR4GF154873

1G4GA5GR4GF135420; 1G4GA5GR4GF132503; 1G4GA5GR4GF186223; 1G4GA5GR4GF157305; 1G4GA5GR4GF115670 | 1G4GA5GR4GF198775 | 1G4GA5GR4GF101266 | 1G4GA5GR4GF120710; 1G4GA5GR4GF177487 | 1G4GA5GR4GF140343; 1G4GA5GR4GF139418

1G4GA5GR4GF124286 | 1G4GA5GR4GF137572; 1G4GA5GR4GF124238; 1G4GA5GR4GF179384 | 1G4GA5GR4GF114969 | 1G4GA5GR4GF176372 | 1G4GA5GR4GF129231 | 1G4GA5GR4GF100957; 1G4GA5GR4GF153030 | 1G4GA5GR4GF196749 | 1G4GA5GR4GF198873; 1G4GA5GR4GF197898 | 1G4GA5GR4GF114521; 1G4GA5GR4GF166280 | 1G4GA5GR4GF110565 | 1G4GA5GR4GF114373 | 1G4GA5GR4GF168076 | 1G4GA5GR4GF170202

1G4GA5GR4GF197092; 1G4GA5GR4GF118455 | 1G4GA5GR4GF140567 | 1G4GA5GR4GF147373; 1G4GA5GR4GF199408 | 1G4GA5GR4GF172807 | 1G4GA5GR4GF116334

1G4GA5GR4GF176291; 1G4GA5GR4GF117774 | 1G4GA5GR4GF148362 | 1G4GA5GR4GF100134 | 1G4GA5GR4GF172998 | 1G4GA5GR4GF100201; 1G4GA5GR4GF100859; 1G4GA5GR4GF188781 | 1G4GA5GR4GF199814 | 1G4GA5GR4GF186237 | 1G4GA5GR4GF117659

1G4GA5GR4GF193950 | 1G4GA5GR4GF126684; 1G4GA5GR4GF169177; 1G4GA5GR4GF191695; 1G4GA5GR4GF109223 | 1G4GA5GR4GF156395; 1G4GA5GR4GF175643; 1G4GA5GR4GF147597 | 1G4GA5GR4GF162343 | 1G4GA5GR4GF129911; 1G4GA5GR4GF185976 |

1G4GA5GR4GF101946

; 1G4GA5GR4GF108492 | 1G4GA5GR4GF167798 | 1G4GA5GR4GF170331; 1G4GA5GR4GF146966 | 1G4GA5GR4GF139046 | 1G4GA5GR4GF159863 |

1G4GA5GR4GF172127

; 1G4GA5GR4GF187727 | 1G4GA5GR4GF185671 | 1G4GA5GR4GF161631 | 1G4GA5GR4GF198100

1G4GA5GR4GF187744

1G4GA5GR4GF142190; 1G4GA5GR4GF152220 | 1G4GA5GR4GF137717 | 1G4GA5GR4GF172824 |

1G4GA5GR4GF155019

| 1G4GA5GR4GF198033 | 1G4GA5GR4GF165226 | 1G4GA5GR4GF136714

1G4GA5GR4GF165940; 1G4GA5GR4GF107178; 1G4GA5GR4GF188358; 1G4GA5GR4GF107097 | 1G4GA5GR4GF119010; 1G4GA5GR4GF143470 | 1G4GA5GR4GF179952 |

1G4GA5GR4GF165047

| 1G4GA5GR4GF159832; 1G4GA5GR4GF137636 | 1G4GA5GR4GF118231 | 1G4GA5GR4GF142500 | 1G4GA5GR4GF109934 | 1G4GA5GR4GF187257 | 1G4GA5GR4GF198484 | 1G4GA5GR4GF173729 | 1G4GA5GR4GF198744 | 1G4GA5GR4GF132694; 1G4GA5GR4GF180258

1G4GA5GR4GF125860 | 1G4GA5GR4GF106743 | 1G4GA5GR4GF191955 | 1G4GA5GR4GF143520 | 1G4GA5GR4GF168952 | 1G4GA5GR4GF170474 | 1G4GA5GR4GF125471 | 1G4GA5GR4GF116222; 1G4GA5GR4GF137443 | 1G4GA5GR4GF196878 | 1G4GA5GR4GF132209; 1G4GA5GR4GF112364; 1G4GA5GR4GF106483 | 1G4GA5GR4GF125518; 1G4GA5GR4GF133831 | 1G4GA5GR4GF112218 | 1G4GA5GR4GF190191; 1G4GA5GR4GF171110 | 1G4GA5GR4GF152766; 1G4GA5GR4GF137278 | 1G4GA5GR4GF108816; 1G4GA5GR4GF151326; 1G4GA5GR4GF143193; 1G4GA5GR4GF160124; 1G4GA5GR4GF153724 | 1G4GA5GR4GF184651 | 1G4GA5GR4GF136759 | 1G4GA5GR4GF182401 | 1G4GA5GR4GF160978; 1G4GA5GR4GF146286 | 1G4GA5GR4GF162519 | 1G4GA5GR4GF101543

1G4GA5GR4GF131769 | 1G4GA5GR4GF131464 | 1G4GA5GR4GF159071 | 1G4GA5GR4GF103194; 1G4GA5GR4GF183757

1G4GA5GR4GF175674 | 1G4GA5GR4GF133800 | 1G4GA5GR4GF138446 | 1G4GA5GR4GF151553; 1G4GA5GR4GF196900; 1G4GA5GR4GF162049 | 1G4GA5GR4GF168949; 1G4GA5GR4GF142349; 1G4GA5GR4GF186173 | 1G4GA5GR4GF136454; 1G4GA5GR4GF119573 | 1G4GA5GR4GF161693; 1G4GA5GR4GF162018 | 1G4GA5GR4GF147292; 1G4GA5GR4GF116737 | 1G4GA5GR4GF110887

1G4GA5GR4GF112011 | 1G4GA5GR4GF183371 | 1G4GA5GR4GF108315; 1G4GA5GR4GF144893 | 1G4GA5GR4GF125938 | 1G4GA5GR4GF169535 | 1G4GA5GR4GF148068 | 1G4GA5GR4GF117290 | 1G4GA5GR4GF141105; 1G4GA5GR4GF192006 | 1G4GA5GR4GF189851; 1G4GA5GR4GF125647

1G4GA5GR4GF164903 | 1G4GA5GR4GF193088 | 1G4GA5GR4GF113773; 1G4GA5GR4GF127544 | 1G4GA5GR4GF193205; 1G4GA5GR4GF140598 | 1G4GA5GR4GF167929 | 1G4GA5GR4GF115054

1G4GA5GR4GF123302; 1G4GA5GR4GF176159; 1G4GA5GR4GF174041 | 1G4GA5GR4GF130458 | 1G4GA5GR4GF132906 | 1G4GA5GR4GF153674

1G4GA5GR4GF184083 | 1G4GA5GR4GF129200 | 1G4GA5GR4GF115474; 1G4GA5GR4GF164318; 1G4GA5GR4GF143212 | 1G4GA5GR4GF103342 | 1G4GA5GR4GF146434 | 1G4GA5GR4GF180907 | 1G4GA5GR4GF113756 | 1G4GA5GR4GF105897 | 1G4GA5GR4GF165582 | 1G4GA5GR4GF110744 | 1G4GA5GR4GF167106 | 1G4GA5GR4GF199232 | 1G4GA5GR4GF107777 | 1G4GA5GR4GF198436 | 1G4GA5GR4GF139399; 1G4GA5GR4GF128662 | 1G4GA5GR4GF123428; 1G4GA5GR4GF102255 | 1G4GA5GR4GF163878; 1G4GA5GR4GF182821; 1G4GA5GR4GF118150; 1G4GA5GR4GF160897 | 1G4GA5GR4GF103373; 1G4GA5GR4GF176484 | 1G4GA5GR4GF146367; 1G4GA5GR4GF191390 | 1G4GA5GR4GF162858 | 1G4GA5GR4GF160852; 1G4GA5GR4GF141041 | 1G4GA5GR4GF124529 | 1G4GA5GR4GF197450 | 1G4GA5GR4GF198422; 1G4GA5GR4GF159474 | 1G4GA5GR4GF167154

1G4GA5GR4GF198534 | 1G4GA5GR4GF124594

1G4GA5GR4GF171236 | 1G4GA5GR4GF159748 | 1G4GA5GR4GF148569 | 1G4GA5GR4GF109724; 1G4GA5GR4GF123199 | 1G4GA5GR4GF141007; 1G4GA5GR4GF164240 | 1G4GA5GR4GF192944 | 1G4GA5GR4GF143274 |

1G4GA5GR4GF100344

; 1G4GA5GR4GF143873 | 1G4GA5GR4GF170149; 1G4GA5GR4GF106337; 1G4GA5GR4GF195746; 1G4GA5GR4GF133828; 1G4GA5GR4GF175156 | 1G4GA5GR4GF139760 | 1G4GA5GR4GF101381; 1G4GA5GR4GF142738

1G4GA5GR4GF192488; 1G4GA5GR4GF102837 | 1G4GA5GR4GF109982; 1G4GA5GR4GF117807 | 1G4GA5GR4GF157451; 1G4GA5GR4GF159040; 1G4GA5GR4GF160138; 1G4GA5GR4GF177103; 1G4GA5GR4GF191311 | 1G4GA5GR4GF188148 | 1G4GA5GR4GF174850; 1G4GA5GR4GF104135 | 1G4GA5GR4GF133649 | 1G4GA5GR4GF101168; 1G4GA5GR4GF100439 | 1G4GA5GR4GF105009

1G4GA5GR4GF118357 | 1G4GA5GR4GF189770 | 1G4GA5GR4GF144084 | 1G4GA5GR4GF195004 | 1G4GA5GR4GF181734; 1G4GA5GR4GF100294; 1G4GA5GR4GF196993; 1G4GA5GR4GF172872; 1G4GA5GR4GF161208

1G4GA5GR4GF119783

| 1G4GA5GR4GF114776; 1G4GA5GR4GF181216; 1G4GA5GR4GF177442 | 1G4GA5GR4GF168630; 1G4GA5GR4GF124224 | 1G4GA5GR4GF112977; 1G4GA5GR4GF183967; 1G4GA5GR4GF178980 | 1G4GA5GR4GF183192; 1G4GA5GR4GF199957 | 1G4GA5GR4GF180695; 1G4GA5GR4GF116558 | 1G4GA5GR4GF143727; 1G4GA5GR4GF174816

1G4GA5GR4GF149320; 1G4GA5GR4GF140147; 1G4GA5GR4GF172936 | 1G4GA5GR4GF168787 | 1G4GA5GR4GF139208; 1G4GA5GR4GF117578 | 1G4GA5GR4GF111909 | 1G4GA5GR4GF134302 | 1G4GA5GR4GF164707 | 1G4GA5GR4GF150256 | 1G4GA5GR4GF172211 | 1G4GA5GR4GF163797 | 1G4GA5GR4GF195441 | 1G4GA5GR4GF181863 | 1G4GA5GR4GF109139 | 1G4GA5GR4GF163346; 1G4GA5GR4GF168031 | 1G4GA5GR4GF131397 | 1G4GA5GR4GF178445; 1G4GA5GR4GF151570 | 1G4GA5GR4GF101879 | 1G4GA5GR4GF104992 | 1G4GA5GR4GF152136; 1G4GA5GR4GF144635 | 1G4GA5GR4GF190806 | 1G4GA5GR4GF175075 | 1G4GA5GR4GF155439 | 1G4GA5GR4GF192264; 1G4GA5GR4GF110775; 1G4GA5GR4GF140620 | 1G4GA5GR4GF141749 |

1G4GA5GR4GF136230

| 1G4GA5GR4GF168711 | 1G4GA5GR4GF106614; 1G4GA5GR4GF180065; 1G4GA5GR4GF155201 | 1G4GA5GR4GF113515 | 1G4GA5GR4GF195469; 1G4GA5GR4GF197397; 1G4GA5GR4GF109013 | 1G4GA5GR4GF157997

1G4GA5GR4GF111439; 1G4GA5GR4GF108685 | 1G4GA5GR4GF121713 | 1G4GA5GR4GF177831 | 1G4GA5GR4GF153688 | 1G4GA5GR4GF149544; 1G4GA5GR4GF143436 | 1G4GA5GR4GF119296 | 1G4GA5GR4GF180468 | 1G4GA5GR4GF141881 | 1G4GA5GR4GF187369 |

1G4GA5GR4GF1375861G4GA5GR4GF157126 | 1G4GA5GR4GF108086 | 1G4GA5GR4GF164688; 1G4GA5GR4GF115832; 1G4GA5GR4GF187677 | 1G4GA5GR4GF185668 | 1G4GA5GR4GF110081 | 1G4GA5GR4GF135613 | 1G4GA5GR4GF113109; 1G4GA5GR4GF169650; 1G4GA5GR4GF191440 | 1G4GA5GR4GF197917 | 1G4GA5GR4GF168739 | 1G4GA5GR4GF115913 | 1G4GA5GR4GF133201 | 1G4GA5GR4GF183886 | 1G4GA5GR4GF154940; 1G4GA5GR4GF182737 | 1G4GA5GR4GF165596; 1G4GA5GR4GF124272; 1G4GA5GR4GF105334 | 1G4GA5GR4GF124918; 1G4GA5GR4GF170054 | 1G4GA5GR4GF151004 | 1G4GA5GR4GF175996 | 1G4GA5GR4GF178039 | 1G4GA5GR4GF196881 | 1G4GA5GR4GF158177 |

1G4GA5GR4GF123347

| 1G4GA5GR4GF193785; 1G4GA5GR4GF138401 | 1G4GA5GR4GF170586 | 1G4GA5GR4GF137510; 1G4GA5GR4GF142299 | 1G4GA5GR4GF189235 | 1G4GA5GR4GF166618 | 1G4GA5GR4GF174718; 1G4GA5GR4GF111229 | 1G4GA5GR4GF124787; 1G4GA5GR4GF171205; 1G4GA5GR4GF179594; 1G4GA5GR4GF148247 | 1G4GA5GR4GF118732 | 1G4GA5GR4GF106287 | 1G4GA5GR4GF193074 | 1G4GA5GR4GF147860 | 1G4GA5GR4GF142531

1G4GA5GR4GF156588 | 1G4GA5GR4GF141010 | 1G4GA5GR4GF179739; 1G4GA5GR4GF184455

1G4GA5GR4GF148992 | 1G4GA5GR4GF112185; 1G4GA5GR4GF178865 | 1G4GA5GR4GF177649; 1G4GA5GR4GF150001 | 1G4GA5GR4GF163458

1G4GA5GR4GF103888

1G4GA5GR4GF192703; 1G4GA5GR4GF187310; 1G4GA5GR4GF117712; 1G4GA5GR4GF116804 | 1G4GA5GR4GF148152; 1G4GA5GR4GF144442 | 1G4GA5GR4GF138897 | 1G4GA5GR4GF137507; 1G4GA5GR4GF170426 | 1G4GA5GR4GF179885 | 1G4GA5GR4GF161239 | 1G4GA5GR4GF146711 | 1G4GA5GR4GF158499 | 1G4GA5GR4GF142366; 1G4GA5GR4GF177747 |

1G4GA5GR4GF194158

| 1G4GA5GR4GF130170; 1G4GA5GR4GF134929

1G4GA5GR4GF124496; 1G4GA5GR4GF113451; 1G4GA5GR4GF102756 | 1G4GA5GR4GF164156; 1G4GA5GR4GF197240 | 1G4GA5GR4GF186187; 1G4GA5GR4GF191924; 1G4GA5GR4GF159913; 1G4GA5GR4GF165162; 1G4GA5GR4GF157904 | 1G4GA5GR4GF145946 | 1G4GA5GR4GF111053 | 1G4GA5GR4GF174847 |

1G4GA5GR4GF121131

; 1G4GA5GR4GF177277 | 1G4GA5GR4GF153626 | 1G4GA5GR4GF145848 | 1G4GA5GR4GF110713; 1G4GA5GR4GF197979 | 1G4GA5GR4GF126989 | 1G4GA5GR4GF163170 | 1G4GA5GR4GF143517 | 1G4GA5GR4GF170099; 1G4GA5GR4GF135143; 1G4GA5GR4GF190529 | 1G4GA5GR4GF193754; 1G4GA5GR4GF162990 | 1G4GA5GR4GF166165 | 1G4GA5GR4GF124076; 1G4GA5GR4GF138978 | 1G4GA5GR4GF198324;

1G4GA5GR4GF1339431G4GA5GR4GF130752; 1G4GA5GR4GF178896 | 1G4GA5GR4GF101994; 1G4GA5GR4GF105320; 1G4GA5GR4GF190160 | 1G4GA5GR4GF111019; 1G4GA5GR4GF161483; 1G4GA5GR4GF120108; 1G4GA5GR4GF187663; 1G4GA5GR4GF182625; 1G4GA5GR4GF141914 | 1G4GA5GR4GF175870 | 1G4GA5GR4GF116866; 1G4GA5GR4GF105866 | 1G4GA5GR4GF102157 | 1G4GA5GR4GF168482 | 1G4GA5GR4GF149771 | 1G4GA5GR4GF190031 |

1G4GA5GR4GF109710

; 1G4GA5GR4GF177327; 1G4GA5GR4GF114549 |

1G4GA5GR4GF108914

| 1G4GA5GR4GF131982; 1G4GA5GR4GF163332 | 1G4GA5GR4GF106211; 1G4GA5GR4GF101512 | 1G4GA5GR4GF116513 | 1G4GA5GR4GF168336 | 1G4GA5GR4GF100408; 1G4GA5GR4GF144005; 1G4GA5GR4GF160754 | 1G4GA5GR4GF180437 | 1G4GA5GR4GF104345 | 1G4GA5GR4GF160981 | 1G4GA5GR4GF112719; 1G4GA5GR4GF117001 | 1G4GA5GR4GF135269 | 1G4GA5GR4GF119086 | 1G4GA5GR4GF120979 | 1G4GA5GR4GF175464; 1G4GA5GR4GF116835 | 1G4GA5GR4GF188120 | 1G4GA5GR4GF158390; 1G4GA5GR4GF117757; 1G4GA5GR4GF191714

1G4GA5GR4GF144506; 1G4GA5GR4GF198131; 1G4GA5GR4GF101252; 1G4GA5GR4GF145817 | 1G4GA5GR4GF133568 | 1G4GA5GR4GF117984 | 1G4GA5GR4GF106533; 1G4GA5GR4GF115975; 1G4GA5GR4GF108072; 1G4GA5GR4GF111358 | 1G4GA5GR4GF177666 | 1G4GA5GR4GF155859;

1G4GA5GR4GF112140

|

1G4GA5GR4GF146403

| 1G4GA5GR4GF113658

1G4GA5GR4GF126412 | 1G4GA5GR4GF195178; 1G4GA5GR4GF174752; 1G4GA5GR4GF164755; 1G4GA5GR4GF112803 | 1G4GA5GR4GF191096; 1G4GA5GR4GF126622; 1G4GA5GR4GF155926 | 1G4GA5GR4GF100375; 1G4GA5GR4GF173925 | 1G4GA5GR4GF160091

1G4GA5GR4GF189378; 1G4GA5GR4GF103082; 1G4GA5GR4GF188179 | 1G4GA5GR4GF101350 | 1G4GA5GR4GF100697

1G4GA5GR4GF127981 | 1G4GA5GR4GF107925;

1G4GA5GR4GF171558

| 1G4GA5GR4GF141248 | 1G4GA5GR4GF135952; 1G4GA5GR4GF123462 | 1G4GA5GR4GF114664 | 1G4GA5GR4GF177800; 1G4GA5GR4GF112235; 1G4GA5GR4GF187520 | 1G4GA5GR4GF102479

1G4GA5GR4GF152198; 1G4GA5GR4GF162245 | 1G4GA5GR4GF107018 | 1G4GA5GR4GF159622 | 1G4GA5GR4GF176386 | 1G4GA5GR4GF182771 | 1G4GA5GR4GF177408 | 1G4GA5GR4GF118021 | 1G4GA5GR4GF153335 |

1G4GA5GR4GF120884

| 1G4GA5GR4GF113479 | 1G4GA5GR4GF149916 | 1G4GA5GR4GF108623 | 1G4GA5GR4GF131111 | 1G4GA5GR4GF157188 |

1G4GA5GR4GF113806

| 1G4GA5GR4GF166733; 1G4GA5GR4GF161418; 1G4GA5GR4GF145073 | 1G4GA5GR4GF192118; 1G4GA5GR4GF173553 | 1G4GA5GR4GF169499; 1G4GA5GR4GF174119 | 1G4GA5GR4GF175786 | 1G4GA5GR4GF178042

1G4GA5GR4GF133411 | 1G4GA5GR4GF101199

1G4GA5GR4GF153898 | 1G4GA5GR4GF155005 | 1G4GA5GR4GF148491

1G4GA5GR4GF174590 | 1G4GA5GR4GF169812 | 1G4GA5GR4GF139015 | 1G4GA5GR4GF114471 | 1G4GA5GR4GF163976 | 1G4GA5GR4GF132758 | 1G4GA5GR4GF192779; 1G4GA5GR4GF137166 | 1G4GA5GR4GF183290 | 1G4GA5GR4GF163573 | 1G4GA5GR4GF172144 | 1G4GA5GR4GF104541; 1G4GA5GR4GF171530 | 1G4GA5GR4GF195956 | 1G4GA5GR4GF120691 | 1G4GA5GR4GF188442; 1G4GA5GR4GF105642 | 1G4GA5GR4GF127138 | 1G4GA5GR4GF156879 | 1G4GA5GR4GF147809 | 1G4GA5GR4GF179451; 1G4GA5GR4GF111022; 1G4GA5GR4GF158437 | 1G4GA5GR4GF146515 | 1G4GA5GR4GF155540; 1G4GA5GR4GF176713 | 1G4GA5GR4GF188831; 1G4GA5GR4GF163136; 1G4GA5GR4GF149088; 1G4GA5GR4GF151827 | 1G4GA5GR4GF113823 | 1G4GA5GR4GF118570 | 1G4GA5GR4GF142559

1G4GA5GR4GF129164 | 1G4GA5GR4GF170975; 1G4GA5GR4GF195455 | 1G4GA5GR4GF100652 | 1G4GA5GR4GF158650 | 1G4GA5GR4GF116169; 1G4GA5GR4GF168742; 1G4GA5GR4GF166764; 1G4GA5GR4GF100845 | 1G4GA5GR4GF147972; 1G4GA5GR4GF151522 | 1G4GA5GR4GF159782 | 1G4GA5GR4GF105396 | 1G4GA5GR4GF133330 | 1G4GA5GR4GF197514 | 1G4GA5GR4GF144165 | 1G4GA5GR4GF148801; 1G4GA5GR4GF103390 | 1G4GA5GR4GF173682; 1G4GA5GR4GF155487 | 1G4GA5GR4GF121792; 1G4GA5GR4GF152203 | 1G4GA5GR4GF135627 | 1G4GA5GR4GF186271; 1G4GA5GR4GF162388 | 1G4GA5GR4GF144277 | 1G4GA5GR4GF114356; 1G4GA5GR4GF171611 | 1G4GA5GR4GF151407 | 1G4GA5GR4GF145378 | 1G4GA5GR4GF156817

1G4GA5GR4GF140245; 1G4GA5GR4GF148541 | 1G4GA5GR4GF127656 | 1G4GA5GR4GF101493; 1G4GA5GR4GF183077; 1G4GA5GR4GF116432 | 1G4GA5GR4GF107701 | 1G4GA5GR4GF192524; 1G4GA5GR4GF144652; 1G4GA5GR4GF161497; 1G4GA5GR4GF100831 | 1G4GA5GR4GF197576 | 1G4GA5GR4GF199716; 1G4GA5GR4GF134803; 1G4GA5GR4GF111232 | 1G4GA5GR4GF157613 | 1G4GA5GR4GF196430 | 1G4GA5GR4GF102806 |

1G4GA5GR4GF100814

| 1G4GA5GR4GF135305;

1G4GA5GR4GF1898821G4GA5GR4GF107679

1G4GA5GR4GF100330 | 1G4GA5GR4GF158440 | 1G4GA5GR4GF157353 | 1G4GA5GR4GF159426 | 1G4GA5GR4GF175190 | 1G4GA5GR4GF132470 | 1G4GA5GR4GF106984 | 1G4GA5GR4GF129388 | 1G4GA5GR4GF137426; 1G4GA5GR4GF105138 | 1G4GA5GR4GF166134 | 1G4GA5GR4GF179904 | 1G4GA5GR4GF113725 | 1G4GA5GR4GF115040 | 1G4GA5GR4GF179790; 1G4GA5GR4GF142609; 1G4GA5GR4GF134168 | 1G4GA5GR4GF110503; 1G4GA5GR4GF186495; 1G4GA5GR4GF112266; 1G4GA5GR4GF151018 | 1G4GA5GR4GF134591; 1G4GA5GR4GF122070

1G4GA5GR4GF148572 | 1G4GA5GR4GF187033 | 1G4GA5GR4GF150614; 1G4GA5GR4GF101915 | 1G4GA5GR4GF158888 | 1G4GA5GR4GF158227 | 1G4GA5GR4GF143338; 1G4GA5GR4GF162570 | 1G4GA5GR4GF190143 | 1G4GA5GR4GF191244 | 1G4GA5GR4GF120562; 1G4GA5GR4GF199764; 1G4GA5GR4GF157529; 1G4GA5GR4GF130637; 1G4GA5GR4GF160625; 1G4GA5GR4GF121274 | 1G4GA5GR4GF176176; 1G4GA5GR4GF137801 | 1G4GA5GR4GF128340 | 1G4GA5GR4GF123736; 1G4GA5GR4GF179367 | 1G4GA5GR4GF126958 | 1G4GA5GR4GF128760

1G4GA5GR4GF117208 | 1G4GA5GR4GF150449 | 1G4GA5GR4GF102126; 1G4GA5GR4GF101459 | 1G4GA5GR4GF115183; 1G4GA5GR4GF183404; 1G4GA5GR4GF128600 | 1G4GA5GR4GF136227 | 1G4GA5GR4GF109514 | 1G4GA5GR4GF116754 | 1G4GA5GR4GF176128 | 1G4GA5GR4GF146109 | 1G4GA5GR4GF168241; 1G4GA5GR4GF197061 | 1G4GA5GR4GF162763 | 1G4GA5GR4GF169857 |

1G4GA5GR4GF196427

| 1G4GA5GR4GF114891; 1G4GA5GR4GF156882 | 1G4GA5GR4GF157546 | 1G4GA5GR4GF178347 |

1G4GA5GR4GF165193

| 1G4GA5GR4GF129181; 1G4GA5GR4GF103907; 1G4GA5GR4GF151987 | 1G4GA5GR4GF178171; 1G4GA5GR4GF172791 | 1G4GA5GR4GF181779 | 1G4GA5GR4GF140262 | 1G4GA5GR4GF152041 | 1G4GA5GR4GF123056; 1G4GA5GR4GF130959 | 1G4GA5GR4GF129374 | 1G4GA5GR4GF127186 | 1G4GA5GR4GF120335 | 1G4GA5GR4GF103468 | 1G4GA5GR4GF121338 | 1G4GA5GR4GF108203 | 1G4GA5GR4GF162360

1G4GA5GR4GF154484 | 1G4GA5GR4GF192426; 1G4GA5GR4GF133408 | 1G4GA5GR4GF136695 | 1G4GA5GR4GF146238 | 1G4GA5GR4GF114065 | 1G4GA5GR4GF139225 | 1G4GA5GR4GF107228 | 1G4GA5GR4GF171978 | 1G4GA5GR4GF142268 | 1G4GA5GR4GF154520 | 1G4GA5GR4GF146451 | 1G4GA5GR4GF115376; 1G4GA5GR4GF192913 | 1G4GA5GR4GF144246 | 1G4GA5GR4GF177005 | 1G4GA5GR4GF129391; 1G4GA5GR4GF130623; 1G4GA5GR4GF167302; 1G4GA5GR4GF156705 | 1G4GA5GR4GF188165 | 1G4GA5GR4GF121744 | 1G4GA5GR4GF156963; 1G4GA5GR4GF144019; 1G4GA5GR4GF155912 | 1G4GA5GR4GF181975; 1G4GA5GR4GF144649 | 1G4GA5GR4GF148202; 1G4GA5GR4GF164965 |

1G4GA5GR4GF154758

| 1G4GA5GR4GF139287; 1G4GA5GR4GF164402 | 1G4GA5GR4GF161807

1G4GA5GR4GF173195 | 1G4GA5GR4GF194399 | 1G4GA5GR4GF158549; 1G4GA5GR4GF157031 | 1G4GA5GR4GF125583 | 1G4GA5GR4GF187212 | 1G4GA5GR4GF135014; 1G4GA5GR4GF142447; 1G4GA5GR4GF134042

1G4GA5GR4GF181751; 1G4GA5GR4GF114888; 1G4GA5GR4GF139001; 1G4GA5GR4GF113319; 1G4GA5GR4GF103695 | 1G4GA5GR4GF160740

1G4GA5GR4GF189994

1G4GA5GR4GF116088; 1G4GA5GR4GF160222 | 1G4GA5GR4GF141928 | 1G4GA5GR4GF129567 | 1G4GA5GR4GF178090 | 1G4GA5GR4GF102952 | 1G4GA5GR4GF114843; 1G4GA5GR4GF123543; 1G4GA5GR4GF132615 | 1G4GA5GR4GF103034

1G4GA5GR4GF112655; 1G4GA5GR4GF101705 | 1G4GA5GR4GF130203

1G4GA5GR4GF195679; 1G4GA5GR4GF149656 | 1G4GA5GR4GF148295 | 1G4GA5GR4GF116107 | 1G4GA5GR4GF176100 | 1G4GA5GR4GF155442

1G4GA5GR4GF130069; 1G4GA5GR4GF137295; 1G4GA5GR4GF141119 | 1G4GA5GR4GF167624; 1G4GA5GR4GF148930 | 1G4GA5GR4GF182110; 1G4GA5GR4GF175626 | 1G4GA5GR4GF132923; 1G4GA5GR4GF113370 | 1G4GA5GR4GF158700 | 1G4GA5GR4GF145087; 1G4GA5GR4GF179837

1G4GA5GR4GF122411 | 1G4GA5GR4GF160236; 1G4GA5GR4GF146952 | 1G4GA5GR4GF128404 | 1G4GA5GR4GF135546; 1G4GA5GR4GF104698 | 1G4GA5GR4GF123008 | 1G4GA5GR4GF150340 | 1G4GA5GR4GF139757; 1G4GA5GR4GF119363; 1G4GA5GR4GF188845; 1G4GA5GR4GF170765 | 1G4GA5GR4GF127530 | 1G4GA5GR4GF134753 | 1G4GA5GR4GF124174 | 1G4GA5GR4GF122621 | 1G4GA5GR4GF128211 | 1G4GA5GR4GF162875; 1G4GA5GR4GF153156 | 1G4GA5GR4GF110193; 1G4GA5GR4GF173634 | 1G4GA5GR4GF182091 | 1G4GA5GR4GF121968 | 1G4GA5GR4GF192927 | 1G4GA5GR4GF179353 | 1G4GA5GR4GF182009 | 1G4GA5GR4GF176369 | 1G4GA5GR4GF105298 | 1G4GA5GR4GF195276; 1G4GA5GR4GF191521; 1G4GA5GR4GF184780; 1G4GA5GR4GF163394; 1G4GA5GR4GF111537; 1G4GA5GR4GF182320 | 1G4GA5GR4GF195939 | 1G4GA5GR4GF193267 | 1G4GA5GR4GF158731; 1G4GA5GR4GF130413; 1G4GA5GR4GF113191 |

1G4GA5GR4GF170281

| 1G4GA5GR4GF146613 | 1G4GA5GR4GF126328 | 1G4GA5GR4GF195763; 1G4GA5GR4GF161662 | 1G4GA5GR4GF142951 | 1G4GA5GR4GF168207; 1G4GA5GR4GF156445 | 1G4GA5GR4GF130119; 1G4GA5GR4GF158633 | 1G4GA5GR4GF185914 | 1G4GA5GR4GF128757; 1G4GA5GR4GF158261; 1G4GA5GR4GF172869; 1G4GA5GR4GF144683 | 1G4GA5GR4GF145302 | 1G4GA5GR4GF154016 | 1G4GA5GR4GF117872

1G4GA5GR4GF153612 | 1G4GA5GR4GF193530 | 1G4GA5GR4GF181717 | 1G4GA5GR4GF193916 | 1G4GA5GR4GF170393 | 1G4GA5GR4GF175335; 1G4GA5GR4GF147812 | 1G4GA5GR4GF164674 | 1G4GA5GR4GF144599 | 1G4GA5GR4GF130038; 1G4GA5GR4GF159930 | 1G4GA5GR4GF138057 | 1G4GA5GR4GF147387 | 1G4GA5GR4GF157868 | 1G4GA5GR4GF118133 | 1G4GA5GR4GF112588; 1G4GA5GR4GF129844; 1G4GA5GR4GF154386 | 1G4GA5GR4GF125681; 1G4GA5GR4GF171625 | 1G4GA5GR4GF187162

1G4GA5GR4GF123672

1G4GA5GR4GF129651; 1G4GA5GR4GF135501 | 1G4GA5GR4GF128192 | 1G4GA5GR4GF146210 | 1G4GA5GR4GF192958; 1G4GA5GR4GF135756 | 1G4GA5GR4GF188604 | 1G4GA5GR4GF180910

1G4GA5GR4GF133702 | 1G4GA5GR4GF131027 | 1G4GA5GR4GF139189 | 1G4GA5GR4GF122571 | 1G4GA5GR4GF126734; 1G4GA5GR4GF114048; 1G4GA5GR4GF178834

1G4GA5GR4GF165291 | 1G4GA5GR4GF158079 | 1G4GA5GR4GF100361; 1G4GA5GR4GF175092 | 1G4GA5GR4GF167669 | 1G4GA5GR4GF194922; 1G4GA5GR4GF133005 | 1G4GA5GR4GF133182 | 1G4GA5GR4GF180003 | 1G4GA5GR4GF130265; 1G4GA5GR4GF128385; 1G4GA5GR4GF117029; 1G4GA5GR4GF136518 | 1G4GA5GR4GF108735 | 1G4GA5GR4GF176792

1G4GA5GR4GF126653; 1G4GA5GR4GF105768 | 1G4GA5GR4GF190580 | 1G4GA5GR4GF157370 | 1G4GA5GR4GF186528; 1G4GA5GR4GF128306 | 1G4GA5GR4GF134882

1G4GA5GR4GF196380

1G4GA5GR4GF139693 | 1G4GA5GR4GF165095 | 1G4GA5GR4GF136387 | 1G4GA5GR4GF108797 | 1G4GA5GR4GF173648 | 1G4GA5GR4GF186240 | 1G4GA5GR4GF129925 | 1G4GA5GR4GF175948; 1G4GA5GR4GF138575

1G4GA5GR4GF188618 | 1G4GA5GR4GF153142; 1G4GA5GR4GF132484 | 1G4GA5GR4GF175447; 1G4GA5GR4GF175903; 1G4GA5GR4GF123591; 1G4GA5GR4GF181393 | 1G4GA5GR4GF105575 | 1G4GA5GR4GF108556

1G4GA5GR4GF196735 | 1G4GA5GR4GF172306 | 1G4GA5GR4GF126796 | 1G4GA5GR4GF158275 | 1G4GA5GR4GF189025; 1G4GA5GR4GF191566; 1G4GA5GR4GF110839 | 1G4GA5GR4GF147017 | 1G4GA5GR4GF128015 | 1G4GA5GR4GF157028; 1G4GA5GR4GF148040 | 1G4GA5GR4GF169664; 1G4GA5GR4GF100666 | 1G4GA5GR4GF177134 | 1G4GA5GR4GF111568; 1G4GA5GR4GF133103; 1G4GA5GR4GF111473 | 1G4GA5GR4GF166425; 1G4GA5GR4GF141766 | 1G4GA5GR4GF131190 | 1G4GA5GR4GF105527 | 1G4GA5GR4GF150693; 1G4GA5GR4GF107519; 1G4GA5GR4GF108637 | 1G4GA5GR4GF199148 | 1G4GA5GR4GF155036 | 1G4GA5GR4GF122330; 1G4GA5GR4GF186870 | 1G4GA5GR4GF189820 | 1G4GA5GR4GF187906 | 1G4GA5GR4GF161791 | 1G4GA5GR4GF155599; 1G4GA5GR4GF170491 | 1G4GA5GR4GF161841 | 1G4GA5GR4GF142397; 1G4GA5GR4GF176534 | 1G4GA5GR4GF177697; 1G4GA5GR4GF163718 | 1G4GA5GR4GF182740; 1G4GA5GR4GF102434 |

1G4GA5GR4GF176436

| 1G4GA5GR4GF181815 | 1G4GA5GR4GF108654; 1G4GA5GR4GF168837; 1G4GA5GR4GF167283 | 1G4GA5GR4GF154534 | 1G4GA5GR4GF197108; 1G4GA5GR4GF159006; 1G4GA5GR4GF101896 | 1G4GA5GR4GF152184; 1G4GA5GR4GF139628; 1G4GA5GR4GF110307 | 1G4GA5GR4GF114566 | 1G4GA5GR4GF113028 | 1G4GA5GR4GF150564 | 1G4GA5GR4GF161628 | 1G4GA5GR4GF139922; 1G4GA5GR4GF115233 | 1G4GA5GR4GF196315 |

1G4GA5GR4GF187517

| 1G4GA5GR4GF110176 | 1G4GA5GR4GF132520 | 1G4GA5GR4GF171981 | 1G4GA5GR4GF114499

1G4GA5GR4GF156509 | 1G4GA5GR4GF149740 | 1G4GA5GR4GF180678 | 1G4GA5GR4GF118875; 1G4GA5GR4GF151195

1G4GA5GR4GF138012; 1G4GA5GR4GF154209 | 1G4GA5GR4GF145459; 1G4GA5GR4GF150869; 1G4GA5GR4GF148684 | 1G4GA5GR4GF162794 | 1G4GA5GR4GF114423 | 1G4GA5GR4GF185816

1G4GA5GR4GF121128 | 1G4GA5GR4GF178820; 1G4GA5GR4GF189686 | 1G4GA5GR4GF161404; 1G4GA5GR4GF133487

1G4GA5GR4GF137961

1G4GA5GR4GF103485 | 1G4GA5GR4GF174492; 1G4GA5GR4GF199702; 1G4GA5GR4GF182026; 1G4GA5GR4GF132145; 1G4GA5GR4GF171320; 1G4GA5GR4GF101218 | 1G4GA5GR4GF178901; 1G4GA5GR4GF103857; 1G4GA5GR4GF191339; 1G4GA5GR4GF105723 | 1G4GA5GR4GF132582 | 1G4GA5GR4GF121842 | 1G4GA5GR4GF124143; 1G4GA5GR4GF120867; 1G4GA5GR4GF168627; 1G4GA5GR4GF181300 | 1G4GA5GR4GF168658 | 1G4GA5GR4GF117368 | 1G4GA5GR4GF172967 | 1G4GA5GR4GF183936 | 1G4GA5GR4GF154517 | 1G4GA5GR4GF171995 | 1G4GA5GR4GF162391 | 1G4GA5GR4GF114213 | 1G4GA5GR4GF104619 | 1G4GA5GR4GF189901 | 1G4GA5GR4GF105916 |

1G4GA5GR4GF171186

; 1G4GA5GR4GF125423; 1G4GA5GR4GF192653 | 1G4GA5GR4GF122540 | 1G4GA5GR4GF182267; 1G4GA5GR4GF128063; 1G4GA5GR4GF123994 | 1G4GA5GR4GF101882 | 1G4GA5GR4GF141783 | 1G4GA5GR4GF143954 | 1G4GA5GR4GF152850; 1G4GA5GR4GF103566 | 1G4GA5GR4GF117550 | 1G4GA5GR4GF143887; 1G4GA5GR4GF157725 | 1G4GA5GR4GF190577 | 1G4GA5GR4GF156798 | 1G4GA5GR4GF110520; 1G4GA5GR4GF132548; 1G4GA5GR4GF168062 | 1G4GA5GR4GF141167 | 1G4GA5GR4GF180356 | 1G4GA5GR4GF187503; 1G4GA5GR4GF161659 | 1G4GA5GR4GF196184 | 1G4GA5GR4GF100876; 1G4GA5GR4GF115717; 1G4GA5GR4GF129410 | 1G4GA5GR4GF197643; 1G4GA5GR4GF140102 | 1G4GA5GR4GF157157 | 1G4GA5GR4GF127964 | 1G4GA5GR4GF166800; 1G4GA5GR4GF115071 | 1G4GA5GR4GF155117 | 1G4GA5GR4GF171799; 1G4GA5GR4GF182060 | 1G4GA5GR4GF122604; 1G4GA5GR4GF114082; 1G4GA5GR4GF111215; 1G4GA5GR4GF170412 | 1G4GA5GR4GF193964 | 1G4GA5GR4GF131044; 1G4GA5GR4GF149396 | 1G4GA5GR4GF115135 | 1G4GA5GR4GF127107; 1G4GA5GR4GF171706; 1G4GA5GR4GF167560

1G4GA5GR4GF108833 | 1G4GA5GR4GF157899; 1G4GA5GR4GF129665

1G4GA5GR4GF133389; 1G4GA5GR4GF115667; 1G4GA5GR4GF193298

1G4GA5GR4GF177957; 1G4GA5GR4GF140584; 1G4GA5GR4GF166683 | 1G4GA5GR4GF176324

1G4GA5GR4GF138169; 1G4GA5GR4GF147504 | 1G4GA5GR4GF133960 | 1G4GA5GR4GF143064; 1G4GA5GR4GF153819 | 1G4GA5GR4GF182172 | 1G4GA5GR4GF120982 | 1G4GA5GR4GF142321; 1G4GA5GR4GF155750 | 1G4GA5GR4GF112039 | 1G4GA5GR4GF102711 | 1G4GA5GR4GF120111 | 1G4GA5GR4GF100215 | 1G4GA5GR4GF110579; 1G4GA5GR4GF100537 | 1G4GA5GR4GF129424 | 1G4GA5GR4GF157708 | 1G4GA5GR4GF151360 | 1G4GA5GR4GF102949; 1G4GA5GR4GF176775 | 1G4GA5GR4GF169597 | 1G4GA5GR4GF146384 | 1G4GA5GR4GF148815

1G4GA5GR4GF191292 | 1G4GA5GR4GF172502; 1G4GA5GR4GF141721 | 1G4GA5GR4GF171785; 1G4GA5GR4GF175819; 1G4GA5GR4GF171124; 1G4GA5GR4GF188425 | 1G4GA5GR4GF138043 | 1G4GA5GR4GF119802 | 1G4GA5GR4GF154212 | 1G4GA5GR4GF109142 | 1G4GA5GR4GF126300; 1G4GA5GR4GF197464; 1G4GA5GR4GF110954 | 1G4GA5GR4GF145669 | 1G4GA5GR4GF177151 | 1G4GA5GR4GF171172 | 1G4GA5GR4GF115748 | 1G4GA5GR4GF155229; 1G4GA5GR4GF186772; 1G4GA5GR4GF159393 | 1G4GA5GR4GF195133; 1G4GA5GR4GF121243; 1G4GA5GR4GF121050; 1G4GA5GR4GF194287 | 1G4GA5GR4GF193933 | 1G4GA5GR4GF109352 | 1G4GA5GR4GF124532;

1G4GA5GR4GF181765

| 1G4GA5GR4GF183807; 1G4GA5GR4GF156171 | 1G4GA5GR4GF183824 | 1G4GA5GR4GF172922 | 1G4GA5GR4GF175867

1G4GA5GR4GF179501 | 1G4GA5GR4GF198520 | 1G4GA5GR4GF102143; 1G4GA5GR4GF112445 | 1G4GA5GR4GF174864

1G4GA5GR4GF158101 |

1G4GA5GR4GF111764

; 1G4GA5GR4GF157479 | 1G4GA5GR4GF129892 | 1G4GA5GR4GF195908; 1G4GA5GR4GF158325 | 1G4GA5GR4GF163752 | 1G4GA5GR4GF176162 | 1G4GA5GR4GF175691;

1G4GA5GR4GF147048

; 1G4GA5GR4GF144571 | 1G4GA5GR4GF157093 | 1G4GA5GR4GF168286 | 1G4GA5GR4GF135630 | 1G4GA5GR4GF131741; 1G4GA5GR4GF197478; 1G4GA5GR4GF135403 | 1G4GA5GR4GF164741 | 1G4GA5GR4GF148278 | 1G4GA5GR4GF196783; 1G4GA5GR4GF122912

1G4GA5GR4GF172063 | 1G4GA5GR4GF187811 | 1G4GA5GR4GF101803; 1G4GA5GR4GF141833 | 1G4GA5GR4GF139872; 1G4GA5GR4GF186402; 1G4GA5GR4GF136437 | 1G4GA5GR4GF119301; 1G4GA5GR4GF120903; 1G4GA5GR4GF144750; 1G4GA5GR4GF136650 | 1G4GA5GR4GF146806 | 1G4GA5GR4GF174802 | 1G4GA5GR4GF175108 | 1G4GA5GR4GF107374 | 1G4GA5GR4GF165775 | 1G4GA5GR4GF155585 | 1G4GA5GR4GF110260 | 1G4GA5GR4GF153464 | 1G4GA5GR4GF195066; 1G4GA5GR4GF197724 | 1G4GA5GR4GF162620; 1G4GA5GR4GF149608

1G4GA5GR4GF107231 | 1G4GA5GR4GF142562 | 1G4GA5GR4GF172760; 1G4GA5GR4GF101395 | 1G4GA5GR4GF125891 | 1G4GA5GR4GF124739; 1G4GA5GR4GF188022; 1G4GA5GR4GF136793 | 1G4GA5GR4GF150287 | 1G4GA5GR4GF180048; 1G4GA5GR4GF116611; 1G4GA5GR4GF162469 | 1G4GA5GR4GF142822 | 1G4GA5GR4GF101171; 1G4GA5GR4GF123834 | 1G4GA5GR4GF169986; 1G4GA5GR4GF100327 | 1G4GA5GR4GF188554; 1G4GA5GR4GF172015 | 1G4GA5GR4GF196167 | 1G4GA5GR4GF185329 | 1G4GA5GR4GF157417; 1G4GA5GR4GF182396 | 1G4GA5GR4GF102918; 1G4GA5GR4GF156736

1G4GA5GR4GF117189 | 1G4GA5GR4GF109660 | 1G4GA5GR4GF156865 | 1G4GA5GR4GF150743 | 1G4GA5GR4GF121081 | 1G4GA5GR4GF136390; 1G4GA5GR4GF167686 | 1G4GA5GR4GF138110 | 1G4GA5GR4GF118536 | 1G4GA5GR4GF151701 | 1G4GA5GR4GF145784 | 1G4GA5GR4GF111411

1G4GA5GR4GF103504

1G4GA5GR4GF178199 | 1G4GA5GR4GF102692; 1G4GA5GR4GF197223 | 1G4GA5GR4GF189865

1G4GA5GR4GF147924; 1G4GA5GR4GF107889; 1G4GA5GR4GF178302; 1G4GA5GR4GF186075; 1G4GA5GR4GF193771 | 1G4GA5GR4GF134218 | 1G4GA5GR4GF124336; 1G4GA5GR4GF185394 | 1G4GA5GR4GF110792 | 1G4GA5GR4GF107584 | 1G4GA5GR4GF131612 | 1G4GA5GR4GF187260; 1G4GA5GR4GF145414 | 1G4GA5GR4GF147986; 1G4GA5GR4GF133635; 1G4GA5GR4GF135529 | 1G4GA5GR4GF154999 | 1G4GA5GR4GF145025 | 1G4GA5GR4GF136471; 1G4GA5GR4GF170264 | 1G4GA5GR4GF134879 | 1G4GA5GR4GF186819 | 1G4GA5GR4GF120299 | 1G4GA5GR4GF176744; 1G4GA5GR4GF180955; 1G4GA5GR4GF104782 | 1G4GA5GR4GF104328; 1G4GA5GR4GF120240 | 1G4GA5GR4GF153254 | 1G4GA5GR4GF148555 | 1G4GA5GR4GF172113 | 1G4GA5GR4GF176601; 1G4GA5GR4GF190188

1G4GA5GR4GF131948 | 1G4GA5GR4GF173505 | 1G4GA5GR4GF133120 | 1G4GA5GR4GF128855

1G4GA5GR4GF117726 | 1G4GA5GR4GF128080 | 1G4GA5GR4GF180888 | 1G4GA5GR4GF191163; 1G4GA5GR4GF110534; 1G4GA5GR4GF192801; 1G4GA5GR4GF175433 | 1G4GA5GR4GF175268 | 1G4GA5GR4GF126183; 1G4GA5GR4GF154453 | 1G4GA5GR4GF149639; 1G4GA5GR4GF128337 | 1G4GA5GR4GF151875; 1G4GA5GR4GF150208 | 1G4GA5GR4GF136986 | 1G4GA5GR4GF135644 | 1G4GA5GR4GF124403 | 1G4GA5GR4GF134722 | 1G4GA5GR4GF171155 | 1G4GA5GR4GF124966

1G4GA5GR4GF198095 | 1G4GA5GR4GF115829 | 1G4GA5GR4GF177179 | 1G4GA5GR4GF112025; 1G4GA5GR4GF158146 | 1G4GA5GR4GF196962 | 1G4GA5GR4GF162276; 1G4GA5GR4GF132811 | 1G4GA5GR4GF116186 | 1G4GA5GR4GF140486 | 1G4GA5GR4GF139676; 1G4GA5GR4GF123512 | 1G4GA5GR4GF178123; 1G4GA5GR4GF193219; 1G4GA5GR4GF152380 | 1G4GA5GR4GF185945; 1G4GA5GR4GF183712 | 1G4GA5GR4GF194631 | 1G4GA5GR4GF195097 | 1G4GA5GR4GF177912 | 1G4GA5GR4GF112509 | 1G4GA5GR4GF137202 | 1G4GA5GR4GF160544 | 1G4GA5GR4GF183256 | 1G4GA5GR4GF174783; 1G4GA5GR4GF162925 | 1G4GA5GR4GF175853; 1G4GA5GR4GF167543 | 1G4GA5GR4GF109450; 1G4GA5GR4GF145557 | 1G4GA5GR4GF142383 | 1G4GA5GR4GF128886 | 1G4GA5GR4GF112669 | 1G4GA5GR4GF128158

1G4GA5GR4GF118424; 1G4GA5GR4GF138026 | 1G4GA5GR4GF114731 | 1G4GA5GR4GF133263; 1G4GA5GR4GF173035

1G4GA5GR4GF108167; 1G4GA5GR4GF135112 | 1G4GA5GR4GF120898; 1G4GA5GR4GF143825 | 1G4GA5GR4GF181295; 1G4GA5GR4GF147843 | 1G4GA5GR4GF198677 | 1G4GA5GR4GF135739; 1G4GA5GR4GF156655 | 1G4GA5GR4GF154128; 1G4GA5GR4GF173732; 1G4GA5GR4GF134560; 1G4GA5GR4GF113885; 1G4GA5GR4GF125373 | 1G4GA5GR4GF174895 | 1G4GA5GR4GF147633; 1G4GA5GR4GF171737; 1G4GA5GR4GF148166 | 1G4GA5GR4GF198792; 1G4GA5GR4GF126362 | 1G4GA5GR4GF114437 | 1G4GA5GR4GF180079; 1G4GA5GR4GF106208 | 1G4GA5GR4GF197299 | 1G4GA5GR4GF146188 | 1G4GA5GR4GF109318 | 1G4GA5GR4GF173696; 1G4GA5GR4GF119833; 1G4GA5GR4GF106001; 1G4GA5GR4GF196279 | 1G4GA5GR4GF190286 | 1G4GA5GR4GF156011; 1G4GA5GR4GF164335 | 1G4GA5GR4GF195682 | 1G4GA5GR4GF155831 | 1G4GA5GR4GF108461; 1G4GA5GR4GF168384; 1G4GA5GR4GF150824; 1G4GA5GR4GF197853 | 1G4GA5GR4GF132890 | 1G4GA5GR4GF190174; 1G4GA5GR4GF129861 | 1G4GA5GR4GF190465

1G4GA5GR4GF112929 | 1G4GA5GR4GF165212 | 1G4GA5GR4GF167221

1G4GA5GR4GF153870 | 1G4GA5GR4GF114647 | 1G4GA5GR4GF192930 | 1G4GA5GR4GF145106 | 1G4GA5GR4GF108475 | 1G4GA5GR4GF166148 | 1G4GA5GR4GF127561 | 1G4GA5GR4GF107861; 1G4GA5GR4GF101235 | 1G4GA5GR4GF131786; 1G4GA5GR4GF105964 | 1G4GA5GR4GF181636; 1G4GA5GR4GF186688 | 1G4GA5GR4GF182317 | 1G4GA5GR4GF190434; 1G4GA5GR4GF186464 | 1G4GA5GR4GF144795 | 1G4GA5GR4GF171270 | 1G4GA5GR4GF159314 | 1G4GA5GR4GF137779 | 1G4GA5GR4GF117967 | 1G4GA5GR4GF126524 | 1G4GA5GR4GF173942; 1G4GA5GR4GF103292 | 1G4GA5GR4GF185153 | 1G4GA5GR4GF108900 | 1G4GA5GR4GF165551; 1G4GA5GR4GF107438; 1G4GA5GR4GF193740 | 1G4GA5GR4GF128726; 1G4GA5GR4GF198906 | 1G4GA5GR4GF154694 | 1G4GA5GR4GF109965; 1G4GA5GR4GF180793; 1G4GA5GR4GF122103; 1G4GA5GR4GF183015; 1G4GA5GR4GF152377 | 1G4GA5GR4GF182138 | 1G4GA5GR4GF159703 | 1G4GA5GR4GF133733 | 1G4GA5GR4GF168420 | 1G4GA5GR4GF102644; 1G4GA5GR4GF131173 | 1G4GA5GR4GF189705

1G4GA5GR4GF157014; 1G4GA5GR4GF167333; 1G4GA5GR4GF189106 | 1G4GA5GR4GF109674 | 1G4GA5GR4GF114874; 1G4GA5GR4GF147535 | 1G4GA5GR4GF105169; 1G4GA5GR4GF115619 | 1G4GA5GR4GF112090; 1G4GA5GR4GF131674; 1G4GA5GR4GF108878 | 1G4GA5GR4GF120402 | 1G4GA5GR4GF120996 | 1G4GA5GR4GF170569 | 1G4GA5GR4GF108153 | 1G4GA5GR4GF170653 | 1G4GA5GR4GF137720

1G4GA5GR4GF174928

| 1G4GA5GR4GF184570 | 1G4GA5GR4GF134624

1G4GA5GR4GF130430 | 1G4GA5GR4GF149706 | 1G4GA5GR4GF169776 | 1G4GA5GR4GF166151; 1G4GA5GR4GF118617 | 1G4GA5GR4GF127172 | 1G4GA5GR4GF196234 | 1G4GA5GR4GF125342; 1G4GA5GR4GF167011; 1G4GA5GR4GF172452 | 1G4GA5GR4GF103759; 1G4GA5GR4GF195830 | 1G4GA5GR4GF140973 | 1G4GA5GR4GF161709; 1G4GA5GR4GF191650 | 1G4GA5GR4GF143226 | 1G4GA5GR4GF176663 | 1G4GA5GR4GF175545

1G4GA5GR4GF107651 | 1G4GA5GR4GF194032 | 1G4GA5GR4GF148104

1G4GA5GR4GF142108 | 1G4GA5GR4GF128256 | 1G4GA5GR4GF126491 | 1G4GA5GR4GF114695; 1G4GA5GR4GF111103 | 1G4GA5GR4GF152329 | 1G4GA5GR4GF191017 | 1G4GA5GR4GF116849; 1G4GA5GR4GF199229; 1G4GA5GR4GF170832;

1G4GA5GR4GF154260

| 1G4GA5GR4GF113076 | 1G4GA5GR4GF101686 | 1G4GA5GR4GF172628; 1G4GA5GR4GF133599 | 1G4GA5GR4GF134039 | 1G4GA5GR4GF196010 | 1G4GA5GR4GF176890 | 1G4GA5GR4GF122795; 1G4GA5GR4GF158728 | 1G4GA5GR4GF113899

1G4GA5GR4GF125244

1G4GA5GR4GF157806; 1G4GA5GR4GF170667; 1G4GA5GR4GF126202 | 1G4GA5GR4GF145218 | 1G4GA5GR4GF172757 | 1G4GA5GR4GF186013 | 1G4GA5GR4GF153433

1G4GA5GR4GF178882

1G4GA5GR4GF121890 | 1G4GA5GR4GF189929 | 1G4GA5GR4GF169454 | 1G4GA5GR4GF191552; 1G4GA5GR4GF130573 | 1G4GA5GR4GF118312 | 1G4GA5GR4GF186545

1G4GA5GR4GF184567

1G4GA5GR4GF130749 | 1G4GA5GR4GF153500 | 1G4GA5GR4GF104314 | 1G4GA5GR4GF193558 | 1G4GA5GR4GF193382 | 1G4GA5GR4GF142478; 1G4GA5GR4GF180714 | 1G4GA5GR4GF160379 | 1G4GA5GR4GF124031 | 1G4GA5GR4GF169647; 1G4GA5GR4GF151813 | 1G4GA5GR4GF184391 | 1G4GA5GR4GF185623 | 1G4GA5GR4GF102594

1G4GA5GR4GF138236; 1G4GA5GR4GF132016; 1G4GA5GR4GF175559 | 1G4GA5GR4GF124255 | 1G4GA5GR4GF179322 | 1G4GA5GR4GF122652 |

1G4GA5GR4GF185492

| 1G4GA5GR4GF126801; 1G4GA5GR4GF171009 |

1G4GA5GR4GF103406

| 1G4GA5GR4GF180096 | 1G4GA5GR4GF152959; 1G4GA5GR4GF177280 | 1G4GA5GR4GF153805 | 1G4GA5GR4GF144375 | 1G4GA5GR4GF143758 | 1G4GA5GR4GF180440 | 1G4GA5GR4GF191485 | 1G4GA5GR4GF145655 | 1G4GA5GR4GF182933 | 1G4GA5GR4GF132775; 1G4GA5GR4GF143940; 1G4GA5GR4GF111487 | 1G4GA5GR4GF136700 | 1G4GA5GR4GF122019 | 1G4GA5GR4GF193401 | 1G4GA5GR4GF114129 | 1G4GA5GR4GF169342 | 1G4GA5GR4GF181250 | 1G4GA5GR4GF110033 | 1G4GA5GR4GF164433 | 1G4GA5GR4GF166358; 1G4GA5GR4GF140326; 1G4GA5GR4GF126619 | 1G4GA5GR4GF167056 | 1G4GA5GR4GF165288; 1G4GA5GR4GF156462 | 1G4GA5GR4GF157661 | 1G4GA5GR4GF181829; 1G4GA5GR4GF191891 | 1G4GA5GR4GF158423 | 1G4GA5GR4GF142870 | 1G4GA5GR4GF128516 | 1G4GA5GR4GF124370 | 1G4GA5GR4GF154937; 1G4GA5GR4GF153559 | 1G4GA5GR4GF118178; 1G4GA5GR4GF138639; 1G4GA5GR4GF156428

1G4GA5GR4GF184343 | 1G4GA5GR4GF184360 | 1G4GA5GR4GF191910 | 1G4GA5GR4GF129729; 1G4GA5GR4GF128001 | 1G4GA5GR4GF154274 | 1G4GA5GR4GF123011 | 1G4GA5GR4GF109657 | 1G4GA5GR4GF153206 | 1G4GA5GR4GF145977; 1G4GA5GR4GF116818 | 1G4GA5GR4GF180406 | 1G4GA5GR4GF159264 | 1G4GA5GR4GF180213 | 1G4GA5GR4GF115653 | 1G4GA5GR4GF185587 | 1G4GA5GR4GF183189 | 1G4GA5GR4GF160687 | 1G4GA5GR4GF173665 | 1G4GA5GR4GF180650 | 1G4GA5GR4GF166697 | 1G4GA5GR4GF100392; 1G4GA5GR4GF123820 | 1G4GA5GR4GF119511; 1G4GA5GR4GF136812; 1G4GA5GR4GF160835 | 1G4GA5GR4GF103471; 1G4GA5GR4GF154632 | 1G4GA5GR4GF191258 | 1G4GA5GR4GF146241; 1G4GA5GR4GF119623 | 1G4GA5GR4GF157269 | 1G4GA5GR4GF184097 | 1G4GA5GR4GF156137 | 1G4GA5GR4GF198016

1G4GA5GR4GF119718 | 1G4GA5GR4GF189574 | 1G4GA5GR4GF198369 | 1G4GA5GR4GF163721 | 1G4GA5GR4GF112770 | 1G4GA5GR4GF122974; 1G4GA5GR4GF139368; 1G4GA5GR4GF112350 | 1G4GA5GR4GF145171

1G4GA5GR4GF149463 | 1G4GA5GR4GF123316 | 1G4GA5GR4GF119234; 1G4GA5GR4GF176565 |

1G4GA5GR4GF148720

| 1G4GA5GR4GF167347; 1G4GA5GR4GF193222 | 1G4GA5GR4GF118844; 1G4GA5GR4GF185542; 1G4GA5GR4GF111182

1G4GA5GR4GF147101 | 1G4GA5GR4GF188893 | 1G4GA5GR4GF169034 | 1G4GA5GR4GF146935 | 1G4GA5GR4GF189512 | 1G4GA5GR4GF134588 | 1G4GA5GR4GF142593 | 1G4GA5GR4GF117127 | 1G4GA5GR4GF135336; 1G4GA5GR4GF129116; 1G4GA5GR4GF139998 | 1G4GA5GR4GF129990 | 1G4GA5GR4GF155067 | 1G4GA5GR4GF130685 | 1G4GA5GR4GF108346; 1G4GA5GR4GF112834; 1G4GA5GR4GF174637; 1G4GA5GR4GF150337 | 1G4GA5GR4GF158342 | 1G4GA5GR4GF144909 | 1G4GA5GR4GF116379 | 1G4GA5GR4GF165386 | 1G4GA5GR4GF128774 | 1G4GA5GR4GF150273 | 1G4GA5GR4GF154663 | 1G4GA5GR4GF180485; 1G4GA5GR4GF185220 | 1G4GA5GR4GF123610 | 1G4GA5GR4GF165484

1G4GA5GR4GF175965; 1G4GA5GR4GF143548; 1G4GA5GR4GF169910 | 1G4GA5GR4GF193821 | 1G4GA5GR4GF195553 | 1G4GA5GR4GF184939; 1G4GA5GR4GF132954; 1G4GA5GR4GF186092; 1G4GA5GR4GF190773 | 1G4GA5GR4GF130136; 1G4GA5GR4GF111196

1G4GA5GR4GF176002 | 1G4GA5GR4GF171950 | 1G4GA5GR4GF142674 | 1G4GA5GR4GF152637; 1G4GA5GR4GF125003 | 1G4GA5GR4GF133165 | 1G4GA5GR4GF106810

1G4GA5GR4GF120156 |

1G4GA5GR4GF133232

| 1G4GA5GR4GF118696; 1G4GA5GR4GF167588 | 1G4GA5GR4GF120061 | 1G4GA5GR4GF111070 | 1G4GA5GR4GF132646 | 1G4GA5GR4GF127379 | 1G4GA5GR4GF196203 | 1G4GA5GR4GF112610; 1G4GA5GR4GF107293; 1G4GA5GR4GF165372; 1G4GA5GR4GF140875; 1G4GA5GR4GF167459

1G4GA5GR4GF155179 | 1G4GA5GR4GF194810

1G4GA5GR4GF190451 | 1G4GA5GR4GF194189 | 1G4GA5GR4GF123025 | 1G4GA5GR4GF159670 | 1G4GA5GR4GF141718 | 1G4GA5GR4GF107472 | 1G4GA5GR4GF146045; 1G4GA5GR4GF164609 | 1G4GA5GR4GF158678 | 1G4GA5GR4GF142402; 1G4GA5GR4GF120433

1G4GA5GR4GF110386 | 1G4GA5GR4GF124482; 1G4GA5GR4GF148328

1G4GA5GR4GF127222 | 1G4GA5GR4GF127267 | 1G4GA5GR4GF140634 | 1G4GA5GR4GF136101; 1G4GA5GR4GF139726; 1G4GA5GR4GF190000; 1G4GA5GR4GF158812 | 1G4GA5GR4GF192281; 1G4GA5GR4GF142206; 1G4GA5GR4GF136521; 1G4GA5GR4GF137670 | 1G4GA5GR4GF149091; 1G4GA5GR4GF122862 | 1G4GA5GR4GF122392;

1G4GA5GR4GF176758

| 1G4GA5GR4GF133862; 1G4GA5GR4GF155554; 1G4GA5GR4GF111781; 1G4GA5GR4GF120822

1G4GA5GR4GF146174; 1G4GA5GR4GF126474; 1G4GA5GR4GF100571

1G4GA5GR4GF132968 | 1G4GA5GR4GF128581 | 1G4GA5GR4GF110355; 1G4GA5GR4GF194936

1G4GA5GR4GF137300; 1G4GA5GR4GF183435 | 1G4GA5GR4GF154789 | 1G4GA5GR4GF140116; 1G4GA5GR4GF117998 | 1G4GA5GR4GF125857; 1G4GA5GR4GF197965; 1G4GA5GR4GF115846; 1G4GA5GR4GF105494 | 1G4GA5GR4GF102059 | 1G4GA5GR4GF103910; 1G4GA5GR4GF180275 | 1G4GA5GR4GF175285 | 1G4GA5GR4GF113482; 1G4GA5GR4GF173424 | 1G4GA5GR4GF110095; 1G4GA5GR4GF163914; 1G4GA5GR4GF156252; 1G4GA5GR4GF182334 | 1G4GA5GR4GF180308; 1G4GA5GR4GF166201

1G4GA5GR4GF103423; 1G4GA5GR4GF122098 | 1G4GA5GR4GF188991 | 1G4GA5GR4GF117080 | 1G4GA5GR4GF128810 | 1G4GA5GR4GF190403; 1G4GA5GR4GF199490 | 1G4GA5GR4GF133523; 1G4GA5GR4GF163430; 1G4GA5GR4GF179031 | 1G4GA5GR4GF132856 | 1G4GA5GR4GF157336 | 1G4GA5GR4GF183502 | 1G4GA5GR4GF194578; 1G4GA5GR4GF145509 | 1G4GA5GR4GF181183 | 1G4GA5GR4GF149057; 1G4GA5GR4GF131917 | 1G4GA5GR4GF132064 | 1G4GA5GR4GF128483 | 1G4GA5GR4GF130850

1G4GA5GR4GF175688

1G4GA5GR4GF147681; 1G4GA5GR4GF197951 | 1G4GA5GR4GF150550; 1G4GA5GR4GF188943 |

1G4GA5GR4GF194046

; 1G4GA5GR4GF129987 | 1G4GA5GR4GF134235 | 1G4GA5GR4GF158129 | 1G4GA5GR4GF184729 | 1G4GA5GR4GF122733; 1G4GA5GR4GF167235 | 1G4GA5GR4GF117161; 1G4GA5GR4GF162035 | 1G4GA5GR4GF186657 | 1G4GA5GR4GF123378; 1G4GA5GR4GF111456 | 1G4GA5GR4GF103132; 1G4GA5GR4GF102496; 1G4GA5GR4GF154811 | 1G4GA5GR4GF188084 | 1G4GA5GR4GF182589 | 1G4GA5GR4GF178641 | 1G4GA5GR4GF149060; 1G4GA5GR4GF122182 | 1G4GA5GR4GF134154 | 1G4GA5GR4GF127706 | 1G4GA5GR4GF149270 | 1G4GA5GR4GF127057 | 1G4GA5GR4GF176808 | 1G4GA5GR4GF181412; 1G4GA5GR4GF157160 | 1G4GA5GR4GF129035 | 1G4GA5GR4GF171656 | 1G4GA5GR4GF151231 | 1G4GA5GR4GF100070; 1G4GA5GR4GF116270 | 1G4GA5GR4GF116995 | 1G4GA5GR4GF184827 | 1G4GA5GR4GF141086; 1G4GA5GR4GF118097; 1G4GA5GR4GF172239 | 1G4GA5GR4GF165470 | 1G4GA5GR4GF192328; 1G4GA5GR4GF176856 | 1G4GA5GR4GF191647; 1G4GA5GR4GF138009 | 1G4GA5GR4GF130315; 1G4GA5GR4GF146207

1G4GA5GR4GF113403; 1G4GA5GR4GF141458 | 1G4GA5GR4GF149687

1G4GA5GR4GF192510; 1G4GA5GR4GF149107 | 1G4GA5GR4GF157255

1G4GA5GR4GF105690; 1G4GA5GR4GF142240 | 1G4GA5GR4GF157885 | 1G4GA5GR4GF160365; 1G4GA5GR4GF144120; 1G4GA5GR4GF194001; 1G4GA5GR4GF121548 | 1G4GA5GR4GF196864

1G4GA5GR4GF162956 | 1G4GA5GR4GF143453 | 1G4GA5GR4GF125258; 1G4GA5GR4GF183273; 1G4GA5GR4GF164948; 1G4GA5GR4GF127902 | 1G4GA5GR4GF126670 | 1G4GA5GR4GF149267 | 1G4GA5GR4GF139483 | 1G4GA5GR4GF143842 | 1G4GA5GR4GF193849 | 1G4GA5GR4GF133876; 1G4GA5GR4GF185704 | 1G4GA5GR4GF127625; 1G4GA5GR4GF149799 | 1G4GA5GR4GF124109 | 1G4GA5GR4GF189624 |

1G4GA5GR4GF118603

| 1G4GA5GR4GF136938; 1G4GA5GR4GF179160 | 1G4GA5GR4GF103938; 1G4GA5GR4GF163041; 1G4GA5GR4GF154436

1G4GA5GR4GF156333 | 1G4GA5GR4GF167512; 1G4GA5GR4GF135708; 1G4GA5GR4GF150497; 1G4GA5GR4GF123476

1G4GA5GR4GF170894; 1G4GA5GR4GF127009 | 1G4GA5GR4GF191129 | 1G4GA5GR4GF173794; 1G4GA5GR4GF171754 | 1G4GA5GR4GF192202 | 1G4GA5GR4GF148457 | 1G4GA5GR4GF198291 | 1G4GA5GR4GF187128 | 1G4GA5GR4GF140004 | 1G4GA5GR4GF192197 | 1G4GA5GR4GF104913 | 1G4GA5GR4GF186299

1G4GA5GR4GF150368 | 1G4GA5GR4GF175979 | 1G4GA5GR4GF160477; 1G4GA5GR4GF113059 | 1G4GA5GR4GF132937 | 1G4GA5GR4GF136602

1G4GA5GR4GF144490 | 1G4GA5GR4GF118746;

1G4GA5GR4GF1605581G4GA5GR4GF117953 | 1G4GA5GR4GF191034

1G4GA5GR4GF120805; 1G4GA5GR4GF135580

1G4GA5GR4GF191003 | 1G4GA5GR4GF103213 | 1G4GA5GR4GF107147; 1G4GA5GR4GF175318; 1G4GA5GR4GF155716; 1G4GA5GR4GF113255 | 1G4GA5GR4GF173357 | 1G4GA5GR4GF197528; 1G4GA5GR4GF145042 | 1G4GA5GR4GF120920

1G4GA5GR4GF124319 | 1G4GA5GR4GF170152; 1G4GA5GR4GF190630; 1G4GA5GR4GF121811 | 1G4GA5GR4GF141153; 1G4GA5GR4GF103101 | 1G4GA5GR4GF141315 | 1G4GA5GR4GF168451 | 1G4GA5GR4GF194211; 1G4GA5GR4GF186268 | 1G4GA5GR4GF154257 | 1G4GA5GR4GF119248 |

1G4GA5GR4GF187405

; 1G4GA5GR4GF151293; 1G4GA5GR4GF155196 | 1G4GA5GR4GF172600 | 1G4GA5GR4GF144523; 1G4GA5GR4GF165873 | 1G4GA5GR4GF171303 | 1G4GA5GR4GF177358

1G4GA5GR4GF126992 | 1G4GA5GR4GF190658 | 1G4GA5GR4GF198386 | 1G4GA5GR4GF163251; 1G4GA5GR4GF101302 | 1G4GA5GR4GF164836 | 1G4GA5GR4GF181345 | 1G4GA5GR4GF171916 | 1G4GA5GR4GF188960 | 1G4GA5GR4GF176887; 1G4GA5GR4GF190014; 1G4GA5GR4GF198159; 1G4GA5GR4GF121162 | 1G4GA5GR4GF148944 | 1G4GA5GR4GF183242; 1G4GA5GR4GF184195 | 1G4GA5GR4GF196041; 1G4GA5GR4GF152640 | 1G4GA5GR4GF199456; 1G4GA5GR4GF143890 | 1G4GA5GR4GF143565 | 1G4GA5GR4GF174475 | 1G4GA5GR4GF104880 | 1G4GA5GR4GF111361 | 1G4GA5GR4GF183144 | 1G4GA5GR4GF139449 | 1G4GA5GR4GF130668; 1G4GA5GR4GF141444 | 1G4GA5GR4GF173939 | 1G4GA5GR4GF141301 | 1G4GA5GR4GF193172 | 1G4GA5GR4GF126832 | 1G4GA5GR4GF124448 | 1G4GA5GR4GF189722 | 1G4GA5GR4GF130699 | 1G4GA5GR4GF154047 | 1G4GA5GR4GF119332 | 1G4GA5GR4GF151603 | 1G4GA5GR4GF121033 | 1G4GA5GR4GF162116 | 1G4GA5GR4GF137362; 1G4GA5GR4GF198355 | 1G4GA5GR4GF167526; 1G4GA5GR4GF155330 | 1G4GA5GR4GF114020; 1G4GA5GR4GF182222 | 1G4GA5GR4GF181362 | 1G4GA5GR4GF144439; 1G4GA5GR4GF120044 | 1G4GA5GR4GF140536; 1G4GA5GR4GF189476; 1G4GA5GR4GF132467 | 1G4GA5GR4GF157742; 1G4GA5GR4GF170779

1G4GA5GR4GF108024 | 1G4GA5GR4GF184875 | 1G4GA5GR4GF121226

1G4GA5GR4GF184231 | 1G4GA5GR4GF133859 | 1G4GA5GR4GF164044

1G4GA5GR4GF134607 | 1G4GA5GR4GF117600

1G4GA5GR4GF113188; 1G4GA5GR4GF152878

1G4GA5GR4GF197075; 1G4GA5GR4GF194144 | 1G4GA5GR4GF106449 | 1G4GA5GR4GF128712; 1G4GA5GR4GF135384 | 1G4GA5GR4GF111294; 1G4GA5GR4GF183094

1G4GA5GR4GF102028 | 1G4GA5GR4GF158051 | 1G4GA5GR4GF124661; 1G4GA5GR4GF181474 | 1G4GA5GR4GF120352 | 1G4GA5GR4GF161578 | 1G4GA5GR4GF123753; 1G4GA5GR4GF120707; 1G4GA5GR4GF153318 | 1G4GA5GR4GF192412 | 1G4GA5GR4GF141217; 1G4GA5GR4GF143808; 1G4GA5GR4GF127348; 1G4GA5GR4GF176730 | 1G4GA5GR4GF186061; 1G4GA5GR4GF165839 | 1G4GA5GR4GF178607; 1G4GA5GR4GF163492 | 1G4GA5GR4GF189185 | 1G4GA5GR4GF168997 | 1G4GA5GR4GF149477

1G4GA5GR4GF123266; 1G4GA5GR4GF125387

1G4GA5GR4GF169907 | 1G4GA5GR4GF196489; 1G4GA5GR4GF186867 | 1G4GA5GR4GF140648 | 1G4GA5GR4GF172130; 1G4GA5GR4GF106130 | 1G4GA5GR4GF199554 | 1G4GA5GR4GF179613 | 1G4GA5GR4GF184004; 1G4GA5GR4GF121114

1G4GA5GR4GF198971; 1G4GA5GR4GF147180 | 1G4GA5GR4GF124126 | 1G4GA5GR4GF137992 | 1G4GA5GR4GF183113

1G4GA5GR4GF164321 | 1G4GA5GR4GF127334; 1G4GA5GR4GF137121 | 1G4GA5GR4GF104376 | 1G4GA5GR4GF137118 | 1G4GA5GR4GF156039; 1G4GA5GR4GF105883 | 1G4GA5GR4GF102790; 1G4GA5GR4GF168501 | 1G4GA5GR4GF155294

1G4GA5GR4GF187002 | 1G4GA5GR4GF131187; 1G4GA5GR4GF123526 | 1G4GA5GR4GF190899 | 1G4GA5GR4GF162150 | 1G4GA5GR4GF112705; 1G4GA5GR4GF142819 | 1G4GA5GR4GF198243 | 1G4GA5GR4GF177490; 1G4GA5GR4GF108587; 1G4GA5GR4GF185590; 1G4GA5GR4GF150130 | 1G4GA5GR4GF161225 | 1G4GA5GR4GF176520 | 1G4GA5GR4GF190787 | 1G4GA5GR4GF182995; 1G4GA5GR4GF129505 | 1G4GA5GR4GF126037 | 1G4GA5GR4GF122201; 1G4GA5GR4GF194547 | 1G4GA5GR4GF146370 | 1G4GA5GR4GF131433 | 1G4GA5GR4GF157790 | 1G4GA5GR4GF182351 | 1G4GA5GR4GF118472 | 1G4GA5GR4GF146949

1G4GA5GR4GF162472 | 1G4GA5GR4GF161127 | 1G4GA5GR4GF120786 | 1G4GA5GR4GF141511; 1G4GA5GR4GF150127 | 1G4GA5GR4GF183340 | 1G4GA5GR4GF126040 | 1G4GA5GR4GF142111 | 1G4GA5GR4GF185475

1G4GA5GR4GF173455 | 1G4GA5GR4GF179823 |

1G4GA5GR4GF122215

; 1G4GA5GR4GF101414 | 1G4GA5GR4GF126314 | 1G4GA5GR4GF178705 | 1G4GA5GR4GF160415; 1G4GA5GR4GF160902

1G4GA5GR4GF100487 | 1G4GA5GR4GF181099 | 1G4GA5GR4GF138317; 1G4GA5GR4GF172886 |

1G4GA5GR4GF185430

| 1G4GA5GR4GF199201 | 1G4GA5GR4GF169261 | 1G4GA5GR4GF113305 | 1G4GA5GR4GF102546

1G4GA5GR4GF153562 | 1G4GA5GR4GF135109; 1G4GA5GR4GF108539 | 1G4GA5GR4GF123414 | 1G4GA5GR4GF106824 | 1G4GA5GR4GF139774 | 1G4GA5GR4GF159278 | 1G4GA5GR4GF125521; 1G4GA5GR4GF109321; 1G4GA5GR4GF175514 | 1G4GA5GR4GF136177 | 1G4GA5GR4GF122988 | 1G4GA5GR4GF133215 | 1G4GA5GR4GF169101 | 1G4GA5GR4GF186612

1G4GA5GR4GF147485 | 1G4GA5GR4GF101820; 1G4GA5GR4GF159541; 1G4GA5GR4GF198940; 1G4GA5GR4GF196055; 1G4GA5GR4GF119962; 1G4GA5GR4GF187534 | 1G4GA5GR4GF164898; 1G4GA5GR4GF137071; 1G4GA5GR4GF146675 | 1G4GA5GR4GF183788 | 1G4GA5GR4GF193365 | 1G4GA5GR4GF100991 | 1G4GA5GR4GF158311; 1G4GA5GR4GF178221; 1G4GA5GR4GF136406

1G4GA5GR4GF190546 | 1G4GA5GR4GF188263 |

1G4GA5GR4GF164447

| 1G4GA5GR4GF174329 | 1G4GA5GR4GF126586 | 1G4GA5GR4GF103714; 1G4GA5GR4GF166621; 1G4GA5GR4GF197433

1G4GA5GR4GF134896 | 1G4GA5GR4GF199246; 1G4GA5GR4GF123171; 1G4GA5GR4GF117032 | 1G4GA5GR4GF193009 | 1G4GA5GR4GF164612 | 1G4GA5GR4GF167901 | 1G4GA5GR4GF164979; 1G4GA5GR4GF139709 | 1G4GA5GR4GF137183 | 1G4GA5GR4GF153593; 1G4GA5GR4GF119685; 1G4GA5GR4GF195777; 1G4GA5GR4GF103065; 1G4GA5GR4GF139810 | 1G4GA5GR4GF144229; 1G4GA5GR4GF119850 | 1G4GA5GR4GF185105 | 1G4GA5GR4GF159345 | 1G4GA5GR4GF165422

1G4GA5GR4GF111702 | 1G4GA5GR4GF106290 | 1G4GA5GR4GF181314; 1G4GA5GR4GF163329; 1G4GA5GR4GF102613; 1G4GA5GR4GF166232 | 1G4GA5GR4GF117242 | 1G4GA5GR4GF121100; 1G4GA5GR4GF165985; 1G4GA5GR4GF110159 | 1G4GA5GR4GF199540 | 1G4GA5GR4GF184553 | 1G4GA5GR4GF158857; 1G4GA5GR4GF197934 | 1G4GA5GR4GF100800 | 1G4GA5GR4GF169471 | 1G4GA5GR4GF137393 | 1G4GA5GR4GF187582 | 1G4GA5GR4GF189977 | 1G4GA5GR4GF131268 | 1G4GA5GR4GF157224 | 1G4GA5GR4GF157515; 1G4GA5GR4GF182768; 1G4GA5GR4GF180244 | 1G4GA5GR4GF125194 | 1G4GA5GR4GF160009 | 1G4GA5GR4GF134705; 1G4GA5GR4GF188747 | 1G4GA5GR4GF140939 | 1G4GA5GR4GF115359

1G4GA5GR4GF182270 | 1G4GA5GR4GF108301 | 1G4GA5GR4GF194306 | 1G4GA5GR4GF178056; 1G4GA5GR4GF175013

1G4GA5GR4GF107486; 1G4GA5GR4GF173858 | 1G4GA5GR4GF113871 | 1G4GA5GR4GF108962; 1G4GA5GR4GF142125; 1G4GA5GR4GF193317 | 1G4GA5GR4GF195505;

1G4GA5GR4GF174945

; 1G4GA5GR4GF182169; 1G4GA5GR4GF110291 | 1G4GA5GR4GF141069; 1G4GA5GR4GF168479 | 1G4GA5GR4GF194371; 1G4GA5GR4GF127897 | 1G4GA5GR4GF129083 | 1G4GA5GR4GF118035 | 1G4GA5GR4GF155232 | 1G4GA5GR4GF115815 | 1G4GA5GR4GF190112; 1G4GA5GR4GF124353 | 1G4GA5GR4GF149186; 1G4GA5GR4GF151391; 1G4GA5GR4GF193902; 1G4GA5GR4GF190479; 1G4GA5GR4GF155988; 1G4GA5GR4GF105804 | 1G4GA5GR4GF142741 | 1G4GA5GR4GF109948 | 1G4GA5GR4GF103261 | 1G4GA5GR4GF122991 | 1G4GA5GR4GF122277; 1G4GA5GR4GF126457; 1G4GA5GR4GF161175 | 1G4GA5GR4GF195293; 1G4GA5GR4GF196766 | 1G4GA5GR4GF139841 | 1G4GA5GR4GF119475

1G4GA5GR4GF147678; 1G4GA5GR4GF176937 | 1G4GA5GR4GF172273; 1G4GA5GR4GF153576 | 1G4GA5GR4GF110615 | 1G4GA5GR4GF190871; 1G4GA5GR4GF185539 | 1G4GA5GR4GF103552 | 1G4GA5GR4GF134543; 1G4GA5GR4GF148958; 1G4GA5GR4GF171642 | 1G4GA5GR4GF149964 | 1G4GA5GR4GF143310; 1G4GA5GR4GF173116; 1G4GA5GR4GF185217 | 1G4GA5GR4GF126930; 1G4GA5GR4GF114261; 1G4GA5GR4GF155909

1G4GA5GR4GF164531 | 1G4GA5GR4GF129858; 1G4GA5GR4GF135191 | 1G4GA5GR4GF130718 | 1G4GA5GR4GF105267 | 1G4GA5GR4GF151181; 1G4GA5GR4GF156025; 1G4GA5GR4GF118486 | 1G4GA5GR4GF166053 | 1G4GA5GR4GF131318; 1G4GA5GR4GF185279 | 1G4GA5GR4GF179899; 1G4GA5GR4GF148538 | 1G4GA5GR4GF108640; 1G4GA5GR4GF162598; 1G4GA5GR4GF104975; 1G4GA5GR4GF112672 | 1G4GA5GR4GF135918 | 1G4GA5GR4GF189283 | 1G4GA5GR4GF138107 | 1G4GA5GR4GF177778; 1G4GA5GR4GF194239 | 1G4GA5GR4GF178610 | 1G4GA5GR4GF103499 | 1G4GA5GR4GF167462; 1G4GA5GR4GF109254 | 1G4GA5GR4GF123090 | 1G4GA5GR4GF160933 | 1G4GA5GR4GF114504; 1G4GA5GR4GF144411 | 1G4GA5GR4GF171074; 1G4GA5GR4GF141993; 1G4GA5GR4GF193706 |

1G4GA5GR4GF106158

| 1G4GA5GR4GF179868 | 1G4GA5GR4GF108718 | 1G4GA5GR4GF111490 | 1G4GA5GR4GF141802 | 1G4GA5GR4GF155781; 1G4GA5GR4GF138088 | 1G4GA5GR4GF155828; 1G4GA5GR4GF183614; 1G4GA5GR4GF153657 | 1G4GA5GR4GF109528 | 1G4GA5GR4GF103311

1G4GA5GR4GF100053; 1G4GA5GR4GF193253; 1G4GA5GR4GF162441 | 1G4GA5GR4GF146224 | 1G4GA5GR4GF178719; 1G4GA5GR4GF137815 | 1G4GA5GR4GF123722 | 1G4GA5GR4GF143971; 1G4GA5GR4GF111800 | 1G4GA5GR4GF173844; 1G4GA5GR4GF125728 | 1G4GA5GR4GF198730 | 1G4GA5GR4GF175027 | 1G4GA5GR4GF113983 | 1G4GA5GR4GF158793 | 1G4GA5GR4GF109271 | 1G4GA5GR4GF163377 | 1G4GA5GR4GF147552 | 1G4GA5GR4GF173908; 1G4GA5GR4GF144327; 1G4GA5GR4GF118374 | 1G4GA5GR4GF151858 | 1G4GA5GR4GF145834

1G4GA5GR4GF142481; 1G4GA5GR4GF170636 | 1G4GA5GR4GF117371 | 1G4GA5GR4GF179773 | 1G4GA5GR4GF166909; 1G4GA5GR4GF139127; 1G4GA5GR4GF104846 | 1G4GA5GR4GF185248; 1G4GA5GR4GF183578 | 1G4GA5GR4GF141637 | 1G4GA5GR4GF135840 | 1G4GA5GR4GF186321 | 1G4GA5GR4GF121484 | 1G4GA5GR4GF154307 | 1G4GA5GR4GF170443 | 1G4GA5GR4GF158521; 1G4GA5GR4GF192359; 1G4GA5GR4GF158745; 1G4GA5GR4GF131237 | 1G4GA5GR4GF143114

1G4GA5GR4GF124627

1G4GA5GR4GF127205 | 1G4GA5GR4GF158115 | 1G4GA5GR4GF151634 | 1G4GA5GR4GF199344; 1G4GA5GR4GF190322;

1G4GA5GR4GF196248

| 1G4GA5GR4GF133747; 1G4GA5GR4GF172354 | 1G4GA5GR4GF148748 | 1G4GA5GR4GF115152 | 1G4GA5GR4GF171964; 1G4GA5GR4GF144988; 1G4GA5GR4GF127026 | 1G4GA5GR4GF122005 | 1G4GA5GR4GF166120 | 1G4GA5GR4GF122697 | 1G4GA5GR4GF120948 | 1G4GA5GR4GF135885; 1G4GA5GR4GF182477 | 1G4GA5GR4GF133585 | 1G4GA5GR4GF163864 | 1G4GA5GR4GF170071 | 1G4GA5GR4GF188750; 1G4GA5GR4GF179935 | 1G4GA5GR4GF104510

1G4GA5GR4GF100196

| 1G4GA5GR4GF127608 | 1G4GA5GR4GF195410; 1G4GA5GR4GF150662 | 1G4GA5GR4GF173911 | 1G4GA5GR4GF185038 | 1G4GA5GR4GF147941 | 1G4GA5GR4GF114793; 1G4GA5GR4GF165467; 1G4GA5GR4GF126135; 1G4GA5GR4GF173598 | 1G4GA5GR4GF189042 | 1G4GA5GR4GF105057; 1G4GA5GR4GF151309; 1G4GA5GR4GF158647 | 1G4GA5GR4GF166375 | 1G4GA5GR4GF181569 | 1G4GA5GR4GF175321 | 1G4GA5GR4GF110470; 1G4GA5GR4GF199439 | 1G4GA5GR4GF193981; 1G4GA5GR4GF188537; 1G4GA5GR4GF190840 | 1G4GA5GR4GF104605 | 1G4GA5GR4GF185959; 1G4GA5GR4GF115569; 1G4GA5GR4GF113367 | 1G4GA5GR4GF151455; 1G4GA5GR4GF152363

1G4GA5GR4GF139824; 1G4GA5GR4GF121680 | 1G4GA5GR4GF163007; 1G4GA5GR4GF165050 | 1G4GA5GR4GF113353 | 1G4GA5GR4GF118925; 1G4GA5GR4GF179787 | 1G4GA5GR4GF119993 | 1G4GA5GR4GF165789; 1G4GA5GR4GF138723; 1G4GA5GR4GF105771 | 1G4GA5GR4GF155960 | 1G4GA5GR4GF161399; 1G4GA5GR4GF190689 | 1G4GA5GR4GF133277; 1G4GA5GR4GF153058 | 1G4GA5GR4GF182978 | 1G4GA5GR4GF152167 | 1G4GA5GR4GF165565 | 1G4GA5GR4GF176923 | 1G4GA5GR4GF145297 | 1G4GA5GR4GF196296; 1G4GA5GR4GF162679; 1G4GA5GR4GF154114

1G4GA5GR4GF122246; 1G4GA5GR4GF111084 | 1G4GA5GR4GF149785 | 1G4GA5GR4GF124059; 1G4GA5GR4GF190417 | 1G4GA5GR4GF136924 |

1G4GA5GR4GF125941

| 1G4GA5GR4GF108752

1G4GA5GR4GF169728; 1G4GA5GR4GF108721 | 1G4GA5GR4GF120965 | 1G4GA5GR4GF170023

1G4GA5GR4GF119072 | 1G4GA5GR4GF194354 | 1G4GA5GR4GF101817; 1G4GA5GR4GF135675; 1G4GA5GR4GF177506 | 1G4GA5GR4GF162231 | 1G4GA5GR4GF141685 | 1G4GA5GR4GF161371

1G4GA5GR4GF130895 | 1G4GA5GR4GF167073; 1G4GA5GR4GF157594; 1G4GA5GR4GF109772 | 1G4GA5GR4GF111036 | 1G4GA5GR4GF100246 | 1G4GA5GR4GF133893 | 1G4GA5GR4GF112073 | 1G4GA5GR4GF120030 | 1G4GA5GR4GF103079; 1G4GA5GR4GF146742; 1G4GA5GR4GF100909 | 1G4GA5GR4GF106791 | 1G4GA5GR4GF131481; 1G4GA5GR4GF107357

1G4GA5GR4GF195701 | 1G4GA5GR4GF153397; 1G4GA5GR4GF160057 | 1G4GA5GR4GF182107 | 1G4GA5GR4GF183564;

1G4GA5GR4GF107360

; 1G4GA5GR4GF188635 | 1G4GA5GR4GF186643 | 1G4GA5GR4GF120383 | 1G4GA5GR4GF155652; 1G4GA5GR4GF120657 | 1G4GA5GR4GF171429; 1G4GA5GR4GF102420 | 1G4GA5GR4GF147177 | 1G4GA5GR4GF171740 | 1G4GA5GR4GF177943 | 1G4GA5GR4GF113322; 1G4GA5GR4GF138821; 1G4GA5GR4GF184181; 1G4GA5GR4GF112428 | 1G4GA5GR4GF128239 | 1G4GA5GR4GF106659 | 1G4GA5GR4GF132002; 1G4GA5GR4GF112994 | 1G4GA5GR4GF171432 | 1G4GA5GR4GF113935 | 1G4GA5GR4GF101042; 1G4GA5GR4GF135563 | 1G4GA5GR4GF119038 | 1G4GA5GR4GF193043 | 1G4GA5GR4GF108296 | 1G4GA5GR4GF150628; 1G4GA5GR4GF193527 | 1G4GA5GR4GF171897; 1G4GA5GR4GF150810

1G4GA5GR4GF141377 | 1G4GA5GR4GF196590 | 1G4GA5GR4GF190904 | 1G4GA5GR4GF130217 | 1G4GA5GR4GF142335 | 1G4GA5GR4GF146823; 1G4GA5GR4GF155053 | 1G4GA5GR4GF173052 | 1G4GA5GR4GF191843; 1G4GA5GR4GF176677 | 1G4GA5GR4GF185573 | 1G4GA5GR4GF119847; 1G4GA5GR4GF110324 | 1G4GA5GR4GF147258 | 1G4GA5GR4GF138432; 1G4GA5GR4GF127091 | 1G4GA5GR4GF189249; 1G4GA5GR4GF136857; 1G4GA5GR4GF195021; 1G4GA5GR4GF191793 | 1G4GA5GR4GF146157 | 1G4GA5GR4GF179854 | 1G4GA5GR4GF180387 | 1G4GA5GR4GF182866; 1G4GA5GR4GF172032; 1G4GA5GR4GF178672 | 1G4GA5GR4GF162813 | 1G4GA5GR4GF169258 | 1G4GA5GR4GF139256 | 1G4GA5GR4GF192457; 1G4GA5GR4GF152718 | 1G4GA5GR4GF103020 | 1G4GA5GR4GF122747; 1G4GA5GR4GF117743 | 1G4GA5GR4GF129469 | 1G4GA5GR4GF179482; 1G4GA5GR4GF147079; 1G4GA5GR4GF115877; 1G4GA5GR4GF190627 | 1G4GA5GR4GF131626; 1G4GA5GR4GF163363; 1G4GA5GR4GF106595 | 1G4GA5GR4GF140021 | 1G4GA5GR4GF192233; 1G4GA5GR4GF148300; 1G4GA5GR4GF153285; 1G4GA5GR4GF166666; 1G4GA5GR4GF153741; 1G4GA5GR4GF119542

1G4GA5GR4GF162438 | 1G4GA5GR4GF189090 | 1G4GA5GR4GF118441 | 1G4GA5GR4GF168918; 1G4GA5GR4GF153707 | 1G4GA5GR4GF185136; 1G4GA5GR4GF101669 | 1G4GA5GR4GF114583 | 1G4GA5GR4GF110548 | 1G4GA5GR4GF114907 | 1G4GA5GR4GF184021 | 1G4GA5GR4GF136647 | 1G4GA5GR4GF118343; 1G4GA5GR4GF164934 | 1G4GA5GR4GF102899; 1G4GA5GR4GF158597 | 1G4GA5GR4GF105186 | 1G4GA5GR4GF198310 | 1G4GA5GR4GF154291 | 1G4GA5GR4GF118911 | 1G4GA5GR4GF166893 | 1G4GA5GR4GF193012 | 1G4GA5GR4GF177523; 1G4GA5GR4GF100490; 1G4GA5GR4GF102031 | 1G4GA5GR4GF169146 | 1G4GA5GR4GF190109; 1G4GA5GR4GF193589 | 1G4GA5GR4GF102515; 1G4GA5GR4GF155702 | 1G4GA5GR4GF115944 | 1G4GA5GR4GF138835 | 1G4GA5GR4GF127446; 1G4GA5GR4GF126877 | 1G4GA5GR4GF174511 | 1G4GA5GR4GF120934 | 1G4GA5GR4GF107729 | 1G4GA5GR4GF104927; 1G4GA5GR4GF153982 | 1G4GA5GR4GF194497 | 1G4GA5GR4GF168577 | 1G4GA5GR4GF145526; 1G4GA5GR4GF145493 | 1G4GA5GR4GF127785 | 1G4GA5GR4GF171012 | 1G4GA5GR4GF181328; 1G4GA5GR4GF140861; 1G4GA5GR4GF110873 | 1G4GA5GR4GF132453; 1G4GA5GR4GF173973; 1G4GA5GR4GF182687; 1G4GA5GR4GF154680 | 1G4GA5GR4GF164013 | 1G4GA5GR4GF194208 | 1G4GA5GR4GF131934 | 1G4GA5GR4GF138737 | 1G4GA5GR4GF183998 | 1G4GA5GR4GF148636 | 1G4GA5GR4GF115880 | 1G4GA5GR4GF159944

1G4GA5GR4GF171043 | 1G4GA5GR4GF158874; 1G4GA5GR4GF124952 | 1G4GA5GR4GF146594 | 1G4GA5GR4GF110422 | 1G4GA5GR4GF175142; 1G4GA5GR4GF110646 | 1G4GA5GR4GF124868; 1G4GA5GR4GF102675; 1G4GA5GR4GF132369; 1G4GA5GR4GF133456 | 1G4GA5GR4GF139645

1G4GA5GR4GF113868 | 1G4GA5GR4GF181197 | 1G4GA5GR4GF119055

1G4GA5GR4GF107553

1G4GA5GR4GF198193 | 1G4GA5GR4GF197013; 1G4GA5GR4GF189610 | 1G4GA5GR4GF199392; 1G4GA5GR4GF196007; 1G4GA5GR4GF178235; 1G4GA5GR4GF110811

1G4GA5GR4GF140441 | 1G4GA5GR4GF172774 | 1G4GA5GR4GF179319 | 1G4GA5GR4GF105706 | 1G4GA5GR4GF149415 | 1G4GA5GR4GF150760 | 1G4GA5GR4GF123915 | 1G4GA5GR4GF151536 | 1G4GA5GR4GF154954 | 1G4GA5GR4GF198890

1G4GA5GR4GF150936; 1G4GA5GR4GF191731 | 1G4GA5GR4GF106709 | 1G4GA5GR4GF197173 | 1G4GA5GR4GF165887 | 1G4GA5GR4GF124949 | 1G4GA5GR4GF179692 | 1G4GA5GR4GF146143; 1G4GA5GR4GF160267; 1G4GA5GR4GF189638 | 1G4GA5GR4GF191132; 1G4GA5GR4GF189087 | 1G4GA5GR4GF170913 | 1G4GA5GR4GF166196; 1G4GA5GR4GF146501 | 1G4GA5GR4GF136017

1G4GA5GR4GF114096; 1G4GA5GR4GF124420 | 1G4GA5GR4GF168868 | 1G4GA5GR4GF189784 | 1G4GA5GR4GF153755 | 1G4GA5GR4GF160690 | 1G4GA5GR4GF132162 | 1G4GA5GR4GF186724 | 1G4GA5GR4GF181491 | 1G4GA5GR4GF193513 | 1G4GA5GR4GF160060 | 1G4GA5GR4GF134834; 1G4GA5GR4GF106015; 1G4GA5GR4GF193415 | 1G4GA5GR4GF107083; 1G4GA5GR4GF190420

1G4GA5GR4GF167204; 1G4GA5GR4GF133490 | 1G4GA5GR4GF122358 | 1G4GA5GR4GF191518; 1G4GA5GR4GF174623 | 1G4GA5GR4GF149026 | 1G4GA5GR4GF129942 | 1G4GA5GR4GF138253 | 1G4GA5GR4GF127253 | 1G4GA5GR4GF174038 |

1G4GA5GR4GF135322

; 1G4GA5GR4GF165727; 1G4GA5GR4GF157501; 1G4GA5GR4GF198078; 1G4GA5GR4GF146479; 1G4GA5GR4GF126359

1G4GA5GR4GF198162 | 1G4GA5GR4GF188649 | 1G4GA5GR4GF137197 | 1G4GA5GR4GF180518 |

1G4GA5GR4GF109593

| 1G4GA5GR4GF152587; 1G4GA5GR4GF104250 | 1G4GA5GR4GF159281 | 1G4GA5GR4GF152489; 1G4GA5GR4GF145865

1G4GA5GR4GF171317 | 1G4GA5GR4GF189428; 1G4GA5GR4GF142464;

1G4GA5GR4GF168224

| 1G4GA5GR4GF163816

1G4GA5GR4GF173441 | 1G4GA5GR4GF189915 | 1G4GA5GR4GF178588 | 1G4GA5GR4GF185203; 1G4GA5GR4GF129522 | 1G4GA5GR4GF127365; 1G4GA5GR4GF172662 | 1G4GA5GR4GF121078 | 1G4GA5GR4GF183841 | 1G4GA5GR4GF142495 | 1G4GA5GR4GF190661; 1G4GA5GR4GF157689 | 1G4GA5GR4GF152055; 1G4GA5GR4GF123784; 1G4GA5GR4GF158924 | 1G4GA5GR4GF100182

1G4GA5GR4GF188361 | 1G4GA5GR4GF198470; 1G4GA5GR4GF175531 | 1G4GA5GR4GF118620 | 1G4GA5GR4GF180115; 1G4GA5GR4GF187713 | 1G4GA5GR4GF157059; 1G4GA5GR4GF109576 | 1G4GA5GR4GF138849; 1G4GA5GR4GF110257 | 1G4GA5GR4GF169082 | 1G4GA5GR4GF154159; 1G4GA5GR4GF111893 | 1G4GA5GR4GF178428 | 1G4GA5GR4GF127740 | 1G4GA5GR4GF159233; 1G4GA5GR4GF177053 | 1G4GA5GR4GF147759 | 1G4GA5GR4GF104779 | 1G4GA5GR4GF181359 | 1G4GA5GR4GF114230 | 1G4GA5GR4GF189459 | 1G4GA5GR4GF121825; 1G4GA5GR4GF135434; 1G4GA5GR4GF131402; 1G4GA5GR4GF165842 | 1G4GA5GR4GF178963 | 1G4GA5GR4GF118665; 1G4GA5GR4GF177960 | 1G4GA5GR4GF112526 | 1G4GA5GR4GF166912; 1G4GA5GR4GF103647 | 1G4GA5GR4GF145056; 1G4GA5GR4GF131108 | 1G4GA5GR4GF119928; 1G4GA5GR4GF112946; 1G4GA5GR4GF151648; 1G4GA5GR4GF116642 | 1G4GA5GR4GF168000 | 1G4GA5GR4GF125034 | 1G4GA5GR4GF183693 | 1G4GA5GR4GF171415 | 1G4GA5GR4GF130928; 1G4GA5GR4GF101445 | 1G4GA5GR4GF191468; 1G4GA5GR4GF160866 | 1G4GA5GR4GF143100; 1G4GA5GR4GF117175; 1G4GA5GR4GF118326 | 1G4GA5GR4GF109240; 1G4GA5GR4GF107634; 1G4GA5GR4GF152864; 1G4GA5GR4GF192846 | 1G4GA5GR4GF114812; 1G4GA5GR4GF148913; 1G4GA5GR4GF173164 | 1G4GA5GR4GF197609 | 1G4GA5GR4GF160110; 1G4GA5GR4GF149219 | 1G4GA5GR4GF160432; 1G4GA5GR4GF169020 | 1G4GA5GR4GF121372 | 1G4GA5GR4GF195438; 1G4GA5GR4GF152735 |

1G4GA5GR4GF155697

| 1G4GA5GR4GF184293; 1G4GA5GR4GF164562; 1G4GA5GR4GF199294; 1G4GA5GR4GF164397 | 1G4GA5GR4GF157918; 1G4GA5GR4GF194421 | 1G4GA5GR4GF100568; 1G4GA5GR4GF118763

1G4GA5GR4GF135532 | 1G4GA5GR4GF138530 | 1G4GA5GR4GF169759 | 1G4GA5GR4GF193575 | 1G4GA5GR4GF167218 | 1G4GA5GR4GF147096 |

1G4GA5GR4GF126572

| 1G4GA5GR4GF108590

1G4GA5GR4GF107715; 1G4GA5GR4GF122473 | 1G4GA5GR4GF143615 | 1G4GA5GR4GF160172 | 1G4GA5GR4GF198663 | 1G4GA5GR4GF167896; 1G4GA5GR4GF107696; 1G4GA5GR4GF180583 | 1G4GA5GR4GF146076; 1G4GA5GR4GF100716

1G4GA5GR4GF107858 | 1G4GA5GR4GF191972 | 1G4GA5GR4GF195715; 1G4GA5GR4GF184794 | 1G4GA5GR4GF141346 | 1G4GA5GR4GF145932; 1G4GA5GR4GF119217 | 1G4GA5GR4GF168823; 1G4GA5GR4GF102627 | 1G4GA5GR4GF199778 | 1G4GA5GR4GF124515; 1G4GA5GR4GF135174; 1G4GA5GR4GF134297; 1G4GA5GR4GF113238; 1G4GA5GR4GF199053 | 1G4GA5GR4GF155313 | 1G4GA5GR4GF101364 | 1G4GA5GR4GF178784 | 1G4GA5GR4GF125390 | 1G4GA5GR4GF149589; 1G4GA5GR4GF180860; 1G4GA5GR4GF183984; 1G4GA5GR4GF183533

1G4GA5GR4GF146322 | 1G4GA5GR4GF138124; 1G4GA5GR4GF104278 | 1G4GA5GR4GF145364; 1G4GA5GR4GF162973; 1G4GA5GR4GF134963 | 1G4GA5GR4GF150046 | 1G4GA5GR4GF179725 | 1G4GA5GR4GF165713;

1G4GA5GR4GF178414

; 1G4GA5GR4GF198825 | 1G4GA5GR4GF147034 | 1G4GA5GR4GF120089 | 1G4GA5GR4GF169941; 1G4GA5GR4GF104801 | 1G4GA5GR4GF190837 | 1G4GA5GR4GF167199 | 1G4GA5GR4GF158714 | 1G4GA5GR4GF196377 | 1G4GA5GR4GF185606 | 1G4GA5GR4GF160799 | 1G4GA5GR4GF103616; 1G4GA5GR4GF103051 | 1G4GA5GR4GF146871 | 1G4GA5GR4GF134199 | 1G4GA5GR4GF128371 | 1G4GA5GR4GF193768 | 1G4GA5GR4GF110677; 1G4GA5GR4GF125843; 1G4GA5GR4GF129620 | 1G4GA5GR4GF145462 | 1G4GA5GR4GF184388 | 1G4GA5GR4GF176419; 1G4GA5GR4GF176209 | 1G4GA5GR4GF183130 | 1G4GA5GR4GF197187; 1G4GA5GR4GF117869 | 1G4GA5GR4GF187047

1G4GA5GR4GF100828; 1G4GA5GR4GF118391 | 1G4GA5GR4GF184438 | 1G4GA5GR4GF173102 | 1G4GA5GR4GF162665

1G4GA5GR4GF117760 | 1G4GA5GR4GF122439 | 1G4GA5GR4GF147938 | 1G4GA5GR4GF107648; 1G4GA5GR4GF174735; 1G4GA5GR4GF154890

1G4GA5GR4GF108184 | 1G4GA5GR4GF164416 | 1G4GA5GR4GF184813; 1G4GA5GR4GF104586 | 1G4GA5GR4GF147230 | 1G4GA5GR4GF170684 | 1G4GA5GR4GF133571 | 1G4GA5GR4GF182897 | 1G4GA5GR4GF144330 | 1G4GA5GR4GF123459; 1G4GA5GR4GF123350 | 1G4GA5GR4GF184116

1G4GA5GR4GF152010; 1G4GA5GR4GF194676; 1G4GA5GR4GF138060 | 1G4GA5GR4GF154470 | 1G4GA5GR4GF159121 | 1G4GA5GR4GF112171 | 1G4GA5GR4GF138382 | 1G4GA5GR4GF161922 | 1G4GA5GR4GF160771; 1G4GA5GR4GF149995 | 1G4GA5GR4GF155411 | 1G4GA5GR4GF178400 | 1G4GA5GR4GF140956 | 1G4GA5GR4GF197982

1G4GA5GR4GF193429 | 1G4GA5GR4GF165629; 1G4GA5GR4GF134283 | 1G4GA5GR4GF139578; 1G4GA5GR4GF138642; 1G4GA5GR4GF117337 | 1G4GA5GR4GF151469 | 1G4GA5GR4GF158843

1G4GA5GR4GF174184 | 1G4GA5GR4GF151892 | 1G4GA5GR4GF119864; 1G4GA5GR4GF162844; 1G4GA5GR4GF140469; 1G4GA5GR4GF118438 | 1G4GA5GR4GF119766; 1G4GA5GR4GF120027 | 1G4GA5GR4GF188280; 1G4GA5GR4GF151374 | 1G4GA5GR4GF131707 | 1G4GA5GR4GF110453; 1G4GA5GR4GF112431 | 1G4GA5GR4GF130606; 1G4GA5GR4GF110243; 1G4GA5GR4GF172449 | 1G4GA5GR4GF139306; 1G4GA5GR4GF131089; 1G4GA5GR4GF185654 | 1G4GA5GR4GF146353 | 1G4GA5GR4GF179871 | 1G4GA5GR4GF169289; 1G4GA5GR4GF199974; 1G4GA5GR4GF174315 | 1G4GA5GR4GF185797 | 1G4GA5GR4GF120528 | 1G4GA5GR4GF190952; 1G4GA5GR4GF196623; 1G4GA5GR4GF112736 | 1G4GA5GR4GF116351 | 1G4GA5GR4GF117323 | 1G4GA5GR4GF113661 | 1G4GA5GR4GF197691 | 1G4GA5GR4GF170233 | 1G4GA5GR4GF145123; 1G4GA5GR4GF174217 | 1G4GA5GR4GF168210 | 1G4GA5GR4GF181488 | 1G4GA5GR4GF158034 | 1G4GA5GR4GF130346 | 1G4GA5GR4GF177988 | 1G4GA5GR4GF117113 | 1G4GA5GR4GF107181 | 1G4GA5GR4GF177473 | 1G4GA5GR4GF148734 | 1G4GA5GR4GF166702

1G4GA5GR4GF132355; 1G4GA5GR4GF193723 | 1G4GA5GR4GF111943 | 1G4GA5GR4GF104068 | 1G4GA5GR4GF112543 | 1G4GA5GR4GF198145 | 1G4GA5GR4GF152962; 1G4GA5GR4GF145168 | 1G4GA5GR4GF175724; 1G4GA5GR4GF107620; 1G4GA5GR4GF194919; 1G4GA5GR4GF181166 | 1G4GA5GR4GF107150 | 1G4GA5GR4GF186156 | 1G4GA5GR4GF106368 | 1G4GA5GR4GF161029

1G4GA5GR4GF136082 | 1G4GA5GR4GF197190 | 1G4GA5GR4GF194533 | 1G4GA5GR4GF117533 | 1G4GA5GR4GF122831; 1G4GA5GR4GF107035; 1G4GA5GR4GF142223; 1G4GA5GR4GF150905 | 1G4GA5GR4GF146014 | 1G4GA5GR4GF136440 | 1G4GA5GR4GF152590 | 1G4GA5GR4GF198937 | 1G4GA5GR4GF165680 | 1G4GA5GR4GF130489 | 1G4GA5GR4GF133361 | 1G4GA5GR4GF147518; 1G4GA5GR4GF190059; 1G4GA5GR4GF113157; 1G4GA5GR4GF127804 | 1G4GA5GR4GF122778 | 1G4GA5GR4GF122313 | 1G4GA5GR4GF143792 | 1G4GA5GR4GF196038; 1G4GA5GR4GF125017; 1G4GA5GR4GF142545

1G4GA5GR4GF152461 | 1G4GA5GR4GF145770; 1G4GA5GR4GF162407 | 1G4GA5GR4GF178767 | 1G4GA5GR4GF174525 | 1G4GA5GR4GF168238 | 1G4GA5GR4GF102580; 1G4GA5GR4GF189218 | 1G4GA5GR4GF148474; 1G4GA5GR4GF140892 | 1G4GA5GR4GF185007; 1G4GA5GR4GF129648 | 1G4GA5GR4GF134428; 1G4GA5GR4GF122067 | 1G4GA5GR4GF178736; 1G4GA5GR4GF147499

1G4GA5GR4GF148653 | 1G4GA5GR4GF130878 |

1G4GA5GR4GF156901

| 1G4GA5GR4GF189591 | 1G4GA5GR4GF158406

1G4GA5GR4GF104183 | 1G4GA5GR4GF151732 | 1G4GA5GR4GF153125; 1G4GA5GR4GF117676 | 1G4GA5GR4GF171365; 1G4GA5GR4GF197447 | 1G4GA5GR4GF173097 | 1G4GA5GR4GF175125 | 1G4GA5GR4GF178297 | 1G4GA5GR4GF176954 | 1G4GA5GR4GF160737 | 1G4GA5GR4GF187078; 1G4GA5GR4GF163640 | 1G4GA5GR4GF156753; 1G4GA5GR4GF180759 | 1G4GA5GR4GF150239; 1G4GA5GR4GF160253; 1G4GA5GR4GF108430 | 1G4GA5GR4GF191762

1G4GA5GR4GF175139 | 1G4GA5GR4GF171835; 1G4GA5GR4GF188778 | 1G4GA5GR4GF181202

1G4GA5GR4GF195035; 1G4GA5GR4GF131206; 1G4GA5GR4GF140097

1G4GA5GR4GF161421 | 1G4GA5GR4GF141847 | 1G4GA5GR4GF161354 | 1G4GA5GR4GF164092 | 1G4GA5GR4GF151150; 1G4GA5GR4GF110145; 1G4GA5GR4GF145980; 1G4GA5GR4GF135854; 1G4GA5GR4GF185458; 1G4GA5GR4GF178185 | 1G4GA5GR4GF199022 | 1G4GA5GR4GF187632; 1G4GA5GR4GF120173 | 1G4GA5GR4GF128029 | 1G4GA5GR4GF173987

1G4GA5GR4GF143095; 1G4GA5GR4GF193561 |

1G4GA5GR4GF1167231G4GA5GR4GF104412 | 1G4GA5GR4GF181782 | 1G4GA5GR4GF188473; 1G4GA5GR4GF115779 | 1G4GA5GR4GF162052; 1G4GA5GR4GF145350; 1G4GA5GR4GF119895; 1G4GA5GR4GF178638 | 1G4GA5GR4GF160611 | 1G4GA5GR4GF157367; 1G4GA5GR4GF150290

1G4GA5GR4GF121422 | 1G4GA5GR4GF157711; 1G4GA5GR4GF166568 | 1G4GA5GR4GF102840 | 1G4GA5GR4GF192829 | 1G4GA5GR4GF100389 | 1G4GA5GR4GF174220 | 1G4GA5GR4GF140858 | 1G4GA5GR4GF181796 | 1G4GA5GR4GF125440 | 1G4GA5GR4GF106371; 1G4GA5GR4GF156350; 1G4GA5GR4GF101591 | 1G4GA5GR4GF142786; 1G4GA5GR4GF162200 | 1G4GA5GR4GF155327; 1G4GA5GR4GF111263; 1G4GA5GR4GF136633 | 1G4GA5GR4GF131559; 1G4GA5GR4GF195424; 1G4GA5GR4GF192216 | 1G4GA5GR4GF111778 | 1G4GA5GR4GF134266 | 1G4GA5GR4GF183628

1G4GA5GR4GF114292 | 1G4GA5GR4GF181510 | 1G4GA5GR4GF189803

1G4GA5GR4GF116236 | 1G4GA5GR4GF190224 | 1G4GA5GR4GF181264; 1G4GA5GR4GF113708 | 1G4GA5GR4GF107570 | 1G4GA5GR4GF106712 | 1G4GA5GR4GF147311 | 1G4GA5GR4GF139161; 1G4GA5GR4GF148409

1G4GA5GR4GF127074 | 1G4GA5GR4GF149494 | 1G4GA5GR4GF154629 | 1G4GA5GR4GF162729 | 1G4GA5GR4GF185847 | 1G4GA5GR4GF159684; 1G4GA5GR4GF149883; 1G4GA5GR4GF160768; 1G4GA5GR4GF130296 | 1G4GA5GR4GF185508; 1G4GA5GR4GF103146 | 1G4GA5GR4GF181538

1G4GA5GR4GF127382 | 1G4GA5GR4GF154744 | 1G4GA5GR4GF117922 | 1G4GA5GR4GF172175 | 1G4GA5GR4GF151777

1G4GA5GR4GF174086 | 1G4GA5GR4GF199733; 1G4GA5GR4GF192071 | 1G4GA5GR4GF129312 | 1G4GA5GR4GF107665 | 1G4GA5GR4GF133148 | 1G4GA5GR4GF143730; 1G4GA5GR4GF176260

1G4GA5GR4GF129570; 1G4GA5GR4GF187985 | 1G4GA5GR4GF100943 | 1G4GA5GR4GF135949; 1G4GA5GR4GF178848 | 1G4GA5GR4GF152606

1G4GA5GR4GF162083; 1G4GA5GR4GF102451; 1G4GA5GR4GF199019 | 1G4GA5GR4GF182916 | 1G4GA5GR4GF126961 | 1G4GA5GR4GF163895 | 1G4GA5GR4GF109481; 1G4GA5GR4GF172645 | 1G4GA5GR4GF174430 | 1G4GA5GR4GF131738 | 1G4GA5GR4GF184407; 1G4GA5GR4GF169809; 1G4GA5GR4GF175660 | 1G4GA5GR4GF192247; 1G4GA5GR4GF179224 | 1G4GA5GR4GF167767 | 1G4GA5GR4GF103986 | 1G4GA5GR4GF171267

1G4GA5GR4GF184620 | 1G4GA5GR4GF179143

1G4GA5GR4GF180504 |

1G4GA5GR4GF128046

| 1G4GA5GR4GF124191 | 1G4GA5GR4GF139564; 1G4GA5GR4GF159992 | 1G4GA5GR4GF186349 | 1G4GA5GR4GF144392 | 1G4GA5GR4GF110923 | 1G4GA5GR4GF120268 | 1G4GA5GR4GF197321 | 1G4GA5GR4GF160219 | 1G4GA5GR4GF120190 | 1G4GA5GR4GF174282; 1G4GA5GR4GF119315; 1G4GA5GR4GF185525; 1G4GA5GR4GF100733 | 1G4GA5GR4GF179045 | 1G4GA5GR4GF144134; 1G4GA5GR4GF170801 | 1G4GA5GR4GF164464 | 1G4GA5GR4GF197822 | 1G4GA5GR4GF145803; 1G4GA5GR4GF182981

1G4GA5GR4GF146417 | 1G4GA5GR4GF147969 | 1G4GA5GR4GF150404 | 1G4GA5GR4GF175044 | 1G4GA5GR4GF195147 | 1G4GA5GR4GF125406 | 1G4GA5GR4GF109853; 1G4GA5GR4GF141590; 1G4GA5GR4GF192698 | 1G4GA5GR4GF130301 | 1G4GA5GR4GF199215; 1G4GA5GR4GF121551 | 1G4GA5GR4GF153013; 1G4GA5GR4GF148393; 1G4GA5GR4GF197884 | 1G4GA5GR4GF109612; 1G4GA5GR4GF162147; 1G4GA5GR4GF152671 | 1G4GA5GR4GF188408

1G4GA5GR4GF127432; 1G4GA5GR4GF171477 | 1G4GA5GR4GF130024; 1G4GA5GR4GF130475 | 1G4GA5GR4GF102403; 1G4GA5GR4GF176873; 1G4GA5GR4GF120187 | 1G4GA5GR4GF134493; 1G4GA5GR4GF124451; 1G4GA5GR4GF148751 | 1G4GA5GR4GF199277 | 1G4GA5GR4GF125227 | 1G4GA5GR4GF154338 | 1G4GA5GR4GF101929 | 1G4GA5GR4GF156641 | 1G4GA5GR4GF143145 | 1G4GA5GR4GF119282; 1G4GA5GR4GF154582; 1G4GA5GR4GF136941 |

1G4GA5GR4GF131545

; 1G4GA5GR4GF134445 | 1G4GA5GR4GF160155; 1G4GA5GR4GF137894 | 1G4GA5GR4GF111862 | 1G4GA5GR4GF151746 | 1G4GA5GR4GF121520 | 1G4GA5GR4GF198257 | 1G4GA5GR4GF167087; 1G4GA5GR4GF130833; 1G4GA5GR4GF189204; 1G4GA5GR4GF111117 | 1G4GA5GR4GF172435 | 1G4GA5GR4GF162262

1G4GA5GR4GF195360 | 1G4GA5GR4GF108332 | 1G4GA5GR4GF151679 | 1G4GA5GR4GF150841 | 1G4GA5GR4GF161824 | 1G4GA5GR4GF147583 | 1G4GA5GR4GF114860; 1G4GA5GR4GF160284

1G4GA5GR4GF170605 | 1G4GA5GR4GF195391 | 1G4GA5GR4GF142092; 1G4GA5GR4GF126751 | 1G4GA5GR4GF179675; 1G4GA5GR4GF154162; 1G4GA5GR4GF187436 | 1G4GA5GR4GF112302 | 1G4GA5GR4GF185024 | 1G4GA5GR4GF111165 | 1G4GA5GR4GF149334 | 1G4GA5GR4GF101011; 1G4GA5GR4GF193107 | 1G4GA5GR4GF132873 | 1G4GA5GR4GF137667; 1G4GA5GR4GF104572; 1G4GA5GR4GF139595 | 1G4GA5GR4GF131075; 1G4GA5GR4GF159359 | 1G4GA5GR4GF137698 | 1G4GA5GR4GF196721 | 1G4GA5GR4GF148863 | 1G4GA5GR4GF125485; 1G4GA5GR4GF121159 | 1G4GA5GR4GF109030; 1G4GA5GR4GF113644 | 1G4GA5GR4GF114440 | 1G4GA5GR4GF131223; 1G4GA5GR4GF142710 | 1G4GA5GR4GF160026 | 1G4GA5GR4GF121646 | 1G4GA5GR4GF132940 | 1G4GA5GR4GF168496; 1G4GA5GR4GF129763 | 1G4GA5GR4GF156610; 1G4GA5GR4GF155957 | 1G4GA5GR4GF184228; 1G4GA5GR4GF197335; 1G4GA5GR4GF112817;

1G4GA5GR4GF125907

| 1G4GA5GR4GF139080; 1G4GA5GR4GF172614 | 1G4GA5GR4GF165971 | 1G4GA5GR4GF100618 | 1G4GA5GR4GF111554 |

1G4GA5GR4GF187114

|

1G4GA5GR4GF126748

| 1G4GA5GR4GF193236 | 1G4GA5GR4GF137250 | 1G4GA5GR4GF105849; 1G4GA5GR4GF198338; 1G4GA5GR4GF144201 | 1G4GA5GR4GF192474 | 1G4GA5GR4GF151441; 1G4GA5GR4GF165114 | 1G4GA5GR4GF114177 | 1G4GA5GR4GF136888

1G4GA5GR4GF186674 | 1G4GA5GR4GF102823; 1G4GA5GR4GF167509 | 1G4GA5GR4GF106967 | 1G4GA5GR4GF139855; 1G4GA5GR4GF196587 | 1G4GA5GR4GF160429 | 1G4GA5GR4GF113787

1G4GA5GR4GF196170 | 1G4GA5GR4GF105382 | 1G4GA5GR4GF175061 | 1G4GA5GR4GF142352 | 1G4GA5GR4GF113143; 1G4GA5GR4GF195343 | 1G4GA5GR4GF162584 | 1G4GA5GR4GF127284

1G4GA5GR4GF130931 | 1G4GA5GR4GF100117 | 1G4GA5GR4GF169566; 1G4GA5GR4GF174279 | 1G4GA5GR4GF134476 | 1G4GA5GR4GF139581 | 1G4GA5GR4GF198839; 1G4GA5GR4GF176680 | 1G4GA5GR4GF164111; 1G4GA5GR4GF192748 | 1G4GA5GR4GF197481 | 1G4GA5GR4GF170460 | 1G4GA5GR4GF106113

1G4GA5GR4GF134946; 1G4GA5GR4GF134381; 1G4GA5GR4GF114258 | 1G4GA5GR4GF152072

1G4GA5GR4GF142044 | 1G4GA5GR4GF129617 | 1G4GA5GR4GF152296; 1G4GA5GR4GF106032 | 1G4GA5GR4GF136079; 1G4GA5GR4GF161323 | 1G4GA5GR4GF132128 | 1G4GA5GR4GF171026 | 1G4GA5GR4GF133764; 1G4GA5GR4GF114759; 1G4GA5GR4GF125597 | 1G4GA5GR4GF166022; 1G4GA5GR4GF156512

1G4GA5GR4GF110050 | 1G4GA5GR4GF175528 | 1G4GA5GR4GF195245 | 1G4GA5GR4GF175397 | 1G4GA5GR4GF170880 | 1G4GA5GR4GF119878; 1G4GA5GR4GF101090; 1G4GA5GR4GF164917

1G4GA5GR4GF138852 | 1G4GA5GR4GF151567 | 1G4GA5GR4GF146031 | 1G4GA5GR4GF183399 | 1G4GA5GR4GF187422 | 1G4GA5GR4GF176985 | 1G4GA5GR4GF123137; 1G4GA5GR4GF150595; 1G4GA5GR4GF173469; 1G4GA5GR4GF116284 | 1G4GA5GR4GF111148; 1G4GA5GR4GF117385 | 1G4GA5GR4GF170104 | 1G4GA5GR4GF127916 | 1G4GA5GR4GF162312

1G4GA5GR4GF144053 | 1G4GA5GR4GF139158 | 1G4GA5GR4GF132422; 1G4GA5GR4GF169521 | 1G4GA5GR4GF160317 | 1G4GA5GR4GF192135 | 1G4GA5GR4GF175058 | 1G4GA5GR4GF164528 | 1G4GA5GR4GF172368 | 1G4GA5GR4GF121808 | 1G4GA5GR4GF120058 | 1G4GA5GR4GF177733; 1G4GA5GR4GF165999 | 1G4GA5GR4GF102501 | 1G4GA5GR4GF184973 | 1G4GA5GR4GF120271; 1G4GA5GR4GF114163 | 1G4GA5GR4GF135658 | 1G4GA5GR4GF145994; 1G4GA5GR4GF187372 | 1G4GA5GR4GF105625 | 1G4GA5GR4GF180700 | 1G4GA5GR4GF199585 | 1G4GA5GR4GF133988; 1G4GA5GR4GF146059 | 1G4GA5GR4GF108783 | 1G4GA5GR4GF195844 | 1G4GA5GR4GF132405 | 1G4GA5GR4GF107455; 1G4GA5GR4GF177294; 1G4GA5GR4GF119489; 1G4GA5GR4GF188876 | 1G4GA5GR4GF148345 | 1G4GA5GR4GF166828; 1G4GA5GR4GF160348 | 1G4GA5GR4GF106340 | 1G4GA5GR4GF123445 | 1G4GA5GR4GF135661

1G4GA5GR4GF137412; 1G4GA5GR4GF152086 | 1G4GA5GR4GF178915; 1G4GA5GR4GF156297; 1G4GA5GR4GF107245 |

1G4GA5GR4GF103809

; 1G4GA5GR4GF168434 | 1G4GA5GR4GF194774 | 1G4GA5GR4GF148331; 1G4GA5GR4GF124823 | 1G4GA5GR4GF197660; 1G4GA5GR4GF145428 | 1G4GA5GR4GF134011; 1G4GA5GR4GF111067; 1G4GA5GR4GF139970 | 1G4GA5GR4GF196802 | 1G4GA5GR4GF175495; 1G4GA5GR4GF103776; 1G4GA5GR4GF183466; 1G4GA5GR4GF120951 | 1G4GA5GR4GF186335 | 1G4GA5GR4GF130797; 1G4GA5GR4GF151911 | 1G4GA5GR4GF109903 | 1G4GA5GR4GF136308 | 1G4GA5GR4GF110789 | 1G4GA5GR4GF135160 | 1G4GA5GR4GF138561; 1G4GA5GR4GF159653 | 1G4GA5GR4GF146448; 1G4GA5GR4GF162522 | 1G4GA5GR4GF147728 | 1G4GA5GR4GF119900 | 1G4GA5GR4GF151780; 1G4GA5GR4GF112252 | 1G4GA5GR4GF103860 | 1G4GA5GR4GF152430 | 1G4GA5GR4GF129245 | 1G4GA5GR4GF149317; 1G4GA5GR4GF133313; 1G4GA5GR4GF133554 | 1G4GA5GR4GF146725 | 1G4GA5GR4GF163122; 1G4GA5GR4GF127589 | 1G4GA5GR4GF167736 | 1G4GA5GR4GF115278; 1G4GA5GR4GF153027; 1G4GA5GR4GF181135 | 1G4GA5GR4GF198047 | 1G4GA5GR4GF135353

1G4GA5GR4GF132789 | 1G4GA5GR4GF147700 | 1G4GA5GR4GF122960 | 1G4GA5GR4GF102353; 1G4GA5GR4GF144313 | 1G4GA5GR4GF184732 | 1G4GA5GR4GF195634 | 1G4GA5GR4GF136566 | 1G4GA5GR4GF171673; 1G4GA5GR4GF102661 | 1G4GA5GR4GF173049; 1G4GA5GR4GF186934; 1G4GA5GR4GF137913 | 1G4GA5GR4GF100313 | 1G4GA5GR4GF176579 | 1G4GA5GR4GF158003 | 1G4GA5GR4GF129455; 1G4GA5GR4GF171513 | 1G4GA5GR4GF191065 | 1G4GA5GR4GF184441 | 1G4GA5GR4GF188439 | 1G4GA5GR4GF148023 | 1G4GA5GR4GF171723 | 1G4GA5GR4GF106452 | 1G4GA5GR4GF168613 | 1G4GA5GR4GF168157; 1G4GA5GR4GF181121; 1G4GA5GR4GF174024 | 1G4GA5GR4GF150533 | 1G4GA5GR4GF126104

1G4GA5GR4GF134719 |

1G4GA5GR4GF169468

| 1G4GA5GR4GF159619 | 1G4GA5GR4GF146627 | 1G4GA5GR4GF102868; 1G4GA5GR4GF187548 | 1G4GA5GR4GF161161

1G4GA5GR4GF186433; 1G4GA5GR4GF177635 | 1G4GA5GR4GF102708; 1G4GA5GR4GF199991; 1G4GA5GR4GF134008 | 1G4GA5GR4GF133716; 1G4GA5GR4GF175755 | 1G4GA5GR4GF119203 | 1G4GA5GR4GF130427 | 1G4GA5GR4GF187288 | 1G4GA5GR4GF183449 | 1G4GA5GR4GF186111; 1G4GA5GR4GF102000 | 1G4GA5GR4GF166957 | 1G4GA5GR4GF124398 | 1G4GA5GR4GF156820 | 1G4GA5GR4GF182835 | 1G4GA5GR4GF134171 | 1G4GA5GR4GF118942; 1G4GA5GR4GF164268 | 1G4GA5GR4GF175920; 1G4GA5GR4GF179269 | 1G4GA5GR4GF182656 | 1G4GA5GR4GF182057 | 1G4GA5GR4GF166084 | 1G4GA5GR4GF135000; 1G4GA5GR4GF140729 | 1G4GA5GR4GF183032 | 1G4GA5GR4GF109500 | 1G4GA5GR4GF124935; 1G4GA5GR4GF196458 | 1G4GA5GR4GF192670

1G4GA5GR4GF126295

| 1G4GA5GR4GF145736; 1G4GA5GR4GF139421; 1G4GA5GR4GF108170 | 1G4GA5GR4GF114017 | 1G4GA5GR4GF151245 | 1G4GA5GR4GF180843; 1G4GA5GR4GF103230 | 1G4GA5GR4GF107794 | 1G4GA5GR4GF101476 | 1G4GA5GR4GF141282 | 1G4GA5GR4GF191275 | 1G4GA5GR4GF143551 | 1G4GA5GR4GF104765 | 1G4GA5GR4GF132517

1G4GA5GR4GF182690

1G4GA5GR4GF129276 | 1G4GA5GR4GF161855 | 1G4GA5GR4GF160804; 1G4GA5GR4GF105222 | 1G4GA5GR4GF119914 | 1G4GA5GR4GF199862; 1G4GA5GR4GF135935 | 1G4GA5GR4GF153836; 1G4GA5GR4GF147521;

1G4GA5GR4GF1165921G4GA5GR4GF161533 | 1G4GA5GR4GF161547 | 1G4GA5GR4GF158454 | 1G4GA5GR4GF163055; 1G4GA5GR4GF116012 | 1G4GA5GR4GF162410; 1G4GA5GR4GF170555 | 1G4GA5GR4GF102210; 1G4GA5GR4GF157465 | 1G4GA5GR4GF147695 | 1G4GA5GR4GF135479

1G4GA5GR4GF173746; 1G4GA5GR4GF106175 | 1G4GA5GR4GF156168; 1G4GA5GR4GF163038; 1G4GA5GR4GF157045; 1G4GA5GR4GF121761; 1G4GA5GR4GF135787 | 1G4GA5GR4GF125812 | 1G4GA5GR4GF136809 | 1G4GA5GR4GF180745; 1G4GA5GR4GF181605 | 1G4GA5GR4GF176761 | 1G4GA5GR4GF144473 | 1G4GA5GR4GF130461 | 1G4GA5GR4GF177229; 1G4GA5GR4GF164660 | 1G4GA5GR4GF120769 | 1G4GA5GR4GF139547 | 1G4GA5GR4GF124546; 1G4GA5GR4GF167428; 1G4GA5GR4GF127141; 1G4GA5GR4GF189400 | 1G4GA5GR4GF145882; 1G4GA5GR4GF155537; 1G4GA5GR4GF118682 | 1G4GA5GR4GF193351 | 1G4GA5GR4GF105589 | 1G4GA5GR4GF195620; 1G4GA5GR4GF182964; 1G4GA5GR4GF137541 | 1G4GA5GR4GF131092; 1G4GA5GR4GF183497 | 1G4GA5GR4GF111988 | 1G4GA5GR4GF126846

1G4GA5GR4GF150158 | 1G4GA5GR4GF111912 | 1G4GA5GR4GF129908

1G4GA5GR4GF140911 | 1G4GA5GR4GF138768

1G4GA5GR4GF119220 | 1G4GA5GR4GF129780 | 1G4GA5GR4GF106628 | 1G4GA5GR4GF150922 | 1G4GA5GR4GF156560 | 1G4GA5GR4GF145008; 1G4GA5GR4GF108444; 1G4GA5GR4GF118777 | 1G4GA5GR4GF161970 | 1G4GA5GR4GF185556; 1G4GA5GR4GF196119

1G4GA5GR4GF149575 | 1G4GA5GR4GF136020; 1G4GA5GR4GF195665 | 1G4GA5GR4GF189946 | 1G4GA5GR4GF185489 | 1G4GA5GR4GF132372 | 1G4GA5GR4GF177148 | 1G4GA5GR4GF162181; 1G4GA5GR4GF191583 | 1G4GA5GR4GF166585; 1G4GA5GR4GF161564 | 1G4GA5GR4GF164030 | 1G4GA5GR4GF126510

1G4GA5GR4GF182902 | 1G4GA5GR4GF196945 | 1G4GA5GR4GF119184 | 1G4GA5GR4GF124207 | 1G4GA5GR4GF177361 | 1G4GA5GR4GF162293 | 1G4GA5GR4GF186416 | 1G4GA5GR4GF132680 | 1G4GA5GR4GF127401; 1G4GA5GR4GF180728; 1G4GA5GR4GF141525; 1G4GA5GR4GF195858 | 1G4GA5GR4GF124837; 1G4GA5GR4GF152427 | 1G4GA5GR4GF152069; 1G4GA5GR4GF130492 | 1G4GA5GR4GF149804 | 1G4GA5GR4GF170121; 1G4GA5GR4GF118293; 1G4GA5GR4GF167638 | 1G4GA5GR4GF161144 | 1G4GA5GR4GF116673 | 1G4GA5GR4GF190062 | 1G4GA5GR4GF144747 | 1G4GA5GR4GF183483 | 1G4GA5GR4GF120688; 1G4GA5GR4GF186738 | 1G4GA5GR4GF105477 | 1G4GA5GR4GF173990 | 1G4GA5GR4GF164867 | 1G4GA5GR4GF116267 | 1G4GA5GR4GF132730 | 1G4GA5GR4GF101722; 1G4GA5GR4GF111120; 1G4GA5GR4GF114454 | 1G4GA5GR4GF175254 | 1G4GA5GR4GF176453 | 1G4GA5GR4GF122148 | 1G4GA5GR4GF166344; 1G4GA5GR4GF124630 | 1G4GA5GR4GF197500 | 1G4GA5GR4GF118908; 1G4GA5GR4GF191681

1G4GA5GR4GF151519; 1G4GA5GR4GF172970 | 1G4GA5GR4GF184102 | 1G4GA5GR4GF184696

1G4GA5GR4GF192894 | 1G4GA5GR4GF146644; 1G4GA5GR4GF101509 | 1G4GA5GR4GF162195 | 1G4GA5GR4GF137331 | 1G4GA5GR4GF159328

1G4GA5GR4GF186304; 1G4GA5GR4GF151651; 1G4GA5GR4GF137460 | 1G4GA5GR4GF175352 | 1G4GA5GR4GF120660 | 1G4GA5GR4GF128368 | 1G4GA5GR4GF138673; 1G4GA5GR4GF139936 | 1G4GA5GR4GF152394; 1G4GA5GR4GF118858 | 1G4GA5GR4GF192183; 1G4GA5GR4GF116138 | 1G4GA5GR4GF169938 | 1G4GA5GR4GF180972 | 1G4GA5GR4GF101641 | 1G4GA5GR4GF194886; 1G4GA5GR4GF171169 | 1G4GA5GR4GF105995 | 1G4GA5GR4GF135210; 1G4GA5GR4GF156090; 1G4GA5GR4GF109626 | 1G4GA5GR4GF110405; 1G4GA5GR4GF168305; 1G4GA5GR4GF112297 | 1G4GA5GR4GF173391; 1G4GA5GR4GF189445 |

1G4GA5GR4GF125986

| 1G4GA5GR4GF129679 |

1G4GA5GR4GF173374

| 1G4GA5GR4GF170216; 1G4GA5GR4GF153089; 1G4GA5GR4GF161158; 1G4GA5GR4GF129441 | 1G4GA5GR4GF187470 | 1G4GA5GR4GF147275 | 1G4GA5GR4GF107312 | 1G4GA5GR4GF170278; 1G4GA5GR4GF102885

1G4GA5GR4GF160947 | 1G4GA5GR4GF195617 | 1G4GA5GR4GF102529 | 1G4GA5GR4GF129407 | 1G4GA5GR4GF134557 | 1G4GA5GR4GF178106 | 1G4GA5GR4GF155361 | 1G4GA5GR4GF138950 | 1G4GA5GR4GF175349; 1G4GA5GR4GF135255 | 1G4GA5GR4GF151200 | 1G4GA5GR4GF177456; 1G4GA5GR4GF110310; 1G4GA5GR4GF120559 | 1G4GA5GR4GF179434; 1G4GA5GR4GF141024; 1G4GA5GR4GF126099 | 1G4GA5GR4GF169678; 1G4GA5GR4GF175030 | 1G4GA5GR4GF176064; 1G4GA5GR4GF167994; 1G4GA5GR4GF134784; 1G4GA5GR4GF174959 | 1G4GA5GR4GF136244 | 1G4GA5GR4GF188828 | 1G4GA5GR4GF176338; 1G4GA5GR4GF188862

1G4GA5GR4GF125566; 1G4GA5GR4GF131335 | 1G4GA5GR4GF192104 | 1G4GA5GR4GF160950 | 1G4GA5GR4GF191261 | 1G4GA5GR4GF171060 | 1G4GA5GR4GF183158; 1G4GA5GR4GF117404

1G4GA5GR4GF194452 | 1G4GA5GR4GF161869

1G4GA5GR4GF144408

1G4GA5GR4GF118360 | 1G4GA5GR4GF178011

1G4GA5GR4GF101753 | 1G4GA5GR4GF168594 | 1G4GA5GR4GF138298; 1G4GA5GR4GF174833

1G4GA5GR4GF127110 | 1G4GA5GR4GF103549; 1G4GA5GR4GF154341; 1G4GA5GR4GF132288 | 1G4GA5GR4GF159961 | 1G4GA5GR4GF187808; 1G4GA5GR4GF165632 | 1G4GA5GR4GF176789 | 1G4GA5GR4GF112459 | 1G4GA5GR4GF109366; 1G4GA5GR4GF165307 | 1G4GA5GR4GF124269; 1G4GA5GR4GF138589; 1G4GA5GR4GF151083; 1G4GA5GR4GF179689 | 1G4GA5GR4GF156848 | 1G4GA5GR4GF115443 | 1G4GA5GR4GF157319 | 1G4GA5GR4GF181409 | 1G4GA5GR4GF156557 | 1G4GA5GR4GF180891 | 1G4GA5GR4GF105835; 1G4GA5GR4GF186707 | 1G4GA5GR4GF161838; 1G4GA5GR4GF125261; 1G4GA5GR4GF168790

1G4GA5GR4GF115023 | 1G4GA5GR4GF182611; 1G4GA5GR4GF143968; 1G4GA5GR4GF119721; 1G4GA5GR4GF165338; 1G4GA5GR4GF142903 | 1G4GA5GR4GF104748 | 1G4GA5GR4GF185296

1G4GA5GR4GF122294 | 1G4GA5GR4GF106063

1G4GA5GR4GF124725 | 1G4GA5GR4GF117046 | 1G4GA5GR4GF127639; 1G4GA5GR4GF115930 | 1G4GA5GR4GF168983 | 1G4GA5GR4GF183872 | 1G4GA5GR4GF158759 | 1G4GA5GR4GF140679 | 1G4GA5GR4GF103664 | 1G4GA5GR4GF160527

1G4GA5GR4GF103728; 1G4GA5GR4GF149480 | 1G4GA5GR4GF182561 | 1G4GA5GR4GF160382; 1G4GA5GR4GF141587 | 1G4GA5GR4GF117810 | 1G4GA5GR4GF152332 | 1G4GA5GR4GF143694 | 1G4GA5GR4GF196301 | 1G4GA5GR4GF136678; 1G4GA5GR4GF128418 | 1G4GA5GR4GF154095 | 1G4GA5GR4GF187954 | 1G4GA5GR4GF150886; 1G4GA5GR4GF104037 | 1G4GA5GR4GF105544 | 1G4GA5GR4GF140200 | 1G4GA5GR4GF140813 | 1G4GA5GR4GF172743 | 1G4GA5GR4GF132971; 1G4GA5GR4GF119007 | 1G4GA5GR4GF147082; 1G4GA5GR4GF153223; 1G4GA5GR4GF182219

1G4GA5GR4GF131349; 1G4GA5GR4GF160043 | 1G4GA5GR4GF141900 | 1G4GA5GR4GF149379 | 1G4GA5GR4GF168532; 1G4GA5GR4GF175237 | 1G4GA5GR4GF106239; 1G4GA5GR4GF163461 | 1G4GA5GR4GF171298; 1G4GA5GR4GF159569; 1G4GA5GR4GF195309; 1G4GA5GR4GF188375; 1G4GA5GR4GF172225; 1G4GA5GR4GF198288 | 1G4GA5GR4GF115491 | 1G4GA5GR4GF179014 | 1G4GA5GR4GF111666; 1G4GA5GR4GF124742

1G4GA5GR4GF109044 | 1G4GA5GR4GF124675 | 1G4GA5GR4GF175562 | 1G4GA5GR4GF111201 | 1G4GA5GR4GF138267; 1G4GA5GR4GF141198 | 1G4GA5GR4GF195052 | 1G4GA5GR4GF165064 | 1G4GA5GR4GF123946; 1G4GA5GR4GF151133 | 1G4GA5GR4GF121582; 1G4GA5GR4GF109075 | 1G4GA5GR4GF100506 | 1G4GA5GR4GF104507; 1G4GA5GR4GF168059 | 1G4GA5GR4GF135577; 1G4GA5GR4GF169700 | 1G4GA5GR4GF110372 | 1G4GA5GR4GF119170; 1G4GA5GR4GF183791 | 1G4GA5GR4GF168899; 1G4GA5GR4GF121291 | 1G4GA5GR4GF150192

1G4GA5GR4GF153979; 1G4GA5GR4GF126345 | 1G4GA5GR4GF112221; 1G4GA5GR4GF172595 | 1G4GA5GR4GF171091 | 1G4GA5GR4GF154355 | 1G4GA5GR4GF105740 | 1G4GA5GR4GF118701 | 1G4GA5GR4GF136955; 1G4GA5GR4GF171401 | 1G4GA5GR4GF149365 | 1G4GA5GR4GF179577 | 1G4GA5GR4GF179742 | 1G4GA5GR4GF157658; 1G4GA5GR4GF172371 | 1G4GA5GR4GF100781 | 1G4GA5GR4GF155215; 1G4GA5GR4GF123400; 1G4GA5GR4GF169518 | 1G4GA5GR4GF127124; 1G4GA5GR4GF107195 | 1G4GA5GR4GF124840 | 1G4GA5GR4GF185315; 1G4GA5GR4GF177165 | 1G4GA5GR4GF181958 | 1G4GA5GR4GF187842 | 1G4GA5GR4GF105513

1G4GA5GR4GF177375 | 1G4GA5GR4GF147423 | 1G4GA5GR4GF159877 | 1G4GA5GR4GF118987 | 1G4GA5GR4GF199487; 1G4GA5GR4GF182804 | 1G4GA5GR4GF121386; 1G4GA5GR4GF143159; 1G4GA5GR4GF177814 | 1G4GA5GR4GF191938; 1G4GA5GR4GF106905

1G4GA5GR4GF109979 | 1G4GA5GR4GF106919 | 1G4GA5GR4GF178137 | 1G4GA5GR4GF164514 | 1G4GA5GR4GF129018; 1G4GA5GR4GF116575 | 1G4GA5GR4GF116463 | 1G4GA5GR4GF148975 | 1G4GA5GR4GF121467; 1G4GA5GR4GF147244; 1G4GA5GR4GF143775 | 1G4GA5GR4GF141492

1G4GA5GR4GF101901; 1G4GA5GR4GF100120; 1G4GA5GR4GF191406 | 1G4GA5GR4GF155134 | 1G4GA5GR4GF181877 | 1G4GA5GR4GF174993 | 1G4GA5GR4GF114597

1G4GA5GR4GF146630 | 1G4GA5GR4GF102174; 1G4GA5GR4GF128970 | 1G4GA5GR4GF173083 | 1G4GA5GR4GF111523; 1G4GA5GR4GF165355 | 1G4GA5GR4GF131710 | 1G4GA5GR4GF125339 | 1G4GA5GR4GF156221 | 1G4GA5GR4GF181880 | 1G4GA5GR4GF115894 | 1G4GA5GR4GF169311; 1G4GA5GR4GF126443; 1G4GA5GR4GF152783 | 1G4GA5GR4GF109691 | 1G4GA5GR4GF102482 | 1G4GA5GR4GF187243 | 1G4GA5GR4GF101462; 1G4GA5GR4GF187775 | 1G4GA5GR4GF168644; 1G4GA5GR4GF105592 | 1G4GA5GR4GF190594 | 1G4GA5GR4GF181992 | 1G4GA5GR4GF166005 | 1G4GA5GR4GF128550 | 1G4GA5GR4GF146093; 1G4GA5GR4GF144912 | 1G4GA5GR4GF180924 |

1G4GA5GR4GF107827

| 1G4GA5GR4GF123381 | 1G4GA5GR4GF109643; 1G4GA5GR4GF169762; 1G4GA5GR4GF166537 | 1G4GA5GR4GF188182; 1G4GA5GR4GF188456; 1G4GA5GR4GF166294 | 1G4GA5GR4GF115085

1G4GA5GR4GF126233; 1G4GA5GR4GF185878; 1G4GA5GR4GF192989

1G4GA5GR4GF137734; 1G4GA5GR4GF182706 | 1G4GA5GR4GF115460 | 1G4GA5GR4GF115734 | 1G4GA5GR4GF162617

1G4GA5GR4GF122487 | 1G4GA5GR4GF151472 | 1G4GA5GR4GF199926 | 1G4GA5GR4GF159166 | 1G4GA5GR4GF152668 | 1G4GA5GR4GF168398 | 1G4GA5GR4GF161273 | 1G4GA5GR4GF125549 | 1G4GA5GR4GF115507 | 1G4GA5GR4GF114518; 1G4GA5GR4GF186139 | 1G4GA5GR4GF157448; 1G4GA5GR4GF186514 | 1G4GA5GR4GF199389;

1G4GA5GR4GF112848

| 1G4GA5GR4GF121534 | 1G4GA5GR4GF152654 | 1G4GA5GR4GF172631; 1G4GA5GR4GF191728;

1G4GA5GR4GF170359

| 1G4GA5GR4GF150435; 1G4GA5GR4GF136731 | 1G4GA5GR4GF153075 | 1G4GA5GR4GF191146 | 1G4GA5GR4GF102532 | 1G4GA5GR4GF141234 | 1G4GA5GR4GF129066; 1G4GA5GR4GF189123 | 1G4GA5GR4GF165419; 1G4GA5GR4GF152623 | 1G4GA5GR4GF145431; 1G4GA5GR4GF173570 | 1G4GA5GR4GF123798 | 1G4GA5GR4GF164223 | 1G4GA5GR4GF115409; 1G4GA5GR4GF108881; 1G4GA5GR4GF112574 | 1G4GA5GR4GF182379 | 1G4GA5GR4GF178977 | 1G4GA5GR4GF139029 | 1G4GA5GR4GF187730 | 1G4GA5GR4GF174699 | 1G4GA5GR4GF161595 | 1G4GA5GR4GF131691; 1G4GA5GR4GF142853 | 1G4GA5GR4GF144117 | 1G4GA5GR4GF147647 | 1G4GA5GR4GF160303 | 1G4GA5GR4GF189252 | 1G4GA5GR4GF124921 | 1G4GA5GR4GF167171 | 1G4GA5GR4GF167381; 1G4GA5GR4GF166926

1G4GA5GR4GF109058; 1G4GA5GR4GF103096 | 1G4GA5GR4GF143629; 1G4GA5GR4GF141735; 1G4GA5GR4GF184598 | 1G4GA5GR4GF187193 | 1G4GA5GR4GF150953 | 1G4GA5GR4GF170362; 1G4GA5GR4GF143081 | 1G4GA5GR4GF173214; 1G4GA5GR4GF150323 | 1G4GA5GR4GF140374 | 1G4GA5GR4GF112798; 1G4GA5GR4GF197688 | 1G4GA5GR4GF196671; 1G4GA5GR4GF194502 | 1G4GA5GR4GF139239 | 1G4GA5GR4GF105687 | 1G4GA5GR4GF144716;

1G4GA5GR4GF129830

| 1G4GA5GR4GF162777; 1G4GA5GR4GF141668 | 1G4GA5GR4GF110002 | 1G4GA5GR4GF105950 | 1G4GA5GR4GF173780 | 1G4GA5GR4GF124904 | 1G4GA5GR4GF101736; 1G4GA5GR4GF122568

1G4GA5GR4GF162780 | 1G4GA5GR4GF109819 | 1G4GA5GR4GF178543; 1G4GA5GR4GF149446; 1G4GA5GR4GF145901

1G4GA5GR4GF137930 |

1G4GA5GR4GF124854

| 1G4GA5GR4GF162178; 1G4GA5GR4GF114700 | 1G4GA5GR4GF118813 | 1G4GA5GR4GF142996; 1G4GA5GR4GF179563 | 1G4GA5GR4GF116544 | 1G4GA5GR4GF197920 | 1G4GA5GR4GF149432 | 1G4GA5GR4GF155571; 1G4GA5GR4GF196086 | 1G4GA5GR4GF134459; 1G4GA5GR4GF188098; 1G4GA5GR4GF128693; 1G4GA5GR4GF182463 | 1G4GA5GR4GF110162 | 1G4GA5GR4GF196699 | 1G4GA5GR4GF153528 | 1G4GA5GR4GF167879; 1G4GA5GR4GF173567 | 1G4GA5GR4GF167591 | 1G4GA5GR4GF168160; 1G4GA5GR4GF170068

1G4GA5GR4GF174122 | 1G4GA5GR4GF138916 | 1G4GA5GR4GF119024 | 1G4GA5GR4GF102448 | 1G4GA5GR4GF123607 | 1G4GA5GR4GF174489; 1G4GA5GR4GF170197 | 1G4GA5GR4GF171138; 1G4GA5GR4GF181930 | 1G4GA5GR4GF160401; 1G4GA5GR4GF189333 | 1G4GA5GR4GF180521; 1G4GA5GR4GF198694 | 1G4GA5GR4GF106273 | 1G4GA5GR4GF165923 | 1G4GA5GR4GF188134 | 1G4GA5GR4GF195990; 1G4GA5GR4GF116141 | 1G4GA5GR4GF155263 | 1G4GA5GR4GF193477; 1G4GA5GR4GF197786; 1G4GA5GR4GF102224; 1G4GA5GR4GF170989 | 1G4GA5GR4GF109741 | 1G4GA5GR4GF197416; 1G4GA5GR4GF101347 | 1G4GA5GR4GF163833 | 1G4GA5GR4GF165436; 1G4GA5GR4GF136874 | 1G4GA5GR4GF103129; 1G4GA5GR4GF186562 | 1G4GA5GR4GF106502; 1G4GA5GR4GF159524 | 1G4GA5GR4GF164772 | 1G4GA5GR4GF142772 | 1G4GA5GR4GF140472 | 1G4GA5GR4GF159183 | 1G4GA5GR4GF152234

1G4GA5GR4GF169373 | 1G4GA5GR4GF192992

1G4GA5GR4GF109092 | 1G4GA5GR4GF144232; 1G4GA5GR4GF123848; 1G4GA5GR4GF112820 | 1G4GA5GR4GF150791 | 1G4GA5GR4GF132601 | 1G4GA5GR4GF106029; 1G4GA5GR4GF115166 | 1G4GA5GR4GF199621; 1G4GA5GR4GF181989 | 1G4GA5GR4GF146160 | 1G4GA5GR4GF192314

1G4GA5GR4GF162102; 1G4GA5GR4GF153187 | 1G4GA5GR4GF107990 | 1G4GA5GR4GF183161; 1G4GA5GR4GF159765 | 1G4GA5GR4GF145610 | 1G4GA5GR4GF140696 | 1G4GA5GR4GF119637; 1G4GA5GR4GF161046 | 1G4GA5GR4GF138611 | 1G4GA5GR4GF177845 | 1G4GA5GR4GF182592; 1G4GA5GR4GF148118; 1G4GA5GR4GF194077 | 1G4GA5GR4GF191213 | 1G4GA5GR4GF168580 | 1G4GA5GR4GF164626 | 1G4GA5GR4GF122442; 1G4GA5GR4GF110842 | 1G4GA5GR4GF159149 | 1G4GA5GR4GF114745; 1G4GA5GR4GF167851 | 1G4GA5GR4GF130945 | 1G4GA5GR4GF137765 | 1G4GA5GR4GF143856; 1G4GA5GR4GF162827 | 1G4GA5GR4GF142528

1G4GA5GR4GF145199 | 1G4GA5GR4GF152301 | 1G4GA5GR4GF185993 | 1G4GA5GR4GF103003; 1G4GA5GR4GF132579; 1G4GA5GR4GF105463; 1G4GA5GR4GF109173 | 1G4GA5GR4GF195567

1G4GA5GR4GF160074 | 1G4GA5GR4GF135045 | 1G4GA5GR4GF137314 | 1G4GA5GR4GF108038; 1G4GA5GR4GF196797; 1G4GA5GR4GF197559 | 1G4GA5GR4GF165548; 1G4GA5GR4GF190949 | 1G4GA5GR4GF192538 | 1G4GA5GR4GF156476; 1G4GA5GR4GF148961; 1G4GA5GR4GF197285 | 1G4GA5GR4GF106418; 1G4GA5GR4GF101851; 1G4GA5GR4GF127169 | 1G4GA5GR4GF115801 | 1G4GA5GR4GF155618; 1G4GA5GR4GF118827 | 1G4GA5GR4GF176646 |

1G4GA5GR4GF114115

| 1G4GA5GR4GF199649 | 1G4GA5GR4GF108055 | 1G4GA5GR4GF164254; 1G4GA5GR4GF131416

1G4GA5GR4GF199117; 1G4GA5GR4GF104474 | 1G4GA5GR4GF111277; 1G4GA5GR4GF177683; 1G4GA5GR4GF187484; 1G4GA5GR4GF191308; 1G4GA5GR4GF169390 | 1G4GA5GR4GF183354; 1G4GA5GR4GF149012; 1G4GA5GR4GF188814 | 1G4GA5GR4GF139385; 1G4GA5GR4GF150306; 1G4GA5GR4GF150855 | 1G4GA5GR4GF147664 | 1G4GA5GR4GF158860 | 1G4GA5GR4GF173813 | 1G4GA5GR4GF139371; 1G4GA5GR4GF174136 | 1G4GA5GR4GF150726; 1G4GA5GR4GF148717 | 1G4GA5GR4GF169924; 1G4GA5GR4GF178560 |

1G4GA5GR4GF183600

; 1G4GA5GR4GF129682 | 1G4GA5GR4GF189736; 1G4GA5GR4GF137488; 1G4GA5GR4GF192815

1G4GA5GR4GF124658 | 1G4GA5GR4GF111313 | 1G4GA5GR4GF155747

1G4GA5GR4GF183239 | 1G4GA5GR4GF160916; 1G4GA5GR4GF131528 | 1G4GA5GR4GF151214; 1G4GA5GR4GF195486; 1G4GA5GR4GF187145 | 1G4GA5GR4GF148765 | 1G4GA5GR4GF142898

1G4GA5GR4GF159068; 1G4GA5GR4GF174721; 1G4GA5GR4GF141606 | 1G4GA5GR4GF107830 | 1G4GA5GR4GF148426 | 1G4GA5GR4GF192037 | 1G4GA5GR4GF194855 | 1G4GA5GR4GF118584 | 1G4GA5GR4GF195651; 1G4GA5GR4GF147406; 1G4GA5GR4GF189509 | 1G4GA5GR4GF113594 | 1G4GA5GR4GF177425; 1G4GA5GR4GF141329; 1G4GA5GR4GF106953 | 1G4GA5GR4GF110419 | 1G4GA5GR4GF198307

1G4GA5GR4GF160883 | 1G4GA5GR4GF101610; 1G4GA5GR4GF121212 | 1G4GA5GR4GF165131 | 1G4GA5GR4GF132663; 1G4GA5GR4GF173360 | 1G4GA5GR4GF195262

1G4GA5GR4GF140794 | 1G4GA5GR4GF146580; 1G4GA5GR4GF127303; 1G4GA5GR4GF164349; 1G4GA5GR4GF180101; 1G4GA5GR4GF109402 | 1G4GA5GR4GF151276 | 1G4GA5GR4GF195648 | 1G4GA5GR4GF139211; 1G4GA5GR4GF118018 | 1G4GA5GR4GF117211; 1G4GA5GR4GF199747 | 1G4GA5GR4GF130766 | 1G4GA5GR4GF158986; 1G4GA5GR4GF169406; 1G4GA5GR4GF168854 | 1G4GA5GR4GF143601 | 1G4GA5GR4GF192121 | 1G4GA5GR4GF134414 | 1G4GA5GR4GF194273 | 1G4GA5GR4GF120139; 1G4GA5GR4GF191700 | 1G4GA5GR4GF189297 | 1G4GA5GR4GF181247 | 1G4GA5GR4GF133991 | 1G4GA5GR4GF130394; 1G4GA5GR4GF168840 |

1G4GA5GR4GF148670

| 1G4GA5GR4GF122649 | 1G4GA5GR4GF183323 | 1G4GA5GR4GF156364 | 1G4GA5GR4GF118164 | 1G4GA5GR4GF124773; 1G4GA5GR4GF149754 | 1G4GA5GR4GF142948 | 1G4GA5GR4GF132887 | 1G4GA5GR4GF142254 | 1G4GA5GR4GF176694; 1G4GA5GR4GF101297 | 1G4GA5GR4GF103597 | 1G4GA5GR4GF194418 | 1G4GA5GR4GF144585; 1G4GA5GR4GF107407; 1G4GA5GR4GF121856 | 1G4GA5GR4GF181071 | 1G4GA5GR4GF145588 | 1G4GA5GR4GF190725 | 1G4GA5GR4GF158163; 1G4GA5GR4GF174069; 1G4GA5GR4GF158194; 1G4GA5GR4GF186660; 1G4GA5GR4GF136597; 1G4GA5GR4GF190269

1G4GA5GR4GF101865 | 1G4GA5GR4GF137068

1G4GA5GR4GF196346; 1G4GA5GR4GF110212; 1G4GA5GR4GF150113; 1G4GA5GR4GF194807 | 1G4GA5GR4GF101123

1G4GA5GR4GF149169 | 1G4GA5GR4GF165601 | 1G4GA5GR4GF145560 | 1G4GA5GR4GF115698 | 1G4GA5GR4GF169275; 1G4GA5GR4GF142450 | 1G4GA5GR4GF160480 | 1G4GA5GR4GF147468 | 1G4GA5GR4GF123560; 1G4GA5GR4GF192796

1G4GA5GR4GF103812 | 1G4GA5GR4GF159488

1G4GA5GR4GF142061

1G4GA5GR4GF171219 | 1G4GA5GR4GF135238; 1G4GA5GR4GF133652 | 1G4GA5GR4GF182284; 1G4GA5GR4GF131996; 1G4GA5GR4GF175612 | 1G4GA5GR4GF186786; 1G4GA5GR4GF114650 | 1G4GA5GR4GF121694

1G4GA5GR4GF187050 | 1G4GA5GR4GF160186 | 1G4GA5GR4GF136499 | 1G4GA5GR4GF181426; 1G4GA5GR4GF170135 | 1G4GA5GR4GF164805 | 1G4GA5GR4GF120724 | 1G4GA5GR4GF153173

1G4GA5GR4GF159099; 1G4GA5GR4GF192877 | 1G4GA5GR4GF129486 | 1G4GA5GR4GF196640 | 1G4GA5GR4GF173388 | 1G4GA5GR4GF121873 | 1G4GA5GR4GF194788

1G4GA5GR4GF159975

1G4GA5GR4GF187176 | 1G4GA5GR4GF145400 | 1G4GA5GR4GF147888 | 1G4GA5GR4GF106225 | 1G4GA5GR4GF169955 | 1G4GA5GR4GF128290; 1G4GA5GR4GF139919 | 1G4GA5GR4GF153271 | 1G4GA5GR4GF193091 | 1G4GA5GR4GF118102

1G4GA5GR4GF147714 | 1G4GA5GR4GF177036 | 1G4GA5GR4GF196122 | 1G4GA5GR4GF149821

1G4GA5GR4GF172290 | 1G4GA5GR4GF184925 | 1G4GA5GR4GF178381; 1G4GA5GR4GF189221 | 1G4GA5GR4GF161886 | 1G4GA5GR4GF115393 | 1G4GA5GR4GF177344 | 1G4GA5GR4GF104359 | 1G4GA5GR4GF198579 | 1G4GA5GR4GF161466 | 1G4GA5GR4GF192331; 1G4GA5GR4GF187291; 1G4GA5GR4GF196833 | 1G4GA5GR4GF184584 | 1G4GA5GR4GF194385; 1G4GA5GR4GF111621; 1G4GA5GR4GF151424 | 1G4GA5GR4GF107746 | 1G4GA5GR4GF159801; 1G4GA5GR4GF106869 | 1G4GA5GR4GF189154 | 1G4GA5GR4GF139662 | 1G4GA5GR4GF169244 | 1G4GA5GR4GF182480; 1G4GA5GR4GF117581 | 1G4GA5GR4GF103325 | 1G4GA5GR4GF145140

1G4GA5GR4GF150984

1G4GA5GR4GF168272 | 1G4GA5GR4GF171771; 1G4GA5GR4GF173407 | 1G4GA5GR4GF183080; 1G4GA5GR4GF106838 | 1G4GA5GR4GF186206; 1G4GA5GR4GF171382; 1G4GA5GR4GF114244 | 1G4GA5GR4GF191342; 1G4GA5GR4GF108069 | 1G4GA5GR4GF107908 | 1G4GA5GR4GF183631 | 1G4GA5GR4GF116785 | 1G4GA5GR4GF162651 | 1G4GA5GR4GF115362 | 1G4GA5GR4GF161967

1G4GA5GR4GF122537 | 1G4GA5GR4GF118469 | 1G4GA5GR4GF137233 | 1G4GA5GR4GF143467 | 1G4GA5GR4GF151889; 1G4GA5GR4GF141332

1G4GA5GR4GF140214 | 1G4GA5GR4GF109531 | 1G4GA5GR4GF134509 | 1G4GA5GR4GF121470 | 1G4GA5GR4GF101798

1G4GA5GR4GF175772 | 1G4GA5GR4GF104877 | 1G4GA5GR4GF145154; 1G4GA5GR4GF116690; 1G4GA5GR4GF121193 | 1G4GA5GR4GF191616; 1G4GA5GR4GF127768 | 1G4GA5GR4GF177439 | 1G4GA5GR4GF134378; 1G4GA5GR4GF111540 | 1G4GA5GR4GF169843 | 1G4GA5GR4GF118049; 1G4GA5GR4GF153190 | 1G4GA5GR4GF123963 | 1G4GA5GR4GF165937 | 1G4GA5GR4GF163962 | 1G4GA5GR4GF157143; 1G4GA5GR4GF169180 | 1G4GA5GR4GF108959; 1G4GA5GR4GF104197 | 1G4GA5GR4GF193320

1G4GA5GR4GF142755

1G4GA5GR4GF109822 | 1G4GA5GR4GF148054 | 1G4GA5GR4GF130587; 1G4GA5GR4GF176498 | 1G4GA5GR4GF131951 | 1G4GA5GR4GF173021; 1G4GA5GR4GF194967; 1G4GA5GR4GF155974; 1G4GA5GR4GF178932

1G4GA5GR4GF134140 | 1G4GA5GR4GF196220 | 1G4GA5GR4GF105933 | 1G4GA5GR4GF152248 | 1G4GA5GR4GF172905

1G4GA5GR4GF191941 | 1G4GA5GR4GF174332 | 1G4GA5GR4GF110226 | 1G4GA5GR4GF128208; 1G4GA5GR4GF179398; 1G4GA5GR4GF113398

1G4GA5GR4GF108931

1G4GA5GR4GF142058

1G4GA5GR4GF156199 | 1G4GA5GR4GF135031 | 1G4GA5GR4GF137037 | 1G4GA5GR4GF167770 | 1G4GA5GR4GF117077

1G4GA5GR4GF156204 | 1G4GA5GR4GF193690; 1G4GA5GR4GF103700; 1G4GA5GR4GF123123; 1G4GA5GR4GF188571

1G4GA5GR4GF134526; 1G4GA5GR4GF182673; 1G4GA5GR4GF184035; 1G4GA5GR4GF156574 | 1G4GA5GR4GF164657 | 1G4GA5GR4GF147227 | 1G4GA5GR4GF117449 | 1G4GA5GR4GF102370; 1G4GA5GR4GF117239; 1G4GA5GR4GF185363

1G4GA5GR4GF162097; 1G4GA5GR4GF144280; 1G4GA5GR4GF189364 | 1G4GA5GR4GF101770 | 1G4GA5GR4GF131304; 1G4GA5GR4GF196332 | 1G4GA5GR4GF125504; 1G4GA5GR4GF129259 | 1G4GA5GR4GF153111 | 1G4GA5GR4GF193852 | 1G4GA5GR4GF150225; 1G4GA5GR4GF180194 | 1G4GA5GR4GF172919 | 1G4GA5GR4GF144568; 1G4GA5GR4GF163024 | 1G4GA5GR4GF136003 | 1G4GA5GR4GF183922 | 1G4GA5GR4GF177876; 1G4GA5GR4GF191020 | 1G4GA5GR4GF194080; 1G4GA5GR4GF120349 | 1G4GA5GR4GF137782 | 1G4GA5GR4GF139869

1G4GA5GR4GF164738

1G4GA5GR4GF130007; 1G4GA5GR4GF196069

1G4GA5GR4GF197805; 1G4GA5GR4GF158356 | 1G4GA5GR4GF116043; 1G4GA5GR4GF173147 | 1G4GA5GR4GF166716 | 1G4GA5GR4GF128936 | 1G4GA5GR4GF118861; 1G4GA5GR4GF131819 | 1G4GA5GR4GF161256 | 1G4GA5GR4GF151388 | 1G4GA5GR4GF185637 | 1G4GA5GR4GF134980 | 1G4GA5GR4GF174265; 1G4GA5GR4GF180731 | 1G4GA5GR4GF165257; 1G4GA5GR4GF132596 | 1G4GA5GR4GF133134 | 1G4GA5GR4GF121324 | 1G4GA5GR4GF130055 | 1G4GA5GR4GF191048; 1G4GA5GR4GF130122 | 1G4GA5GR4GF155022 | 1G4GA5GR4GF121629; 1G4GA5GR4GF113210; 1G4GA5GR4GF123364 | 1G4GA5GR4GF163265 | 1G4GA5GR4GF170314; 1G4GA5GR4GF116348; 1G4GA5GR4GF146885 | 1G4GA5GR4GF123901 | 1G4GA5GR4GF173701 | 1G4GA5GR4GF116477 | 1G4GA5GR4GF192393 | 1G4GA5GR4GF178266 | 1G4GA5GR4GF105785; 1G4GA5GR4GF131450; 1G4GA5GR4GF149253; 1G4GA5GR4GF140942 | 1G4GA5GR4GF159457 | 1G4GA5GR4GF190076; 1G4GA5GR4GF129794 | 1G4GA5GR4GF156378 | 1G4GA5GR4GF132095 | 1G4GA5GR4GF173584 | 1G4GA5GR4GF157921 | 1G4GA5GR4GF140231 | 1G4GA5GR4GF125101 | 1G4GA5GR4GF176517 | 1G4GA5GR4GF197352 | 1G4GA5GR4GF126829

1G4GA5GR4GF162634 | 1G4GA5GR4GF116446 | 1G4GA5GR4GF173522 | 1G4GA5GR4GF143906; 1G4GA5GR4GF148071; 1G4GA5GR4GF196511 | 1G4GA5GR4GF142416 | 1G4GA5GR4GF140035 | 1G4GA5GR4GF191082 | 1G4GA5GR4GF103535; 1G4GA5GR4GF152752 | 1G4GA5GR4GF165663 | 1G4GA5GR4GF150547 | 1G4GA5GR4GF142285 | 1G4GA5GR4GF114079 | 1G4GA5GR4GF101056; 1G4GA5GR4GF140018 | 1G4GA5GR4GF166067; 1G4GA5GR4GF101073 | 1G4GA5GR4GF173259 | 1G4GA5GR4GF184665 | 1G4GA5GR4GF105060 | 1G4GA5GR4GF146837; 1G4GA5GR4GF119816 | 1G4GA5GR4GF137829 | 1G4GA5GR4GF185444; 1G4GA5GR4GF199537 | 1G4GA5GR4GF116110; 1G4GA5GR4GF169325 | 1G4GA5GR4GF104667

1G4GA5GR4GF127415 | 1G4GA5GR4GF168904; 1G4GA5GR4GF171608 | 1G4GA5GR4GF170863; 1G4GA5GR4GF127494 | 1G4GA5GR4GF191907 | 1G4GA5GR4GF184312; 1G4GA5GR4GF140066

1G4GA5GR4GF118245 | 1G4GA5GR4GF114809 | 1G4GA5GR4GF162486; 1G4GA5GR4GF150774 | 1G4GA5GR4GF176145; 1G4GA5GR4GF194094

1G4GA5GR4GF164495 | 1G4GA5GR4GF187629; 1G4GA5GR4GF161998 | 1G4GA5GR4GF147857 | 1G4GA5GR4GF156073 | 1G4GA5GR4GF124899; 1G4GA5GR4GF194483 | 1G4GA5GR4GF199196 | 1G4GA5GR4GF193804; 1G4GA5GR4GF146529 | 1G4GA5GR4GF153951 | 1G4GA5GR4GF101428 | 1G4GA5GR4GF129584 | 1G4GA5GR4GF188103 | 1G4GA5GR4GF124241 | 1G4GA5GR4GF171284 | 1G4GA5GR4GF168143 | 1G4GA5GR4GF197593 | 1G4GA5GR4GF190241; 1G4GA5GR4GF112686 | 1G4GA5GR4GF196685 | 1G4GA5GR4GF165498 | 1G4GA5GR4GF190157; 1G4GA5GR4GF159135; 1G4GA5GR4GF193978; 1G4GA5GR4GF180292; 1G4GA5GR4GF176839 | 1G4GA5GR4GF145591 | 1G4GA5GR4GF190854 | 1G4GA5GR4GF110582

1G4GA5GR4GF157207; 1G4GA5GR4GF138477; 1G4GA5GR4GF136910 | 1G4GA5GR4GF187792 | 1G4GA5GR4GF129732 | 1G4GA5GR4GF153044 | 1G4GA5GR4GF163539

1G4GA5GR4GF112901 | 1G4GA5GR4GF180535; 1G4GA5GR4GF166506 | 1G4GA5GR4GF147146

1G4GA5GR4GF119668; 1G4GA5GR4GF190532 | 1G4GA5GR4GF118990 | 1G4GA5GR4GF108542; 1G4GA5GR4GF101624; 1G4GA5GR4GF177246 | 1G4GA5GR4GF127463 | 1G4GA5GR4GF103180 | 1G4GA5GR4GF149737 | 1G4GA5GR4GF156493 |

1G4GA5GR4GF134395

| 1G4GA5GR4GF189817 | 1G4GA5GR4GF162133 | 1G4GA5GR4GF159202; 1G4GA5GR4GF194984 | 1G4GA5GR4GF152105 | 1G4GA5GR4GF170717 | 1G4GA5GR4GF132081; 1G4GA5GR4GF198128 | 1G4GA5GR4GF185699; 1G4GA5GR4GF159510; 1G4GA5GR4GF113630 | 1G4GA5GR4GF144859 | 1G4GA5GR4GF130234 | 1G4GA5GR4GF130721 | 1G4GA5GR4GF127558 | 1G4GA5GR4GF121002; 1G4GA5GR4GF105608; 1G4GA5GR4GF198758 | 1G4GA5GR4GF140424; 1G4GA5GR4GF192295 | 1G4GA5GR4GF100702 | 1G4GA5GR4GF166103; 1G4GA5GR4GF188392; 1G4GA5GR4GF121016; 1G4GA5GR4GF122134 | 1G4GA5GR4GF188201 | 1G4GA5GR4GF166246 | 1G4GA5GR4GF136745 | 1G4GA5GR4GF187453 | 1G4GA5GR4GF198274 | 1G4GA5GR4GF172337 | 1G4GA5GR4GF135742; 1G4GA5GR4GF198226

1G4GA5GR4GF191454

| 1G4GA5GR4GF128144 | 1G4GA5GR4GF103843 | 1G4GA5GR4GF126085 | 1G4GA5GR4GF132274 | 1G4GA5GR4GF129939 |

1G4GA5GR4GF190742

| 1G4GA5GR4GF160964 | 1G4GA5GR4GF139838; 1G4GA5GR4GF124689 | 1G4GA5GR4GF139323 | 1G4GA5GR4GF156672 | 1G4GA5GR4GF130864

1G4GA5GR4GF185184; 1G4GA5GR4GF187968 | 1G4GA5GR4GF199571 | 1G4GA5GR4GF133098; 1G4GA5GR4GF106144 | 1G4GA5GR4GF153352

1G4GA5GR4GF151729; 1G4GA5GR4GF141556 | 1G4GA5GR4GF110758

1G4GA5GR4GF180647 | 1G4GA5GR4GF195312; 1G4GA5GR4GF174797; 1G4GA5GR4GF106435 | 1G4GA5GR4GF142688

1G4GA5GR4GF112154 | 1G4GA5GR4GF106547 | 1G4GA5GR4GF134123; 1G4GA5GR4GF187551 | 1G4GA5GR4GF199358; 1G4GA5GR4GF177585 | 1G4GA5GR4GF127642 | 1G4GA5GR4GF152346 | 1G4GA5GR4GF112414 | 1G4GA5GR4GF188246; 1G4GA5GR4GF163380 | 1G4GA5GR4GF131254; 1G4GA5GR4GF125955 | 1G4GA5GR4GF184536

1G4GA5GR4GF175416 | 1G4GA5GR4GF101574 | 1G4GA5GR4GF146577 | 1G4GA5GR4GF126538; 1G4GA5GR4GF134090

1G4GA5GR4GF148619 | 1G4GA5GR4GF144179

1G4GA5GR4GF113174; 1G4GA5GR4GF161516 | 1G4GA5GR4GF113384; 1G4GA5GR4GF119265 | 1G4GA5GR4GF159023 | 1G4GA5GR4GF140844 | 1G4GA5GR4GF156591 | 1G4GA5GR4GF179403; 1G4GA5GR4GF184746; 1G4GA5GR4GF103678; 1G4GA5GR4GF149852 | 1G4GA5GR4GF195827; 1G4GA5GR4GF167431 | 1G4GA5GR4GF121503 |

1G4GA5GR4GF125650

; 1G4GA5GR4GF101333 | 1G4GA5GR4GF175707 | 1G4GA5GR4GF106855; 1G4GA5GR4GF161550 | 1G4GA5GR4GF169602 | 1G4GA5GR4GF119380 | 1G4GA5GR4GF130847 | 1G4GA5GR4GF170670 | 1G4GA5GR4GF116320 | 1G4GA5GR4GF162715 | 1G4GA5GR4GF132419 | 1G4GA5GR4GF147776; 1G4GA5GR4GF147566 | 1G4GA5GR4GF124160; 1G4GA5GR4GF190711; 1G4GA5GR4GF183046 | 1G4GA5GR4GF199697 | 1G4GA5GR4GF154226

1G4GA5GR4GF187307 | 1G4GA5GR4GF180177; 1G4GA5GR4GF100523 | 1G4GA5GR4GF106077 | 1G4GA5GR4GF127060

1G4GA5GR4GF105530 | 1G4GA5GR4GF185461 | 1G4GA5GR4GF125731 | 1G4GA5GR4GF108234; 1G4GA5GR4GF172726; 1G4GA5GR4GF116396 | 1G4GA5GR4GF187694; 1G4GA5GR4GF157532 | 1G4GA5GR4GF120609; 1G4GA5GR4GF100604 | 1G4GA5GR4GF126782

1G4GA5GR4GF128502 | 1G4GA5GR4GF151312; 1G4GA5GR4GF186609; 1G4GA5GR4GF132839; 1G4GA5GR4GF167784 | 1G4GA5GR4GF104362 | 1G4GA5GR4GF109125; 1G4GA5GR4GF126944; 1G4GA5GR4GF146112 | 1G4GA5GR4GF182365; 1G4GA5GR4GF166229 | 1G4GA5GR4GF174685; 1G4GA5GR4GF117015 | 1G4GA5GR4GF178574; 1G4GA5GR4GF179305; 1G4GA5GR4GF161337

1G4GA5GR4GF139516 | 1G4GA5GR4GF155070 | 1G4GA5GR4GF196654 | 1G4GA5GR4GF177313

1G4GA5GR4GF165677 | 1G4GA5GR4GF116091; 1G4GA5GR4GF199943; 1G4GA5GR4GF156638; 1G4GA5GR4GF195388 |

1G4GA5GR4GF198887

| 1G4GA5GR4GF120738; 1G4GA5GR4GF197254 | 1G4GA5GR4GF145607 | 1G4GA5GR4GF155165; 1G4GA5GR4GF136485; 1G4GA5GR4GF155425 | 1G4GA5GR4GF111408 | 1G4GA5GR4GF104636 | 1G4GA5GR4GF142769 | 1G4GA5GR4GF157837 | 1G4GA5GR4GF168126 | 1G4GA5GR4GF149236 | 1G4GA5GR4GF151178 | 1G4GA5GR4GF136583 | 1G4GA5GR4GF192832 | 1G4GA5GR4GF182530 | 1G4GA5GR4GF155084 | 1G4GA5GR4GF195102 | 1G4GA5GR4GF176727; 1G4GA5GR4GF175738 | 1G4GA5GR4GF195696 |

1G4GA5GR4GF169048

; 1G4GA5GR4GF115510 | 1G4GA5GR4GF186836 | 1G4GA5GR4GF128872 | 1G4GA5GR4GF192300; 1G4GA5GR4GF176940 | 1G4GA5GR4GF127351 | 1G4GA5GR4GF133327 | 1G4GA5GR4GF152444 | 1G4GA5GR4GF122229; 1G4GA5GR4GF136356 | 1G4GA5GR4GF134851 | 1G4GA5GR4GF175884 | 1G4GA5GR4GF116074 | 1G4GA5GR4GF127818; 1G4GA5GR4GF170345 | 1G4GA5GR4GF193026 | 1G4GA5GR4GF131920 | 1G4GA5GR4GF196847 | 1G4GA5GR4GF154601

1G4GA5GR4GF188330 | 1G4GA5GR4GF199859

1G4GA5GR4GF128533; 1G4GA5GR4GF189493 | 1G4GA5GR4GF118181; 1G4GA5GR4GF189798; 1G4GA5GR4GF180664 | 1G4GA5GR4GF145896; 1G4GA5GR4GF112204 | 1G4GA5GR4GF176467; 1G4GA5GR4GF130248 | 1G4GA5GR4GF194256 | 1G4GA5GR4GF110128 | 1G4GA5GR4GF107200; 1G4GA5GR4GF112347; 1G4GA5GR4GF155635 | 1G4GA5GR4GF158292; 1G4GA5GR4GF176355; 1G4GA5GR4GF159605; 1G4GA5GR4GF149950; 1G4GA5GR4GF173603; 1G4GA5GR4GF100795 | 1G4GA5GR4GF163766 | 1G4GA5GR4GF180549 | 1G4GA5GR4GF103244; 1G4GA5GR4GF172256 | 1G4GA5GR4GF147289; 1G4GA5GR4GF100540 | 1G4GA5GR4GF105561 | 1G4GA5GR4GF136843; 1G4GA5GR4GF196492 | 1G4GA5GR4GF128564; 1G4GA5GR4GF107844 | 1G4GA5GR4GF168806 | 1G4GA5GR4GF181555 | 1G4GA5GR4GF180230

1G4GA5GR4GF130525 | 1G4GA5GR4GF180017 | 1G4GA5GR4GF120125 | 1G4GA5GR4GF173181 | 1G4GA5GR4GF147261; 1G4GA5GR4GF146319 | 1G4GA5GR4GF138625

1G4GA5GR4GF110209; 1G4GA5GR4GF155778; 1G4GA5GR4GF110629; 1G4GA5GR4GF130072; 1G4GA5GR4GF135823; 1G4GA5GR4GF148443; 1G4GA5GR4GF108007; 1G4GA5GR4GF148135; 1G4GA5GR4GF143498 | 1G4GA5GR4GF120500; 1G4GA5GR4GF185041; 1G4GA5GR4GF164139 | 1G4GA5GR4GF126555 | 1G4GA5GR4GF162942 | 1G4GA5GR4GF110100 | 1G4GA5GR4GF157482; 1G4GA5GR4GF139497; 1G4GA5GR4GF185766 | 1G4GA5GR4GF134221;

1G4GA5GR4GF1323071G4GA5GR4GF106497 | 1G4GA5GR4GF173018 | 1G4GA5GR4GF114714 | 1G4GA5GR4GF108041; 1G4GA5GR4GF107598; 1G4GA5GR4GF197710; 1G4GA5GR4GF192250 | 1G4GA5GR4GF109688 | 1G4GA5GR4GF128354 | 1G4GA5GR4GF184259; 1G4GA5GR4GF143999 | 1G4GA5GR4GF144960 | 1G4GA5GR4GF112137; 1G4GA5GR4GF102904; 1G4GA5GR4GF163427; 1G4GA5GR4GF189168 | 1G4GA5GR4GF184424 | 1G4GA5GR4GF174962 | 1G4GA5GR4GF138219; 1G4GA5GR4GF172399; 1G4GA5GR4GF135188; 1G4GA5GR4GF163699; 1G4GA5GR4GF182088 | 1G4GA5GR4GF159586; 1G4GA5GR4GF118522 | 1G4GA5GR4GF135319 | 1G4GA5GR4GF104247 | 1G4GA5GR4GF125289 | 1G4GA5GR4GF160561 | 1G4GA5GR4GF169485 | 1G4GA5GR4GF158583 | 1G4GA5GR4GF130184 | 1G4GA5GR4GF115989 | 1G4GA5GR4GF135062; 1G4GA5GR4GF149690 | 1G4GA5GR4GF166523

1G4GA5GR4GF172953; 1G4GA5GR4GF132341; 1G4GA5GR4GF156896; 1G4GA5GR4GF123719 | 1G4GA5GR4GF145915; 1G4GA5GR4GF125230 | 1G4GA5GR4GF132985; 1G4GA5GR4GF177859 | 1G4GA5GR4GF188327;

1G4GA5GR4GF106693

| 1G4GA5GR4GF123252 | 1G4GA5GR4GF144070

1G4GA5GR4GF139600; 1G4GA5GR4GF185864; 1G4GA5GR4GF170541

1G4GA5GR4GF103437 | 1G4GA5GR4GF186500 | 1G4GA5GR4GF144733 | 1G4GA5GR4GF122635; 1G4GA5GR4GF198999 | 1G4GA5GR4GF178333 | 1G4GA5GR4GF169695 | 1G4GA5GR4GF136034; 1G4GA5GR4GF186318 | 1G4GA5GR4GF165274 | 1G4GA5GR4GF133036 | 1G4GA5GR4GF120853 | 1G4GA5GR4GF138172 | 1G4GA5GR4GF119377 | 1G4GA5GR4GF192880; 1G4GA5GR4GF198954 | 1G4GA5GR4GF169969 | 1G4GA5GR4GF128547 | 1G4GA5GR4GF177974 | 1G4GA5GR4GF155568 | 1G4GA5GR4GF192636 | 1G4GA5GR4GF116365 | 1G4GA5GR4GF196895

1G4GA5GR4GF128919 | 1G4GA5GR4GF133196 | 1G4GA5GR4GF102241; 1G4GA5GR4GF121906; 1G4GA5GR4GF173679 | 1G4GA5GR4GF158907 | 1G4GA5GR4GF177411 | 1G4GA5GR4GF135594; 1G4GA5GR4GF148250; 1G4GA5GR4GF105611 | 1G4GA5GR4GF158213 | 1G4GA5GR4GF146983 |

1G4GA5GR4GF177022

| 1G4GA5GR4GF137149 | 1G4GA5GR4GF177568; 1G4GA5GR4GF180776 | 1G4GA5GR4GF144182 | 1G4GA5GR4GF153383 | 1G4GA5GR4GF120626 | 1G4GA5GR4GF113062 | 1G4GA5GR4GF190448

1G4GA5GR4GF156316 | 1G4GA5GR4GF164125 | 1G4GA5GR4GF125633 | 1G4GA5GR4GF128466 | 1G4GA5GR4GF152153; 1G4GA5GR4GF164237; 1G4GA5GR4GF152007 | 1G4GA5GR4GF139242 | 1G4GA5GR4GF162861

1G4GA5GR4GF139354; 1G4GA5GR4GF183595 | 1G4GA5GR4GF138513 | 1G4GA5GR4GF153240; 1G4GA5GR4GF112641 | 1G4GA5GR4GF177621; 1G4GA5GR4GF120576 | 1G4GA5GR4GF138415 |

1G4GA5GR4GF168546

; 1G4GA5GR4GF180082 | 1G4GA5GR4GF111280 | 1G4GA5GR4GF189431; 1G4GA5GR4GF164206

1G4GA5GR4GF104071; 1G4GA5GR4GF134915 | 1G4GA5GR4GF136129 | 1G4GA5GR4GF181961 | 1G4GA5GR4GF164559

1G4GA5GR4GF132047 | 1G4GA5GR4GF102739 | 1G4GA5GR4GF183516 | 1G4GA5GR4GF123865 | 1G4GA5GR4GF147650 | 1G4GA5GR4GF123932 | 1G4GA5GR4GF126393 | 1G4GA5GR4GF120206 | 1G4GA5GR4GF195214 | 1G4GA5GR4GF176212; 1G4GA5GR4GF101431 | 1G4GA5GR4GF192099 | 1G4GA5GR4GF178946 | 1G4GA5GR4GF125700 | 1G4GA5GR4GF163525 | 1G4GA5GR4GF193303 | 1G4GA5GR4GF133344; 1G4GA5GR4GF171253 | 1G4GA5GR4GF128175 | 1G4GA5GR4GF138379 | 1G4GA5GR4GF182155 | 1G4GA5GR4GF152881; 1G4GA5GR4GF138754 | 1G4GA5GR4GF194709; 1G4GA5GR4GF184164 | 1G4GA5GR4GF114681

1G4GA5GR4GF157272 | 1G4GA5GR4GF103731 | 1G4GA5GR4GF106354 | 1G4GA5GR4GF122764; 1G4GA5GR4GF113417 | 1G4GA5GR4GF168370 | 1G4GA5GR4GF194757; 1G4GA5GR4GF102112 | 1G4GA5GR4GF192491 | 1G4GA5GR4GF109268

1G4GA5GR4GF100411; 1G4GA5GR4GF143257 | 1G4GA5GR4GF109559; 1G4GA5GR4GF110131 | 1G4GA5GR4GF178459;

1G4GA5GR4GF126703

; 1G4GA5GR4GF117595; 1G4GA5GR4GF175271 | 1G4GA5GR4GF177893 | 1G4GA5GR4GF198260; 1G4GA5GR4GF103521; 1G4GA5GR4GF128242; 1G4GA5GR4GF139094 | 1G4GA5GR4GF139791 | 1G4GA5GR4GF189655; 1G4GA5GR4GF180566 | 1G4GA5GR4GF184861; 1G4GA5GR4GF102417 |

1G4GA5GR4GF111392

| 1G4GA5GR4GF123106 | 1G4GA5GR4GF125616 | 1G4GA5GR4GF145204; 1G4GA5GR4GF175304

1G4GA5GR4GF194998 | 1G4GA5GR4GF137524 | 1G4GA5GR4GF154825 | 1G4GA5GR4GF175450 | 1G4GA5GR4GF147308; 1G4GA5GR4GF180034; 1G4GA5GR4GF160012; 1G4GA5GR4GF109156

1G4GA5GR4GF192023; 1G4GA5GR4GF186982 | 1G4GA5GR4GF195732 | 1G4GA5GR4GF183063 | 1G4GA5GR4GF151665; 1G4GA5GR4GF139290 | 1G4GA5GR4GF108251 | 1G4GA5GR4GF112915 | 1G4GA5GR4GF115006 | 1G4GA5GR4GF134865 | 1G4GA5GR4GF163153; 1G4GA5GR4GF187081 | 1G4GA5GR4GF184505; 1G4GA5GR4GF159376; 1G4GA5GR4GF152024; 1G4GA5GR4GF118407 | 1G4GA5GR4GF101185 | 1G4GA5GR4GF162374 | 1G4GA5GR4GF103924; 1G4GA5GR4GF174508 | 1G4GA5GR4GF119136 | 1G4GA5GR4GF136504; 1G4GA5GR4GF107536 | 1G4GA5GR4GF163475 | 1G4GA5GR4GF169129 | 1G4GA5GR4GF178073 | 1G4GA5GR4GF101087 | 1G4GA5GR4GF103339; 1G4GA5GR4GF189834; 1G4GA5GR4GF160205 | 1G4GA5GR4GF136891 | 1G4GA5GR4GF165369; 1G4GA5GR4GF131030

1G4GA5GR4GF142156 | 1G4GA5GR4GF136423 | 1G4GA5GR4GF164769; 1G4GA5GR4GF118729 | 1G4GA5GR4GF114924

1G4GA5GR4GF128984; 1G4GA5GR4GF163587; 1G4GA5GR4GF186948; 1G4GA5GR4GF132436 | 1G4GA5GR4GF113501 | 1G4GA5GR4GF151956 | 1G4GA5GR4GF183368; 1G4GA5GR4GF122893 | 1G4GA5GR4GF159989 | 1G4GA5GR4GF166554; 1G4GA5GR4GF191535

1G4GA5GR4GF137846 | 1G4GA5GR4GF171902; 1G4GA5GR4GF154324; 1G4GA5GR4GF142142 | 1G4GA5GR4GF197867 | 1G4GA5GR4GF175089 | 1G4GA5GR4GF195942; 1G4GA5GR4GF138396; 1G4GA5GR4GF128130 | 1G4GA5GR4GF111389 | 1G4GA5GR4GF123283; 1G4GA5GR4GF153884; 1G4GA5GR4GF145767 | 1G4GA5GR4GF171379; 1G4GA5GR4GF116740 | 1G4GA5GR4GF119279 | 1G4GA5GR4GF155277 | 1G4GA5GR4GF194693 | 1G4GA5GR4GF180020; 1G4GA5GR4GF181653; 1G4GA5GR4GF185377 | 1G4GA5GR4GF182608

1G4GA5GR4GF135417 | 1G4GA5GR4GF121727 | 1G4GA5GR4GF178283

1G4GA5GR4GF141945 | 1G4GA5GR4GF167722

1G4GA5GR4GF125695 | 1G4GA5GR4GF138429 | 1G4GA5GR4GF133392 | 1G4GA5GR4GF121498 | 1G4GA5GR4GF118598 | 1G4GA5GR4GF177392; 1G4GA5GR4GF141427; 1G4GA5GR4GF160575 | 1G4GA5GR4GF144036 | 1G4GA5GR4GF169051 | 1G4GA5GR4GF170877; 1G4GA5GR4GF168045 | 1G4GA5GR4GF184715 | 1G4GA5GR4GF150080 | 1G4GA5GR4GF107942 | 1G4GA5GR4GF191437 | 1G4GA5GR4GF107102

1G4GA5GR4GF120917; 1G4GA5GR4GF143713; 1G4GA5GR4GF198467 | 1G4GA5GR4GF190739; 1G4GA5GR4GF141170 | 1G4GA5GR4GF117063 | 1G4GA5GR4GF125969

1G4GA5GR4GF167008 | 1G4GA5GR4GF124501

1G4GA5GR4GF153092

1G4GA5GR4GF196072 | 1G4GA5GR4GF185749; 1G4GA5GR4GF159698 | 1G4GA5GR4GF134669 | 1G4GA5GR4GF147955; 1G4GA5GR4GF107567; 1G4GA5GR4GF113434 | 1G4GA5GR4GF180289;

1G4GA5GR4GF142576

; 1G4GA5GR4GF175240 | 1G4GA5GR4GF198551 | 1G4GA5GR4GF172676

1G4GA5GR4GF132534 | 1G4GA5GR4GF103583 | 1G4GA5GR4GF192961 | 1G4GA5GR4GF191177

1G4GA5GR4GF151830 | 1G4GA5GR4GF123042; 1G4GA5GR4GF132565; 1G4GA5GR4GF121632; 1G4GA5GR4GF198842 | 1G4GA5GR4GF196461 | 1G4GA5GR4GF127396 | 1G4GA5GR4GF160298 | 1G4GA5GR4GF163931 | 1G4GA5GR4GF130508

1G4GA5GR4GF154775 | 1G4GA5GR4GF117340 | 1G4GA5GR4GF140312; 1G4GA5GR4GF123803; 1G4GA5GR4GF188716 | 1G4GA5GR4GF147132 | 1G4GA5GR4GF184018; 1G4GA5GR4GF191857 | 1G4GA5GR4GF149981 | 1G4GA5GR4GF171687; 1G4GA5GR4GF170037 | 1G4GA5GR4GF157692 | 1G4GA5GR4GF197948; 1G4GA5GR4GF156056; 1G4GA5GR4GF123204; 1G4GA5GR4GF109920 | 1G4GA5GR4GF100229 | 1G4GA5GR4GF169972 | 1G4GA5GR4GF116608 | 1G4GA5GR4GF196637 | 1G4GA5GR4GF174007; 1G4GA5GR4GF158616 | 1G4GA5GR4GF109108 | 1G4GA5GR4GF152802

1G4GA5GR4GF139712 | 1G4GA5GR4GF137944 | 1G4GA5GR4GF154808; 1G4GA5GR4GF101137; 1G4GA5GR4GF172550 | 1G4GA5GR4GF161189; 1G4GA5GR4GF145719 | 1G4GA5GR4GF145381 | 1G4GA5GR4GF168367; 1G4GA5GR4GF184066; 1G4GA5GR4GF107522; 1G4GA5GR4GF147003 | 1G4GA5GR4GF141654; 1G4GA5GR4GF193124; 1G4GA5GR4GF189011 | 1G4GA5GR4GF176310 | 1G4GA5GR4GF118410; 1G4GA5GR4GF105401 | 1G4GA5GR4GF168319 | 1G4GA5GR4GF117709 | 1G4GA5GR4GF101008 | 1G4GA5GR4GF195407 | 1G4GA5GR4GF193642 | 1G4GA5GR4GF138222 | 1G4GA5GR4GF194290; 1G4GA5GR4GF189932 | 1G4GA5GR4GF186822 | 1G4GA5GR4GF150421 | 1G4GA5GR4GF177540 | 1G4GA5GR4GF157322; 1G4GA5GR4GF134056 | 1G4GA5GR4GF198372 | 1G4GA5GR4GF194838 | 1G4GA5GR4GF167039 | 1G4GA5GR4GF153366; 1G4GA5GR4GF124417 | 1G4GA5GR4GF131271 | 1G4GA5GR4GF196606 | 1G4GA5GR4GF110596 | 1G4GA5GR4GF136065 | 1G4GA5GR4GF106936; 1G4GA5GR4GF104393 | 1G4GA5GR4GF188215

1G4GA5GR4GF139113 | 1G4GA5GR4GF124028 | 1G4GA5GR4GF138690 | 1G4GA5GR4GF106080; 1G4GA5GR4GF135871 | 1G4GA5GR4GF191387; 1G4GA5GR4GF143422 | 1G4GA5GR4GF178316; 1G4GA5GR4GF161242; 1G4GA5GR4GF167848 | 1G4GA5GR4GF144294 | 1G4GA5GR4GF154078; 1G4GA5GR4GF183581; 1G4GA5GR4GF152217; 1G4GA5GR4GF145929; 1G4GA5GR4GF167820 | 1G4GA5GR4GF198341 | 1G4GA5GR4GF163606 | 1G4GA5GR4GF161113; 1G4GA5GR4GF103017

1G4GA5GR4GF125275 | 1G4GA5GR4GF181670; 1G4GA5GR4GF104149

1G4GA5GR4GF114485; 1G4GA5GR4GF185346 | 1G4GA5GR4GF114602 | 1G4GA5GR4GF114678 | 1G4GA5GR4GF153996

1G4GA5GR4GF159409 | 1G4GA5GR4GF135689 | 1G4GA5GR4GF117421 | 1G4GA5GR4GF175500; 1G4GA5GR4GF143372 | 1G4GA5GR4GF154985 | 1G4GA5GR4GF117452 | 1G4GA5GR4GF187100 | 1G4GA5GR4GF113997 | 1G4GA5GR4GF106726; 1G4GA5GR4GF115412 | 1G4GA5GR4GF166750 | 1G4GA5GR4GF188859 | 1G4GA5GR4GF146305 | 1G4GA5GR4GF119881; 1G4GA5GR4GF174606 | 1G4GA5GR4GF156607 | 1G4GA5GR4GF112283 | 1G4GA5GR4GF116916 | 1G4GA5GR4GF131660 | 1G4GA5GR4GF131478 | 1G4GA5GR4GF127043 | 1G4GA5GR4GF166490; 1G4GA5GR4GF107326 | 1G4GA5GR4GF199652; 1G4GA5GR4GF165825 | 1G4GA5GR4GF164142 | 1G4GA5GR4GF107391 | 1G4GA5GR4GF148099 |

1G4GA5GR4GF147390

| 1G4GA5GR4GF152833 | 1G4GA5GR4GF167803; 1G4GA5GR4GF121565 | 1G4GA5GR4GF116527 | 1G4GA5GR4GF180180 | 1G4GA5GR4GF133604 | 1G4GA5GR4GF150659 | 1G4GA5GR4GF135398 | 1G4GA5GR4GF181037 | 1G4GA5GR4GF125048; 1G4GA5GR4GF136552; 1G4GA5GR4GF159037; 1G4GA5GR4GF181023; 1G4GA5GR4GF190501

1G4GA5GR4GF130735 | 1G4GA5GR4GF165176 | 1G4GA5GR4GF104491 | 1G4GA5GR4GF167378 | 1G4GA5GR4GF148989 | 1G4GA5GR4GF169891 | 1G4GA5GR4GF139614; 1G4GA5GR4GF149429 | 1G4GA5GR4GF120447 | 1G4GA5GR4GF134431 | 1G4GA5GR4GF130783; 1G4GA5GR4GF161306

1G4GA5GR4GF165209; 1G4GA5GR4GF167705; 1G4GA5GR4GF151973 | 1G4GA5GR4GF189316 | 1G4GA5GR4GF153903; 1G4GA5GR4GF195598 | 1G4GA5GR4GF109884; 1G4GA5GR4GF136289; 1G4GA5GR4GF136616 | 1G4GA5GR4GF135837 | 1G4GA5GR4GF111926; 1G4GA5GR4GF149074; 1G4GA5GR4GF134249 | 1G4GA5GR4GF104409 | 1G4GA5GR4GF114938; 1G4GA5GR4GF191194 | 1G4GA5GR4GF151097; 1G4GA5GR4GF165761 | 1G4GA5GR4GF135515 | 1G4GA5GR4GF100280; 1G4GA5GR4GF108458 | 1G4GA5GR4GF143582; 1G4GA5GR4GF117631

1G4GA5GR4GF177702 | 1G4GA5GR4GF161368 | 1G4GA5GR4GF128323; 1G4GA5GR4GF185170 | 1G4GA5GR4GF196251 | 1G4GA5GR4GF165744 | 1G4GA5GR4GF176047 | 1G4GA5GR4GF120495 | 1G4GA5GR4GF176078 | 1G4GA5GR4GF144022 | 1G4GA5GR4GF184262; 1G4GA5GR4GF119153; 1G4GA5GR4GF141489 | 1G4GA5GR4GF137281 | 1G4GA5GR4GF153061; 1G4GA5GR4GF103762 | 1G4GA5GR4GF103387 | 1G4GA5GR4GF139533; 1G4GA5GR4GF181507 | 1G4GA5GR4GF148281 | 1G4GA5GR4GF145266 | 1G4GA5GR4GF119444; 1G4GA5GR4GF181331

1G4GA5GR4GF161645 | 1G4GA5GR4GF147731 | 1G4GA5GR4GF183385 | 1G4GA5GR4GF169308 | 1G4GA5GR4GF175366; 1G4GA5GR4GF180633 | 1G4GA5GR4GF177862 | 1G4GA5GR4GF121985 | 1G4GA5GR4GF137099; 1G4GA5GR4GF127592 | 1G4GA5GR4GF109190 | 1G4GA5GR4GF144103 | 1G4GA5GR4GF107875; 1G4GA5GR4GF151598; 1G4GA5GR4GF120254 | 1G4GA5GR4GF185332 | 1G4GA5GR4GF157983 | 1G4GA5GR4GF110047 | 1G4GA5GR4GF170040

1G4GA5GR4GF145543 | 1G4GA5GR4GF142187 | 1G4GA5GR4GF150189 | 1G4GA5GR4GF128189 | 1G4GA5GR4GF108749 | 1G4GA5GR4GF151942 | 1G4GA5GR4GF122084; 1G4GA5GR4GF100621 | 1G4GA5GR4GF106094; 1G4GA5GR4GF112557; 1G4GA5GR4GF138348 | 1G4GA5GR4GF188988 | 1G4GA5GR4GF169714; 1G4GA5GR4GF152928 | 1G4GA5GR4GF108363 | 1G4GA5GR4GF134350; 1G4GA5GR4GF109237 | 1G4GA5GR4GF174301 | 1G4GA5GR4GF134736; 1G4GA5GR4GF140049 | 1G4GA5GR4GF165081

1G4GA5GR4GF178803 | 1G4GA5GR4GF176422; 1G4GA5GR4GF193110 | 1G4GA5GR4GF139032

1G4GA5GR4GF115295 | 1G4GA5GR4GF161919 |

1G4GA5GR4GF191809

; 1G4GA5GR4GF171768 | 1G4GA5GR4GF120092; 1G4GA5GR4GF185881 | 1G4GA5GR4GF109416; 1G4GA5GR4GF155764 | 1G4GA5GR4GF194323

1G4GA5GR4GF143288 | 1G4GA5GR4GF143484

1G4GA5GR4GF114762; 1G4GA5GR4GF101767; 1G4GA5GR4GF177764;

1G4GA5GR4GF180325

; 1G4GA5GR4GF149205 | 1G4GA5GR4GF183550 | 1G4GA5GR4GF156042; 1G4GA5GR4GF148605; 1G4GA5GR4GF158552 | 1G4GA5GR4GF163413; 1G4GA5GR4GF183337; 1G4GA5GR4GF137605 | 1G4GA5GR4GF114468 | 1G4GA5GR4GF140391 | 1G4GA5GR4GF123493 | 1G4GA5GR4GF164383; 1G4GA5GR4GF193155

1G4GA5GR4GF144098; 1G4GA5GR4GF104894; 1G4GA5GR4GF108802 | 1G4GA5GR4GF159734 | 1G4GA5GR4GF154467 | 1G4GA5GR4GF197545 | 1G4GA5GR4GF112333 | 1G4GA5GR4GF110517 | 1G4GA5GR4GF134638 | 1G4GA5GR4GF190644 | 1G4GA5GR4GF136468; 1G4GA5GR4GF172077 | 1G4GA5GR4GF124708; 1G4GA5GR4GF140410 | 1G4GA5GR4GF108217 | 1G4GA5GR4GF100649 | 1G4GA5GR4GF175934 | 1G4GA5GR4GF171088

1G4GA5GR4GF184472 | 1G4GA5GR4GF164304

1G4GA5GR4GF194368 | 1G4GA5GR4GF167025 | 1G4GA5GR4GF110016 | 1G4GA5GR4GF116768 | 1G4GA5GR4GF109447 | 1G4GA5GR4GF126765 | 1G4GA5GR4GF187890

1G4GA5GR4GF148488 | 1G4GA5GR4GF192975; 1G4GA5GR4GF109335 | 1G4GA5GR4GF158258 | 1G4GA5GR4GF100022 | 1G4GA5GR4GF126023; 1G4GA5GR4GF162567 | 1G4GA5GR4GF181040 | 1G4GA5GR4GF129102 | 1G4GA5GR4GF102160; 1G4GA5GR4GF175951 | 1G4GA5GR4GF112106 | 1G4GA5GR4GF155392 | 1G4GA5GR4GF120318 | 1G4GA5GR4GF155280 | 1G4GA5GR4GF182950

1G4GA5GR4GF145851 | 1G4GA5GR4GF117919; 1G4GA5GR4GF190692 |

1G4GA5GR4GF114308

| 1G4GA5GR4GF188912; 1G4GA5GR4GF198985 | 1G4GA5GR4GF132324 | 1G4GA5GR4GF163282 | 1G4GA5GR4GF146336 | 1G4GA5GR4GF133912 | 1G4GA5GR4GF121176 | 1G4GA5GR4GF124014

1G4GA5GR4GF182043; 1G4GA5GR4GF147616; 1G4GA5GR4GF163184 | 1G4GA5GR4GF170376 | 1G4GA5GR4GF166652 | 1G4GA5GR4GF156929; 1G4GA5GR4GF196217; 1G4GA5GR4GF196363 | 1G4GA5GR4GF131495

1G4GA5GR4GF112199; 1G4GA5GR4GF132212 | 1G4GA5GR4GF112932 | 1G4GA5GR4GF131836 | 1G4GA5GR4GF118004 | 1G4GA5GR4GF173066 | 1G4GA5GR4GF101140 | 1G4GA5GR4GF199988; 1G4GA5GR4GF140052;

1G4GA5GR4GF131061

| 1G4GA5GR4GF164271 | 1G4GA5GR4GF189140 | 1G4GA5GR4GF117645 | 1G4GA5GR4GF134512; 1G4GA5GR4GF180809 | 1G4GA5GR4GF149866 | 1G4GA5GR4GF141251 | 1G4GA5GR4GF188974; 1G4GA5GR4GF113692 | 1G4GA5GR4GF106466 | 1G4GA5GR4GF110890; 1G4GA5GR4GF152914; 1G4GA5GR4GF109786; 1G4GA5GR4GF151035; 1G4GA5GR4GF141623 | 1G4GA5GR4GF131500 | 1G4GA5GR4GF140777

1G4GA5GR4GF198968 | 1G4GA5GR4GF137619 | 1G4GA5GR4GF132632; 1G4GA5GR4GF153402 | 1G4GA5GR4GF189350 | 1G4GA5GR4GF134798; 1G4GA5GR4GF156543 |

1G4GA5GR4GF133750

| 1G4GA5GR4GF139340 | 1G4GA5GR4GF151021 | 1G4GA5GR4GF116883 | 1G4GA5GR4GF183645 | 1G4GA5GR4GF108671 | 1G4GA5GR4GF188344 | 1G4GA5GR4GF167137; 1G4GA5GR4GF171396; 1G4GA5GR4GF109917 | 1G4GA5GR4GF161726 | 1G4GA5GR4GF177828 | 1G4GA5GR4GF174704 | 1G4GA5GR4GF199909; 1G4GA5GR4GF151990 | 1G4GA5GR4GF109769; 1G4GA5GR4GF159779 | 1G4GA5GR4GF160642 | 1G4GA5GR4GF154503 | 1G4GA5GR4GF162553; 1G4GA5GR4GF152279; 1G4GA5GR4GF173004; 1G4GA5GR4GF166263 | 1G4GA5GR4GF111330 | 1G4GA5GR4GF127849; 1G4GA5GR4GF131352 | 1G4GA5GR4GF111750 | 1G4GA5GR4GF191986 |

1G4GA5GR4GF164481

| 1G4GA5GR4GF192765; 1G4GA5GR4GF194242; 1G4GA5GR4GF188621 | 1G4GA5GR4GF111991 | 1G4GA5GR4GF148507 | 1G4GA5GR4GF111179; 1G4GA5GR4GF157935 | 1G4GA5GR4GF133019 | 1G4GA5GR4GF138592 | 1G4GA5GR4GF129004; 1G4GA5GR4GF190563 | 1G4GA5GR4GF109478 | 1G4GA5GR4GF188232; 1G4GA5GR4GF102322

1G4GA5GR4GF184701 | 1G4GA5GR4GF195519 | 1G4GA5GR4GF185721 | 1G4GA5GR4GF111697 | 1G4GA5GR4GF189056 | 1G4GA5GR4GF104099; 1G4GA5GR4GF143680; 1G4GA5GR4GF183659; 1G4GA5GR4GF189526 | 1G4GA5GR4GF121839 | 1G4GA5GR4GF143131 | 1G4GA5GR4GF141055; 1G4GA5GR4GF106760 | 1G4GA5GR4GF148524 | 1G4GA5GR4GF174900 | 1G4GA5GR4GF126569 | 1G4GA5GR4GF170944 | 1G4GA5GR4GF127477 |

1G4GA5GR4GF120478

| 1G4GA5GR4GF109545 | 1G4GA5GR4GF113711; 1G4GA5GR4GF156932; 1G4GA5GR4GF133778 | 1G4GA5GR4GF186481; 1G4GA5GR4GF187971; 1G4GA5GR4GF155408; 1G4GA5GR4GF175657; 1G4GA5GR4GF136163; 1G4GA5GR4GF181460; 1G4GA5GR4GF117418 | 1G4GA5GR4GF134655; 1G4GA5GR4GF166117; 1G4GA5GR4GF168515 | 1G4GA5GR4GF142934 | 1G4GA5GR4GF166988 | 1G4GA5GR4GF121355; 1G4GA5GR4GF111134 | 1G4GA5GR4GF151861 |

1G4GA5GR4GF134087

| 1G4GA5GR4GF126863; 1G4GA5GR4GF140083; 1G4GA5GR4GF143209 | 1G4GA5GR4GF163993 | 1G4GA5GR4GF105172 | 1G4GA5GR4GF191633

1G4GA5GR4GF163945 | 1G4GA5GR4GF145395 | 1G4GA5GR4GF100005 | 1G4GA5GR4GF140276; 1G4GA5GR4GF118892; 1G4GA5GR4GF182544; 1G4GA5GR4GF162164 | 1G4GA5GR4GF102336 | 1G4GA5GR4GF161810 | 1G4GA5GR4GF100893 | 1G4GA5GR4GF136213 | 1G4GA5GR4GF175805; 1G4GA5GR4GF184892 | 1G4GA5GR4GF113420; 1G4GA5GR4GF111747 | 1G4GA5GR4GF163069 | 1G4GA5GR4GF167476 | 1G4GA5GR4GF137359; 1G4GA5GR4GF125065 | 1G4GA5GR4GF109464 | 1G4GA5GR4GF165615; 1G4GA5GR4GF126118 | 1G4GA5GR4GF122120 | 1G4GA5GR4GF105141 | 1G4GA5GR4GF149348

1G4GA5GR4GF165310 | 1G4GA5GR4GF144991 | 1G4GA5GR4GF106774 | 1G4GA5GR4GF119458 | 1G4GA5GR4GF132498

1G4GA5GR4GF154677 | 1G4GA5GR4GF178476 | 1G4GA5GR4GF113675 | 1G4GA5GR4GF143128; 1G4GA5GR4GF191471 | 1G4GA5GR4GF133974 | 1G4GA5GR4GF130511; 1G4GA5GR4GF149835 | 1G4GA5GR4GF107780; 1G4GA5GR4GF127754 | 1G4GA5GR4GF156249 | 1G4GA5GR4GF162682 | 1G4GA5GR4GF111814

1G4GA5GR4GF191325 | 1G4GA5GR4GF115264 | 1G4GA5GR4GF134333; 1G4GA5GR4GF181720 | 1G4GA5GR4GF186447

1G4GA5GR4GF163590 | 1G4GA5GR4GF162004; 1G4GA5GR4GF196282 | 1G4GA5GR4GF105947; 1G4GA5GR4GF147213 | 1G4GA5GR4GF139435 | 1G4GA5GR4GF180342 | 1G4GA5GR4GF106631 | 1G4GA5GR4GF181622 | 1G4GA5GR4GF104944 | 1G4GA5GR4GF178218; 1G4GA5GR4GF146899 | 1G4GA5GR4GF156526 | 1G4GA5GR4GF100036 | 1G4GA5GR4GF149222 | 1G4GA5GR4GF127687 | 1G4GA5GR4GF176906 | 1G4GA5GR4GF138933; 1G4GA5GR4GF127835; 1G4GA5GR4GF192376 | 1G4GA5GR4GF185069

1G4GA5GR4GF193057 | 1G4GA5GR4GF152492; 1G4GA5GR4GF100425 | 1G4GA5GR4GF107956; 1G4GA5GR4GF104295; 1G4GA5GR4GF136325 | 1G4GA5GR4GF167946 | 1G4GA5GR4GF136535; 1G4GA5GR4GF114289 | 1G4GA5GR4GF104734 | 1G4GA5GR4GF125146 | 1G4GA5GR4GF152542; 1G4GA5GR4GF172547; 1G4GA5GR4GF191423; 1G4GA5GR4GF119430 | 1G4GA5GR4GF119413; 1G4GA5GR4GF104040 | 1G4GA5GR4GF181748 | 1G4GA5GR4GF187355; 1G4GA5GR4GF113739 | 1G4GA5GR4GF101980 | 1G4GA5GR4GF145476 | 1G4GA5GR4GF173293 | 1G4GA5GR4GF178140; 1G4GA5GR4GF112607; 1G4GA5GR4GF173486 | 1G4GA5GR4GF125468 | 1G4GA5GR4GF121971 | 1G4GA5GR4GF107763 | 1G4GA5GR4GF168093 | 1G4GA5GR4GF102272; 1G4GA5GR4GF164920 | 1G4GA5GR4GF190255; 1G4GA5GR4GF136969 | 1G4GA5GR4GF104281

1G4GA5GR4GF187761; 1G4GA5GR4GF104488; 1G4GA5GR4GF134820 | 1G4GA5GR4GF179479 | 1G4GA5GR4GF184830; 1G4GA5GR4GF155649 | 1G4GA5GR4GF179000 | 1G4GA5GR4GF170166

1G4GA5GR4GF127317; 1G4GA5GR4GF104832; 1G4GA5GR4GF192085

1G4GA5GR4GF176632; 1G4GA5GR4GF145221

1G4GA5GR4GF117094; 1G4GA5GR4GF124885 | 1G4GA5GR4GF194466; 1G4GA5GR4GF149155 | 1G4GA5GR4GF153738 | 1G4GA5GR4GF120593; 1G4GA5GR4GF154081 | 1G4GA5GR4GF190028; 1G4GA5GR4GF159829 | 1G4GA5GR4GF144957; 1G4GA5GR4GF101106 | 1G4GA5GR4GF154310 | 1G4GA5GR4GF117791 | 1G4GA5GR4GF145090; 1G4GA5GR4GF172564 | 1G4GA5GR4GF167400; 1G4GA5GR4GF149138; 1G4GA5GR4GF161063 | 1G4GA5GR4GF111733 | 1G4GA5GR4GF161984 | 1G4GA5GR4GF167610 | 1G4GA5GR4GF193897 | 1G4GA5GR4GF100554 | 1G4GA5GR4GF146708 | 1G4GA5GR4GF127513 | 1G4GA5GR4GF109870; 1G4GA5GR4GF171527; 1G4GA5GR4GF119539 | 1G4GA5GR4GF188926 | 1G4GA5GR4GF192054 | 1G4GA5GR4GF198212 | 1G4GA5GR4GF181104 | 1G4GA5GR4GF169387 | 1G4GA5GR4GF128631 | 1G4GA5GR4GF190708; 1G4GA5GR4GF118679

1G4GA5GR4GF120075; 1G4GA5GR4GF144862 | 1G4GA5GR4GF143162; 1G4GA5GR4GF127771 | 1G4GA5GR4GF175299 | 1G4GA5GR4GF125762 | 1G4GA5GR4GF169681 | 1G4GA5GR4GF186383 | 1G4GA5GR4GF182429 | 1G4GA5GR4GF198789 | 1G4GA5GR4GF163900; 1G4GA5GR4GF109304 | 1G4GA5GR4GF125874; 1G4GA5GR4GF184844 | 1G4GA5GR4GF150015; 1G4GA5GR4GF116172 | 1G4GA5GR4GF118648; 1G4GA5GR4GF143243; 1G4GA5GR4GF140651; 1G4GA5GR4GF137975; 1G4GA5GR4GF110968 | 1G4GA5GR4GF115703 | 1G4GA5GR4GF125051 | 1G4GA5GR4GF106399

1G4GA5GR4GF135451; 1G4GA5GR4GF127690 | 1G4GA5GR4GF158096 | 1G4GA5GR4GF188585; 1G4GA5GR4GF142027; 1G4GA5GR4GF137569; 1G4GA5GR4GF149043 | 1G4GA5GR4GF196136 | 1G4GA5GR4GF138804; 1G4GA5GR4GF156770; 1G4GA5GR4GF126409; 1G4GA5GR4GF117354; 1G4GA5GR4GF123073 | 1G4GA5GR4GF190496 | 1G4GA5GR4GF161080 | 1G4GA5GR4GF158244

1G4GA5GR4GF170622 | 1G4GA5GR4GF125678

1G4GA5GR4GF168465; 1G4GA5GR4GF103048; 1G4GA5GR4GF113336 | 1G4GA5GR4GF186352 | 1G4GA5GR4GF111649 | 1G4GA5GR4GF119198 | 1G4GA5GR4GF147826 | 1G4GA5GR4GF132999; 1G4GA5GR4GF124563 | 1G4GA5GR4GF120366; 1G4GA5GR4GF197741 | 1G4GA5GR4GF153948 | 1G4GA5GR4GF162214 | 1G4GA5GR4GF166599 | 1G4GA5GR4GF105348; 1G4GA5GR4GF154565 |

1G4GA5GR4GF116589

; 1G4GA5GR4GF158762; 1G4GA5GR4GF139144 | 1G4GA5GR4GF157739 | 1G4GA5GR4GF141430 | 1G4GA5GR4GF164593 | 1G4GA5GR4GF155344 | 1G4GA5GR4GF120304 | 1G4GA5GR4GF123882

1G4GA5GR4GF176131 | 1G4GA5GR4GF158180 | 1G4GA5GR4GF186996; 1G4GA5GR4GF107276 | 1G4GA5GR4GF106516; 1G4GA5GR4GF180857 | 1G4GA5GR4GF122327 | 1G4GA5GR4GF117693 | 1G4GA5GR4GF163220 | 1G4GA5GR4GF170815; 1G4GA5GR4GF107066 | 1G4GA5GR4GF157840 | 1G4GA5GR4GF153478; 1G4GA5GR4GF174010 | 1G4GA5GR4GF160821 |

1G4GA5GR4GF198565

| 1G4GA5GR4GF116656 | 1G4GA5GR4GF134817 | 1G4GA5GR4GF192586; 1G4GA5GR4GF178686 | 1G4GA5GR4GF111635 | 1G4GA5GR4GF131643 | 1G4GA5GR4GF158082; 1G4GA5GR4GF197402; 1G4GA5GR4GF133117; 1G4GA5GR4GF130900; 1G4GA5GR4GF179188 | 1G4GA5GR4GF164108 | 1G4GA5GR4GF181698 | 1G4GA5GR4GF132713; 1G4GA5GR4GF105088 | 1G4GA5GR4GF125163 | 1G4GA5GR4GF136549 | 1G4GA5GR4GF117306 | 1G4GA5GR4GF168403 | 1G4GA5GR4GF130556 | 1G4GA5GR4GF131903; 1G4GA5GR4GF188506 | 1G4GA5GR4GF172712 | 1G4GA5GR4GF181703 | 1G4GA5GR4GF122554; 1G4GA5GR4GF113837; 1G4GA5GR4GF168417 | 1G4GA5GR4GF117130; 1G4GA5GR4GF173763; 1G4GA5GR4GF125020; 1G4GA5GR4GF197707 | 1G4GA5GR4GF160530 | 1G4GA5GR4GF118889; 1G4GA5GR4GF134204 | 1G4GA5GR4GF125308 | 1G4GA5GR4GF116057 | 1G4GA5GR4GF125356 | 1G4GA5GR4GF102725

1G4GA5GR4GF166277 | 1G4GA5GR4GF142013;

1G4GA5GR4GF196198

| 1G4GA5GR4GF161600 | 1G4GA5GR4GF106600 | 1G4GA5GR4GF194161 | 1G4GA5GR4GF167834 | 1G4GA5GR4GF166442 | 1G4GA5GR4GF199523; 1G4GA5GR4GF178798 | 1G4GA5GR4GF197383; 1G4GA5GR4GF138964

1G4GA5GR4GF115524; 1G4GA5GR4GF110078 | 1G4GA5GR4GF188909 | 1G4GA5GR4GF175741 | 1G4GA5GR4GF116480 | 1G4GA5GR4GF133666

1G4GA5GR4GF173231 | 1G4GA5GR4GF195889 | 1G4GA5GR4GF103955 | 1G4GA5GR4GF135868 | 1G4GA5GR4GF126880 | 1G4GA5GR4GF119525 | 1G4GA5GR4GF103356

1G4GA5GR4GF152251 | 1G4GA5GR4GF175898; 1G4GA5GR4GF165243 | 1G4GA5GR4GF179756; 1G4GA5GR4GF165002; 1G4GA5GR4GF164061 | 1G4GA5GR4GF121596; 1G4GA5GR4GF130671 | 1G4GA5GR4GF160639; 1G4GA5GR4GF103650 | 1G4GA5GR4GF160785 | 1G4GA5GR4GF140682 | 1G4GA5GR4GF125535 | 1G4GA5GR4GF198923 | 1G4GA5GR4GF103275

1G4GA5GR4GF114132; 1G4GA5GR4GF197612;

1G4GA5GR4GF193737

; 1G4GA5GR4GF105799

1G4GA5GR4GF131593; 1G4GA5GR4GF169132 | 1G4GA5GR4GF112316; 1G4GA5GR4GF191230 | 1G4GA5GR4GF179644; 1G4GA5GR4GF195181; 1G4GA5GR4GF154498

1G4GA5GR4GF120416; 1G4GA5GR4GF179272 | 1G4GA5GR4GF105639 | 1G4GA5GR4GF163802; 1G4GA5GR4GF195584; 1G4GA5GR4GF161936 | 1G4GA5GR4GF138334; 1G4GA5GR4GF114857 | 1G4GA5GR4GF147910; 1G4GA5GR4GF163623 | 1G4GA5GR4GF149009 | 1G4GA5GR4GF184648 | 1G4GA5GR4GF186108 | 1G4GA5GR4GF196850 | 1G4GA5GR4GF106807 | 1G4GA5GR4GF123087 | 1G4GA5GR4GF117614; 1G4GA5GR4GF120674 | 1G4GA5GR4GF171057; 1G4GA5GR4GF110694

1G4GA5GR4GF184519; 1G4GA5GR4GF115488; 1G4GA5GR4GF128161; 1G4GA5GR4GF144604 | 1G4GA5GR4GF155814 | 1G4GA5GR4GF154579; 1G4GA5GR4GF158826; 1G4GA5GR4GF180986 | 1G4GA5GR4GF176551 | 1G4GA5GR4GF113952 | 1G4GA5GR4GF187274; 1G4GA5GR4GF155490

1G4GA5GR4GF107603;

1G4GA5GR4GF119167

; 1G4GA5GR4GF181006 |

1G4GA5GR4GF131447

; 1G4GA5GR4GF119105 |

1G4GA5GR4GF135904

| 1G4GA5GR4GF127799 | 1G4GA5GR4GF139743 | 1G4GA5GR4GF191101;

1G4GA5GR4GF127821

| 1G4GA5GR4GF189302 | 1G4GA5GR4GF103454; 1G4GA5GR4GF189462 | 1G4GA5GR4GF126975; 1G4GA5GR4GF151262 | 1G4GA5GR4GF108413

1G4GA5GR4GF133053 | 1G4GA5GR4GF180602; 1G4GA5GR4GF144344 | 1G4GA5GR4GF108668; 1G4GA5GR4GF116902 | 1G4GA5GR4GF189557; 1G4GA5GR4GF105270; 1G4GA5GR4GF199599 | 1G4GA5GR4GF104622; 1G4GA5GR4GF100750 | 1G4GA5GR4GF179918 | 1G4GA5GR4GF198713

1G4GA5GR4GF123039 | 1G4GA5GR4GF137264 | 1G4GA5GR4GF195357 | 1G4GA5GR4GF124479; 1G4GA5GR4GF122859; 1G4GA5GR4GF191597; 1G4GA5GR4GF124790 | 1G4GA5GR4GF106550 | 1G4GA5GR4GF108945 | 1G4GA5GR4GF153545; 1G4GA5GR4GF149902; 1G4GA5GR4GF166473; 1G4GA5GR4GF197349 | 1G4GA5GR4GF144215; 1G4GA5GR4GF106676 | 1G4GA5GR4GF123638; 1G4GA5GR4GF149530

1G4GA5GR4GF156087; 1G4GA5GR4GF118830 | 1G4GA5GR4GF154405

1G4GA5GR4GF158809 | 1G4GA5GR4GF132243 | 1G4GA5GR4GF193799; 1G4GA5GR4GF193818 | 1G4GA5GR4GF176811 | 1G4GA5GR4GF197304; 1G4GA5GR4GF159362 | 1G4GA5GR4GF195892 | 1G4GA5GR4GF149110 | 1G4GA5GR4GF143744; 1G4GA5GR4GF186089; 1G4GA5GR4GF146255 | 1G4GA5GR4GF174539 | 1G4GA5GR4GF131013 | 1G4GA5GR4GF133229 | 1G4GA5GR4GF104006 | 1G4GA5GR4GF197903 | 1G4GA5GR4GF124188 | 1G4GA5GR4GF161032; 1G4GA5GR4GF188053; 1G4GA5GR4GF109349 | 1G4GA5GR4GF124367;

1G4GA5GR4GF119945

; 1G4GA5GR4GF123588 | 1G4GA5GR4GF124806 | 1G4GA5GR4GF171821; 1G4GA5GR4GF155375 | 1G4GA5GR4GF179465 | 1G4GA5GR4GF164190 | 1G4GA5GR4GF145347 | 1G4GA5GR4GF123297

1G4GA5GR4GF178431; 1G4GA5GR4GF130220 | 1G4GA5GR4GF165579 | 1G4GA5GR4GF102658; 1G4GA5GR4GF153917 | 1G4GA5GR4GF192460 | 1G4GA5GR4GF166831 | 1G4GA5GR4GF119959 | 1G4GA5GR4GF156803; 1G4GA5GR4GF106872 | 1G4GA5GR4GF113093 | 1G4GA5GR4GF113112

1G4GA5GR4GF125499 | 1G4GA5GR4GF192149 | 1G4GA5GR4GF199845 | 1G4GA5GR4GF184634 | 1G4GA5GR4GF177215 | 1G4GA5GR4GF171818 | 1G4GA5GR4GF103793 | 1G4GA5GR4GF132193 | 1G4GA5GR4GF191499; 1G4GA5GR4GF194662; 1G4GA5GR4GF119492 | 1G4GA5GR4GF159443 | 1G4GA5GR4GF163167 | 1G4GA5GR4GF146773 | 1G4GA5GR4GF154842; 1G4GA5GR4GF189560 | 1G4GA5GR4GF112476 | 1G4GA5GR4GF150788 | 1G4GA5GR4GF140178; 1G4GA5GR4GF104426 | 1G4GA5GR4GF105365; 1G4GA5GR4GF155389 | 1G4GA5GR4GF133070 | 1G4GA5GR4GF117225 | 1G4GA5GR4GF105852 | 1G4GA5GR4GF140603; 1G4GA5GR4GF133084 | 1G4GA5GR4GF129603; 1G4GA5GR4GF156686; 1G4GA5GR4GF137152 | 1G4GA5GR4GF133926 | 1G4GA5GR4GF119251; 1G4GA5GR4GF187923; 1G4GA5GR4GF192619; 1G4GA5GR4GF143419 | 1G4GA5GR4GF113840; 1G4GA5GR4GF153268; 1G4GA5GR4GF189588; 1G4GA5GR4GF171494; 1G4GA5GR4GF186559 | 1G4GA5GR4GF129133 | 1G4GA5GR4GF159491; 1G4GA5GR4GF191549

1G4GA5GR4GF199828 | 1G4GA5GR4GF110663 | 1G4GA5GR4GF180762 | 1G4GA5GR4GF190126 | 1G4GA5GR4GF170930; 1G4GA5GR4GF146918; 1G4GA5GR4GF168708 | 1G4GA5GR4GF170328; 1G4GA5GR4GF179093 | 1G4GA5GR4GF178249 | 1G4GA5GR4GF186951 | 1G4GA5GR4GF137216; 1G4GA5GR4GF176503; 1G4GA5GR4GF130380 | 1G4GA5GR4GF130542 | 1G4GA5GR4GF162889 | 1G4GA5GR4GF158471; 1G4GA5GR4GF118228; 1G4GA5GR4GF142982 | 1G4GA5GR4GF113532; 1G4GA5GR4GF127611 | 1G4GA5GR4GF199327 | 1G4GA5GR4GF198517 | 1G4GA5GR4GF142304 | 1G4GA5GR4GF166540 | 1G4GA5GR4GF129813; 1G4GA5GR4GF112249 | 1G4GA5GR4GF186710 | 1G4GA5GR4GF130279; 1G4GA5GR4GF183743 | 1G4GA5GR4GF146465; 1G4GA5GR4GF173438 | 1G4GA5GR4GF114325

1G4GA5GR4GF185119; 1G4GA5GR4GF192751; 1G4GA5GR4GF120531 | 1G4GA5GR4GF195228; 1G4GA5GR4GF144800 | 1G4GA5GR4GF168725 | 1G4GA5GR4GF129021 | 1G4GA5GR4GF140701 | 1G4GA5GR4GF116009; 1G4GA5GR4GF136972 | 1G4GA5GR4GF140617 | 1G4GA5GR4GF181278

1G4GA5GR4GF176615; 1G4GA5GR4GF104569 | 1G4GA5GR4GF199960 | 1G4GA5GR4GF116060 | 1G4GA5GR4GF184147 | 1G4GA5GR4GF182074 | 1G4GA5GR4GF108329 | 1G4GA5GR4GF188070; 1G4GA5GR4GF184522 | 1G4GA5GR4GF160088 | 1G4GA5GR4GF194340; 1G4GA5GR4GF113918 | 1G4GA5GR4GF144764 | 1G4GA5GR4GF128113 | 1G4GA5GR4GF157773; 1G4GA5GR4GF160270; 1G4GA5GR4GF170829 | 1G4GA5GR4GF150967 | 1G4GA5GR4GF111442 | 1G4GA5GR4GF139984 | 1G4GA5GR4GF123767

1G4GA5GR4GF101977; 1G4GA5GR4GF164450 | 1G4GA5GR4GF120514; 1G4GA5GR4GF186769 | 1G4GA5GR4GF154615; 1G4GA5GR4GF125454 | 1G4GA5GR4GF113448; 1G4GA5GR4GF133246 | 1G4GA5GR4GF131142 | 1G4GA5GR4GF104751; 1G4GA5GR4GF129178 | 1G4GA5GR4GF197562

1G4GA5GR4GF178025 | 1G4GA5GR4GF149592 | 1G4GA5GR4GF107214 | 1G4GA5GR4GF182947 | 1G4GA5GR4GF145798 | 1G4GA5GR4GF189543; 1G4GA5GR4GF144263 | 1G4GA5GR4GF137748

1G4GA5GR4GF156834

1G4GA5GR4GF111859 | 1G4GA5GR4GF185802 | 1G4GA5GR4GF171575; 1G4GA5GR4GF162696 | 1G4GA5GR4GF179658 | 1G4GA5GR4GF113241; 1G4GA5GR4GF138365 | 1G4GA5GR4GF181944; 1G4GA5GR4GF169860 | 1G4GA5GR4GF184956

1G4GA5GR4GF158387;

1G4GA5GR4GF156235

| 1G4GA5GR4GF135241 | 1G4GA5GR4GF107164 | 1G4GA5GR4GF108377 | 1G4GA5GR4GF167316; 1G4GA5GR4GF194063 | 1G4GA5GR4GF136096 | 1G4GA5GR4GF121310; 1G4GA5GR4GF191678 | 1G4GA5GR4GF108122 | 1G4GA5GR4GF127995; 1G4GA5GR4GF198548 | 1G4GA5GR4GF142643; 1G4GA5GR4GF143002 | 1G4GA5GR4GF184357 | 1G4GA5GR4GF140665 | 1G4GA5GR4GF136860; 1G4GA5GR4GF111845 | 1G4GA5GR4GF106578

1G4GA5GR4GF103941; 1G4GA5GR4GF104457

1G4GA5GR4GF197089 | 1G4GA5GR4GF195794; 1G4GA5GR4GF104166 | 1G4GA5GR4GF185735 | 1G4GA5GR4GF153660 | 1G4GA5GR4GF198582; 1G4GA5GR4GF122232 | 1G4GA5GR4GF109187; 1G4GA5GR4GF144974 | 1G4GA5GR4GF194449 | 1G4GA5GR4GF177232 | 1G4GA5GR4GF188389 | 1G4GA5GR4GF159104 | 1G4GA5GR4GF147051

1G4GA5GR4GF166859 | 1G4GA5GR4GF115300 | 1G4GA5GR4GF171480

1G4GA5GR4GF144361; 1G4GA5GR4GF171849 | 1G4GA5GR4GF144554; 1G4GA5GR4GF170250 | 1G4GA5GR4GF189879; 1G4GA5GR4GF144389 |

1G4GA5GR4GF114535

| 1G4GA5GR4GF117886 | 1G4GA5GR4GF136311; 1G4GA5GR4GF158955 | 1G4GA5GR4GF110856; 1G4GA5GR4GF182494

1G4GA5GR4GF103826; 1G4GA5GR4GF106581 | 1G4GA5GR4GF197044 | 1G4GA5GR4GF193432; 1G4GA5GR4GF166943; 1G4GA5GR4GF197058 | 1G4GA5GR4GF155523 | 1G4GA5GR4GF163105 | 1G4GA5GR4GF169194

1G4GA5GR4GF105978; 1G4GA5GR4GF175982; 1G4GA5GR4GF125132 | 1G4GA5GR4GF130914; 1G4GA5GR4GF164853 | 1G4GA5GR4GF164819; 1G4GA5GR4GF195231 | 1G4GA5GR4GF164691; 1G4GA5GR4GF106161 | 1G4GA5GR4GF116799; 1G4GA5GR4GF103440 | 1G4GA5GR4GF112638; 1G4GA5GR4GF193169 | 1G4GA5GR4GF119069; 1G4GA5GR4GF166635 | 1G4GA5GR4GF188067 | 1G4GA5GR4GF191776 | 1G4GA5GR4GF136194 | 1G4GA5GR4GF198064 | 1G4GA5GR4GF102465 | 1G4GA5GR4GF142724 | 1G4GA5GR4GF128094 | 1G4GA5GR4GF141508; 1G4GA5GR4GF180552 | 1G4GA5GR4GF194970 | 1G4GA5GR4GF150600 | 1G4GA5GR4GF191745 | 1G4GA5GR4GF170958; 1G4GA5GR4GF133375; 1G4GA5GR4GF182446 | 1G4GA5GR4GF126717; 1G4GA5GR4GF163685 | 1G4GA5GR4GF120285 | 1G4GA5GR4GF140889 | 1G4GA5GR4GF193138; 1G4GA5GR4GF185931 | 1G4GA5GR4GF153531 | 1G4GA5GR4GF108864

1G4GA5GR4GF144828; 1G4GA5GR4GF159667 | 1G4GA5GR4GF199795 | 1G4GA5GR4GF171883

1G4GA5GR4GF143663 | 1G4GA5GR4GF112400 | 1G4GA5GR4GF168112; 1G4GA5GR4GF105110 | 1G4GA5GR4GF103602 | 1G4GA5GR4GF144618 | 1G4GA5GR4GF164299 | 1G4GA5GR4GF115149 | 1G4GA5GR4GF102188 | 1G4GA5GR4GF157966; 1G4GA5GR4GF109738; 1G4GA5GR4GF167980 | 1G4GA5GR4GF117502; 1G4GA5GR4GF149849

1G4GA5GR4GF177389 | 1G4GA5GR4GF105253 | 1G4GA5GR4GF167963 | 1G4GA5GR4GF121341 | 1G4GA5GR4GF128628

1G4GA5GR4GF193544; 1G4GA5GR4GF157112; 1G4GA5GR4GF105284 | 1G4GA5GR4GF179630 | 1G4GA5GR4GF165890 | 1G4GA5GR4GF180129 | 1G4GA5GR4GF178252 | 1G4GA5GR4GF174296 | 1G4GA5GR4GF114406 | 1G4GA5GR4GF186531 | 1G4GA5GR4GF102773; 1G4GA5GR4GF101557 | 1G4GA5GR4GF112851; 1G4GA5GR4GF144358 | 1G4GA5GR4GF103518 | 1G4GA5GR4GF113000 | 1G4GA5GR4GF184200; 1G4GA5GR4GF103633 | 1G4GA5GR4GF199313 | 1G4GA5GR4GF145252 | 1G4GA5GR4GF108704 | 1G4GA5GR4GF111795 | 1G4GA5GR4GF133540; 1G4GA5GR4GF155621 | 1G4GA5GR4GF138186 | 1G4GA5GR4GF157496; 1G4GA5GR4GF174413 | 1G4GA5GR4GF168773 |

1G4GA5GR4GF170846

| 1G4GA5GR4GF143047 | 1G4GA5GR4GF156400 | 1G4GA5GR4GF189008 | 1G4GA5GR4GF130816; 1G4GA5GR4GF115247 | 1G4GA5GR4GF100232 | 1G4GA5GR4GF107682 | 1G4GA5GR4GF149897 | 1G4GA5GR4GF198856 | 1G4GA5GR4GF154971 | 1G4GA5GR4GF173536 | 1G4GA5GR4GF114387 | 1G4GA5GR4GF107939 | 1G4GA5GR4GF141816 | 1G4GA5GR4GF152475 | 1G4GA5GR4GF121209; 1G4GA5GR4GF111151 | 1G4GA5GR4GF126331 | 1G4GA5GR4GF121615 | 1G4GA5GR4GF193284; 1G4GA5GR4GF106385 | 1G4GA5GR4GF138074; 1G4GA5GR4GF150354; 1G4GA5GR4GF112560 | 1G4GA5GR4GF118567 | 1G4GA5GR4GF182382 | 1G4GA5GR4GF122781; 1G4GA5GR4GF171690; 1G4GA5GR4GF109383; 1G4GA5GR4GF149933 | 1G4GA5GR4GF133795 | 1G4GA5GR4GF154145 | 1G4GA5GR4GF115765 | 1G4GA5GR4GF185072 | 1G4GA5GR4GF148877 | 1G4GA5GR4GF141976; 1G4GA5GR4GF190272; 1G4GA5GR4GF135921; 1G4GA5GR4GF181832

1G4GA5GR4GF124997 | 1G4GA5GR4GF148586; 1G4GA5GR4GF138902 | 1G4GA5GR4GF194953 | 1G4GA5GR4GF174203 | 1G4GA5GR4GF151682 | 1G4GA5GR4GF107973

1G4GA5GR4GF113921; 1G4GA5GR4GF118276 | 1G4GA5GR4GF116933 | 1G4GA5GR4GF109898 | 1G4GA5GR4GF159152; 1G4GA5GR4GF199893 | 1G4GA5GR4GF179255; 1G4GA5GR4GF152508 | 1G4GA5GR4GF155893 | 1G4GA5GR4GF174346; 1G4GA5GR4GF163296 | 1G4GA5GR4GF179921; 1G4GA5GR4GF194404; 1G4GA5GR4GF194841; 1G4GA5GR4GF199425 | 1G4GA5GR4GF176114; 1G4GA5GR4GF190207 | 1G4GA5GR4GF163508 | 1G4GA5GR4GF195200; 1G4GA5GR4GF152511; 1G4GA5GR4GF184410; 1G4GA5GR4GF146854 | 1G4GA5GR4GF123154 | 1G4GA5GR4GF112722

1G4GA5GR4GF124112 | 1G4GA5GR4GF170409 | 1G4GA5GR4GF104653; 1G4GA5GR4GF118634 | 1G4GA5GR4GF176257 | 1G4GA5GR4GF151357; 1G4GA5GR4GF189607 | 1G4GA5GR4GF104331 | 1G4GA5GR4GF139077 | 1G4GA5GR4GF164870; 1G4GA5GR4GF198727 | 1G4GA5GR4GF164285 | 1G4GA5GR4GF168689; 1G4GA5GR4GF172466 | 1G4GA5GR4GF123168

1G4GA5GR4GF177604 | 1G4GA5GR4GF138544 | 1G4GA5GR4GF157191

1G4GA5GR4GF154727 | 1G4GA5GR4GF195813

1G4GA5GR4GF156123 |

1G4GA5GR4GF180616

| 1G4GA5GR4GF195603 | 1G4GA5GR4GF174587; 1G4GA5GR4GF131772; 1G4GA5GR4GF140228 | 1G4GA5GR4GF157627 | 1G4GA5GR4GF199005 | 1G4GA5GR4GF106046 | 1G4GA5GR4GF195150 | 1G4GA5GR4GF103969; 1G4GA5GR4GF163119 | 1G4GA5GR4GF161077 | 1G4GA5GR4GF137491; 1G4GA5GR4GF179580 | 1G4GA5GR4GF154596; 1G4GA5GR4GF187159 | 1G4GA5GR4GF198114;

1G4GA5GR4GF127575

| 1G4GA5GR4GF149124 | 1G4GA5GR4GF174377 | 1G4GA5GR4GF146997; 1G4GA5GR4GF168353 | 1G4GA5GR4GF170992 | 1G4GA5GR4GF194726 | 1G4GA5GR4GF142836 | 1G4GA5GR4GF104264; 1G4GA5GR4GF184374; 1G4GA5GR4GF185900; 1G4GA5GR4GF115538; 1G4GA5GR4GF174556; 1G4GA5GR4GF105821 | 1G4GA5GR4GF134574 | 1G4GA5GR4GF104202 | 1G4GA5GR4GF159815 | 1G4GA5GR4GF109089 | 1G4GA5GR4GF160706 | 1G4GA5GR4GF143050; 1G4GA5GR4GF187937; 1G4GA5GR4GF115250 | 1G4GA5GR4GF102238 | 1G4GA5GR4GF178851 | 1G4GA5GR4GF112980; 1G4GA5GR4GF134137; 1G4GA5GR4GF123557 | 1G4GA5GR4GF132629 | 1G4GA5GR4GF121923

1G4GA5GR4GF141542; 1G4GA5GR4GF163735; 1G4GA5GR4GF123574 | 1G4GA5GR4GF168028 | 1G4GA5GR4GF155182; 1G4GA5GR4GF163959 | 1G4GA5GR4GF132842 | 1G4GA5GR4GF176999 | 1G4GA5GR4GF184858 | 1G4GA5GR4GF178008; 1G4GA5GR4GF158065 | 1G4GA5GR4GF101638 | 1G4GA5GR4GF147762 | 1G4GA5GR4GF122375 | 1G4GA5GR4GF189073 | 1G4GA5GR4GF186979 | 1G4GA5GR4GF112395 | 1G4GA5GR4GF178669; 1G4GA5GR4GF130363 | 1G4GA5GR4GF167042

1G4GA5GR4GF187016 | 1G4GA5GR4GF148006 | 1G4GA5GR4GF119752 | 1G4GA5GR4GF151052; 1G4GA5GR4GF143078; 1G4GA5GR4GF189672 | 1G4GA5GR4GF172810 | 1G4GA5GR4GF186058 | 1G4GA5GR4GF133909 | 1G4GA5GR4GF198596; 1G4GA5GR4GF172581 | 1G4GA5GR4GF172242 | 1G4GA5GR4GF190868; 1G4GA5GR4GF107813 | 1G4GA5GR4GF115068 | 1G4GA5GR4GF143405 | 1G4GA5GR4GF187095 | 1G4GA5GR4GF164822 | 1G4GA5GR4GF188151; 1G4GA5GR4GF144148 |

1G4GA5GR4GF143839

; 1G4GA5GR4GF126197 | 1G4GA5GR4GF153304 | 1G4GA5GR4GF179207; 1G4GA5GR4GF143503

1G4GA5GR4GF136339 | 1G4GA5GR4GF101560

1G4GA5GR4GF150144

1G4GA5GR4GF104233 | 1G4GA5GR4GF104720 | 1G4GA5GR4GF180339 | 1G4GA5GR4GF161287

1G4GA5GR4GF124062 | 1G4GA5GR4GF118973; 1G4GA5GR4GF174931 | 1G4GA5GR4GF170698; 1G4GA5GR4GF150757; 1G4GA5GR4GF162505 | 1G4GA5GR4GF167915 | 1G4GA5GR4GF170782; 1G4GA5GR4GF159717; 1G4GA5GR4GF192068 | 1G4GA5GR4GF178817; 1G4GA5GR4GF123669 | 1G4GA5GR4GF170619; 1G4GA5GR4GF190966 | 1G4GA5GR4GF178526; 1G4GA5GR4GF163850 | 1G4GA5GR4GF171463 | 1G4GA5GR4GF111585; 1G4GA5GR4GF159054

1G4GA5GR4GF172208 | 1G4GA5GR4GF169440;

1G4GA5GR4GF121047

| 1G4GA5GR4GF137927 | 1G4GA5GR4GF166456; 1G4GA5GR4GF167249 | 1G4GA5GR4GF104085 |

1G4GA5GR4GF116530

; 1G4GA5GR4GF171544 | 1G4GA5GR4GF184777 | 1G4GA5GR4GF107424; 1G4GA5GR4GF156669 | 1G4GA5GR4GF157949 | 1G4GA5GR4GF129357 | 1G4GA5GR4GF141850 | 1G4GA5GR4GF148880 | 1G4GA5GR4GF108010

1G4GA5GR4GF198176 | 1G4GA5GR4GF119394 | 1G4GA5GR4GF154551; 1G4GA5GR4GF124711 | 1G4GA5GR4GF127429 | 1G4GA5GR4GF168661; 1G4GA5GR4GF154372 | 1G4GA5GR4GF102689; 1G4GA5GR4GF172080 | 1G4GA5GR4GF114972

1G4GA5GR4GF138656; 1G4GA5GR4GF198629 | 1G4GA5GR4GF106127 | 1G4GA5GR4GF163279

1G4GA5GR4GF120237; 1G4GA5GR4GF110761 | 1G4GA5GR4GF110906

1G4GA5GR4GF166313 | 1G4GA5GR4GF109836; 1G4GA5GR4GF129150 | 1G4GA5GR4GF154646; 1G4GA5GR4GF198646 | 1G4GA5GR4GF198498 | 1G4GA5GR4GF141752 | 1G4GA5GR4GF198453 | 1G4GA5GR4GF116026 | 1G4GA5GR4GF188019; 1G4GA5GR4GF163542 | 1G4GA5GR4GF147891 | 1G4GA5GR4GF172578 | 1G4GA5GR4GF146756 | 1G4GA5GR4GF131299 | 1G4GA5GR4GF104104; 1G4GA5GR4GF105219 | 1G4GA5GR4GF199151

1G4GA5GR4GF142917 | 1G4GA5GR4GF194581; 1G4GA5GR4GF159216 | 1G4GA5GR4GF101283 | 1G4GA5GR4GF186027 | 1G4GA5GR4GF129472 | 1G4GA5GR4GF151049; 1G4GA5GR4GF159555 | 1G4GA5GR4GF194192 | 1G4GA5GR4GF107469 | 1G4GA5GR4GF125972 | 1G4GA5GR4GF100473 | 1G4GA5GR4GF145820

1G4GA5GR4GF109285 | 1G4GA5GR4GF144196 | 1G4GA5GR4GF152265 | 1G4GA5GR4GF122876; 1G4GA5GR4GF175173 | 1G4GA5GR4GF135773 | 1G4GA5GR4GF145249 | 1G4GA5GR4GF168756; 1G4GA5GR4GF184889 | 1G4GA5GR4GF177263 | 1G4GA5GR4GF177652; 1G4GA5GR4GF181927 | 1G4GA5GR4GF199330 | 1G4GA5GR4GF174461; 1G4GA5GR4GF148233; 1G4GA5GR4GF161094 | 1G4GA5GR4GF161581; 1G4GA5GR4GF139192; 1G4GA5GR4GF147874 | 1G4GA5GR4GF102742 | 1G4GA5GR4GF164951 | 1G4GA5GR4GF131156 | 1G4GA5GR4GF198601 | 1G4GA5GR4GF106404 | 1G4GA5GR4GF142691; 1G4GA5GR4GF106189 |

1G4GA5GR4GF117287

| 1G4GA5GR4GF188294 | 1G4GA5GR4GF190384 | 1G4GA5GR4GF166408 | 1G4GA5GR4GF130105 |

1G4GA5GR4GF128869

| 1G4GA5GR4GF117273 | 1G4GA5GR4GF113126 | 1G4GA5GR4GF127866 | 1G4GA5GR4GF183175 | 1G4GA5GR4GF170183 |
The VIN belongs to a Buick.
The specific model is a Lacrosse according to our records.
Learn more about VINs that start with 1G4GA5GR4GF1.
1G4GA5GR4GF146420 |

1G4GA5GR4GF194564

; 1G4GA5GR4GF158289; 1G4GA5GR4GF157384 | 1G4GA5GR4GF100764 | 1G4GA5GR4GF184052; 1G4GA5GR4GF133067 | 1G4GA5GR4GF183919 | 1G4GA5GR4GF174198 | 1G4GA5GR4GF126006

1G4GA5GR4GF102062 | 1G4GA5GR4GF114633 | 1G4GA5GR4GF116771; 1G4GA5GR4GF140150 | 1G4GA5GR4GF107133 | 1G4GA5GR4GF105107 | 1G4GA5GR4GF141279; 1G4GA5GR4GF124305 | 1G4GA5GR4GF184309; 1G4GA5GR4GF189980 | 1G4GA5GR4GF135207 | 1G4GA5GR4GF199876 | 1G4GA5GR4GF125079; 1G4GA5GR4GF196573 | 1G4GA5GR4GF171852 | 1G4GA5GR4GF145641 | 1G4GA5GR4GF166649; 1G4GA5GR4GF196959 | 1G4GA5GR4GF110985 | 1G4GA5GR4GF197125 | 1G4GA5GR4GF189395 | 1G4GA5GR4GF192362; 1G4GA5GR4GF150712 | 1G4GA5GR4GF193656 | 1G4GA5GR4GF179157; 1G4GA5GR4GF163072

1G4GA5GR4GF199473

1G4GA5GR4GF177196 | 1G4GA5GR4GF182527

1G4GA5GR4GF102871 | 1G4GA5GR4GF128452 | 1G4GA5GR4GF113160; 1G4GA5GR4GF104684 |

1G4GA5GR4GF107049

; 1G4GA5GR4GF107388 | 1G4GA5GR4GF122263

1G4GA5GR4GF112168; 1G4GA5GR4GF163444; 1G4GA5GR4GF180132

1G4GA5GR4GF192166 | 1G4GA5GR4GF181619 | 1G4GA5GR4GF151102; 1G4GA5GR4GF113224; 1G4GA5GR4GF154369 | 1G4GA5GR4GF149625 | 1G4GA5GR4GF112493

1G4GA5GR4GF199375 | 1G4GA5GR4GF129701 | 1G4GA5GR4GF188652 | 1G4GA5GR4GF105074 | 1G4GA5GR4GF186898 | 1G4GA5GR4GF139337; 1G4GA5GR4GF166215 | 1G4GA5GR4GF123980 | 1G4GA5GR4GF185086; 1G4GA5GR4GF194130 | 1G4GA5GR4GF166070; 1G4GA5GR4GF187758 | 1G4GA5GR4GF190367; 1G4GA5GR4GF136292 | 1G4GA5GR4GF183127; 1G4GA5GR4GF112865; 1G4GA5GR4GF156347; 1G4GA5GR4GF138883; 1G4GA5GR4GF154839 | 1G4GA5GR4GF136132 | 1G4GA5GR4GF150029 | 1G4GA5GR4GF123851

1G4GA5GR4GF136681 | 1G4GA5GR4GF127673; 1G4GA5GR4GF129519; 1G4GA5GR4GF137006; 1G4GA5GR4GF152993 | 1G4GA5GR4GF167607

1G4GA5GR4GF111344; 1G4GA5GR4GF159538

1G4GA5GR4GF177599 | 1G4GA5GR4GF139967; 1G4GA5GR4GF111876 |

1G4GA5GR4GF179546

| 1G4GA5GR4GF119654; 1G4GA5GR4GF181586

1G4GA5GR4GF166991 | 1G4GA5GR4GF123509 | 1G4GA5GR4GF181801; 1G4GA5GR4GF152170; 1G4GA5GR4GF167574 | 1G4GA5GR4GF194760 | 1G4GA5GR4GF119461 | 1G4GA5GR4GF100747 | 1G4GA5GR4GF177571; 1G4GA5GR4GF188229

1G4GA5GR4GF195861; 1G4GA5GR4GF161953 | 1G4GA5GR4GF182415 | 1G4GA5GR4GF181913; 1G4GA5GR4GF131125 | 1G4GA5GR4GF120741 | 1G4GA5GR4GF145445 | 1G4GA5GR4GF185234 | 1G4GA5GR4GF164027 | 1G4GA5GR4GF193611 | 1G4GA5GR4GF109495 | 1G4GA5GR4GF181068 | 1G4GA5GR4GF151343; 1G4GA5GR4GF176968 | 1G4GA5GR4GF161502 | 1G4GA5GR4GF125213 | 1G4GA5GR4GF126720 | 1G4GA5GR4GF150502 | 1G4GA5GR4GF158504 | 1G4GA5GR4GF132260 | 1G4GA5GR4GF102398 | 1G4GA5GR4GF107505 | 1G4GA5GR4GF108248; 1G4GA5GR4GF163489; 1G4GA5GR4GF186853; 1G4GA5GR4GF195164 | 1G4GA5GR4GF191373; 1G4GA5GR4GF197772 | 1G4GA5GR4GF179059 | 1G4GA5GR4GF136342; 1G4GA5GR4GF117158 | 1G4GA5GR4GF122800 | 1G4GA5GR4GF195522 | 1G4GA5GR4GF131576 | 1G4GA5GR4GF160673 | 1G4GA5GR4GF169552 | 1G4GA5GR4GF146840 | 1G4GA5GR4GF155800 | 1G4GA5GR4GF114146 | 1G4GA5GR4GF194435 | 1G4GA5GR4GF199442; 1G4GA5GR4GF116852; 1G4GA5GR4GF175609 | 1G4GA5GR4GF192863 | 1G4GA5GR4GF167445 | 1G4GA5GR4GF102630 | 1G4GA5GR4GF169616 | 1G4GA5GR4GF115586 | 1G4GA5GR4GF122909; 1G4GA5GR4GF188568 | 1G4GA5GR4GF147907 |

1G4GA5GR4GF114552

| 1G4GA5GR4GF178509 | 1G4GA5GR4GF142660 | 1G4GA5GR4GF150175 | 1G4GA5GR4GF150077 | 1G4GA5GR4GF100599 | 1G4GA5GR4GF140407 | 1G4GA5GR4GF134400 | 1G4GA5GR4GF120612 | 1G4GA5GR4GF106256 | 1G4GA5GR4GF125180; 1G4GA5GR4GF173620 | 1G4GA5GR4GF153867 | 1G4GA5GR4GF120819 | 1G4GA5GR4GF175402

1G4GA5GR4GF134106 | 1G4GA5GR4GF179174 | 1G4GA5GR4GF147437

1G4GA5GR4GF189347; 1G4GA5GR4GF196556 | 1G4GA5GR4GF115345 | 1G4GA5GR4GF123333 | 1G4GA5GR4GF147471 | 1G4GA5GR4GF180454; 1G4GA5GR4GF138494 | 1G4GA5GR4GF191874 | 1G4GA5GR4GF149284 | 1G4GA5GR4GF117824 | 1G4GA5GR4GF127883 | 1G4GA5GR4GF173262; 1G4GA5GR4GF101719; 1G4GA5GR4GF188005

1G4GA5GR4GF130976 | 1G4GA5GR4GF117466 | 1G4GA5GR4GF114034 | 1G4GA5GR4GF174654 | 1G4GA5GR4GF187839 | 1G4GA5GR4GF189896 | 1G4GA5GR4GF126667; 1G4GA5GR4GF132291 | 1G4GA5GR4GF121405; 1G4GA5GR4GF197657

1G4GA5GR4GF108198 | 1G4GA5GR4GF173150 | 1G4GA5GR4GF133814 | 1G4GA5GR4GF147163 | 1G4GA5GR4GF158941 | 1G4GA5GR4GF152699 | 1G4GA5GR4GF165503 | 1G4GA5GR4GF108573; 1G4GA5GR4GF114101 | 1G4GA5GR4GF140357 | 1G4GA5GR4GF119041; 1G4GA5GR4GF156283 | 1G4GA5GR4GF138785; 1G4GA5GR4GF160446; 1G4GA5GR4GF158664 | 1G4GA5GR4GF142237; 1G4GA5GR4GF197769; 1G4GA5GR4GF194015

1G4GA5GR4GF199120 | 1G4GA5GR4GF152749 | 1G4GA5GR4GF145722 | 1G4GA5GR4GF126278 | 1G4GA5GR4GF126541 | 1G4GA5GR4GF124045 | 1G4GA5GR4GF165792 | 1G4GA5GR4GF168935; 1G4GA5GR4GF152895; 1G4GA5GR4GF100019 | 1G4GA5GR4GF132159; 1G4GA5GR4GF117192 | 1G4GA5GR4GF160351 | 1G4GA5GR4GF194600; 1G4GA5GR4GF159958 | 1G4GA5GR4GF173178 | 1G4GA5GR4GF169339 | 1G4GA5GR4GF151925; 1G4GA5GR4GF180471; 1G4GA5GR4GF142612 | 1G4GA5GR4GF138818 | 1G4GA5GR4GF187856; 1G4GA5GR4GF155120; 1G4GA5GR4GF199263 | 1G4GA5GR4GF178154

1G4GA5GR4GF111246; 1G4GA5GR4GF134994 | 1G4GA5GR4GF134901 | 1G4GA5GR4GF115622; 1G4GA5GR4GF115457; 1G4GA5GR4GF117936; 1G4GA5GR4GF139953 | 1G4GA5GR4GF138981; 1G4GA5GR4GF174234; 1G4GA5GR4GF118309 | 1G4GA5GR4GF170006 | 1G4GA5GR4GF127012; 1G4GA5GR4GF159846; 1G4GA5GR4GF194659 | 1G4GA5GR4GF150385 | 1G4GA5GR4GF180390 | 1G4GA5GR4GF185718 | 1G4GA5GR4GF161340 | 1G4GA5GR4GF154856; 1G4GA5GR4GF101316 | 1G4GA5GR4GF161435; 1G4GA5GR4GF176825 | 1G4GA5GR4GF155148 | 1G4GA5GR4GF149401 | 1G4GA5GR4GF146482 | 1G4GA5GR4GF141203 | 1G4GA5GR4GF186285; 1G4GA5GR4GF172029; 1G4GA5GR4GF160608 | 1G4GA5GR4GF197495 | 1G4GA5GR4GF112963 | 1G4GA5GR4GF105043 | 1G4GA5GR4GF161872 | 1G4GA5GR4GF165145 | 1G4GA5GR4GF142089 | 1G4GA5GR4GF137832 | 1G4GA5GR4GF117256 | 1G4GA5GR4GF117516 | 1G4GA5GR4GF147325 | 1G4GA5GR4GF155991; 1G4GA5GR4GF163671 | 1G4GA5GR4GF175593; 1G4GA5GR4GF196153 | 1G4GA5GR4GF110498 | 1G4GA5GR4GF179496 | 1G4GA5GR4GF101848; 1G4GA5GR4GF188683 | 1G4GA5GR4GF157871; 1G4GA5GR4GF182348;

1G4GA5GR4GF194516

; 1G4GA5GR4GF154243

1G4GA5GR4GF135692 | 1G4GA5GR4GF172323 | 1G4GA5GR4GF137863; 1G4GA5GR4GF183838 | 1G4GA5GR4GF150919 | 1G4GA5GR4GF107262 | 1G4GA5GR4GF111828 | 1G4GA5GR4GF169213 | 1G4GA5GR4GF122408; 1G4GA5GR4GF157675 | 1G4GA5GR4GF198419 | 1G4GA5GR4GF131979 | 1G4GA5GR4GF185850 | 1G4GA5GR4GF151715 | 1G4GA5GR4GF115992; 1G4GA5GR4GF135966 | 1G4GA5GR4GF149611 | 1G4GA5GR4GF185640; 1G4GA5GR4GF161905 | 1G4GA5GR4GF110825 | 1G4GA5GR4GF123431; 1G4GA5GR4GF104555 | 1G4GA5GR4GF146398 | 1G4GA5GR4GF100683 | 1G4GA5GR4GF145137; 1G4GA5GR4GF143369 | 1G4GA5GR4GF177618

1G4GA5GR4GF134932; 1G4GA5GR4GF139788; 1G4GA5GR4GF154033 | 1G4GA5GR4GF109996 | 1G4GA5GR4GF130198; 1G4GA5GR4GF106788 | 1G4GA5GR4GF163010

1G4GA5GR4GF193270; 1G4GA5GR4GF154548; 1G4GA5GR4GF145753; 1G4GA5GR4GF130329 | 1G4GA5GR4GF151505; 1G4GA5GR4GF185301 | 1G4GA5GR4GF171947 | 1G4GA5GR4GF131139; 1G4GA5GR4GF121775; 1G4GA5GR4GF185251 | 1G4GA5GR4GF156302; 1G4GA5GR4GF177120; 1G4GA5GR4GF128998; 1G4GA5GR4GF148314 | 1G4GA5GR4GF102983 | 1G4GA5GR4GF153447 | 1G4GA5GR4GF135448; 1G4GA5GR4GF145624 | 1G4GA5GR4GF165811; 1G4GA5GR4GF144456; 1G4GA5GR4GF130993; 1G4GA5GR4GF140505 | 1G4GA5GR4GF188795 | 1G4GA5GR4GF108282 | 1G4GA5GR4GF196413 | 1G4GA5GR4GF189199; 1G4GA5GR4GF172483 | 1G4GA5GR4GF196914 | 1G4GA5GR4GF177716 | 1G4GA5GR4GF143677 | 1G4GA5GR4GF183905; 1G4GA5GR4GF160494 | 1G4GA5GR4GF125129; 1G4GA5GR4GF132033 | 1G4GA5GR4GF105737

1G4GA5GR4GF199179 | 1G4GA5GR4GF111375; 1G4GA5GR4GF101039

1G4GA5GR4GF137040 | 1G4GA5GR4GF146269 |

1G4GA5GR4GF103972

| 1G4GA5GR4GF109397 | 1G4GA5GR4GF151486; 1G4GA5GR4GF167140 | 1G4GA5GR4GF138303 | 1G4GA5GR4GF170118 | 1G4GA5GR4GF190370; 1G4GA5GR4GF132792 | 1G4GA5GR4GF160169 | 1G4GA5GR4GF108525 | 1G4GA5GR4GF115104 | 1G4GA5GR4GF146787; 1G4GA5GR4GF195875 | 1G4GA5GR4GF158339 | 1G4GA5GR4GF117144; 1G4GA5GR4GF175478; 1G4GA5GR4GF129049 | 1G4GA5GR4GF156767 | 1G4GA5GR4GF113045; 1G4GA5GR4GF157062; 1G4GA5GR4GF174444; 1G4GA5GR4GF145638 | 1G4GA5GR4GF197268; 1G4GA5GR4GF129746; 1G4GA5GR4GF135496; 1G4GA5GR4GF192605 | 1G4GA5GR4GF191888 | 1G4GA5GR4GF186805 | 1G4GA5GR4GF148667 | 1G4GA5GR4GF133473 | 1G4GA5GR4GF147339 | 1G4GA5GR4GF108699 | 1G4GA5GR4GF179238 | 1G4GA5GR4GF196394; 1G4GA5GR4GF188540; 1G4GA5GR4GF184326 | 1G4GA5GR4GF154422 | 1G4GA5GR4GF160320

1G4GA5GR4GF147549; 1G4GA5GR4GF190756 | 1G4GA5GR4GF165341 | 1G4GA5GR4GF187646 | 1G4GA5GR4GF106922 | 1G4GA5GR4GF105558; 1G4GA5GR4GF146272; 1G4GA5GR4GF128421; 1G4GA5GR4GF113689; 1G4GA5GR4GF157403 | 1G4GA5GR4GF132386 | 1G4GA5GR4GF121436; 1G4GA5GR4GF121937; 1G4GA5GR4GF133683 | 1G4GA5GR4GF119119; 1G4GA5GR4GF157787; 1G4GA5GR4GF153769; 1G4GA5GR4GF174976 | 1G4GA5GR4GF129052; 1G4GA5GR4GF144831; 1G4GA5GR4GF144943 | 1G4GA5GR4GF155506; 1G4GA5GR4GF127723; 1G4GA5GR4GF158602 | 1G4GA5GR4GF131366 | 1G4GA5GR4GF196265; 1G4GA5GR4GF179529; 1G4GA5GR4GF199635; 1G4GA5GR4GF180163; 1G4GA5GR4GF137751; 1G4GA5GR4GF176288 | 1G4GA5GR4GF135059 | 1G4GA5GR4GF172841 | 1G4GA5GR4GF182303 | 1G4GA5GR4GF132050 | 1G4GA5GR4GF156851 | 1G4GA5GR4GF163928 | 1G4GA5GR4GF144067 | 1G4GA5GR4GF185962 | 1G4GA5GR4GF192278 | 1G4GA5GR4GF148149 | 1G4GA5GR4GF113790 | 1G4GA5GR4GF179532 | 1G4GA5GR4GF189753 | 1G4GA5GR4GF191180 | 1G4GA5GR4GF185282; 1G4GA5GR4GF135482; 1G4GA5GR4GF194791 | 1G4GA5GR4GF136664 | 1G4GA5GR4GF150807 | 1G4GA5GR4GF159300 | 1G4GA5GR4GF194824; 1G4GA5GR4GF168871 | 1G4GA5GR4GF183418; 1G4GA5GR4GF144621 | 1G4GA5GR4GF185895 | 1G4GA5GR4GF198811 | 1G4GA5GR4GF188313 | 1G4GA5GR4GF197626 | 1G4GA5GR4GF161290 | 1G4GA5GR4GF155604 | 1G4GA5GR4GF152122; 1G4GA5GR4GF135983 | 1G4GA5GR4GF125115 |

1G4GA5GR4GF186030

| 1G4GA5GR4GF188666 | 1G4GA5GR4GF104670 | 1G4GA5GR4GF172659; 1G4GA5GR4GF147440; 1G4GA5GR4GF165016; 1G4GA5GR4GF153609; 1G4GA5GR4GF141394; 1G4GA5GR4GF152539 | 1G4GA5GR4GF153237 | 1G4GA5GR4GF114227 | 1G4GA5GR4GF193446 |

1G4GA5GR4GF1965251G4GA5GR4GF119699; 1G4GA5GR4GF107617 | 1G4GA5GR4GF186450 | 1G4GA5GR4GF141878 | 1G4GA5GR4GF193379 | 1G4GA5GR4GF154050 | 1G4GA5GR4GF199604; 1G4GA5GR4GF100263 | 1G4GA5GR4GF148698 | 1G4GA5GR4GF192409; 1G4GA5GR4GF143291 | 1G4GA5GR4GF176193

1G4GA5GR4GF165159 | 1G4GA5GR4GF159751 | 1G4GA5GR4GF162908 | 1G4GA5GR4GF159331 | 1G4GA5GR4GF126815; 1G4GA5GR4GF124210; 1G4GA5GR4GF116253 | 1G4GA5GR4GF178350 | 1G4GA5GR4GF156624

1G4GA5GR4GF181572

1G4GA5GR4GF117662 | 1G4GA5GR4GF105155; 1G4GA5GR4GF121307 | 1G4GA5GR4GF184049 | 1G4GA5GR4GF178655 | 1G4GA5GR4GF116429 | 1G4GA5GR4GF159507 | 1G4GA5GR4GF166974 | 1G4GA5GR4GF115796

1G4GA5GR4GF170751; 1G4GA5GR4GF122344; 1G4GA5GR4GF153108 | 1G4GA5GR4GF195472 | 1G4GA5GR4GF147454 | 1G4GA5GR4GF148782; 1G4GA5GR4GF177098; 1G4GA5GR4GF137345 | 1G4GA5GR4GF123655 | 1G4GA5GR4GF105379; 1G4GA5GR4GF145235 | 1G4GA5GR4GF158132; 1G4GA5GR4GF186576 | 1G4GA5GR4GF115863; 1G4GA5GR4GF132338 | 1G4GA5GR4GF111005; 1G4GA5GR4GF156008 | 1G4GA5GR4GF192555 | 1G4GA5GR4GF181118 | 1G4GA5GR4GF153710 | 1G4GA5GR4GF171639; 1G4GA5GR4GF157076 | 1G4GA5GR4GF165260; 1G4GA5GR4GF190675

1G4GA5GR4GF126927 | 1G4GA5GR4GF123218; 1G4GA5GR4GF164478 | 1G4GA5GR4GF195374; 1G4GA5GR4GF186478; 1G4GA5GR4GF129293 | 1G4GA5GR4GF133358 | 1G4GA5GR4GF115331; 1G4GA5GR4GF119590 | 1G4GA5GR4GF167364 | 1G4GA5GR4GF116897 | 1G4GA5GR4GF136180; 1G4GA5GR4GF124465 | 1G4GA5GR4GF140827; 1G4GA5GR4GF181054; 1G4GA5GR4GF119346 | 1G4GA5GR4GF143811; 1G4GA5GR4GF178512; 1G4GA5GR4GF152038 | 1G4GA5GR4GF182186; 1G4GA5GR4GF144814 | 1G4GA5GR4GF188800; 1G4GA5GR4GF166960 | 1G4GA5GR4GF158230; 1G4GA5GR4GF140195 | 1G4GA5GR4GF177019; 1G4GA5GR4GF138205; 1G4GA5GR4GF181376; 1G4GA5GR4GF127320 | 1G4GA5GR4GF136275; 1G4GA5GR4GF126264 | 1G4GA5GR4GF174170 | 1G4GA5GR4GF124983; 1G4GA5GR4GF157238;

1G4GA5GR4GF104216

| 1G4GA5GR4GF102191; 1G4GA5GR4GF193866; 1G4GA5GR4GF106306 | 1G4GA5GR4GF153349; 1G4GA5GR4GF118780 | 1G4GA5GR4GF102076 | 1G4GA5GR4GF189767 | 1G4GA5GR4GF170572 | 1G4GA5GR4GF164576; 1G4GA5GR4GF153643 | 1G4GA5GR4GF142271; 1G4GA5GR4GF157398; 1G4GA5GR4GF138687 | 1G4GA5GR4GF116625 | 1G4GA5GR4GF176274; 1G4GA5GR4GF142979 | 1G4GA5GR4GF183774; 1G4GA5GR4GF141573

1G4GA5GR4GF135126

; 1G4GA5GR4GF152413 | 1G4GA5GR4GF110937; 1G4GA5GR4GF118147;

1G4GA5GR4GF193947

; 1G4GA5GR4GF158681 | 1G4GA5GR4GF100442 |

1G4GA5GR4GF177182

| 1G4GA5GR4GF132100 | 1G4GA5GR4GF170720; 1G4GA5GR4GF136048 | 1G4GA5GR4GF106841 | 1G4GA5GR4GF158972

1G4GA5GR4GF116494

1G4GA5GR4GF197142 | 1G4GA5GR4GF176548 | 1G4GA5GR4GF108119;

1G4GA5GR4GF174363

| 1G4GA5GR4GF169793

1G4GA5GR4GF123624 | 1G4GA5GR4GF120481; 1G4GA5GR4GF140455 | 1G4GA5GR4GF148412 | 1G4GA5GR4GF166019; 1G4GA5GR4GF111618 | 1G4GA5GR4GF116821 | 1G4GA5GR4GF185122

1G4GA5GR4GF176226; 1G4GA5GR4GF126779 | 1G4GA5GR4GF160334; 1G4GA5GR4GF178753 | 1G4GA5GR4GF114941; 1G4GA5GR4GF182639; 1G4GA5GR4GF138091 | 1G4GA5GR4GF107052 | 1G4GA5GR4GF162455; 1G4GA5GR4GF164724 | 1G4GA5GR4GF195987; 1G4GA5GR4GF143386

1G4GA5GR4GF197318 | 1G4GA5GR4GF175223; 1G4GA5GR4GF149558; 1G4GA5GR4GF158017 | 1G4GA5GR4GF176095 | 1G4GA5GR4GF165453 | 1G4GA5GR4GF145512 | 1G4GA5GR4GF143985 | 1G4GA5GR4GF171592 | 1G4GA5GR4GF150516 | 1G4GA5GR4GF153481; 1G4GA5GR4GF150211 | 1G4GA5GR4GF156980 | 1G4GA5GR4GF102207 | 1G4GA5GR4GF100926 | 1G4GA5GR4GF168966 | 1G4GA5GR4GF169437 | 1G4GA5GR4GF106564 | 1G4GA5GR4GF102367; 1G4GA5GR4GF190093 | 1G4GA5GR4GF185055; 1G4GA5GR4GF178722; 1G4GA5GR4GF108489 | 1G4GA5GR4GF119931; 1G4GA5GR4GF163654; 1G4GA5GR4GF184908

1G4GA5GR4GF113496; 1G4GA5GR4GF163847 | 1G4GA5GR4GF147793 | 1G4GA5GR4GF112056 | 1G4GA5GR4GF152721 | 1G4GA5GR4GF133151; 1G4GA5GR4GF155862 | 1G4GA5GR4GF158373; 1G4GA5GR4GF166778 | 1G4GA5GR4GF197755; 1G4GA5GR4GF198209; 1G4GA5GR4GF111960 | 1G4GA5GR4GF155845 | 1G4GA5GR4GF122666 | 1G4GA5GR4GF149172 | 1G4GA5GR4GF128435; 1G4GA5GR4GF162911; 1G4GA5GR4GF106242 | 1G4GA5GR4GF166182 | 1G4GA5GR4GF151164; 1G4GA5GR4GF120397; 1G4GA5GR4GF113031; 1G4GA5GR4GF190305 | 1G4GA5GR4GF135465; 1G4GA5GR4GF134977 | 1G4GA5GR4GF171334 | 1G4GA5GR4GF152976 | 1G4GA5GR4GF174105; 1G4GA5GR4GF150838 | 1G4GA5GR4GF158910; 1G4GA5GR4GF178462

1G4GA5GR4GF195018 | 1G4GA5GR4GF157210; 1G4GA5GR4GF148510 | 1G4GA5GR4GF146790 | 1G4GA5GR4GF108895 | 1G4GA5GR4GF140553 | 1G4GA5GR4GF119704 | 1G4GA5GR4GF119797 | 1G4GA5GR4GF159460 | 1G4GA5GR4GF122599 | 1G4GA5GR4GF103308; 1G4GA5GR4GF127270; 1G4GA5GR4GF180373 | 1G4GA5GR4GF105480 | 1G4GA5GR4GF186741 | 1G4GA5GR4GF164173; 1G4GA5GR4GF102997

1G4GA5GR4GF193639 | 1G4GA5GR4GF179109 | 1G4GA5GR4GF119508; 1G4GA5GR4GF132677 | 1G4GA5GR4GF125311 | 1G4GA5GR4GF179661 | 1G4GA5GR4GF181524 | 1G4GA5GR4GF170085; 1G4GA5GR4GF116978 | 1G4GA5GR4GF194905 | 1G4GA5GR4GF184942; 1G4GA5GR4GF150399 | 1G4GA5GR4GF176033 | 1G4GA5GR4GF114339 | 1G4GA5GR4GF102093 | 1G4GA5GR4GF132744 | 1G4GA5GR4GF148829; 1G4GA5GR4GF110999 | 1G4GA5GR4GF143923 | 1G4GA5GR4GF161788 | 1G4GA5GR4GF169292 | 1G4GA5GR4GF140732 | 1G4GA5GR4GF122716; 1G4GA5GR4GF137474; 1G4GA5GR4GF122389 | 1G4GA5GR4GF199683 | 1G4GA5GR4GF180874 | 1G4GA5GR4GF123686 | 1G4GA5GR4GF108766 | 1G4GA5GR4GF193334 | 1G4GA5GR4GF189641 | 1G4GA5GR4GF155666; 1G4GA5GR4GF173892; 1G4GA5GR4GF156722 | 1G4GA5GR4GF175917 | 1G4GA5GR4GF165520 | 1G4GA5GR4GF129777 | 1G4GA5GR4GF140763 | 1G4GA5GR4GF140830 | 1G4GA5GR4GF129536 | 1G4GA5GR4GF177330; 1G4GA5GR4GF179997 | 1G4GA5GR4GF197027 | 1G4GA5GR4GF183662; 1G4GA5GR4GF197738; 1G4GA5GR4GF140164; 1G4GA5GR4GF148037 | 1G4GA5GR4GF104023 | 1G4GA5GR4GF166036 | 1G4GA5GR4GF194614; 1G4GA5GR4GF143534 | 1G4GA5GR4GF163881 | 1G4GA5GR4GF144926; 1G4GA5GR4GF144537 | 1G4GA5GR4GF185167; 1G4GA5GR4GF195259; 1G4GA5GR4GF154713 | 1G4GA5GR4GF188702 | 1G4GA5GR4GF152119 | 1G4GA5GR4GF161449 | 1G4GA5GR4GF192152; 1G4GA5GR4GF153772 | 1G4GA5GR4GF125826 | 1G4GA5GR4GF114390 | 1G4GA5GR4GF184150 |

1G4GA5GR4GF164352

; 1G4GA5GR4GF138799 | 1G4GA5GR4GF171804 | 1G4GA5GR4GF126605 | 1G4GA5GR4GF145185 | 1G4GA5GR4GF156994 | 1G4GA5GR4GF118259;