1GCRYDEK4LZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCRYDEK4LZ112642; 1GCRYDEK4LZ146452 | 1GCRYDEK4LZ178494; 1GCRYDEK4LZ168693; 1GCRYDEK4LZ157841 | 1GCRYDEK4LZ117131 | 1GCRYDEK4LZ116612 | 1GCRYDEK4LZ106940 | 1GCRYDEK4LZ159492; 1GCRYDEK4LZ165499 | 1GCRYDEK4LZ192170 | 1GCRYDEK4LZ189981 | 1GCRYDEK4LZ185509

1GCRYDEK4LZ100135

1GCRYDEK4LZ137041 | 1GCRYDEK4LZ177247; 1GCRYDEK4LZ165812 | 1GCRYDEK4LZ100250 | 1GCRYDEK4LZ116822

1GCRYDEK4LZ190273 | 1GCRYDEK4LZ151571 | 1GCRYDEK4LZ102399

1GCRYDEK4LZ102810 | 1GCRYDEK4LZ185090; 1GCRYDEK4LZ103200 |

1GCRYDEK4LZ148511

| 1GCRYDEK4LZ108073 | 1GCRYDEK4LZ161582 | 1GCRYDEK4LZ191049; 1GCRYDEK4LZ168757; 1GCRYDEK4LZ141641; 1GCRYDEK4LZ144037; 1GCRYDEK4LZ101110; 1GCRYDEK4LZ197501; 1GCRYDEK4LZ168421 | 1GCRYDEK4LZ159105 | 1GCRYDEK4LZ147570 | 1GCRYDEK4LZ125696; 1GCRYDEK4LZ164367 | 1GCRYDEK4LZ109997; 1GCRYDEK4LZ129960 | 1GCRYDEK4LZ174994 | 1GCRYDEK4LZ159430; 1GCRYDEK4LZ189530; 1GCRYDEK4LZ119767 | 1GCRYDEK4LZ132227 | 1GCRYDEK4LZ175157; 1GCRYDEK4LZ142031

1GCRYDEK4LZ196770 | 1GCRYDEK4LZ151618 | 1GCRYDEK4LZ111118; 1GCRYDEK4LZ134995

1GCRYDEK4LZ163879; 1GCRYDEK4LZ156544 | 1GCRYDEK4LZ167060 | 1GCRYDEK4LZ186532 | 1GCRYDEK4LZ129327; 1GCRYDEK4LZ182836 | 1GCRYDEK4LZ156365 | 1GCRYDEK4LZ104329 | 1GCRYDEK4LZ162425 | 1GCRYDEK4LZ173425; 1GCRYDEK4LZ186398 | 1GCRYDEK4LZ110342; 1GCRYDEK4LZ174963 | 1GCRYDEK4LZ144166; 1GCRYDEK4LZ151733; 1GCRYDEK4LZ148234 | 1GCRYDEK4LZ131868; 1GCRYDEK4LZ120319 |

1GCRYDEK4LZ150078

; 1GCRYDEK4LZ157905 | 1GCRYDEK4LZ156978; 1GCRYDEK4LZ174669 | 1GCRYDEK4LZ110924; 1GCRYDEK4LZ198521 | 1GCRYDEK4LZ111524 | 1GCRYDEK4LZ155118; 1GCRYDEK4LZ156320 | 1GCRYDEK4LZ182853 | 1GCRYDEK4LZ120899 | 1GCRYDEK4LZ110471; 1GCRYDEK4LZ157273

1GCRYDEK4LZ117663 | 1GCRYDEK4LZ142059 | 1GCRYDEK4LZ191617 | 1GCRYDEK4LZ181704 | 1GCRYDEK4LZ184375

1GCRYDEK4LZ138528; 1GCRYDEK4LZ150551 | 1GCRYDEK4LZ102614 | 1GCRYDEK4LZ175854 | 1GCRYDEK4LZ106310; 1GCRYDEK4LZ117842; 1GCRYDEK4LZ118702 | 1GCRYDEK4LZ120157

1GCRYDEK4LZ125682

1GCRYDEK4LZ163364 | 1GCRYDEK4LZ180259 | 1GCRYDEK4LZ171741 | 1GCRYDEK4LZ114049; 1GCRYDEK4LZ189494 | 1GCRYDEK4LZ167821 | 1GCRYDEK4LZ198308 | 1GCRYDEK4LZ164885; 1GCRYDEK4LZ163607; 1GCRYDEK4LZ109627; 1GCRYDEK4LZ157256 | 1GCRYDEK4LZ146807; 1GCRYDEK4LZ190645 | 1GCRYDEK4LZ165017; 1GCRYDEK4LZ162747 | 1GCRYDEK4LZ131126 | 1GCRYDEK4LZ108090; 1GCRYDEK4LZ199278; 1GCRYDEK4LZ107652 | 1GCRYDEK4LZ172808 | 1GCRYDEK4LZ195926; 1GCRYDEK4LZ186062; 1GCRYDEK4LZ191715 | 1GCRYDEK4LZ146578 | 1GCRYDEK4LZ110227

1GCRYDEK4LZ192444 | 1GCRYDEK4LZ172050 | 1GCRYDEK4LZ126668; 1GCRYDEK4LZ156155; 1GCRYDEK4LZ181234; 1GCRYDEK4LZ177555 | 1GCRYDEK4LZ121633 | 1GCRYDEK4LZ189866 | 1GCRYDEK4LZ117081 | 1GCRYDEK4LZ198194 | 1GCRYDEK4LZ128839 | 1GCRYDEK4LZ120286 | 1GCRYDEK4LZ124225 | 1GCRYDEK4LZ194744 | 1GCRYDEK4LZ182027 | 1GCRYDEK4LZ144698; 1GCRYDEK4LZ146645; 1GCRYDEK4LZ137976 | 1GCRYDEK4LZ142997; 1GCRYDEK4LZ165311; 1GCRYDEK4LZ168452; 1GCRYDEK4LZ163817; 1GCRYDEK4LZ191536 | 1GCRYDEK4LZ138917 | 1GCRYDEK4LZ142272 | 1GCRYDEK4LZ104038 | 1GCRYDEK4LZ158486 | 1GCRYDEK4LZ131028

1GCRYDEK4LZ105805; 1GCRYDEK4LZ178981 | 1GCRYDEK4LZ130736

1GCRYDEK4LZ139520 | 1GCRYDEK4LZ182013 | 1GCRYDEK4LZ192802 | 1GCRYDEK4LZ156401; 1GCRYDEK4LZ180116; 1GCRYDEK4LZ129070; 1GCRYDEK4LZ184506 | 1GCRYDEK4LZ126153 | 1GCRYDEK4LZ146726; 1GCRYDEK4LZ144040; 1GCRYDEK4LZ144569 | 1GCRYDEK4LZ194078;

1GCRYDEK4LZ181220

| 1GCRYDEK4LZ172789 | 1GCRYDEK4LZ108557 | 1GCRYDEK4LZ123933 | 1GCRYDEK4LZ181797; 1GCRYDEK4LZ155412 | 1GCRYDEK4LZ137928 | 1GCRYDEK4LZ131871 | 1GCRYDEK4LZ143065 | 1GCRYDEK4LZ114620; 1GCRYDEK4LZ192038; 1GCRYDEK4LZ152929 | 1GCRYDEK4LZ137945 | 1GCRYDEK4LZ167009; 1GCRYDEK4LZ145236

1GCRYDEK4LZ177636 | 1GCRYDEK4LZ128422; 1GCRYDEK4LZ165521; 1GCRYDEK4LZ157645 | 1GCRYDEK4LZ195344 | 1GCRYDEK4LZ134852 | 1GCRYDEK4LZ150128 | 1GCRYDEK4LZ146287 | 1GCRYDEK4LZ119509; 1GCRYDEK4LZ151876 | 1GCRYDEK4LZ146872 | 1GCRYDEK4LZ162568; 1GCRYDEK4LZ117341; 1GCRYDEK4LZ167365 | 1GCRYDEK4LZ158987 | 1GCRYDEK4LZ183498 | 1GCRYDEK4LZ114228 | 1GCRYDEK4LZ142756; 1GCRYDEK4LZ180696 | 1GCRYDEK4LZ156866 | 1GCRYDEK4LZ167544 | 1GCRYDEK4LZ143034; 1GCRYDEK4LZ166331; 1GCRYDEK4LZ154812 | 1GCRYDEK4LZ160335 | 1GCRYDEK4LZ133541 | 1GCRYDEK4LZ165986 |

1GCRYDEK4LZ130235

| 1GCRYDEK4LZ124404 | 1GCRYDEK4LZ123995 | 1GCRYDEK4LZ116691 | 1GCRYDEK4LZ126752; 1GCRYDEK4LZ183100 | 1GCRYDEK4LZ131031 | 1GCRYDEK4LZ130820; 1GCRYDEK4LZ188653 | 1GCRYDEK4LZ154924; 1GCRYDEK4LZ179144; 1GCRYDEK4LZ192055; 1GCRYDEK4LZ174350 | 1GCRYDEK4LZ148508 | 1GCRYDEK4LZ103469 | 1GCRYDEK4LZ126086 | 1GCRYDEK4LZ195893 | 1GCRYDEK4LZ180018; 1GCRYDEK4LZ130042; 1GCRYDEK4LZ131630; 1GCRYDEK4LZ113385 | 1GCRYDEK4LZ122457 | 1GCRYDEK4LZ135774 | 1GCRYDEK4LZ107148 | 1GCRYDEK4LZ101642 | 1GCRYDEK4LZ148881 | 1GCRYDEK4LZ194498; 1GCRYDEK4LZ184540 | 1GCRYDEK4LZ169956; 1GCRYDEK4LZ166930 | 1GCRYDEK4LZ169049 | 1GCRYDEK4LZ179869

1GCRYDEK4LZ144314; 1GCRYDEK4LZ197658 | 1GCRYDEK4LZ156169; 1GCRYDEK4LZ127531 | 1GCRYDEK4LZ126430 | 1GCRYDEK4LZ182349 | 1GCRYDEK4LZ162750; 1GCRYDEK4LZ102001; 1GCRYDEK4LZ144264 | 1GCRYDEK4LZ137587 | 1GCRYDEK4LZ168838 | 1GCRYDEK4LZ155345 | 1GCRYDEK4LZ100040; 1GCRYDEK4LZ197336; 1GCRYDEK4LZ115153 | 1GCRYDEK4LZ138920; 1GCRYDEK4LZ129599 | 1GCRYDEK4LZ185431 | 1GCRYDEK4LZ159895 | 1GCRYDEK4LZ164000 | 1GCRYDEK4LZ179323 | 1GCRYDEK4LZ157967; 1GCRYDEK4LZ118456 | 1GCRYDEK4LZ117744 | 1GCRYDEK4LZ121857; 1GCRYDEK4LZ160996; 1GCRYDEK4LZ120434 | 1GCRYDEK4LZ129716 | 1GCRYDEK4LZ106517; 1GCRYDEK4LZ151179; 1GCRYDEK4LZ124967 | 1GCRYDEK4LZ185011; 1GCRYDEK4LZ100068; 1GCRYDEK4LZ187423 | 1GCRYDEK4LZ199152 | 1GCRYDEK4LZ112706 | 1GCRYDEK4LZ162120

1GCRYDEK4LZ156902 | 1GCRYDEK4LZ156446 | 1GCRYDEK4LZ179645

1GCRYDEK4LZ142109 | 1GCRYDEK4LZ155166 | 1GCRYDEK4LZ165230; 1GCRYDEK4LZ101236 | 1GCRYDEK4LZ117873 | 1GCRYDEK4LZ136522; 1GCRYDEK4LZ113743 | 1GCRYDEK4LZ140960 | 1GCRYDEK4LZ184487; 1GCRYDEK4LZ156804 | 1GCRYDEK4LZ113922

1GCRYDEK4LZ126380; 1GCRYDEK4LZ106632 | 1GCRYDEK4LZ152185; 1GCRYDEK4LZ137184; 1GCRYDEK4LZ150985 | 1GCRYDEK4LZ126606; 1GCRYDEK4LZ115234; 1GCRYDEK4LZ138190 | 1GCRYDEK4LZ109904 | 1GCRYDEK4LZ146404 | 1GCRYDEK4LZ161825; 1GCRYDEK4LZ193156; 1GCRYDEK4LZ170122 | 1GCRYDEK4LZ157354 | 1GCRYDEK4LZ183338

1GCRYDEK4LZ184084; 1GCRYDEK4LZ138853 | 1GCRYDEK4LZ151666 |

1GCRYDEK4LZ162229

; 1GCRYDEK4LZ183162; 1GCRYDEK4LZ184425

1GCRYDEK4LZ162232 | 1GCRYDEK4LZ102208 | 1GCRYDEK4LZ169259 | 1GCRYDEK4LZ165714 | 1GCRYDEK4LZ134575; 1GCRYDEK4LZ123012

1GCRYDEK4LZ103360 | 1GCRYDEK4LZ120031; 1GCRYDEK4LZ138982; 1GCRYDEK4LZ115427; 1GCRYDEK4LZ139775 | 1GCRYDEK4LZ132714; 1GCRYDEK4LZ146211; 1GCRYDEK4LZ183291; 1GCRYDEK4LZ155698 | 1GCRYDEK4LZ177622; 1GCRYDEK4LZ136178 | 1GCRYDEK4LZ175840 | 1GCRYDEK4LZ151294; 1GCRYDEK4LZ132132; 1GCRYDEK4LZ166149; 1GCRYDEK4LZ122815; 1GCRYDEK4LZ124824 | 1GCRYDEK4LZ117954; 1GCRYDEK4LZ130302 | 1GCRYDEK4LZ148220; 1GCRYDEK4LZ108543; 1GCRYDEK4LZ168824 | 1GCRYDEK4LZ107229 | 1GCRYDEK4LZ150436; 1GCRYDEK4LZ185025; 1GCRYDEK4LZ131711 | 1GCRYDEK4LZ178317; 1GCRYDEK4LZ191987 | 1GCRYDEK4LZ193884 | 1GCRYDEK4LZ123527; 1GCRYDEK4LZ136682

1GCRYDEK4LZ109451 | 1GCRYDEK4LZ168127 | 1GCRYDEK4LZ189625 | 1GCRYDEK4LZ123088 | 1GCRYDEK4LZ141235; 1GCRYDEK4LZ146497 | 1GCRYDEK4LZ121325 | 1GCRYDEK4LZ165034; 1GCRYDEK4LZ113838; 1GCRYDEK4LZ149173; 1GCRYDEK4LZ133412

1GCRYDEK4LZ172386 | 1GCRYDEK4LZ122572 | 1GCRYDEK4LZ109014; 1GCRYDEK4LZ146015 | 1GCRYDEK4LZ133653 | 1GCRYDEK4LZ199071 | 1GCRYDEK4LZ146998 | 1GCRYDEK4LZ143289 | 1GCRYDEK4LZ109062 | 1GCRYDEK4LZ135032; 1GCRYDEK4LZ138707

1GCRYDEK4LZ149612 | 1GCRYDEK4LZ121647 | 1GCRYDEK4LZ159301 | 1GCRYDEK4LZ136181

1GCRYDEK4LZ138285 | 1GCRYDEK4LZ102113; 1GCRYDEK4LZ155779; 1GCRYDEK4LZ183596; 1GCRYDEK4LZ141249; 1GCRYDEK4LZ146273 | 1GCRYDEK4LZ119963; 1GCRYDEK4LZ105190; 1GCRYDEK4LZ145687; 1GCRYDEK4LZ142496 | 1GCRYDEK4LZ142739; 1GCRYDEK4LZ175059; 1GCRYDEK4LZ139548; 1GCRYDEK4LZ162330; 1GCRYDEK4LZ153188 | 1GCRYDEK4LZ187762 | 1GCRYDEK4LZ155944 | 1GCRYDEK4LZ121888; 1GCRYDEK4LZ132504 | 1GCRYDEK4LZ173537 | 1GCRYDEK4LZ179774 | 1GCRYDEK4LZ158374; 1GCRYDEK4LZ155362 | 1GCRYDEK4LZ111958; 1GCRYDEK4LZ122183; 1GCRYDEK4LZ175515; 1GCRYDEK4LZ178415; 1GCRYDEK4LZ104167 | 1GCRYDEK4LZ187390; 1GCRYDEK4LZ184019 | 1GCRYDEK4LZ167866; 1GCRYDEK4LZ110650; 1GCRYDEK4LZ132258 | 1GCRYDEK4LZ193514; 1GCRYDEK4LZ100376; 1GCRYDEK4LZ193738 | 1GCRYDEK4LZ173506

1GCRYDEK4LZ167091; 1GCRYDEK4LZ119428 | 1GCRYDEK4LZ142692; 1GCRYDEK4LZ109434 | 1GCRYDEK4LZ166135 | 1GCRYDEK4LZ101222 | 1GCRYDEK4LZ149237; 1GCRYDEK4LZ176132; 1GCRYDEK4LZ139291 | 1GCRYDEK4LZ121955; 1GCRYDEK4LZ174087 | 1GCRYDEK4LZ102192

1GCRYDEK4LZ132289

| 1GCRYDEK4LZ153353; 1GCRYDEK4LZ198082 | 1GCRYDEK4LZ130459

1GCRYDEK4LZ174252; 1GCRYDEK4LZ153790 | 1GCRYDEK4LZ102077 | 1GCRYDEK4LZ109482; 1GCRYDEK4LZ194596 |

1GCRYDEK4LZ150405

; 1GCRYDEK4LZ197854; 1GCRYDEK4LZ163722

1GCRYDEK4LZ152445; 1GCRYDEK4LZ129313 | 1GCRYDEK4LZ135385; 1GCRYDEK4LZ118974 | 1GCRYDEK4LZ149688

1GCRYDEK4LZ190239 | 1GCRYDEK4LZ163641 | 1GCRYDEK4LZ119560 | 1GCRYDEK4LZ108106;

1GCRYDEK4LZ135399

; 1GCRYDEK4LZ108977 | 1GCRYDEK4LZ163803 | 1GCRYDEK4LZ120207 | 1GCRYDEK4LZ161856 | 1GCRYDEK4LZ133068 | 1GCRYDEK4LZ166524 | 1GCRYDEK4LZ194758; 1GCRYDEK4LZ129389 | 1GCRYDEK4LZ124340 | 1GCRYDEK4LZ112107 | 1GCRYDEK4LZ196672

1GCRYDEK4LZ179306; 1GCRYDEK4LZ192279 | 1GCRYDEK4LZ114634 | 1GCRYDEK4LZ198356; 1GCRYDEK4LZ147391 | 1GCRYDEK4LZ192573 | 1GCRYDEK4LZ165681 | 1GCRYDEK4LZ104170 |

1GCRYDEK4LZ148976

| 1GCRYDEK4LZ157225 | 1GCRYDEK4LZ112222; 1GCRYDEK4LZ175563 | 1GCRYDEK4LZ122247; 1GCRYDEK4LZ115881 | 1GCRYDEK4LZ120823; 1GCRYDEK4LZ115539 | 1GCRYDEK4LZ138836; 1GCRYDEK4LZ139646 | 1GCRYDEK4LZ124516 | 1GCRYDEK4LZ160545; 1GCRYDEK4LZ108896 | 1GCRYDEK4LZ167270

1GCRYDEK4LZ128842; 1GCRYDEK4LZ113483; 1GCRYDEK4LZ122636; 1GCRYDEK4LZ107764 | 1GCRYDEK4LZ133815 | 1GCRYDEK4LZ152297 | 1GCRYDEK4LZ106789 | 1GCRYDEK4LZ134463; 1GCRYDEK4LZ128050

1GCRYDEK4LZ186059; 1GCRYDEK4LZ135354

1GCRYDEK4LZ184585 | 1GCRYDEK4LZ164451; 1GCRYDEK4LZ198423 | 1GCRYDEK4LZ192024 | 1GCRYDEK4LZ118506 | 1GCRYDEK4LZ171559; 1GCRYDEK4LZ171917; 1GCRYDEK4LZ126508 | 1GCRYDEK4LZ132924 | 1GCRYDEK4LZ193867

1GCRYDEK4LZ188927; 1GCRYDEK4LZ195005 | 1GCRYDEK4LZ195912; 1GCRYDEK4LZ128064 | 1GCRYDEK4LZ118909; 1GCRYDEK4LZ105545 | 1GCRYDEK4LZ117940 | 1GCRYDEK4LZ174722; 1GCRYDEK4LZ112253

1GCRYDEK4LZ110454 | 1GCRYDEK4LZ171688 | 1GCRYDEK4LZ113970 | 1GCRYDEK4LZ123916 | 1GCRYDEK4LZ177488 | 1GCRYDEK4LZ157094 | 1GCRYDEK4LZ183890 | 1GCRYDEK4LZ127335 | 1GCRYDEK4LZ100393

1GCRYDEK4LZ186613 | 1GCRYDEK4LZ194338; 1GCRYDEK4LZ147164 | 1GCRYDEK4LZ135029; 1GCRYDEK4LZ117209; 1GCRYDEK4LZ164739; 1GCRYDEK4LZ105500; 1GCRYDEK4LZ193819 | 1GCRYDEK4LZ157998 | 1GCRYDEK4LZ158925 | 1GCRYDEK4LZ147844 | 1GCRYDEK4LZ165180 | 1GCRYDEK4LZ164997 | 1GCRYDEK4LZ104251 | 1GCRYDEK4LZ124063; 1GCRYDEK4LZ189785 | 1GCRYDEK4LZ134592 | 1GCRYDEK4LZ143261 | 1GCRYDEK4LZ107912 | 1GCRYDEK4LZ188717; 1GCRYDEK4LZ152204 | 1GCRYDEK4LZ144328 | 1GCRYDEK4LZ159699 | 1GCRYDEK4LZ170881; 1GCRYDEK4LZ191374

1GCRYDEK4LZ163249 | 1GCRYDEK4LZ111927 | 1GCRYDEK4LZ186224 | 1GCRYDEK4LZ149030 | 1GCRYDEK4LZ115718 | 1GCRYDEK4LZ179239 | 1GCRYDEK4LZ174008 | 1GCRYDEK4LZ102693; 1GCRYDEK4LZ161050 | 1GCRYDEK4LZ133104; 1GCRYDEK4LZ131160 | 1GCRYDEK4LZ161176 | 1GCRYDEK4LZ100152

1GCRYDEK4LZ120224

| 1GCRYDEK4LZ111717 | 1GCRYDEK4LZ104962 | 1GCRYDEK4LZ174509 | 1GCRYDEK4LZ139405 | 1GCRYDEK4LZ132373

1GCRYDEK4LZ199104; 1GCRYDEK4LZ107988 | 1GCRYDEK4LZ120742 | 1GCRYDEK4LZ142773 | 1GCRYDEK4LZ120482 | 1GCRYDEK4LZ194436 | 1GCRYDEK4LZ135533 | 1GCRYDEK4LZ112396 | 1GCRYDEK4LZ112110 | 1GCRYDEK4LZ163865 | 1GCRYDEK4LZ103276 | 1GCRYDEK4LZ175062; 1GCRYDEK4LZ173893 | 1GCRYDEK4LZ120952 | 1GCRYDEK4LZ190077 | 1GCRYDEK4LZ110518; 1GCRYDEK4LZ164689; 1GCRYDEK4LZ192699 | 1GCRYDEK4LZ192511 | 1GCRYDEK4LZ185252 | 1GCRYDEK4LZ109028; 1GCRYDEK4LZ129392; 1GCRYDEK4LZ167933 | 1GCRYDEK4LZ156253 | 1GCRYDEK4LZ135757 | 1GCRYDEK4LZ193108 | 1GCRYDEK4LZ183632 | 1GCRYDEK4LZ154762 | 1GCRYDEK4LZ134947 | 1GCRYDEK4LZ121910

1GCRYDEK4LZ114472; 1GCRYDEK4LZ137458; 1GCRYDEK4LZ123365 | 1GCRYDEK4LZ102953 | 1GCRYDEK4LZ137671 | 1GCRYDEK4LZ191956; 1GCRYDEK4LZ198373 | 1GCRYDEK4LZ141428 | 1GCRYDEK4LZ135192 | 1GCRYDEK4LZ173313; 1GCRYDEK4LZ154941 | 1GCRYDEK4LZ188538 | 1GCRYDEK4LZ108039; 1GCRYDEK4LZ174090; 1GCRYDEK4LZ105979 | 1GCRYDEK4LZ127299 | 1GCRYDEK4LZ160836 | 1GCRYDEK4LZ167480; 1GCRYDEK4LZ105559 | 1GCRYDEK4LZ140506 | 1GCRYDEK4LZ199460 | 1GCRYDEK4LZ160318 | 1GCRYDEK4LZ108185 | 1GCRYDEK4LZ195974 | 1GCRYDEK4LZ137511 | 1GCRYDEK4LZ191309; 1GCRYDEK4LZ196798; 1GCRYDEK4LZ172792 | 1GCRYDEK4LZ155331 | 1GCRYDEK4LZ139923 | 1GCRYDEK4LZ177913; 1GCRYDEK4LZ147827 | 1GCRYDEK4LZ155992 | 1GCRYDEK4LZ116173

1GCRYDEK4LZ131143 | 1GCRYDEK4LZ146483; 1GCRYDEK4LZ192427 | 1GCRYDEK4LZ145611 | 1GCRYDEK4LZ172520; 1GCRYDEK4LZ122085; 1GCRYDEK4LZ151683 | 1GCRYDEK4LZ158519 | 1GCRYDEK4LZ187034 | 1GCRYDEK4LZ134916 |

1GCRYDEK4LZ107862

| 1GCRYDEK4LZ158861; 1GCRYDEK4LZ195151 | 1GCRYDEK4LZ126931 | 1GCRYDEK4LZ145379 | 1GCRYDEK4LZ199670 | 1GCRYDEK4LZ192718; 1GCRYDEK4LZ117453 | 1GCRYDEK4LZ166619; 1GCRYDEK4LZ175224; 1GCRYDEK4LZ104041 | 1GCRYDEK4LZ178821 | 1GCRYDEK4LZ107277; 1GCRYDEK4LZ180326 | 1GCRYDEK4LZ155295

1GCRYDEK4LZ167589 | 1GCRYDEK4LZ118036 | 1GCRYDEK4LZ175353 | 1GCRYDEK4LZ142160; 1GCRYDEK4LZ133717 | 1GCRYDEK4LZ150291 | 1GCRYDEK4LZ180388 | 1GCRYDEK4LZ106193; 1GCRYDEK4LZ132485

1GCRYDEK4LZ115735 | 1GCRYDEK4LZ114035; 1GCRYDEK4LZ159654 | 1GCRYDEK4LZ191407 | 1GCRYDEK4LZ139811 | 1GCRYDEK4LZ100930 | 1GCRYDEK4LZ114729 | 1GCRYDEK4LZ140893 | 1GCRYDEK4LZ191889;

1GCRYDEK4LZ155622

; 1GCRYDEK4LZ101155; 1GCRYDEK4LZ155670 | 1GCRYDEK4LZ179256 | 1GCRYDEK4LZ199815 | 1GCRYDEK4LZ191763; 1GCRYDEK4LZ171769 | 1GCRYDEK4LZ104721 | 1GCRYDEK4LZ146354 | 1GCRYDEK4LZ175269; 1GCRYDEK4LZ177068 | 1GCRYDEK4LZ133507 | 1GCRYDEK4LZ167561 | 1GCRYDEK4LZ186322

1GCRYDEK4LZ151781; 1GCRYDEK4LZ159072; 1GCRYDEK4LZ148783 | 1GCRYDEK4LZ183078; 1GCRYDEK4LZ173280 | 1GCRYDEK4LZ143146

1GCRYDEK4LZ163011 | 1GCRYDEK4LZ123057 | 1GCRYDEK4LZ139551; 1GCRYDEK4LZ114875 | 1GCRYDEK4LZ161100 | 1GCRYDEK4LZ180908; 1GCRYDEK4LZ163140 | 1GCRYDEK4LZ169679 | 1GCRYDEK4LZ127349 | 1GCRYDEK4LZ105867 | 1GCRYDEK4LZ155930 | 1GCRYDEK4LZ153921 | 1GCRYDEK4LZ188569; 1GCRYDEK4LZ131708

1GCRYDEK4LZ167883 | 1GCRYDEK4LZ110048

1GCRYDEK4LZ103228 | 1GCRYDEK4LZ101804; 1GCRYDEK4LZ144703 | 1GCRYDEK4LZ127514

1GCRYDEK4LZ139694; 1GCRYDEK4LZ160478 | 1GCRYDEK4LZ185896; 1GCRYDEK4LZ111460; 1GCRYDEK4LZ194842; 1GCRYDEK4LZ123883 | 1GCRYDEK4LZ166586 | 1GCRYDEK4LZ152719 | 1GCRYDEK4LZ135189; 1GCRYDEK4LZ174588; 1GCRYDEK4LZ192539 | 1GCRYDEK4LZ199135

1GCRYDEK4LZ115010 | 1GCRYDEK4LZ181119 | 1GCRYDEK4LZ115928 | 1GCRYDEK4LZ129442 | 1GCRYDEK4LZ194677 | 1GCRYDEK4LZ173814 | 1GCRYDEK4LZ104542 | 1GCRYDEK4LZ171710; 1GCRYDEK4LZ134639 | 1GCRYDEK4LZ144345 | 1GCRYDEK4LZ134561 | 1GCRYDEK4LZ196848 | 1GCRYDEK4LZ129635 | 1GCRYDEK4LZ169925 |

1GCRYDEK4LZ147116

| 1GCRYDEK4LZ102063 | 1GCRYDEK4LZ152090 | 1GCRYDEK4LZ180343 | 1GCRYDEK4LZ140859 | 1GCRYDEK4LZ143468 | 1GCRYDEK4LZ188524 | 1GCRYDEK4LZ141025; 1GCRYDEK4LZ131305 | 1GCRYDEK4LZ123074 | 1GCRYDEK4LZ125035

1GCRYDEK4LZ107845

1GCRYDEK4LZ115461 | 1GCRYDEK4LZ181329; 1GCRYDEK4LZ167351 | 1GCRYDEK4LZ181332; 1GCRYDEK4LZ167916 | 1GCRYDEK4LZ135256 | 1GCRYDEK4LZ142921 | 1GCRYDEK4LZ192248

1GCRYDEK4LZ152591; 1GCRYDEK4LZ153868; 1GCRYDEK4LZ178463 |

1GCRYDEK4LZ153577

| 1GCRYDEK4LZ116142 | 1GCRYDEK4LZ173747 | 1GCRYDEK4LZ165468 | 1GCRYDEK4LZ159668; 1GCRYDEK4LZ130526

1GCRYDEK4LZ127318; 1GCRYDEK4LZ158424; 1GCRYDEK4LZ186028 | 1GCRYDEK4LZ131367 | 1GCRYDEK4LZ113354 | 1GCRYDEK4LZ132437; 1GCRYDEK4LZ175823 | 1GCRYDEK4LZ194761 |

1GCRYDEK4LZ1335381GCRYDEK4LZ123754; 1GCRYDEK4LZ128758 | 1GCRYDEK4LZ137119 | 1GCRYDEK4LZ169603 | 1GCRYDEK4LZ109742; 1GCRYDEK4LZ122412 | 1GCRYDEK4LZ167642 | 1GCRYDEK4LZ112625 | 1GCRYDEK4LZ166720; 1GCRYDEK4LZ179497 | 1GCRYDEK4LZ161355 | 1GCRYDEK4LZ109921 | 1GCRYDEK4LZ173022

1GCRYDEK4LZ174915 | 1GCRYDEK4LZ197563; 1GCRYDEK4LZ116044; 1GCRYDEK4LZ155748 | 1GCRYDEK4LZ168936 | 1GCRYDEK4LZ123964 | 1GCRYDEK4LZ168032 | 1GCRYDEK4LZ184439 | 1GCRYDEK4LZ170220 | 1GCRYDEK4LZ133619 | 1GCRYDEK4LZ102080 | 1GCRYDEK4LZ160464 | 1GCRYDEK4LZ135015; 1GCRYDEK4LZ168855 | 1GCRYDEK4LZ168869 | 1GCRYDEK4LZ140246 | 1GCRYDEK4LZ102788 | 1GCRYDEK4LZ144281; 1GCRYDEK4LZ119493; 1GCRYDEK4LZ118201; 1GCRYDEK4LZ199295; 1GCRYDEK4LZ126329 | 1GCRYDEK4LZ139663; 1GCRYDEK4LZ131207 | 1GCRYDEK4LZ125147

1GCRYDEK4LZ158021

1GCRYDEK4LZ120983 | 1GCRYDEK4LZ190810 | 1GCRYDEK4LZ184571 | 1GCRYDEK4LZ190712 | 1GCRYDEK4LZ123642

1GCRYDEK4LZ167737 | 1GCRYDEK4LZ135080

1GCRYDEK4LZ197370 | 1GCRYDEK4LZ122880 | 1GCRYDEK4LZ163347 | 1GCRYDEK4LZ170783 | 1GCRYDEK4LZ115489 | 1GCRYDEK4LZ164028 | 1GCRYDEK4LZ156818; 1GCRYDEK4LZ175580 | 1GCRYDEK4LZ128114; 1GCRYDEK4LZ181878; 1GCRYDEK4LZ198518; 1GCRYDEK4LZ103939 | 1GCRYDEK4LZ108607; 1GCRYDEK4LZ188250; 1GCRYDEK4LZ146368 | 1GCRYDEK4LZ167348 | 1GCRYDEK4LZ190998 | 1GCRYDEK4LZ119722 | 1GCRYDEK4LZ188488 | 1GCRYDEK4LZ150257; 1GCRYDEK4LZ187387 | 1GCRYDEK4LZ169598

1GCRYDEK4LZ170900; 1GCRYDEK4LZ133300 | 1GCRYDEK4LZ154390; 1GCRYDEK4LZ114133 | 1GCRYDEK4LZ109207 | 1GCRYDEK4LZ146421; 1GCRYDEK4LZ188586; 1GCRYDEK4LZ183713 | 1GCRYDEK4LZ158603

1GCRYDEK4LZ147696

1GCRYDEK4LZ172162 | 1GCRYDEK4LZ184263 | 1GCRYDEK4LZ109210 | 1GCRYDEK4LZ116433 | 1GCRYDEK4LZ184361; 1GCRYDEK4LZ121924 | 1GCRYDEK4LZ196476

1GCRYDEK4LZ116254 | 1GCRYDEK4LZ108879; 1GCRYDEK4LZ147701 | 1GCRYDEK4LZ152848; 1GCRYDEK4LZ118800 | 1GCRYDEK4LZ156916 | 1GCRYDEK4LZ118473 | 1GCRYDEK4LZ149223 | 1GCRYDEK4LZ166975 | 1GCRYDEK4LZ195165 | 1GCRYDEK4LZ108087 | 1GCRYDEK4LZ190614 | 1GCRYDEK4LZ158441; 1GCRYDEK4LZ112804; 1GCRYDEK4LZ165728 | 1GCRYDEK4LZ112382 | 1GCRYDEK4LZ160917 | 1GCRYDEK4LZ101947 | 1GCRYDEK4LZ127562 | 1GCRYDEK4LZ100619 | 1GCRYDEK4LZ139422 | 1GCRYDEK4LZ143938 | 1GCRYDEK4LZ114746 | 1GCRYDEK4LZ100989 | 1GCRYDEK4LZ185736 | 1GCRYDEK4LZ174235; 1GCRYDEK4LZ182030 | 1GCRYDEK4LZ117498; 1GCRYDEK4LZ151537; 1GCRYDEK4LZ109711; 1GCRYDEK4LZ116917 | 1GCRYDEK4LZ178527

1GCRYDEK4LZ190290 |

1GCRYDEK4LZ107179

| 1GCRYDEK4LZ166443 | 1GCRYDEK4LZ130932 | 1GCRYDEK4LZ122846 | 1GCRYDEK4LZ151490 | 1GCRYDEK4LZ193996 | 1GCRYDEK4LZ176535 | 1GCRYDEK4LZ150338 | 1GCRYDEK4LZ115198 | 1GCRYDEK4LZ163591 | 1GCRYDEK4LZ194517 | 1GCRYDEK4LZ175997 | 1GCRYDEK4LZ171464 | 1GCRYDEK4LZ154289 | 1GCRYDEK4LZ147293 | 1GCRYDEK4LZ164661 | 1GCRYDEK4LZ149383 |

1GCRYDEK4LZ139484

; 1GCRYDEK4LZ108378 | 1GCRYDEK4LZ154132 | 1GCRYDEK4LZ114147 | 1GCRYDEK4LZ144586; 1GCRYDEK4LZ185977 | 1GCRYDEK4LZ108672; 1GCRYDEK4LZ197840; 1GCRYDEK4LZ173411 | 1GCRYDEK4LZ176566 | 1GCRYDEK4LZ120675; 1GCRYDEK4LZ183923 | 1GCRYDEK4LZ123298; 1GCRYDEK4LZ152235 | 1GCRYDEK4LZ142384; 1GCRYDEK4LZ179483 | 1GCRYDEK4LZ167947 | 1GCRYDEK4LZ176180 | 1GCRYDEK4LZ154874; 1GCRYDEK4LZ190449 | 1GCRYDEK4LZ156527 | 1GCRYDEK4LZ151098 | 1GCRYDEK4LZ139260 | 1GCRYDEK4LZ186546; 1GCRYDEK4LZ102984 |

1GCRYDEK4LZ143700

| 1GCRYDEK4LZ131000; 1GCRYDEK4LZ113869; 1GCRYDEK4LZ110020 | 1GCRYDEK4LZ149951 | 1GCRYDEK4LZ137007 | 1GCRYDEK4LZ185445 | 1GCRYDEK4LZ162246; 1GCRYDEK4LZ151067 | 1GCRYDEK4LZ150520; 1GCRYDEK4LZ138321; 1GCRYDEK4LZ147763 | 1GCRYDEK4LZ117226 | 1GCRYDEK4LZ121227 | 1GCRYDEK4LZ134284 | 1GCRYDEK4LZ121454 | 1GCRYDEK4LZ142370; 1GCRYDEK4LZ154406 | 1GCRYDEK4LZ125455 | 1GCRYDEK4LZ142336; 1GCRYDEK4LZ125617

1GCRYDEK4LZ161761

1GCRYDEK4LZ156494; 1GCRYDEK4LZ158682 | 1GCRYDEK4LZ124130 | 1GCRYDEK4LZ128517 | 1GCRYDEK4LZ176261 | 1GCRYDEK4LZ131157 | 1GCRYDEK4LZ189608 | 1GCRYDEK4LZ154616 | 1GCRYDEK4LZ155104

1GCRYDEK4LZ180715; 1GCRYDEK4LZ140747 | 1GCRYDEK4LZ173876; 1GCRYDEK4LZ163008 | 1GCRYDEK4LZ119249 | 1GCRYDEK4LZ182478 | 1GCRYDEK4LZ194825; 1GCRYDEK4LZ121583; 1GCRYDEK4LZ182822 | 1GCRYDEK4LZ159069;

1GCRYDEK4LZ187633

| 1GCRYDEK4LZ104699 | 1GCRYDEK4LZ193111 | 1GCRYDEK4LZ110888; 1GCRYDEK4LZ115377 | 1GCRYDEK4LZ157113; 1GCRYDEK4LZ100054 | 1GCRYDEK4LZ140621 | 1GCRYDEK4LZ184974 | 1GCRYDEK4LZ100099; 1GCRYDEK4LZ140411 | 1GCRYDEK4LZ101964 | 1GCRYDEK4LZ122037; 1GCRYDEK4LZ142420 | 1GCRYDEK4LZ152333 | 1GCRYDEK4LZ193965; 1GCRYDEK4LZ173988 | 1GCRYDEK4LZ199636 | 1GCRYDEK4LZ137847 | 1GCRYDEK4LZ144913 | 1GCRYDEK4LZ130199 | 1GCRYDEK4LZ155040; 1GCRYDEK4LZ141719; 1GCRYDEK4LZ161405 | 1GCRYDEK4LZ141672 | 1GCRYDEK4LZ161534 | 1GCRYDEK4LZ170265 | 1GCRYDEK4LZ168001 | 1GCRYDEK4LZ137069

1GCRYDEK4LZ166877 | 1GCRYDEK4LZ110129 | 1GCRYDEK4LZ178480 | 1GCRYDEK4LZ187079

1GCRYDEK4LZ102211 | 1GCRYDEK4LZ191892; 1GCRYDEK4LZ110082; 1GCRYDEK4LZ102385; 1GCRYDEK4LZ152882 | 1GCRYDEK4LZ121017

1GCRYDEK4LZ162313 | 1GCRYDEK4LZ159573 |

1GCRYDEK4LZ160268

| 1GCRYDEK4LZ167818 | 1GCRYDEK4LZ193383 | 1GCRYDEK4LZ147438 | 1GCRYDEK4LZ175711; 1GCRYDEK4LZ119154 | 1GCRYDEK4LZ118327 | 1GCRYDEK4LZ126394; 1GCRYDEK4LZ149920

1GCRYDEK4LZ180407 | 1GCRYDEK4LZ175935

1GCRYDEK4LZ152879 | 1GCRYDEK4LZ125259 | 1GCRYDEK4LZ176910

1GCRYDEK4LZ191133 | 1GCRYDEK4LZ150176

1GCRYDEK4LZ144572 | 1GCRYDEK4LZ152588

1GCRYDEK4LZ180892; 1GCRYDEK4LZ151148 | 1GCRYDEK4LZ136309 | 1GCRYDEK4LZ175465; 1GCRYDEK4LZ125634; 1GCRYDEK4LZ195375 | 1GCRYDEK4LZ112298 | 1GCRYDEK4LZ162263 | 1GCRYDEK4LZ138092

1GCRYDEK4LZ148766; 1GCRYDEK4LZ173439 | 1GCRYDEK4LZ193173; 1GCRYDEK4LZ184196 | 1GCRYDEK4LZ124788; 1GCRYDEK4LZ161548 | 1GCRYDEK4LZ118778 | 1GCRYDEK4LZ180441; 1GCRYDEK4LZ144961 | 1GCRYDEK4LZ171657 | 1GCRYDEK4LZ170525 | 1GCRYDEK4LZ192976 | 1GCRYDEK4LZ166426 | 1GCRYDEK4LZ189740 | 1GCRYDEK4LZ142207; 1GCRYDEK4LZ165096 | 1GCRYDEK4LZ182304; 1GCRYDEK4LZ102760; 1GCRYDEK4LZ134804 | 1GCRYDEK4LZ139100; 1GCRYDEK4LZ124855 | 1GCRYDEK4LZ159153 | 1GCRYDEK4LZ133216; 1GCRYDEK4LZ106694 | 1GCRYDEK4LZ170928 |

1GCRYDEK4LZ156799

| 1GCRYDEK4LZ180228; 1GCRYDEK4LZ164448 | 1GCRYDEK4LZ198583; 1GCRYDEK4LZ106968; 1GCRYDEK4LZ117159; 1GCRYDEK4LZ123737

1GCRYDEK4LZ148301 | 1GCRYDEK4LZ144152; 1GCRYDEK4LZ152624 | 1GCRYDEK4LZ130283; 1GCRYDEK4LZ144636 | 1GCRYDEK4LZ118361 |

1GCRYDEK4LZ1252451GCRYDEK4LZ147715; 1GCRYDEK4LZ129568; 1GCRYDEK4LZ166863 | 1GCRYDEK4LZ166913 | 1GCRYDEK4LZ196042; 1GCRYDEK4LZ151909 | 1GCRYDEK4LZ176485; 1GCRYDEK4LZ180360 | 1GCRYDEK4LZ150890; 1GCRYDEK4LZ182156; 1GCRYDEK4LZ133135

1GCRYDEK4LZ172422 | 1GCRYDEK4LZ113936 | 1GCRYDEK4LZ100541

1GCRYDEK4LZ192072 | 1GCRYDEK4LZ124841 | 1GCRYDEK4LZ169066 | 1GCRYDEK4LZ127013; 1GCRYDEK4LZ149433

1GCRYDEK4LZ191844 | 1GCRYDEK4LZ196137; 1GCRYDEK4LZ188104

1GCRYDEK4LZ141820; 1GCRYDEK4LZ179757 | 1GCRYDEK4LZ188295 | 1GCRYDEK4LZ183646

1GCRYDEK4LZ155457 | 1GCRYDEK4LZ172193 | 1GCRYDEK4LZ180245 | 1GCRYDEK4LZ169617; 1GCRYDEK4LZ140179 | 1GCRYDEK4LZ122751; 1GCRYDEK4LZ175126 | 1GCRYDEK4LZ183744

1GCRYDEK4LZ148458 | 1GCRYDEK4LZ177104; 1GCRYDEK4LZ190967 | 1GCRYDEK4LZ126301 | 1GCRYDEK4LZ102435; 1GCRYDEK4LZ144278 | 1GCRYDEK4LZ180584 |

1GCRYDEK4LZ173473

; 1GCRYDEK4LZ119817; 1GCRYDEK4LZ147150 | 1GCRYDEK4LZ107067 | 1GCRYDEK4LZ150422; 1GCRYDEK4LZ117601 | 1GCRYDEK4LZ166846 | 1GCRYDEK4LZ171934 | 1GCRYDEK4LZ160237; 1GCRYDEK4LZ113063; 1GCRYDEK4LZ181637 | 1GCRYDEK4LZ151019 | 1GCRYDEK4LZ101396; 1GCRYDEK4LZ189107 | 1GCRYDEK4LZ147682

1GCRYDEK4LZ106436 | 1GCRYDEK4LZ185669 | 1GCRYDEK4LZ100426 | 1GCRYDEK4LZ149500 | 1GCRYDEK4LZ184652 | 1GCRYDEK4LZ181640; 1GCRYDEK4LZ156625 | 1GCRYDEK4LZ192797 | 1GCRYDEK4LZ160853 | 1GCRYDEK4LZ133846 | 1GCRYDEK4LZ147472 | 1GCRYDEK4LZ140912 | 1GCRYDEK4LZ176924 | 1GCRYDEK4LZ186420 | 1GCRYDEK4LZ197157 | 1GCRYDEK4LZ144524 | 1GCRYDEK4LZ153207 | 1GCRYDEK4LZ170167 | 1GCRYDEK4LZ100801 | 1GCRYDEK4LZ136813; 1GCRYDEK4LZ144359 | 1GCRYDEK4LZ110597 | 1GCRYDEK4LZ132583; 1GCRYDEK4LZ132793 | 1GCRYDEK4LZ192086; 1GCRYDEK4LZ152610 | 1GCRYDEK4LZ189236; 1GCRYDEK4LZ110308 | 1GCRYDEK4LZ129683; 1GCRYDEK4LZ154860 | 1GCRYDEK4LZ178642 | 1GCRYDEK4LZ120904 | 1GCRYDEK4LZ133586 | 1GCRYDEK4LZ104881 | 1GCRYDEK4LZ167415; 1GCRYDEK4LZ178656 | 1GCRYDEK4LZ103102; 1GCRYDEK4LZ173392 | 1GCRYDEK4LZ187602 | 1GCRYDEK4LZ169908 | 1GCRYDEK4LZ145558 | 1GCRYDEK4LZ119865 | 1GCRYDEK4LZ164935 | 1GCRYDEK4LZ147097; 1GCRYDEK4LZ110437; 1GCRYDEK4LZ109983; 1GCRYDEK4LZ175286 | 1GCRYDEK4LZ172954; 1GCRYDEK4LZ132776; 1GCRYDEK4LZ118649 | 1GCRYDEK4LZ190208 | 1GCRYDEK4LZ101480; 1GCRYDEK4LZ196610; 1GCRYDEK4LZ147892 | 1GCRYDEK4LZ183050 | 1GCRYDEK4LZ110521 | 1GCRYDEK4LZ121552 | 1GCRYDEK4LZ153448; 1GCRYDEK4LZ159248 | 1GCRYDEK4LZ144670; 1GCRYDEK4LZ135483 | 1GCRYDEK4LZ128033; 1GCRYDEK4LZ154003 | 1GCRYDEK4LZ158858 | 1GCRYDEK4LZ113726 | 1GCRYDEK4LZ180150 | 1GCRYDEK4LZ136133 | 1GCRYDEK4LZ168774 | 1GCRYDEK4LZ115900

1GCRYDEK4LZ106601 |

1GCRYDEK4LZ166281

| 1GCRYDEK4LZ165826 | 1GCRYDEK4LZ131482; 1GCRYDEK4LZ117288 | 1GCRYDEK4LZ190113 | 1GCRYDEK4LZ108283; 1GCRYDEK4LZ110387 | 1GCRYDEK4LZ164160; 1GCRYDEK4LZ171013

1GCRYDEK4LZ186496 | 1GCRYDEK4LZ162070 | 1GCRYDEK4LZ104668; 1GCRYDEK4LZ130297 | 1GCRYDEK4LZ131627 | 1GCRYDEK4LZ171660 |

1GCRYDEK4LZ148816

| 1GCRYDEK4LZ117548; 1GCRYDEK4LZ133202

1GCRYDEK4LZ164465 | 1GCRYDEK4LZ169052; 1GCRYDEK4LZ178902 | 1GCRYDEK4LZ179385; 1GCRYDEK4LZ128534; 1GCRYDEK4LZ126024

1GCRYDEK4LZ190094 | 1GCRYDEK4LZ193206 | 1GCRYDEK4LZ114259 | 1GCRYDEK4LZ133281 | 1GCRYDEK4LZ186577 | 1GCRYDEK4LZ126959 | 1GCRYDEK4LZ176454 | 1GCRYDEK4LZ127304 | 1GCRYDEK4LZ135287 | 1GCRYDEK4LZ193660 | 1GCRYDEK4LZ134656; 1GCRYDEK4LZ141400; 1GCRYDEK4LZ134074; 1GCRYDEK4LZ119283; 1GCRYDEK4LZ145205 | 1GCRYDEK4LZ159590 | 1GCRYDEK4LZ145155 | 1GCRYDEK4LZ137816 | 1GCRYDEK4LZ136987 | 1GCRYDEK4LZ196428 | 1GCRYDEK4LZ190774; 1GCRYDEK4LZ144247 | 1GCRYDEK4LZ131191 | 1GCRYDEK4LZ134964; 1GCRYDEK4LZ155281; 1GCRYDEK4LZ116965 | 1GCRYDEK4LZ119719; 1GCRYDEK4LZ196980 | 1GCRYDEK4LZ113564 | 1GCRYDEK4LZ140490 | 1GCRYDEK4LZ119106; 1GCRYDEK4LZ103472; 1GCRYDEK4LZ173554 | 1GCRYDEK4LZ137413 | 1GCRYDEK4LZ126332 | 1GCRYDEK4LZ150789; 1GCRYDEK4LZ116898 | 1GCRYDEK4LZ182786 | 1GCRYDEK4LZ156981; 1GCRYDEK4LZ171979

1GCRYDEK4LZ146242 | 1GCRYDEK4LZ147018; 1GCRYDEK4LZ147052 | 1GCRYDEK4LZ198888 | 1GCRYDEK4LZ172243; 1GCRYDEK4LZ196297 | 1GCRYDEK4LZ119946 | 1GCRYDEK4LZ130610 | 1GCRYDEK4LZ103844 | 1GCRYDEK4LZ103066 | 1GCRYDEK4LZ188233 | 1GCRYDEK4LZ101883 | 1GCRYDEK4LZ150937 | 1GCRYDEK4LZ149867; 1GCRYDEK4LZ147603 | 1GCRYDEK4LZ191200; 1GCRYDEK4LZ198292 | 1GCRYDEK4LZ106677 | 1GCRYDEK4LZ123253; 1GCRYDEK4LZ167592

1GCRYDEK4LZ188703; 1GCRYDEK4LZ173683 | 1GCRYDEK4LZ104850 | 1GCRYDEK4LZ103052 | 1GCRYDEK4LZ132731 | 1GCRYDEK4LZ149156; 1GCRYDEK4LZ150792; 1GCRYDEK4LZ118053 | 1GCRYDEK4LZ115816; 1GCRYDEK4LZ162053 | 1GCRYDEK4LZ164658 | 1GCRYDEK4LZ146547 | 1GCRYDEK4LZ120563 | 1GCRYDEK4LZ180763 | 1GCRYDEK4LZ154423 | 1GCRYDEK4LZ148167

1GCRYDEK4LZ191441 | 1GCRYDEK4LZ196655 | 1GCRYDEK4LZ108882 | 1GCRYDEK4LZ129781 | 1GCRYDEK4LZ101169 | 1GCRYDEK4LZ179998 | 1GCRYDEK4LZ101303; 1GCRYDEK4LZ181668; 1GCRYDEK4LZ122913; 1GCRYDEK4LZ145818; 1GCRYDEK4LZ101799; 1GCRYDEK4LZ110809 | 1GCRYDEK4LZ141106 | 1GCRYDEK4LZ117484 | 1GCRYDEK4LZ142823 | 1GCRYDEK4LZ193772 | 1GCRYDEK4LZ112947; 1GCRYDEK4LZ116349 | 1GCRYDEK4LZ170850 | 1GCRYDEK4LZ151487 | 1GCRYDEK4LZ166703 | 1GCRYDEK4LZ196574; 1GCRYDEK4LZ141932; 1GCRYDEK4LZ167074 | 1GCRYDEK4LZ137878; 1GCRYDEK4LZ111443 | 1GCRYDEK4LZ142899 | 1GCRYDEK4LZ165194 | 1GCRYDEK4LZ125861 | 1GCRYDEK4LZ175594 | 1GCRYDEK4LZ115671; 1GCRYDEK4LZ109241 | 1GCRYDEK4LZ117033 | 1GCRYDEK4LZ111054; 1GCRYDEK4LZ144233 | 1GCRYDEK4LZ188877 | 1GCRYDEK4LZ143972 | 1GCRYDEK4LZ185350 | 1GCRYDEK4LZ126251 | 1GCRYDEK4LZ131465; 1GCRYDEK4LZ100488 | 1GCRYDEK4LZ180357 | 1GCRYDEK4LZ197238 | 1GCRYDEK4LZ158715 | 1GCRYDEK4LZ139517; 1GCRYDEK4LZ168743 | 1GCRYDEK4LZ117615 | 1GCRYDEK4LZ142398 | 1GCRYDEK4LZ105609 | 1GCRYDEK4LZ174218; 1GCRYDEK4LZ114701 | 1GCRYDEK4LZ131398 | 1GCRYDEK4LZ160254 | 1GCRYDEK4LZ128310; 1GCRYDEK4LZ124970 | 1GCRYDEK4LZ154468; 1GCRYDEK4LZ148752; 1GCRYDEK4LZ116626; 1GCRYDEK4LZ108588; 1GCRYDEK4LZ177782 | 1GCRYDEK4LZ166538 | 1GCRYDEK4LZ187549; 1GCRYDEK4LZ179547 | 1GCRYDEK4LZ158231 | 1GCRYDEK4LZ152946

1GCRYDEK4LZ109773

; 1GCRYDEK4LZ163980 | 1GCRYDEK4LZ162912 | 1GCRYDEK4LZ190905 | 1GCRYDEK4LZ181055; 1GCRYDEK4LZ188197; 1GCRYDEK4LZ120028 | 1GCRYDEK4LZ122703 | 1GCRYDEK4LZ155555; 1GCRYDEK4LZ187552 | 1GCRYDEK4LZ191231 | 1GCRYDEK4LZ109594 | 1GCRYDEK4LZ158004 | 1GCRYDEK4LZ156091

1GCRYDEK4LZ152963 | 1GCRYDEK4LZ136228; 1GCRYDEK4LZ172582 | 1GCRYDEK4LZ108932; 1GCRYDEK4LZ167673 | 1GCRYDEK4LZ169276 | 1GCRYDEK4LZ172257

1GCRYDEK4LZ132597 | 1GCRYDEK4LZ170833 | 1GCRYDEK4LZ175451; 1GCRYDEK4LZ181959 | 1GCRYDEK4LZ143843 | 1GCRYDEK4LZ193450 | 1GCRYDEK4LZ149528;

1GCRYDEK4LZ118117

| 1GCRYDEK4LZ109255 | 1GCRYDEK4LZ193478; 1GCRYDEK4LZ106582; 1GCRYDEK4LZ189575 | 1GCRYDEK4LZ137590; 1GCRYDEK4LZ198244 | 1GCRYDEK4LZ177958; 1GCRYDEK4LZ104900; 1GCRYDEK4LZ107005 | 1GCRYDEK4LZ112141; 1GCRYDEK4LZ168368 | 1GCRYDEK4LZ126010 | 1GCRYDEK4LZ194579 | 1GCRYDEK4LZ107408; 1GCRYDEK4LZ173800; 1GCRYDEK4LZ178138; 1GCRYDEK4LZ146791 | 1GCRYDEK4LZ110115; 1GCRYDEK4LZ166927 | 1GCRYDEK4LZ145866; 1GCRYDEK4LZ113953

1GCRYDEK4LZ174364; 1GCRYDEK4LZ158259 | 1GCRYDEK4LZ157760 | 1GCRYDEK4LZ140473 | 1GCRYDEK4LZ117503; 1GCRYDEK4LZ184781 | 1GCRYDEK4LZ187521; 1GCRYDEK4LZ141770 | 1GCRYDEK4LZ197580; 1GCRYDEK4LZ190726 | 1GCRYDEK4LZ181122 | 1GCRYDEK4LZ147813 | 1GCRYDEK4LZ161484

1GCRYDEK4LZ134849

1GCRYDEK4LZ111622 | 1GCRYDEK4LZ148363 | 1GCRYDEK4LZ155099; 1GCRYDEK4LZ151053; 1GCRYDEK4LZ167950 | 1GCRYDEK4LZ177037 |

1GCRYDEK4LZ177748

; 1GCRYDEK4LZ171691 | 1GCRYDEK4LZ122829 | 1GCRYDEK4LZ123544; 1GCRYDEK4LZ143521; 1GCRYDEK4LZ111698 | 1GCRYDEK4LZ124189 | 1GCRYDEK4LZ153398 | 1GCRYDEK4LZ179225; 1GCRYDEK4LZ168645 |

1GCRYDEK4LZ187308

| 1GCRYDEK4LZ189253; 1GCRYDEK4LZ136715; 1GCRYDEK4LZ197496

1GCRYDEK4LZ1513271GCRYDEK4LZ148542 | 1GCRYDEK4LZ125553; 1GCRYDEK4LZ153854 | 1GCRYDEK4LZ102225 | 1GCRYDEK4LZ127576; 1GCRYDEK4LZ147634 | 1GCRYDEK4LZ127951 | 1GCRYDEK4LZ123026 | 1GCRYDEK4LZ174784 | 1GCRYDEK4LZ171030 | 1GCRYDEK4LZ193710; 1GCRYDEK4LZ165308 | 1GCRYDEK4LZ124077 | 1GCRYDEK4LZ146841 | 1GCRYDEK4LZ170508; 1GCRYDEK4LZ139274; 1GCRYDEK4LZ171996; 1GCRYDEK4LZ104539 | 1GCRYDEK4LZ181654 | 1GCRYDEK4LZ112740; 1GCRYDEK4LZ189432 | 1GCRYDEK4LZ158200 | 1GCRYDEK4LZ185154 | 1GCRYDEK4LZ191794 | 1GCRYDEK4LZ165759

1GCRYDEK4LZ175479; 1GCRYDEK4LZ174607 | 1GCRYDEK4LZ166958 | 1GCRYDEK4LZ143275; 1GCRYDEK4LZ125665; 1GCRYDEK4LZ182996 | 1GCRYDEK4LZ193321; 1GCRYDEK4LZ131790; 1GCRYDEK4LZ121731 |

1GCRYDEK4LZ145883

| 1GCRYDEK4LZ124368; 1GCRYDEK4LZ129862; 1GCRYDEK4LZ114858 | 1GCRYDEK4LZ171223; 1GCRYDEK4LZ114990 |

1GCRYDEK4LZ168158

; 1GCRYDEK4LZ198177 | 1GCRYDEK4LZ145849 | 1GCRYDEK4LZ191911 | 1GCRYDEK4LZ183369 | 1GCRYDEK4LZ181217; 1GCRYDEK4LZ104864 | 1GCRYDEK4LZ151814 | 1GCRYDEK4LZ123494 | 1GCRYDEK4LZ149089 | 1GCRYDEK4LZ183579; 1GCRYDEK4LZ146113 | 1GCRYDEK4LZ166765

1GCRYDEK4LZ140652 | 1GCRYDEK4LZ165129 | 1GCRYDEK4LZ149884 | 1GCRYDEK4LZ155541 | 1GCRYDEK4LZ125231; 1GCRYDEK4LZ140523 | 1GCRYDEK4LZ176289 | 1GCRYDEK4LZ128999; 1GCRYDEK4LZ142093 | 1GCRYDEK4LZ132700 | 1GCRYDEK4LZ190807; 1GCRYDEK4LZ142644; 1GCRYDEK4LZ196493 | 1GCRYDEK4LZ165955 | 1GCRYDEK4LZ124290 | 1GCRYDEK4LZ131918 | 1GCRYDEK4LZ152655; 1GCRYDEK4LZ159119 | 1GCRYDEK4LZ104623 | 1GCRYDEK4LZ177135 | 1GCRYDEK4LZ166541

1GCRYDEK4LZ127173 | 1GCRYDEK4LZ128081; 1GCRYDEK4LZ132129 | 1GCRYDEK4LZ182769 | 1GCRYDEK4LZ170413; 1GCRYDEK4LZ173263 | 1GCRYDEK4LZ196560 | 1GCRYDEK4LZ195246 | 1GCRYDEK4LZ111832

1GCRYDEK4LZ168631 | 1GCRYDEK4LZ129456 | 1GCRYDEK4LZ128694 | 1GCRYDEK4LZ169696; 1GCRYDEK4LZ144149 | 1GCRYDEK4LZ118828; 1GCRYDEK4LZ155894; 1GCRYDEK4LZ101009; 1GCRYDEK4LZ106792; 1GCRYDEK4LZ171819 | 1GCRYDEK4LZ110177 | 1GCRYDEK4LZ181136 | 1GCRYDEK4LZ147942 | 1GCRYDEK4LZ140909

1GCRYDEK4LZ150145 | 1GCRYDEK4LZ180178; 1GCRYDEK4LZ111121; 1GCRYDEK4LZ152669 | 1GCRYDEK4LZ155247; 1GCRYDEK4LZ141011; 1GCRYDEK4LZ102130 | 1GCRYDEK4LZ154552 | 1GCRYDEK4LZ125293 | 1GCRYDEK4LZ107196; 1GCRYDEK4LZ144104 | 1GCRYDEK4LZ184621 | 1GCRYDEK4LZ110373; 1GCRYDEK4LZ144443; 1GCRYDEK4LZ187695; 1GCRYDEK4LZ198678; 1GCRYDEK4LZ165664 | 1GCRYDEK4LZ199913; 1GCRYDEK4LZ111393 | 1GCRYDEK4LZ168273 | 1GCRYDEK4LZ102578; 1GCRYDEK4LZ176308 | 1GCRYDEK4LZ136195 | 1GCRYDEK4LZ175448 | 1GCRYDEK4LZ176311

1GCRYDEK4LZ179578 | 1GCRYDEK4LZ187146 | 1GCRYDEK4LZ138884 | 1GCRYDEK4LZ102886; 1GCRYDEK4LZ182335 | 1GCRYDEK4LZ183811; 1GCRYDEK4LZ181010; 1GCRYDEK4LZ140957 | 1GCRYDEK4LZ177507 | 1GCRYDEK4LZ100510 | 1GCRYDEK4LZ179855; 1GCRYDEK4LZ124371 | 1GCRYDEK4LZ141607 | 1GCRYDEK4LZ174168; 1GCRYDEK4LZ106128 | 1GCRYDEK4LZ143048 | 1GCRYDEK4LZ107070 | 1GCRYDEK4LZ120398; 1GCRYDEK4LZ157001; 1GCRYDEK4LZ127688 | 1GCRYDEK4LZ109479; 1GCRYDEK4LZ131854

1GCRYDEK4LZ123656 | 1GCRYDEK4LZ168550; 1GCRYDEK4LZ186756

1GCRYDEK4LZ138318 | 1GCRYDEK4LZ141056 | 1GCRYDEK4LZ100314 | 1GCRYDEK4LZ116657 | 1GCRYDEK4LZ145401

1GCRYDEK4LZ122524

| 1GCRYDEK4LZ141008 | 1GCRYDEK4LZ129215 | 1GCRYDEK4LZ107523

1GCRYDEK4LZ176986 | 1GCRYDEK4LZ143955

1GCRYDEK4LZ195733; 1GCRYDEK4LZ162845 | 1GCRYDEK4LZ128100

1GCRYDEK4LZ192914

1GCRYDEK4LZ105724 | 1GCRYDEK4LZ141073 | 1GCRYDEK4LZ197465 | 1GCRYDEK4LZ140327 | 1GCRYDEK4LZ156088

1GCRYDEK4LZ177359 | 1GCRYDEK4LZ193562 | 1GCRYDEK4LZ117369; 1GCRYDEK4LZ118263 | 1GCRYDEK4LZ106680; 1GCRYDEK4LZ190886; 1GCRYDEK4LZ135919; 1GCRYDEK4LZ131286 | 1GCRYDEK4LZ190421 | 1GCRYDEK4LZ147195; 1GCRYDEK4LZ156785; 1GCRYDEK4LZ158472 | 1GCRYDEK4LZ110485 | 1GCRYDEK4LZ193626; 1GCRYDEK4LZ178026; 1GCRYDEK4LZ103665 | 1GCRYDEK4LZ198101 | 1GCRYDEK4LZ115864 | 1GCRYDEK4LZ116495 | 1GCRYDEK4LZ171612 | 1GCRYDEK4LZ187017

1GCRYDEK4LZ167124; 1GCRYDEK4LZ181394 | 1GCRYDEK4LZ123222; 1GCRYDEK4LZ104878 | 1GCRYDEK4LZ165566 | 1GCRYDEK4LZ107571; 1GCRYDEK4LZ158634; 1GCRYDEK4LZ129196; 1GCRYDEK4LZ132552 | 1GCRYDEK4LZ141543 | 1GCRYDEK4LZ193447; 1GCRYDEK4LZ112091; 1GCRYDEK4LZ168225 | 1GCRYDEK4LZ106162; 1GCRYDEK4LZ184246 | 1GCRYDEK4LZ173540 | 1GCRYDEK4LZ148993; 1GCRYDEK4LZ128016; 1GCRYDEK4LZ138786 | 1GCRYDEK4LZ162151; 1GCRYDEK4LZ117856 | 1GCRYDEK4LZ197093 | 1GCRYDEK4LZ100295 | 1GCRYDEK4LZ148413; 1GCRYDEK4LZ184537 | 1GCRYDEK4LZ126833; 1GCRYDEK4LZ100524; 1GCRYDEK4LZ151246 |

1GCRYDEK4LZ170976

| 1GCRYDEK4LZ165518; 1GCRYDEK4LZ100636

1GCRYDEK4LZ173330 | 1GCRYDEK4LZ146399 |

1GCRYDEK4LZ152011

| 1GCRYDEK4LZ108493; 1GCRYDEK4LZ197885 | 1GCRYDEK4LZ137914; 1GCRYDEK4LZ165695 | 1GCRYDEK4LZ146970; 1GCRYDEK4LZ195859 | 1GCRYDEK4LZ182528 | 1GCRYDEK4LZ112981;

1GCRYDEK4LZ148461

| 1GCRYDEK4LZ165700 | 1GCRYDEK4LZ147987 | 1GCRYDEK4LZ171643 | 1GCRYDEK4LZ115170 | 1GCRYDEK4LZ131420 | 1GCRYDEK4LZ143891;

1GCRYDEK4LZ142305

| 1GCRYDEK4LZ138061; 1GCRYDEK4LZ188247 | 1GCRYDEK4LZ197675

1GCRYDEK4LZ137055; 1GCRYDEK4LZ159279 | 1GCRYDEK4LZ147732 | 1GCRYDEK4LZ189057; 1GCRYDEK4LZ118134; 1GCRYDEK4LZ122068; 1GCRYDEK4LZ179841

1GCRYDEK4LZ140053

1GCRYDEK4LZ120692 | 1GCRYDEK4LZ176115 | 1GCRYDEK4LZ194310 | 1GCRYDEK4LZ185624; 1GCRYDEK4LZ184179; 1GCRYDEK4LZ159461 | 1GCRYDEK4LZ160707 | 1GCRYDEK4LZ178236

1GCRYDEK4LZ160299 | 1GCRYDEK4LZ199958

1GCRYDEK4LZ105884 | 1GCRYDEK4LZ113905 | 1GCRYDEK4LZ115329 | 1GCRYDEK4LZ108946 | 1GCRYDEK4LZ193190

1GCRYDEK4LZ111779 | 1GCRYDEK4LZ196557; 1GCRYDEK4LZ171304; 1GCRYDEK4LZ169827; 1GCRYDEK4LZ137010; 1GCRYDEK4LZ176874 | 1GCRYDEK4LZ151196 | 1GCRYDEK4LZ127495 | 1GCRYDEK4LZ113340; 1GCRYDEK4LZ160383; 1GCRYDEK4LZ103035; 1GCRYDEK4LZ144748 | 1GCRYDEK4LZ175658; 1GCRYDEK4LZ118375 | 1GCRYDEK4LZ124452 | 1GCRYDEK4LZ169391; 1GCRYDEK4LZ178639 | 1GCRYDEK4LZ199121 | 1GCRYDEK4LZ113225 | 1GCRYDEK4LZ150811; 1GCRYDEK4LZ185042

1GCRYDEK4LZ162389 | 1GCRYDEK4LZ124726 | 1GCRYDEK4LZ176888; 1GCRYDEK4LZ172534 | 1GCRYDEK4LZ118893 | 1GCRYDEK4LZ155572 | 1GCRYDEK4LZ168886 | 1GCRYDEK4LZ180942 | 1GCRYDEK4LZ116674; 1GCRYDEK4LZ128503 | 1GCRYDEK4LZ160223

1GCRYDEK4LZ111068 | 1GCRYDEK4LZ105738 | 1GCRYDEK4LZ133085 | 1GCRYDEK4LZ147522; 1GCRYDEK4LZ126038; 1GCRYDEK4LZ134088 | 1GCRYDEK4LZ127822 | 1GCRYDEK4LZ154728 | 1GCRYDEK4LZ105433 | 1GCRYDEK4LZ101740; 1GCRYDEK4LZ186126 | 1GCRYDEK4LZ118389; 1GCRYDEK4LZ166460; 1GCRYDEK4LZ147911 | 1GCRYDEK4LZ131322 | 1GCRYDEK4LZ182299 | 1GCRYDEK4LZ164840 | 1GCRYDEK4LZ177491 | 1GCRYDEK4LZ112513 | 1GCRYDEK4LZ133409; 1GCRYDEK4LZ130316 | 1GCRYDEK4LZ153465 | 1GCRYDEK4LZ151828; 1GCRYDEK4LZ147861 | 1GCRYDEK4LZ132020 | 1GCRYDEK4LZ112768 | 1GCRYDEK4LZ185395; 1GCRYDEK4LZ109580 | 1GCRYDEK4LZ138979; 1GCRYDEK4LZ160061 | 1GCRYDEK4LZ190371 | 1GCRYDEK4LZ124791 | 1GCRYDEK4LZ168760 | 1GCRYDEK4LZ158083 | 1GCRYDEK4LZ137654 | 1GCRYDEK4LZ113709 | 1GCRYDEK4LZ126265 | 1GCRYDEK4LZ141154; 1GCRYDEK4LZ100362 | 1GCRYDEK4LZ169150 | 1GCRYDEK4LZ117839 | 1GCRYDEK4LZ158262; 1GCRYDEK4LZ112897 | 1GCRYDEK4LZ198311; 1GCRYDEK4LZ134902; 1GCRYDEK4LZ183940 | 1GCRYDEK4LZ173912; 1GCRYDEK4LZ110678; 1GCRYDEK4LZ137833; 1GCRYDEK4LZ146077; 1GCRYDEK4LZ141364 | 1GCRYDEK4LZ117193; 1GCRYDEK4LZ170993

1GCRYDEK4LZ100037 | 1GCRYDEK4LZ177202 | 1GCRYDEK4LZ170458; 1GCRYDEK4LZ171061 | 1GCRYDEK4LZ189964 | 1GCRYDEK4LZ186921 | 1GCRYDEK4LZ158164; 1GCRYDEK4LZ192234 | 1GCRYDEK4LZ121759; 1GCRYDEK4LZ173778 | 1GCRYDEK4LZ190547; 1GCRYDEK4LZ168807 | 1GCRYDEK4LZ130848; 1GCRYDEK4LZ191150 | 1GCRYDEK4LZ124273; 1GCRYDEK4LZ165888

1GCRYDEK4LZ154499 | 1GCRYDEK4LZ139596 | 1GCRYDEK4LZ198163 | 1GCRYDEK4LZ105903 | 1GCRYDEK4LZ104105; 1GCRYDEK4LZ159315; 1GCRYDEK4LZ141946

1GCRYDEK4LZ138206 | 1GCRYDEK4LZ137234 | 1GCRYDEK4LZ122006 | 1GCRYDEK4LZ102595 | 1GCRYDEK4LZ154082 | 1GCRYDEK4LZ162165 | 1GCRYDEK4LZ164112 | 1GCRYDEK4LZ150503

1GCRYDEK4LZ112964 | 1GCRYDEK4LZ153658; 1GCRYDEK4LZ157953 | 1GCRYDEK4LZ113810; 1GCRYDEK4LZ188359 | 1GCRYDEK4LZ162828 | 1GCRYDEK4LZ139579 | 1GCRYDEK4LZ175272 | 1GCRYDEK4LZ112835; 1GCRYDEK4LZ139629 | 1GCRYDEK4LZ135810 | 1GCRYDEK4LZ154275 | 1GCRYDEK4LZ100555 | 1GCRYDEK4LZ135600; 1GCRYDEK4LZ150582 | 1GCRYDEK4LZ110860; 1GCRYDEK4LZ156222 | 1GCRYDEK4LZ153370 | 1GCRYDEK4LZ191942; 1GCRYDEK4LZ125620 | 1GCRYDEK4LZ171609; 1GCRYDEK4LZ109417 | 1GCRYDEK4LZ115492 | 1GCRYDEK4LZ179094; 1GCRYDEK4LZ186157 | 1GCRYDEK4LZ181265; 1GCRYDEK4LZ179077; 1GCRYDEK4LZ162988 | 1GCRYDEK4LZ156219 | 1GCRYDEK4LZ163672; 1GCRYDEK4LZ183212 | 1GCRYDEK4LZ105044 | 1GCRYDEK4LZ144538; 1GCRYDEK4LZ116402 | 1GCRYDEK4LZ110955; 1GCRYDEK4LZ151408; 1GCRYDEK4LZ156026 | 1GCRYDEK4LZ129179; 1GCRYDEK4LZ163185;

1GCRYDEK4LZ1812481GCRYDEK4LZ119350; 1GCRYDEK4LZ119512 | 1GCRYDEK4LZ160562; 1GCRYDEK4LZ122149

1GCRYDEK4LZ178396; 1GCRYDEK4LZ136035 | 1GCRYDEK4LZ196347; 1GCRYDEK4LZ197403; 1GCRYDEK4LZ183565 | 1GCRYDEK4LZ109059 | 1GCRYDEK4LZ149058 | 1GCRYDEK4LZ113466; 1GCRYDEK4LZ105352; 1GCRYDEK4LZ174591 | 1GCRYDEK4LZ169200 | 1GCRYDEK4LZ105710 | 1GCRYDEK4LZ182450; 1GCRYDEK4LZ104444 | 1GCRYDEK4LZ150484; 1GCRYDEK4LZ176521 | 1GCRYDEK4LZ115959; 1GCRYDEK4LZ173599 | 1GCRYDEK4LZ187292 | 1GCRYDEK4LZ195747 | 1GCRYDEK4LZ138397

1GCRYDEK4LZ127769; 1GCRYDEK4LZ142174 | 1GCRYDEK4LZ102824 | 1GCRYDEK4LZ134124 | 1GCRYDEK4LZ192587 | 1GCRYDEK4LZ153966

1GCRYDEK4LZ152834 | 1GCRYDEK4LZ173523 | 1GCRYDEK4LZ169309; 1GCRYDEK4LZ168547 | 1GCRYDEK4LZ140618; 1GCRYDEK4LZ187504 |

1GCRYDEK4LZ187180

; 1GCRYDEK4LZ189348 | 1GCRYDEK4LZ132549 | 1GCRYDEK4LZ178088 | 1GCRYDEK4LZ128985 | 1GCRYDEK4LZ177975 | 1GCRYDEK4LZ198910; 1GCRYDEK4LZ130851; 1GCRYDEK4LZ176809; 1GCRYDEK4LZ139355 | 1GCRYDEK4LZ100815 | 1GCRYDEK4LZ105366 | 1GCRYDEK4LZ164241; 1GCRYDEK4LZ155474 | 1GCRYDEK4LZ131272 | 1GCRYDEK4LZ120238 | 1GCRYDEK4LZ137508; 1GCRYDEK4LZ168600 | 1GCRYDEK4LZ178785 | 1GCRYDEK4LZ123723 | 1GCRYDEK4LZ115105 | 1GCRYDEK4LZ156575 | 1GCRYDEK4LZ184568; 1GCRYDEK4LZ199118 | 1GCRYDEK4LZ116593 | 1GCRYDEK4LZ173621 | 1GCRYDEK4LZ197983 | 1GCRYDEK4LZ126119; 1GCRYDEK4LZ119459; 1GCRYDEK4LZ125763 | 1GCRYDEK4LZ167253 | 1GCRYDEK4LZ125746; 1GCRYDEK4LZ170640 | 1GCRYDEK4LZ196199; 1GCRYDEK4LZ172338 | 1GCRYDEK4LZ145026 | 1GCRYDEK4LZ130395 | 1GCRYDEK4LZ160805; 1GCRYDEK4LZ147939 | 1GCRYDEK4LZ181072 | 1GCRYDEK4LZ194064

1GCRYDEK4LZ102497; 1GCRYDEK4LZ106629; 1GCRYDEK4LZ178558; 1GCRYDEK4LZ159024 | 1GCRYDEK4LZ157970; 1GCRYDEK4LZ170752 | 1GCRYDEK4LZ138027 | 1GCRYDEK4LZ156477; 1GCRYDEK4LZ117727 | 1GCRYDEK4LZ116321 | 1GCRYDEK4LZ176406 | 1GCRYDEK4LZ119848; 1GCRYDEK4LZ104279 | 1GCRYDEK4LZ159377 | 1GCRYDEK4LZ136942 | 1GCRYDEK4LZ170296 | 1GCRYDEK4LZ178835 | 1GCRYDEK4LZ152638 | 1GCRYDEK4LZ169553; 1GCRYDEK4LZ144720 | 1GCRYDEK4LZ186207 | 1GCRYDEK4LZ103746; 1GCRYDEK4LZ199426 | 1GCRYDEK4LZ170346 | 1GCRYDEK4LZ112169; 1GCRYDEK4LZ150453 | 1GCRYDEK4LZ148279 | 1GCRYDEK4LZ193366; 1GCRYDEK4LZ170427 | 1GCRYDEK4LZ156429 | 1GCRYDEK4LZ132678 | 1GCRYDEK4LZ139680 | 1GCRYDEK4LZ120854 | 1GCRYDEK4LZ175238; 1GCRYDEK4LZ195019 | 1GCRYDEK4LZ139713 | 1GCRYDEK4LZ160206 | 1GCRYDEK4LZ119915 | 1GCRYDEK4LZ138383 | 1GCRYDEK4LZ184313; 1GCRYDEK4LZ156463

1GCRYDEK4LZ121941; 1GCRYDEK4LZ103696 | 1GCRYDEK4LZ172405 | 1GCRYDEK4LZ164644; 1GCRYDEK4LZ119669 | 1GCRYDEK4LZ177619 | 1GCRYDEK4LZ164546 | 1GCRYDEK4LZ152073 | 1GCRYDEK4LZ198616 | 1GCRYDEK4LZ171738 | 1GCRYDEK4LZ176518 | 1GCRYDEK4LZ154356 | 1GCRYDEK4LZ124046 | 1GCRYDEK4LZ188572; 1GCRYDEK4LZ163199 | 1GCRYDEK4LZ195411 | 1GCRYDEK4LZ197515; 1GCRYDEK4LZ153403 | 1GCRYDEK4LZ148198 | 1GCRYDEK4LZ111541 | 1GCRYDEK4LZ153756; 1GCRYDEK4LZ115301 | 1GCRYDEK4LZ189396 | 1GCRYDEK4LZ126511

1GCRYDEK4LZ192900 | 1GCRYDEK4LZ118750 | 1GCRYDEK4LZ107411 | 1GCRYDEK4LZ130753 | 1GCRYDEK4LZ132955; 1GCRYDEK4LZ142708 | 1GCRYDEK4LZ132826; 1GCRYDEK4LZ157743 | 1GCRYDEK4LZ102709 | 1GCRYDEK4LZ116478 | 1GCRYDEK4LZ186725; 1GCRYDEK4LZ173327; 1GCRYDEK4LZ111071; 1GCRYDEK4LZ153661 | 1GCRYDEK4LZ172906; 1GCRYDEK4LZ177071 | 1GCRYDEK4LZ158651; 1GCRYDEK4LZ176602 | 1GCRYDEK4LZ127593

1GCRYDEK4LZ185834; 1GCRYDEK4LZ181427; 1GCRYDEK4LZ117114

1GCRYDEK4LZ139792 | 1GCRYDEK4LZ109398 | 1GCRYDEK4LZ178768 | 1GCRYDEK4LZ187437

1GCRYDEK4LZ170539 | 1GCRYDEK4LZ157032 | 1GCRYDEK4LZ129473

1GCRYDEK4LZ172131 | 1GCRYDEK4LZ114603; 1GCRYDEK4LZ100233 | 1GCRYDEK4LZ154339

1GCRYDEK4LZ112026 | 1GCRYDEK4LZ145222; 1GCRYDEK4LZ193058 | 1GCRYDEK4LZ121907 | 1GCRYDEK4LZ162697; 1GCRYDEK4LZ122569; 1GCRYDEK4LZ198535; 1GCRYDEK4LZ102452 | 1GCRYDEK4LZ170606 | 1GCRYDEK4LZ153773 | 1GCRYDEK4LZ192430 | 1GCRYDEK4LZ195635 | 1GCRYDEK4LZ185297; 1GCRYDEK4LZ115895

1GCRYDEK4LZ136598 | 1GCRYDEK4LZ156589; 1GCRYDEK4LZ195960; 1GCRYDEK4LZ115038 | 1GCRYDEK4LZ151330 | 1GCRYDEK4LZ108610 | 1GCRYDEK4LZ199491 | 1GCRYDEK4LZ104122; 1GCRYDEK4LZ158780 | 1GCRYDEK4LZ179533 | 1GCRYDEK4LZ116576 | 1GCRYDEK4LZ184957 | 1GCRYDEK4LZ104394 | 1GCRYDEK4LZ168189 | 1GCRYDEK4LZ134205; 1GCRYDEK4LZ192184; 1GCRYDEK4LZ103648 | 1GCRYDEK4LZ102094 | 1GCRYDEK4LZ141266 | 1GCRYDEK4LZ173750; 1GCRYDEK4LZ170119; 1GCRYDEK4LZ148265; 1GCRYDEK4LZ122166; 1GCRYDEK4LZ150548 | 1GCRYDEK4LZ130543; 1GCRYDEK4LZ115184; 1GCRYDEK4LZ143339; 1GCRYDEK4LZ141459 | 1GCRYDEK4LZ186594; 1GCRYDEK4LZ141168 | 1GCRYDEK4LZ186773 | 1GCRYDEK4LZ140019 | 1GCRYDEK4LZ117128 | 1GCRYDEK4LZ199801 | 1GCRYDEK4LZ143003

1GCRYDEK4LZ149741 | 1GCRYDEK4LZ157208 | 1GCRYDEK4LZ190502 | 1GCRYDEK4LZ145561 | 1GCRYDEK4LZ164966; 1GCRYDEK4LZ100216

1GCRYDEK4LZ114343 | 1GCRYDEK4LZ122653 | 1GCRYDEK4LZ136570; 1GCRYDEK4LZ148329

1GCRYDEK4LZ176423; 1GCRYDEK4LZ136665 | 1GCRYDEK4LZ183176; 1GCRYDEK4LZ172159 | 1GCRYDEK4LZ148380; 1GCRYDEK4LZ106842 | 1GCRYDEK4LZ190046 | 1GCRYDEK4LZ124239 | 1GCRYDEK4LZ113676 | 1GCRYDEK4LZ112799

1GCRYDEK4LZ143616 | 1GCRYDEK4LZ177524 | 1GCRYDEK4LZ166104 | 1GCRYDEK4LZ194954; 1GCRYDEK4LZ195506 | 1GCRYDEK4LZ163588; 1GCRYDEK4LZ102242; 1GCRYDEK4LZ159945

1GCRYDEK4LZ181346

1GCRYDEK4LZ185204 | 1GCRYDEK4LZ139937

1GCRYDEK4LZ128436 | 1GCRYDEK4LZ189849 | 1GCRYDEK4LZ161694 | 1GCRYDEK4LZ175093; 1GCRYDEK4LZ196817; 1GCRYDEK4LZ164255; 1GCRYDEK4LZ141817; 1GCRYDEK4LZ192413 | 1GCRYDEK4LZ125651 | 1GCRYDEK4LZ177345; 1GCRYDEK4LZ101978; 1GCRYDEK4LZ178219 | 1GCRYDEK4LZ124984

1GCRYDEK4LZ194114; 1GCRYDEK4LZ130462 | 1GCRYDEK4LZ145415; 1GCRYDEK4LZ164773 | 1GCRYDEK4LZ136729 | 1GCRYDEK4LZ198227

1GCRYDEK4LZ147777; 1GCRYDEK4LZ195036; 1GCRYDEK4LZ164806

1GCRYDEK4LZ155961; 1GCRYDEK4LZ124242; 1GCRYDEK4LZ156821; 1GCRYDEK4LZ106999; 1GCRYDEK4LZ195232 | 1GCRYDEK4LZ110132

1GCRYDEK4LZ197966 | 1GCRYDEK4LZ116884 | 1GCRYDEK4LZ193500 | 1GCRYDEK4LZ179192; 1GCRYDEK4LZ107991; 1GCRYDEK4LZ100863 | 1GCRYDEK4LZ192850 | 1GCRYDEK4LZ186658 | 1GCRYDEK4LZ125813

1GCRYDEK4LZ145396 | 1GCRYDEK4LZ177460; 1GCRYDEK4LZ115931; 1GCRYDEK4LZ154535; 1GCRYDEK4LZ139162; 1GCRYDEK4LZ123799 | 1GCRYDEK4LZ176082; 1GCRYDEK4LZ131983 | 1GCRYDEK4LZ182741 | 1GCRYDEK4LZ189947; 1GCRYDEK4LZ195649; 1GCRYDEK4LZ160349 | 1GCRYDEK4LZ168239 | 1GCRYDEK4LZ103231 | 1GCRYDEK4LZ128159 | 1GCRYDEK4LZ139243 | 1GCRYDEK4LZ127934 | 1GCRYDEK4LZ174428 | 1GCRYDEK4LZ119221 | 1GCRYDEK4LZ186840 | 1GCRYDEK4LZ137993 | 1GCRYDEK4LZ169813 | 1GCRYDEK4LZ111345 | 1GCRYDEK4LZ122152; 1GCRYDEK4LZ133197 | 1GCRYDEK4LZ146550; 1GCRYDEK4LZ199409; 1GCRYDEK4LZ128887 | 1GCRYDEK4LZ119591 | 1GCRYDEK4LZ199099 | 1GCRYDEK4LZ196591 | 1GCRYDEK4LZ142501; 1GCRYDEK4LZ185770; 1GCRYDEK4LZ154776; 1GCRYDEK4LZ108994; 1GCRYDEK4LZ118229; 1GCRYDEK4LZ114617 | 1GCRYDEK4LZ175949 | 1GCRYDEK4LZ118599

1GCRYDEK4LZ111569; 1GCRYDEK4LZ100328 | 1GCRYDEK4LZ145642 | 1GCRYDEK4LZ155877 | 1GCRYDEK4LZ129165 | 1GCRYDEK4LZ170797; 1GCRYDEK4LZ165938; 1GCRYDEK4LZ146256 | 1GCRYDEK4LZ137492 | 1GCRYDEK4LZ181041; 1GCRYDEK4LZ132213 | 1GCRYDEK4LZ118862 |

1GCRYDEK4LZ1520391GCRYDEK4LZ125519 | 1GCRYDEK4LZ159850; 1GCRYDEK4LZ199605; 1GCRYDEK4LZ134351 |

1GCRYDEK4LZ149979

; 1GCRYDEK4LZ149111 | 1GCRYDEK4LZ184148 | 1GCRYDEK4LZ188300 | 1GCRYDEK4LZ186174; 1GCRYDEK4LZ164868 | 1GCRYDEK4LZ123558; 1GCRYDEK4LZ192542; 1GCRYDEK4LZ134625; 1GCRYDEK4LZ104573; 1GCRYDEK4LZ172226

1GCRYDEK4LZ128498 | 1GCRYDEK4LZ132261; 1GCRYDEK4LZ150856 | 1GCRYDEK4LZ116755 | 1GCRYDEK4LZ115217 | 1GCRYDEK4LZ148072 | 1GCRYDEK4LZ105870 | 1GCRYDEK4LZ135841 | 1GCRYDEK4LZ168287; 1GCRYDEK4LZ172212; 1GCRYDEK4LZ114813 | 1GCRYDEK4LZ140585; 1GCRYDEK4LZ162733 | 1GCRYDEK4LZ129554 | 1GCRYDEK4LZ198924 | 1GCRYDEK4LZ123043 | 1GCRYDEK4LZ130400; 1GCRYDEK4LZ170198 | 1GCRYDEK4LZ144927

1GCRYDEK4LZ165065; 1GCRYDEK4LZ174977 | 1GCRYDEK4LZ137475 | 1GCRYDEK4LZ127884; 1GCRYDEK4LZ127819 | 1GCRYDEK4LZ179404 | 1GCRYDEK4LZ160111 | 1GCRYDEK4LZ154602 | 1GCRYDEK4LZ192895; 1GCRYDEK4LZ128274; 1GCRYDEK4LZ105156 | 1GCRYDEK4LZ171240 | 1GCRYDEK4LZ181976 | 1GCRYDEK4LZ169133; 1GCRYDEK4LZ131661 |

1GCRYDEK4LZ161937

| 1GCRYDEK4LZ168788; 1GCRYDEK4LZ100474 | 1GCRYDEK4LZ181542 | 1GCRYDEK4LZ199622; 1GCRYDEK4LZ164594 | 1GCRYDEK4LZ194128 | 1GCRYDEK4LZ167687; 1GCRYDEK4LZ169486; 1GCRYDEK4LZ178057 | 1GCRYDEK4LZ118294 | 1GCRYDEK4LZ112821; 1GCRYDEK4LZ153739 | 1GCRYDEK4LZ167558; 1GCRYDEK4LZ191083 | 1GCRYDEK4LZ146855; 1GCRYDEK4LZ189902

1GCRYDEK4LZ165809 | 1GCRYDEK4LZ101785 | 1GCRYDEK4LZ122944 | 1GCRYDEK4LZ190743 | 1GCRYDEK4LZ182495; 1GCRYDEK4LZ194548; 1GCRYDEK4LZ183873; 1GCRYDEK4LZ196641 | 1GCRYDEK4LZ136679 | 1GCRYDEK4LZ193061

1GCRYDEK4LZ150632; 1GCRYDEK4LZ198275 | 1GCRYDEK4LZ114360; 1GCRYDEK4LZ131496

1GCRYDEK4LZ166880 | 1GCRYDEK4LZ189351 | 1GCRYDEK4LZ174106 | 1GCRYDEK4LZ159203; 1GCRYDEK4LZ107554; 1GCRYDEK4LZ129621; 1GCRYDEK4LZ153014; 1GCRYDEK4LZ150923 | 1GCRYDEK4LZ188426 |

1GCRYDEK4LZ186370

; 1GCRYDEK4LZ135452

1GCRYDEK4LZ198969; 1GCRYDEK4LZ181153

1GCRYDEK4LZ180617; 1GCRYDEK4LZ158147; 1GCRYDEK4LZ192041; 1GCRYDEK4LZ184778 | 1GCRYDEK4LZ184750 | 1GCRYDEK4LZ125360; 1GCRYDEK4LZ132194; 1GCRYDEK4LZ118554; 1GCRYDEK4LZ163056 | 1GCRYDEK4LZ195442 | 1GCRYDEK4LZ105481 | 1GCRYDEK4LZ153675 | 1GCRYDEK4LZ137766 | 1GCRYDEK4LZ119302; 1GCRYDEK4LZ170069; 1GCRYDEK4LZ110938 | 1GCRYDEK4LZ197661; 1GCRYDEK4LZ173361 | 1GCRYDEK4LZ187230; 1GCRYDEK4LZ143180 | 1GCRYDEK4LZ153031; 1GCRYDEK4LZ121891; 1GCRYDEK4LZ111877

1GCRYDEK4LZ125004 | 1GCRYDEK4LZ165373

1GCRYDEK4LZ138125; 1GCRYDEK4LZ196333; 1GCRYDEK4LZ181539 | 1GCRYDEK4LZ149268 | 1GCRYDEK4LZ124483 | 1GCRYDEK4LZ152378 | 1GCRYDEK4LZ129229

1GCRYDEK4LZ192475 | 1GCRYDEK4LZ135760 | 1GCRYDEK4LZ190175 | 1GCRYDEK4LZ108851 | 1GCRYDEK4LZ150808 |

1GCRYDEK4LZ171299

; 1GCRYDEK4LZ151389; 1GCRYDEK4LZ150596 | 1GCRYDEK4LZ110633 | 1GCRYDEK4LZ185784; 1GCRYDEK4LZ167771 | 1GCRYDEK4LZ116271 | 1GCRYDEK4LZ117730; 1GCRYDEK4LZ184070 | 1GCRYDEK4LZ170301; 1GCRYDEK4LZ184151

1GCRYDEK4LZ150744

1GCRYDEK4LZ189852 | 1GCRYDEK4LZ145382 | 1GCRYDEK4LZ163350; 1GCRYDEK4LZ188894 | 1GCRYDEK4LZ121289 | 1GCRYDEK4LZ104248 | 1GCRYDEK4LZ109787 | 1GCRYDEK4LZ137220 | 1GCRYDEK4LZ172047; 1GCRYDEK4LZ176244 | 1GCRYDEK4LZ179564 | 1GCRYDEK4LZ115993 | 1GCRYDEK4LZ161601 | 1GCRYDEK4LZ123608 | 1GCRYDEK4LZ177409 | 1GCRYDEK4LZ147973 | 1GCRYDEK4LZ136990 | 1GCRYDEK4LZ185428 | 1GCRYDEK4LZ143454 | 1GCRYDEK4LZ107358 | 1GCRYDEK4LZ172839

1GCRYDEK4LZ163574 | 1GCRYDEK4LZ126637; 1GCRYDEK4LZ148864 | 1GCRYDEK4LZ111359 | 1GCRYDEK4LZ193044; 1GCRYDEK4LZ160156; 1GCRYDEK4LZ178253 | 1GCRYDEK4LZ170041; 1GCRYDEK4LZ148492 | 1GCRYDEK4LZ148010 | 1GCRYDEK4LZ116979 | 1GCRYDEK4LZ164319; 1GCRYDEK4LZ163168; 1GCRYDEK4LZ101625 | 1GCRYDEK4LZ192993; 1GCRYDEK4LZ173036 | 1GCRYDEK4LZ196669; 1GCRYDEK4LZ172551; 1GCRYDEK4LZ154700 | 1GCRYDEK4LZ124662 | 1GCRYDEK4LZ169665; 1GCRYDEK4LZ158178 | 1GCRYDEK4LZ124659; 1GCRYDEK4LZ136343; 1GCRYDEK4LZ120773 | 1GCRYDEK4LZ143714

1GCRYDEK4LZ189043 | 1GCRYDEK4LZ112138; 1GCRYDEK4LZ149187 | 1GCRYDEK4LZ122510 | 1GCRYDEK4LZ162554 | 1GCRYDEK4LZ152221 | 1GCRYDEK4LZ134771; 1GCRYDEK4LZ128713 | 1GCRYDEK4LZ172677; 1GCRYDEK4LZ146743 | 1GCRYDEK4LZ103312; 1GCRYDEK4LZ110695 | 1GCRYDEK4LZ159637 | 1GCRYDEK4LZ170847 | 1GCRYDEK4LZ178270 | 1GCRYDEK4LZ175773; 1GCRYDEK4LZ186319 | 1GCRYDEK4LZ186580 | 1GCRYDEK4LZ120885

1GCRYDEK4LZ138724; 1GCRYDEK4LZ150727 | 1GCRYDEK4LZ157502 | 1GCRYDEK4LZ109689 | 1GCRYDEK4LZ124337; 1GCRYDEK4LZ102483 | 1GCRYDEK4LZ133314 | 1GCRYDEK4LZ183825 | 1GCRYDEK4LZ115265 | 1GCRYDEK4LZ114309 | 1GCRYDEK4LZ163039 | 1GCRYDEK4LZ185767; 1GCRYDEK4LZ161467 | 1GCRYDEK4LZ149870; 1GCRYDEK4LZ117064 | 1GCRYDEK4LZ122250 | 1GCRYDEK4LZ185610 | 1GCRYDEK4LZ191634 | 1GCRYDEK4LZ124628; 1GCRYDEK4LZ108865 | 1GCRYDEK4LZ165325; 1GCRYDEK4LZ187440 | 1GCRYDEK4LZ119011 | 1GCRYDEK4LZ109370 | 1GCRYDEK4LZ185283; 1GCRYDEK4LZ105240 | 1GCRYDEK4LZ163252 | 1GCRYDEK4LZ177376; 1GCRYDEK4LZ134818

1GCRYDEK4LZ145530 | 1GCRYDEK4LZ149450; 1GCRYDEK4LZ172744 | 1GCRYDEK4LZ134172; 1GCRYDEK4LZ108297

1GCRYDEK4LZ146516; 1GCRYDEK4LZ196963 | 1GCRYDEK4LZ161985 | 1GCRYDEK4LZ154387

1GCRYDEK4LZ1589561GCRYDEK4LZ171402 | 1GCRYDEK4LZ131451 | 1GCRYDEK4LZ176728; 1GCRYDEK4LZ164949; 1GCRYDEK4LZ181282 | 1GCRYDEK4LZ137573

1GCRYDEK4LZ112916 | 1GCRYDEK4LZ115122;

1GCRYDEK4LZ122507

; 1GCRYDEK4LZ140702; 1GCRYDEK4LZ155328 | 1GCRYDEK4LZ141378; 1GCRYDEK4LZ178995 | 1GCRYDEK4LZ141462 | 1GCRYDEK4LZ164353; 1GCRYDEK4LZ138593; 1GCRYDEK4LZ186871 | 1GCRYDEK4LZ145589 | 1GCRYDEK4LZ182948; 1GCRYDEK4LZ193934; 1GCRYDEK4LZ131014 | 1GCRYDEK4LZ120305; 1GCRYDEK4LZ115668; 1GCRYDEK4LZ170511

1GCRYDEK4LZ178964 | 1GCRYDEK4LZ178074

1GCRYDEK4LZ199829;

1GCRYDEK4LZ197692

; 1GCRYDEK4LZ110275 | 1GCRYDEK4LZ196073 | 1GCRYDEK4LZ143177 |

1GCRYDEK4LZ112933

| 1GCRYDEK4LZ114004 | 1GCRYDEK4LZ124600 | 1GCRYDEK4LZ130770; 1GCRYDEK4LZ115802; 1GCRYDEK4LZ120630 | 1GCRYDEK4LZ113757 | 1GCRYDEK4LZ158620 | 1GCRYDEK4LZ187776

1GCRYDEK4LZ184649

1GCRYDEK4LZ153692; 1GCRYDEK4LZ152736 | 1GCRYDEK4LZ119168 | 1GCRYDEK4LZ149562 | 1GCRYDEK4LZ125987; 1GCRYDEK4LZ180133 | 1GCRYDEK4LZ168113 | 1GCRYDEK4LZ146290 | 1GCRYDEK4LZ136763 | 1GCRYDEK4LZ179158 | 1GCRYDEK4LZ154972 | 1GCRYDEK4LZ136472 | 1GCRYDEK4LZ107473; 1GCRYDEK4LZ110843 | 1GCRYDEK4LZ121342 | 1GCRYDEK4LZ171285; 1GCRYDEK4LZ124743 | 1GCRYDEK4LZ141252 | 1GCRYDEK4LZ194520 | 1GCRYDEK4LZ134107 | 1GCRYDEK4LZ106663; 1GCRYDEK4LZ156723 | 1GCRYDEK4LZ149318 | 1GCRYDEK4LZ181783; 1GCRYDEK4LZ145091 | 1GCRYDEK4LZ140666 | 1GCRYDEK4LZ187194; 1GCRYDEK4LZ192962 | 1GCRYDEK4LZ190581 | 1GCRYDEK4LZ145544 | 1GCRYDEK4LZ178575 | 1GCRYDEK4LZ132812 | 1GCRYDEK4LZ144832 | 1GCRYDEK4LZ193898 | 1GCRYDEK4LZ103763; 1GCRYDEK4LZ155393; 1GCRYDEK4LZ134267 | 1GCRYDEK4LZ146628; 1GCRYDEK4LZ143342 | 1GCRYDEK4LZ104976 | 1GCRYDEK4LZ196624 | 1GCRYDEK4LZ123821 | 1GCRYDEK4LZ174140 | 1GCRYDEK4LZ155636 | 1GCRYDEK4LZ159993 | 1GCRYDEK4LZ172548;

1GCRYDEK4LZ131353

; 1GCRYDEK4LZ198972 | 1GCRYDEK4LZ151022 | 1GCRYDEK4LZ152512

1GCRYDEK4LZ131384 | 1GCRYDEK4LZ143860

1GCRYDEK4LZ128128 | 1GCRYDEK4LZ161372 | 1GCRYDEK4LZ131658; 1GCRYDEK4LZ109272 | 1GCRYDEK4LZ110583 | 1GCRYDEK4LZ180309 | 1GCRYDEK4LZ196915 | 1GCRYDEK4LZ172016 | 1GCRYDEK4LZ116769; 1GCRYDEK4LZ197594; 1GCRYDEK4LZ161386 | 1GCRYDEK4LZ107392

1GCRYDEK4LZ116397 | 1GCRYDEK4LZ140425 | 1GCRYDEK4LZ129182; 1GCRYDEK4LZ172940 | 1GCRYDEK4LZ113421 | 1GCRYDEK4LZ165485; 1GCRYDEK4LZ189690

1GCRYDEK4LZ107201; 1GCRYDEK4LZ113290 | 1GCRYDEK4LZ141669 | 1GCRYDEK4LZ182366; 1GCRYDEK4LZ188782 | 1GCRYDEK4LZ196056 | 1GCRYDEK4LZ140697 | 1GCRYDEK4LZ152381 | 1GCRYDEK4LZ172579; 1GCRYDEK4LZ162909 | 1GCRYDEK4LZ135404 | 1GCRYDEK4LZ137797; 1GCRYDEK4LZ191701; 1GCRYDEK4LZ107344 | 1GCRYDEK4LZ130039 | 1GCRYDEK4LZ108154; 1GCRYDEK4LZ148623 | 1GCRYDEK4LZ173294 | 1GCRYDEK4LZ136360 | 1GCRYDEK4LZ100460; 1GCRYDEK4LZ164921; 1GCRYDEK4LZ103682 | 1GCRYDEK4LZ130512; 1GCRYDEK4LZ158052 | 1GCRYDEK4LZ186241 | 1GCRYDEK4LZ159766 | 1GCRYDEK4LZ120403; 1GCRYDEK4LZ107215 | 1GCRYDEK4LZ145740 | 1GCRYDEK4LZ140022; 1GCRYDEK4LZ159928 | 1GCRYDEK4LZ176194 | 1GCRYDEK4LZ103049 | 1GCRYDEK4LZ181850 | 1GCRYDEK4LZ199006; 1GCRYDEK4LZ199250; 1GCRYDEK4LZ129344; 1GCRYDEK4LZ107893 | 1GCRYDEK4LZ132681 | 1GCRYDEK4LZ111409 | 1GCRYDEK4LZ176048 | 1GCRYDEK4LZ185462 | 1GCRYDEK4LZ111538; 1GCRYDEK4LZ143325; 1GCRYDEK4LZ185591; 1GCRYDEK4LZ157788 | 1GCRYDEK4LZ156267

1GCRYDEK4LZ120093 | 1GCRYDEK4LZ191469; 1GCRYDEK4LZ122460 | 1GCRYDEK4LZ181458 | 1GCRYDEK4LZ190001 | 1GCRYDEK4LZ107618 | 1GCRYDEK4LZ195943 | 1GCRYDEK4LZ155717; 1GCRYDEK4LZ162764 | 1GCRYDEK4LZ137542 | 1GCRYDEK4LZ177832 | 1GCRYDEK4LZ173697 | 1GCRYDEK4LZ160013; 1GCRYDEK4LZ111135; 1GCRYDEK4LZ170685; 1GCRYDEK4LZ190063; 1GCRYDEK4LZ125228 | 1GCRYDEK4LZ102323 | 1GCRYDEK4LZ160576 | 1GCRYDEK4LZ133782; 1GCRYDEK4LZ106145

1GCRYDEK4LZ156141 | 1GCRYDEK4LZ123706; 1GCRYDEK4LZ170623; 1GCRYDEK4LZ137086 | 1GCRYDEK4LZ139601; 1GCRYDEK4LZ192458; 1GCRYDEK4LZ196722 | 1GCRYDEK4LZ199765; 1GCRYDEK4LZ158097 | 1GCRYDEK4LZ193187; 1GCRYDEK4LZ153305 | 1GCRYDEK4LZ175630 | 1GCRYDEK4LZ123382 | 1GCRYDEK4LZ149786 | 1GCRYDEK4LZ189611

1GCRYDEK4LZ164224 | 1GCRYDEK4LZ131675 | 1GCRYDEK4LZ187406; 1GCRYDEK4LZ164126

1GCRYDEK4LZ103407;

1GCRYDEK4LZ132275

; 1GCRYDEK4LZ175112; 1GCRYDEK4LZ176129; 1GCRYDEK4LZ156950; 1GCRYDEK4LZ132664 | 1GCRYDEK4LZ162148 | 1GCRYDEK4LZ159900 | 1GCRYDEK4LZ124645 | 1GCRYDEK4LZ152994 | 1GCRYDEK4LZ199717; 1GCRYDEK4LZ124614 | 1GCRYDEK4LZ189205; 1GCRYDEK4LZ176020; 1GCRYDEK4LZ157287

1GCRYDEK4LZ183503; 1GCRYDEK4LZ172324 | 1GCRYDEK4LZ198597; 1GCRYDEK4LZ199572 | 1GCRYDEK4LZ178933 | 1GCRYDEK4LZ114150 | 1GCRYDEK4LZ199555 | 1GCRYDEK4LZ133913; 1GCRYDEK4LZ198633 | 1GCRYDEK4LZ188801 | 1GCRYDEK4LZ127738 | 1GCRYDEK4LZ179970 | 1GCRYDEK4LZ171836; 1GCRYDEK4LZ134141 | 1GCRYDEK4LZ178043; 1GCRYDEK4LZ113080 | 1GCRYDEK4LZ180830; 1GCRYDEK4LZ178530

1GCRYDEK4LZ152199 | 1GCRYDEK4LZ125276 | 1GCRYDEK4LZ192296 | 1GCRYDEK4LZ179046 | 1GCRYDEK4LZ183467; 1GCRYDEK4LZ157550 | 1GCRYDEK4LZ175188

1GCRYDEK4LZ158665

1GCRYDEK4LZ160741; 1GCRYDEK4LZ173828 | 1GCRYDEK4LZ154731 | 1GCRYDEK4LZ166605 | 1GCRYDEK4LZ157838 | 1GCRYDEK4LZ196445 | 1GCRYDEK4LZ149822 | 1GCRYDEK4LZ105304

1GCRYDEK4LZ141753

1GCRYDEK4LZ102905 | 1GCRYDEK4LZ142367; 1GCRYDEK4LZ186742 | 1GCRYDEK4LZ175675 | 1GCRYDEK4LZ138710 | 1GCRYDEK4LZ190497 | 1GCRYDEK4LZ128548 | 1GCRYDEK4LZ156110 | 1GCRYDEK4LZ158553 |

1GCRYDEK4LZ1693431GCRYDEK4LZ179113 | 1GCRYDEK4LZ140330; 1GCRYDEK4LZ112950; 1GCRYDEK4LZ104959 | 1GCRYDEK4LZ187082; 1GCRYDEK4LZ176096; 1GCRYDEK4LZ181508 | 1GCRYDEK4LZ145284; 1GCRYDEK4LZ167463; 1GCRYDEK4LZ143390 | 1GCRYDEK4LZ104363 | 1GCRYDEK4LZ142983 | 1GCRYDEK4LZ147049 | 1GCRYDEK4LZ126640; 1GCRYDEK4LZ113984; 1GCRYDEK4LZ123219 | 1GCRYDEK4LZ182433; 1GCRYDEK4LZ196221 | 1GCRYDEK4LZ108011 | 1GCRYDEK4LZ161789 | 1GCRYDEK4LZ174395; 1GCRYDEK4LZ177944 | 1GCRYDEK4LZ115296; 1GCRYDEK4LZ190984 | 1GCRYDEK4LZ187227 | 1GCRYDEK4LZ109305 | 1GCRYDEK4LZ196123 | 1GCRYDEK4LZ126900 | 1GCRYDEK4LZ105965 | 1GCRYDEK4LZ165163 | 1GCRYDEK4LZ112415 | 1GCRYDEK4LZ147584 | 1GCRYDEK4LZ159783; 1GCRYDEK4LZ107604; 1GCRYDEK4LZ100149 | 1GCRYDEK4LZ134835 | 1GCRYDEK4LZ145009 | 1GCRYDEK4LZ173571 | 1GCRYDEK4LZ126895; 1GCRYDEK4LZ170556; 1GCRYDEK4LZ183453

1GCRYDEK4LZ123477; 1GCRYDEK4LZ196218 | 1GCRYDEK4LZ113239 | 1GCRYDEK4LZ139582; 1GCRYDEK4LZ169178

1GCRYDEK4LZ116996 | 1GCRYDEK4LZ149190

1GCRYDEK4LZ164529; 1GCRYDEK4LZ183131 | 1GCRYDEK4LZ150971; 1GCRYDEK4LZ133894 | 1GCRYDEK4LZ188541 | 1GCRYDEK4LZ167155; 1GCRYDEK4LZ191746

1GCRYDEK4LZ153983 | 1GCRYDEK4LZ115413 | 1GCRYDEK4LZ130431 | 1GCRYDEK4LZ144488 | 1GCRYDEK4LZ154597 | 1GCRYDEK4LZ138058

1GCRYDEK4LZ103004 | 1GCRYDEK4LZ190970; 1GCRYDEK4LZ124953 | 1GCRYDEK4LZ131529; 1GCRYDEK4LZ190757 | 1GCRYDEK4LZ195022 | 1GCRYDEK4LZ163509 | 1GCRYDEK4LZ147021; 1GCRYDEK4LZ118537; 1GCRYDEK4LZ162277 | 1GCRYDEK4LZ100071 | 1GCRYDEK4LZ150212; 1GCRYDEK4LZ134821

1GCRYDEK4LZ121485 | 1GCRYDEK4LZ113824 | 1GCRYDEK4LZ155815 | 1GCRYDEK4LZ127948 | 1GCRYDEK4LZ195571; 1GCRYDEK4LZ129361 | 1GCRYDEK4LZ162294; 1GCRYDEK4LZ134222

1GCRYDEK4LZ133880

1GCRYDEK4LZ177880 | 1GCRYDEK4LZ155538 | 1GCRYDEK4LZ103634 | 1GCRYDEK4LZ190256

1GCRYDEK4LZ188166; 1GCRYDEK4LZ111099 | 1GCRYDEK4LZ168953 | 1GCRYDEK4LZ189835 | 1GCRYDEK4LZ187759; 1GCRYDEK4LZ171335 | 1GCRYDEK4LZ130106 |

1GCRYDEK4LZ106839

; 1GCRYDEK4LZ145334; 1GCRYDEK4LZ140148 | 1GCRYDEK4LZ174025 | 1GCRYDEK4LZ106520 | 1GCRYDEK4LZ150873 | 1GCRYDEK4LZ128601; 1GCRYDEK4LZ134673 | 1GCRYDEK4LZ129506 | 1GCRYDEK4LZ118652 | 1GCRYDEK4LZ138657 | 1GCRYDEK4LZ128744; 1GCRYDEK4LZ198325 | 1GCRYDEK4LZ103830 | 1GCRYDEK4LZ131823; 1GCRYDEK4LZ153059 | 1GCRYDEK4LZ184747; 1GCRYDEK4LZ176230; 1GCRYDEK4LZ112477; 1GCRYDEK4LZ192346; 1GCRYDEK4LZ166409; 1GCRYDEK4LZ118005 | 1GCRYDEK4LZ119381 | 1GCRYDEK4LZ178947 | 1GCRYDEK4LZ158939 | 1GCRYDEK4LZ122328; 1GCRYDEK4LZ149299; 1GCRYDEK4LZ122605; 1GCRYDEK4LZ167429 | 1GCRYDEK4LZ181511 | 1GCRYDEK4LZ178012 | 1GCRYDEK4LZ114682 | 1GCRYDEK4LZ174378 | 1GCRYDEK4LZ127559; 1GCRYDEK4LZ146192

1GCRYDEK4LZ164188 | 1GCRYDEK4LZ111846; 1GCRYDEK4LZ133247; 1GCRYDEK4LZ192007 | 1GCRYDEK4LZ142255 | 1GCRYDEK4LZ178107 | 1GCRYDEK4LZ178804

1GCRYDEK4LZ183758; 1GCRYDEK4LZ180469; 1GCRYDEK4LZ156883 | 1GCRYDEK4LZ165910 | 1GCRYDEK4LZ138464 | 1GCRYDEK4LZ148105 | 1GCRYDEK4LZ170444; 1GCRYDEK4LZ100281 | 1GCRYDEK4LZ165731; 1GCRYDEK4LZ159864 | 1GCRYDEK4LZ128730

1GCRYDEK4LZ145303 | 1GCRYDEK4LZ110549; 1GCRYDEK4LZ133751 | 1GCRYDEK4LZ194629; 1GCRYDEK4LZ120644 | 1GCRYDEK4LZ166314; 1GCRYDEK4LZ110079; 1GCRYDEK4LZ172372 | 1GCRYDEK4LZ193822; 1GCRYDEK4LZ192606 | 1GCRYDEK4LZ133121; 1GCRYDEK4LZ150162

1GCRYDEK4LZ157497; 1GCRYDEK4LZ195313 | 1GCRYDEK4LZ185039

1GCRYDEK4LZ163669

1GCRYDEK4LZ122331; 1GCRYDEK4LZ153997; 1GCRYDEK4LZ157371 | 1GCRYDEK4LZ180732; 1GCRYDEK4LZ103987; 1GCRYDEK4LZ148914 | 1GCRYDEK4LZ181007 | 1GCRYDEK4LZ127917; 1GCRYDEK4LZ131689; 1GCRYDEK4LZ183081 | 1GCRYDEK4LZ144202 | 1GCRYDEK4LZ156690

1GCRYDEK4LZ130123; 1GCRYDEK4LZ130011 | 1GCRYDEK4LZ140845 | 1GCRYDEK4LZ168709

1GCRYDEK4LZ146466; 1GCRYDEK4LZ121020 | 1GCRYDEK4LZ175921

1GCRYDEK4LZ108168 | 1GCRYDEK4LZ150467 |

1GCRYDEK4LZ112060

| 1GCRYDEK4LZ149285 | 1GCRYDEK4LZ196736 | 1GCRYDEK4LZ141185 | 1GCRYDEK4LZ128257 | 1GCRYDEK4LZ136553 | 1GCRYDEK4LZ142000 | 1GCRYDEK4LZ156334 | 1GCRYDEK4LZ139761

1GCRYDEK4LZ108025 | 1GCRYDEK4LZ178320 | 1GCRYDEK4LZ189771; 1GCRYDEK4LZ100121; 1GCRYDEK4LZ112611

1GCRYDEK4LZ168578 | 1GCRYDEK4LZ106811; 1GCRYDEK4LZ164286; 1GCRYDEK4LZ113371 | 1GCRYDEK4LZ144779; 1GCRYDEK4LZ137959; 1GCRYDEK4LZ137489; 1GCRYDEK4LZ161663 | 1GCRYDEK4LZ165177 | 1GCRYDEK4LZ101107 | 1GCRYDEK4LZ141834 | 1GCRYDEK4LZ160447 | 1GCRYDEK4LZ111457 | 1GCRYDEK4LZ104783 | 1GCRYDEK4LZ129943

1GCRYDEK4LZ149643 | 1GCRYDEK4LZ180004; 1GCRYDEK4LZ104346; 1GCRYDEK4LZ177846; 1GCRYDEK4LZ162537

1GCRYDEK4LZ184392; 1GCRYDEK4LZ139193; 1GCRYDEK4LZ167690; 1GCRYDEK4LZ169620; 1GCRYDEK4LZ162571 | 1GCRYDEK4LZ125326 | 1GCRYDEK4LZ120501 | 1GCRYDEK4LZ124211 |

1GCRYDEK4LZ107733

| 1GCRYDEK4LZ152672 | 1GCRYDEK4LZ113435 | 1GCRYDEK4LZ131904; 1GCRYDEK4LZ192931 | 1GCRYDEK4LZ185008

1GCRYDEK4LZ123611 | 1GCRYDEK4LZ176678 | 1GCRYDEK4LZ150775 | 1GCRYDEK4LZ109191 | 1GCRYDEK4LZ171576; 1GCRYDEK4LZ194551; 1GCRYDEK4LZ132809; 1GCRYDEK4LZ108395

1GCRYDEK4LZ153787;

1GCRYDEK4LZ144474

; 1GCRYDEK4LZ162358; 1GCRYDEK4LZ168919; 1GCRYDEK4LZ173764; 1GCRYDEK4LZ178267 | 1GCRYDEK4LZ115041 | 1GCRYDEK4LZ185347; 1GCRYDEK4LZ157709; 1GCRYDEK4LZ187485

1GCRYDEK4LZ157239 | 1GCRYDEK4LZ140196; 1GCRYDEK4LZ180603; 1GCRYDEK4LZ142112; 1GCRYDEK4LZ164272 | 1GCRYDEK4LZ118280 | 1GCRYDEK4LZ123852; 1GCRYDEK4LZ137685 | 1GCRYDEK4LZ184215 | 1GCRYDEK4LZ197790

1GCRYDEK4LZ163512 | 1GCRYDEK4LZ111166; 1GCRYDEK4LZ169083 | 1GCRYDEK4LZ193643 | 1GCRYDEK4LZ139064 | 1GCRYDEK4LZ196543 | 1GCRYDEK4LZ161128; 1GCRYDEK4LZ164191 | 1GCRYDEK4LZ153644 | 1GCRYDEK4LZ155183

1GCRYDEK4LZ190306; 1GCRYDEK4LZ131787 | 1GCRYDEK4LZ106971 | 1GCRYDEK4LZ198132; 1GCRYDEK4LZ180181 | 1GCRYDEK4LZ185848 | 1GCRYDEK4LZ155801 | 1GCRYDEK4LZ182397

1GCRYDEK4LZ185199 | 1GCRYDEK4LZ131515; 1GCRYDEK4LZ135421 | 1GCRYDEK4LZ148959 | 1GCRYDEK4LZ151313 | 1GCRYDEK4LZ184683 | 1GCRYDEK4LZ178625 | 1GCRYDEK4LZ111006 | 1GCRYDEK4LZ133555; 1GCRYDEK4LZ151702; 1GCRYDEK4LZ122099 | 1GCRYDEK4LZ138304; 1GCRYDEK4LZ115119 | 1GCRYDEK4LZ188913; 1GCRYDEK4LZ165275 | 1GCRYDEK4LZ106419; 1GCRYDEK4LZ107974 | 1GCRYDEK4LZ123561 | 1GCRYDEK4LZ164823 | 1GCRYDEK4LZ147990 | 1GCRYDEK4LZ113855

1GCRYDEK4LZ177765 | 1GCRYDEK4LZ108901 | 1GCRYDEK4LZ129439 | 1GCRYDEK4LZ128212 | 1GCRYDEK4LZ113841 | 1GCRYDEK4LZ114486; 1GCRYDEK4LZ126962; 1GCRYDEK4LZ186997 | 1GCRYDEK4LZ146810; 1GCRYDEK4LZ112365 | 1GCRYDEK4LZ141042; 1GCRYDEK4LZ161369

1GCRYDEK4LZ110647; 1GCRYDEK4LZ128565 | 1GCRYDEK4LZ197420; 1GCRYDEK4LZ170315 | 1GCRYDEK4LZ135273 | 1GCRYDEK4LZ178737; 1GCRYDEK4LZ163834 | 1GCRYDEK4LZ132857 | 1GCRYDEK4LZ146600; 1GCRYDEK4LZ137296; 1GCRYDEK4LZ159685 | 1GCRYDEK4LZ126671 | 1GCRYDEK4LZ191262; 1GCRYDEK4LZ173943 | 1GCRYDEK4LZ173098 | 1GCRYDEK4LZ129201 | 1GCRYDEK4LZ104377

1GCRYDEK4LZ163929 | 1GCRYDEK4LZ143471 | 1GCRYDEK4LZ166300 | 1GCRYDEK4LZ109899 | 1GCRYDEK4LZ179807 | 1GCRYDEK4LZ170475 | 1GCRYDEK4LZ128923; 1GCRYDEK4LZ196588 | 1GCRYDEK4LZ188314; 1GCRYDEK4LZ194811; 1GCRYDEK4LZ169763; 1GCRYDEK4LZ138352 | 1GCRYDEK4LZ142403 | 1GCRYDEK4LZ175160 | 1GCRYDEK4LZ112348; 1GCRYDEK4LZ122801;

1GCRYDEK4LZ1518451GCRYDEK4LZ124306 | 1GCRYDEK4LZ100720 | 1GCRYDEK4LZ159833; 1GCRYDEK4LZ125486

1GCRYDEK4LZ194145 | 1GCRYDEK4LZ199314; 1GCRYDEK4LZ155443; 1GCRYDEK4LZ106338 | 1GCRYDEK4LZ111751 | 1GCRYDEK4LZ143373 | 1GCRYDEK4LZ179127; 1GCRYDEK4LZ141882; 1GCRYDEK4LZ101057 | 1GCRYDEK4LZ114357 | 1GCRYDEK4LZ156608; 1GCRYDEK4LZ149464 | 1GCRYDEK4LZ165874 | 1GCRYDEK4LZ146614; 1GCRYDEK4LZ176552 | 1GCRYDEK4LZ137024 | 1GCRYDEK4LZ163901 | 1GCRYDEK4LZ113578 | 1GCRYDEK4LZ150002 | 1GCRYDEK4LZ122278; 1GCRYDEK4LZ132647

1GCRYDEK4LZ158729; 1GCRYDEK4LZ101933; 1GCRYDEK4LZ135466 | 1GCRYDEK4LZ157306; 1GCRYDEK4LZ161131; 1GCRYDEK4LZ124919 |

1GCRYDEK4LZ167625

| 1GCRYDEK4LZ187907; 1GCRYDEK4LZ115203 | 1GCRYDEK4LZ132972 | 1GCRYDEK4LZ163882 | 1GCRYDEK4LZ188684 | 1GCRYDEK4LZ169360; 1GCRYDEK4LZ114200 | 1GCRYDEK4LZ122443

1GCRYDEK4LZ133779 |

1GCRYDEK4LZ122491

; 1GCRYDEK4LZ190600 | 1GCRYDEK4LZ175529; 1GCRYDEK4LZ191875

1GCRYDEK4LZ154650 | 1GCRYDEK4LZ177412 |

1GCRYDEK4LZ171707

; 1GCRYDEK4LZ154566 | 1GCRYDEK4LZ166474 | 1GCRYDEK4LZ144667 | 1GCRYDEK4LZ157757; 1GCRYDEK4LZ111605 | 1GCRYDEK4LZ104587 | 1GCRYDEK4LZ195148 | 1GCRYDEK4LZ119073; 1GCRYDEK4LZ118991

1GCRYDEK4LZ106307; 1GCRYDEK4LZ197112 | 1GCRYDEK4LZ198650; 1GCRYDEK4LZ184098 | 1GCRYDEK4LZ174641 | 1GCRYDEK4LZ115363 | 1GCRYDEK4LZ108526; 1GCRYDEK4LZ199488 | 1GCRYDEK4LZ145723 | 1GCRYDEK4LZ124922 | 1GCRYDEK4LZ196381; 1GCRYDEK4LZ161758 | 1GCRYDEK4LZ183985 | 1GCRYDEK4LZ191486 | 1GCRYDEK4LZ155135 | 1GCRYDEK4LZ140733; 1GCRYDEK4LZ143549 | 1GCRYDEK4LZ198499 | 1GCRYDEK4LZ132471 | 1GCRYDEK4LZ126587; 1GCRYDEK4LZ102256 | 1GCRYDEK4LZ141137 | 1GCRYDEK4LZ129134 | 1GCRYDEK4LZ139324 | 1GCRYDEK4LZ128968 | 1GCRYDEK4LZ105271 | 1GCRYDEK4LZ101768; 1GCRYDEK4LZ166359; 1GCRYDEK4LZ189365; 1GCRYDEK4LZ121356 | 1GCRYDEK4LZ176163 | 1GCRYDEK4LZ141431 | 1GCRYDEK4LZ149819 | 1GCRYDEK4LZ145012

1GCRYDEK4LZ122670 | 1GCRYDEK4LZ148136 | 1GCRYDEK4LZ144930; 1GCRYDEK4LZ180634 | 1GCRYDEK4LZ141445; 1GCRYDEK4LZ161629 | 1GCRYDEK4LZ168418

1GCRYDEK4LZ109806 | 1GCRYDEK4LZ150615 | 1GCRYDEK4LZ166345 | 1GCRYDEK4LZ105402 | 1GCRYDEK4LZ156933 | 1GCRYDEK4LZ188345; 1GCRYDEK4LZ141039 | 1GCRYDEK4LZ173974; 1GCRYDEK4LZ144412; 1GCRYDEK4LZ128162; 1GCRYDEK4LZ133099 | 1GCRYDEK4LZ192329 | 1GCRYDEK4LZ132762; 1GCRYDEK4LZ101415 | 1GCRYDEK4LZ164918 | 1GCRYDEK4LZ112074; 1GCRYDEK4LZ171920 | 1GCRYDEK4LZ198261 |

1GCRYDEK4LZ115055

; 1GCRYDEK4LZ119364 | 1GCRYDEK4LZ158763

1GCRYDEK4LZ173456 | 1GCRYDEK4LZ161873; 1GCRYDEK4LZ179354; 1GCRYDEK4LZ107716 | 1GCRYDEK4LZ157242 | 1GCRYDEK4LZ119185; 1GCRYDEK4LZ108249; 1GCRYDEK4LZ107022 | 1GCRYDEK4LZ195067; 1GCRYDEK4LZ146984; 1GCRYDEK4LZ168922; 1GCRYDEK4LZ140229; 1GCRYDEK4LZ137329 | 1GCRYDEK4LZ195327 | 1GCRYDEK4LZ108428

1GCRYDEK4LZ131742 | 1GCRYDEK4LZ101673; 1GCRYDEK4LZ172890 | 1GCRYDEK4LZ102743 | 1GCRYDEK4LZ188667 | 1GCRYDEK4LZ156673 | 1GCRYDEK4LZ139212 | 1GCRYDEK4LZ146709; 1GCRYDEK4LZ161453 | 1GCRYDEK4LZ129800; 1GCRYDEK4LZ103424 | 1GCRYDEK4LZ195702 | 1GCRYDEK4LZ150159; 1GCRYDEK4LZ167804; 1GCRYDEK4LZ150730 | 1GCRYDEK4LZ154065; 1GCRYDEK4LZ195053 | 1GCRYDEK4LZ158617 | 1GCRYDEK4LZ127996

1GCRYDEK4LZ151358

1GCRYDEK4LZ124578; 1GCRYDEK4LZ173215 | 1GCRYDEK4LZ135144; 1GCRYDEK4LZ115282; 1GCRYDEK4LZ197269

1GCRYDEK4LZ156687 | 1GCRYDEK4LZ113628 | 1GCRYDEK4LZ142434 | 1GCRYDEK4LZ194081 | 1GCRYDEK4LZ195084 | 1GCRYDEK4LZ149707

1GCRYDEK4LZ143874; 1GCRYDEK4LZ120529; 1GCRYDEK4LZ197949; 1GCRYDEK4LZ146337 | 1GCRYDEK4LZ170153; 1GCRYDEK4LZ110664 | 1GCRYDEK4LZ165843 | 1GCRYDEK4LZ112205 | 1GCRYDEK4LZ136696 | 1GCRYDEK4LZ110034 | 1GCRYDEK4LZ132535; 1GCRYDEK4LZ188880 | 1GCRYDEK4LZ133992 | 1GCRYDEK4LZ150341 | 1GCRYDEK4LZ175689; 1GCRYDEK4LZ172341 | 1GCRYDEK4LZ137265; 1GCRYDEK4LZ126718 | 1GCRYDEK4LZ197935 | 1GCRYDEK4LZ130719 | 1GCRYDEK4LZ109918 | 1GCRYDEK4LZ176177 | 1GCRYDEK4LZ106503 | 1GCRYDEK4LZ109286 | 1GCRYDEK4LZ194968 | 1GCRYDEK4LZ198664; 1GCRYDEK4LZ135516; 1GCRYDEK4LZ160786 | 1GCRYDEK4LZ168192 | 1GCRYDEK4LZ122877; 1GCRYDEK4LZ101897; 1GCRYDEK4LZ126881 | 1GCRYDEK4LZ138514 | 1GCRYDEK4LZ168046 | 1GCRYDEK4LZ175496; 1GCRYDEK4LZ160500 | 1GCRYDEK4LZ103343; 1GCRYDEK4LZ189995; 1GCRYDEK4LZ153384;

1GCRYDEK4LZ100359

; 1GCRYDEK4LZ111880; 1GCRYDEK4LZ195750 | 1GCRYDEK4LZ198504; 1GCRYDEK4LZ148749 | 1GCRYDEK4LZ137072 | 1GCRYDEK4LZ143633; 1GCRYDEK4LZ195764 | 1GCRYDEK4LZ173229; 1GCRYDEK4LZ198289

1GCRYDEK4LZ152526; 1GCRYDEK4LZ166684 | 1GCRYDEK4LZ163316; 1GCRYDEK4LZ193268 | 1GCRYDEK4LZ192959; 1GCRYDEK4LZ170380 | 1GCRYDEK4LZ100278 | 1GCRYDEK4LZ139842 | 1GCRYDEK4LZ165339; 1GCRYDEK4LZ199300 | 1GCRYDEK4LZ192069 | 1GCRYDEK4LZ188619 | 1GCRYDEK4LZ193691 | 1GCRYDEK4LZ123978 | 1GCRYDEK4LZ169245; 1GCRYDEK4LZ152798; 1GCRYDEK4LZ148699 | 1GCRYDEK4LZ103391; 1GCRYDEK4LZ139419 | 1GCRYDEK4LZ123771 | 1GCRYDEK4LZ152347 | 1GCRYDEK4LZ178706 | 1GCRYDEK4LZ174946; 1GCRYDEK4LZ186823; 1GCRYDEK4LZ140294; 1GCRYDEK4LZ195361 | 1GCRYDEK4LZ190631 | 1GCRYDEK4LZ141963; 1GCRYDEK4LZ106775 | 1GCRYDEK4LZ150629; 1GCRYDEK4LZ176003 | 1GCRYDEK4LZ155023 | 1GCRYDEK4LZ101902; 1GCRYDEK4LZ164952 | 1GCRYDEK4LZ119610 | 1GCRYDEK4LZ136777 | 1GCRYDEK4LZ197353 | 1GCRYDEK4LZ121213 | 1GCRYDEK4LZ149755; 1GCRYDEK4LZ185932 | 1GCRYDEK4LZ168581; 1GCRYDEK4LZ191021

1GCRYDEK4LZ166989; 1GCRYDEK4LZ160450 | 1GCRYDEK4LZ138688 | 1GCRYDEK4LZ171142 | 1GCRYDEK4LZ134785 | 1GCRYDEK4LZ111796; 1GCRYDEK4LZ145771 | 1GCRYDEK4LZ159296; 1GCRYDEK4LZ164790; 1GCRYDEK4LZ107456; 1GCRYDEK4LZ190872 | 1GCRYDEK4LZ130834; 1GCRYDEK4LZ142580 | 1GCRYDEK4LZ170816 | 1GCRYDEK4LZ157886 | 1GCRYDEK4LZ125780 | 1GCRYDEK4LZ196686; 1GCRYDEK4LZ110602 | 1GCRYDEK4LZ184733 | 1GCRYDEK4LZ160366 | 1GCRYDEK4LZ138366 | 1GCRYDEK4LZ171531 | 1GCRYDEK4LZ121082; 1GCRYDEK4LZ144295 | 1GCRYDEK4LZ129358

1GCRYDEK4LZ161016 | 1GCRYDEK4LZ113595 | 1GCRYDEK4LZ148184 | 1GCRYDEK4LZ161260; 1GCRYDEK4LZ161727 | 1GCRYDEK4LZ192380; 1GCRYDEK4LZ197725 | 1GCRYDEK4LZ163235

1GCRYDEK4LZ152140; 1GCRYDEK4LZ137430; 1GCRYDEK4LZ151621 | 1GCRYDEK4LZ187048 | 1GCRYDEK4LZ189091; 1GCRYDEK4LZ139968; 1GCRYDEK4LZ171626 | 1GCRYDEK4LZ140165; 1GCRYDEK4LZ171416; 1GCRYDEK4LZ110793; 1GCRYDEK4LZ108817

1GCRYDEK4LZ125374; 1GCRYDEK4LZ163378 | 1GCRYDEK4LZ148377 | 1GCRYDEK4LZ130591 | 1GCRYDEK4LZ102175 | 1GCRYDEK4LZ158908 | 1GCRYDEK4LZ134334

1GCRYDEK4LZ125911; 1GCRYDEK4LZ165552 | 1GCRYDEK4LZ117579; 1GCRYDEK4LZ105643; 1GCRYDEK4LZ107943; 1GCRYDEK4LZ163848 | 1GCRYDEK4LZ109319 | 1GCRYDEK4LZ146788; 1GCRYDEK4LZ195568

1GCRYDEK4LZ127870

1GCRYDEK4LZ137895

1GCRYDEK4LZ195599

1GCRYDEK4LZ193271 | 1GCRYDEK4LZ101219 | 1GCRYDEK4LZ123415 | 1GCRYDEK4LZ169701;

1GCRYDEK4LZ107425

; 1GCRYDEK4LZ105898 | 1GCRYDEK4LZ149903; 1GCRYDEK4LZ120353 | 1GCRYDEK4LZ142224

1GCRYDEK4LZ135984

1GCRYDEK4LZ134690 | 1GCRYDEK4LZ194632 | 1GCRYDEK4LZ176826; 1GCRYDEK4LZ100331 | 1GCRYDEK4LZ114696 | 1GCRYDEK4LZ134981 | 1GCRYDEK4LZ156060; 1GCRYDEK4LZ120868 | 1GCRYDEK4LZ141803 | 1GCRYDEK4LZ113662; 1GCRYDEK4LZ188152 | 1GCRYDEK4LZ160304 | 1GCRYDEK4LZ118392 | 1GCRYDEK4LZ181749 | 1GCRYDEK4LZ124676 | 1GCRYDEK4LZ168466; 1GCRYDEK4LZ189916 | 1GCRYDEK4LZ143678; 1GCRYDEK4LZ117632 | 1GCRYDEK4LZ159959; 1GCRYDEK4LZ174512; 1GCRYDEK4LZ137315 | 1GCRYDEK4LZ189513 | 1GCRYDEK4LZ151716; 1GCRYDEK4LZ199264 | 1GCRYDEK4LZ155782 | 1GCRYDEK4LZ132888; 1GCRYDEK4LZ159511 | 1GCRYDEK4LZ178852; 1GCRYDEK4LZ174266; 1GCRYDEK4LZ146712 | 1GCRYDEK4LZ133426 | 1GCRYDEK4LZ177328 | 1GCRYDEK4LZ169410

1GCRYDEK4LZ152283 | 1GCRYDEK4LZ167768; 1GCRYDEK4LZ185722 | 1GCRYDEK4LZ126864 | 1GCRYDEK4LZ112446 | 1GCRYDEK4LZ146757 | 1GCRYDEK4LZ176390 | 1GCRYDEK4LZ199734; 1GCRYDEK4LZ194808; 1GCRYDEK4LZ145852 | 1GCRYDEK4LZ145902 | 1GCRYDEK4LZ185137;

1GCRYDEK4LZ1135471GCRYDEK4LZ116786; 1GCRYDEK4LZ147620; 1GCRYDEK4LZ125875;

1GCRYDEK4LZ115525

| 1GCRYDEK4LZ100765 | 1GCRYDEK4LZ128372 | 1GCRYDEK4LZ178141; 1GCRYDEK4LZ192766 | 1GCRYDEK4LZ158522

1GCRYDEK4LZ121146 | 1GCRYDEK4LZ115556; 1GCRYDEK4LZ128078 | 1GCRYDEK4LZ110146 | 1GCRYDEK4LZ144765 | 1GCRYDEK4LZ167611; 1GCRYDEK4LZ198745 | 1GCRYDEK4LZ187535 | 1GCRYDEK4LZ186417 | 1GCRYDEK4LZ124113; 1GCRYDEK4LZ197188 | 1GCRYDEK4LZ121163; 1GCRYDEK4LZ193027; 1GCRYDEK4LZ193836 | 1GCRYDEK4LZ164854 | 1GCRYDEK4LZ138013 | 1GCRYDEK4LZ188040 | 1GCRYDEK4LZ146127

1GCRYDEK4LZ132745; 1GCRYDEK4LZ151943 | 1GCRYDEK4LZ154373 | 1GCRYDEK4LZ120658 | 1GCRYDEK4LZ142790

1GCRYDEK4LZ117534 | 1GCRYDEK4LZ135063 | 1GCRYDEK4LZ184859; 1GCRYDEK4LZ149481 | 1GCRYDEK4LZ197742; 1GCRYDEK4LZ109935 | 1GCRYDEK4LZ178950 | 1GCRYDEK4LZ171903 | 1GCRYDEK4LZ138562 | 1GCRYDEK4LZ188183; 1GCRYDEK4LZ192721 | 1GCRYDEK4LZ115783

1GCRYDEK4LZ166782; 1GCRYDEK4LZ197837 | 1GCRYDEK4LZ157712; 1GCRYDEK4LZ185560 | 1GCRYDEK4LZ187986 | 1GCRYDEK4LZ190760 | 1GCRYDEK4LZ108574 | 1GCRYDEK4LZ122619; 1GCRYDEK4LZ132339; 1GCRYDEK4LZ124256 | 1GCRYDEK4LZ152722 | 1GCRYDEK4LZ185378 | 1GCRYDEK4LZ109403 | 1GCRYDEK4LZ182691 | 1GCRYDEK4LZ130977 | 1GCRYDEK4LZ103732 | 1GCRYDEK4LZ194582 | 1GCRYDEK4LZ194419; 1GCRYDEK4LZ137900 | 1GCRYDEK4LZ121499; 1GCRYDEK4LZ146774 | 1GCRYDEK4LZ153899 | 1GCRYDEK4LZ182688; 1GCRYDEK4LZ113029 | 1GCRYDEK4LZ177362 | 1GCRYDEK4LZ150680 | 1GCRYDEK4LZ126749 | 1GCRYDEK4LZ199510 | 1GCRYDEK4LZ151070 | 1GCRYDEK4LZ199569 | 1GCRYDEK4LZ109188 | 1GCRYDEK4LZ165101 | 1GCRYDEK4LZ103018; 1GCRYDEK4LZ162182 | 1GCRYDEK4LZ161579 | 1GCRYDEK4LZ165860 | 1GCRYDEK4LZ197000 | 1GCRYDEK4LZ148430; 1GCRYDEK4LZ136049 | 1GCRYDEK4LZ199863 | 1GCRYDEK4LZ121244; 1GCRYDEK4LZ135306; 1GCRYDEK4LZ178169 | 1GCRYDEK4LZ183517 | 1GCRYDEK4LZ137444 | 1GCRYDEK4LZ165745; 1GCRYDEK4LZ121437 | 1GCRYDEK4LZ158035 | 1GCRYDEK4LZ171173 | 1GCRYDEK4LZ120935; 1GCRYDEK4LZ193755 | 1GCRYDEK4LZ141901 | 1GCRYDEK4LZ175434

1GCRYDEK4LZ198728 | 1GCRYDEK4LZ161274 | 1GCRYDEK4LZ163445 | 1GCRYDEK4LZ187647; 1GCRYDEK4LZ104430 | 1GCRYDEK4LZ118859 | 1GCRYDEK4LZ102726 | 1GCRYDEK4LZ145043; 1GCRYDEK4LZ143115 | 1GCRYDEK4LZ189382

1GCRYDEK4LZ147262; 1GCRYDEK4LZ138481; 1GCRYDEK4LZ102659 | 1GCRYDEK4LZ111331 | 1GCRYDEK4LZ111720; 1GCRYDEK4LZ122362; 1GCRYDEK4LZ160626; 1GCRYDEK4LZ128808

1GCRYDEK4LZ176597

1GCRYDEK4LZ184604; 1GCRYDEK4LZ179399

1GCRYDEK4LZ160657 | 1GCRYDEK4LZ129036 | 1GCRYDEK4LZ149948 | 1GCRYDEK4LZ134320 | 1GCRYDEK4LZ173733 | 1GCRYDEK4LZ103357 | 1GCRYDEK4LZ167740 | 1GCRYDEK4LZ114780; 1GCRYDEK4LZ187275 | 1GCRYDEK4LZ198034 | 1GCRYDEK4LZ168323; 1GCRYDEK4LZ158942; 1GCRYDEK4LZ168726 | 1GCRYDEK4LZ134897 | 1GCRYDEK4LZ144507 | 1GCRYDEK4LZ108459; 1GCRYDEK4LZ180858 | 1GCRYDEK4LZ174798; 1GCRYDEK4LZ181444 | 1GCRYDEK4LZ117095

1GCRYDEK4LZ139081 | 1GCRYDEK4LZ194095

1GCRYDEK4LZ186627 | 1GCRYDEK4LZ142045 | 1GCRYDEK4LZ138139 | 1GCRYDEK4LZ167298 | 1GCRYDEK4LZ117260

1GCRYDEK4LZ160089; 1GCRYDEK4LZ107103; 1GCRYDEK4LZ119137 | 1GCRYDEK4LZ153904 | 1GCRYDEK4LZ199944; 1GCRYDEK4LZ113774

1GCRYDEK4LZ190550; 1GCRYDEK4LZ178186; 1GCRYDEK4LZ140750 | 1GCRYDEK4LZ117789

1GCRYDEK4LZ130638 | 1GCRYDEK4LZ185946 | 1GCRYDEK4LZ135418; 1GCRYDEK4LZ110261 | 1GCRYDEK4LZ136486; 1GCRYDEK4LZ164045; 1GCRYDEK4LZ182268; 1GCRYDEK4LZ183209 | 1GCRYDEK4LZ138805 | 1GCRYDEK4LZ171867 | 1GCRYDEK4LZ109238; 1GCRYDEK4LZ198714 | 1GCRYDEK4LZ166118 | 1GCRYDEK4LZ108199; 1GCRYDEK4LZ155720 | 1GCRYDEK4LZ139887; 1GCRYDEK4LZ198826 | 1GCRYDEK4LZ177992 | 1GCRYDEK4LZ180066; 1GCRYDEK4LZ167107

1GCRYDEK4LZ176325 | 1GCRYDEK4LZ183954; 1GCRYDEK4LZ174882; 1GCRYDEK4LZ177930 | 1GCRYDEK4LZ127142 | 1GCRYDEK4LZ110325 | 1GCRYDEK4LZ161517 | 1GCRYDEK4LZ157368 | 1GCRYDEK4LZ177863; 1GCRYDEK4LZ187700 | 1GCRYDEK4LZ181945; 1GCRYDEK4LZ109496 | 1GCRYDEK4LZ133765 | 1GCRYDEK4LZ129067 |

1GCRYDEK4LZ175384

; 1GCRYDEK4LZ119252 | 1GCRYDEK4LZ161338; 1GCRYDEK4LZ174980 | 1GCRYDEK4LZ194713; 1GCRYDEK4LZ158911;

1GCRYDEK4LZ190953

| 1GCRYDEK4LZ191729 | 1GCRYDEK4LZ121826 | 1GCRYDEK4LZ132065; 1GCRYDEK4LZ119140 | 1GCRYDEK4LZ190032; 1GCRYDEK4LZ169262 | 1GCRYDEK4LZ144250 | 1GCRYDEK4LZ130803 | 1GCRYDEK4LZ190936 | 1GCRYDEK4LZ102404 | 1GCRYDEK4LZ194694

1GCRYDEK4LZ175109; 1GCRYDEK4LZ191990 | 1GCRYDEK4LZ142076 | 1GCRYDEK4LZ154115 | 1GCRYDEK4LZ154955 | 1GCRYDEK4LZ103245; 1GCRYDEK4LZ194789

1GCRYDEK4LZ167236 | 1GCRYDEK4LZ175661

1GCRYDEK4LZ144118; 1GCRYDEK4LZ154633; 1GCRYDEK4LZ108400 | 1GCRYDEK4LZ111247 | 1GCRYDEK4LZ196946; 1GCRYDEK4LZ100670; 1GCRYDEK4LZ191424 | 1GCRYDEK4LZ116416 | 1GCRYDEK4LZ166054 | 1GCRYDEK4LZ194985; 1GCRYDEK4LZ111829 | 1GCRYDEK4LZ159251; 1GCRYDEK4LZ159489; 1GCRYDEK4LZ122538 | 1GCRYDEK4LZ179130; 1GCRYDEK4LZ162957; 1GCRYDEK4LZ101124; 1GCRYDEK4LZ147228 | 1GCRYDEK4LZ109966; 1GCRYDEK4LZ177166 | 1GCRYDEK4LZ182934 | 1GCRYDEK4LZ176616 | 1GCRYDEK4LZ166152 | 1GCRYDEK4LZ193948 | 1GCRYDEK4LZ125794; 1GCRYDEK4LZ178382

1GCRYDEK4LZ165471; 1GCRYDEK4LZ152509 | 1GCRYDEK4LZ135712

1GCRYDEK4LZ183615 | 1GCRYDEK4LZ108798 | 1GCRYDEK4LZ153496 | 1GCRYDEK4LZ168077 | 1GCRYDEK4LZ185185 | 1GCRYDEK4LZ164062 | 1GCRYDEK4LZ118831; 1GCRYDEK4LZ128811 | 1GCRYDEK4LZ188037 | 1GCRYDEK4LZ186739

1GCRYDEK4LZ155524 | 1GCRYDEK4LZ174574 | 1GCRYDEK4LZ158701 | 1GCRYDEK4LZ186353 | 1GCRYDEK4LZ156270; 1GCRYDEK4LZ130588 | 1GCRYDEK4LZ177314 | 1GCRYDEK4LZ159508 | 1GCRYDEK4LZ140392 | 1GCRYDEK4LZ159931 | 1GCRYDEK4LZ170248 | 1GCRYDEK4LZ111894; 1GCRYDEK4LZ196090; 1GCRYDEK4LZ190127 | 1GCRYDEK4LZ108770 | 1GCRYDEK4LZ192783 | 1GCRYDEK4LZ154244; 1GCRYDEK4LZ126296 | 1GCRYDEK4LZ129523 | 1GCRYDEK4LZ103603; 1GCRYDEK4LZ140943; 1GCRYDEK4LZ161212 | 1GCRYDEK4LZ131109 | 1GCRYDEK4LZ159976

1GCRYDEK4LZ156558; 1GCRYDEK4LZ178124; 1GCRYDEK4LZ161744; 1GCRYDEK4LZ187132 | 1GCRYDEK4LZ160173 | 1GCRYDEK4LZ197756; 1GCRYDEK4LZ121101 | 1GCRYDEK4LZ157581 | 1GCRYDEK4LZ159802 | 1GCRYDEK4LZ118781;

1GCRYDEK4LZ135788

; 1GCRYDEK4LZ188071 | 1GCRYDEK4LZ163624 | 1GCRYDEK4LZ121597; 1GCRYDEK4LZ131062 | 1GCRYDEK4LZ142448; 1GCRYDEK4LZ128260 | 1GCRYDEK4LZ127285 | 1GCRYDEK4LZ113533; 1GCRYDEK4LZ127741; 1GCRYDEK4LZ115475 | 1GCRYDEK4LZ175501 | 1GCRYDEK4LZ158195 | 1GCRYDEK4LZ114973 | 1GCRYDEK4LZ135502; 1GCRYDEK4LZ199698 | 1GCRYDEK4LZ137721 | 1GCRYDEK4LZ114326; 1GCRYDEK4LZ175143; 1GCRYDEK4LZ169939 | 1GCRYDEK4LZ178818 | 1GCRYDEK4LZ164742 | 1GCRYDEK4LZ105268; 1GCRYDEK4LZ183789

1GCRYDEK4LZ177569

1GCRYDEK4LZ120661 | 1GCRYDEK4LZ148489

1GCRYDEK4LZ119297 | 1GCRYDEK4LZ112639 | 1GCRYDEK4LZ173585; 1GCRYDEK4LZ102189

1GCRYDEK4LZ192847 | 1GCRYDEK4LZ112978 | 1GCRYDEK4LZ137427

1GCRYDEK4LZ101186 | 1GCRYDEK4LZ100247; 1GCRYDEK4LZ111104 | 1GCRYDEK4LZ105531; 1GCRYDEK4LZ164515 | 1GCRYDEK4LZ103617 | 1GCRYDEK4LZ169861 | 1GCRYDEK4LZ189169

1GCRYDEK4LZ109501; 1GCRYDEK4LZ119607 | 1GCRYDEK4LZ155488; 1GCRYDEK4LZ137539 |

1GCRYDEK4LZ159007

; 1GCRYDEK4LZ101284; 1GCRYDEK4LZ147858 | 1GCRYDEK4LZ170704 | 1GCRYDEK4LZ134706 | 1GCRYDEK4LZ190516 | 1GCRYDEK4LZ194100

1GCRYDEK4LZ199684 | 1GCRYDEK4LZ142966 | 1GCRYDEK4LZ145429 | 1GCRYDEK4LZ185543 | 1GCRYDEK4LZ173960 | 1GCRYDEK4LZ154194; 1GCRYDEK4LZ108929 | 1GCRYDEK4LZ114312 | 1GCRYDEK4LZ187177 | 1GCRYDEK4LZ115394 | 1GCRYDEK4LZ135709 | 1GCRYDEK4LZ142871 | 1GCRYDEK4LZ113760; 1GCRYDEK4LZ160058 | 1GCRYDEK4LZ198017 | 1GCRYDEK4LZ154051 | 1GCRYDEK4LZ111765 | 1GCRYDEK4LZ182903; 1GCRYDEK4LZ108803; 1GCRYDEK4LZ159671 | 1GCRYDEK4LZ198907; 1GCRYDEK4LZ188765 | 1GCRYDEK4LZ164899; 1GCRYDEK4LZ138643; 1GCRYDEK4LZ102631; 1GCRYDEK4LZ138531 | 1GCRYDEK4LZ119199 | 1GCRYDEK4LZ122958 | 1GCRYDEK4LZ196106; 1GCRYDEK4LZ170914; 1GCRYDEK4LZ101477 | 1GCRYDEK4LZ193951; 1GCRYDEK4LZ190189; 1GCRYDEK4LZ161775 | 1GCRYDEK4LZ194906 | 1GCRYDEK4LZ198485; 1GCRYDEK4LZ196851 | 1GCRYDEK4LZ106047; 1GCRYDEK4LZ144068 | 1GCRYDEK4LZ177894; 1GCRYDEK4LZ170878 | 1GCRYDEK4LZ124497 | 1GCRYDEK4LZ133362

1GCRYDEK4LZ127920; 1GCRYDEK4LZ145527 | 1GCRYDEK4LZ118232 | 1GCRYDEK4LZ167723;

1GCRYDEK4LZ111085

; 1GCRYDEK4LZ104640 | 1GCRYDEK4LZ125679; 1GCRYDEK4LZ194680 | 1GCRYDEK4LZ109823 | 1GCRYDEK4LZ131580 | 1GCRYDEK4LZ188412; 1GCRYDEK4LZ162327; 1GCRYDEK4LZ185557

1GCRYDEK4LZ160481 | 1GCRYDEK4LZ185803 | 1GCRYDEK4LZ195795; 1GCRYDEK4LZ157600 | 1GCRYDEK4LZ191777; 1GCRYDEK4LZ145978 | 1GCRYDEK4LZ130963 | 1GCRYDEK4LZ142949 | 1GCRYDEK4LZ136827 | 1GCRYDEK4LZ126203 | 1GCRYDEK4LZ150694; 1GCRYDEK4LZ163218 | 1GCRYDEK4LZ178771; 1GCRYDEK4LZ152154 | 1GCRYDEK4LZ152543 | 1GCRYDEK4LZ119400 | 1GCRYDEK4LZ125441 | 1GCRYDEK4LZ133345 | 1GCRYDEK4LZ181525

1GCRYDEK4LZ185641; 1GCRYDEK4LZ117811 | 1GCRYDEK4LZ128632 | 1GCRYDEK4LZ155314 | 1GCRYDEK4LZ114164

1GCRYDEK4LZ166698 | 1GCRYDEK4LZ102869 |

1GCRYDEK4LZ191293

| 1GCRYDEK4LZ102855; 1GCRYDEK4LZ148850 | 1GCRYDEK4LZ166006; 1GCRYDEK4LZ103021 | 1GCRYDEK4LZ117467; 1GCRYDEK4LZ140036; 1GCRYDEK4LZ118540; 1GCRYDEK4LZ160495 | 1GCRYDEK4LZ161520; 1GCRYDEK4LZ173716; 1GCRYDEK4LZ136441 | 1GCRYDEK4LZ182738; 1GCRYDEK4LZ165549

1GCRYDEK4LZ120840 | 1GCRYDEK4LZ171206

1GCRYDEK4LZ127058 | 1GCRYDEK4LZ194288 | 1GCRYDEK4LZ121406 | 1GCRYDEK4LZ167785; 1GCRYDEK4LZ119543

1GCRYDEK4LZ187020 | 1GCRYDEK4LZ129747; 1GCRYDEK4LZ123138 | 1GCRYDEK4LZ152865 | 1GCRYDEK4LZ112284; 1GCRYDEK4LZ185882

1GCRYDEK4LZ170105; 1GCRYDEK4LZ116061; 1GCRYDEK4LZ166751; 1GCRYDEK4LZ199183 | 1GCRYDEK4LZ141347; 1GCRYDEK4LZ139839 | 1GCRYDEK4LZ161999; 1GCRYDEK4LZ106565 | 1GCRYDEK4LZ138898 | 1GCRYDEK4LZ142451 | 1GCRYDEK4LZ168399; 1GCRYDEK4LZ116559 | 1GCRYDEK4LZ159847 | 1GCRYDEK4LZ191858 | 1GCRYDEK4LZ105416; 1GCRYDEK4LZ183484; 1GCRYDEK4LZ119462 | 1GCRYDEK4LZ118487 | 1GCRYDEK4LZ144555; 1GCRYDEK4LZ117291; 1GCRYDEK4LZ130137 | 1GCRYDEK4LZ116934 | 1GCRYDEK4LZ161310; 1GCRYDEK4LZ137802; 1GCRYDEK4LZ128369 | 1GCRYDEK4LZ100958; 1GCRYDEK4LZ127772 | 1GCRYDEK4LZ126198 | 1GCRYDEK4LZ140540; 1GCRYDEK4LZ197109 |

1GCRYDEK4LZ184280

| 1GCRYDEK4LZ116531;

1GCRYDEK4LZ136956

; 1GCRYDEK4LZ165387; 1GCRYDEK4LZ187955; 1GCRYDEK4LZ119753 |

1GCRYDEK4LZ197482

; 1GCRYDEK4LZ156611; 1GCRYDEK4LZ140134

1GCRYDEK4LZ155006 | 1GCRYDEK4LZ101950

1GCRYDEK4LZ172274; 1GCRYDEK4LZ100605 | 1GCRYDEK4LZ105528; 1GCRYDEK4LZ146533 | 1GCRYDEK4LZ120336; 1GCRYDEK4LZ145639 | 1GCRYDEK4LZ119820 | 1GCRYDEK4LZ153613; 1GCRYDEK4LZ134091 | 1GCRYDEK4LZ130185

1GCRYDEK4LZ180682 | 1GCRYDEK4LZ174185; 1GCRYDEK4LZ112494 | 1GCRYDEK4LZ138948; 1GCRYDEK4LZ141610 | 1GCRYDEK4LZ135967

1GCRYDEK4LZ176759

| 1GCRYDEK4LZ160660 | 1GCRYDEK4LZ160934 | 1GCRYDEK4LZ143423 | 1GCRYDEK4LZ130073;

1GCRYDEK4LZ185963

| 1GCRYDEK4LZ100846; 1GCRYDEK4LZ118845

1GCRYDEK4LZ163798 | 1GCRYDEK4LZ180195; 1GCRYDEK4LZ162778 | 1GCRYDEK4LZ103651; 1GCRYDEK4LZ190323 | 1GCRYDEK4LZ191651 | 1GCRYDEK4LZ106808; 1GCRYDEK4LZ103083 | 1GCRYDEK4LZ164207 | 1GCRYDEK4LZ163171; 1GCRYDEK4LZ130686; 1GCRYDEK4LZ119218 | 1GCRYDEK4LZ103584; 1GCRYDEK4LZ103620 | 1GCRYDEK4LZ154180 | 1GCRYDEK4LZ129926 | 1GCRYDEK4LZ166622 | 1GCRYDEK4LZ102354; 1GCRYDEK4LZ173196

1GCRYDEK4LZ167897 | 1GCRYDEK4LZ105139; 1GCRYDEK4LZ100829; 1GCRYDEK4LZ133989 | 1GCRYDEK4LZ155958; 1GCRYDEK4LZ161159 | 1GCRYDEK4LZ113399 | 1GCRYDEK4LZ120580 | 1GCRYDEK4LZ115962; 1GCRYDEK4LZ153515; 1GCRYDEK4LZ191438 | 1GCRYDEK4LZ142241 | 1GCRYDEK4LZ120174 | 1GCRYDEK4LZ152803

1GCRYDEK4LZ143499 | 1GCRYDEK4LZ187941 | 1GCRYDEK4LZ176583; 1GCRYDEK4LZ178351 | 1GCRYDEK4LZ154793; 1GCRYDEK4LZ133720 | 1GCRYDEK4LZ153935; 1GCRYDEK4LZ129666; 1GCRYDEK4LZ137217 | 1GCRYDEK4LZ109269; 1GCRYDEK4LZ161243 | 1GCRYDEK4LZ109577 | 1GCRYDEK4LZ105934 | 1GCRYDEK4LZ118683 | 1GCRYDEK4LZ194775 | 1GCRYDEK4LZ136519

1GCRYDEK4LZ114570 | 1GCRYDEK4LZ187809 | 1GCRYDEK4LZ145785

1GCRYDEK4LZ144605 | 1GCRYDEK4LZ102161

1GCRYDEK4LZ162344 |

1GCRYDEK4LZ141221

; 1GCRYDEK4LZ149240; 1GCRYDEK4LZ133961; 1GCRYDEK4LZ127545 | 1GCRYDEK4LZ149061; 1GCRYDEK4LZ158228 | 1GCRYDEK4LZ151831 | 1GCRYDEK4LZ182108; 1GCRYDEK4LZ188202 | 1GCRYDEK4LZ162442 | 1GCRYDEK4LZ136424 | 1GCRYDEK4LZ161436; 1GCRYDEK4LZ109644; 1GCRYDEK4LZ152123 | 1GCRYDEK4LZ179614 | 1GCRYDEK4LZ124418 | 1GCRYDEK4LZ188135 | 1GCRYDEK4LZ181752 | 1GCRYDEK4LZ113452

1GCRYDEK4LZ139095; 1GCRYDEK4LZ104833 | 1GCRYDEK4LZ105657; 1GCRYDEK4LZ106727; 1GCRYDEK4LZ198051; 1GCRYDEK4LZ186966 | 1GCRYDEK4LZ120577 | 1GCRYDEK4LZ137461 | 1GCRYDEK4LZ184876; 1GCRYDEK4LZ171724 | 1GCRYDEK4LZ149075 | 1GCRYDEK4LZ192864 | 1GCRYDEK4LZ103116; 1GCRYDEK4LZ103679 | 1GCRYDEK4LZ180438 | 1GCRYDEK4LZ105111

1GCRYDEK4LZ136116; 1GCRYDEK4LZ186093 | 1GCRYDEK4LZ119882; 1GCRYDEK4LZ128243 | 1GCRYDEK4LZ144054; 1GCRYDEK4LZ185901; 1GCRYDEK4LZ196414 | 1GCRYDEK4LZ178155 | 1GCRYDEK4LZ184554 | 1GCRYDEK4LZ197479; 1GCRYDEK4LZ199832 | 1GCRYDEK4LZ110941; 1GCRYDEK4LZ151926; 1GCRYDEK4LZ131210 | 1GCRYDEK4LZ152252; 1GCRYDEK4LZ172615; 1GCRYDEK4LZ102015 | 1GCRYDEK4LZ107585 | 1GCRYDEK4LZ108431 | 1GCRYDEK4LZ189897 | 1GCRYDEK4LZ189088 | 1GCRYDEK4LZ185672 | 1GCRYDEK4LZ130414; 1GCRYDEK4LZ138478 | 1GCRYDEK4LZ102516 | 1GCRYDEK4LZ174431 | 1GCRYDEK4LZ123284 | 1GCRYDEK4LZ114987; 1GCRYDEK4LZ181587; 1GCRYDEK4LZ162652 | 1GCRYDEK4LZ191519 | 1GCRYDEK4LZ175255

1GCRYDEK4LZ159539

1GCRYDEK4LZ169018 | 1GCRYDEK4LZ193092 | 1GCRYDEK4LZ164532 | 1GCRYDEK4LZ134270

1GCRYDEK4LZ192220; 1GCRYDEK4LZ183808 | 1GCRYDEK4LZ161906; 1GCRYDEK4LZ116545 | 1GCRYDEK4LZ120921 | 1GCRYDEK4LZ115976

1GCRYDEK4LZ163655; 1GCRYDEK4LZ139890 | 1GCRYDEK4LZ177006 | 1GCRYDEK4LZ165132 | 1GCRYDEK4LZ131840; 1GCRYDEK4LZ174476; 1GCRYDEK4LZ194212 | 1GCRYDEK4LZ164577 | 1GCRYDEK4LZ169889 | 1GCRYDEK4LZ135323 | 1GCRYDEK4LZ196865; 1GCRYDEK4LZ115914; 1GCRYDEK4LZ166393 | 1GCRYDEK4LZ185140 | 1GCRYDEK4LZ107246 | 1GCRYDEK4LZ175837; 1GCRYDEK4LZ184358; 1GCRYDEK4LZ169407 | 1GCRYDEK4LZ134446;

1GCRYDEK4LZ109000

; 1GCRYDEK4LZ108686 | 1GCRYDEK4LZ190130

1GCRYDEK4LZ168211 | 1GCRYDEK4LZ116318

1GCRYDEK4LZ140375 | 1GCRYDEK4LZ132616 | 1GCRYDEK4LZ163557

1GCRYDEK4LZ112608 | 1GCRYDEK4LZ135158; 1GCRYDEK4LZ186000; 1GCRYDEK4LZ185655 | 1GCRYDEK4LZ188751; 1GCRYDEK4LZ139470; 1GCRYDEK4LZ111314; 1GCRYDEK4LZ183906 | 1GCRYDEK4LZ182612

1GCRYDEK4LZ139145; 1GCRYDEK4LZ140568 | 1GCRYDEK4LZ188796; 1GCRYDEK4LZ142157; 1GCRYDEK4LZ167706 | 1GCRYDEK4LZ163560 | 1GCRYDEK4LZ184442; 1GCRYDEK4LZ167141; 1GCRYDEK4LZ126461; 1GCRYDEK4LZ101995 | 1GCRYDEK4LZ153627 | 1GCRYDEK4LZ197871; 1GCRYDEK4LZ170721; 1GCRYDEK4LZ137962 | 1GCRYDEK4LZ185459 | 1GCRYDEK4LZ139372; 1GCRYDEK4LZ129957

1GCRYDEK4LZ161646 | 1GCRYDEK4LZ145088; 1GCRYDEK4LZ107120 | 1GCRYDEK4LZ106730

1GCRYDEK4LZ119834 | 1GCRYDEK4LZ124886 | 1GCRYDEK4LZ142014 | 1GCRYDEK4LZ150050 | 1GCRYDEK4LZ136925 | 1GCRYDEK4LZ171500 | 1GCRYDEK4LZ182383 | 1GCRYDEK4LZ171965 | 1GCRYDEK4LZ130655; 1GCRYDEK4LZ150193; 1GCRYDEK4LZ129697; 1GCRYDEK4LZ196283 | 1GCRYDEK4LZ197160 | 1GCRYDEK4LZ144717 | 1GCRYDEK4LZ133037 | 1GCRYDEK4LZ167219 | 1GCRYDEK4LZ185106; 1GCRYDEK4LZ122216

1GCRYDEK4LZ195814; 1GCRYDEK4LZ108963; 1GCRYDEK4LZ155846 | 1GCRYDEK4LZ179709 | 1GCRYDEK4LZ115606 | 1GCRYDEK4LZ163896 | 1GCRYDEK4LZ112334 | 1GCRYDEK4LZ172937 | 1GCRYDEK4LZ111040 | 1GCRYDEK4LZ180598 | 1GCRYDEK4LZ190080; 1GCRYDEK4LZ106954 | 1GCRYDEK4LZ128954 | 1GCRYDEK4LZ152106; 1GCRYDEK4LZ127111 | 1GCRYDEK4LZ145916 | 1GCRYDEK4LZ112530 | 1GCRYDEK4LZ195957 | 1GCRYDEK4LZ108056; 1GCRYDEK4LZ128856 | 1GCRYDEK4LZ189673 | 1GCRYDEK4LZ127190 | 1GCRYDEK4LZ182660 | 1GCRYDEK4LZ103181; 1GCRYDEK4LZ171884;

1GCRYDEK4LZ191410

; 1GCRYDEK4LZ126475 | 1GCRYDEK4LZ196185 | 1GCRYDEK4LZ173277 | 1GCRYDEK4LZ119333

1GCRYDEK4LZ168984 | 1GCRYDEK4LZ196249 | 1GCRYDEK4LZ146595 | 1GCRYDEK4LZ136102 | 1GCRYDEK4LZ108137; 1GCRYDEK4LZ129831 | 1GCRYDEK4LZ118148; 1GCRYDEK4LZ113001 | 1GCRYDEK4LZ114469 | 1GCRYDEK4LZ107666

1GCRYDEK4LZ150940 | 1GCRYDEK4LZ144023 | 1GCRYDEK4LZ151103

1GCRYDEK4LZ170489; 1GCRYDEK4LZ127626; 1GCRYDEK4LZ135581; 1GCRYDEK4LZ126542

1GCRYDEK4LZ146449 | 1GCRYDEK4LZ111944 | 1GCRYDEK4LZ132910 | 1GCRYDEK4LZ135953 | 1GCRYDEK4LZ168841; 1GCRYDEK4LZ100913 | 1GCRYDEK4LZ164627 | 1GCRYDEK4LZ117551 | 1GCRYDEK4LZ102919 | 1GCRYDEK4LZ166734 | 1GCRYDEK4LZ115699; 1GCRYDEK4LZ105223

1GCRYDEK4LZ114567; 1GCRYDEK4LZ141784 | 1GCRYDEK4LZ106713; 1GCRYDEK4LZ197806; 1GCRYDEK4LZ150081; 1GCRYDEK4LZ107960; 1GCRYDEK4LZ173005 | 1GCRYDEK4LZ129120; 1GCRYDEK4LZ139078 | 1GCRYDEK4LZ132146 | 1GCRYDEK4LZ111295

1GCRYDEK4LZ199359 | 1GCRYDEK4LZ193142 | 1GCRYDEK4LZ124581; 1GCRYDEK4LZ174610; 1GCRYDEK4LZ112088; 1GCRYDEK4LZ191245 | 1GCRYDEK4LZ152932; 1GCRYDEK4LZ194453; 1GCRYDEK4LZ137136; 1GCRYDEK4LZ163736 | 1GCRYDEK4LZ177281; 1GCRYDEK4LZ103827; 1GCRYDEK4LZ100183; 1GCRYDEK4LZ162781; 1GCRYDEK4LZ184005; 1GCRYDEK4LZ183680 | 1GCRYDEK4LZ134754 | 1GCRYDEK4LZ193030 | 1GCRYDEK4LZ121194; 1GCRYDEK4LZ143308; 1GCRYDEK4LZ173067 | 1GCRYDEK4LZ160044 | 1GCRYDEK4LZ179838 | 1GCRYDEK4LZ156768; 1GCRYDEK4LZ169729 | 1GCRYDEK4LZ166488 | 1GCRYDEK4LZ182402 | 1GCRYDEK4LZ111149 | 1GCRYDEK4LZ142286 | 1GCRYDEK4LZ143602 | 1GCRYDEK4LZ147200; 1GCRYDEK4LZ142210 | 1GCRYDEK4LZ154714; 1GCRYDEK4LZ188958 | 1GCRYDEK4LZ107957; 1GCRYDEK4LZ106825; 1GCRYDEK4LZ152266 | 1GCRYDEK4LZ194131 | 1GCRYDEK4LZ155376 | 1GCRYDEK4LZ189592; 1GCRYDEK4LZ172033 | 1GCRYDEK4LZ156303 | 1GCRYDEK4LZ162408 | 1GCRYDEK4LZ156771 | 1GCRYDEK4LZ184327 |

1GCRYDEK4LZ155197

; 1GCRYDEK4LZ174753; 1GCRYDEK4LZ120126 | 1GCRYDEK4LZ109661 | 1GCRYDEK4LZ151974 | 1GCRYDEK4LZ191505 | 1GCRYDEK4LZ138934

1GCRYDEK4LZ153224 | 1GCRYDEK4LZ192377 | 1GCRYDEK4LZ175983; 1GCRYDEK4LZ144989 | 1GCRYDEK4LZ127108; 1GCRYDEK4LZ147181 | 1GCRYDEK4LZ163073

1GCRYDEK4LZ179290 | 1GCRYDEK4LZ175577

1GCRYDEK4LZ197384; 1GCRYDEK4LZ107909; 1GCRYDEK4LZ189124 | 1GCRYDEK4LZ125066; 1GCRYDEK4LZ159816; 1GCRYDEK4LZ107540 | 1GCRYDEK4LZ146922; 1GCRYDEK4LZ151117 | 1GCRYDEK4LZ161324 | 1GCRYDEK4LZ179502 | 1GCRYDEK4LZ123169; 1GCRYDEK4LZ183601; 1GCRYDEK4LZ141140

1GCRYDEK4LZ127982 | 1GCRYDEK4LZ134723; 1GCRYDEK4LZ194002 | 1GCRYDEK4LZ183520

1GCRYDEK4LZ189799 | 1GCRYDEK4LZ154258; 1GCRYDEK4LZ110339; 1GCRYDEK4LZ153689; 1GCRYDEK4LZ190144

1GCRYDEK4LZ184618

1GCRYDEK4LZ122393; 1GCRYDEK4LZ175899

1GCRYDEK4LZ121776; 1GCRYDEK4LZ134737 | 1GCRYDEK4LZ149738; 1GCRYDEK4LZ148119 | 1GCRYDEK4LZ165292 | 1GCRYDEK4LZ199328

1GCRYDEK4LZ117985 | 1GCRYDEK4LZ129828 | 1GCRYDEK4LZ145592 | 1GCRYDEK4LZ156009 | 1GCRYDEK4LZ131112 | 1GCRYDEK4LZ139226; 1GCRYDEK4LZ145981 | 1GCRYDEK4LZ158844 | 1GCRYDEK4LZ183002; 1GCRYDEK4LZ127755 | 1GCRYDEK4LZ138822 | 1GCRYDEK4LZ194937 | 1GCRYDEK4LZ167382 | 1GCRYDEK4LZ113273; 1GCRYDEK4LZ196879 |

1GCRYDEK4LZ146905

| 1GCRYDEK4LZ110440; 1GCRYDEK4LZ116092 | 1GCRYDEK4LZ152560 | 1GCRYDEK4LZ175546 | 1GCRYDEK4LZ178446 | 1GCRYDEK4LZ120711 | 1GCRYDEK4LZ166278

1GCRYDEK4LZ160142 | 1GCRYDEK4LZ195845 | 1GCRYDEK4LZ154843

1GCRYDEK4LZ185400; 1GCRYDEK4LZ183775; 1GCRYDEK4LZ116206; 1GCRYDEK4LZ114018 | 1GCRYDEK4LZ167334 | 1GCRYDEK4LZ141171 | 1GCRYDEK4LZ194226

1GCRYDEK4LZ157869

1GCRYDEK4LZ195781; 1GCRYDEK4LZ135936 | 1GCRYDEK4LZ180875 | 1GCRYDEK4LZ161940; 1GCRYDEK4LZ137556; 1GCRYDEK4LZ171111 | 1GCRYDEK4LZ194792; 1GCRYDEK4LZ140604 | 1GCRYDEK4LZ189026; 1GCRYDEK4LZ193920

1GCRYDEK4LZ109692; 1GCRYDEK4LZ165406 | 1GCRYDEK4LZ122555; 1GCRYDEK4LZ101091 | 1GCRYDEK4LZ146385; 1GCRYDEK4LZ193724 | 1GCRYDEK4LZ140439; 1GCRYDEK4LZ158343; 1GCRYDEK4LZ100264 | 1GCRYDEK4LZ136746 | 1GCRYDEK4LZ108591; 1GCRYDEK4LZ129005 | 1GCRYDEK4LZ132941 | 1GCRYDEK4LZ196784 | 1GCRYDEK4LZ113046; 1GCRYDEK4LZ182223 | 1GCRYDEK4LZ154857 | 1GCRYDEK4LZ190824

1GCRYDEK4LZ107599; 1GCRYDEK4LZ114942 | 1GCRYDEK4LZ197255; 1GCRYDEK4LZ115752 | 1GCRYDEK4LZ104718 | 1GCRYDEK4LZ159167; 1GCRYDEK4LZ170573 | 1GCRYDEK4LZ188149

1GCRYDEK4LZ163462; 1GCRYDEK4LZ199149 | 1GCRYDEK4LZ186465; 1GCRYDEK4LZ198762 | 1GCRYDEK4LZ112673; 1GCRYDEK4LZ128663 | 1GCRYDEK4LZ188507; 1GCRYDEK4LZ107800; 1GCRYDEK4LZ165907 | 1GCRYDEK4LZ172646; 1GCRYDEK4LZ144894 | 1GCRYDEK4LZ121681 | 1GCRYDEK4LZ125343

1GCRYDEK4LZ148086; 1GCRYDEK4LZ163414 | 1GCRYDEK4LZ117257; 1GCRYDEK4LZ184330; 1GCRYDEK4LZ178690 | 1GCRYDEK4LZ107506; 1GCRYDEK4LZ143583 | 1GCRYDEK4LZ112270; 1GCRYDEK4LZ176776; 1GCRYDEK4LZ170010 | 1GCRYDEK4LZ194534 | 1GCRYDEK4LZ141736; 1GCRYDEK4LZ103147; 1GCRYDEK4LZ186305; 1GCRYDEK4LZ192752 | 1GCRYDEK4LZ180486 | 1GCRYDEK4LZ189527; 1GCRYDEK4LZ135550 | 1GCRYDEK4LZ195666; 1GCRYDEK4LZ121079; 1GCRYDEK4LZ194615; 1GCRYDEK4LZ166670; 1GCRYDEK4LZ136164; 1GCRYDEK4LZ117694; 1GCRYDEK4LZ177670 | 1GCRYDEK4LZ148041 | 1GCRYDEK4LZ169682; 1GCRYDEK4LZ118103

1GCRYDEK4LZ125830 | 1GCRYDEK4LZ152901; 1GCRYDEK4LZ122376 | 1GCRYDEK4LZ102676 | 1GCRYDEK4LZ114925

1GCRYDEK4LZ101429

1GCRYDEK4LZ160738 | 1GCRYDEK4LZ116688; 1GCRYDEK4LZ135886; 1GCRYDEK4LZ112303

1GCRYDEK4LZ103486 | 1GCRYDEK4LZ131532 | 1GCRYDEK4LZ137606

1GCRYDEK4LZ151697 | 1GCRYDEK4LZ190578 | 1GCRYDEK4LZ188720 | 1GCRYDEK4LZ130025; 1GCRYDEK4LZ137248 | 1GCRYDEK4LZ186076; 1GCRYDEK4LZ169228 | 1GCRYDEK4LZ141381 | 1GCRYDEK4LZ187244 | 1GCRYDEK4LZ114651 | 1GCRYDEK4LZ128419 | 1GCRYDEK4LZ121339; 1GCRYDEK4LZ138951 | 1GCRYDEK4LZ163333; 1GCRYDEK4LZ155264 | 1GCRYDEK4LZ129585 | 1GCRYDEK4LZ160870;

1GCRYDEK4LZ192556

; 1GCRYDEK4LZ141302 | 1GCRYDEK4LZ181699; 1GCRYDEK4LZ152820

1GCRYDEK4LZ105030; 1GCRYDEK4LZ150355; 1GCRYDEK4LZ161792; 1GCRYDEK4LZ137377; 1GCRYDEK4LZ111863 | 1GCRYDEK4LZ115332; 1GCRYDEK4LZ163851 | 1GCRYDEK4LZ122717 | 1GCRYDEK4LZ141588; 1GCRYDEK4LZ136391 | 1GCRYDEK4LZ121311 | 1GCRYDEK4LZ139730 | 1GCRYDEK4LZ152316

1GCRYDEK4LZ132244

1GCRYDEK4LZ175627 | 1GCRYDEK4LZ184456

1GCRYDEK4LZ177250 | 1GCRYDEK4LZ172078; 1GCRYDEK4LZ129263

1GCRYDEK4LZ136262 | 1GCRYDEK4LZ130901

1GCRYDEK4LZ126282 | 1GCRYDEK4LZ151473 | 1GCRYDEK4LZ150288; 1GCRYDEK4LZ171271; 1GCRYDEK4LZ173635 | 1GCRYDEK4LZ142143 | 1GCRYDEK4LZ198891; 1GCRYDEK4LZ181914; 1GCRYDEK4LZ175885

1GCRYDEK4LZ126105; 1GCRYDEK4LZ166944 | 1GCRYDEK4LZ134057 | 1GCRYDEK4LZ112687; 1GCRYDEK4LZ192203; 1GCRYDEK4LZ130817 | 1GCRYDEK4LZ158990 | 1GCRYDEK4LZ172145; 1GCRYDEK4LZ107795 | 1GCRYDEK4LZ100006 | 1GCRYDEK4LZ100698; 1GCRYDEK4LZ150579; 1GCRYDEK4LZ182657 | 1GCRYDEK4LZ160772 | 1GCRYDEK4LZ179662; 1GCRYDEK4LZ116304; 1GCRYDEK4LZ155037; 1GCRYDEK4LZ189317 | 1GCRYDEK4LZ184795; 1GCRYDEK4LZ157158 | 1GCRYDEK4LZ158116; 1GCRYDEK4LZ160433; 1GCRYDEK4LZ139632 | 1GCRYDEK4LZ174624; 1GCRYDEK4LZ161615 | 1GCRYDEK4LZ134043 | 1GCRYDEK4LZ146144 | 1GCRYDEK4LZ110423 | 1GCRYDEK4LZ183405; 1GCRYDEK4LZ195991 | 1GCRYDEK4LZ135564; 1GCRYDEK4LZ170945; 1GCRYDEK4LZ147889 | 1GCRYDEK4LZ128209 | 1GCRYDEK4LZ173568; 1GCRYDEK4LZ140201 | 1GCRYDEK4LZ198566; 1GCRYDEK4LZ107263 | 1GCRYDEK4LZ157872 | 1GCRYDEK4LZ142725; 1GCRYDEK4LZ127450 | 1GCRYDEK4LZ168998; 1GCRYDEK4LZ147441 | 1GCRYDEK4LZ161002 | 1GCRYDEK4LZ163154 | 1GCRYDEK4LZ101754; 1GCRYDEK4LZ153708 | 1GCRYDEK4LZ161257 | 1GCRYDEK4LZ111216 | 1GCRYDEK4LZ156172; 1GCRYDEK4LZ164787 | 1GCRYDEK4LZ199507 | 1GCRYDEK4LZ153028 | 1GCRYDEK4LZ189480 | 1GCRYDEK4LZ131885 | 1GCRYDEK4LZ117176 | 1GCRYDEK4LZ190158; 1GCRYDEK4LZ187616

1GCRYDEK4LZ118960 | 1GCRYDEK4LZ192623

1GCRYDEK4LZ176681; 1GCRYDEK4LZ192282; 1GCRYDEK4LZ194341

1GCRYDEK4LZ103178; 1GCRYDEK4LZ104203; 1GCRYDEK4LZ149657 | 1GCRYDEK4LZ161095 | 1GCRYDEK4LZ175241; 1GCRYDEK4LZ106484 | 1GCRYDEK4LZ183839 | 1GCRYDEK4LZ117520 | 1GCRYDEK4LZ112589 | 1GCRYDEK4LZ105982 | 1GCRYDEK4LZ120627; 1GCRYDEK4LZ194422 | 1GCRYDEK4LZ100927 | 1GCRYDEK4LZ192119; 1GCRYDEK4LZ185123 | 1GCRYDEK4LZ128355; 1GCRYDEK4LZ162117 | 1GCRYDEK4LZ171027 | 1GCRYDEK4LZ175966 | 1GCRYDEK4LZ157791 | 1GCRYDEK4LZ146676 | 1GCRYDEK4LZ149674 | 1GCRYDEK4LZ107361; 1GCRYDEK4LZ183386; 1GCRYDEK4LZ116481 | 1GCRYDEK4LZ160688; 1GCRYDEK4LZ134382; 1GCRYDEK4LZ148024; 1GCRYDEK4LZ109630 | 1GCRYDEK4LZ128615 | 1GCRYDEK4LZ127836

1GCRYDEK4LZ123110;

1GCRYDEK4LZ183677

| 1GCRYDEK4LZ167527 | 1GCRYDEK4LZ123835; 1GCRYDEK4LZ187289; 1GCRYDEK4LZ109837 | 1GCRYDEK4LZ140120 | 1GCRYDEK4LZ186482; 1GCRYDEK4LZ165258 | 1GCRYDEK4LZ154177; 1GCRYDEK4LZ147035 | 1GCRYDEK4LZ123673 | 1GCRYDEK4LZ152980 | 1GCRYDEK4LZ157693

1GCRYDEK4LZ186238 | 1GCRYDEK4LZ156639 | 1GCRYDEK4LZ196929

1GCRYDEK4LZ117808;

1GCRYDEK4LZ197627

| 1GCRYDEK4LZ134009 | 1GCRYDEK4LZ184053 | 1GCRYDEK4LZ169293; 1GCRYDEK4LZ164434 | 1GCRYDEK4LZ165762 | 1GCRYDEK4LZ169441 | 1GCRYDEK4LZ166412 | 1GCRYDEK4LZ151392 | 1GCRYDEK4LZ122992; 1GCRYDEK4LZ146418; 1GCRYDEK4LZ101849; 1GCRYDEK4LZ102757; 1GCRYDEK4LZ105013 | 1GCRYDEK4LZ167608 | 1GCRYDEK4LZ186563 | 1GCRYDEK4LZ152364 | 1GCRYDEK4LZ146435 | 1GCRYDEK4LZ150307 | 1GCRYDEK4LZ125567 | 1GCRYDEK4LZ145737 | 1GCRYDEK4LZ180746; 1GCRYDEK4LZ164496; 1GCRYDEK4LZ161193 | 1GCRYDEK4LZ181489

1GCRYDEK4LZ189737; 1GCRYDEK4LZ157810 | 1GCRYDEK4LZ193688 | 1GCRYDEK4LZ173375 | 1GCRYDEK4LZ196008 | 1GCRYDEK4LZ128792 | 1GCRYDEK4LZ198695; 1GCRYDEK4LZ104055; 1GCRYDEK4LZ124757; 1GCRYDEK4LZ195456; 1GCRYDEK4LZ149559 | 1GCRYDEK4LZ193870 | 1GCRYDEK4LZ113256 | 1GCRYDEK4LZ182254;

1GCRYDEK4LZ143311

| 1GCRYDEK4LZ111152 | 1GCRYDEK4LZ191908; 1GCRYDEK4LZ104086 |

1GCRYDEK4LZ141624

; 1GCRYDEK4LZ138500 | 1GCRYDEK4LZ142935 | 1GCRYDEK4LZ156396 | 1GCRYDEK4LZ191861; 1GCRYDEK4LZ113502; 1GCRYDEK4LZ193917 | 1GCRYDEK4LZ195988 | 1GCRYDEK4LZ107683; 1GCRYDEK4LZ162179; 1GCRYDEK4LZ169116; 1GCRYDEK4LZ130879 | 1GCRYDEK4LZ198387

1GCRYDEK4LZ174848 | 1GCRYDEK4LZ152896; 1GCRYDEK4LZ103973 | 1GCRYDEK4LZ162103; 1GCRYDEK4LZ101558 | 1GCRYDEK4LZ183856 | 1GCRYDEK4LZ164109 | 1GCRYDEK4LZ136231 | 1GCRYDEK4LZ129991; 1GCRYDEK4LZ160724; 1GCRYDEK4LZ182240 | 1GCRYDEK4LZ145138 | 1GCRYDEK4LZ133572 | 1GCRYDEK4LZ105853; 1GCRYDEK4LZ105142 | 1GCRYDEK4LZ164322 | 1GCRYDEK4LZ183288 | 1GCRYDEK4LZ172856; 1GCRYDEK4LZ107876 | 1GCRYDEK4LZ183663 | 1GCRYDEK4LZ136018 | 1GCRYDEK4LZ199345; 1GCRYDEK4LZ172100; 1GCRYDEK4LZ118215 | 1GCRYDEK4LZ153918 | 1GCRYDEK4LZ153580 | 1GCRYDEK4LZ167057; 1GCRYDEK4LZ143163; 1GCRYDEK4LZ105254; 1GCRYDEK4LZ170377

1GCRYDEK4LZ132017; 1GCRYDEK4LZ158973; 1GCRYDEK4LZ115508 | 1GCRYDEK4LZ101527; 1GCRYDEK4LZ121471 | 1GCRYDEK4LZ121714 | 1GCRYDEK4LZ184599 | 1GCRYDEK4LZ173408; 1GCRYDEK4LZ139310; 1GCRYDEK4LZ138111; 1GCRYDEK4LZ165356; 1GCRYDEK4LZ111278 | 1GCRYDEK4LZ118585; 1GCRYDEK4LZ175370 | 1GCRYDEK4LZ172498 | 1GCRYDEK4LZ126699 | 1GCRYDEK4LZ168516;

1GCRYDEK4LZ150260

| 1GCRYDEK4LZ156995 | 1GCRYDEK4LZ127853 | 1GCRYDEK4LZ159749 | 1GCRYDEK4LZ102628 | 1GCRYDEK4LZ126704; 1GCRYDEK4LZ179273 | 1GCRYDEK4LZ187664; 1GCRYDEK4LZ120871 | 1GCRYDEK4LZ149447 | 1GCRYDEK4LZ110731 | 1GCRYDEK4LZ127206 | 1GCRYDEK4LZ163395 | 1GCRYDEK4LZ176213 | 1GCRYDEK4LZ143888; 1GCRYDEK4LZ108767; 1GCRYDEK4LZ193223; 1GCRYDEK4LZ147276; 1GCRYDEK4LZ160108; 1GCRYDEK4LZ114374; 1GCRYDEK4LZ149335; 1GCRYDEK4LZ187566 | 1GCRYDEK4LZ150999; 1GCRYDEK4LZ134432 | 1GCRYDEK4LZ176275 | 1GCRYDEK4LZ119431 | 1GCRYDEK4LZ145706

1GCRYDEK4LZ101320 | 1GCRYDEK4LZ116447 | 1GCRYDEK4LZ125133; 1GCRYDEK4LZ152462 | 1GCRYDEK4LZ123172 | 1GCRYDEK4LZ117629 | 1GCRYDEK4LZ177099 | 1GCRYDEK4LZ191584; 1GCRYDEK4LZ117582

1GCRYDEK4LZ121616

1GCRYDEK4LZ194372

| 1GCRYDEK4LZ169214 | 1GCRYDEK4LZ118344 | 1GCRYDEK4LZ163543 | 1GCRYDEK4LZ104735 | 1GCRYDEK4LZ144846; 1GCRYDEK4LZ169388; 1GCRYDEK4LZ116027 | 1GCRYDEK4LZ117419 | 1GCRYDEK4LZ117999 | 1GCRYDEK4LZ178916 | 1GCRYDEK4LZ132096 | 1GCRYDEK4LZ198096 | 1GCRYDEK4LZ168449 | 1GCRYDEK4LZ140215 | 1GCRYDEK4LZ168175; 1GCRYDEK4LZ185266; 1GCRYDEK4LZ153806 | 1GCRYDEK4LZ123639 | 1GCRYDEK4LZ195862 | 1GCRYDEK4LZ186689 | 1GCRYDEK4LZ122488 | 1GCRYDEK4LZ132518; 1GCRYDEK4LZ106758 | 1GCRYDEK4LZ167639 | 1GCRYDEK4LZ163266; 1GCRYDEK4LZ112558 | 1GCRYDEK4LZ113886; 1GCRYDEK4LZ126735 | 1GCRYDEK4LZ158794 | 1GCRYDEK4LZ186692 | 1GCRYDEK4LZ174817 | 1GCRYDEK4LZ188118 | 1GCRYDEK4LZ197143;

1GCRYDEK4LZ169231

; 1GCRYDEK4LZ133927; 1GCRYDEK4LZ144409; 1GCRYDEK4LZ193237

1GCRYDEK4LZ180620 |

1GCRYDEK4LZ111703

; 1GCRYDEK4LZ123401 | 1GCRYDEK4LZ153479 | 1GCRYDEK4LZ150906; 1GCRYDEK4LZ151151 | 1GCRYDEK4LZ126167 | 1GCRYDEK4LZ111636; 1GCRYDEK4LZ114584; 1GCRYDEK4LZ150839 | 1GCRYDEK4LZ122622 | 1GCRYDEK4LZ111507; 1GCRYDEK4LZ113516 | 1GCRYDEK4LZ152218; 1GCRYDEK4LZ141090 | 1GCRYDEK4LZ174199; 1GCRYDEK4LZ174834 | 1GCRYDEK4LZ184716

1GCRYDEK4LZ165857 | 1GCRYDEK4LZ129151 | 1GCRYDEK4LZ191360 | 1GCRYDEK4LZ165003 | 1GCRYDEK4LZ126458 | 1GCRYDEK4LZ159735

1GCRYDEK4LZ174770; 1GCRYDEK4LZ169911; 1GCRYDEK4LZ172601 | 1GCRYDEK4LZ115380; 1GCRYDEK4LZ192816 | 1GCRYDEK4LZ125407; 1GCRYDEK4LZ142952 | 1GCRYDEK4LZ195103 | 1GCRYDEK4LZ102550 | 1GCRYDEK4LZ146967; 1GCRYDEK4LZ144782 | 1GCRYDEK4LZ119879 | 1GCRYDEK4LZ183047 | 1GCRYDEK4LZ181718 | 1GCRYDEK4LZ121440; 1GCRYDEK4LZ126220 | 1GCRYDEK4LZ180262; 1GCRYDEK4LZ194291; 1GCRYDEK4LZ193299 | 1GCRYDEK4LZ160965 | 1GCRYDEK4LZ158181; 1GCRYDEK4LZ133264; 1GCRYDEK4LZ152784 | 1GCRYDEK4LZ185879; 1GCRYDEK4LZ146175 | 1GCRYDEK4LZ154342; 1GCRYDEK4LZ171786 | 1GCRYDEK4LZ114861 | 1GCRYDEK4LZ179368

1GCRYDEK4LZ187731 | 1GCRYDEK4LZ186045; 1GCRYDEK4LZ147679 | 1GCRYDEK4LZ199197 | 1GCRYDEK4LZ191939; 1GCRYDEK4LZ197417; 1GCRYDEK4LZ123155; 1GCRYDEK4LZ172176 | 1GCRYDEK4LZ124998 | 1GCRYDEK4LZ153871

1GCRYDEK4LZ119395; 1GCRYDEK4LZ197532 | 1GCRYDEK4LZ165969 | 1GCRYDEK4LZ179788 | 1GCRYDEK4LZ108333 | 1GCRYDEK4LZ196901; 1GCRYDEK4LZ133684 |

1GCRYDEK4LZ1510841GCRYDEK4LZ193013 | 1GCRYDEK4LZ184408

1GCRYDEK4LZ128307 | 1GCRYDEK4LZ114231 | 1GCRYDEK4LZ157404 | 1GCRYDEK4LZ175868 | 1GCRYDEK4LZ103519; 1GCRYDEK4LZ112379; 1GCRYDEK4LZ142613 | 1GCRYDEK4LZ190838 | 1GCRYDEK4LZ158133

1GCRYDEK4LZ186255; 1GCRYDEK4LZ152851; 1GCRYDEK4LZ148007 | 1GCRYDEK4LZ104766

1GCRYDEK4LZ104895 | 1GCRYDEK4LZ155989 | 1GCRYDEK4LZ137122; 1GCRYDEK4LZ132650; 1GCRYDEK4LZ116660 | 1GCRYDEK4LZ190788; 1GCRYDEK4LZ114276; 1GCRYDEK4LZ165454 | 1GCRYDEK4LZ189379 | 1GCRYDEK4LZ129764 | 1GCRYDEK4LZ111961 | 1GCRYDEK4LZ166796 | 1GCRYDEK4LZ135094 | 1GCRYDEK4LZ163476; 1GCRYDEK4LZ180567 | 1GCRYDEK4LZ172517 | 1GCRYDEK4LZ192928 | 1GCRYDEK4LZ114245

1GCRYDEK4LZ135743 | 1GCRYDEK4LZ149321 | 1GCRYDEK4LZ197529 | 1GCRYDEK4LZ180102 | 1GCRYDEK4LZ160187

1GCRYDEK4LZ193352 | 1GCRYDEK4LZ155359;

1GCRYDEK4LZ123625

; 1GCRYDEK4LZ180052; 1GCRYDEK4LZ169522; 1GCRYDEK4LZ102306 | 1GCRYDEK4LZ107568; 1GCRYDEK4LZ137282; 1GCRYDEK4LZ159704 | 1GCRYDEK4LZ125102; 1GCRYDEK4LZ190791 | 1GCRYDEK4LZ109871

1GCRYDEK4LZ153823 | 1GCRYDEK4LZ126850; 1GCRYDEK4LZ198549; 1GCRYDEK4LZ188698 | 1GCRYDEK4LZ136830 | 1GCRYDEK4LZ142658 | 1GCRYDEK4LZ190385 | 1GCRYDEK4LZ109708 | 1GCRYDEK4LZ151585;

1GCRYDEK4LZ134298

; 1GCRYDEK4LZ104072; 1GCRYDEK4LZ119672; 1GCRYDEK4LZ101821; 1GCRYDEK4LZ179449

1GCRYDEK4LZ108042 | 1GCRYDEK4LZ191732 | 1GCRYDEK4LZ105593 | 1GCRYDEK4LZ195425 | 1GCRYDEK4LZ120076; 1GCRYDEK4LZ165504 | 1GCRYDEK4LZ194355 | 1GCRYDEK4LZ193285 | 1GCRYDEK4LZ188068

1GCRYDEK4LZ175742

1GCRYDEK4LZ176471; 1GCRYDEK4LZ178429 | 1GCRYDEK4LZ135676 | 1GCRYDEK4LZ185171 | 1GCRYDEK4LZ184800

1GCRYDEK4LZ161551 | 1GCRYDEK4LZ180410 | 1GCRYDEK4LZ162067; 1GCRYDEK4LZ106324 | 1GCRYDEK4LZ119347; 1GCRYDEK4LZ187650

1GCRYDEK4LZ163963; 1GCRYDEK4LZ145169; 1GCRYDEK4LZ115251; 1GCRYDEK4LZ132843 | 1GCRYDEK4LZ175725 | 1GCRYDEK4LZ172503; 1GCRYDEK4LZ103875 | 1GCRYDEK4LZ112009 | 1GCRYDEK4LZ180293; 1GCRYDEK4LZ159718 | 1GCRYDEK4LZ131417 | 1GCRYDEK4LZ160593 | 1GCRYDEK4LZ144426

1GCRYDEK4LZ163400; 1GCRYDEK4LZ153272 | 1GCRYDEK4LZ175417 | 1GCRYDEK4LZ184702 | 1GCRYDEK4LZ118568; 1GCRYDEK4LZ139808; 1GCRYDEK4LZ171318 | 1GCRYDEK4LZ107294 | 1GCRYDEK4LZ199720 | 1GCRYDEK4LZ181024 | 1GCRYDEK4LZ108347 | 1GCRYDEK4LZ193402 | 1GCRYDEK4LZ133703 | 1GCRYDEK4LZ108915; 1GCRYDEK4LZ120112; 1GCRYDEK4LZ190483; 1GCRYDEK4LZ146239 | 1GCRYDEK4LZ170332; 1GCRYDEK4LZ139940 | 1GCRYDEK4LZ118666 | 1GCRYDEK4LZ111667 | 1GCRYDEK4LZ175031 | 1GCRYDEK4LZ177278; 1GCRYDEK4LZ135368; 1GCRYDEK4LZ124161

1GCRYDEK4LZ177796; 1GCRYDEK4LZ136312; 1GCRYDEK4LZ107778 | 1GCRYDEK4LZ167186 | 1GCRYDEK4LZ132308; 1GCRYDEK4LZ126766 | 1GCRYDEK4LZ151635

1GCRYDEK4LZ127867 | 1GCRYDEK4LZ167303

1GCRYDEK4LZ157340 | 1GCRYDEK4LZ101348; 1GCRYDEK4LZ125858; 1GCRYDEK4LZ179631; 1GCRYDEK4LZ199331 | 1GCRYDEK4LZ115685; 1GCRYDEK4LZ153420; 1GCRYDEK4LZ155491 | 1GCRYDEK4LZ128971; 1GCRYDEK4LZ131773 | 1GCRYDEK4LZ156124 | 1GCRYDEK4LZ144880 | 1GCRYDEK4LZ168662; 1GCRYDEK4LZ166071 | 1GCRYDEK4LZ105478 | 1GCRYDEK4LZ100572; 1GCRYDEK4LZ126654; 1GCRYDEK4LZ182447; 1GCRYDEK4LZ172209; 1GCRYDEK4LZ178723

1GCRYDEK4LZ169004; 1GCRYDEK4LZ130221

1GCRYDEK4LZ147486 | 1GCRYDEK4LZ118330 | 1GCRYDEK4LZ165647; 1GCRYDEK4LZ165597 | 1GCRYDEK4LZ130154; 1GCRYDEK4LZ188460; 1GCRYDEK4LZ106887; 1GCRYDEK4LZ127268 | 1GCRYDEK4LZ104802 | 1GCRYDEK4LZ160030 | 1GCRYDEK4LZ146886; 1GCRYDEK4LZ159265; 1GCRYDEK4LZ138030

1GCRYDEK4LZ112883

1GCRYDEK4LZ120160; 1GCRYDEK4LZ179967 | 1GCRYDEK4LZ138741 | 1GCRYDEK4LZ121034; 1GCRYDEK4LZ156897 | 1GCRYDEK4LZ147102; 1GCRYDEK4LZ181864 | 1GCRYDEK4LZ148153 | 1GCRYDEK4LZ182562; 1GCRYDEK4LZ138447 | 1GCRYDEK4LZ151540; 1GCRYDEK4LZ108669 | 1GCRYDEK4LZ125908 | 1GCRYDEK4LZ194923 | 1GCRYDEK4LZ186708 | 1GCRYDEK4LZ134186 | 1GCRYDEK4LZ136911; 1GCRYDEK4LZ179287 | 1GCRYDEK4LZ127965

1GCRYDEK4LZ112463 | 1GCRYDEK4LZ183016

1GCRYDEK4LZ107621 | 1GCRYDEK4LZ165423; 1GCRYDEK4LZ190693 | 1GCRYDEK4LZ195120 | 1GCRYDEK4LZ156656 | 1GCRYDEK4LZ121468 | 1GCRYDEK4LZ199393 | 1GCRYDEK4LZ159136; 1GCRYDEK4LZ163767 | 1GCRYDEK4LZ151568; 1GCRYDEK4LZ148721 | 1GCRYDEK4LZ157919 | 1GCRYDEK4LZ106114; 1GCRYDEK4LZ138240 | 1GCRYDEK4LZ165261; 1GCRYDEK4LZ170072 | 1GCRYDEK4LZ174039 | 1GCRYDEK4LZ117307; 1GCRYDEK4LZ175871 | 1GCRYDEK4LZ138626; 1GCRYDEK4LZ179001 | 1GCRYDEK4LZ110003; 1GCRYDEK4LZ118442; 1GCRYDEK4LZ113368 | 1GCRYDEK4LZ176857 | 1GCRYDEK4LZ149917 | 1GCRYDEK4LZ103553; 1GCRYDEK4LZ143437; 1GCRYDEK4LZ193254; 1GCRYDEK4LZ164238; 1GCRYDEK4LZ193397

1GCRYDEK4LZ136438; 1GCRYDEK4LZ130767 | 1GCRYDEK4LZ141767; 1GCRYDEK4LZ144183 | 1GCRYDEK4LZ126914 | 1GCRYDEK4LZ147178

1GCRYDEK4LZ118246 | 1GCRYDEK4LZ105206 | 1GCRYDEK4LZ106002 | 1GCRYDEK4LZ185865 | 1GCRYDEK4LZ142191 | 1GCRYDEK4LZ150470 | 1GCRYDEK4LZ174557 | 1GCRYDEK4LZ164420 | 1GCRYDEK4LZ114911 | 1GCRYDEK4LZ185526; 1GCRYDEK4LZ110907

1GCRYDEK4LZ187681 | 1GCRYDEK4LZ197224 | 1GCRYDEK4LZ103133 | 1GCRYDEK4LZ191570; 1GCRYDEK4LZ187826 | 1GCRYDEK4LZ152428 | 1GCRYDEK4LZ130669 | 1GCRYDEK4LZ183730;

1GCRYDEK4LZ157662

| 1GCRYDEK4LZ163431 | 1GCRYDEK4LZ116562

1GCRYDEK4LZ106615 | 1GCRYDEK4LZ106257

1GCRYDEK4LZ106422 | 1GCRYDEK4LZ140182 | 1GCRYDEK4LZ147746 | 1GCRYDEK4LZ129912 | 1GCRYDEK4LZ103262 | 1GCRYDEK4LZ147083 | 1GCRYDEK4LZ196512; 1GCRYDEK4LZ160979 | 1GCRYDEK4LZ170802; 1GCRYDEK4LZ180861 | 1GCRYDEK4LZ114889 | 1GCRYDEK4LZ198874; 1GCRYDEK4LZ167513 |

1GCRYDEK4LZ102564

| 1GCRYDEK4LZ129330 | 1GCRYDEK4LZ103195 | 1GCRYDEK4LZ118957

1GCRYDEK4LZ148671; 1GCRYDEK4LZ193139 | 1GCRYDEK4LZ174302 | 1GCRYDEK4LZ137394; 1GCRYDEK4LZ103522

1GCRYDEK4LZ116156; 1GCRYDEK4LZ134379 | 1GCRYDEK4LZ110714 | 1GCRYDEK4LZ171948; 1GCRYDEK4LZ196302 | 1GCRYDEK4LZ166748; 1GCRYDEK4LZ170864; 1GCRYDEK4LZ125472; 1GCRYDEK4LZ121115 | 1GCRYDEK4LZ110762; 1GCRYDEK4LZ152977 | 1GCRYDEK4LZ155703 | 1GCRYDEK4LZ111555; 1GCRYDEK4LZ149402; 1GCRYDEK4LZ142630; 1GCRYDEK4LZ176440 | 1GCRYDEK4LZ148346 | 1GCRYDEK4LZ101379 | 1GCRYDEK4LZ122927; 1GCRYDEK4LZ162795 | 1GCRYDEK4LZ122040; 1GCRYDEK4LZ157211 | 1GCRYDEK4LZ170590 | 1GCRYDEK4LZ183324 | 1GCRYDEK4LZ116853 | 1GCRYDEK4LZ197711 | 1GCRYDEK4LZ157466; 1GCRYDEK4LZ177927; 1GCRYDEK4LZ105318 | 1GCRYDEK4LZ106243 | 1GCRYDEK4LZ110535 | 1GCRYDEK4LZ132969; 1GCRYDEK4LZ182061 | 1GCRYDEK4LZ126816; 1GCRYDEK4LZ124936; 1GCRYDEK4LZ127528 | 1GCRYDEK4LZ179175 | 1GCRYDEK4LZ181413; 1GCRYDEK4LZ122054 | 1GCRYDEK4LZ131692 | 1GCRYDEK4LZ151442; 1GCRYDEK4LZ144829 | 1GCRYDEK4LZ118182 | 1GCRYDEK4LZ194887 | 1GCRYDEK4LZ188779 | 1GCRYDEK4LZ180505 | 1GCRYDEK4LZ133359 | 1GCRYDEK4LZ189706 | 1GCRYDEK4LZ108462; 1GCRYDEK4LZ172565; 1GCRYDEK4LZ199961; 1GCRYDEK4LZ175756; 1GCRYDEK4LZ160691; 1GCRYDEK4LZ133166 | 1GCRYDEK4LZ100622 | 1GCRYDEK4LZ130476 | 1GCRYDEK4LZ173618; 1GCRYDEK4LZ101589 | 1GCRYDEK4LZ126279; 1GCRYDEK4LZ113189 | 1GCRYDEK4LZ193240; 1GCRYDEK4LZ116190; 1GCRYDEK4LZ117680; 1GCRYDEK4LZ152350; 1GCRYDEK4LZ118764; 1GCRYDEK4LZ116187 | 1GCRYDEK4LZ180813 | 1GCRYDEK4LZ136004; 1GCRYDEK4LZ104685; 1GCRYDEK4LZ170203 | 1GCRYDEK4LZ165440; 1GCRYDEK4LZ143924 | 1GCRYDEK4LZ124449 | 1GCRYDEK4LZ188815 | 1GCRYDEK4LZ163106 | 1GCRYDEK4LZ180455; 1GCRYDEK4LZ175532; 1GCRYDEK4LZ157385 | 1GCRYDEK4LZ122975 | 1GCRYDEK4LZ128453 | 1GCRYDEK4LZ157452 | 1GCRYDEK4LZ182514 | 1GCRYDEK4LZ107389 | 1GCRYDEK4LZ103956 | 1GCRYDEK4LZ151425 | 1GCRYDEK4LZ102581 | 1GCRYDEK4LZ115086; 1GCRYDEK4LZ179029 | 1GCRYDEK4LZ147231; 1GCRYDEK4LZ152168; 1GCRYDEK4LZ144216 | 1GCRYDEK4LZ116528

1GCRYDEK4LZ183727; 1GCRYDEK4LZ141493; 1GCRYDEK4LZ121308; 1GCRYDEK4LZ104007 | 1GCRYDEK4LZ152137 | 1GCRYDEK4LZ118621; 1GCRYDEK4LZ185087 | 1GCRYDEK4LZ191195; 1GCRYDEK4LZ106856; 1GCRYDEK4LZ197451; 1GCRYDEK4LZ179810; 1GCRYDEK4LZ159427 | 1GCRYDEK4LZ118165; 1GCRYDEK4LZ145690

1GCRYDEK4LZ151862

1GCRYDEK4LZ187891 | 1GCRYDEK4LZ151988 | 1GCRYDEK4LZ133605; 1GCRYDEK4LZ150274; 1GCRYDEK4LZ113807 | 1GCRYDEK4LZ139033; 1GCRYDEK4LZ179919; 1GCRYDEK4LZ108624 | 1GCRYDEK4LZ125939 | 1GCRYDEK4LZ178298 | 1GCRYDEK4LZ134558 | 1GCRYDEK4LZ153062; 1GCRYDEK4LZ187678

1GCRYDEK4LZ184165

1GCRYDEK4LZ142868 | 1GCRYDEK4LZ136651 | 1GCRYDEK4LZ156317; 1GCRYDEK4LZ194503 | 1GCRYDEK4LZ146936 | 1GCRYDEK4LZ112155; 1GCRYDEK4LZ143258; 1GCRYDEK4LZ105514 | 1GCRYDEK4LZ184523; 1GCRYDEK4LZ170766 | 1GCRYDEK4LZ103813; 1GCRYDEK4LZ135824; 1GCRYDEK4LZ195473 | 1GCRYDEK4LZ129280 | 1GCRYDEK4LZ159170 | 1GCRYDEK4LZ140831; 1GCRYDEK4LZ145365

1GCRYDEK4LZ152915; 1GCRYDEK4LZ118523 | 1GCRYDEK4LZ191391 | 1GCRYDEK4LZ169634; 1GCRYDEK4LZ150663 | 1GCRYDEK4LZ178561 | 1GCRYDEK4LZ103567 | 1GCRYDEK4LZ157922; 1GCRYDEK4LZ140554 | 1GCRYDEK4LZ166068 | 1GCRYDEK4LZ122667 | 1GCRYDEK4LZ111801 | 1GCRYDEK4LZ134317 | 1GCRYDEK4LZ121292 | 1GCRYDEK4LZ144877 | 1GCRYDEK4LZ162831 | 1GCRYDEK4LZ149934; 1GCRYDEK4LZ126797 | 1GCRYDEK4LZ175790; 1GCRYDEK4LZ174283 | 1GCRYDEK4LZ114844; 1GCRYDEK4LZ165793; 1GCRYDEK4LZ110972 | 1GCRYDEK4LZ117338 | 1GCRYDEK4LZ150887 |

1GCRYDEK4LZ1545041GCRYDEK4LZ154549 | 1GCRYDEK4LZ143552 | 1GCRYDEK4LZ112043 | 1GCRYDEK4LZ163493; 1GCRYDEK4LZ199023; 1GCRYDEK4LZ186837 | 1GCRYDEK4LZ196820 | 1GCRYDEK4LZ101575; 1GCRYDEK4LZ145432 | 1GCRYDEK4LZ164093 | 1GCRYDEK4LZ147004 | 1GCRYDEK4LZ194470; 1GCRYDEK4LZ160559 | 1GCRYDEK4LZ117517; 1GCRYDEK4LZ155796 | 1GCRYDEK4LZ161923 | 1GCRYDEK4LZ187373 |
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCRYDEK4LZ1.
1GCRYDEK4LZ143728; 1GCRYDEK4LZ152770 | 1GCRYDEK4LZ194999; 1GCRYDEK4LZ134883 | 1GCRYDEK4LZ139050 | 1GCRYDEK4LZ128629 | 1GCRYDEK4LZ121180; 1GCRYDEK4LZ165244 | 1GCRYDEK4LZ125195; 1GCRYDEK4LZ110700; 1GCRYDEK4LZ130784 | 1GCRYDEK4LZ109420; 1GCRYDEK4LZ152607 | 1GCRYDEK4LZ108638

1GCRYDEK4LZ199281 | 1GCRYDEK4LZ135998 | 1GCRYDEK4LZ155278; 1GCRYDEK4LZ191066 | 1GCRYDEK4LZ117016 | 1GCRYDEK4LZ197921 | 1GCRYDEK4LZ114410 | 1GCRYDEK4LZ182075; 1GCRYDEK4LZ179337; 1GCRYDEK4LZ123186; 1GCRYDEK4LZ141851 | 1GCRYDEK4LZ166894; 1GCRYDEK4LZ114181 | 1GCRYDEK4LZ191326 | 1GCRYDEK4LZ164983 | 1GCRYDEK4LZ166829

1GCRYDEK4LZ120269 | 1GCRYDEK4LZ154230 | 1GCRYDEK4LZ132177; 1GCRYDEK4LZ150209 | 1GCRYDEK4LZ156284; 1GCRYDEK4LZ185476 | 1GCRYDEK4LZ124354 | 1GCRYDEK4LZ166183; 1GCRYDEK4LZ197644; 1GCRYDEK4LZ172436 | 1GCRYDEK4LZ196171; 1GCRYDEK4LZ193089; 1GCRYDEK4LZ178754 | 1GCRYDEK4LZ192010 | 1GCRYDEK4LZ148282 | 1GCRYDEK4LZ192881 | 1GCRYDEK4LZ186272 | 1GCRYDEK4LZ154311 | 1GCRYDEK4LZ114679 | 1GCRYDEK4LZ176812; 1GCRYDEK4LZ100894; 1GCRYDEK4LZ185221; 1GCRYDEK4LZ109546; 1GCRYDEK4LZ140263 | 1GCRYDEK4LZ174865; 1GCRYDEK4LZ192198 | 1GCRYDEK4LZ190242; 1GCRYDEK4LZ197210 | 1GCRYDEK4LZ125777 | 1GCRYDEK4LZ100961; 1GCRYDEK4LZ171593; 1GCRYDEK4LZ175000 | 1GCRYDEK4LZ104931 | 1GCRYDEK4LZ157676; 1GCRYDEK4LZ125388 | 1GCRYDEK4LZ188264

1GCRYDEK4LZ137525 | 1GCRYDEK4LZ157659 | 1GCRYDEK4LZ106890 | 1GCRYDEK4LZ154888; 1GCRYDEK4LZ128002; 1GCRYDEK4LZ117243 | 1GCRYDEK4LZ145317 | 1GCRYDEK4LZ120949; 1GCRYDEK4LZ116819

1GCRYDEK4LZ125892

1GCRYDEK4LZ129019 | 1GCRYDEK4LZ125438 | 1GCRYDEK4LZ180729 | 1GCRYDEK4LZ163638; 1GCRYDEK4LZ155684 | 1GCRYDEK4LZ186952 | 1GCRYDEK4LZ142787 | 1GCRYDEK4LZ127402; 1GCRYDEK4LZ148573 | 1GCRYDEK4LZ156138; 1GCRYDEK4LZ194565; 1GCRYDEK4LZ161341; 1GCRYDEK4LZ119798 | 1GCRYDEK4LZ148394; 1GCRYDEK4LZ136973; 1GCRYDEK4LZ197868 | 1GCRYDEK4LZ174459 | 1GCRYDEK4LZ158570 | 1GCRYDEK4LZ109840; 1GCRYDEK4LZ129294 | 1GCRYDEK4LZ124693 | 1GCRYDEK4LZ108381; 1GCRYDEK4LZ144653; 1GCRYDEK4LZ100507 | 1GCRYDEK4LZ160139; 1GCRYDEK4LZ100586; 1GCRYDEK4LZ112429 | 1GCRYDEK4LZ151263 | 1GCRYDEK4LZ150226 | 1GCRYDEK4LZ131188 | 1GCRYDEK4LZ157175 | 1GCRYDEK4LZ196638 | 1GCRYDEK4LZ168595 | 1GCRYDEK4LZ124547 | 1GCRYDEK4LZ156107 | 1GCRYDEK4LZ167835 | 1GCRYDEK4LZ162618 | 1GCRYDEK4LZ160240; 1GCRYDEK4LZ137749; 1GCRYDEK4LZ106744 | 1GCRYDEK4LZ121423 | 1GCRYDEK4LZ144099 | 1GCRYDEK4LZ186188 | 1GCRYDEK4LZ160528; 1GCRYDEK4LZ154325 | 1GCRYDEK4LZ191164; 1GCRYDEK4LZ134477 | 1GCRYDEK4LZ177779 | 1GCRYDEK4LZ177734 | 1GCRYDEK4LZ176762; 1GCRYDEK4LZ189446 | 1GCRYDEK4LZ172484; 1GCRYDEK4LZ191178; 1GCRYDEK4LZ194050 | 1GCRYDEK4LZ144197; 1GCRYDEK4LZ197241; 1GCRYDEK4LZ162134; 1GCRYDEK4LZ101141; 1GCRYDEK4LZ157189 | 1GCRYDEK4LZ116772; 1GCRYDEK4LZ134348 | 1GCRYDEK4LZ148217 | 1GCRYDEK4LZ155734 | 1GCRYDEK4LZ175319 | 1GCRYDEK4LZ105075 | 1GCRYDEK4LZ139453 | 1GCRYDEK4LZ135693 | 1GCRYDEK4LZ159055; 1GCRYDEK4LZ138433 | 1GCRYDEK4LZ192394 | 1GCRYDEK4LZ184926 | 1GCRYDEK4LZ199989 | 1GCRYDEK4LZ176468; 1GCRYDEK4LZ183971; 1GCRYDEK4LZ141686 | 1GCRYDEK4LZ102449

1GCRYDEK4LZ142417

1GCRYDEK4LZ144619 | 1GCRYDEK4LZ126590 | 1GCRYDEK4LZ121373; 1GCRYDEK4LZ133863 | 1GCRYDEK4LZ115847; 1GCRYDEK4LZ100667 | 1GCRYDEK4LZ177572 | 1GCRYDEK4LZ171528 | 1GCRYDEK4LZ121096

1GCRYDEK4LZ162893 | 1GCRYDEK4LZ116710 | 1GCRYDEK4LZ102807 | 1GCRYDEK4LZ183548 | 1GCRYDEK4LZ151747 | 1GCRYDEK4LZ104797; 1GCRYDEK4LZ135337 | 1GCRYDEK4LZ147925 | 1GCRYDEK4LZ101382

1GCRYDEK4LZ166121 | 1GCRYDEK4LZ135869 | 1GCRYDEK4LZ101916 | 1GCRYDEK4LZ168404 | 1GCRYDEK4LZ139789 | 1GCRYDEK4LZ175739 | 1GCRYDEK4LZ117100 | 1GCRYDEK4LZ115749 | 1GCRYDEK4LZ125410;

1GCRYDEK4LZ110566

; 1GCRYDEK4LZ134480; 1GCRYDEK4LZ151134 | 1GCRYDEK4LZ190211 | 1GCRYDEK4LZ177538 | 1GCRYDEK4LZ198941 | 1GCRYDEK4LZ101205 | 1GCRYDEK4LZ110194; 1GCRYDEK4LZ189723 | 1GCRYDEK4LZ151912 | 1GCRYDEK4LZ133152 | 1GCRYDEK4LZ151795 | 1GCRYDEK4LZ145060; 1GCRYDEK4LZ128386 | 1GCRYDEK4LZ160531 | 1GCRYDEK4LZ103701; 1GCRYDEK4LZ139498 | 1GCRYDEK4LZ186286 | 1GCRYDEK4LZ129084; 1GCRYDEK4LZ191603 | 1GCRYDEK4LZ151991; 1GCRYDEK4LZ129375 | 1GCRYDEK4LZ109160; 1GCRYDEK4LZ150534 | 1GCRYDEK4LZ114522; 1GCRYDEK4LZ122426 | 1GCRYDEK4LZ195215 |

1GCRYDEK4LZ188409

| 1GCRYDEK4LZ198065; 1GCRYDEK4LZ172629 | 1GCRYDEK4LZ104671 | 1GCRYDEK4LZ151280 | 1GCRYDEK4LZ128047; 1GCRYDEK4LZ150131 | 1GCRYDEK4LZ101835; 1GCRYDEK4LZ119316 | 1GCRYDEK4LZ192105 | 1GCRYDEK4LZ199782 | 1GCRYDEK4LZ175692; 1GCRYDEK4LZ181198; 1GCRYDEK4LZ179984; 1GCRYDEK4LZ188376 | 1GCRYDEK4LZ143292 | 1GCRYDEK4LZ151120; 1GCRYDEK4LZ111202; 1GCRYDEK4LZ107702 | 1GCRYDEK4LZ171495 | 1GCRYDEK4LZ177586 | 1GCRYDEK4LZ146824; 1GCRYDEK4LZ133796 | 1GCRYDEK4LZ174719 | 1GCRYDEK4LZ180424 | 1GCRYDEK4LZ176504 | 1GCRYDEK4LZ163459; 1GCRYDEK4LZ104928 | 1GCRYDEK4LZ109790; 1GCRYDEK4LZ137783; 1GCRYDEK4LZ134429 | 1GCRYDEK4LZ180164; 1GCRYDEK4LZ136892 | 1GCRYDEK4LZ123334; 1GCRYDEK4LZ148170 | 1GCRYDEK4LZ182724; 1GCRYDEK4LZ100796 | 1GCRYDEK4LZ199457; 1GCRYDEK4LZ139825 | 1GCRYDEK4LZ144622 | 1GCRYDEK4LZ105576 | 1GCRYDEK4LZ112592 | 1GCRYDEK4LZ195294 | 1GCRYDEK4LZ120370 | 1GCRYDEK4LZ140537; 1GCRYDEK4LZ199412 | 1GCRYDEK4LZ128775 | 1GCRYDEK4LZ181816; 1GCRYDEK4LZ155202 | 1GCRYDEK4LZ126539; 1GCRYDEK4LZ141297

1GCRYDEK4LZ112852 | 1GCRYDEK4LZ172307; 1GCRYDEK4LZ121650 | 1GCRYDEK4LZ138996 | 1GCRYDEK4LZ116111 | 1GCRYDEK4LZ149304 | 1GCRYDEK4LZ120837 | 1GCRYDEK4LZ135239 | 1GCRYDEK4LZ116285 | 1GCRYDEK4LZ196705 | 1GCRYDEK4LZ190662; 1GCRYDEK4LZ116030

1GCRYDEK4LZ107814; 1GCRYDEK4LZ101561 | 1GCRYDEK4LZ111250 |

1GCRYDEK4LZ173117

| 1GCRYDEK4LZ112317; 1GCRYDEK4LZ140988; 1GCRYDEK4LZ153191; 1GCRYDEK4LZ162411 | 1GCRYDEK4LZ134365 | 1GCRYDEK4LZ111328;

1GCRYDEK4LZ136603

;

1GCRYDEK4LZ195277

; 1GCRYDEK4LZ164305 | 1GCRYDEK4LZ198437 | 1GCRYDEK4LZ130381 | 1GCRYDEK4LZ140795 | 1GCRYDEK4LZ171092 | 1GCRYDEK4LZ162943; 1GCRYDEK4LZ176695 | 1GCRYDEK4LZ103097 | 1GCRYDEK4LZ148685 | 1GCRYDEK4LZ163204; 1GCRYDEK4LZ108655 | 1GCRYDEK4LZ154017 | 1GCRYDEK4LZ165583; 1GCRYDEK4LZ132938 | 1GCRYDEK4LZ158746; 1GCRYDEK4LZ176843 | 1GCRYDEK4LZ181279 | 1GCRYDEK4LZ177295 | 1GCRYDEK4LZ110681; 1GCRYDEK4LZ104654 | 1GCRYDEK4LZ120997

1GCRYDEK4LZ159556 | 1GCRYDEK4LZ129571 | 1GCRYDEK4LZ170668; 1GCRYDEK4LZ101639

1GCRYDEK4LZ125603 | 1GCRYDEK4LZ138870 | 1GCRYDEK4LZ131370; 1GCRYDEK4LZ102029; 1GCRYDEK4LZ107134; 1GCRYDEK4LZ183761 | 1GCRYDEK4LZ167852 | 1GCRYDEK4LZ145107; 1GCRYDEK4LZ186384 | 1GCRYDEK4LZ147147 | 1GCRYDEK4LZ174347 | 1GCRYDEK4LZ146094 | 1GCRYDEK4LZ156754 | 1GCRYDEK4LZ166636

1GCRYDEK4LZ143129; 1GCRYDEK4LZ196154

1GCRYDEK4LZ113967 | 1GCRYDEK4LZ172095 |

1GCRYDEK4LZ164630

| 1GCRYDEK4LZ176745 |

1GCRYDEK4LZ190340

| 1GCRYDEK4LZ112561; 1GCRYDEK4LZ155751

1GCRYDEK4LZ179936; 1GCRYDEK4LZ154485; 1GCRYDEK4LZ123950 | 1GCRYDEK4LZ111183 | 1GCRYDEK4LZ110759; 1GCRYDEK4LZ162585 | 1GCRYDEK4LZ154048 | 1GCRYDEK4LZ122930 | 1GCRYDEK4LZ190287; 1GCRYDEK4LZ134611 | 1GCRYDEK4LZ111782 | 1GCRYDEK4LZ146046 | 1GCRYDEK4LZ134303 | 1GCRYDEK4LZ138450; 1GCRYDEK4LZ175904 | 1GCRYDEK4LZ166250 | 1GCRYDEK4LZ187129; 1GCRYDEK4LZ176034 | 1GCRYDEK4LZ103505 | 1GCRYDEK4LZ102368; 1GCRYDEK4LZ198339; 1GCRYDEK4LZ153109 | 1GCRYDEK4LZ147214; 1GCRYDEK4LZ177877; 1GCRYDEK4LZ148427 | 1GCRYDEK4LZ102127; 1GCRYDEK4LZ170038 | 1GCRYDEK4LZ189320; 1GCRYDEK4LZ109725 | 1GCRYDEK4LZ156561 | 1GCRYDEK4LZ127187 | 1GCRYDEK4LZ140358 | 1GCRYDEK4LZ127481 |

1GCRYDEK4LZ124421

| 1GCRYDEK4LZ101656 | 1GCRYDEK4LZ184473 | 1GCRYDEK4LZ169519 | 1GCRYDEK4LZ148475 | 1GCRYDEK4LZ161162 | 1GCRYDEK4LZ143809; 1GCRYDEK4LZ116903 | 1GCRYDEK4LZ194730 | 1GCRYDEK4LZ142840 | 1GCRYDEK4LZ130560 | 1GCRYDEK4LZ152302 | 1GCRYDEK4LZ123849; 1GCRYDEK4LZ120417 | 1GCRYDEK4LZ112575 | 1GCRYDEK4LZ123107 | 1GCRYDEK4LZ119526; 1GCRYDEK4LZ147388; 1GCRYDEK4LZ160898; 1GCRYDEK4LZ193495 | 1GCRYDEK4LZ117596 | 1GCRYDEK4LZ187311; 1GCRYDEK4LZ136858 | 1GCRYDEK4LZ179872; 1GCRYDEK4LZ101317; 1GCRYDEK4LZ117646 | 1GCRYDEK4LZ145219 | 1GCRYDEK4LZ129540; 1GCRYDEK4LZ172288 | 1GCRYDEK4LZ156642 | 1GCRYDEK4LZ109739; 1GCRYDEK4LZ108509 | 1GCRYDEK4LZ168063; 1GCRYDEK4LZ174526 | 1GCRYDEK4LZ120708; 1GCRYDEK4LZ178303 | 1GCRYDEK4LZ179242 | 1GCRYDEK4LZ169438 | 1GCRYDEK4LZ133491; 1GCRYDEK4LZ198020; 1GCRYDEK4LZ147956 | 1GCRYDEK4LZ167026; 1GCRYDEK4LZ143695 | 1GCRYDEK4LZ149593 | 1GCRYDEK4LZ161081; 1GCRYDEK4LZ114505 | 1GCRYDEK4LZ132163 | 1GCRYDEK4LZ148802; 1GCRYDEK4LZ168340 | 1GCRYDEK4LZ198342; 1GCRYDEK4LZ180794; 1GCRYDEK4LZ128761 | 1GCRYDEK4LZ165115; 1GCRYDEK4LZ153837 | 1GCRYDEK4LZ186885; 1GCRYDEK4LZ162005 | 1GCRYDEK4LZ165602 | 1GCRYDEK4LZ131577; 1GCRYDEK4LZ103794; 1GCRYDEK4LZ164904

1GCRYDEK4LZ119624 | 1GCRYDEK4LZ136701 | 1GCRYDEK4LZ129408 | 1GCRYDEK4LZ191827 | 1GCRYDEK4LZ140344 | 1GCRYDEK4LZ133667 | 1GCRYDEK4LZ173084 | 1GCRYDEK4LZ155054 | 1GCRYDEK4LZ193531 | 1GCRYDEK4LZ114083; 1GCRYDEK4LZ179080 | 1GCRYDEK4LZ121728; 1GCRYDEK4LZ159606 | 1GCRYDEK4LZ120806 | 1GCRYDEK4LZ148900; 1GCRYDEK4LZ121843; 1GCRYDEK4LZ191925; 1GCRYDEK4LZ167995; 1GCRYDEK4LZ170184 | 1GCRYDEK4LZ101513; 1GCRYDEK4LZ124838

1GCRYDEK4LZ195828; 1GCRYDEK4LZ138142 | 1GCRYDEK4LZ182884 | 1GCRYDEK4LZ194873 | 1GCRYDEK4LZ100703; 1GCRYDEK4LZ135838 | 1GCRYDEK4LZ178978 | 1GCRYDEK4LZ149626; 1GCRYDEK4LZ123592 | 1GCRYDEK4LZ153725; 1GCRYDEK4LZ134253 | 1GCRYDEK4LZ195537 | 1GCRYDEK4LZ186501 | 1GCRYDEK4LZ145804 | 1GCRYDEK4LZ137881 | 1GCRYDEK4LZ165437; 1GCRYDEK4LZ170637; 1GCRYDEK4LZ194839 | 1GCRYDEK4LZ154518; 1GCRYDEK4LZ129604 | 1GCRYDEK4LZ135547 | 1GCRYDEK4LZ106341; 1GCRYDEK4LZ119042 | 1GCRYDEK4LZ194159; 1GCRYDEK4LZ189401 | 1GCRYDEK4LZ120000; 1GCRYDEK4LZ158312 | 1GCRYDEK4LZ100166; 1GCRYDEK4LZ155569; 1GCRYDEK4LZ124631; 1GCRYDEK4LZ170735; 1GCRYDEK4LZ105948; 1GCRYDEK4LZ171254 | 1GCRYDEK4LZ187258 | 1GCRYDEK4LZ198115; 1GCRYDEK4LZ134236 | 1GCRYDEK4LZ162036; 1GCRYDEK4LZ104816 | 1GCRYDEK4LZ177023; 1GCRYDEK4LZ158018 | 1GCRYDEK4LZ149206 | 1GCRYDEK4LZ119980 | 1GCRYDEK4LZ165535 | 1GCRYDEK4LZ197448; 1GCRYDEK4LZ137637 | 1GCRYDEK4LZ160951; 1GCRYDEK4LZ163610; 1GCRYDEK4LZ144006; 1GCRYDEK4LZ136066 | 1GCRYDEK4LZ182089; 1GCRYDEK4LZ140649 | 1GCRYDEK4LZ127383; 1GCRYDEK4LZ136794 | 1GCRYDEK4LZ156740

1GCRYDEK4LZ186448; 1GCRYDEK4LZ189687; 1GCRYDEK4LZ186529 | 1GCRYDEK4LZ135807 | 1GCRYDEK4LZ121745; 1GCRYDEK4LZ162473; 1GCRYDEK4LZ101401 | 1GCRYDEK4LZ104752; 1GCRYDEK4LZ158777; 1GCRYDEK4LZ189933; 1GCRYDEK4LZ101074 | 1GCRYDEK4LZ180844; 1GCRYDEK4LZ106081 | 1GCRYDEK4LZ110244 | 1GCRYDEK4LZ108641 | 1GCRYDEK4LZ135578; 1GCRYDEK4LZ131434; 1GCRYDEK4LZ163042 | 1GCRYDEK4LZ168483; 1GCRYDEK4LZ175613 | 1GCRYDEK4LZ180911

1GCRYDEK4LZ173909; 1GCRYDEK4LZ193075 | 1GCRYDEK4LZ122409

1GCRYDEK4LZ182321; 1GCRYDEK4LZ150565 | 1GCRYDEK4LZ191388 | 1GCRYDEK4LZ145480; 1GCRYDEK4LZ164871; 1GCRYDEK4LZ101771 | 1GCRYDEK4LZ129148

1GCRYDEK4LZ140456 | 1GCRYDEK4LZ178513 |

1GCRYDEK4LZ178477

; 1GCRYDEK4LZ137346 | 1GCRYDEK4LZ177197 | 1GCRYDEK4LZ162361; 1GCRYDEK4LZ120143 | 1GCRYDEK4LZ148203; 1GCRYDEK4LZ196459; 1GCRYDEK4LZ150713 | 1GCRYDEK4LZ179824 | 1GCRYDEK4LZ115542;

1GCRYDEK4LZ125648

; 1GCRYDEK4LZ197286 | 1GCRYDEK4LZ171805; 1GCRYDEK4LZ131725; 1GCRYDEK4LZ138335 | 1GCRYDEK4LZ133328 | 1GCRYDEK4LZ146161 | 1GCRYDEK4LZ133734 | 1GCRYDEK4LZ189219 | 1GCRYDEK4LZ124080 | 1GCRYDEK4LZ156947

1GCRYDEK4LZ121874; 1GCRYDEK4LZ139131; 1GCRYDEK4LZ180522; 1GCRYDEK4LZ150842; 1GCRYDEK4LZ140084; 1GCRYDEK4LZ186949 | 1GCRYDEK4LZ189639 | 1GCRYDEK4LZ193576; 1GCRYDEK4LZ180956 | 1GCRYDEK4LZ167110 | 1GCRYDEK4LZ140487; 1GCRYDEK4LZ130347 | 1GCRYDEK4LZ140070; 1GCRYDEK4LZ162392 | 1GCRYDEK4LZ133930 | 1GCRYDEK4LZ158505 | 1GCRYDEK4LZ111992 | 1GCRYDEK4LZ147259 | 1GCRYDEK4LZ100880 | 1GCRYDEK4LZ196039 | 1GCRYDEK4LZ133250; 1GCRYDEK4LZ123981; 1GCRYDEK4LZ149691 | 1GCRYDEK4LZ110101 | 1GCRYDEK4LZ179581 | 1GCRYDEK4LZ166362; 1GCRYDEK4LZ195330 | 1GCRYDEK4LZ139744; 1GCRYDEK4LZ144734 | 1GCRYDEK4LZ148038 | 1GCRYDEK4LZ147875 | 1GCRYDEK4LZ100779

1GCRYDEK4LZ176437 | 1GCRYDEK4LZ173991; 1GCRYDEK4LZ121518; 1GCRYDEK4LZ117002

1GCRYDEK4LZ105397 | 1GCRYDEK4LZ122345; 1GCRYDEK4LZ114178

1GCRYDEK4LZ154583 | 1GCRYDEK4LZ193609 | 1GCRYDEK4LZ185817 | 1GCRYDEK4LZ153482 | 1GCRYDEK4LZ185414

1GCRYDEK4LZ131644 | 1GCRYDEK4LZ148718 | 1GCRYDEK4LZ107487 | 1GCRYDEK4LZ142742 | 1GCRYDEK4LZ115072 | 1GCRYDEK4LZ128890 | 1GCRYDEK4LZ104508; 1GCRYDEK4LZ175191; 1GCRYDEK4LZ167902 | 1GCRYDEK4LZ124144 | 1GCRYDEK4LZ113337 | 1GCRYDEK4LZ187213 | 1GCRYDEK4LZ106596 | 1GCRYDEK4LZ115220 | 1GCRYDEK4LZ181928 | 1GCRYDEK4LZ157290 | 1GCRYDEK4LZ115007 | 1GCRYDEK4LZ182271;

1GCRYDEK4LZ1873561GCRYDEK4LZ164756 | 1GCRYDEK4LZ175482; 1GCRYDEK4LZ188863 |

1GCRYDEK4LZ1381731GCRYDEK4LZ146001; 1GCRYDEK4LZ147651 | 1GCRYDEK4LZ104198; 1GCRYDEK4LZ153269 | 1GCRYDEK4LZ148668; 1GCRYDEK4LZ187583

1GCRYDEK4LZ166099 | 1GCRYDEK4LZ113872; 1GCRYDEK4LZ151201

1GCRYDEK4LZ182187 | 1GCRYDEK4LZ160092

1GCRYDEK4LZ101270; 1GCRYDEK4LZ186806 | 1GCRYDEK4LZ166247

1GCRYDEK4LZ188944; 1GCRYDEK4LZ158102 | 1GCRYDEK4LZ191102; 1GCRYDEK4LZ109031 | 1GCRYDEK4LZ111619; 1GCRYDEK4LZ172887; 1GCRYDEK4LZ141977 | 1GCRYDEK4LZ190192 |

1GCRYDEK4LZ177653

| 1GCRYDEK4LZ195554 | 1GCRYDEK4LZ172758 | 1GCRYDEK4LZ107649 | 1GCRYDEK4LZ154096; 1GCRYDEK4LZ137704 | 1GCRYDEK4LZ136276

1GCRYDEK4LZ137279

1GCRYDEK4LZ127027 | 1GCRYDEK4LZ129795 | 1GCRYDEK4LZ122894; 1GCRYDEK4LZ126489 | 1GCRYDEK4LZ182285; 1GCRYDEK4LZ143597

1GCRYDEK4LZ108753; 1GCRYDEK4LZ117775; 1GCRYDEK4LZ169732 | 1GCRYDEK4LZ137850 | 1GCRYDEK4LZ180701; 1GCRYDEK4LZ145964 | 1GCRYDEK4LZ141865 | 1GCRYDEK4LZ166510 | 1GCRYDEK4LZ182125; 1GCRYDEK4LZ150954 | 1GCRYDEK4LZ183128 | 1GCRYDEK4LZ120014 | 1GCRYDEK4LZ185980

1GCRYDEK4LZ103326 | 1GCRYDEK4LZ182531 | 1GCRYDEK4LZ147407 | 1GCRYDEK4LZ123351; 1GCRYDEK4LZ124709 | 1GCRYDEK4LZ127657 | 1GCRYDEK4LZ107165 | 1GCRYDEK4LZ158360

1GCRYDEK4LZ189138 | 1GCRYDEK4LZ188555 | 1GCRYDEK4LZ118571 | 1GCRYDEK4LZ136326 | 1GCRYDEK4LZ182237; 1GCRYDEK4LZ104184

1GCRYDEK4LZ158309 | 1GCRYDEK4LZ127786 | 1GCRYDEK4LZ172291 | 1GCRYDEK4LZ115721; 1GCRYDEK4LZ194405 | 1GCRYDEK4LZ161890 | 1GCRYDEK4LZ104427 | 1GCRYDEK4LZ143017

1GCRYDEK4LZ135208 | 1GCRYDEK4LZ148315 | 1GCRYDEK4LZ118943

1GCRYDEK4LZ172632; 1GCRYDEK4LZ123530; 1GCRYDEK4LZ153126 | 1GCRYDEK4LZ114794 | 1GCRYDEK4LZ115315 | 1GCRYDEK4LZ122202; 1GCRYDEK4LZ110230 | 1GCRYDEK4LZ171125 | 1GCRYDEK4LZ183159 | 1GCRYDEK4LZ106873; 1GCRYDEK4LZ111510; 1GCRYDEK4LZ191097 | 1GCRYDEK4LZ142319

1GCRYDEK4LZ182044 | 1GCRYDEK4LZ191679

1GCRYDEK4LZ196753 | 1GCRYDEK4LZ173019; 1GCRYDEK4LZ192122; 1GCRYDEK4LZ114052

1GCRYDEK4LZ143504; 1GCRYDEK4LZ148833; 1GCRYDEK4LZ199586; 1GCRYDEK4LZ199040 | 1GCRYDEK4LZ101723 | 1GCRYDEK4LZ129618 | 1GCRYDEK4LZ113791 | 1GCRYDEK4LZ195909; 1GCRYDEK4LZ184828 | 1GCRYDEK4LZ127223; 1GCRYDEK4LZ102774; 1GCRYDEK4LZ166507; 1GCRYDEK4LZ131921 | 1GCRYDEK4LZ168614

1GCRYDEK4LZ135371; 1GCRYDEK4LZ140828 | 1GCRYDEK4LZ152557 | 1GCRYDEK4LZ173652 | 1GCRYDEK4LZ112866; 1GCRYDEK4LZ169374 | 1GCRYDEK4LZ195263 | 1GCRYDEK4LZ187468; 1GCRYDEK4LZ136147 | 1GCRYDEK4LZ157855 | 1GCRYDEK4LZ108266

1GCRYDEK4LZ125942 | 1GCRYDEK4LZ155880; 1GCRYDEK4LZ125178; 1GCRYDEK4LZ184182 | 1GCRYDEK4LZ120109 | 1GCRYDEK4LZ164711 | 1GCRYDEK4LZ100832 | 1GCRYDEK4LZ177801; 1GCRYDEK4LZ118425; 1GCRYDEK4LZ138075 | 1GCRYDEK4LZ182173; 1GCRYDEK4LZ174901 |

1GCRYDEK4LZ162196

| 1GCRYDEK4LZ123897 | 1GCRYDEK4LZ127352 | 1GCRYDEK4LZ197207 | 1GCRYDEK4LZ147665 | 1GCRYDEK4LZ187874 | 1GCRYDEK4LZ167656; 1GCRYDEK4LZ113497; 1GCRYDEK4LZ148945 | 1GCRYDEK4LZ124595

1GCRYDEK4LZ156348 | 1GCRYDEK4LZ134950; 1GCRYDEK4LZ193416 | 1GCRYDEK4LZ107537 | 1GCRYDEK4LZ135290; 1GCRYDEK4LZ167012 | 1GCRYDEK4LZ126525; 1GCRYDEK4LZ122135 | 1GCRYDEK4LZ183372 | 1GCRYDEK4LZ154647; 1GCRYDEK4LZ119087 | 1GCRYDEK4LZ120725 | 1GCRYDEK4LZ136407; 1GCRYDEK4LZ117386 | 1GCRYDEK4LZ114956; 1GCRYDEK4LZ163915; 1GCRYDEK4LZ168967 | 1GCRYDEK4LZ168659 | 1GCRYDEK4LZ183033 | 1GCRYDEK4LZ185493 | 1GCRYDEK4LZ102466 | 1GCRYDEK4LZ122989; 1GCRYDEK4LZ157547 | 1GCRYDEK4LZ194257 | 1GCRYDEK4LZ173487;

1GCRYDEK4LZ119784

| 1GCRYDEK4LZ106498 | 1GCRYDEK4LZ104217; 1GCRYDEK4LZ117470 | 1GCRYDEK4LZ123740; 1GCRYDEK4LZ179712; 1GCRYDEK4LZ121048; 1GCRYDEK4LZ190161 | 1GCRYDEK4LZ149996 |

1GCRYDEK4LZ143079

|

1GCRYDEK4LZ177443

| 1GCRYDEK4LZ158584 | 1GCRYDEK4LZ158388 | 1GCRYDEK4LZ154910; 1GCRYDEK4LZ126170 | 1GCRYDEK4LZ195585 | 1GCRYDEK4LZ104993 | 1GCRYDEK4LZ150114; 1GCRYDEK4LZ180889 | 1GCRYDEK4LZ118067; 1GCRYDEK4LZ161498 | 1GCRYDEK4LZ124399; 1GCRYDEK4LZ129814 | 1GCRYDEK4LZ147536; 1GCRYDEK4LZ106064 | 1GCRYDEK4LZ181203; 1GCRYDEK4LZ170654; 1GCRYDEK4LZ167849 | 1GCRYDEK4LZ118313 | 1GCRYDEK4LZ191312; 1GCRYDEK4LZ116240 | 1GCRYDEK4LZ181430 | 1GCRYDEK4LZ126072 | 1GCRYDEK4LZ161047

1GCRYDEK4LZ154986; 1GCRYDEK4LZ105612; 1GCRYDEK4LZ187812 | 1GCRYDEK4LZ117792 | 1GCRYDEK4LZ132048 | 1GCRYDEK4LZ190841 | 1GCRYDEK4LZ116299 | 1GCRYDEK4LZ194971 | 1GCRYDEK4LZ145446 | 1GCRYDEK4LZ137203; 1GCRYDEK4LZ185607

1GCRYDEK4LZ174929 | 1GCRYDEK4LZ118747 | 1GCRYDEK4LZ118277 | 1GCRYDEK4LZ121261 | 1GCRYDEK4LZ119929 | 1GCRYDEK4LZ185851 | 1GCRYDEK4LZ190676; 1GCRYDEK4LZ188670; 1GCRYDEK4LZ150033 | 1GCRYDEK4LZ109675; 1GCRYDEK4LZ117887; 1GCRYDEK4LZ176664; 1GCRYDEK4LZ100734 | 1GCRYDEK4LZ157029 | 1GCRYDEK4LZ148069 | 1GCRYDEK4LZ102239 | 1GCRYDEK4LZ189267 | 1GCRYDEK4LZ165079 | 1GCRYDEK4LZ104220; 1GCRYDEK4LZ180035 | 1GCRYDEK4LZ186644 | 1GCRYDEK4LZ101138 | 1GCRYDEK4LZ125181; 1GCRYDEK4LZ115346 | 1GCRYDEK4LZ159282 | 1GCRYDEK4LZ181833; 1GCRYDEK4LZ107926; 1GCRYDEK4LZ162666; 1GCRYDEK4LZ136648; 1GCRYDEK4LZ174073 | 1GCRYDEK4LZ134933;

1GCRYDEK4LZ149349

; 1GCRYDEK4LZ183436; 1GCRYDEK4LZ142482; 1GCRYDEK4LZ195182

1GCRYDEK4LZ148332 | 1GCRYDEK4LZ196607 | 1GCRYDEK4LZ188961; 1GCRYDEK4LZ152574

1GCRYDEK4LZ145768 | 1GCRYDEK4LZ145172; 1GCRYDEK4LZ158827; 1GCRYDEK4LZ144801

1GCRYDEK4LZ161808; 1GCRYDEK4LZ127805; 1GCRYDEK4LZ113094; 1GCRYDEK4LZ134219 | 1GCRYDEK4LZ193657 | 1GCRYDEK4LZ143776 | 1GCRYDEK4LZ168208; 1GCRYDEK4LZ105299; 1GCRYDEK4LZ102967; 1GCRYDEK4LZ130249

1GCRYDEK4LZ118697 | 1GCRYDEK4LZ171237 | 1GCRYDEK4LZ135046 | 1GCRYDEK4LZ157533 | 1GCRYDEK4LZ113693 | 1GCRYDEK4LZ193903 | 1GCRYDEK4LZ174381 | 1GCRYDEK4LZ141655 | 1GCRYDEK4LZ193559; 1GCRYDEK4LZ165941; 1GCRYDEK4LZ101530 | 1GCRYDEK4LZ143731

1GCRYDEK4LZ176860 | 1GCRYDEK4LZ101852 | 1GCRYDEK4LZ144376; 1GCRYDEK4LZ128405; 1GCRYDEK4LZ126346; 1GCRYDEK4LZ194646 | 1GCRYDEK4LZ106078 | 1GCRYDEK4LZ136052 | 1GCRYDEK4LZ167284 | 1GCRYDEK4LZ116237; 1GCRYDEK4LZ114827; 1GCRYDEK4LZ186854 | 1GCRYDEK4LZ132986 | 1GCRYDEK4LZ127030 | 1GCRYDEK4LZ175174; 1GCRYDEK4LZ128906 | 1GCRYDEK4LZ146063; 1GCRYDEK4LZ177684 | 1GCRYDEK4LZ131403 | 1GCRYDEK4LZ178866; 1GCRYDEK4LZ133149 | 1GCRYDEK4LZ165891 | 1GCRYDEK4LZ127710 | 1GCRYDEK4LZ198776; 1GCRYDEK4LZ193528; 1GCRYDEK4LZ179600 | 1GCRYDEK4LZ127478; 1GCRYDEK4LZ115833; 1GCRYDEK4LZ146919 | 1GCRYDEK4LZ107019; 1GCRYDEK4LZ198454; 1GCRYDEK4LZ187860 | 1GCRYDEK4LZ103990 | 1GCRYDEK4LZ110776 | 1GCRYDEK4LZ117372 | 1GCRYDEK4LZ123818; 1GCRYDEK4LZ130087 | 1GCRYDEK4LZ105836 | 1GCRYDEK4LZ108736 | 1GCRYDEK4LZ147469 | 1GCRYDEK4LZ107375 | 1GCRYDEK4LZ169164 | 1GCRYDEK4LZ152087; 1GCRYDEK4LZ188734 | 1GCRYDEK4LZ151232 | 1GCRYDEK4LZ190399; 1GCRYDEK4LZ150968 | 1GCRYDEK4LZ104475 | 1GCRYDEK4LZ179340; 1GCRYDEK4LZ106985; 1GCRYDEK4LZ175420; 1GCRYDEK4LZ107053; 1GCRYDEK4LZ146659

1GCRYDEK4LZ100944 | 1GCRYDEK4LZ125083; 1GCRYDEK4LZ196235 | 1GCRYDEK4LZ123124 | 1GCRYDEK4LZ184943; 1GCRYDEK4LZ174333; 1GCRYDEK4LZ155913 | 1GCRYDEK4LZ188281

1GCRYDEK4LZ109157 | 1GCRYDEK4LZ176731 | 1GCRYDEK4LZ163784 | 1GCRYDEK4LZ141980; 1GCRYDEK4LZ103598; 1GCRYDEK4LZ139534; 1GCRYDEK4LZ123463 | 1GCRYDEK4LZ169648; 1GCRYDEK4LZ147309; 1GCRYDEK4LZ173649 | 1GCRYDEK4LZ155667 | 1GCRYDEK4LZ120191 |

1GCRYDEK4LZ1871631GCRYDEK4LZ136861; 1GCRYDEK4LZ189303 | 1GCRYDEK4LZ158567; 1GCRYDEK4LZ151649 | 1GCRYDEK4LZ189589 | 1GCRYDEK4LZ165213 | 1GCRYDEK4LZ161596

1GCRYDEK4LZ134396 | 1GCRYDEK4LZ167222 | 1GCRYDEK4LZ135077 | 1GCRYDEK4LZ197126; 1GCRYDEK4LZ114293 | 1GCRYDEK4LZ123429 | 1GCRYDEK4LZ127397; 1GCRYDEK4LZ157063 | 1GCRYDEK4LZ135905 | 1GCRYDEK4LZ125021 | 1GCRYDEK4LZ107036 | 1GCRYDEK4LZ145320; 1GCRYDEK4LZ108350 | 1GCRYDEK4LZ180312 | 1GCRYDEK4LZ122748; 1GCRYDEK4LZ184201; 1GCRYDEK4LZ199748; 1GCRYDEK4LZ109854 | 1GCRYDEK4LZ186336; 1GCRYDEK4LZ135175 | 1GCRYDEK4LZ120188 | 1GCRYDEK4LZ105495; 1GCRYDEK4LZ101043; 1GCRYDEK4LZ167964 | 1GCRYDEK4LZ178589; 1GCRYDEK4LZ112818 | 1GCRYDEK4LZ175787 | 1GCRYDEK4LZ160397; 1GCRYDEK4LZ195652 | 1GCRYDEK4LZ186210 | 1GCRYDEK4LZ186269 | 1GCRYDEK4LZ104265

1GCRYDEK4LZ182965; 1GCRYDEK4LZ191035 | 1GCRYDEK4LZ114715 | 1GCRYDEK4LZ119235; 1GCRYDEK4LZ115587 | 1GCRYDEK4LZ143406 | 1GCRYDEK4LZ157578; 1GCRYDEK4LZ181301 | 1GCRYDEK4LZ160027 | 1GCRYDEK4LZ138271 | 1GCRYDEK4LZ140635 | 1GCRYDEK4LZ179452 | 1GCRYDEK4LZ148525 | 1GCRYDEK4LZ168094; 1GCRYDEK4LZ173795; 1GCRYDEK4LZ186479 | 1GCRYDEK4LZ146953

1GCRYDEK4LZ138299 |

1GCRYDEK4LZ105027

| 1GCRYDEK4LZ174204 | 1GCRYDEK4LZ147553 | 1GCRYDEK4LZ171352; 1GCRYDEK4LZ173232 | 1GCRYDEK4LZ184831; 1GCRYDEK4LZ156530 | 1GCRYDEK4LZ162490; 1GCRYDEK4LZ177118

1GCRYDEK4LZ145513 | 1GCRYDEK4LZ146208 | 1GCRYDEK4LZ151957 | 1GCRYDEK4LZ184411; 1GCRYDEK4LZ133636; 1GCRYDEK4LZ191780; 1GCRYDEK4LZ121003 | 1GCRYDEK4LZ158245; 1GCRYDEK4LZ177667 | 1GCRYDEK4LZ116058 | 1GCRYDEK4LZ183887 | 1GCRYDEK4LZ135855 | 1GCRYDEK4LZ155832; 1GCRYDEK4LZ129117 | 1GCRYDEK4LZ101544 | 1GCRYDEK4LZ186403 | 1GCRYDEK4LZ181993 | 1GCRYDEK4LZ137752; 1GCRYDEK4LZ174736; 1GCRYDEK4LZ196252; 1GCRYDEK4LZ110499; 1GCRYDEK4LZ169472; 1GCRYDEK4LZ108364 | 1GCRYDEK4LZ174414

1GCRYDEK4LZ149416 | 1GCRYDEK4LZ121387; 1GCRYDEK4LZ114665 | 1GCRYDEK4LZ195487

1GCRYDEK4LZ149092; 1GCRYDEK4LZ113158 | 1GCRYDEK4LZ122295 | 1GCRYDEK4LZ138402 | 1GCRYDEK4LZ162604 | 1GCRYDEK4LZ127254 | 1GCRYDEK4LZ193304 | 1GCRYDEK4LZ193593 | 1GCRYDEK4LZ156057 | 1GCRYDEK4LZ178365

1GCRYDEK4LZ152025; 1GCRYDEK4LZ120613 | 1GCRYDEK4LZ135001 | 1GCRYDEK4LZ127674 | 1GCRYDEK4LZ125729 | 1GCRYDEK4LZ126685 | 1GCRYDEK4LZ190452

1GCRYDEK4LZ108414; 1GCRYDEK4LZ167799; 1GCRYDEK4LZ114407; 1GCRYDEK4LZ147360 | 1GCRYDEK4LZ195523; 1GCRYDEK4LZ180648 | 1GCRYDEK4LZ182500 | 1GCRYDEK4LZ182643 | 1GCRYDEK4LZ166457 | 1GCRYDEK4LZ161288; 1GCRYDEK4LZ169892

1GCRYDEK4LZ119736 |

1GCRYDEK4LZ1339581GCRYDEK4LZ169780; 1GCRYDEK4LZ115430; 1GCRYDEK4LZ129988 | 1GCRYDEK4LZ133524 | 1GCRYDEK4LZ193349 | 1GCRYDEK4LZ178348 | 1GCRYDEK4LZ196803 | 1GCRYDEK4LZ183257; 1GCRYDEK4LZ107747

1GCRYDEK4LZ163977 | 1GCRYDEK4LZ134026; 1GCRYDEK4LZ174543 | 1GCRYDEK4LZ128470 | 1GCRYDEK4LZ187339; 1GCRYDEK4LZ122586 | 1GCRYDEK4LZ189950; 1GCRYDEK4LZ135242; 1GCRYDEK4LZ174171 | 1GCRYDEK4LZ170170; 1GCRYDEK4LZ192492; 1GCRYDEK4LZ175952; 1GCRYDEK4LZ105819 | 1GCRYDEK4LZ151859; 1GCRYDEK4LZ134530

1GCRYDEK4LZ180097 | 1GCRYDEK4LZ107117 | 1GCRYDEK4LZ178849 | 1GCRYDEK4LZ109952 | 1GCRYDEK4LZ123866; 1GCRYDEK4LZ154664 | 1GCRYDEK4LZ138612; 1GCRYDEK4LZ135631 | 1GCRYDEK4LZ110616 | 1GCRYDEK4LZ138416; 1GCRYDEK4LZ103908

1GCRYDEK4LZ121549 | 1GCRYDEK4LZ196400 | 1GCRYDEK4LZ171108; 1GCRYDEK4LZ143907 | 1GCRYDEK4LZ189012; 1GCRYDEK4LZ104136 | 1GCRYDEK4LZ166667; 1GCRYDEK4LZ198468 | 1GCRYDEK4LZ165082 | 1GCRYDEK4LZ135497 | 1GCRYDEK4LZ171156; 1GCRYDEK4LZ156592 | 1GCRYDEK4LZ137170 | 1GCRYDEK4LZ117162 | 1GCRYDEK4LZ150758 |

1GCRYDEK4LZ104380

| 1GCRYDEK4LZ166555 | 1GCRYDEK4LZ141512 | 1GCRYDEK4LZ171187 | 1GCRYDEK4LZ132874; 1GCRYDEK4LZ123320; 1GCRYDEK4LZ151439

1GCRYDEK4LZ135435 | 1GCRYDEK4LZ138691; 1GCRYDEK4LZ167446 | 1GCRYDEK4LZ189186; 1GCRYDEK4LZ100300

1GCRYDEK4LZ142627 | 1GCRYDEK4LZ172985 | 1GCRYDEK4LZ147455

1GCRYDEK4LZ118814 | 1GCRYDEK4LZ187793 | 1GCRYDEK4LZ128937 | 1GCRYDEK4LZ118358 | 1GCRYDEK4LZ158696 | 1GCRYDEK4LZ162649; 1GCRYDEK4LZ123267; 1GCRYDEK4LZ131935 | 1GCRYDEK4LZ140716; 1GCRYDEK4LZ171268 | 1GCRYDEK4LZ119414; 1GCRYDEK4LZ156835 | 1GCRYDEK4LZ102662 | 1GCRYDEK4LZ145608 | 1GCRYDEK4LZ119977;

1GCRYDEK4LZ189642

| 1GCRYDEK4LZ160402 |

1GCRYDEK4LZ153076

; 1GCRYDEK4LZ120479 | 1GCRYDEK4LZ143745 | 1GCRYDEK4LZ132325 | 1GCRYDEK4LZ154261 | 1GCRYDEK4LZ168161 | 1GCRYDEK4LZ167172; 1GCRYDEK4LZ168435; 1GCRYDEK4LZ163705; 1GCRYDEK4LZ154826 | 1GCRYDEK4LZ130705; 1GCRYDEK4LZ181573 | 1GCRYDEK4LZ111572 | 1GCRYDEK4LZ148556;

1GCRYDEK4LZ192461

| 1GCRYDEK4LZ154163 | 1GCRYDEK4LZ162635 | 1GCRYDEK4LZ192167

1GCRYDEK4LZ106291; 1GCRYDEK4LZ170671 | 1GCRYDEK4LZ171089 | 1GCRYDEK4LZ156964; 1GCRYDEK4LZ194890 | 1GCRYDEK4LZ100538 | 1GCRYDEK4LZ111653; 1GCRYDEK4LZ176051 | 1GCRYDEK4LZ186031 | 1GCRYDEK4LZ105996 | 1GCRYDEK4LZ127433 | 1GCRYDEK4LZ147794; 1GCRYDEK4LZ110891 | 1GCRYDEK4LZ183534 | 1GCRYDEK4LZ115797 | 1GCRYDEK4LZ189656 | 1GCRYDEK4LZ114598; 1GCRYDEK4LZ188006 | 1GCRYDEK4LZ147343 | 1GCRYDEK4LZ133233 | 1GCRYDEK4LZ160285 | 1GCRYDEK4LZ180679; 1GCRYDEK4LZ136021 | 1GCRYDEK4LZ146564 | 1GCRYDEK4LZ180214; 1GCRYDEK4LZ173957 | 1GCRYDEK4LZ189978 | 1GCRYDEK4LZ156074 | 1GCRYDEK4LZ138609; 1GCRYDEK4LZ119638 | 1GCRYDEK4LZ192315; 1GCRYDEK4LZ141414 | 1GCRYDEK4LZ105464 | 1GCRYDEK4LZ183260 | 1GCRYDEK4LZ126802 | 1GCRYDEK4LZ171450 | 1GCRYDEK4LZ184845; 1GCRYDEK4LZ167317 | 1GCRYDEK4LZ159525; 1GCRYDEK4LZ107182; 1GCRYDEK4LZ138268 | 1GCRYDEK4LZ122541; 1GCRYDEK4LZ166202 | 1GCRYDEK4LZ116867 | 1GCRYDEK4LZ125049 | 1GCRYDEK4LZ177605 | 1GCRYDEK4LZ112186 | 1GCRYDEK4LZ179211; 1GCRYDEK4LZ120210; 1GCRYDEK4LZ181931 | 1GCRYDEK4LZ143535 | 1GCRYDEK4LZ178611 | 1GCRYDEK4LZ189155 | 1GCRYDEK4LZ118876 | 1GCRYDEK4LZ133023 | 1GCRYDEK4LZ123205; 1GCRYDEK4LZ103536 | 1GCRYDEK4LZ161145 | 1GCRYDEK4LZ119445; 1GCRYDEK4LZ167205 | 1GCRYDEK4LZ182318; 1GCRYDEK4LZ105349 | 1GCRYDEK4LZ110356; 1GCRYDEK4LZ155619; 1GCRYDEK4LZ166832 | 1GCRYDEK4LZ132406; 1GCRYDEK4LZ146189 | 1GCRYDEK4LZ165972 | 1GCRYDEK4LZ104024 | 1GCRYDEK4LZ167401 | 1GCRYDEK4LZ175076 | 1GCRYDEK4LZ170587 | 1GCRYDEK4LZ124905; 1GCRYDEK4LZ199216 | 1GCRYDEK4LZ110292 | 1GCRYDEK4LZ184022 | 1GCRYDEK4LZ160769; 1GCRYDEK4LZ131448 | 1GCRYDEK4LZ100443 | 1GCRYDEK4LZ161971; 1GCRYDEK4LZ111300 | 1GCRYDEK4LZ179063 | 1GCRYDEK4LZ197398 | 1GCRYDEK4LZ186899 | 1GCRYDEK4LZ173120 | 1GCRYDEK4LZ176499 | 1GCRYDEK4LZ161422 | 1GCRYDEK4LZ184635; 1GCRYDEK4LZ168905 | 1GCRYDEK4LZ136245 | 1GCRYDEK4LZ198647; 1GCRYDEK4LZ136620 | 1GCRYDEK4LZ100457; 1GCRYDEK4LZ105562; 1GCRYDEK4LZ163820; 1GCRYDEK4LZ129246; 1GCRYDEK4LZ152686 | 1GCRYDEK4LZ138965; 1GCRYDEK4LZ176793 | 1GCRYDEK4LZ180083; 1GCRYDEK4LZ162506 | 1GCRYDEK4LZ121051

1GCRYDEK4LZ151506 | 1GCRYDEK4LZ108560 | 1GCRYDEK4LZ164014; 1GCRYDEK4LZ178799 | 1GCRYDEK4LZ160884; 1GCRYDEK4LZ188748 | 1GCRYDEK4LZ148704; 1GCRYDEK4LZ132079; 1GCRYDEK4LZ198048; 1GCRYDEK4LZ117565; 1GCRYDEK4LZ113032 | 1GCRYDEK4LZ126993; 1GCRYDEK4LZ118098 | 1GCRYDEK4LZ156298 | 1GCRYDEK4LZ191472 | 1GCRYDEK4LZ141350; 1GCRYDEK4LZ133054; 1GCRYDEK4LZ179760; 1GCRYDEK4LZ148444 | 1GCRYDEK4LZ105917; 1GCRYDEK4LZ102922 | 1GCRYDEK4LZ151277 | 1GCRYDEK4LZ110017 | 1GCRYDEK4LZ168306 | 1GCRYDEK4LZ133460 | 1GCRYDEK4LZ139128

1GCRYDEK4LZ163090 | 1GCRYDEK4LZ162456; 1GCRYDEK4LZ183792; 1GCRYDEK4LZ124029 | 1GCRYDEK4LZ162523; 1GCRYDEK4LZ131076 | 1GCRYDEK4LZ124564; 1GCRYDEK4LZ123768 | 1GCRYDEK4LZ141476; 1GCRYDEK4LZ146502; 1GCRYDEK4LZ198471; 1GCRYDEK4LZ116125; 1GCRYDEK4LZ130509 | 1GCRYDEK4LZ101351;

1GCRYDEK4LZ192637

| 1GCRYDEK4LZ189429 | 1GCRYDEK4LZ120384

1GCRYDEK4LZ179886; 1GCRYDEK4LZ196882; 1GCRYDEK4LZ193979

1GCRYDEK4LZ121986 | 1GCRYDEK4LZ183422 | 1GCRYDEK4LZ192153 | 1GCRYDEK4LZ102502 | 1GCRYDEK4LZ135614; 1GCRYDEK4LZ121762

1GCRYDEK4LZ171951 | 1GCRYDEK4LZ179516; 1GCRYDEK4LZ105741; 1GCRYDEK4LZ191214; 1GCRYDEK4LZ187499; 1GCRYDEK4LZ190869; 1GCRYDEK4LZ185316 | 1GCRYDEK4LZ180147 | 1GCRYDEK4LZ150517 | 1GCRYDEK4LZ102046; 1GCRYDEK4LZ192640 | 1GCRYDEK4LZ104489 | 1GCRYDEK4LZ174686 |

1GCRYDEK4LZ135922

; 1GCRYDEK4LZ187745 | 1GCRYDEK4LZ168810; 1GCRYDEK4LZ190919 | 1GCRYDEK4LZ177393;

1GCRYDEK4LZ113550

; 1GCRYDEK4LZ111474 | 1GCRYDEK4LZ162862 | 1GCRYDEK4LZ103889 | 1GCRYDEK4LZ194209; 1GCRYDEK4LZ149836 | 1GCRYDEK4LZ190337; 1GCRYDEK4LZ189110

1GCRYDEK4LZ167575; 1GCRYDEK4LZ155605

1GCRYDEK4LZ159380 | 1GCRYDEK4LZ178222; 1GCRYDEK4LZ176969 | 1GCRYDEK4LZ162814 | 1GCRYDEK4LZ193805 | 1GCRYDEK4LZ118084 | 1GCRYDEK4LZ170282 | 1GCRYDEK4LZ122359 | 1GCRYDEK4LZ172968 | 1GCRYDEK4LZ167754 | 1GCRYDEK4LZ142188; 1GCRYDEK4LZ168290; 1GCRYDEK4LZ152767; 1GCRYDEK4LZ185364 | 1GCRYDEK4LZ161033 | 1GCRYDEK4LZ100345 | 1GCRYDEK4LZ197997 | 1GCRYDEK4LZ128582; 1GCRYDEK4LZ148606; 1GCRYDEK4LZ179161; 1GCRYDEK4LZ195540; 1GCRYDEK4LZ170007 | 1GCRYDEK4LZ129098

1GCRYDEK4LZ121812

1GCRYDEK4LZ164157 | 1GCRYDEK4LZ142465; 1GCRYDEK4LZ120689; 1GCRYDEK4LZ190595 | 1GCRYDEK4LZ124001; 1GCRYDEK4LZ139503 | 1GCRYDEK4LZ126041 | 1GCRYDEK4LZ125214; 1GCRYDEK4LZ111670; 1GCRYDEK4LZ184893; 1GCRYDEK4LZ189804; 1GCRYDEK4LZ106923; 1GCRYDEK4LZ131241 | 1GCRYDEK4LZ164692 | 1GCRYDEK4LZ195618 | 1GCRYDEK4LZ137251 | 1GCRYDEK4LZ122734; 1GCRYDEK4LZ145625 | 1GCRYDEK4LZ161565 | 1GCRYDEK4LZ196834; 1GCRYDEK4LZ117923 | 1GCRYDEK4LZ177829 | 1GCRYDEK4LZ163753 | 1GCRYDEK4LZ175322 | 1GCRYDEK4LZ157046; 1GCRYDEK4LZ144815 | 1GCRYDEK4LZ109143 | 1GCRYDEK4LZ127061; 1GCRYDEK4LZ110065 | 1GCRYDEK4LZ185588 | 1GCRYDEK4LZ170749 | 1GCRYDEK4LZ199880 | 1GCRYDEK4LZ139565 | 1GCRYDEK4LZ171349; 1GCRYDEK4LZ183193; 1GCRYDEK4LZ183145 | 1GCRYDEK4LZ123060 | 1GCRYDEK4LZ194386 | 1GCRYDEK4LZ134608 | 1GCRYDEK4LZ112737; 1GCRYDEK4LZ178673; 1GCRYDEK4LZ102998 | 1GCRYDEK4LZ140117; 1GCRYDEK4LZ152042; 1GCRYDEK4LZ170699

1GCRYDEK4LZ162683 | 1GCRYDEK4LZ129022 | 1GCRYDEK4LZ154809 | 1GCRYDEK4LZ197773 | 1GCRYDEK4LZ154227 | 1GCRYDEK4LZ142806; 1GCRYDEK4LZ176079 | 1GCRYDEK4LZ193335;

1GCRYDEK4LZ124287

; 1GCRYDEK4LZ136584 | 1GCRYDEK4LZ114763 | 1GCRYDEK4LZ145110

1GCRYDEK4LZ165633; 1GCRYDEK4LZ177149 | 1GCRYDEK4LZ144457 | 1GCRYDEK4LZ101267; 1GCRYDEK4LZ173053; 1GCRYDEK4LZ157421 | 1GCRYDEK4LZ101463; 1GCRYDEK4LZ133071 | 1GCRYDEK4LZ165776 | 1GCRYDEK4LZ199653; 1GCRYDEK4LZ144393

1GCRYDEK4LZ175045 | 1GCRYDEK4LZ118635 | 1GCRYDEK4LZ161307; 1GCRYDEK4LZ109112 | 1GCRYDEK4LZ188846 | 1GCRYDEK4LZ153630; 1GCRYDEK4LZ105674 | 1GCRYDEK4LZ103570 | 1GCRYDEK4LZ199474 | 1GCRYDEK4LZ194324

1GCRYDEK4LZ196204; 1GCRYDEK4LZ132440 | 1GCRYDEK4LZ132907; 1GCRYDEK4LZ121504 | 1GCRYDEK4LZ182867 | 1GCRYDEK4LZ181685; 1GCRYDEK4LZ128341 | 1GCRYDEK4LZ116707 | 1GCRYDEK4LZ181802 | 1GCRYDEK4LZ179371 | 1GCRYDEK4LZ151456 | 1GCRYDEK4LZ103861 | 1GCRYDEK4LZ160920 | 1GCRYDEK4LZ195280

1GCRYDEK4LZ159878 | 1GCRYDEK4LZ118151 | 1GCRYDEK4LZ124869; 1GCRYDEK4LZ120448 | 1GCRYDEK4LZ160352 | 1GCRYDEK4LZ126976; 1GCRYDEK4LZ191357; 1GCRYDEK4LZ191813 | 1GCRYDEK4LZ144460 | 1GCRYDEK4LZ121602; 1GCRYDEK4LZ148640; 1GCRYDEK4LZ108218 | 1GCRYDEK4LZ146662 | 1GCRYDEK4LZ185218; 1GCRYDEK4LZ186661 | 1GCRYDEK4LZ142529;

1GCRYDEK4LZ196719

| 1GCRYDEK4LZ190418 | 1GCRYDEK4LZ166376 | 1GCRYDEK4LZ153322; 1GCRYDEK4LZ171190; 1GCRYDEK4LZ167530

1GCRYDEK4LZ128095 | 1GCRYDEK4LZ148055 | 1GCRYDEK4LZ130168 | 1GCRYDEK4LZ146340 | 1GCRYDEK4LZ105383 | 1GCRYDEK4LZ148931 | 1GCRYDEK4LZ166166; 1GCRYDEK4LZ190922 | 1GCRYDEK4LZ199877 | 1GCRYDEK4LZ165020 | 1GCRYDEK4LZ129411 | 1GCRYDEK4LZ181671 | 1GCRYDEK4LZ191259; 1GCRYDEK4LZ156849; 1GCRYDEK4LZ114195 | 1GCRYDEK4LZ141705 | 1GCRYDEK4LZ120272 | 1GCRYDEK4LZ105125 | 1GCRYDEK4LZ117324 | 1GCRYDEK4LZ111815

1GCRYDEK4LZ130056 | 1GCRYDEK4LZ103715 | 1GCRYDEK4LZ194047; 1GCRYDEK4LZ180536 | 1GCRYDEK4LZ119896; 1GCRYDEK4LZ138867 | 1GCRYDEK4LZ129893 | 1GCRYDEK4LZ104296 | 1GCRYDEK4LZ133118 | 1GCRYDEK4LZ118439 | 1GCRYDEK4LZ166992 | 1GCRYDEK4LZ104525; 1GCRYDEK4LZ102712 | 1GCRYDEK4LZ132468

1GCRYDEK4LZ184117; 1GCRYDEK4LZ151764 | 1GCRYDEK4LZ123141; 1GCRYDEK4LZ108476 | 1GCRYDEK4LZ164076 | 1GCRYDEK4LZ106159; 1GCRYDEK4LZ115590 | 1GCRYDEK4LZ188121 | 1GCRYDEK4LZ197062; 1GCRYDEK4LZ162084

1GCRYDEK4LZ116335 | 1GCRYDEK4LZ149139 | 1GCRYDEK4LZ198213; 1GCRYDEK4LZ142028 | 1GCRYDEK4LZ155426 | 1GCRYDEK4LZ125424 | 1GCRYDEK4LZ146032 | 1GCRYDEK4LZ128288 | 1GCRYDEK4LZ184909 | 1GCRYDEK4LZ171514; 1GCRYDEK4LZ160643 | 1GCRYDEK4LZ166197; 1GCRYDEK4LZ192735 | 1GCRYDEK4LZ128131 | 1GCRYDEK4LZ105688 | 1GCRYDEK4LZ125956 | 1GCRYDEK4LZ101608 | 1GCRYDEK4LZ111264; 1GCRYDEK4LZ195876; 1GCRYDEK4LZ189561 | 1GCRYDEK4LZ133698; 1GCRYDEK4LZ145933; 1GCRYDEK4LZ148248 | 1GCRYDEK4LZ183842 | 1GCRYDEK4LZ182206 | 1GCRYDEK4LZ151215 | 1GCRYDEK4LZ196364

1GCRYDEK4LZ191665 | 1GCRYDEK4LZ166040 | 1GCRYDEK4LZ176227; 1GCRYDEK4LZ115069 | 1GCRYDEK4LZ184960 | 1GCRYDEK4LZ120465

1GCRYDEK4LZ183064

1GCRYDEK4LZ186014; 1GCRYDEK4LZ151800; 1GCRYDEK4LZ191116; 1GCRYDEK4LZ134138; 1GCRYDEK4LZ143485 | 1GCRYDEK4LZ108221 | 1GCRYDEK4LZ140781

1GCRYDEK4LZ133569 | 1GCRYDEK4LZ143812; 1GCRYDEK4LZ154129 | 1GCRYDEK4LZ136097; 1GCRYDEK4LZ112172; 1GCRYDEK4LZ161839 | 1GCRYDEK4LZ163932 | 1GCRYDEK4LZ195229 | 1GCRYDEK4LZ128324 | 1GCRYDEK4LZ162800 | 1GCRYDEK4LZ122832; 1GCRYDEK4LZ132499 | 1GCRYDEK4LZ181900 | 1GCRYDEK4LZ168242 | 1GCRYDEK4LZ138772; 1GCRYDEK4LZ113449 | 1GCRYDEK4LZ151523 | 1GCRYDEK4LZ123513 | 1GCRYDEK4LZ125150; 1GCRYDEK4LZ156737; 1GCRYDEK4LZ184490

1GCRYDEK4LZ153238; 1GCRYDEK4LZ174879 | 1GCRYDEK4LZ164269 | 1GCRYDEK4LZ126945; 1GCRYDEK4LZ140103 | 1GCRYDEK4LZ166491

1GCRYDEK4LZ186935; 1GCRYDEK4LZ136455; 1GCRYDEK4LZ129750; 1GCRYDEK4LZ188605 |

1GCRYDEK4LZ178060

| 1GCRYDEK4LZ136410 | 1GCRYDEK4LZ199068 | 1GCRYDEK4LZ109532 | 1GCRYDEK4LZ146225; 1GCRYDEK4LZ197899 | 1GCRYDEK4LZ120241; 1GCRYDEK4LZ105691 | 1GCRYDEK4LZ186675

1GCRYDEK4LZ134589 | 1GCRYDEK4LZ196932 | 1GCRYDEK4LZ109885 | 1GCRYDEK4LZ184912; 1GCRYDEK4LZ165678 | 1GCRYDEK4LZ102791 |

1GCRYDEK4LZ162599

; 1GCRYDEK4LZ107828 | 1GCRYDEK4LZ133006 | 1GCRYDEK4LZ154891 | 1GCRYDEK4LZ161677 | 1GCRYDEK4LZ127156 | 1GCRYDEK4LZ196977 | 1GCRYDEK4LZ145348; 1GCRYDEK4LZ105450 | 1GCRYDEK4LZ143941 | 1GCRYDEK4LZ176339 | 1GCRYDEK4LZ195716 | 1GCRYDEK4LZ109658 | 1GCRYDEK4LZ140442; 1GCRYDEK4LZ186904 | 1GCRYDEK4LZ169505 | 1GCRYDEK4LZ147133 | 1GCRYDEK4LZ149965; 1GCRYDEK4LZ153112 | 1GCRYDEK4LZ147066 | 1GCRYDEK4LZ133443

1GCRYDEK4LZ107330 | 1GCRYDEK4LZ116013 | 1GCRYDEK4LZ178897 | 1GCRYDEK4LZ142918 | 1GCRYDEK4LZ143440

1GCRYDEK4LZ106212; 1GCRYDEK4LZ131238; 1GCRYDEK4LZ173070; 1GCRYDEK4LZ101611 | 1GCRYDEK4LZ174297 | 1GCRYDEK4LZ142675 | 1GCRYDEK4LZ162991; 1GCRYDEK4LZ115167; 1GCRYDEK4LZ142238

1GCRYDEK4LZ190225 | 1GCRYDEK4LZ131479 | 1GCRYDEK4LZ129778 | 1GCRYDEK4LZ131045 | 1GCRYDEK4LZ128193 | 1GCRYDEK4LZ129859 | 1GCRYDEK4LZ124094; 1GCRYDEK4LZ128940 | 1GCRYDEK4LZ198809; 1GCRYDEK4LZ187518; 1GCRYDEK4LZ183243 | 1GCRYDEK4LZ110258; 1GCRYDEK4LZ132082 | 1GCRYDEK4LZ186790 | 1GCRYDEK4LZ180777 | 1GCRYDEK4LZ131059; 1GCRYDEK4LZ193769 | 1GCRYDEK4LZ168015 | 1GCRYDEK4LZ158357 | 1GCRYDEK4LZ178334 | 1GCRYDEK4LZ103729 | 1GCRYDEK4LZ196168

1GCRYDEK4LZ168497 | 1GCRYDEK4LZ141722

1GCRYDEK4LZ154101 | 1GCRYDEK4LZ129425 | 1GCRYDEK4LZ143518 | 1GCRYDEK4LZ111930; 1GCRYDEK4LZ171058

1GCRYDEK4LZ105335 | 1GCRYDEK4LZ179466; 1GCRYDEK4LZ112432 | 1GCRYDEK4LZ123432 | 1GCRYDEK4LZ147505; 1GCRYDEK4LZ182545; 1GCRYDEK4LZ173182; 1GCRYDEK4LZ119994; 1GCRYDEK4LZ135127; 1GCRYDEK4LZ167379 | 1GCRYDEK4LZ152459

1GCRYDEK4LZ190466 | 1GCRYDEK4LZ183355 | 1GCRYDEK4LZ179922 | 1GCRYDEK4LZ134799 | 1GCRYDEK4LZ167043 | 1GCRYDEK4LZ147374 | 1GCRYDEK4LZ122782 | 1GCRYDEK4LZ127240; 1GCRYDEK4LZ174154; 1GCRYDEK4LZ165650; 1GCRYDEK4LZ155409; 1GCRYDEK4LZ165227 | 1GCRYDEK4LZ100412; 1GCRYDEK4LZ132180 | 1GCRYDEK4LZ121258 | 1GCRYDEK4LZ127691 | 1GCRYDEK4LZ166815

1GCRYDEK4LZ106095 | 1GCRYDEK4LZ101432 | 1GCRYDEK4LZ199443 | 1GCRYDEK4LZ163087 | 1GCRYDEK4LZ197708 | 1GCRYDEK4LZ109756; 1GCRYDEK4LZ136939; 1GCRYDEK4LZ141509; 1GCRYDEK4LZ125925 | 1GCRYDEK4LZ150100 | 1GCRYDEK4LZ194484

1GCRYDEK4LZ102337 | 1GCRYDEK4LZ172419 | 1GCRYDEK4LZ103777; 1GCRYDEK4LZ142904 | 1GCRYDEK4LZ191343; 1GCRYDEK4LZ195070; 1GCRYDEK4LZ176017 | 1GCRYDEK4LZ127447 | 1GCRYDEK4LZ101592 | 1GCRYDEK4LZ156415 | 1GCRYDEK4LZ116738; 1GCRYDEK4LZ118019 | 1GCRYDEK4LZ109109 | 1GCRYDEK4LZ125312; 1GCRYDEK4LZ182951

1GCRYDEK4LZ137363;

1GCRYDEK4LZ156236

| 1GCRYDEK4LZ174462; 1GCRYDEK4LZ169536 | 1GCRYDEK4LZ104914; 1GCRYDEK4LZ101172 | 1GCRYDEK4LZ138769 | 1GCRYDEK4LZ119705; 1GCRYDEK4LZ193125 | 1GCRYDEK4LZ146306 | 1GCRYDEK4LZ138223; 1GCRYDEK4LZ114214

1GCRYDEK4LZ147598

1GCRYDEK4LZ121566 | 1GCRYDEK4LZ133975; 1GCRYDEK4LZ132602; 1GCRYDEK4LZ154034 | 1GCRYDEK4LZ155653 | 1GCRYDEK4LZ198406

1GCRYDEK4LZ116089; 1GCRYDEK4LZ134513; 1GCRYDEK4LZ153742 | 1GCRYDEK4LZ160190; 1GCRYDEK4LZ145124 | 1GCRYDEK4LZ111734 | 1GCRYDEK4LZ160982 | 1GCRYDEK4LZ137718; 1GCRYDEK4LZ182142 | 1GCRYDEK4LZ107750 | 1GCRYDEK4LZ134012; 1GCRYDEK4LZ186918 | 1GCRYDEK4LZ180925; 1GCRYDEK4LZ168970

1GCRYDEK4LZ135211; 1GCRYDEK4LZ143101 | 1GCRYDEK4LZ154146 | 1GCRYDEK4LZ198860; 1GCRYDEK4LZ121972 | 1GCRYDEK4LZ106548 | 1GCRYDEK4LZ111586

1GCRYDEK4LZ182190 | 1GCRYDEK4LZ195604 | 1GCRYDEK4LZ145351

1GCRYDEK4LZ129974 | 1GCRYDEK4LZ129652;

1GCRYDEK4LZ138576

| 1GCRYDEK4LZ140991; 1GCRYDEK4LZ117145 | 1GCRYDEK4LZ196994; 1GCRYDEK4LZ173490 | 1GCRYDEK4LZ177040; 1GCRYDEK4LZ175708 | 1GCRYDEK4LZ108123 | 1GCRYDEK4LZ138660

1GCRYDEK4LZ109076

1GCRYDEK4LZ181315; 1GCRYDEK4LZ101365; 1GCRYDEK4LZ119378; 1GCRYDEK4LZ172923 | 1GCRYDEK4LZ145186; 1GCRYDEK4LZ191648 | 1GCRYDEK4LZ140277 | 1GCRYDEK4LZ171898

1GCRYDEK4LZ170461 | 1GCRYDEK4LZ119655 | 1GCRYDEK4LZ122104 | 1GCRYDEK4LZ113211 | 1GCRYDEK4LZ111975 | 1GCRYDEK4LZ116464

1GCRYDEK4LZ139016 | 1GCRYDEK4LZ103388; 1GCRYDEK4LZ120515 | 1GCRYDEK4LZ181184

1GCRYDEK4LZ101737 | 1GCRYDEK4LZ107635 | 1GCRYDEK4LZ186160 | 1GCRYDEK4LZ165289

1GCRYDEK4LZ104704; 1GCRYDEK4LZ155300; 1GCRYDEK4LZ110728

1GCRYDEK4LZ141204 | 1GCRYDEK4LZ106355 | 1GCRYDEK4LZ117310 | 1GCRYDEK4LZ126847

1GCRYDEK4LZ197059 | 1GCRYDEK4LZ196462 | 1GCRYDEK4LZ118490 | 1GCRYDEK4LZ128467 | 1GCRYDEK4LZ171139; 1GCRYDEK4LZ149898 | 1GCRYDEK4LZ198857 | 1GCRYDEK4LZ149142 | 1GCRYDEK4LZ172680 | 1GCRYDEK4LZ165051 | 1GCRYDEK4LZ180553; 1GCRYDEK4LZ136908; 1GCRYDEK4LZ123317; 1GCRYDEK4LZ107327 | 1GCRYDEK4LZ173358 | 1GCRYDEK4LZ155507 | 1GCRYDEK4LZ100118

1GCRYDEK4LZ198986 | 1GCRYDEK4LZ115573 | 1GCRYDEK4LZ141915 | 1GCRYDEK4LZ133040; 1GCRYDEK4LZ190404 | 1GCRYDEK4LZ176972; 1GCRYDEK4LZ113645 | 1GCRYDEK4LZ187101 | 1GCRYDEK4LZ103293 | 1GCRYDEK4LZ139727 | 1GCRYDEK4LZ181735 | 1GCRYDEK4LZ181721; 1GCRYDEK4LZ126556; 1GCRYDEK4LZ128520; 1GCRYDEK4LZ177300; 1GCRYDEK4LZ108834; 1GCRYDEK4LZ191567; 1GCRYDEK4LZ181847; 1GCRYDEK4LZ153952 | 1GCRYDEK4LZ147729; 1GCRYDEK4LZ165048; 1GCRYDEK4LZ125598; 1GCRYDEK4LZ170718 | 1GCRYDEK4LZ143244 | 1GCRYDEK4LZ193786; 1GCRYDEK4LZ187888 | 1GCRYDEK4LZ125018 | 1GCRYDEK4LZ170136 | 1GCRYDEK4LZ185168 | 1GCRYDEK4LZ103911; 1GCRYDEK4LZ106534; 1GCRYDEK4LZ150016; 1GCRYDEK4LZ190533 | 1GCRYDEK4LZ107490; 1GCRYDEK4LZ173702 | 1GCRYDEK4LZ185073 | 1GCRYDEK4LZ123690; 1GCRYDEK4LZ169147 | 1GCRYDEK4LZ185056; 1GCRYDEK4LZ139288; 1GCRYDEK4LZ181167; 1GCRYDEK4LZ143194; 1GCRYDEK4LZ161114; 1GCRYDEK4LZ187325; 1GCRYDEK4LZ166085 | 1GCRYDEK4LZ159413 | 1GCRYDEK4LZ149125 | 1GCRYDEK4LZ174820; 1GCRYDEK4LZ192136; 1GCRYDEK4LZ133510; 1GCRYDEK4LZ174042

1GCRYDEK4LZ106405

1GCRYDEK4LZ102371 | 1GCRYDEK4LZ162974 | 1GCRYDEK4LZ159086 | 1GCRYDEK4LZ109322 | 1GCRYDEK4LZ130994; 1GCRYDEK4LZ177720 | 1GCRYDEK4LZ103858 | 1GCRYDEK4LZ101687 | 1GCRYDEK4LZ144300; 1GCRYDEK4LZ188085 | 1GCRYDEK4LZ141798; 1GCRYDEK4LZ171562 | 1GCRYDEK4LZ196896; 1GCRYDEK4LZ118070 | 1GCRYDEK4LZ185302 | 1GCRYDEK4LZ111281; 1GCRYDEK4LZ188054 | 1GCRYDEK4LZ113242

1GCRYDEK4LZ149660 | 1GCRYDEK4LZ179208 | 1GCRYDEK4LZ194243 | 1GCRYDEK4LZ192654; 1GCRYDEK4LZ177541; 1GCRYDEK4LZ181492 | 1GCRYDEK4LZ169097 | 1GCRYDEK4LZ110213; 1GCRYDEK4LZ171433; 1GCRYDEK4LZ186191 | 1GCRYDEK4LZ102645; 1GCRYDEK4LZ117436 | 1GCRYDEK4LZ169326; 1GCRYDEK4LZ102936; 1GCRYDEK4LZ178592

1GCRYDEK4LZ175210 | 1GCRYDEK4LZ197546; 1GCRYDEK4LZ177717 | 1GCRYDEK4LZ155765 | 1GCRYDEK4LZ143910 | 1GCRYDEK4LZ191620 | 1GCRYDEK4LZ188216 | 1GCRYDEK4LZ134494 | 1GCRYDEK4LZ163137; 1GCRYDEK4LZ124712 | 1GCRYDEK4LZ163719 | 1GCRYDEK4LZ178091; 1GCRYDEK4LZ197630 | 1GCRYDEK4LZ158648 | 1GCRYDEK4LZ149772; 1GCRYDEK4LZ192363 | 1GCRYDEK4LZ104556 | 1GCRYDEK4LZ199247 | 1GCRYDEK4LZ106453 | 1GCRYDEK4LZ158293; 1GCRYDEK4LZ118988 | 1GCRYDEK4LZ113144; 1GCRYDEK4LZ134544 | 1GCRYDEK4LZ179421 | 1GCRYDEK4LZ124032 | 1GCRYDEK4LZ143051 | 1GCRYDEK4LZ170394 | 1GCRYDEK4LZ185381 | 1GCRYDEK4LZ182898 | 1GCRYDEK4LZ159542; 1GCRYDEK4LZ197031; 1GCRYDEK4LZ174316; 1GCRYDEK4LZ125357

1GCRYDEK4LZ141123; 1GCRYDEK4LZ188474 | 1GCRYDEK4LZ139341; 1GCRYDEK4LZ195389; 1GCRYDEK4LZ119770 | 1GCRYDEK4LZ189009 | 1GCRYDEK4LZ138545; 1GCRYDEK4LZ113208; 1GCRYDEK4LZ185798

1GCRYDEK4LZ180391 | 1GCRYDEK4LZ165924 | 1GCRYDEK4LZ125844 | 1GCRYDEK4LZ164725; 1GCRYDEK4LZ121521 | 1GCRYDEK4LZ157824; 1GCRYDEK4LZ140280 | 1GCRYDEK4LZ125116; 1GCRYDEK4LZ113712 | 1GCRYDEK4LZ140926 | 1GCRYDEK4LZ192508 | 1GCRYDEK4LZ149710 | 1GCRYDEK4LZ184764 | 1GCRYDEK4LZ134060 | 1GCRYDEK4LZ178687 | 1GCRYDEK4LZ141994 | 1GCRYDEK4LZ117906; 1GCRYDEK4LZ187857; 1GCRYDEK4LZ161713 | 1GCRYDEK4LZ130722; 1GCRYDEK4LZ127903 | 1GCRYDEK4LZ103441 | 1GCRYDEK4LZ162022 | 1GCRYDEK4LZ113306 | 1GCRYDEK4LZ173781 | 1GCRYDEK4LZ134740 | 1GCRYDEK4LZ106551; 1GCRYDEK4LZ139873 | 1GCRYDEK4LZ116805 | 1GCRYDEK4LZ169567 | 1GCRYDEK4LZ147908 | 1GCRYDEK4LZ158732; 1GCRYDEK4LZ170542

1GCRYDEK4LZ102547 | 1GCRYDEK4LZ170024; 1GCRYDEK4LZ121938 | 1GCRYDEK4LZ124192

1GCRYDEK4LZ182707; 1GCRYDEK4LZ121535 | 1GCRYDEK4LZ194176; 1GCRYDEK4LZ191598 | 1GCRYDEK4LZ111233 | 1GCRYDEK4LZ164059 | 1GCRYDEK4LZ137153; 1GCRYDEK4LZ150372; 1GCRYDEK4LZ158875 | 1GCRYDEK4LZ168080; 1GCRYDEK4LZ112351; 1GCRYDEK4LZ127707; 1GCRYDEK4LZ122779 | 1GCRYDEK4LZ113161; 1GCRYDEK4LZ136150 | 1GCRYDEK4LZ140800 |

1GCRYDEK4LZ164210

; 1GCRYDEK4LZ158410; 1GCRYDEK4LZ107781 | 1GCRYDEK4LZ160321; 1GCRYDEK4LZ112320; 1GCRYDEK4LZ189270; 1GCRYDEK4LZ161078 | 1GCRYDEK4LZ128596 | 1GCRYDEK4LZ130140 | 1GCRYDEK4LZ193464 | 1GCRYDEK4LZ100653 | 1GCRYDEK4LZ156706 | 1GCRYDEK4LZ123785 | 1GCRYDEK4LZ149545 | 1GCRYDEK4LZ130946; 1GCRYDEK4LZ169312; 1GCRYDEK4LZ116500

1GCRYDEK4LZ126377

1GCRYDEK4LZ176941 | 1GCRYDEK4LZ161503 | 1GCRYDEK4LZ122474; 1GCRYDEK4LZ187843 | 1GCRYDEK4LZ139209 | 1GCRYDEK4LZ131899; 1GCRYDEK4LZ165342; 1GCRYDEK4LZ101334 | 1GCRYDEK4LZ158679; 1GCRYDEK4LZ143096; 1GCRYDEK4LZ168564 | 1GCRYDEK4LZ150369; 1GCRYDEK4LZ131739; 1GCRYDEK4LZ189754; 1GCRYDEK4LZ127464

1GCRYDEK4LZ122023; 1GCRYDEK4LZ145821; 1GCRYDEK4LZ127366 | 1GCRYDEK4LZ159752 | 1GCRYDEK4LZ139856 | 1GCRYDEK4LZ138738 | 1GCRYDEK4LZ137038; 1GCRYDEK4LZ109367 | 1GCRYDEK4LZ152395; 1GCRYDEK4LZ106131 | 1GCRYDEK4LZ145897 | 1GCRYDEK4LZ146838 | 1GCRYDEK4LZ163025; 1GCRYDEK4LZ155216 | 1GCRYDEK4LZ148962; 1GCRYDEK4LZ155460 | 1GCRYDEK4LZ159962; 1GCRYDEK4LZ131255 | 1GCRYDEK4LZ163297

1GCRYDEK4LZ184862 | 1GCRYDEK4LZ174638 | 1GCRYDEK4LZ156379 | 1GCRYDEK4LZ192301 | 1GCRYDEK4LZ147245 | 1GCRYDEK4LZ123236 | 1GCRYDEK4LZ107697; 1GCRYDEK4LZ154471 | 1GCRYDEK4LZ105058 | 1GCRYDEK4LZ190435 | 1GCRYDEK4LZ107232 | 1GCRYDEK4LZ136732; 1GCRYDEK4LZ112544 | 1GCRYDEK4LZ153160; 1GCRYDEK4LZ160271 | 1GCRYDEK4LZ119588; 1GCRYDEK4LZ191682 | 1GCRYDEK4LZ136536; 1GCRYDEK4LZ180200; 1GCRYDEK4LZ174803 | 1GCRYDEK4LZ101253; 1GCRYDEK4LZ173148 | 1GCRYDEK4LZ181377

1GCRYDEK4LZ185915 | 1GCRYDEK4LZ162960; 1GCRYDEK4LZ199703 | 1GCRYDEK4LZ127092; 1GCRYDEK4LZ106579 | 1GCRYDEK4LZ182609 | 1GCRYDEK4LZ114438 | 1GCRYDEK4LZ144541 | 1GCRYDEK4LZ127321; 1GCRYDEK4LZ172114 | 1GCRYDEK4LZ140862 | 1GCRYDEK4LZ184232; 1GCRYDEK4LZ126444 | 1GCRYDEK4LZ107098 | 1GCRYDEK4LZ111913 | 1GCRYDEK4LZ182819; 1GCRYDEK4LZ199166 | 1GCRYDEK4LZ117677 | 1GCRYDEK4LZ138237 | 1GCRYDEK4LZ143969; 1GCRYDEK4LZ108848 | 1GCRYDEK4LZ125262; 1GCRYDEK4LZ100409 | 1GCRYDEK4LZ129909

1GCRYDEK4LZ151229 | 1GCRYDEK4LZ102970 | 1GCRYDEK4LZ130350; 1GCRYDEK4LZ189768; 1GCRYDEK4LZ147312 | 1GCRYDEK4LZ153157; 1GCRYDEK4LZ185719 | 1GCRYDEK4LZ195179; 1GCRYDEK4LZ141638 | 1GCRYDEK4LZ139615; 1GCRYDEK4LZ182755 | 1GCRYDEK4LZ171383; 1GCRYDEK4LZ102158 |

1GCRYDEK4LZ179418

| 1GCRYDEK4LZ142711 | 1GCRYDEK4LZ116870 | 1GCRYDEK4LZ110180; 1GCRYDEK4LZ162215 | 1GCRYDEK4LZ179791 | 1GCRYDEK4LZ137301

1GCRYDEK4LZ152249 | 1GCRYDEK4LZ159332; 1GCRYDEK4LZ139114

1GCRYDEK4LZ169746 | 1GCRYDEK4LZ122300 | 1GCRYDEK4LZ130672 | 1GCRYDEK4LZ175398; 1GCRYDEK4LZ164580 | 1GCRYDEK4LZ104315; 1GCRYDEK4LZ135791; 1GCRYDEK4LZ157631 | 1GCRYDEK4LZ190029; 1GCRYDEK4LZ139002 | 1GCRYDEK4LZ162280 | 1GCRYDEK4LZ166233 | 1GCRYDEK4LZ176549 | 1GCRYDEK4LZ104847

1GCRYDEK4LZ142689; 1GCRYDEK4LZ101494 | 1GCRYDEK4LZ105660 | 1GCRYDEK4LZ159797; 1GCRYDEK4LZ153594 | 1GCRYDEK4LZ189284 | 1GCRYDEK4LZ110826; 1GCRYDEK4LZ199796; 1GCRYDEK4LZ184277; 1GCRYDEK4LZ143213 | 1GCRYDEK4LZ197174 | 1GCRYDEK4LZ163428

1GCRYDEK4LZ198129 | 1GCRYDEK4LZ119090; 1GCRYDEK4LZ122233 | 1GCRYDEK4LZ116268 | 1GCRYDEK4LZ158598; 1GCRYDEK4LZ120546 | 1GCRYDEK4LZ130266 | 1GCRYDEK4LZ164675 | 1GCRYDEK4LZ154907 | 1GCRYDEK4LZ131837; 1GCRYDEK4LZ181296; 1GCRYDEK4LZ185235 | 1GCRYDEK4LZ151361 | 1GCRYDEK4LZ160125; 1GCRYDEK4LZ180519 | 1GCRYDEK4LZ173831 | 1GCRYDEK4LZ191228; 1GCRYDEK4LZ194033 | 1GCRYDEK4LZ169715 | 1GCRYDEK4LZ121132; 1GCRYDEK4LZ178740 | 1GCRYDEK4LZ150761 | 1GCRYDEK4LZ152008 | 1GCRYDEK4LZ164708 | 1GCRYDEK4LZ188023 | 1GCRYDEK4LZ159220 | 1GCRYDEK4LZ115640 | 1GCRYDEK4LZ125715 | 1GCRYDEK4LZ101060 | 1GCRYDEK4LZ178544 | 1GCRYDEK4LZ198602 | 1GCRYDEK4LZ123575; 1GCRYDEK4LZ120062; 1GCRYDEK4LZ103942; 1GCRYDEK4LZ194016 | 1GCRYDEK4LZ130798 | 1GCRYDEK4LZ100085 | 1GCRYDEK4LZ180987 | 1GCRYDEK4LZ102287; 1GCRYDEK4LZ170234; 1GCRYDEK4LZ119803; 1GCRYDEK4LZ148847 | 1GCRYDEK4LZ199992 | 1GCRYDEK4LZ198700 | 1GCRYDEK4LZ139954 | 1GCRYDEK4LZ123480 | 1GCRYDEK4LZ116643

1GCRYDEK4LZ121809

1GCRYDEK4LZ112849 | 1GCRYDEK4LZ175644; 1GCRYDEK4LZ147326 | 1GCRYDEK4LZ108784 | 1GCRYDEK4LZ176065 | 1GCRYDEK4LZ116366; 1GCRYDEK4LZ106372; 1GCRYDEK4LZ125990; 1GCRYDEK4LZ149769; 1GCRYDEK4LZ105089 | 1GCRYDEK4LZ122765; 1GCRYDEK4LZ173442 | 1GCRYDEK4LZ134169; 1GCRYDEK4LZ162540 | 1GCRYDEK4LZ189821; 1GCRYDEK4LZ177751; 1GCRYDEK4LZ122314; 1GCRYDEK4LZ196767

1GCRYDEK4LZ130607; 1GCRYDEK4LZ144362 | 1GCRYDEK4LZ187342; 1GCRYDEK4LZ163123 | 1GCRYDEK4LZ116352 | 1GCRYDEK4LZ127898 | 1GCRYDEK4LZ169987 | 1GCRYDEK4LZ110874; 1GCRYDEK4LZ127500 | 1GCRYDEK4LZ175918

1GCRYDEK4LZ150324 | 1GCRYDEK4LZ153093; 1GCRYDEK4LZ175014; 1GCRYDEK4LZ139971 | 1GCRYDEK4LZ143647; 1GCRYDEK4LZ154938

1GCRYDEK4LZ124502; 1GCRYDEK4LZ105092 | 1GCRYDEK4LZ133832; 1GCRYDEK4LZ106226 | 1GCRYDEK4LZ158391 | 1GCRYDEK4LZ182982 | 1GCRYDEK4LZ182559 | 1GCRYDEK4LZ127643; 1GCRYDEK4LZ131756; 1GCRYDEK4LZ193545 | 1GCRYDEK4LZ106260; 1GCRYDEK4LZ145835 | 1GCRYDEK4LZ199376; 1GCRYDEK4LZ130364 | 1GCRYDEK4LZ182352 | 1GCRYDEK4LZ156205 | 1GCRYDEK4LZ107831 | 1GCRYDEK4LZ154521 | 1GCRYDEK4LZ115248 | 1GCRYDEK4LZ126623 | 1GCRYDEK4LZ131594; 1GCRYDEK4LZ127724 |

1GCRYDEK4LZ128226

; 1GCRYDEK4LZ176387; 1GCRYDEK4LZ154681

1GCRYDEK4LZ128873; 1GCRYDEK4LZ119641; 1GCRYDEK4LZ160867; 1GCRYDEK4LZ128484 | 1GCRYDEK4LZ164143 | 1GCRYDEK4LZ181623 | 1GCRYDEK4LZ137640; 1GCRYDEK4LZ190628 | 1GCRYDEK4LZ125505 | 1GCRYDEK4LZ186451;

1GCRYDEK4LZ109353

| 1GCRYDEK4LZ113127 | 1GCRYDEK4LZ143986 | 1GCRYDEK4LZ113287 | 1GCRYDEK4LZ192671 | 1GCRYDEK4LZ198146; 1GCRYDEK4LZ108302 | 1GCRYDEK4LZ125889; 1GCRYDEK4LZ156043 | 1GCRYDEK4LZ141218 | 1GCRYDEK4LZ174400 | 1GCRYDEK4LZ125584 | 1GCRYDEK4LZ182576

1GCRYDEK4LZ160755

; 1GCRYDEK4LZ171478; 1GCRYDEK4LZ145270; 1GCRYDEK4LZ186711 | 1GCRYDEK4LZ136214 | 1GCRYDEK4LZ189172; 1GCRYDEK4LZ141896 | 1GCRYDEK4LZ110096; 1GCRYDEK4LZ144863; 1GCRYDEK4LZ167320 | 1GCRYDEK4LZ164398 | 1GCRYDEK4LZ166961 | 1GCRYDEK4LZ148637 | 1GCRYDEK4LZ158469 | 1GCRYDEK4LZ164479 | 1GCRYDEK4LZ126055 | 1GCRYDEK4LZ139467 | 1GCRYDEK4LZ122197 | 1GCRYDEK4LZ135113 | 1GCRYDEK4LZ168144 | 1GCRYDEK4LZ161887 | 1GCRYDEK4LZ156351; 1GCRYDEK4LZ159881; 1GCRYDEK4LZ109949 | 1GCRYDEK4LZ144944 | 1GCRYDEK4LZ199667 | 1GCRYDEK4LZ169875; 1GCRYDEK4LZ124435 | 1GCRYDEK4LZ188331 | 1GCRYDEK4LZ118411 | 1GCRYDEK4LZ106470 | 1GCRYDEK4LZ123902 | 1GCRYDEK4LZ101981 | 1GCRYDEK4LZ167169 | 1GCRYDEK4LZ115637 | 1GCRYDEK4LZ192265; 1GCRYDEK4LZ183419 | 1GCRYDEK4LZ121700 | 1GCRYDEK4LZ100751 | 1GCRYDEK4LZ106016

1GCRYDEK4LZ118618; 1GCRYDEK4LZ114441 | 1GCRYDEK4LZ141199; 1GCRYDEK4LZ153501

1GCRYDEK4LZ197577; 1GCRYDEK4LZ133670 | 1GCRYDEK4LZ188829; 1GCRYDEK4LZ114097

1GCRYDEK4LZ131806

1GCRYDEK4LZ197613 | 1GCRYDEK4LZ178401 | 1GCRYDEK4LZ194663 | 1GCRYDEK4LZ152493; 1GCRYDEK4LZ107859; 1GCRYDEK4LZ193982 | 1GCRYDEK4LZ181380; 1GCRYDEK4LZ108820; 1GCRYDEK4LZ115945 | 1GCRYDEK4LZ154213; 1GCRYDEK4LZ192590; 1GCRYDEK4LZ185333 | 1GCRYDEK4LZ155975 | 1GCRYDEK4LZ136357; 1GCRYDEK4LZ190354 | 1GCRYDEK4LZ163221 | 1GCRYDEK4LZ197014

1GCRYDEK4LZ139047

1GCRYDEK4LZ157483 | 1GCRYDEK4LZ183310 | 1GCRYDEK4LZ116836 | 1GCRYDEK4LZ134527 | 1GCRYDEK4LZ184344 | 1GCRYDEK4LZ140778; 1GCRYDEK4LZ153840; 1GCRYDEK4LZ199202 | 1GCRYDEK4LZ186983

1GCRYDEK4LZ117405 | 1GCRYDEK4LZ138495; 1GCRYDEK4LZ118022 |

1GCRYDEK4LZ170931

| 1GCRYDEK4LZ172713 | 1GCRYDEK4LZ159217 |

1GCRYDEK4LZ179435

| 1GCRYDEK4LZ166216 | 1GCRYDEK4LZ192833; 1GCRYDEK4LZ108719; 1GCRYDEK4LZ160609

1GCRYDEK4LZ181475; 1GCRYDEK4LZ120790 | 1GCRYDEK4LZ151750

1GCRYDEK4LZ144121 | 1GCRYDEK4LZ143082; 1GCRYDEK4LZ143566 | 1GCRYDEK4LZ100202; 1GCRYDEK4LZ153532; 1GCRYDEK4LZ172453

1GCRYDEK4LZ171481 | 1GCRYDEK4LZ101866 | 1GCRYDEK4LZ122684; 1GCRYDEK4LZ140389; 1GCRYDEK4LZ172761 | 1GCRYDEK4LZ148895 | 1GCRYDEK4LZ123804; 1GCRYDEK4LZ190368; 1GCRYDEK4LZ136505; 1GCRYDEK4LZ119025 | 1GCRYDEK4LZ156382 | 1GCRYDEK4LZ120255; 1GCRYDEK4LZ181606 | 1GCRYDEK4LZ108008 | 1GCRYDEK4LZ145754 | 1GCRYDEK4LZ151165 | 1GCRYDEK4LZ161291 | 1GCRYDEK4LZ192217; 1GCRYDEK4LZ132521 | 1GCRYDEK4LZ153434 | 1GCRYDEK4LZ157614 | 1GCRYDEK4LZ177233 | 1GCRYDEK4LZ172064 | 1GCRYDEK4LZ100569 | 1GCRYDEK4LZ119851 |

1GCRYDEK4LZ143762

; 1GCRYDEK4LZ153241 | 1GCRYDEK4LZ172596 |

1GCRYDEK4LZ192685

| 1GCRYDEK4LZ159234 | 1GCRYDEK4LZ199233 | 1GCRYDEK4LZ183470; 1GCRYDEK4LZ140876; 1GCRYDEK4LZ166801; 1GCRYDEK4LZ142885

1GCRYDEK4LZ199619 | 1GCRYDEK4LZ142126; 1GCRYDEK4LZ129876

1GCRYDEK4LZ159346

1GCRYDEK4LZ195683 | 1GCRYDEK4LZ114553 | 1GCRYDEK4LZ191553 | 1GCRYDEK4LZ126136; 1GCRYDEK4LZ186515 | 1GCRYDEK4LZ139677 | 1GCRYDEK4LZ124323 | 1GCRYDEK4LZ181556; 1GCRYDEK4LZ111426

1GCRYDEK4LZ187065; 1GCRYDEK4LZ136083 | 1GCRYDEK4LZ159363 | 1GCRYDEK4LZ104069 | 1GCRYDEK4LZ166295 | 1GCRYDEK4LZ117937 | 1GCRYDEK4LZ171982 | 1GCRYDEK4LZ100684 | 1GCRYDEK4LZ114648; 1GCRYDEK4LZ110163 | 1GCRYDEK4LZ125536; 1GCRYDEK4LZ174672 | 1GCRYDEK4LZ159329; 1GCRYDEK4LZ169830 | 1GCRYDEK4LZ132051 | 1GCRYDEK4LZ132695

1GCRYDEK4LZ178432; 1GCRYDEK4LZ135628 | 1GCRYDEK4LZ187454 | 1GCRYDEK4LZ143132; 1GCRYDEK4LZ141283 | 1GCRYDEK4LZ169102; 1GCRYDEK4LZ157399; 1GCRYDEK4LZ177510 | 1GCRYDEK4LZ110969 | 1GCRYDEK4LZ111197; 1GCRYDEK4LZ177989 | 1GCRYDEK4LZ155233 | 1GCRYDEK4LZ187924 | 1GCRYDEK4LZ196140 | 1GCRYDEK4LZ113015 | 1GCRYDEK4LZ145463; 1GCRYDEK4LZ137931; 1GCRYDEK4LZ198812; 1GCRYDEK4LZ191181 | 1GCRYDEK4LZ165390; 1GCRYDEK4LZ140599

1GCRYDEK4LZ116920 | 1GCRYDEK4LZ174932 | 1GCRYDEK4LZ163283

1GCRYDEK4LZ111412; 1GCRYDEK4LZ195490; 1GCRYDEK4LZ139906 | 1GCRYDEK4LZ161419 | 1GCRYDEK4LZ124175 | 1GCRYDEK4LZ110552 | 1GCRYDEK4LZ188930; 1GCRYDEK4LZ131997;

1GCRYDEK4LZ123270

; 1GCRYDEK4LZ162926 | 1GCRYDEK4LZ172467

1GCRYDEK4LZ103892 | 1GCRYDEK4LZ130252; 1GCRYDEK4LZ176258 | 1GCRYDEK4LZ142062 | 1GCRYDEK4LZ169021

1GCRYDEK4LZ140005 | 1GCRYDEK4LZ118926; 1GCRYDEK4LZ159458 | 1GCRYDEK4LZ170217 | 1GCRYDEK4LZ103410; 1GCRYDEK4LZ108140 | 1GCRYDEK4LZ181251 | 1GCRYDEK4LZ134401; 1GCRYDEK4LZ104606

1GCRYDEK4LZ121969; 1GCRYDEK4LZ104332 | 1GCRYDEK4LZ162876 | 1GCRYDEK4LZ178883 | 1GCRYDEK4LZ172825; 1GCRYDEK4LZ173134; 1GCRYDEK4LZ185638; 1GCRYDEK4LZ127139 | 1GCRYDEK4LZ104119

1GCRYDEK4LZ118179

1GCRYDEK4LZ132034 | 1GCRYDEK4LZ172730 | 1GCRYDEK4LZ144135 | 1GCRYDEK4LZ109224; 1GCRYDEK4LZ149352 | 1GCRYDEK4LZ159041 | 1GCRYDEK4LZ160822 | 1GCRYDEK4LZ171772

1GCRYDEK4LZ146581; 1GCRYDEK4LZ100992 | 1GCRYDEK4LZ113113; 1GCRYDEK4LZ109563 | 1GCRYDEK4LZ182917 | 1GCRYDEK4LZ130171 | 1GCRYDEK4LZ105447 | 1GCRYDEK4LZ199538; 1GCRYDEK4LZ189544 | 1GCRYDEK4LZ170329 | 1GCRYDEK4LZ114455; 1GCRYDEK4LZ168628; 1GCRYDEK4LZ104153; 1GCRYDEK4LZ114424 | 1GCRYDEK4LZ114908; 1GCRYDEK4LZ141560 | 1GCRYDEK4LZ186143 | 1GCRYDEK4LZ110745; 1GCRYDEK4LZ127089; 1GCRYDEK4LZ134866 | 1GCRYDEK4LZ175367

1GCRYDEK4LZ122264 | 1GCRYDEK4LZ147617; 1GCRYDEK4LZ189883 | 1GCRYDEK4LZ191696 | 1GCRYDEK4LZ189141; 1GCRYDEK4LZ139386; 1GCRYDEK4LZ148878 | 1GCRYDEK4LZ150386 | 1GCRYDEK4LZ109448 | 1GCRYDEK4LZ121129 | 1GCRYDEK4LZ106274 | 1GCRYDEK4LZ184991 | 1GCRYDEK4LZ139436 | 1GCRYDEK4LZ195117 | 1GCRYDEK4LZ174851 | 1GCRYDEK4LZ172663 | 1GCRYDEK4LZ161680 | 1GCRYDEK4LZ102872; 1GCRYDEK4LZ131952 | 1GCRYDEK4LZ151182; 1GCRYDEK4LZ138108; 1GCRYDEK4LZ171755 | 1GCRYDEK4LZ176700 | 1GCRYDEK4LZ103309 | 1GCRYDEK4LZ130980 | 1GCRYDEK4LZ197787 | 1GCRYDEK4LZ182058 | 1GCRYDEK4LZ168029 | 1GCRYDEK4LZ152400 | 1GCRYDEK4LZ110289 | 1GCRYDEK4LZ122863 | 1GCRYDEK4LZ114102 |

1GCRYDEK4LZ171870

| 1GCRYDEK4LZ111488

1GCRYDEK4LZ151005 | 1GCRYDEK4LZ157516 | 1GCRYDEK4LZ149609 | 1GCRYDEK4LZ131269; 1GCRYDEK4LZ142532; 1GCRYDEK4LZ188491 | 1GCRYDEK4LZ105822; 1GCRYDEK4LZ196378; 1GCRYDEK4LZ163302 | 1GCRYDEK4LZ113404 | 1GCRYDEK4LZ132891 | 1GCRYDEK4LZ161632 | 1GCRYDEK4LZ155071 | 1GCRYDEK4LZ101706; 1GCRYDEK4LZ104492 | 1GCRYDEK4LZ181895

1GCRYDEK4LZ175207 | 1GCRYDEK4LZ175806;

1GCRYDEK4LZ157774

| 1GCRYDEK4LZ179693 | 1GCRYDEK4LZ180021 | 1GCRYDEK4LZ172999; 1GCRYDEK4LZ177152 | 1GCRYDEK4LZ145995; 1GCRYDEK4LZ169469 | 1GCRYDEK4LZ132292;

1GCRYDEK4LZ142353

| 1GCRYDEK4LZ156513 | 1GCRYDEK4LZ155510 | 1GCRYDEK4LZ162439 | 1GCRYDEK4LZ174655 | 1GCRYDEK4LZ103150 | 1GCRYDEK4LZ167981 | 1GCRYDEK4LZ119266 |

1GCRYDEK4LZ171545

; 1GCRYDEK4LZ199541 | 1GCRYDEK4LZ141557 | 1GCRYDEK4LZ155121 | 1GCRYDEK4LZ128727 | 1GCRYDEK4LZ196395 | 1GCRYDEK4LZ157161

1GCRYDEK4LZ136374; 1GCRYDEK4LZ127237; 1GCRYDEK4LZ149853 | 1GCRYDEK4LZ153143 | 1GCRYDEK4LZ187096 | 1GCRYDEK4LZ109174 | 1GCRYDEK4LZ101012 | 1GCRYDEK4LZ120739 | 1GCRYDEK4LZ182772; 1GCRYDEK4LZ146631 | 1GCRYDEK4LZ197028 | 1GCRYDEK4LZ137668; 1GCRYDEK4LZ157323; 1GCRYDEK4LZ161842 | 1GCRYDEK4LZ159623 | 1GCRYDEK4LZ145950; 1GCRYDEK4LZ177331 | 1GCRYDEK4LZ191522 | 1GCRYDEK4LZ118716 | 1GCRYDEK4LZ177216; 1GCRYDEK4LZ103780; 1GCRYDEK4LZ160948; 1GCRYDEK4LZ144751 | 1GCRYDEK4LZ193707 | 1GCRYDEK4LZ110406

1GCRYDEK4LZ163381 | 1GCRYDEK4LZ111491 | 1GCRYDEK4LZ162487 | 1GCRYDEK4LZ143650; 1GCRYDEK4LZ124810; 1GCRYDEK4LZ193612 | 1GCRYDEK4LZ149254

1GCRYDEK4LZ132566

1GCRYDEK4LZ107084 | 1GCRYDEK4LZ120451 | 1GCRYDEK4LZ196509 | 1GCRYDEK4LZ160710 | 1GCRYDEK4LZ132342 | 1GCRYDEK4LZ164501; 1GCRYDEK4LZ176292 | 1GCRYDEK4LZ171366; 1GCRYDEK4LZ182710 | 1GCRYDEK4LZ126878 | 1GCRYDEK4LZ158813

1GCRYDEK4LZ126363

1GCRYDEK4LZ141395; 1GCRYDEK4LZ186787 | 1GCRYDEK4LZ178205; 1GCRYDEK4LZ144992 | 1GCRYDEK4LZ146029 | 1GCRYDEK4LZ192704; 1GCRYDEK4LZ173926

1GCRYDEK4LZ123947 | 1GCRYDEK4LZ163946; 1GCRYDEK4LZ198079 | 1GCRYDEK4LZ191455; 1GCRYDEK4LZ109868; 1GCRYDEK4LZ142546 | 1GCRYDEK4LZ191052; 1GCRYDEK4LZ136259; 1GCRYDEK4LZ164403; 1GCRYDEK4LZ194940; 1GCRYDEK4LZ117355 | 1GCRYDEK4LZ180780; 1GCRYDEK4LZ129487; 1GCRYDEK4LZ141848; 1GCRYDEK4LZ180651 | 1GCRYDEK4LZ157564 | 1GCRYDEK4LZ112219 | 1GCRYDEK4LZ121860 | 1GCRYDEK4LZ128338 | 1GCRYDEK4LZ115458; 1GCRYDEK4LZ149495 | 1GCRYDEK4LZ129649 | 1GCRYDEK4LZ153045 | 1GCRYDEK4LZ151778 | 1GCRYDEK4LZ158889 | 1GCRYDEK4LZ172811 | 1GCRYDEK4LZ151960; 1GCRYDEK4LZ196011

1GCRYDEK4LZ174705 | 1GCRYDEK4LZ190709; 1GCRYDEK4LZ140151 | 1GCRYDEK4LZ175336; 1GCRYDEK4LZ110051; 1GCRYDEK4LZ125200 | 1GCRYDEK4LZ109613 | 1GCRYDEK4LZ195800; 1GCRYDEK4LZ131613; 1GCRYDEK4LZ145494; 1GCRYDEK4LZ131224 | 1GCRYDEK4LZ119932 | 1GCRYDEK4LZ158438 | 1GCRYDEK4LZ123687 | 1GCRYDEK4LZ106937 | 1GCRYDEK4LZ176373 | 1GCRYDEK4LZ177457 | 1GCRYDEK4LZ199930 | 1GCRYDEK4LZ117050 | 1GCRYDEK4LZ172310 | 1GCRYDEK4LZ152431

1GCRYDEK4LZ184036 | 1GCRYDEK4LZ140408; 1GCRYDEK4LZ182920; 1GCRYDEK4LZ135726 | 1GCRYDEK4LZ150646; 1GCRYDEK4LZ181363; 1GCRYDEK4LZ132390 | 1GCRYDEK4LZ154745; 1GCRYDEK4LZ179953 | 1GCRYDEK4LZ104945 | 1GCRYDEK4LZ169990 | 1GCRYDEK4LZ104458; 1GCRYDEK4LZ161470 | 1GCRYDEK4LZ139176; 1GCRYDEK4LZ120532 | 1GCRYDEK4LZ149805; 1GCRYDEK4LZ130493 | 1GCRYDEK4LZ183274 | 1GCRYDEK4LZ155152 | 1GCRYDEK4LZ162019 | 1GCRYDEK4LZ168533

1GCRYDEK4LZ198180 | 1GCRYDEK4LZ196266 | 1GCRYDEK4LZ178284 |

1GCRYDEK4LZ135662

| 1GCRYDEK4LZ138089 | 1GCRYDEK4LZ158455; 1GCRYDEK4LZ181881 | 1GCRYDEK4LZ140313 | 1GCRYDEK4LZ154969 | 1GCRYDEK4LZ114892 | 1GCRYDEK4LZ195098 | 1GCRYDEK4LZ112690 | 1GCRYDEK4LZ184988; 1GCRYDEK4LZ153546; 1GCRYDEK4LZ123379 | 1GCRYDEK4LZ149531 | 1GCRYDEK4LZ118120 | 1GCRYDEK4LZ133748; 1GCRYDEK4LZ179032 | 1GCRYDEK4LZ179015 | 1GCRYDEK4LZ193674 | 1GCRYDEK4LZ153210

1GCRYDEK4LZ194260 | 1GCRYDEK4LZ132356 | 1GCRYDEK4LZ169858; 1GCRYDEK4LZ102290 | 1GCRYDEK4LZ194601; 1GCRYDEK4LZ110504 | 1GCRYDEK4LZ130218 | 1GCRYDEK4LZ162716 | 1GCRYDEK4LZ125164 | 1GCRYDEK4LZ137167; 1GCRYDEK4LZ109529 | 1GCRYDEK4LZ112527; 1GCRYDEK4LZ136780 | 1GCRYDEK4LZ169195 | 1GCRYDEK4LZ167432; 1GCRYDEK4LZ126122 | 1GCRYDEK4LZ170895; 1GCRYDEK4LZ123348; 1GCRYDEK4LZ121695 | 1GCRYDEK4LZ144975 | 1GCRYDEK4LZ121664 | 1GCRYDEK4LZ179726 | 1GCRYDEK4LZ184389; 1GCRYDEK4LZ151036 | 1GCRYDEK4LZ162201 | 1GCRYDEK4LZ164417; 1GCRYDEK4LZ140683 | 1GCRYDEK4LZ150064; 1GCRYDEK4LZ116383; 1GCRYDEK4LZ142322

1GCRYDEK4LZ130915 | 1GCRYDEK4LZ107313 | 1GCRYDEK4LZ158066; 1GCRYDEK4LZ174767 | 1GCRYDEK4LZ130896

1GCRYDEK4LZ144085 | 1GCRYDEK4LZ145253 | 1GCRYDEK4LZ120594 | 1GCRYDEK4LZ111748; 1GCRYDEK4LZ135659 | 1GCRYDEK4LZ193481 | 1GCRYDEK4LZ188328 | 1GCRYDEK4LZ122720 | 1GCRYDEK4LZ138559 | 1GCRYDEK4LZ175028

1GCRYDEK4LZ132728; 1GCRYDEK4LZ162859; 1GCRYDEK4LZ123091; 1GCRYDEK4LZ133877 | 1GCRYDEK4LZ146323; 1GCRYDEK4LZ108316; 1GCRYDEK4LZ126234; 1GCRYDEK4LZ171853; 1GCRYDEK4LZ149366; 1GCRYDEK4LZ150498 | 1GCRYDEK4LZ145298 | 1GCRYDEK4LZ185753; 1GCRYDEK4LZ108204 | 1GCRYDEK4LZ113998; 1GCRYDEK4LZ180276 | 1GCRYDEK4LZ131966; 1GCRYDEK4LZ150310; 1GCRYDEK4LZ159010 | 1GCRYDEK4LZ194856 | 1GCRYDEK4LZ197076

1GCRYDEK4LZ137864; 1GCRYDEK4LZ128680; 1GCRYDEK4LZ189060 | 1GCRYDEK4LZ186434 | 1GCRYDEK4LZ150095; 1GCRYDEK4LZ106050; 1GCRYDEK4LZ153174 | 1GCRYDEK4LZ197322; 1GCRYDEK4LZ100197 | 1GCRYDEK4LZ184294 | 1GCRYDEK4LZ115654; 1GCRYDEK4LZ144510 | 1GCRYDEK4LZ124466; 1GCRYDEK4LZ112723

1GCRYDEK4LZ141087 | 1GCRYDEK4LZ105187 | 1GCRYDEK4LZ161064 | 1GCRYDEK4LZ154437; 1GCRYDEK4LZ134642; 1GCRYDEK4LZ103374; 1GCRYDEK4LZ129537 | 1GCRYDEK4LZ130378; 1GCRYDEK4LZ176146 | 1GCRYDEK4LZ111037 | 1GCRYDEK4LZ182416 | 1GCRYDEK4LZ104282 | 1GCRYDEK4LZ118912; 1GCRYDEK4LZ150677 | 1GCRYDEK4LZ153000 | 1GCRYDEK4LZ114777; 1GCRYDEK4LZ157628; 1GCRYDEK4LZ128551; 1GCRYDEK4LZ164613 | 1GCRYDEK4LZ113077; 1GCRYDEK4LZ156480 | 1GCRYDEK4LZ190015; 1GCRYDEK4LZ168371 | 1GCRYDEK4LZ141879 | 1GCRYDEK4LZ112012; 1GCRYDEK4LZ198731; 1GCRYDEK4LZ112902; 1GCRYDEK4LZ119901; 1GCRYDEK4LZ157807 | 1GCRYDEK4LZ129103 | 1GCRYDEK4LZ130574 | 1GCRYDEK4LZ112401; 1GCRYDEK4LZ167138 | 1GCRYDEK4LZ124550 | 1GCRYDEK4LZ169942; 1GCRYDEK4LZ102144 | 1GCRYDEK4LZ147648 | 1GCRYDEK4LZ143759 | 1GCRYDEK4LZ191276 | 1GCRYDEK4LZ151652 | 1GCRYDEK4LZ164031; 1GCRYDEK4LZ117968; 1GCRYDEK4LZ115850; 1GCRYDEK4LZ112057 | 1GCRYDEK4LZ114536 | 1GCRYDEK4LZ119171 | 1GCRYDEK4LZ125570 | 1GCRYDEK4LZ161226

1GCRYDEK4LZ135970; 1GCRYDEK4LZ160612; 1GCRYDEK4LZ144071 | 1GCRYDEK4LZ151893 | 1GCRYDEK4LZ138044; 1GCRYDEK4LZ167494 | 1GCRYDEK4LZ166779

1GCRYDEK4LZ182139 | 1GCRYDEK4LZ105237; 1GCRYDEK4LZ140067; 1GCRYDEK4LZ113788 | 1GCRYDEK4LZ105951 | 1GCRYDEK4LZ133488 | 1GCRYDEK4LZ117047; 1GCRYDEK4LZ109045 | 1GCRYDEK4LZ143227 | 1GCRYDEK4LZ131336; 1GCRYDEK4LZ120367 | 1GCRYDEK4LZ113919; 1GCRYDEK4LZ153286 | 1GCRYDEK4LZ195358 | 1GCRYDEK4LZ124774; 1GCRYDEK4LZ172775 | 1GCRYDEK4LZ194727 | 1GCRYDEK4LZ161968; 1GCRYDEK4LZ130557; 1GCRYDEK4LZ173201; 1GCRYDEK4LZ178172 | 1GCRYDEK4LZ112754 | 1GCRYDEK4LZ121390 | 1GCRYDEK4LZ187115; 1GCRYDEK4LZ166569; 1GCRYDEK4LZ183694; 1GCRYDEK4LZ139758 | 1GCRYDEK4LZ145673 | 1GCRYDEK4LZ193853; 1GCRYDEK4LZ102418; 1GCRYDEK4LZ105173 | 1GCRYDEK4LZ173103; 1GCRYDEK4LZ199524 | 1GCRYDEK4LZ137332; 1GCRYDEK4LZ117761 | 1GCRYDEK4LZ136889 | 1GCRYDEK4LZ127609 | 1GCRYDEK4LZ141574

1GCRYDEK4LZ183551

; 1GCRYDEK4LZ104511 | 1GCRYDEK4LZ140232; 1GCRYDEK4LZ134155; 1GCRYDEK4LZ181461 | 1GCRYDEK4LZ157077 | 1GCRYDEK4LZ159640 | 1GCRYDEK4LZ188992 | 1GCRYDEK4LZ195392 | 1GCRYDEK4LZ198390 |

1GCRYDEK4LZ166264

| 1GCRYDEK4LZ173862 | 1GCRYDEK4LZ100023 | 1GCRYDEK4LZ137105 | 1GCRYDEK4LZ110857 | 1GCRYDEK4LZ194307

1GCRYDEK4LZ152753 | 1GCRYDEK4LZ140764 | 1GCRYDEK4LZ103259; 1GCRYDEK4LZ194369 | 1GCRYDEK4LZ119039 | 1GCRYDEK4LZ153319; 1GCRYDEK4LZ125052 | 1GCRYDEK4LZ174249; 1GCRYDEK4LZ102421 | 1GCRYDEK4LZ189477; 1GCRYDEK4LZ153711 | 1GCRYDEK4LZ162702 |

1GCRYDEK4LZ119008

| 1GCRYDEK4LZ143681; 1GCRYDEK4LZ133393; 1GCRYDEK4LZ130333; 1GCRYDEK4LZ168872 | 1GCRYDEK4LZ122071 | 1GCRYDEK4LZ172128 | 1GCRYDEK4LZ177426; 1GCRYDEK4LZ199054 | 1GCRYDEK4LZ126721; 1GCRYDEK4LZ124872; 1GCRYDEK4LZ174123 | 1GCRYDEK4LZ195778 | 1GCRYDEK4LZ170279 | 1GCRYDEK4LZ183341

1GCRYDEK4LZ174896 | 1GCRYDEK4LZ144796 |

1GCRYDEK4LZ152641

| 1GCRYDEK4LZ182481 | 1GCRYDEK4LZ130428; 1GCRYDEK4LZ105108 | 1GCRYDEK4LZ100717 | 1GCRYDEK4LZ167978; 1GCRYDEK4LZ172971 | 1GCRYDEK4LZ127271 | 1GCRYDEK4LZ104234 | 1GCRYDEK4LZ130090 | 1GCRYDEK4LZ198793 | 1GCRYDEK4LZ154454 | 1GCRYDEK4LZ185994; 1GCRYDEK4LZ148251 | 1GCRYDEK4LZ171075 | 1GCRYDEK4LZ157435; 1GCRYDEK4LZ132311; 1GCRYDEK4LZ162098; 1GCRYDEK4LZ184134 | 1GCRYDEK4LZ171822; 1GCRYDEK4LZ183629; 1GCRYDEK4LZ154308 | 1GCRYDEK4LZ172727 | 1GCRYDEK4LZ199751 | 1GCRYDEK4LZ157130; 1GCRYDEK4LZ132633 | 1GCRYDEK4LZ179595

1GCRYDEK4LZ173859 | 1GCRYDEK4LZ118408 | 1GCRYDEK4LZ192489 | 1GCRYDEK4LZ136388; 1GCRYDEK4LZ119574; 1GCRYDEK4LZ192332; 1GCRYDEK4LZ112995

1GCRYDEK4LZ181962; 1GCRYDEK4LZ189415; 1GCRYDEK4LZ194467 | 1GCRYDEK4LZ157337 | 1GCRYDEK4LZ136293 | 1GCRYDEK4LZ186109 | 1GCRYDEK4LZ131563 | 1GCRYDEK4LZ189222; 1GCRYDEK4LZ133376 | 1GCRYDEK4LZ139159; 1GCRYDEK4LZ115766; 1GCRYDEK4LZ157595 | 1GCRYDEK4LZ138187; 1GCRYDEK4LZ149397 | 1GCRYDEK4LZ192251 | 1GCRYDEK4LZ172842; 1GCRYDEK4LZ104590; 1GCRYDEK4LZ183582; 1GCRYDEK4LZ106288; 1GCRYDEK4LZ139999 | 1GCRYDEK4LZ111362 | 1GCRYDEK4LZ161730 | 1GCRYDEK4LZ132115; 1GCRYDEK4LZ177815; 1GCRYDEK4LZ197952 | 1GCRYDEK4LZ157418 | 1GCRYDEK4LZ139257; 1GCRYDEK4LZ120420 | 1GCRYDEK4LZ146693 | 1GCRYDEK4LZ127612 | 1GCRYDEK4LZ125097; 1GCRYDEK4LZ153563 | 1GCRYDEK4LZ151554 | 1GCRYDEK4LZ174493 | 1GCRYDEK4LZ188989; 1GCRYDEK4LZ112267 | 1GCRYDEK4LZ172081 | 1GCRYDEK4LZ148590 | 1GCRYDEK4LZ182805 | 1GCRYDEK4LZ159721 | 1GCRYDEK4LZ173246 | 1GCRYDEK4LZ105786

1GCRYDEK4LZ154020 | 1GCRYDEK4LZ187003 | 1GCRYDEK4LZ104637; 1GCRYDEK4LZ120496; 1GCRYDEK4LZ192525; 1GCRYDEK4LZ174560 | 1GCRYDEK4LZ121177 | 1GCRYDEK4LZ137623 | 1GCRYDEK4LZ155149; 1GCRYDEK4LZ171447 | 1GCRYDEK4LZ130624 | 1GCRYDEK4LZ138755; 1GCRYDEK4LZ197434 | 1GCRYDEK4LZ199846 | 1GCRYDEK4LZ116948

1GCRYDEK4LZ146130; 1GCRYDEK4LZ177264; 1GCRYDEK4LZ109384; 1GCRYDEK4LZ115136 | 1GCRYDEK4LZ164563 | 1GCRYDEK4LZ159444

1GCRYDEK4LZ145141; 1GCRYDEK4LZ139985; 1GCRYDEK4LZ187051 | 1GCRYDEK4LZ149478; 1GCRYDEK4LZ174221

1GCRYDEK4LZ115511; 1GCRYDEK4LZ121230

1GCRYDEK4LZ155068; 1GCRYDEK4LZ168256 | 1GCRYDEK4LZ117212; 1GCRYDEK4LZ113418 | 1GCRYDEK4LZ104010 | 1GCRYDEK4LZ197918 | 1GCRYDEK4LZ110468; 1GCRYDEK4LZ166023; 1GCRYDEK4LZ147410; 1GCRYDEK4LZ164482 | 1GCRYDEK4LZ142661; 1GCRYDEK4LZ196316 | 1GCRYDEK4LZ131093; 1GCRYDEK4LZ169651; 1GCRYDEK4LZ143793

1GCRYDEK4LZ129702 | 1GCRYDEK4LZ182111 | 1GCRYDEK4LZ175305; 1GCRYDEK4LZ105061 | 1GCRYDEK4LZ117078; 1GCRYDEK4LZ136200

1GCRYDEK4LZ114116; 1GCRYDEK4LZ106467; 1GCRYDEK4LZ191018 | 1GCRYDEK4LZ138903 | 1GCRYDEK4LZ155250 | 1GCRYDEK4LZ192749; 1GCRYDEK4LZ146080; 1GCRYDEK4LZ155863; 1GCRYDEK4LZ185249 | 1GCRYDEK4LZ136469; 1GCRYDEK4LZ158892 | 1GCRYDEK4LZ125522 | 1GCRYDEK4LZ159198 | 1GCRYDEK4LZ183226; 1GCRYDEK4LZ164370; 1GCRYDEK4LZ176633; 1GCRYDEK4LZ133183 | 1GCRYDEK4LZ198955 | 1GCRYDEK4LZ195697

1GCRYDEK4LZ193741 | 1GCRYDEK4LZ197272; 1GCRYDEK4LZ106209 | 1GCRYDEK4LZ188975

1GCRYDEK4LZ136875

1GCRYDEK4LZ154695

; 1GCRYDEK4LZ116982 | 1GCRYDEK4LZ186630; 1GCRYDEK4LZ136844 | 1GCRYDEK4LZ170430 | 1GCRYDEK4LZ108445; 1GCRYDEK4LZ132003

1GCRYDEK4LZ168354 | 1GCRYDEK4LZ179743

1GCRYDEK4LZ184697 | 1GCRYDEK4LZ114732 | 1GCRYDEK4LZ123589

1GCRYDEK4LZ134687 | 1GCRYDEK4LZ124208 | 1GCRYDEK4LZ173604 | 1GCRYDEK4LZ195831; 1GCRYDEK4LZ118795 | 1GCRYDEK4LZ101298

1GCRYDEK4LZ118196 | 1GCRYDEK4LZ194193 | 1GCRYDEK4LZ167088 | 1GCRYDEK4LZ143387 | 1GCRYDEK4LZ120059

1GCRYDEK4LZ117825 | 1GCRYDEK4LZ138349; 1GCRYDEK4LZ124158 | 1GCRYDEK4LZ129053 | 1GCRYDEK4LZ132387; 1GCRYDEK4LZ176650; 1GCRYDEK4LZ132860 | 1GCRYDEK4LZ119056; 1GCRYDEK4LZ133331 | 1GCRYDEK4LZ182092; 1GCRYDEK4LZ161811; 1GCRYDEK4LZ101818

1GCRYDEK4LZ143664 | 1GCRYDEK4LZ195621 | 1GCRYDEK4LZ187938 | 1GCRYDEK4LZ172260 | 1GCRYDEK4LZ189334; 1GCRYDEK4LZ199975 | 1GCRYDEK4LZ128646

1GCRYDEK4LZ184120 | 1GCRYDEK4LZ119557 | 1GCRYDEK4LZ170055 | 1GCRYDEK4LZ130882 | 1GCRYDEK4LZ112124 | 1GCRYDEK4LZ143826 | 1GCRYDEK4LZ108705; 1GCRYDEK4LZ105626 | 1GCRYDEK4LZ190855 |

1GCRYDEK4LZ153336

; 1GCRYDEK4LZ138819 | 1GCRYDEK4LZ176891; 1GCRYDEK4LZ124385; 1GCRYDEK4LZ126928 | 1GCRYDEK4LZ150419 | 1GCRYDEK4LZ145057; 1GCRYDEK4LZ104301 | 1GCRYDEK4LZ141316 | 1GCRYDEK4LZ157726 | 1GCRYDEK4LZ177698 | 1GCRYDEK4LZ149013 | 1GCRYDEK4LZ108171 | 1GCRYDEK4LZ114830; 1GCRYDEK4LZ148122 | 1GCRYDEK4LZ126007 | 1GCRYDEK4LZ113600 | 1GCRYDEK4LZ140361 | 1GCRYDEK4LZ105321 | 1GCRYDEK4LZ113659 | 1GCRYDEK4LZ180973 | 1GCRYDEK4LZ113192 | 1GCRYDEK4LZ180231; 1GCRYDEK4LZ158326 | 1GCRYDEK4LZ197305 | 1GCRYDEK4LZ188510 | 1GCRYDEK4LZ114388 | 1GCRYDEK4LZ126315 | 1GCRYDEK4LZ161209 | 1GCRYDEK4LZ185512 |

1GCRYDEK4LZ158536

| 1GCRYDEK4LZ159038 | 1GCRYDEK4LZ125732 | 1GCRYDEK4LZ109093 | 1GCRYDEK4LZ100491 | 1GCRYDEK4LZ129277; 1GCRYDEK4LZ136634 | 1GCRYDEK4LZ159914 | 1GCRYDEK4LZ147519

1GCRYDEK4LZ133801 | 1GCRYDEK4LZ135130 | 1GCRYDEK4LZ139369 | 1GCRYDEK4LZ160075; 1GCRYDEK4LZ103214; 1GCRYDEK4LZ183999; 1GCRYDEK4LZ126413 | 1GCRYDEK4LZ176342 | 1GCRYDEK4LZ120322 | 1GCRYDEK4LZ110812; 1GCRYDEK4LZ111023 | 1GCRYDEK4LZ195196; 1GCRYDEK4LZ103455; 1GCRYDEK4LZ125391; 1GCRYDEK4LZ155586

1GCRYDEK4LZ167477 | 1GCRYDEK4LZ190659 | 1GCRYDEK4LZ113323 | 1GCRYDEK4LZ112480 | 1GCRYDEK4LZ127125 | 1GCRYDEK4LZ137735 | 1GCRYDEK4LZ169777 | 1GCRYDEK4LZ197739 | 1GCRYDEK4LZ113175 | 1GCRYDEK4LZ124015 | 1GCRYDEK4LZ106646 | 1GCRYDEK4LZ135872 | 1GCRYDEK4LZ133622; 1GCRYDEK4LZ148735 | 1GCRYDEK4LZ138254 | 1GCRYDEK4LZ151599; 1GCRYDEK4LZ110986

1GCRYDEK4LZ122961; 1GCRYDEK4LZ172002; 1GCRYDEK4LZ183307 | 1GCRYDEK4LZ105769 | 1GCRYDEK4LZ178379

1GCRYDEK4LZ109465; 1GCRYDEK4LZ153451 | 1GCRYDEK4LZ199037; 1GCRYDEK4LZ192668; 1GCRYDEK4LZ105707 | 1GCRYDEK4LZ116223; 1GCRYDEK4LZ101026 | 1GCRYDEK4LZ130204 | 1GCRYDEK4LZ142479; 1GCRYDEK4LZ131174 | 1GCRYDEK4LZ157449; 1GCRYDEK4LZ123396; 1GCRYDEK4LZ118604 | 1GCRYDEK4LZ185820 | 1GCRYDEK4LZ196431; 1GCRYDEK4LZ111376 |

1GCRYDEK4LZ116514

| 1GCRYDEK4LZ132101; 1GCRYDEK4LZ110910 | 1GCRYDEK4LZ162621; 1GCRYDEK4LZ116724 | 1GCRYDEK4LZ145267 | 1GCRYDEK4LZ161954; 1GCRYDEK4LZ167396 | 1GCRYDEK4LZ181590; 1GCRYDEK4LZ106176 | 1GCRYDEK4LZ101690; 1GCRYDEK4LZ135645 | 1GCRYDEK4LZ141591 | 1GCRYDEK4LZ154292 | 1GCRYDEK4LZ122118 | 1GCRYDEK4LZ113614 | 1GCRYDEK4LZ119476

1GCRYDEK4LZ173165 | 1GCRYDEK4LZ102841; 1GCRYDEK4LZ146158; 1GCRYDEK4LZ126783

1GCRYDEK4LZ115704; 1GCRYDEK4LZ134415 | 1GCRYDEK4LZ169570 | 1GCRYDEK4LZ189074 | 1GCRYDEK4LZ135225; 1GCRYDEK4LZ178009 | 1GCRYDEK4LZ106761 | 1GCRYDEK4LZ124807 | 1GCRYDEK4LZ187972; 1GCRYDEK4LZ195201 | 1GCRYDEK4LZ154079; 1GCRYDEK4LZ117890 | 1GCRYDEK4LZ112656; 1GCRYDEK4LZ151604; 1GCRYDEK4LZ185705; 1GCRYDEK4LZ183937

1GCRYDEK4LZ157127 | 1GCRYDEK4LZ131501

1GCRYDEK4LZ194274; 1GCRYDEK4LZ176714 | 1GCRYDEK4LZ119686 | 1GCRYDEK4LZ116609 | 1GCRYDEK4LZ110311 | 1GCRYDEK4LZ107151; 1GCRYDEK4LZ153885; 1GCRYDEK4LZ197045 | 1GCRYDEK4LZ182979 | 1GCRYDEK4LZ192945; 1GCRYDEK4LZ198230 | 1GCRYDEK4LZ115279; 1GCRYDEK4LZ101446; 1GCRYDEK4LZ150243 | 1GCRYDEK4LZ133474; 1GCRYDEK4LZ112236; 1GCRYDEK4LZ191004; 1GCRYDEK4LZ150601; 1GCRYDEK4LZ132230 | 1GCRYDEK4LZ166572

1GCRYDEK4LZ180374

1GCRYDEK4LZ199085 | 1GCRYDEK4LZ128789 | 1GCRYDEK4LZ126573; 1GCRYDEK4LZ116741 | 1GCRYDEK4LZ188636; 1GCRYDEK4LZ137699 | 1GCRYDEK4LZ144958; 1GCRYDEK4LZ187597 | 1GCRYDEK4LZ102533; 1GCRYDEK4LZ158214; 1GCRYDEK4LZ149724 | 1GCRYDEK4LZ184666 |

1GCRYDEK4LZ197823

; 1GCRYDEK4LZ179189 | 1GCRYDEK4LZ199927 | 1GCRYDEK4LZ133457; 1GCRYDEK4LZ131319 | 1GCRYDEK4LZ170962 | 1GCRYDEK4LZ178110 | 1GCRYDEK4LZ135340 | 1GCRYDEK4LZ108235 | 1GCRYDEK4LZ149514 | 1GCRYDEK4LZ158276 | 1GCRYDEK4LZ130865 | 1GCRYDEK4LZ170251; 1GCRYDEK4LZ196350 | 1GCRYDEK4LZ139338 | 1GCRYDEK4LZ166653 | 1GCRYDEK4LZ180049 | 1GCRYDEK4LZ115444 | 1GCRYDEK4LZ135161 | 1GCRYDEK4LZ134978; 1GCRYDEK4LZ156852 | 1GCRYDEK4LZ115024 | 1GCRYDEK4LZ144491 | 1GCRYDEK4LZ136567 | 1GCRYDEK4LZ126069 | 1GCRYDEK4LZ145477; 1GCRYDEK4LZ199779 | 1GCRYDEK4LZ182626 | 1GCRYDEK4LZ175403; 1GCRYDEK4LZ141929 |

1GCRYDEK4LZ179628

| 1GCRYDEK4LZ106386; 1GCRYDEK4LZ173344 | 1GCRYDEK4LZ147780 | 1GCRYDEK4LZ154759 | 1GCRYDEK4LZ124760 | 1GCRYDEK4LZ117274

1GCRYDEK4LZ181069; 1GCRYDEK4LZ187261 | 1GCRYDEK4LZ177183; 1GCRYDEK4LZ125827; 1GCRYDEK4LZ121793

1GCRYDEK4LZ157015; 1GCRYDEK4LZ100975

1GCRYDEK4LZ181766 | 1GCRYDEK4LZ156186 | 1GCRYDEK4LZ157080 | 1GCRYDEK4LZ100748 | 1GCRYDEK4LZ126248 | 1GCRYDEK4LZ140571 | 1GCRYDEK4LZ180990 | 1GCRYDEK4LZ150825 | 1GCRYDEK4LZ177703

1GCRYDEK4LZ108980; 1GCRYDEK4LZ172470 | 1GCRYDEK4LZ168337 | 1GCRYDEK4LZ103438 | 1GCRYDEK4LZ148587 | 1GCRYDEK4LZ185574 | 1GCRYDEK4LZ159122; 1GCRYDEK4LZ137198 | 1GCRYDEK4LZ199362 | 1GCRYDEK4LZ139307; 1GCRYDEK4LZ114066 | 1GCRYDEK4LZ185929 | 1GCRYDEK4LZ184103 | 1GCRYDEK4LZ114391 | 1GCRYDEK4LZ109515 | 1GCRYDEK4LZ134110; 1GCRYDEK4LZ125701 | 1GCRYDEK4LZ155829 | 1GCRYDEK4LZ170086; 1GCRYDEK4LZ191973; 1GCRYDEK4LZ173151

1GCRYDEK4LZ133944; 1GCRYDEK4LZ180472 | 1GCRYDEK4LZ157936; 1GCRYDEK4LZ120756; 1GCRYDEK4LZ107280; 1GCRYDEK4LZ104749 | 1GCRYDEK4LZ128145 | 1GCRYDEK4LZ148654; 1GCRYDEK4LZ189818

1GCRYDEK4LZ174137 | 1GCRYDEK4LZ147357 | 1GCRYDEK4LZ140814

1GCRYDEK4LZ130641 | 1GCRYDEK4LZ177961; 1GCRYDEK4LZ152476 | 1GCRYDEK4LZ195134 | 1GCRYDEK4LZ131949; 1GCRYDEK4LZ154440; 1GCRYDEK4LZ122796 | 1GCRYDEK4LZ102032; 1GCRYDEK4LZ120787 | 1GCRYDEK4LZ147567; 1GCRYDEK4LZ148539; 1GCRYDEK4LZ179659 | 1GCRYDEK4LZ149982; 1GCRYDEK4LZ108252; 1GCRYDEK4LZ180939 | 1GCRYDEK4LZ102273 | 1GCRYDEK4LZ185686; 1GCRYDEK4LZ188393; 1GCRYDEK4LZ146869 | 1GCRYDEK4LZ176356 | 1GCRYDEK4LZ159587 | 1GCRYDEK4LZ160903; 1GCRYDEK4LZ169844 | 1GCRYDEK4LZ132759; 1GCRYDEK4LZ114939; 1GCRYDEK4LZ171674 | 1GCRYDEK4LZ106100; 1GCRYDEK4LZ142563

1GCRYDEK4LZ153255

1GCRYDEK4LZ176907 | 1GCRYDEK4LZ168502; 1GCRYDEK4LZ103925; 1GCRYDEK4LZ105772; 1GCRYDEK4LZ151344 | 1GCRYDEK4LZ128291 | 1GCRYDEK4LZ116951; 1GCRYDEK4LZ137380

1GCRYDEK4LZ100782 | 1GCRYDEK4LZ170363; 1GCRYDEK4LZ163994 | 1GCRYDEK4LZ188622 | 1GCRYDEK4LZ125469 | 1GCRYDEK4LZ170492 | 1GCRYDEK4LZ190564; 1GCRYDEK4LZ197319 | 1GCRYDEK4LZ169424 | 1GCRYDEK4LZ199894; 1GCRYDEK4LZ194162 | 1GCRYDEK4LZ109336 | 1GCRYDEK4LZ119204 | 1GCRYDEK4LZ119123; 1GCRYDEK4LZ158407; 1GCRYDEK4LZ152171 | 1GCRYDEK4LZ152056; 1GCRYDEK4LZ122281 | 1GCRYDEK4LZ143356 | 1GCRYDEK4LZ102340 | 1GCRYDEK4LZ174056; 1GCRYDEK4LZ169181 | 1GCRYDEK4LZ131546; 1GCRYDEK4LZ188099; 1GCRYDEK4LZ149027 | 1GCRYDEK4LZ116108 | 1GCRYDEK4LZ173666 | 1GCRYDEK4LZ189298; 1GCRYDEK4LZ104461 | 1GCRYDEK4LZ165616 | 1GCRYDEK4LZ177054; 1GCRYDEK4LZ129733; 1GCRYDEK4LZ153529 | 1GCRYDEK4LZ147830; 1GCRYDEK4LZ113130 | 1GCRYDEK4LZ111989

1GCRYDEK4LZ165146; 1GCRYDEK4LZ142594; 1GCRYDEK4LZ198003

1GCRYDEK4LZ121065 | 1GCRYDEK4LZ147424 | 1GCRYDEK4LZ177474

1GCRYDEK4LZ187471 | 1GCRYDEK4LZ121678; 1GCRYDEK4LZ196526; 1GCRYDEK4LZ182593; 1GCRYDEK4LZ174445 | 1GCRYDEK4LZ198681; 1GCRYDEK4LZ128176 | 1GCRYDEK4LZ198759

1GCRYDEK4LZ173389;

1GCRYDEK4LZ172355

| 1GCRYDEK4LZ150047 | 1GCRYDEK4LZ106033; 1GCRYDEK4LZ180665 | 1GCRYDEK4LZ105755 | 1GCRYDEK4LZ146760 | 1GCRYDEK4LZ157144; 1GCRYDEK4LZ157984 | 1GCRYDEK4LZ132454 | 1GCRYDEK4LZ113631; 1GCRYDEK4LZ186367; 1GCRYDEK4LZ144684 | 1GCRYDEK4LZ149271 | 1GCRYDEK4LZ153367; 1GCRYDEK4LZ125309 | 1GCRYDEK4LZ182870 | 1GCRYDEK4LZ187728; 1GCRYDEK4LZ187910; 1GCRYDEK4LZ176938; 1GCRYDEK4LZ195408; 1GCRYDEK4LZ187714 | 1GCRYDEK4LZ100104 | 1GCRYDEK4LZ187969 | 1GCRYDEK4LZ177121 | 1GCRYDEK4LZ164174; 1GCRYDEK4LZ160416 | 1GCRYDEK4LZ171321; 1GCRYDEK4LZ134768 | 1GCRYDEK4LZ145074

1GCRYDEK4LZ124127 | 1GCRYDEK4LZ198440

1GCRYDEK4LZ130445 | 1GCRYDEK4LZ149108 | 1GCRYDEK4LZ133829

1GCRYDEK4LZ183968; 1GCRYDEK4LZ110390 | 1GCRYDEK4LZ128677 | 1GCRYDEK4LZ169035; 1GCRYDEK4LZ197367 | 1GCRYDEK4LZ164336 | 1GCRYDEK4LZ184229 | 1GCRYDEK4LZ180570 | 1GCRYDEK4LZ133295; 1GCRYDEK4LZ188832; 1GCRYDEK4LZ126184; 1GCRYDEK4LZ188457; 1GCRYDEK4LZ104413; 1GCRYDEK4LZ188443 | 1GCRYDEK4LZ163686 | 1GCRYDEK4LZ174011 | 1GCRYDEK4LZ188278

1GCRYDEK4LZ116450 | 1GCRYDEK4LZ164837; 1GCRYDEK4LZ158150 | 1GCRYDEK4LZ143230 | 1GCRYDEK4LZ142837 | 1GCRYDEK4LZ173179

1GCRYDEK4LZ153417 | 1GCRYDEK4LZ121275 | 1GCRYDEK4LZ176647

1GCRYDEK4LZ173845 | 1GCRYDEK4LZ163526 | 1GCRYDEK4LZ129845 | 1GCRYDEK4LZ183114 | 1GCRYDEK4LZ128825; 1GCRYDEK4LZ124533; 1GCRYDEK4LZ160819; 1GCRYDEK4LZ102838 | 1GCRYDEK4LZ142269 | 1GCRYDEK4LZ160674 | 1GCRYDEK4LZ191147 | 1GCRYDEK4LZ122121 | 1GCRYDEK4LZ166037; 1GCRYDEK4LZ115623; 1GCRYDEK4LZ148296 | 1GCRYDEK4LZ143857 | 1GCRYDEK4LZ126217 | 1GCRYDEK4LZ169584 | 1GCRYDEK4LZ179676 | 1GCRYDEK4LZ167267

1GCRYDEK4LZ178608; 1GCRYDEK4LZ116075; 1GCRYDEK4LZ195439 | 1GCRYDEK4LZ123303 | 1GCRYDEK4LZ142577 | 1GCRYDEK4LZ155085 | 1GCRYDEK4LZ168676; 1GCRYDEK4LZ158049; 1GCRYDEK4LZ112771 | 1GCRYDEK4LZ156432 | 1GCRYDEK4LZ152705 | 1GCRYDEK4LZ130929 | 1GCRYDEK4LZ141333 | 1GCRYDEK4LZ129232 | 1GCRYDEK4LZ117713 | 1GCRYDEK4LZ172873 | 1GCRYDEK4LZ163770; 1GCRYDEK4LZ166328 | 1GCRYDEK4LZ179905; 1GCRYDEK4LZ182674; 1GCRYDEK4LZ157192 | 1GCRYDEK4LZ111684; 1GCRYDEK4LZ120045 | 1GCRYDEK4LZ193318; 1GCRYDEK4LZ123446 | 1GCRYDEK4LZ192878; 1GCRYDEK4LZ169973 | 1GCRYDEK4LZ180827; 1GCRYDEK4LZ101088 | 1GCRYDEK4LZ151411; 1GCRYDEK4LZ179550; 1GCRYDEK4LZ135449; 1GCRYDEK4LZ189463 | 1GCRYDEK4LZ144331 | 1GCRYDEK4LZ168791 | 1GCRYDEK4LZ197689; 1GCRYDEK4LZ156012 | 1GCRYDEK4LZ198552

1GCRYDEK4LZ198843 | 1GCRYDEK4LZ133278; 1GCRYDEK4LZ106906

1GCRYDEK4LZ107439 | 1GCRYDEK4LZ115878 | 1GCRYDEK4LZ168130 | 1GCRYDEK4LZ123009; 1GCRYDEK4LZ106369; 1GCRYDEK4LZ181170 | 1GCRYDEK4LZ154678; 1GCRYDEK4LZ118733; 1GCRYDEK4LZ191830 | 1GCRYDEK4LZ198938 | 1GCRYDEK4LZ127660 | 1GCRYDEK4LZ176955 | 1GCRYDEK4LZ148928; 1GCRYDEK4LZ158830; 1GCRYDEK4LZ171044 | 1GCRYDEK4LZ132423 | 1GCRYDEK4LZ169357; 1GCRYDEK4LZ117971; 1GCRYDEK4LZ145799

1GCRYDEK4LZ149576 | 1GCRYDEK4LZ159475 | 1GCRYDEK4LZ140974; 1GCRYDEK4LZ125973; 1GCRYDEK4LZ128579; 1GCRYDEK4LZ146371 | 1GCRYDEK4LZ168712 | 1GCRYDEK4LZ159394; 1GCRYDEK4LZ143020 | 1GCRYDEK4LZ160514; 1GCRYDEK4LZ145656 | 1GCRYDEK4LZ181086 | 1GCRYDEK4LZ114262 | 1GCRYDEK4LZ145575; 1GCRYDEK4LZ152817 | 1GCRYDEK4LZ117422 | 1GCRYDEK4LZ193433 | 1GCRYDEK4LZ164384 | 1GCRYDEK4LZ109126

1GCRYDEK4LZ188362; 1GCRYDEK4LZ171397 | 1GCRYDEK4LZ126427 | 1GCRYDEK4LZ197904; 1GCRYDEK4LZ181105 | 1GCRYDEK4LZ120966 | 1GCRYDEK4LZ148797; 1GCRYDEK4LZ198258 | 1GCRYDEK4LZ197191 |

1GCRYDEK4LZ141526

; 1GCRYDEK4LZ149044; 1GCRYDEK4LZ184814 | 1GCRYDEK4LZ140098 | 1GCRYDEK4LZ105285; 1GCRYDEK4LZ172694; 1GCRYDEK4LZ186868 | 1GCRYDEK4LZ169794 | 1GCRYDEK4LZ129490 | 1GCRYDEK4LZ127075 | 1GCRYDEK4LZ155927 | 1GCRYDEK4LZ145947 | 1GCRYDEK4LZ122698 | 1GCRYDEK4LZ152414; 1GCRYDEK4LZ102600 | 1GCRYDEK4LZ142854; 1GCRYDEK4LZ136617; 1GCRYDEK4LZ103164; 1GCRYDEK4LZ153949 | 1GCRYDEK4LZ112785 | 1GCRYDEK4LZ162375 | 1GCRYDEK4LZ126492 | 1GCRYDEK4LZ116139 | 1GCRYDEK4LZ130008; 1GCRYDEK4LZ172369 | 1GCRYDEK4LZ107442 | 1GCRYDEK4LZ196025 | 1GCRYDEK4LZ183095 | 1GCRYDEK4LZ184067 | 1GCRYDEK4LZ105920; 1GCRYDEK4LZ127979; 1GCRYDEK4LZ196087; 1GCRYDEK4LZ168385

1GCRYDEK4LZ127416

1GCRYDEK4LZ181038 | 1GCRYDEK4LZ120918; 1GCRYDEK4LZ114519; 1GCRYDEK4LZ176101; 1GCRYDEK4LZ166717; 1GCRYDEK4LZ100877 | 1GCRYDEK4LZ142515; 1GCRYDEK4LZ114021 | 1GCRYDEK4LZ138674 | 1GCRYDEK4LZ135595 | 1GCRYDEK4LZ182464 |

1GCRYDEK4LZ177085

; 1GCRYDEK4LZ138156 | 1GCRYDEK4LZ189558 | 1GCRYDEK4LZ151375; 1GCRYDEK4LZ127044 | 1GCRYDEK4LZ170959 | 1GCRYDEK4LZ117758 | 1GCRYDEK4LZ159184 | 1GCRYDEK4LZ169455 | 1GCRYDEK4LZ108512; 1GCRYDEK4LZ113581

1GCRYDEK4LZ186112 | 1GCRYDEK4LZ108722;