1HGCT1B89GA0…

Honda

Accord

1HGCT1B89GA034294 | 1HGCT1B89GA066761 | 1HGCT1B89GA030746 | 1HGCT1B89GA048647 | 1HGCT1B89GA005460; 1HGCT1B89GA006009

1HGCT1B89GA041388 | 1HGCT1B89GA062905; 1HGCT1B89GA037440 | 1HGCT1B89GA043173 | 1HGCT1B89GA007094; 1HGCT1B89GA036658 | 1HGCT1B89GA027118 | 1HGCT1B89GA062435 | 1HGCT1B89GA067019 | 1HGCT1B89GA084418 | 1HGCT1B89GA091143 | 1HGCT1B89GA000033; 1HGCT1B89GA084077 | 1HGCT1B89GA018337 | 1HGCT1B89GA091594; 1HGCT1B89GA017074

1HGCT1B89GA001893 | 1HGCT1B89GA088999 | 1HGCT1B89GA068008 | 1HGCT1B89GA077002 | 1HGCT1B89GA062533; 1HGCT1B89GA046350 | 1HGCT1B89GA012022; 1HGCT1B89GA027037 | 1HGCT1B89GA055548

1HGCT1B89GA098819

1HGCT1B89GA083673 | 1HGCT1B89GA015891 | 1HGCT1B89GA036756 | 1HGCT1B89GA014532 | 1HGCT1B89GA024283 | 1HGCT1B89GA087240 | 1HGCT1B89GA008424 | 1HGCT1B89GA045697; 1HGCT1B89GA052682; 1HGCT1B89GA085326 | 1HGCT1B89GA085648; 1HGCT1B89GA068462; 1HGCT1B89GA060958 | 1HGCT1B89GA035977; 1HGCT1B89GA063696; 1HGCT1B89GA061480; 1HGCT1B89GA064721; 1HGCT1B89GA088050 | 1HGCT1B89GA019309 | 1HGCT1B89GA063293 | 1HGCT1B89GA087707 | 1HGCT1B89GA077212 | 1HGCT1B89GA063021 | 1HGCT1B89GA081244 | 1HGCT1B89GA017561 | 1HGCT1B89GA051726 | 1HGCT1B89GA094320; 1HGCT1B89GA061995 | 1HGCT1B89GA038698 | 1HGCT1B89GA000498; 1HGCT1B89GA064475 | 1HGCT1B89GA048633 | 1HGCT1B89GA049801; 1HGCT1B89GA008052 | 1HGCT1B89GA035252; 1HGCT1B89GA034134 | 1HGCT1B89GA026504 | 1HGCT1B89GA013512; 1HGCT1B89GA067599 | 1HGCT1B89GA054237 | 1HGCT1B89GA049748 | 1HGCT1B89GA052861; 1HGCT1B89GA049877 | 1HGCT1B89GA041407 | 1HGCT1B89GA049233 | 1HGCT1B89GA049085; 1HGCT1B89GA063083; 1HGCT1B89GA096049 | 1HGCT1B89GA012814 | 1HGCT1B89GA072768 | 1HGCT1B89GA059454; 1HGCT1B89GA010903 | 1HGCT1B89GA030360; 1HGCT1B89GA014031; 1HGCT1B89GA097542 | 1HGCT1B89GA078795 | 1HGCT1B89GA091305 | 1HGCT1B89GA015440 | 1HGCT1B89GA048910 | 1HGCT1B89GA066064 | 1HGCT1B89GA012263; 1HGCT1B89GA028379 | 1HGCT1B89GA040709 | 1HGCT1B89GA072110; 1HGCT1B89GA074455 | 1HGCT1B89GA078151 | 1HGCT1B89GA016331 | 1HGCT1B89GA065027 | 1HGCT1B89GA074228 | 1HGCT1B89GA047028

1HGCT1B89GA065500 | 1HGCT1B89GA052813; 1HGCT1B89GA060362 | 1HGCT1B89GA069675 | 1HGCT1B89GA073256 | 1HGCT1B89GA044341; 1HGCT1B89GA023781; 1HGCT1B89GA011209 | 1HGCT1B89GA081406; 1HGCT1B89GA085911

1HGCT1B89GA040547; 1HGCT1B89GA089327 | 1HGCT1B89GA098397

1HGCT1B89GA066467

| 1HGCT1B89GA081504

1HGCT1B89GA071846 | 1HGCT1B89GA004020 | 1HGCT1B89GA081650 | 1HGCT1B89GA035137

1HGCT1B89GA017608

1HGCT1B89GA031279; 1HGCT1B89GA024316 | 1HGCT1B89GA085021 | 1HGCT1B89GA008231 | 1HGCT1B89GA044713 | 1HGCT1B89GA034036 | 1HGCT1B89GA030567 | 1HGCT1B89GA043528 | 1HGCT1B89GA055789 | 1HGCT1B89GA099338; 1HGCT1B89GA045828; 1HGCT1B89GA075329

1HGCT1B89GA039480; 1HGCT1B89GA044419 | 1HGCT1B89GA082183 |

1HGCT1B89GA073371

| 1HGCT1B89GA052536 | 1HGCT1B89GA082202 | 1HGCT1B89GA082443 | 1HGCT1B89GA060166 | 1HGCT1B89GA012649; 1HGCT1B89GA041472; 1HGCT1B89GA012327 | 1HGCT1B89GA021769 | 1HGCT1B89GA073015 | 1HGCT1B89GA021044

1HGCT1B89GA031959 | 1HGCT1B89GA039351 | 1HGCT1B89GA066548; 1HGCT1B89GA095225 | 1HGCT1B89GA091403 | 1HGCT1B89GA091160; 1HGCT1B89GA094236; 1HGCT1B89GA040323; 1HGCT1B89GA027023; 1HGCT1B89GA078814 | 1HGCT1B89GA062760 | 1HGCT1B89GA047014; 1HGCT1B89GA007497 | 1HGCT1B89GA015650 | 1HGCT1B89GA016619 | 1HGCT1B89GA001988; 1HGCT1B89GA053492 | 1HGCT1B89GA029967; 1HGCT1B89GA088176 | 1HGCT1B89GA062659 | 1HGCT1B89GA004342 | 1HGCT1B89GA079073 | 1HGCT1B89GA090025

1HGCT1B89GA000758 | 1HGCT1B89GA092194 | 1HGCT1B89GA023540 | 1HGCT1B89GA039446

1HGCT1B89GA012733 | 1HGCT1B89GA079915; 1HGCT1B89GA048681; 1HGCT1B89GA096939 | 1HGCT1B89GA064847 | 1HGCT1B89GA013297; 1HGCT1B89GA015180; 1HGCT1B89GA093975; 1HGCT1B89GA028494 | 1HGCT1B89GA074410; 1HGCT1B89GA054349 | 1HGCT1B89GA021772 | 1HGCT1B89GA034537 | 1HGCT1B89GA014482

1HGCT1B89GA070101 | 1HGCT1B89GA092213 | 1HGCT1B89GA054982 | 1HGCT1B89GA036935 | 1HGCT1B89GA064346

1HGCT1B89GA032299 | 1HGCT1B89GA033288 | 1HGCT1B89GA086721

1HGCT1B89GA030181 | 1HGCT1B89GA002588 | 1HGCT1B89GA083348 | 1HGCT1B89GA048017; 1HGCT1B89GA024932 | 1HGCT1B89GA039995; 1HGCT1B89GA095497 | 1HGCT1B89GA062693 | 1HGCT1B89GA046168; 1HGCT1B89GA035865 | 1HGCT1B89GA098562; 1HGCT1B89GA040838

1HGCT1B89GA004633; 1HGCT1B89GA009833; 1HGCT1B89GA004759; 1HGCT1B89GA065609; 1HGCT1B89GA050480; 1HGCT1B89GA038989 | 1HGCT1B89GA023294 | 1HGCT1B89GA037843 | 1HGCT1B89GA099615 | 1HGCT1B89GA088078 | 1HGCT1B89GA096973 | 1HGCT1B89GA080496

1HGCT1B89GA092258; 1HGCT1B89GA019956 | 1HGCT1B89GA029791 | 1HGCT1B89GA080935 | 1HGCT1B89GA060801; 1HGCT1B89GA010772 | 1HGCT1B89GA031461

1HGCT1B89GA048969 | 1HGCT1B89GA017334 | 1HGCT1B89GA094561; 1HGCT1B89GA011856; 1HGCT1B89GA060250; 1HGCT1B89GA084922 | 1HGCT1B89GA071670 | 1HGCT1B89GA030133 | 1HGCT1B89GA048860; 1HGCT1B89GA073144

1HGCT1B89GA081857 | 1HGCT1B89GA093104 | 1HGCT1B89GA087531 | 1HGCT1B89GA053606 | 1HGCT1B89GA088100; 1HGCT1B89GA023912 | 1HGCT1B89GA011985 | 1HGCT1B89GA071068

1HGCT1B89GA026681 | 1HGCT1B89GA009136; 1HGCT1B89GA094950 | 1HGCT1B89GA008469 | 1HGCT1B89GA067814; 1HGCT1B89GA022243 | 1HGCT1B89GA092731; 1HGCT1B89GA074536 | 1HGCT1B89GA034652 | 1HGCT1B89GA007905 | 1HGCT1B89GA058787 | 1HGCT1B89GA098237 | 1HGCT1B89GA089098; 1HGCT1B89GA091031 | 1HGCT1B89GA078845 | 1HGCT1B89GA073869; 1HGCT1B89GA052178 | 1HGCT1B89GA079848 | 1HGCT1B89GA027121; 1HGCT1B89GA038247; 1HGCT1B89GA003272; 1HGCT1B89GA004275

1HGCT1B89GA082958 | 1HGCT1B89GA070602 | 1HGCT1B89GA008648; 1HGCT1B89GA067196 | 1HGCT1B89GA073872 | 1HGCT1B89GA027927; 1HGCT1B89GA022873 | 1HGCT1B89GA089053 | 1HGCT1B89GA089537; 1HGCT1B89GA074424; 1HGCT1B89GA074164 | 1HGCT1B89GA096083; 1HGCT1B89GA005023 | 1HGCT1B89GA081647; 1HGCT1B89GA062788

1HGCT1B89GA063455 | 1HGCT1B89GA031539

1HGCT1B89GA027653; 1HGCT1B89GA058613 | 1HGCT1B89GA078893; 1HGCT1B89GA007581 |

1HGCT1B89GA046090

| 1HGCT1B89GA068641 | 1HGCT1B89GA045554 | 1HGCT1B89GA089991 | 1HGCT1B89GA084614 | 1HGCT1B89GA035235; 1HGCT1B89GA051015; 1HGCT1B89GA007936 | 1HGCT1B89GA090185 | 1HGCT1B89GA008018 | 1HGCT1B89GA078442; 1HGCT1B89GA068204; 1HGCT1B89GA074519; 1HGCT1B89GA075959 | 1HGCT1B89GA033629 | 1HGCT1B89GA093331 | 1HGCT1B89GA088579 | 1HGCT1B89GA071247 | 1HGCT1B89GA050737 | 1HGCT1B89GA076013 | 1HGCT1B89GA057798; 1HGCT1B89GA060149; 1HGCT1B89GA030505; 1HGCT1B89GA069451 | 1HGCT1B89GA065318 | 1HGCT1B89GA037826 |

1HGCT1B89GA071720

| 1HGCT1B89GA000081 | 1HGCT1B89GA019035

1HGCT1B89GA021433 | 1HGCT1B89GA069188; 1HGCT1B89GA046025 | 1HGCT1B89GA034781 | 1HGCT1B89GA037602; 1HGCT1B89GA027054 | 1HGCT1B89GA087920; 1HGCT1B89GA075993 | 1HGCT1B89GA007631 | 1HGCT1B89GA015664 | 1HGCT1B89GA058028 | 1HGCT1B89GA090977 | 1HGCT1B89GA081731 | 1HGCT1B89GA029418 | 1HGCT1B89GA053993 | 1HGCT1B89GA037633 | 1HGCT1B89GA091997; 1HGCT1B89GA007225 | 1HGCT1B89GA047594 | 1HGCT1B89GA069336

1HGCT1B89GA042735; 1HGCT1B89GA099503 | 1HGCT1B89GA007919 | 1HGCT1B89GA072558 | 1HGCT1B89GA049720 | 1HGCT1B89GA012800; 1HGCT1B89GA006124 | 1HGCT1B89GA061592 | 1HGCT1B89GA091434; 1HGCT1B89GA088355 | 1HGCT1B89GA061768 | 1HGCT1B89GA053962; 1HGCT1B89GA007807 | 1HGCT1B89GA022307 | 1HGCT1B89GA069997 |

1HGCT1B89GA010125

; 1HGCT1B89GA033890 | 1HGCT1B89GA021223; 1HGCT1B89GA013588; 1HGCT1B89GA066503 | 1HGCT1B89GA009976 | 1HGCT1B89GA002168; 1HGCT1B89GA012750; 1HGCT1B89GA020850; 1HGCT1B89GA078005; 1HGCT1B89GA050284 | 1HGCT1B89GA058854; 1HGCT1B89GA083916; 1HGCT1B89GA097976; 1HGCT1B89GA006172; 1HGCT1B89GA043349; 1HGCT1B89GA075864 | 1HGCT1B89GA027779 | 1HGCT1B89GA005085; 1HGCT1B89GA014711 | 1HGCT1B89GA042072

1HGCT1B89GA035090 | 1HGCT1B89GA031976 | 1HGCT1B89GA031864; 1HGCT1B89GA021416

1HGCT1B89GA073368; 1HGCT1B89GA098903 | 1HGCT1B89GA058885; 1HGCT1B89GA052116; 1HGCT1B89GA039642 | 1HGCT1B89GA028575 | 1HGCT1B89GA066713 | 1HGCT1B89GA043531 | 1HGCT1B89GA079378; 1HGCT1B89GA010755 | 1HGCT1B89GA032397 | 1HGCT1B89GA071412 | 1HGCT1B89GA038121; 1HGCT1B89GA017530 | 1HGCT1B89GA076206 | 1HGCT1B89GA039771; 1HGCT1B89GA015535; 1HGCT1B89GA033596 | 1HGCT1B89GA055887 | 1HGCT1B89GA015972 | 1HGCT1B89GA020623; 1HGCT1B89GA006236; 1HGCT1B89GA033212 | 1HGCT1B89GA088517 | 1HGCT1B89GA005586 | 1HGCT1B89GA071216 | 1HGCT1B89GA042914 | 1HGCT1B89GA010254 | 1HGCT1B89GA043206

1HGCT1B89GA084080 | 1HGCT1B89GA009508 | 1HGCT1B89GA069644 | 1HGCT1B89GA063326; 1HGCT1B89GA088680 | 1HGCT1B89GA010805

1HGCT1B89GA079395 | 1HGCT1B89GA059440 | 1HGCT1B89GA092115 | 1HGCT1B89GA059664 | 1HGCT1B89GA039253; 1HGCT1B89GA052519 | 1HGCT1B89GA088775 | 1HGCT1B89GA026051 | 1HGCT1B89GA000288 | 1HGCT1B89GA073905 | 1HGCT1B89GA021139; 1HGCT1B89GA006964 | 1HGCT1B89GA015499; 1HGCT1B89GA003451

1HGCT1B89GA038510 | 1HGCT1B89GA014692

1HGCT1B89GA050978; 1HGCT1B89GA077713; 1HGCT1B89GA007953

1HGCT1B89GA097752

1HGCT1B89GA065030 | 1HGCT1B89GA017446 | 1HGCT1B89GA032237 | 1HGCT1B89GA042704 | 1HGCT1B89GA009671 | 1HGCT1B89GA075671 | 1HGCT1B89GA024719 | 1HGCT1B89GA064508 | 1HGCT1B89GA015731; 1HGCT1B89GA099968 | 1HGCT1B89GA090476 | 1HGCT1B89GA086394 | 1HGCT1B89GA059955; 1HGCT1B89GA017642; 1HGCT1B89GA082068 | 1HGCT1B89GA024414 | 1HGCT1B89GA013235

1HGCT1B89GA097508 | 1HGCT1B89GA066162 | 1HGCT1B89GA011274 | 1HGCT1B89GA039270 | 1HGCT1B89GA069563 | 1HGCT1B89GA041021

1HGCT1B89GA040368; 1HGCT1B89GA009587; 1HGCT1B89GA063987 | 1HGCT1B89GA050396 | 1HGCT1B89GA083723 | 1HGCT1B89GA083494 | 1HGCT1B89GA004079; 1HGCT1B89GA008505 | 1HGCT1B89GA093006; 1HGCT1B89GA015275 | 1HGCT1B89GA036420

1HGCT1B89GA043755

1HGCT1B89GA016605 | 1HGCT1B89GA079140; 1HGCT1B89GA020718; 1HGCT1B89GA045893 | 1HGCT1B89GA073998 | 1HGCT1B89GA095967 | 1HGCT1B89GA016734; 1HGCT1B89GA094348

1HGCT1B89GA083186 | 1HGCT1B89GA042606 | 1HGCT1B89GA054450 | 1HGCT1B89GA040421; 1HGCT1B89GA098898; 1HGCT1B89GA013378 | 1HGCT1B89GA011503 | 1HGCT1B89GA090459; 1HGCT1B89GA019665; 1HGCT1B89GA032500 | 1HGCT1B89GA001537; 1HGCT1B89GA091062; 1HGCT1B89GA010609; 1HGCT1B89GA005443; 1HGCT1B89GA073788 | 1HGCT1B89GA050169 | 1HGCT1B89GA096391; 1HGCT1B89GA064671

1HGCT1B89GA023828 | 1HGCT1B89GA064962; 1HGCT1B89GA081308; 1HGCT1B89GA060572 | 1HGCT1B89GA036126 | 1HGCT1B89GA064833

1HGCT1B89GA054464 | 1HGCT1B89GA033758; 1HGCT1B89GA046445; 1HGCT1B89GA074066; 1HGCT1B89GA053895 | 1HGCT1B89GA058918; 1HGCT1B89GA091188

1HGCT1B89GA025854 | 1HGCT1B89GA006110 | 1HGCT1B89GA082894 | 1HGCT1B89GA086492 | 1HGCT1B89GA019486 | 1HGCT1B89GA066047; 1HGCT1B89GA071488; 1HGCT1B89GA049863 | 1HGCT1B89GA019116

1HGCT1B89GA061348 | 1HGCT1B89GA071328; 1HGCT1B89GA004907; 1HGCT1B89GA026096 | 1HGCT1B89GA031637 | 1HGCT1B89GA066954 | 1HGCT1B89GA093572 | 1HGCT1B89GA005913 | 1HGCT1B89GA092745 | 1HGCT1B89GA090008; 1HGCT1B89GA096634 | 1HGCT1B89GA067103 | 1HGCT1B89GA083172; 1HGCT1B89GA065352; 1HGCT1B89GA050687 | 1HGCT1B89GA046414 | 1HGCT1B89GA049975 | 1HGCT1B89GA027829; 1HGCT1B89GA054500; 1HGCT1B89GA097797 | 1HGCT1B89GA041049 | 1HGCT1B89GA068381 | 1HGCT1B89GA038474 | 1HGCT1B89GA002526 | 1HGCT1B89GA053847 | 1HGCT1B89GA054352

1HGCT1B89GA065965; 1HGCT1B89GA089599; 1HGCT1B89GA023389; 1HGCT1B89GA066260; 1HGCT1B89GA040211 | 1HGCT1B89GA062189 | 1HGCT1B89GA091028 | 1HGCT1B89GA040726 | 1HGCT1B89GA067702 | 1HGCT1B89GA089733 |

1HGCT1B89GA029788

; 1HGCT1B89GA022789 | 1HGCT1B89GA083270 | 1HGCT1B89GA045358; 1HGCT1B89GA039012 | 1HGCT1B89GA098626 | 1HGCT1B89GA023456

1HGCT1B89GA097086 | 1HGCT1B89GA045456; 1HGCT1B89GA021271; 1HGCT1B89GA024753; 1HGCT1B89GA003577 | 1HGCT1B89GA030407 | 1HGCT1B89GA033372; 1HGCT1B89GA085570; 1HGCT1B89GA097010 | 1HGCT1B89GA057218

1HGCT1B89GA076867 | 1HGCT1B89GA021450;

1HGCT1B89GA062712

; 1HGCT1B89GA031363; 1HGCT1B89GA064007 | 1HGCT1B89GA071104; 1HGCT1B89GA024509; 1HGCT1B89GA095211; 1HGCT1B89GA018743 | 1HGCT1B89GA001134 | 1HGCT1B89GA078912 | 1HGCT1B89GA019634; 1HGCT1B89GA064248 | 1HGCT1B89GA079123; 1HGCT1B89GA041925 | 1HGCT1B89GA068266 | 1HGCT1B89GA032934

1HGCT1B89GA025482 | 1HGCT1B89GA059082; 1HGCT1B89GA026132; 1HGCT1B89GA082300 | 1HGCT1B89GA014093 | 1HGCT1B89GA014756 | 1HGCT1B89GA080675 | 1HGCT1B89GA002252; 1HGCT1B89GA026292 | 1HGCT1B89GA042363 | 1HGCT1B89GA003773 | 1HGCT1B89GA048213; 1HGCT1B89GA011713; 1HGCT1B89GA013932 | 1HGCT1B89GA070275 | 1HGCT1B89GA050026; 1HGCT1B89GA035607 | 1HGCT1B89GA074178; 1HGCT1B89GA058384 | 1HGCT1B89GA081633 | 1HGCT1B89GA079834 | 1HGCT1B89GA017415 | 1HGCT1B89GA007838

1HGCT1B89GA084161; 1HGCT1B89GA024106 | 1HGCT1B89GA027510 | 1HGCT1B89GA051984 | 1HGCT1B89GA043092 | 1HGCT1B89GA024557; 1HGCT1B89GA094222; 1HGCT1B89GA087142 | 1HGCT1B89GA064122 | 1HGCT1B89GA088792; 1HGCT1B89GA036580; 1HGCT1B89GA009878; 1HGCT1B89GA021299; 1HGCT1B89GA071815; 1HGCT1B89GA094611 | 1HGCT1B89GA011789 | 1HGCT1B89GA091045 | 1HGCT1B89GA003157

1HGCT1B89GA050379 | 1HGCT1B89GA041018

1HGCT1B89GA072415; 1HGCT1B89GA015504 | 1HGCT1B89GA058496 | 1HGCT1B89GA014904 | 1HGCT1B89GA091207 | 1HGCT1B89GA088923 | 1HGCT1B89GA040435 | 1HGCT1B89GA001053

1HGCT1B89GA099145 | 1HGCT1B89GA004146; 1HGCT1B89GA022890; 1HGCT1B89GA051175 | 1HGCT1B89GA048163 | 1HGCT1B89GA047711 | 1HGCT1B89GA009931; 1HGCT1B89GA096911 | 1HGCT1B89GA048471 | 1HGCT1B89GA092101 | 1HGCT1B89GA094964; 1HGCT1B89GA007967 | 1HGCT1B89GA075928 | 1HGCT1B89GA003014; 1HGCT1B89GA009251 | 1HGCT1B89GA096844 | 1HGCT1B89GA041861; 1HGCT1B89GA016748 | 1HGCT1B89GA008066

1HGCT1B89GA015051 | 1HGCT1B89GA081969

1HGCT1B89GA066372; 1HGCT1B89GA053864 | 1HGCT1B89GA016703; 1HGCT1B89GA012554 | 1HGCT1B89GA097864; 1HGCT1B89GA037101

1HGCT1B89GA035476 | 1HGCT1B89GA068672; 1HGCT1B89GA003627 | 1HGCT1B89GA043626

1HGCT1B89GA099291 | 1HGCT1B89GA058529 | 1HGCT1B89GA001487

1HGCT1B89GA078506 | 1HGCT1B89GA042105; 1HGCT1B89GA083530 | 1HGCT1B89GA079543 | 1HGCT1B89GA092342; 1HGCT1B89GA073855; 1HGCT1B89GA063942 | 1HGCT1B89GA037230 | 1HGCT1B89GA030343; 1HGCT1B89GA043142 | 1HGCT1B89GA010366 | 1HGCT1B89GA023117; 1HGCT1B89GA024736; 1HGCT1B89GA071071 | 1HGCT1B89GA009864 | 1HGCT1B89GA040810; 1HGCT1B89GA095242 | 1HGCT1B89GA057493 | 1HGCT1B89GA082233

1HGCT1B89GA087769 | 1HGCT1B89GA059776 | 1HGCT1B89GA023344 | 1HGCT1B89GA089392 | 1HGCT1B89GA009928; 1HGCT1B89GA047174 | 1HGCT1B89GA019455 | 1HGCT1B89GA016538; 1HGCT1B89GA001005 | 1HGCT1B89GA025255 | 1HGCT1B89GA083625 | 1HGCT1B89GA070115; 1HGCT1B89GA090669

1HGCT1B89GA009282 | 1HGCT1B89GA067912 | 1HGCT1B89GA000176 | 1HGCT1B89GA000324 | 1HGCT1B89GA032660 |

1HGCT1B89GA068588

| 1HGCT1B89GA048731; 1HGCT1B89GA074956 | 1HGCT1B89GA066422; 1HGCT1B89GA084547 | 1HGCT1B89GA024980 | 1HGCT1B89GA078831; 1HGCT1B89GA099677; 1HGCT1B89GA035980 | 1HGCT1B89GA063729 | 1HGCT1B89GA037034 | 1HGCT1B89GA091983; 1HGCT1B89GA015390 | 1HGCT1B89GA026664 | 1HGCT1B89GA018127; 1HGCT1B89GA050754; 1HGCT1B89GA095791 | 1HGCT1B89GA021285 | 1HGCT1B89GA097217; 1HGCT1B89GA025286; 1HGCT1B89GA019794 | 1HGCT1B89GA033369 | 1HGCT1B89GA025465; 1HGCT1B89GA042640 | 1HGCT1B89GA071958; 1HGCT1B89GA070728 | 1HGCT1B89GA035431; 1HGCT1B89GA003921 | 1HGCT1B89GA029242 | 1HGCT1B89GA074357; 1HGCT1B89GA067909; 1HGCT1B89GA053671 | 1HGCT1B89GA048339 | 1HGCT1B89GA016555; 1HGCT1B89GA001831; 1HGCT1B89GA073547 | 1HGCT1B89GA096021 | 1HGCT1B89GA046977; 1HGCT1B89GA098996 | 1HGCT1B89GA025837 | 1HGCT1B89GA012103 | 1HGCT1B89GA038345 | 1HGCT1B89GA003692 | 1HGCT1B89GA021190; 1HGCT1B89GA033551 | 1HGCT1B89GA084502 | 1HGCT1B89GA000629 | 1HGCT1B89GA061334 | 1HGCT1B89GA021657; 1HGCT1B89GA054867; 1HGCT1B89GA037504 | 1HGCT1B89GA008780; 1HGCT1B89GA052889 | 1HGCT1B89GA058174; 1HGCT1B89GA086833; 1HGCT1B89GA068137 | 1HGCT1B89GA094138; 1HGCT1B89GA088338

1HGCT1B89GA092311 | 1HGCT1B89GA050303 | 1HGCT1B89GA057705 | 1HGCT1B89GA001361 |

1HGCT1B89GA041746

| 1HGCT1B89GA047658; 1HGCT1B89GA071667; 1HGCT1B89GA052097 | 1HGCT1B89GA018841; 1HGCT1B89GA070048 | 1HGCT1B89GA048695 | 1HGCT1B89GA080286 | 1HGCT1B89GA093250; 1HGCT1B89GA013686; 1HGCT1B89GA071202 | 1HGCT1B89GA054898 | 1HGCT1B89GA076092 | 1HGCT1B89GA098335 | 1HGCT1B89GA063150 | 1HGCT1B89GA061317 | 1HGCT1B89GA017513 | 1HGCT1B89GA008777; 1HGCT1B89GA094690; 1HGCT1B89GA089280; 1HGCT1B89GA081941 | 1HGCT1B89GA079591 | 1HGCT1B89GA021156 | 1HGCT1B89GA029189 | 1HGCT1B89GA051225; 1HGCT1B89GA060636 | 1HGCT1B89GA074990; 1HGCT1B89GA098657 | 1HGCT1B89GA086802 | 1HGCT1B89GA016488 | 1HGCT1B89GA079879

1HGCT1B89GA019343 | 1HGCT1B89GA041486 | 1HGCT1B89GA090560 | 1HGCT1B89GA017303;

1HGCT1B89GA062662

; 1HGCT1B89GA015552 | 1HGCT1B89GA047482 | 1HGCT1B89GA087612

1HGCT1B89GA099596

1HGCT1B89GA092647 | 1HGCT1B89GA067506 | 1HGCT1B89GA099243 | 1HGCT1B89GA076903; 1HGCT1B89GA096942 | 1HGCT1B89GA019813 | 1HGCT1B89GA028947 | 1HGCT1B89GA057803; 1HGCT1B89GA099954 | 1HGCT1B89GA067859; 1HGCT1B89GA099467 | 1HGCT1B89GA084659 | 1HGCT1B89GA061673; 1HGCT1B89GA036451

1HGCT1B89GA046865; 1HGCT1B89GA022954 | 1HGCT1B89GA039026 | 1HGCT1B89GA084953; 1HGCT1B89GA069305; 1HGCT1B89GA087660 | 1HGCT1B89GA007161 | 1HGCT1B89GA073337 | 1HGCT1B89GA075265; 1HGCT1B89GA048082; 1HGCT1B89GA063181 | 1HGCT1B89GA078084 | 1HGCT1B89GA073581

1HGCT1B89GA095614; 1HGCT1B89GA011775; 1HGCT1B89GA075718 | 1HGCT1B89GA063066; 1HGCT1B89GA047918 | 1HGCT1B89GA025689 | 1HGCT1B89GA001845; 1HGCT1B89GA019133 | 1HGCT1B89GA011615; 1HGCT1B89GA070907; 1HGCT1B89GA044629 | 1HGCT1B89GA019181 | 1HGCT1B89GA097038 | 1HGCT1B89GA082376; 1HGCT1B89GA058997; 1HGCT1B89GA083608 | 1HGCT1B89GA031489 | 1HGCT1B89GA051242 | 1HGCT1B89GA076786; 1HGCT1B89GA035042 | 1HGCT1B89GA089313 | 1HGCT1B89GA005748; 1HGCT1B89GA009573 | 1HGCT1B89GA069613 | 1HGCT1B89GA031797 | 1HGCT1B89GA071622; 1HGCT1B89GA080451 | 1HGCT1B89GA066002; 1HGCT1B89GA094074 | 1HGCT1B89GA027345 | 1HGCT1B89GA038880 | 1HGCT1B89GA064315 | 1HGCT1B89GA043884; 1HGCT1B89GA056084 | 1HGCT1B89GA051421 | 1HGCT1B89GA026213 | 1HGCT1B89GA000453

1HGCT1B89GA040032 | 1HGCT1B89GA021982 | 1HGCT1B89GA051600 | 1HGCT1B89GA037079; 1HGCT1B89GA007046; 1HGCT1B89GA064900 | 1HGCT1B89GA046588 | 1HGCT1B89GA051239

1HGCT1B89GA064072 | 1HGCT1B89GA065240 | 1HGCT1B89GA093555 | 1HGCT1B89GA036398; 1HGCT1B89GA096780; 1HGCT1B89GA078330; 1HGCT1B89GA090901 | 1HGCT1B89GA033176; 1HGCT1B89GA098013

1HGCT1B89GA010674 | 1HGCT1B89GA048177 | 1HGCT1B89GA013218; 1HGCT1B89GA000971

1HGCT1B89GA047904 | 1HGCT1B89GA081325; 1HGCT1B89GA031282; 1HGCT1B89GA055906 | 1HGCT1B89GA069630; 1HGCT1B89GA045568 | 1HGCT1B89GA006785; 1HGCT1B89GA057669; 1HGCT1B89GA096651; 1HGCT1B89GA007211 | 1HGCT1B89GA014434; 1HGCT1B89GA000727; 1HGCT1B89GA029645 | 1HGCT1B89GA072902 | 1HGCT1B89GA049328; 1HGCT1B89GA072754 | 1HGCT1B89GA039172 | 1HGCT1B89GA016099; 1HGCT1B89GA082149 | 1HGCT1B89GA086136 | 1HGCT1B89GA047353; 1HGCT1B89GA016913 | 1HGCT1B89GA076528 | 1HGCT1B89GA038992; 1HGCT1B89GA063228 | 1HGCT1B89GA055632 | 1HGCT1B89GA012960 | 1HGCT1B89GA069255 | 1HGCT1B89GA030813 | 1HGCT1B89GA031900 | 1HGCT1B89GA016359; 1HGCT1B89GA039768; 1HGCT1B89GA019777 | 1HGCT1B89GA027359 | 1HGCT1B89GA056649; 1HGCT1B89GA073211 | 1HGCT1B89GA087626; 1HGCT1B89GA062595 | 1HGCT1B89GA000338

1HGCT1B89GA071863 | 1HGCT1B89GA005863 | 1HGCT1B89GA014420; 1HGCT1B89GA032187; 1HGCT1B89GA065710; 1HGCT1B89GA071765; 1HGCT1B89GA010092 | 1HGCT1B89GA087013 | 1HGCT1B89GA035963 | 1HGCT1B89GA050270 | 1HGCT1B89GA000954; 1HGCT1B89GA019715; 1HGCT1B89GA066842 | 1HGCT1B89GA086539 | 1HGCT1B89GA099789 | 1HGCT1B89GA035218 | 1HGCT1B89GA056487 | 1HGCT1B89GA087397; 1HGCT1B89GA050186 | 1HGCT1B89GA033226; 1HGCT1B89GA001604 | 1HGCT1B89GA099680

1HGCT1B89GA029712

1HGCT1B89GA088873 | 1HGCT1B89GA075153; 1HGCT1B89GA021576 | 1HGCT1B89GA037437 | 1HGCT1B89GA001943; 1HGCT1B89GA091837; 1HGCT1B89GA004115 | 1HGCT1B89GA091014 | 1HGCT1B89GA015213 | 1HGCT1B89GA082118 | 1HGCT1B89GA039091; 1HGCT1B89GA093443 | 1HGCT1B89GA075637; 1HGCT1B89GA080479 | 1HGCT1B89GA058000; 1HGCT1B89GA008133 | 1HGCT1B89GA058966 | 1HGCT1B89GA004194; 1HGCT1B89GA045120

1HGCT1B89GA042296 | 1HGCT1B89GA032416 | 1HGCT1B89GA051807 | 1HGCT1B89GA016815 | 1HGCT1B89GA004177

1HGCT1B89GA038782; 1HGCT1B89GA011176 | 1HGCT1B89GA024977 | 1HGCT1B89GA039219 | 1HGCT1B89GA040418 | 1HGCT1B89GA071314; 1HGCT1B89GA041102; 1HGCT1B89GA039043 | 1HGCT1B89GA065397 | 1HGCT1B89GA039348 | 1HGCT1B89GA092146

1HGCT1B89GA020489 | 1HGCT1B89GA061172 | 1HGCT1B89GA036353 | 1HGCT1B89GA060541; 1HGCT1B89GA041844 |

1HGCT1B89GA083298

; 1HGCT1B89GA056926 | 1HGCT1B89GA004213 | 1HGCT1B89GA086931 | 1HGCT1B89GA065058

1HGCT1B89GA093460

1HGCT1B89GA007855 | 1HGCT1B89GA072009

1HGCT1B89GA041097; 1HGCT1B89GA051659; 1HGCT1B89GA074407 | 1HGCT1B89GA016653 | 1HGCT1B89GA078165 | 1HGCT1B89GA001926; 1HGCT1B89GA087738 | 1HGCT1B89GA091109;

1HGCT1B89GA020329

; 1HGCT1B89GA054254 | 1HGCT1B89GA089182 | 1HGCT1B89GA073662

1HGCT1B89GA010464; 1HGCT1B89GA015082 | 1HGCT1B89GA086928;

1HGCT1B89GA050947

; 1HGCT1B89GA067229; 1HGCT1B89GA022064; 1HGCT1B89GA044159; 1HGCT1B89GA005197 | 1HGCT1B89GA023778 | 1HGCT1B89GA030679; 1HGCT1B89GA065335 | 1HGCT1B89GA096794 | 1HGCT1B89GA044209; 1HGCT1B89GA086461 | 1HGCT1B89GA080384 | 1HGCT1B89GA061933 | 1HGCT1B89GA042198 | 1HGCT1B89GA057896; 1HGCT1B89GA010061 | 1HGCT1B89GA097900 | 1HGCT1B89GA024963

1HGCT1B89GA026678 | 1HGCT1B89GA030620; 1HGCT1B89GA092518; 1HGCT1B89GA017849 | 1HGCT1B89GA049992 | 1HGCT1B89GA013140; 1HGCT1B89GA027569 | 1HGCT1B89GA024879 | 1HGCT1B89GA015292 | 1HGCT1B89GA020525 | 1HGCT1B89GA020122 | 1HGCT1B89GA040645 | 1HGCT1B89GA008309; 1HGCT1B89GA025305 | 1HGCT1B89GA063939 | 1HGCT1B89GA073130 | 1HGCT1B89GA003286; 1HGCT1B89GA093328 | 1HGCT1B89GA041441 | 1HGCT1B89GA067974 | 1HGCT1B89GA095340; 1HGCT1B89GA096505; 1HGCT1B89GA017950; 1HGCT1B89GA054657; 1HGCT1B89GA032979; 1HGCT1B89GA086184; 1HGCT1B89GA067280; 1HGCT1B89GA035400 | 1HGCT1B89GA059860 | 1HGCT1B89GA073161 | 1HGCT1B89GA026356 | 1HGCT1B89GA031296 | 1HGCT1B89GA081485 | 1HGCT1B89GA036630; 1HGCT1B89GA043352 | 1HGCT1B89GA067442 | 1HGCT1B89GA098741 | 1HGCT1B89GA082426 | 1HGCT1B89GA043416; 1HGCT1B89GA022940; 1HGCT1B89GA011470 | 1HGCT1B89GA083432 | 1HGCT1B89GA031993 | 1HGCT1B89GA030455 | 1HGCT1B89GA076271 | 1HGCT1B89GA064542; 1HGCT1B89GA000579 | 1HGCT1B89GA054318 | 1HGCT1B89GA083866 | 1HGCT1B89GA040242; 1HGCT1B89GA028303 | 1HGCT1B89GA034831 | 1HGCT1B89GA029239

1HGCT1B89GA033887; 1HGCT1B89GA063911; 1HGCT1B89GA023814 | 1HGCT1B89GA003885; 1HGCT1B89GA095435 | 1HGCT1B89GA030035; 1HGCT1B89GA052441; 1HGCT1B89GA083219; 1HGCT1B89GA054576 | 1HGCT1B89GA010724

1HGCT1B89GA052780 | 1HGCT1B89GA017172 | 1HGCT1B89GA037910; 1HGCT1B89GA053797 | 1HGCT1B89GA079901 | 1HGCT1B89GA085682 | 1HGCT1B89GA082569; 1HGCT1B89GA061804 | 1HGCT1B89GA004986

1HGCT1B89GA030004; 1HGCT1B89GA068431; 1HGCT1B89GA034229; 1HGCT1B89GA047241

1HGCT1B89GA000713 | 1HGCT1B89GA057266 | 1HGCT1B89GA084032; 1HGCT1B89GA032335 | 1HGCT1B89GA059244 | 1HGCT1B89GA025031; 1HGCT1B89GA087898 | 1HGCT1B89GA037762; 1HGCT1B89GA032951 | 1HGCT1B89GA091787 | 1HGCT1B89GA021688; 1HGCT1B89GA036160 | 1HGCT1B89GA090641 | 1HGCT1B89GA014790 | 1HGCT1B89GA065108 | 1HGCT1B89GA013736; 1HGCT1B89GA057638 | 1HGCT1B89GA046381 | 1HGCT1B89GA068817 | 1HGCT1B89GA068915 | 1HGCT1B89GA030164; 1HGCT1B89GA031041; 1HGCT1B89GA047045 | 1HGCT1B89GA005510 | 1HGCT1B89GA086041 | 1HGCT1B89GA058949; 1HGCT1B89GA081762; 1HGCT1B89GA060054 | 1HGCT1B89GA051614 | 1HGCT1B89GA074195 | 1HGCT1B89GA073094 | 1HGCT1B89GA034358

1HGCT1B89GA049488; 1HGCT1B89GA052066; 1HGCT1B89GA093958 | 1HGCT1B89GA093474

1HGCT1B89GA088324 | 1HGCT1B89GA027765; 1HGCT1B89GA083088 | 1HGCT1B89GA045800; 1HGCT1B89GA088310 | 1HGCT1B89GA075427 | 1HGCT1B89GA031816 | 1HGCT1B89GA022534; 1HGCT1B89GA018449 | 1HGCT1B89GA027877; 1HGCT1B89GA092793 | 1HGCT1B89GA092390; 1HGCT1B89GA092017; 1HGCT1B89GA024476 | 1HGCT1B89GA081700; 1HGCT1B89GA002946; 1HGCT1B89GA087819 | 1HGCT1B89GA020315 | 1HGCT1B89GA013459; 1HGCT1B89GA002171

1HGCT1B89GA069417 | 1HGCT1B89GA051032 | 1HGCT1B89GA006558; 1HGCT1B89GA063486 | 1HGCT1B89GA043285 | 1HGCT1B89GA045845; 1HGCT1B89GA035879 | 1HGCT1B89GA040029; 1HGCT1B89GA093622 | 1HGCT1B89GA099307; 1HGCT1B89GA021030; 1HGCT1B89GA031007 | 1HGCT1B89GA045571

1HGCT1B89GA065626; 1HGCT1B89GA083317; 1HGCT1B89GA099050 | 1HGCT1B89GA084676 | 1HGCT1B89GA040077 | 1HGCT1B89GA052617; 1HGCT1B89GA074472 | 1HGCT1B89GA050382; 1HGCT1B89GA045201; 1HGCT1B89GA096004 | 1HGCT1B89GA041598 | 1HGCT1B89GA005149; 1HGCT1B89GA088890 | 1HGCT1B89GA013476; 1HGCT1B89GA087318

1HGCT1B89GA042492 | 1HGCT1B89GA043450; 1HGCT1B89GA033601; 1HGCT1B89GA096228; 1HGCT1B89GA074987 | 1HGCT1B89GA071880 | 1HGCT1B89GA014000; 1HGCT1B89GA059261 | 1HGCT1B89GA044601 | 1HGCT1B89GA067716; 1HGCT1B89GA009640; 1HGCT1B89GA085312 | 1HGCT1B89GA048714; 1HGCT1B89GA012683; 1HGCT1B89GA031430; 1HGCT1B89GA037115 | 1HGCT1B89GA076335; 1HGCT1B89GA039432 | 1HGCT1B89GA061477 | 1HGCT1B89GA054058; 1HGCT1B89GA080627; 1HGCT1B89GA075377

1HGCT1B89GA092471 | 1HGCT1B89GA091840 | 1HGCT1B89GA081437 | 1HGCT1B89GA040225 | 1HGCT1B89GA058336; 1HGCT1B89GA015583; 1HGCT1B89GA057736 | 1HGCT1B89GA032674; 1HGCT1B89GA079168

1HGCT1B89GA057820 | 1HGCT1B89GA025000; 1HGCT1B89GA053234 | 1HGCT1B89GA085889 | 1HGCT1B89GA076724

1HGCT1B89GA015549; 1HGCT1B89GA021237; 1HGCT1B89GA055050; 1HGCT1B89GA054609 | 1HGCT1B89GA021691 | 1HGCT1B89GA055596 | 1HGCT1B89GA079722 | 1HGCT1B89GA025935 | 1HGCT1B89GA083768; 1HGCT1B89GA081681 | 1HGCT1B89GA018886 | 1HGCT1B89GA060703 | 1HGCT1B89GA095449; 1HGCT1B89GA001778 | 1HGCT1B89GA018368 |

1HGCT1B89GA059146

| 1HGCT1B89GA000873 | 1HGCT1B89GA044923 | 1HGCT1B89GA052763 | 1HGCT1B89GA028656; 1HGCT1B89GA098304; 1HGCT1B89GA076450 | 1HGCT1B89GA029564; 1HGCT1B89GA046283 | 1HGCT1B89GA026289 | 1HGCT1B89GA014322 | 1HGCT1B89GA062936 | 1HGCT1B89GA027717 | 1HGCT1B89GA013929 | 1HGCT1B89GA077534 | 1HGCT1B89GA051452 | 1HGCT1B89GA091935; 1HGCT1B89GA066453 | 1HGCT1B89GA078716; 1HGCT1B89GA093913 | 1HGCT1B89GA079025; 1HGCT1B89GA052634; 1HGCT1B89GA038622 | 1HGCT1B89GA018631 | 1HGCT1B89GA025403; 1HGCT1B89GA081261; 1HGCT1B89GA061561 | 1HGCT1B89GA060989 | 1HGCT1B89GA054836 | 1HGCT1B89GA000923; 1HGCT1B89GA023098 | 1HGCT1B89GA070051 | 1HGCT1B89GA071099; 1HGCT1B89GA032822

1HGCT1B89GA015843 | 1HGCT1B89GA021562 | 1HGCT1B89GA044064 | 1HGCT1B89GA059583 | 1HGCT1B89GA019150

1HGCT1B89GA026695 | 1HGCT1B89GA036532; 1HGCT1B89GA039284 | 1HGCT1B89GA095399 | 1HGCT1B89GA042122

1HGCT1B89GA025384; 1HGCT1B89GA034733; 1HGCT1B89GA037731

1HGCT1B89GA041424 | 1HGCT1B89GA027149; 1HGCT1B89GA064718 | 1HGCT1B89GA036319 | 1HGCT1B89GA088906 | 1HGCT1B89GA083477 | 1HGCT1B89GA052939 | 1HGCT1B89GA045523 | 1HGCT1B89GA054495 | 1HGCT1B89GA030696 | 1HGCT1B89GA029063 | 1HGCT1B89GA020170 | 1HGCT1B89GA076190; 1HGCT1B89GA026924; 1HGCT1B89GA032755; 1HGCT1B89GA014997 | 1HGCT1B89GA055162; 1HGCT1B89GA012442; 1HGCT1B89GA020816

1HGCT1B89GA047868

1HGCT1B89GA039205 | 1HGCT1B89GA003837

1HGCT1B89GA062631 | 1HGCT1B89GA046123; 1HGCT1B89GA047384; 1HGCT1B89GA074942 | 1HGCT1B89GA039074 | 1HGCT1B89GA034991 | 1HGCT1B89GA006429 | 1HGCT1B89GA053248 | 1HGCT1B89GA023554

1HGCT1B89GA029595 | 1HGCT1B89GA009654 | 1HGCT1B89GA014840 | 1HGCT1B89GA011369; 1HGCT1B89GA025479 | 1HGCT1B89GA086038; 1HGCT1B89GA071278; 1HGCT1B89GA043108 | 1HGCT1B89GA067764 | 1HGCT1B89GA085181 |

1HGCT1B89GA009623

| 1HGCT1B89GA004423 | 1HGCT1B89GA053945 | 1HGCT1B89GA080899 | 1HGCT1B89GA002462 | 1HGCT1B89GA086735

1HGCT1B89GA037924 | 1HGCT1B89GA071359 | 1HGCT1B89GA036000

1HGCT1B89GA065190 | 1HGCT1B89GA037289; 1HGCT1B89GA080742; 1HGCT1B89GA037258; 1HGCT1B89GA058157 | 1HGCT1B89GA026857; 1HGCT1B89GA005958 | 1HGCT1B89GA095452

1HGCT1B89GA018015

1HGCT1B89GA076237 | 1HGCT1B89GA025790 | 1HGCT1B89GA034022 | 1HGCT1B89GA034120 | 1HGCT1B89GA099520; 1HGCT1B89GA030925 | 1HGCT1B89GA076545; 1HGCT1B89GA053332 | 1HGCT1B89GA015857 | 1HGCT1B89GA010075 | 1HGCT1B89GA071796 | 1HGCT1B89GA084757; 1HGCT1B89GA078747 | 1HGCT1B89GA047109 | 1HGCT1B89GA074181; 1HGCT1B89GA058594 | 1HGCT1B89GA001960 | 1HGCT1B89GA007824

1HGCT1B89GA001389; 1HGCT1B89GA095886; 1HGCT1B89GA077422 | 1HGCT1B89GA047854 | 1HGCT1B89GA011890 | 1HGCT1B89GA042525 | 1HGCT1B89GA023506 | 1HGCT1B89GA072396 | 1HGCT1B89GA004521; 1HGCT1B89GA023084; 1HGCT1B89GA043318; 1HGCT1B89GA069238 | 1HGCT1B89GA056103 | 1HGCT1B89GA051774 | 1HGCT1B89GA014319 | 1HGCT1B89GA003319; 1HGCT1B89GA040824; 1HGCT1B89GA036286 | 1HGCT1B89GA094625 | 1HGCT1B89GA008598 | 1HGCT1B89GA022453 | 1HGCT1B89GA039866; 1HGCT1B89GA053654 | 1HGCT1B89GA005071; 1HGCT1B89GA072981

1HGCT1B89GA095578 | 1HGCT1B89GA031573 | 1HGCT1B89GA064041; 1HGCT1B89GA030889 | 1HGCT1B89GA057171 | 1HGCT1B89GA026812; 1HGCT1B89GA077839 | 1HGCT1B89GA066081; 1HGCT1B89GA090574 | 1HGCT1B89GA029919

1HGCT1B89GA058739; 1HGCT1B89GA093426; 1HGCT1B89GA057137 | 1HGCT1B89GA037678 | 1HGCT1B89GA067148 | 1HGCT1B89GA001635 | 1HGCT1B89GA075203 | 1HGCT1B89GA085150; 1HGCT1B89GA064301 | 1HGCT1B89GA029693 | 1HGCT1B89GA010240 | 1HGCT1B89GA004602; 1HGCT1B89GA023442 | 1HGCT1B89GA024851; 1HGCT1B89GA005099; 1HGCT1B89GA044761 | 1HGCT1B89GA047837 | 1HGCT1B89GA070535; 1HGCT1B89GA073175; 1HGCT1B89GA088145 | 1HGCT1B89GA052357; 1HGCT1B89GA011114 | 1HGCT1B89GA011100; 1HGCT1B89GA008150 | 1HGCT1B89GA017687

1HGCT1B89GA077808; 1HGCT1B89GA009766 | 1HGCT1B89GA083155; 1HGCT1B89GA046218 | 1HGCT1B89GA016992 | 1HGCT1B89GA035333; 1HGCT1B89GA034845; 1HGCT1B89GA022484 | 1HGCT1B89GA049507; 1HGCT1B89GA069465 | 1HGCT1B89GA096892 | 1HGCT1B89GA033274

1HGCT1B89GA041326; 1HGCT1B89GA005538 | 1HGCT1B89GA024090 | 1HGCT1B89GA032495 | 1HGCT1B89GA082409; 1HGCT1B89GA037955; 1HGCT1B89GA088940 | 1HGCT1B89GA047563 | 1HGCT1B89GA071877; 1HGCT1B89GA024543; 1HGCT1B89GA044596 | 1HGCT1B89GA078263 | 1HGCT1B89GA019780

1HGCT1B89GA034487 | 1HGCT1B89GA042458 | 1HGCT1B89GA034571; 1HGCT1B89GA003899 | 1HGCT1B89GA058479; 1HGCT1B89GA082006; 1HGCT1B89GA022601; 1HGCT1B89GA012618; 1HGCT1B89GA038832 | 1HGCT1B89GA097881; 1HGCT1B89GA066663; 1HGCT1B89GA033047 | 1HGCT1B89GA083804 | 1HGCT1B89GA031640 | 1HGCT1B89GA046980; 1HGCT1B89GA050589; 1HGCT1B89GA035056 | 1HGCT1B89GA064637 | 1HGCT1B89GA090865 | 1HGCT1B89GA003515; 1HGCT1B89GA000968 | 1HGCT1B89GA010979 | 1HGCT1B89GA000548; 1HGCT1B89GA053668; 1HGCT1B89GA052472 | 1HGCT1B89GA080367 | 1HGCT1B89GA007984 | 1HGCT1B89GA035722; 1HGCT1B89GA084967 | 1HGCT1B89GA031055; 1HGCT1B89GA066212 | 1HGCT1B89GA056456 | 1HGCT1B89GA088954

1HGCT1B89GA073953; 1HGCT1B89GA028141 | 1HGCT1B89GA035462 | 1HGCT1B89GA053976; 1HGCT1B89GA032285

1HGCT1B89GA003823 | 1HGCT1B89GA022405 | 1HGCT1B89GA059812 | 1HGCT1B89GA081843

1HGCT1B89GA022646; 1HGCT1B89GA033386 | 1HGCT1B89GA026969 | 1HGCT1B89GA034425 | 1HGCT1B89GA029774; 1HGCT1B89GA047627

1HGCT1B89GA041181 | 1HGCT1B89GA059213; 1HGCT1B89GA028608 | 1HGCT1B89GA081048;

1HGCT1B89GA027040

; 1HGCT1B89GA028852; 1HGCT1B89GA081812 | 1HGCT1B89GA087545 | 1HGCT1B89GA011632; 1HGCT1B89GA080577 | 1HGCT1B89GA046655; 1HGCT1B89GA015356 | 1HGCT1B89GA063200 | 1HGCT1B89GA043772 | 1HGCT1B89GA078991 | 1HGCT1B89GA002980 | 1HGCT1B89GA051113

1HGCT1B89GA008696; 1HGCT1B89GA054710 | 1HGCT1B89GA099761; 1HGCT1B89GA085861; 1HGCT1B89GA059633; 1HGCT1B89GA026650 | 1HGCT1B89GA078652; 1HGCT1B89GA055937 | 1HGCT1B89GA060197; 1HGCT1B89GA047188 | 1HGCT1B89GA039138 | 1HGCT1B89GA048146 | 1HGCT1B89GA068395; 1HGCT1B89GA094334 | 1HGCT1B89GA019584; 1HGCT1B89GA025076; 1HGCT1B89GA026728 | 1HGCT1B89GA058708 | 1HGCT1B89GA014370 | 1HGCT1B89GA027068; 1HGCT1B89GA071474 | 1HGCT1B89GA092292 | 1HGCT1B89GA066355 | 1HGCT1B89GA028740 | 1HGCT1B89GA085357; 1HGCT1B89GA081566 | 1HGCT1B89GA059230 | 1HGCT1B89GA005412 | 1HGCT1B89GA007600; 1HGCT1B89GA056182; 1HGCT1B89GA046557; 1HGCT1B89GA098948; 1HGCT1B89GA004597 | 1HGCT1B89GA037227; 1HGCT1B89GA038975 | 1HGCT1B89GA089957 | 1HGCT1B89GA015681 | 1HGCT1B89GA091630; 1HGCT1B89GA032903 | 1HGCT1B89GA022680 | 1HGCT1B89GA044677; 1HGCT1B89GA068106; 1HGCT1B89GA033906; 1HGCT1B89GA004681; 1HGCT1B89GA051872; 1HGCT1B89GA056845 | 1HGCT1B89GA014465 | 1HGCT1B89GA017723; 1HGCT1B89GA006897 | 1HGCT1B89GA083740; 1HGCT1B89GA092020 | 1HGCT1B89GA027538 | 1HGCT1B89GA091157; 1HGCT1B89GA050818 | 1HGCT1B89GA063472

1HGCT1B89GA037700 | 1HGCT1B89GA069756 | 1HGCT1B89GA063763

1HGCT1B89GA072978; 1HGCT1B89GA049989 | 1HGCT1B89GA055565 | 1HGCT1B89GA047806 | 1HGCT1B89GA060796 | 1HGCT1B89GA024882 | 1HGCT1B89GA059678 | 1HGCT1B89GA060510; 1HGCT1B89GA006589 | 1HGCT1B89GA063570 | 1HGCT1B89GA021335 | 1HGCT1B89GA000209 | 1HGCT1B89GA004874; 1HGCT1B89GA006012; 1HGCT1B89GA084189 | 1HGCT1B89GA007645 | 1HGCT1B89GA007628 | 1HGCT1B89GA072057; 1HGCT1B89GA034800 | 1HGCT1B89GA016510 | 1HGCT1B89GA099906 | 1HGCT1B89GA062404; 1HGCT1B89GA097654 | 1HGCT1B89GA098724; 1HGCT1B89GA086427 | 1HGCT1B89GA016572; 1HGCT1B89GA073550; 1HGCT1B89GA058451; 1HGCT1B89GA090607 | 1HGCT1B89GA023229; 1HGCT1B89GA036840 | 1HGCT1B89GA013137

1HGCT1B89GA091692 | 1HGCT1B89GA046171

1HGCT1B89GA087335 | 1HGCT1B89GA032318; 1HGCT1B89GA059003 | 1HGCT1B89GA067666 |

1HGCT1B89GA0830571HGCT1B89GA075590 | 1HGCT1B89GA001506 | 1HGCT1B89GA028558 | 1HGCT1B89GA088243 | 1HGCT1B89GA097721

1HGCT1B89GA028317; 1HGCT1B89GA043061; 1HGCT1B89GA092339 | 1HGCT1B89GA079753 | 1HGCT1B89GA097251 | 1HGCT1B89GA005720; 1HGCT1B89GA051046 | 1HGCT1B89GA068963 | 1HGCT1B89GA056022

1HGCT1B89GA033260; 1HGCT1B89GA000615 | 1HGCT1B89GA095418 | 1HGCT1B89GA095516 | 1HGCT1B89GA010917 | 1HGCT1B89GA032125

1HGCT1B89GA046932

1HGCT1B89GA057297; 1HGCT1B89GA097640; 1HGCT1B89GA066615 | 1HGCT1B89GA080076; 1HGCT1B89GA023523; 1HGCT1B89GA054755 | 1HGCT1B89GA014675 | 1HGCT1B89GA095208 |

1HGCT1B89GA068901

| 1HGCT1B89GA087108 | 1HGCT1B89GA048275; 1HGCT1B89GA085892 | 1HGCT1B89GA073970; 1HGCT1B89GA078389 | 1HGCT1B89GA031024 | 1HGCT1B89GA046395; 1HGCT1B89GA049894

1HGCT1B89GA046672

1HGCT1B89GA045375 | 1HGCT1B89GA098786 | 1HGCT1B89GA040516 | 1HGCT1B89GA055081

1HGCT1B89GA089067

1HGCT1B89GA043643 | 1HGCT1B89GA053122

1HGCT1B89GA029533

| 1HGCT1B89GA022694 | 1HGCT1B89GA027801 | 1HGCT1B89GA016880 | 1HGCT1B89GA029547 | 1HGCT1B89GA038538 | 1HGCT1B89GA000856 | 1HGCT1B89GA032139; 1HGCT1B89GA075914 | 1HGCT1B89GA079672 | 1HGCT1B89GA087951; 1HGCT1B89GA097637 | 1HGCT1B89GA024087; 1HGCT1B89GA049345; 1HGCT1B89GA051502

1HGCT1B89GA090266 | 1HGCT1B89GA075847 | 1HGCT1B89GA007354; 1HGCT1B89GA036191 | 1HGCT1B89GA048051; 1HGCT1B89GA087674; 1HGCT1B89GA026034 | 1HGCT1B89GA030424 | 1HGCT1B89GA052827 | 1HGCT1B89GA009914 | 1HGCT1B89GA061396 | 1HGCT1B89GA020475 | 1HGCT1B89GA044100 | 1HGCT1B89GA044467; 1HGCT1B89GA070390 | 1HGCT1B89GA023666; 1HGCT1B89GA062287 | 1HGCT1B89GA064329 | 1HGCT1B89GA000078;

1HGCT1B89GA077064

|

1HGCT1B89GA042671

| 1HGCT1B89GA017270; 1HGCT1B89GA064606; 1HGCT1B89GA050527 | 1HGCT1B89GA081454 | 1HGCT1B89GA078067 | 1HGCT1B89GA089344 | 1HGCT1B89GA080174; 1HGCT1B89GA034716; 1HGCT1B89GA097573 | 1HGCT1B89GA065545 | 1HGCT1B89GA075556; 1HGCT1B89GA013820; 1HGCT1B89GA039592 | 1HGCT1B89GA071040; 1HGCT1B89GA010304 | 1HGCT1B89GA020802; 1HGCT1B89GA053346 | 1HGCT1B89GA090039; 1HGCT1B89GA062371

1HGCT1B89GA094866; 1HGCT1B89GA030763; 1HGCT1B89GA081339 | 1HGCT1B89GA028057 | 1HGCT1B89GA036479 | 1HGCT1B89GA048308 | 1HGCT1B89GA080773; 1HGCT1B89GA049376 | 1HGCT1B89GA040757

1HGCT1B89GA050172 | 1HGCT1B89GA054917 | 1HGCT1B89GA075380 | 1HGCT1B89GA085505; 1HGCT1B89GA096715 | 1HGCT1B89GA049670 | 1HGCT1B89GA006074 | 1HGCT1B89GA032528 | 1HGCT1B89GA054707 | 1HGCT1B89GA085553; 1HGCT1B89GA056618 | 1HGCT1B89GA061107; 1HGCT1B89GA062743; 1HGCT1B89GA073659 | 1HGCT1B89GA033159 | 1HGCT1B89GA081440 | 1HGCT1B89GA004356; 1HGCT1B89GA027586 | 1HGCT1B89GA080353 | 1HGCT1B89GA035882; 1HGCT1B89GA028463; 1HGCT1B89GA026440; 1HGCT1B89GA066470 | 1HGCT1B89GA027278; 1HGCT1B89GA005314 | 1HGCT1B89GA025692 | 1HGCT1B89GA062807; 1HGCT1B89GA080644 | 1HGCT1B89GA025742; 1HGCT1B89GA096343 | 1HGCT1B89GA070504; 1HGCT1B89GA009041 | 1HGCT1B89GA095192 | 1HGCT1B89GA072205

1HGCT1B89GA052715; 1HGCT1B89GA065822; 1HGCT1B89GA039463 | 1HGCT1B89GA036725 | 1HGCT1B89GA027619; 1HGCT1B89GA049703; 1HGCT1B89GA032996 | 1HGCT1B89GA087433 | 1HGCT1B89GA010898; 1HGCT1B89GA040239 | 1HGCT1B89GA003353 | 1HGCT1B89GA084905 | 1HGCT1B89GA017558; 1HGCT1B89GA093992; 1HGCT1B89GA051631 | 1HGCT1B89GA069921 | 1HGCT1B89GA065870 | 1HGCT1B89GA069580

1HGCT1B89GA066744 | 1HGCT1B89GA063052 | 1HGCT1B89GA065559 | 1HGCT1B89GA056604 | 1HGCT1B89GA011260 | 1HGCT1B89GA052195 | 1HGCT1B89GA065898 | 1HGCT1B89GA019763 | 1HGCT1B89GA082314 | 1HGCT1B89GA037969 | 1HGCT1B89GA068977 | 1HGCT1B89GA057400; 1HGCT1B89GA022422 | 1HGCT1B89GA014949 |

1HGCT1B89GA070955

; 1HGCT1B89GA092602 | 1HGCT1B89GA098559 | 1HGCT1B89GA009279; 1HGCT1B89GA011033; 1HGCT1B89GA033565 | 1HGCT1B89GA055470; 1HGCT1B89GA042069

1HGCT1B89GA013672 | 1HGCT1B89GA001859; 1HGCT1B89GA003241 | 1HGCT1B89GA071006; 1HGCT1B89GA057655; 1HGCT1B89GA028138

1HGCT1B89GA061379

; 1HGCT1B89GA087481 | 1HGCT1B89GA091451 | 1HGCT1B89GA039334 | 1HGCT1B89GA064458 | 1HGCT1B89GA077968 | 1HGCT1B89GA020363 | 1HGCT1B89GA005846; 1HGCT1B89GA098349; 1HGCT1B89GA029628

1HGCT1B89GA023635 | 1HGCT1B89GA053296 | 1HGCT1B89GA084824 | 1HGCT1B89GA039141; 1HGCT1B89GA043271 | 1HGCT1B89GA060491; 1HGCT1B89GA087402; 1HGCT1B89GA052374 | 1HGCT1B89GA041147; 1HGCT1B89GA091627 | 1HGCT1B89GA037888 | 1HGCT1B89GA015244; 1HGCT1B89GA074374 | 1HGCT1B89GA060264 | 1HGCT1B89GA023490

1HGCT1B89GA033193 | 1HGCT1B89GA078909; 1HGCT1B89GA004762 | 1HGCT1B89GA050849; 1HGCT1B89GA013798

1HGCT1B89GA090171; 1HGCT1B89GA020038; 1HGCT1B89GA002820 | 1HGCT1B89GA015633 | 1HGCT1B89GA000663 | 1HGCT1B89GA004499; 1HGCT1B89GA095709 | 1HGCT1B89GA006835 | 1HGCT1B89GA062970 | 1HGCT1B89GA067683; 1HGCT1B89GA056795 | 1HGCT1B89GA028821 | 1HGCT1B89GA096293 | 1HGCT1B89GA006138 | 1HGCT1B89GA030598 | 1HGCT1B89GA004101

1HGCT1B89GA066565; 1HGCT1B89GA076738 | 1HGCT1B89GA023182 | 1HGCT1B89GA024655; 1HGCT1B89GA038751; 1HGCT1B89GA039317 | 1HGCT1B89GA020864 | 1HGCT1B89GA031802; 1HGCT1B89GA009797 | 1HGCT1B89GA046199 | 1HGCT1B89GA031556; 1HGCT1B89GA076030; 1HGCT1B89GA057915 | 1HGCT1B89GA014448 | 1HGCT1B89GA026308 | 1HGCT1B89GA003787; 1HGCT1B89GA097363 | 1HGCT1B89GA026549 | 1HGCT1B89GA012764; 1HGCT1B89GA033131 | 1HGCT1B89GA086623 | 1HGCT1B89GA047692; 1HGCT1B89GA052469 | 1HGCT1B89GA046011 | 1HGCT1B89GA056876 | 1HGCT1B89GA094141; 1HGCT1B89GA036224 | 1HGCT1B89GA035557; 1HGCT1B89GA054996 | 1HGCT1B89GA039835 | 1HGCT1B89GA011016 | 1HGCT1B89GA016362 | 1HGCT1B89GA092941 |

1HGCT1B89GA0712811HGCT1B89GA006690 | 1HGCT1B89GA025627; 1HGCT1B89GA091076 | 1HGCT1B89GA090400 | 1HGCT1B89GA031458 | 1HGCT1B89GA008374 | 1HGCT1B89GA002476 | 1HGCT1B89GA056246; 1HGCT1B89GA011159 | 1HGCT1B89GA065416 | 1HGCT1B89GA015602 | 1HGCT1B89GA061074 | 1HGCT1B89GA011825 | 1HGCT1B89GA005457; 1HGCT1B89GA018404; 1HGCT1B89GA088744 | 1HGCT1B89GA020945; 1HGCT1B89GA011551 | 1HGCT1B89GA010514 | 1HGCT1B89GA082281 | 1HGCT1B89GA093619 | 1HGCT1B89GA042959 | 1HGCT1B89GA089814 | 1HGCT1B89GA040371 | 1HGCT1B89GA008603; 1HGCT1B89GA051158 | 1HGCT1B89GA037860; 1HGCT1B89GA016104 | 1HGCT1B89GA044324; 1HGCT1B89GA083124; 1HGCT1B89GA089456; 1HGCT1B89GA032898 | 1HGCT1B89GA061320 | 1HGCT1B89GA069692 | 1HGCT1B89GA049071 | 1HGCT1B89GA027541; 1HGCT1B89GA065528 | 1HGCT1B89GA055145 | 1HGCT1B89GA080434 | 1HGCT1B89GA044727; 1HGCT1B89GA087058; 1HGCT1B89GA010335 | 1HGCT1B89GA081809 | 1HGCT1B89GA071829 | 1HGCT1B89GA038555 | 1HGCT1B89GA006981

1HGCT1B89GA042315; 1HGCT1B89GA049295; 1HGCT1B89GA050155 | 1HGCT1B89GA063195 | 1HGCT1B89GA001909 | 1HGCT1B89GA088789; 1HGCT1B89GA085746; 1HGCT1B89GA021111 | 1HGCT1B89GA077338 | 1HGCT1B89GA083981 | 1HGCT1B89GA097590; 1HGCT1B89GA064556 |

1HGCT1B89GA061852

| 1HGCT1B89GA061527; 1HGCT1B89GA097928

1HGCT1B89GA057106 | 1HGCT1B89GA058398 | 1HGCT1B89GA062869 | 1HGCT1B89GA027815 | 1HGCT1B89GA012487 | 1HGCT1B89GA038488 | 1HGCT1B89GA020637; 1HGCT1B89GA082135; 1HGCT1B89GA022209

1HGCT1B89GA062502; 1HGCT1B89GA049409 | 1HGCT1B89GA089361 | 1HGCT1B89GA081390

1HGCT1B89GA007337 | 1HGCT1B89GA044632 | 1HGCT1B89GA044758; 1HGCT1B89GA077727 | 1HGCT1B89GA072477; 1HGCT1B89GA011954 | 1HGCT1B89GA076531

1HGCT1B89GA066128; 1HGCT1B89GA024042 | 1HGCT1B89GA034067 | 1HGCT1B89GA003711 | 1HGCT1B89GA050236 | 1HGCT1B89GA030732 | 1HGCT1B89GA097833 | 1HGCT1B89GA029435 | 1HGCT1B89GA002333 | 1HGCT1B89GA099422 | 1HGCT1B89GA075363 | 1HGCT1B89GA092549 | 1HGCT1B89GA021979 | 1HGCT1B89GA068932 | 1HGCT1B89GA080594 | 1HGCT1B89GA070423

1HGCT1B89GA036661 | 1HGCT1B89GA098478 | 1HGCT1B89GA003482 | 1HGCT1B89GA009105 | 1HGCT1B89GA086878 | 1HGCT1B89GA083639 | 1HGCT1B89GA070843 | 1HGCT1B89GA029077; 1HGCT1B89GA003501 | 1HGCT1B89GA078120 | 1HGCT1B89GA064170 | 1HGCT1B89GA052598 | 1HGCT1B89GA027328 | 1HGCT1B89GA090073 | 1HGCT1B89GA011307

1HGCT1B89GA073841; 1HGCT1B89GA054853 | 1HGCT1B89GA093670; 1HGCT1B89GA042220; 1HGCT1B89GA094821 | 1HGCT1B89GA002557 | 1HGCT1B89GA082572; 1HGCT1B89GA068994; 1HGCT1B89GA021027

1HGCT1B89GA076397; 1HGCT1B89GA098075 | 1HGCT1B89GA040385; 1HGCT1B89GA007273 | 1HGCT1B89GA094740 | 1HGCT1B89GA008973 | 1HGCT1B89GA080465 | 1HGCT1B89GA065867 | 1HGCT1B89GA030228 | 1HGCT1B89GA033808 | 1HGCT1B89GA063391; 1HGCT1B89GA052245; 1HGCT1B89GA089571 | 1HGCT1B89GA056523; 1HGCT1B89GA049927 | 1HGCT1B89GA025949 | 1HGCT1B89GA013834; 1HGCT1B89GA079574 | 1HGCT1B89GA008701; 1HGCT1B89GA011582 | 1HGCT1B89GA022338 | 1HGCT1B89GA021741 | 1HGCT1B89GA015874

1HGCT1B89GA013011 | 1HGCT1B89GA009511; 1HGCT1B89GA088484; 1HGCT1B89GA007810; 1HGCT1B89GA080630

1HGCT1B89GA096150; 1HGCT1B89GA026437 | 1HGCT1B89GA083365 | 1HGCT1B89GA087805; 1HGCT1B89GA085875; 1HGCT1B89GA012408 | 1HGCT1B89GA048311; 1HGCT1B89GA021108; 1HGCT1B89GA062497 | 1HGCT1B89GA089716 | 1HGCT1B89GA025112 | 1HGCT1B89GA076044 | 1HGCT1B89GA093569

1HGCT1B89GA057512 | 1HGCT1B89GA096116; 1HGCT1B89GA082071

1HGCT1B89GA081079; 1HGCT1B89GA080482 | 1HGCT1B89GA019648 | 1HGCT1B89GA055761 | 1HGCT1B89GA099310; 1HGCT1B89GA009461; 1HGCT1B89GA018340 | 1HGCT1B89GA098030 | 1HGCT1B89GA075766 | 1HGCT1B89GA049121 | 1HGCT1B89GA034568 | 1HGCT1B89GA005894; 1HGCT1B89GA066937; 1HGCT1B89GA099629

1HGCT1B89GA054819; 1HGCT1B89GA069725 | 1HGCT1B89GA062094; 1HGCT1B89GA033517 | 1HGCT1B89GA062130 | 1HGCT1B89GA036708 | 1HGCT1B89GA004549; 1HGCT1B89GA048437 | 1HGCT1B89GA095757 | 1HGCT1B89GA027846 | 1HGCT1B89GA096648 | 1HGCT1B89GA077436 | 1HGCT1B89GA088808 | 1HGCT1B89GA017494; 1HGCT1B89GA008276 |

1HGCT1B89GA098481

; 1HGCT1B89GA016202; 1HGCT1B89GA098402; 1HGCT1B89GA060748 | 1HGCT1B89GA010349 | 1HGCT1B89GA006706; 1HGCT1B89GA088307 | 1HGCT1B89GA049832 | 1HGCT1B89GA005393 | 1HGCT1B89GA082815; 1HGCT1B89GA006611 | 1HGCT1B89GA001800 | 1HGCT1B89GA080806

1HGCT1B89GA064654; 1HGCT1B89GA072950; 1HGCT1B89GA099730 | 1HGCT1B89GA028401 | 1HGCT1B89GA045148 | 1HGCT1B89GA066758 | 1HGCT1B89GA024512; 1HGCT1B89GA066887; 1HGCT1B89GA034005

1HGCT1B89GA093037 | 1HGCT1B89GA058160 | 1HGCT1B89GA055601; 1HGCT1B89GA070132 | 1HGCT1B89GA015325 | 1HGCT1B89GA058045; 1HGCT1B89GA048129 | 1HGCT1B89GA034523 | 1HGCT1B89GA041228 | 1HGCT1B89GA052083

1HGCT1B89GA077453

1HGCT1B89GA098450; 1HGCT1B89GA074276

1HGCT1B89GA085276 | 1HGCT1B89GA063388 | 1HGCT1B89GA053833; 1HGCT1B89GA070034 | 1HGCT1B89GA003630; 1HGCT1B89GA028088; 1HGCT1B89GA004650; 1HGCT1B89GA069840 | 1HGCT1B89GA044565 | 1HGCT1B89GA063715; 1HGCT1B89GA052259 | 1HGCT1B89GA036059; 1HGCT1B89GA035123; 1HGCT1B89GA016801 | 1HGCT1B89GA048115; 1HGCT1B89GA014899

1HGCT1B89GA084015 | 1HGCT1B89GA063990 | 1HGCT1B89GA056652 | 1HGCT1B89GA012957; 1HGCT1B89GA085830 | 1HGCT1B89GA036434; 1HGCT1B89GA014207

1HGCT1B89GA062421 | 1HGCT1B89GA002994 | 1HGCT1B89GA059521 | 1HGCT1B89GA000582 | 1HGCT1B89GA027393 | 1HGCT1B89GA015969 | 1HGCT1B89GA010965; 1HGCT1B89GA002199; 1HGCT1B89GA043464; 1HGCT1B89GA081096 | 1HGCT1B89GA043870 | 1HGCT1B89GA087237 | 1HGCT1B89GA031329 | 1HGCT1B89GA028687 | 1HGCT1B89GA019942 | 1HGCT1B89GA022081 | 1HGCT1B89GA072799 | 1HGCT1B89GA020704; 1HGCT1B89GA093829; 1HGCT1B89GA029385; 1HGCT1B89GA071393 | 1HGCT1B89GA096665

1HGCT1B89GA090994; 1HGCT1B89GA035106; 1HGCT1B89GA041391 | 1HGCT1B89GA054321; 1HGCT1B89GA044369; 1HGCT1B89GA071166 | 1HGCT1B89GA098156 | 1HGCT1B89GA069157; 1HGCT1B89GA084063; 1HGCT1B89GA092406; 1HGCT1B89GA098125

1HGCT1B89GA070065 | 1HGCT1B89GA044372 | 1HGCT1B89GA039561 | 1HGCT1B89GA026261 | 1HGCT1B89GA040158 | 1HGCT1B89GA078988

1HGCT1B89GA087836

1HGCT1B89GA091367 | 1HGCT1B89GA050110 | 1HGCT1B89GA095113; 1HGCT1B89GA060216

1HGCT1B89GA089845 | 1HGCT1B89GA093099 | 1HGCT1B89GA011386 | 1HGCT1B89GA013462 | 1HGCT1B89GA074097 | 1HGCT1B89GA041620; 1HGCT1B89GA020220 | 1HGCT1B89GA070633; 1HGCT1B89GA012568; 1HGCT1B89GA017091; 1HGCT1B89GA027183 | 1HGCT1B89GA076979

1HGCT1B89GA084290 | 1HGCT1B89GA013073 | 1HGCT1B89GA061575 | 1HGCT1B89GA099131 | 1HGCT1B89GA081891 | 1HGCT1B89GA046722 | 1HGCT1B89GA085973 | 1HGCT1B89GA051256

1HGCT1B89GA089988; 1HGCT1B89GA087268 | 1HGCT1B89GA034649 | 1HGCT1B89GA064752; 1HGCT1B89GA038894; 1HGCT1B89GA031119 | 1HGCT1B89GA045585 | 1HGCT1B89GA055453; 1HGCT1B89GA042685 | 1HGCT1B89GA090624 | 1HGCT1B89GA037714; 1HGCT1B89GA036904 | 1HGCT1B89GA070440 | 1HGCT1B89GA098531 | 1HGCT1B89GA047269 | 1HGCT1B89GA062290 | 1HGCT1B89GA002266 | 1HGCT1B89GA056490 | 1HGCT1B89GA037972 | 1HGCT1B89GA029175; 1HGCT1B89GA085407; 1HGCT1B89GA077551 | 1HGCT1B89GA046137 | 1HGCT1B89GA061883 | 1HGCT1B89GA052021

1HGCT1B89GA011548 | 1HGCT1B89GA076612; 1HGCT1B89GA069093; 1HGCT1B89GA005622; 1HGCT1B89GA097458

1HGCT1B89GA058076 | 1HGCT1B89GA074858 | 1HGCT1B89GA082863 | 1HGCT1B89GA061897 | 1HGCT1B89GA024462 | 1HGCT1B89GA082216 | 1HGCT1B89GA077162 | 1HGCT1B89GA055372

1HGCT1B89GA045702 | 1HGCT1B89GA059096 | 1HGCT1B89GA015406; 1HGCT1B89GA074830 | 1HGCT1B89GA038071

1HGCT1B89GA091059 | 1HGCT1B89GA036868; 1HGCT1B89GA014613; 1HGCT1B89GA017348; 1HGCT1B89GA060930 | 1HGCT1B89GA084841; 1HGCT1B89GA061639; 1HGCT1B89GA037647 | 1HGCT1B89GA056005 | 1HGCT1B89GA013669 | 1HGCT1B89GA068879; 1HGCT1B89GA069000 | 1HGCT1B89GA010982 | 1HGCT1B89GA005992

1HGCT1B89GA043917 | 1HGCT1B89GA047577 | 1HGCT1B89GA026809 | 1HGCT1B89GA047529 | 1HGCT1B89GA051855 | 1HGCT1B89GA060118; 1HGCT1B89GA080224; 1HGCT1B89GA022050 | 1HGCT1B89GA083947 | 1HGCT1B89GA032657 | 1HGCT1B89GA026048

1HGCT1B89GA086590; 1HGCT1B89GA038328 | 1HGCT1B89GA046591; 1HGCT1B89GA025563 | 1HGCT1B89GA000534 | 1HGCT1B89GA023070 | 1HGCT1B89GA070244 | 1HGCT1B89GA046462; 1HGCT1B89GA030102

1HGCT1B89GA089697 | 1HGCT1B89GA068252 | 1HGCT1B89GA013543; 1HGCT1B89GA010626; 1HGCT1B89GA054271 | 1HGCT1B89GA078196 | 1HGCT1B89GA052875 | 1HGCT1B89GA076433; 1HGCT1B89GA085228 | 1HGCT1B89GA051886 | 1HGCT1B89GA069837; 1HGCT1B89GA049250; 1HGCT1B89GA027300 | 1HGCT1B89GA078148

1HGCT1B89GA079512; 1HGCT1B89GA020573 | 1HGCT1B89GA022663; 1HGCT1B89GA031248 | 1HGCT1B89GA026146 |

1HGCT1B89GA054285

| 1HGCT1B89GA075797 | 1HGCT1B89GA010545 | 1HGCT1B89GA023232; 1HGCT1B89GA006883 | 1HGCT1B89GA040046 | 1HGCT1B89GA064573 | 1HGCT1B89GA005121 | 1HGCT1B89GA063441; 1HGCT1B89GA085519 | 1HGCT1B89GA025658 | 1HGCT1B89GA027104; 1HGCT1B89GA075170 | 1HGCT1B89GA050141

1HGCT1B89GA008083 | 1HGCT1B89GA048034 | 1HGCT1B89GA041780 | 1HGCT1B89GA008410 | 1HGCT1B89GA034585 | 1HGCT1B89GA069742; 1HGCT1B89GA060538; 1HGCT1B89GA035249 | 1HGCT1B89GA094883; 1HGCT1B89GA090428 | 1HGCT1B89GA092308 | 1HGCT1B89GA014353; 1HGCT1B89GA069689 | 1HGCT1B89GA056425 | 1HGCT1B89GA007077; 1HGCT1B89GA059258 | 1HGCT1B89GA040001; 1HGCT1B89GA018046; 1HGCT1B89GA088887 | 1HGCT1B89GA061544

1HGCT1B89GA079493; 1HGCT1B89GA072897 | 1HGCT1B89GA076058 | 1HGCT1B89GA041682 | 1HGCT1B89GA040872 | 1HGCT1B89GA020556 | 1HGCT1B89GA070938; 1HGCT1B89GA071085 | 1HGCT1B89GA043268

1HGCT1B89GA087514 | 1HGCT1B89GA057543; 1HGCT1B89GA046610; 1HGCT1B89GA096696; 1HGCT1B89GA013364 | 1HGCT1B89GA081132 | 1HGCT1B89GA052603; 1HGCT1B89GA004745 | 1HGCT1B89GA093684 | 1HGCT1B89GA056392

1HGCT1B89GA009802; 1HGCT1B89GA047689; 1HGCT1B89GA071605 | 1HGCT1B89GA029743 | 1HGCT1B89GA005734 | 1HGCT1B89GA082460; 1HGCT1B89GA041133; 1HGCT1B89GA044582 | 1HGCT1B89GA063746; 1HGCT1B89GA056585

1HGCT1B89GA060846 | 1HGCT1B89GA078604 | 1HGCT1B89GA098352; 1HGCT1B89GA017110 | 1HGCT1B89GA039785 | 1HGCT1B89GA046056 | 1HGCT1B89GA012988 | 1HGCT1B89GA031542 | 1HGCT1B89GA029922; 1HGCT1B89GA093961 | 1HGCT1B89GA025787 | 1HGCT1B89GA024168; 1HGCT1B89GA044162 | 1HGCT1B89GA005006 | 1HGCT1B89GA038037 | 1HGCT1B89GA008715; 1HGCT1B89GA097587 | 1HGCT1B89GA009184; 1HGCT1B89GA074732 | 1HGCT1B89GA018919; 1HGCT1B89GA012098; 1HGCT1B89GA032917 | 1HGCT1B89GA074326; 1HGCT1B89GA038393 | 1HGCT1B89GA036563 | 1HGCT1B89GA019682 | 1HGCT1B89GA086816 | 1HGCT1B89GA076349 | 1HGCT1B89GA083334 | 1HGCT1B89GA059194; 1HGCT1B89GA076660 | 1HGCT1B89GA098206

1HGCT1B89GA031878; 1HGCT1B89GA079106 | 1HGCT1B89GA004180; 1HGCT1B89GA095998

1HGCT1B89GA063519; 1HGCT1B89GA032075 | 1HGCT1B89GA056800 | 1HGCT1B89GA070695 | 1HGCT1B89GA058790; 1HGCT1B89GA091224; 1HGCT1B89GA095581 | 1HGCT1B89GA010190; 1HGCT1B89GA069353 | 1HGCT1B89GA056599 | 1HGCT1B89GA048812 | 1HGCT1B89GA089425 | 1HGCT1B89GA077677; 1HGCT1B89GA052908 | 1HGCT1B89GA031394 | 1HGCT1B89GA022372; 1HGCT1B89GA010156 | 1HGCT1B89GA058224; 1HGCT1B89GA013302; 1HGCT1B89GA062158 | 1HGCT1B89GA091689; 1HGCT1B89GA028415 | 1HGCT1B89GA039981 | 1HGCT1B89GA093376 | 1HGCT1B89GA079851; 1HGCT1B89GA036403 | 1HGCT1B89GA065724; 1HGCT1B89GA055288; 1HGCT1B89GA063259 | 1HGCT1B89GA072138 | 1HGCT1B89GA021383; 1HGCT1B89GA023263; 1HGCT1B89GA072530; 1HGCT1B89GA001117 | 1HGCT1B89GA050558 | 1HGCT1B89GA073385

1HGCT1B89GA047899 | 1HGCT1B89GA017821 | 1HGCT1B89GA023019 | 1HGCT1B89GA014689 | 1HGCT1B89GA086945; 1HGCT1B89GA069174 | 1HGCT1B89GA027720; 1HGCT1B89GA039415 | 1HGCT1B89GA008875 | 1HGCT1B89GA003403 | 1HGCT1B89GA063116 | 1HGCT1B89GA029810; 1HGCT1B89GA010318; 1HGCT1B89GA088677 | 1HGCT1B89GA038720 | 1HGCT1B89GA025336 | 1HGCT1B89GA017673; 1HGCT1B89GA036207 | 1HGCT1B89GA070969 | 1HGCT1B89GA022856; 1HGCT1B89GA078019 | 1HGCT1B89GA002851 | 1HGCT1B89GA097413

1HGCT1B89GA036921; 1HGCT1B89GA077890 | 1HGCT1B89GA091773 | 1HGCT1B89GA090803 | 1HGCT1B89GA042847 | 1HGCT1B89GA006916 | 1HGCT1B89GA092860 | 1HGCT1B89GA040855 | 1HGCT1B89GA057784 | 1HGCT1B89GA002705

1HGCT1B89GA001148 | 1HGCT1B89GA097234; 1HGCT1B89GA092969 | 1HGCT1B89GA065805 | 1HGCT1B89GA080580; 1HGCT1B89GA068803 | 1HGCT1B89GA051788 | 1HGCT1B89GA071345 | 1HGCT1B89GA041973 | 1HGCT1B89GA019875; 1HGCT1B89GA087173 | 1HGCT1B89GA017236 | 1HGCT1B89GA078568 | 1HGCT1B89GA049779 | 1HGCT1B89GA043433 | 1HGCT1B89GA043089; 1HGCT1B89GA057994; 1HGCT1B89GA025515; 1HGCT1B89GA028530 | 1HGCT1B89GA037132 | 1HGCT1B89GA084631 | 1HGCT1B89GA046039 | 1HGCT1B89GA060961 | 1HGCT1B89GA095919;

1HGCT1B89GA020394

; 1HGCT1B89GA074259 | 1HGCT1B89GA000436 | 1HGCT1B89GA034361

1HGCT1B89GA040192 | 1HGCT1B89GA055923; 1HGCT1B89GA054478 | 1HGCT1B89GA043934; 1HGCT1B89GA069899 | 1HGCT1B89GA037146

1HGCT1B89GA094723 | 1HGCT1B89GA099114; 1HGCT1B89GA056389; 1HGCT1B89GA056750; 1HGCT1B89GA093202; 1HGCT1B89GA029290; 1HGCT1B89GA028513; 1HGCT1B89GA088193 | 1HGCT1B89GA022730; 1HGCT1B89GA062225 | 1HGCT1B89GA097301 | 1HGCT1B89GA050771 | 1HGCT1B89GA035171 | 1HGCT1B89GA069806 | 1HGCT1B89GA021531 | 1HGCT1B89GA091529; 1HGCT1B89GA069031 | 1HGCT1B89GA031167; 1HGCT1B89GA075816; 1HGCT1B89GA089621

1HGCT1B89GA029094 | 1HGCT1B89GA042301; 1HGCT1B89GA063407 | 1HGCT1B89GA058546 | 1HGCT1B89GA062273 | 1HGCT1B89GA003417; 1HGCT1B89GA007113 | 1HGCT1B89GA069482 | 1HGCT1B89GA066551 | 1HGCT1B89GA077405 | 1HGCT1B89GA093877 | 1HGCT1B89GA013414 | 1HGCT1B89GA032013 | 1HGCT1B89GA066209 | 1HGCT1B89GA068736 | 1HGCT1B89GA017916; 1HGCT1B89GA016796 | 1HGCT1B89GA043495 | 1HGCT1B89GA066291; 1HGCT1B89GA026454 | 1HGCT1B89GA065495 | 1HGCT1B89GA057302 | 1HGCT1B89GA002798; 1HGCT1B89GA042041; 1HGCT1B89GA033405

1HGCT1B89GA040130; 1HGCT1B89GA051936; 1HGCT1B89GA066436 | 1HGCT1B89GA099873 | 1HGCT1B89GA007371; 1HGCT1B89GA070812 | 1HGCT1B89GA016149; 1HGCT1B89GA001764 | 1HGCT1B89GA065593 | 1HGCT1B89GA061978 | 1HGCT1B89GA098500; 1HGCT1B89GA005202; 1HGCT1B89GA061866; 1HGCT1B89GA038149 | 1HGCT1B89GA098738; 1HGCT1B89GA039558 | 1HGCT1B89GA046378 | 1HGCT1B89GA007208; 1HGCT1B89GA066386 | 1HGCT1B89GA073449 | 1HGCT1B89GA000310 | 1HGCT1B89GA020380

1HGCT1B89GA033873 | 1HGCT1B89GA045361 | 1HGCT1B89GA083978

1HGCT1B89GA023960 | 1HGCT1B89GA045604; 1HGCT1B89GA007757; 1HGCT1B89GA066050; 1HGCT1B89GA081194

1HGCT1B89GA008441 | 1HGCT1B89GA083091 | 1HGCT1B89GA012912 | 1HGCT1B89GA055176; 1HGCT1B89GA028883 | 1HGCT1B89GA029340 | 1HGCT1B89GA035798 | 1HGCT1B89GA096441 | 1HGCT1B89GA070681 | 1HGCT1B89GA016085 | 1HGCT1B89GA020167; 1HGCT1B89GA004793 | 1HGCT1B89GA051368 | 1HGCT1B89GA025210; 1HGCT1B89GA019312; 1HGCT1B89GA091269; 1HGCT1B89GA072589; 1HGCT1B89GA008763 |

1HGCT1B89GA0874471HGCT1B89GA025160 | 1HGCT1B89GA066145 | 1HGCT1B89GA069126 | 1HGCT1B89GA072334 | 1HGCT1B89GA066811 | 1HGCT1B89GA062256

1HGCT1B89GA034232; 1HGCT1B89GA024946; 1HGCT1B89GA093779; 1HGCT1B89GA093247 | 1HGCT1B89GA086282 | 1HGCT1B89GA067134 | 1HGCT1B89GA037454 | 1HGCT1B89GA056327 | 1HGCT1B89GA031069 | 1HGCT1B89GA085410 | 1HGCT1B89GA031010 | 1HGCT1B89GA052701 | 1HGCT1B89GA013767; 1HGCT1B89GA006060 |

1HGCT1B89GA003336

| 1HGCT1B89GA067165 | 1HGCT1B89GA023747; 1HGCT1B89GA014188 | 1HGCT1B89GA047742 | 1HGCT1B89GA038099 | 1HGCT1B89GA047997; 1HGCT1B89GA067005 | 1HGCT1B89GA016846 | 1HGCT1B89GA052746 | 1HGCT1B89GA018970; 1HGCT1B89GA031234; 1HGCT1B89GA034960 | 1HGCT1B89GA076609; 1HGCT1B89GA022145; 1HGCT1B89GA027202 | 1HGCT1B89GA001876 | 1HGCT1B89GA078585 | 1HGCT1B89GA024669 | 1HGCT1B89GA021447;

1HGCT1B89GA043237

| 1HGCT1B89GA086637 | 1HGCT1B89GA085701

1HGCT1B89GA059311; 1HGCT1B89GA079865; 1HGCT1B89GA032092

1HGCT1B89GA051337 | 1HGCT1B89GA074469 | 1HGCT1B89GA064735; 1HGCT1B89GA030486; 1HGCT1B89GA011288; 1HGCT1B89GA018189 | 1HGCT1B89GA045876; 1HGCT1B89GA011758 | 1HGCT1B89GA003546; 1HGCT1B89GA030990 | 1HGCT1B89GA080207; 1HGCT1B89GA050673 | 1HGCT1B89GA082734; 1HGCT1B89GA078490 | 1HGCT1B89GA005104; 1HGCT1B89GA098187; 1HGCT1B89GA069143; 1HGCT1B89GA090753 | 1HGCT1B89GA057851 | 1HGCT1B89GA011680 | 1HGCT1B89GA002607; 1HGCT1B89GA092776; 1HGCT1B89GA098173 | 1HGCT1B89GA079302 | 1HGCT1B89GA025014 | 1HGCT1B89GA039964; 1HGCT1B89GA028432; 1HGCT1B89GA078182 | 1HGCT1B89GA071135 | 1HGCT1B89GA066310; 1HGCT1B89GA074309; 1HGCT1B89GA023022; 1HGCT1B89GA052312; 1HGCT1B89GA053170 | 1HGCT1B89GA009704 | 1HGCT1B89GA035073 | 1HGCT1B89GA048289; 1HGCT1B89GA084497; 1HGCT1B89GA099369 | 1HGCT1B89GA078408 | 1HGCT1B89GA087853 | 1HGCT1B89GA044940 | 1HGCT1B89GA025398 | 1HGCT1B89GA084175; 1HGCT1B89GA077730 | 1HGCT1B89GA028172 | 1HGCT1B89GA012862 | 1HGCT1B89GA081793 | 1HGCT1B89GA034148 | 1HGCT1B89GA070325 | 1HGCT1B89GA097282 | 1HGCT1B89GA089618 | 1HGCT1B89GA076688 | 1HGCT1B89GA081714; 1HGCT1B89GA050690 | 1HGCT1B89GA072916; 1HGCT1B89GA058191 | 1HGCT1B89GA085245; 1HGCT1B89GA095841

1HGCT1B89GA088114; 1HGCT1B89GA056943 | 1HGCT1B89GA082846 | 1HGCT1B89GA062080; 1HGCT1B89GA002767 | 1HGCT1B89GA053203 | 1HGCT1B89GA017477; 1HGCT1B89GA012473; 1HGCT1B89GA034439 | 1HGCT1B89GA039513; 1HGCT1B89GA016040 | 1HGCT1B89GA085696 | 1HGCT1B89GA055324 | 1HGCT1B89GA070258

1HGCT1B89GA048373 | 1HGCT1B89GA025529; 1HGCT1B89GA036093; 1HGCT1B89GA053282; 1HGCT1B89GA088646 | 1HGCT1B89GA031153 | 1HGCT1B89GA007144 | 1HGCT1B89GA090011 | 1HGCT1B89GA067537; 1HGCT1B89GA053749 | 1HGCT1B89GA057560; 1HGCT1B89GA063861 | 1HGCT1B89GA014451; 1HGCT1B89GA064931; 1HGCT1B89GA082720; 1HGCT1B89GA017897 | 1HGCT1B89GA087366 | 1HGCT1B89GA091319

1HGCT1B89GA095239 | 1HGCT1B89GA077467 | 1HGCT1B89GA026082 | 1HGCT1B89GA071832 | 1HGCT1B89GA007791; 1HGCT1B89GA080790 | 1HGCT1B89GA084435; 1HGCT1B89GA094754; 1HGCT1B89GA015034 | 1HGCT1B89GA095533 | 1HGCT1B89GA009735 | 1HGCT1B89GA084208; 1HGCT1B89GA001165; 1HGCT1B89GA088761 | 1HGCT1B89GA020282 | 1HGCT1B89GA067621; 1HGCT1B89GA051385 | 1HGCT1B89GA050463 | 1HGCT1B89GA069160 | 1HGCT1B89GA076884; 1HGCT1B89GA057073; 1HGCT1B89GA057753 | 1HGCT1B89GA050513 | 1HGCT1B89GA026311 | 1HGCT1B89GA033727 | 1HGCT1B89GA083897 | 1HGCT1B89GA020041; 1HGCT1B89GA098190 | 1HGCT1B89GA070910 | 1HGCT1B89GA069739 | 1HGCT1B89GA032867 | 1HGCT1B89GA050060 | 1HGCT1B89GA089196 | 1HGCT1B89GA023036 | 1HGCT1B89GA024154; 1HGCT1B89GA059597; 1HGCT1B89GA088212 | 1HGCT1B89GA017429 | 1HGCT1B89GA052455 | 1HGCT1B89GA063357 | 1HGCT1B89GA041732 | 1HGCT1B89GA007189 | 1HGCT1B89GA037082 | 1HGCT1B89GA024624 | 1HGCT1B89GA062614 | 1HGCT1B89GA064105 | 1HGCT1B89GA010884 | 1HGCT1B89GA000372; 1HGCT1B89GA077775; 1HGCT1B89GA007323 | 1HGCT1B89GA084354 | 1HGCT1B89GA022775 | 1HGCT1B89GA002719 | 1HGCT1B89GA083205 | 1HGCT1B89GA038703; 1HGCT1B89GA071653; 1HGCT1B89GA055100; 1HGCT1B89GA078537 | 1HGCT1B89GA044288; 1HGCT1B89GA004826 | 1HGCT1B89GA015826

1HGCT1B89GA038118 | 1HGCT1B89GA072463 | 1HGCT1B89GA033730 | 1HGCT1B89GA004437; 1HGCT1B89GA006799 | 1HGCT1B89GA048101; 1HGCT1B89GA051323 | 1HGCT1B89GA079929 | 1HGCT1B89GA091823; 1HGCT1B89GA070129; 1HGCT1B89GA032691 | 1HGCT1B89GA033534; 1HGCT1B89GA057252 | 1HGCT1B89GA084774 | 1HGCT1B89GA070809; 1HGCT1B89GA014563 | 1HGCT1B89GA003594 | 1HGCT1B89GA019570 | 1HGCT1B89GA055503 | 1HGCT1B89GA036143 | 1HGCT1B89GA093538 | 1HGCT1B89GA064069 | 1HGCT1B89GA019598; 1HGCT1B89GA076111 | 1HGCT1B89GA056506

1HGCT1B89GA009069 | 1HGCT1B89GA005877 | 1HGCT1B89GA039124; 1HGCT1B89GA060832 | 1HGCT1B89GA043593 | 1HGCT1B89GA040127 | 1HGCT1B89GA000887 | 1HGCT1B89GA042184 | 1HGCT1B89GA083513 | 1HGCT1B89GA028219 | 1HGCT1B89GA072091 | 1HGCT1B89GA046994 | 1HGCT1B89GA068185; 1HGCT1B89GA056473 | 1HGCT1B89GA083852 | 1HGCT1B89GA022842 | 1HGCT1B89GA000470 | 1HGCT1B89GA060751; 1HGCT1B89GA068218; 1HGCT1B89GA062063; 1HGCT1B89GA041178 | 1HGCT1B89GA086234 | 1HGCT1B89GA030214; 1HGCT1B89GA067067; 1HGCT1B89GA043688 | 1HGCT1B89GA016264; 1HGCT1B89GA031444; 1HGCT1B89GA061589 | 1HGCT1B89GA010657 | 1HGCT1B89GA024025 | 1HGCT1B89GA056571 | 1HGCT1B89GA077615; 1HGCT1B89GA061155 | 1HGCT1B89GA083222; 1HGCT1B89GA061169; 1HGCT1B89GA006253 | 1HGCT1B89GA082524 | 1HGCT1B89GA068249 | 1HGCT1B89GA014143

1HGCT1B89GA051435 | 1HGCT1B89GA079641 | 1HGCT1B89GA084743 | 1HGCT1B89GA021528 | 1HGCT1B89GA018435; 1HGCT1B89GA074911; 1HGCT1B89GA093040; 1HGCT1B89GA097962 | 1HGCT1B89GA065321 | 1HGCT1B89GA080126

1HGCT1B89GA081728 | 1HGCT1B89GA062306 | 1HGCT1B89GA043853; 1HGCT1B89GA046042 | 1HGCT1B89GA032643 | 1HGCT1B89GA013641; 1HGCT1B89GA082877 | 1HGCT1B89GA075802 | 1HGCT1B89GA011291; 1HGCT1B89GA071975 | 1HGCT1B89GA001232 | 1HGCT1B89GA091661; 1HGCT1B89GA046154 | 1HGCT1B89GA010688; 1HGCT1B89GA099808; 1HGCT1B89GA001196

1HGCT1B89GA026714; 1HGCT1B89GA054240 | 1HGCT1B89GA077694 | 1HGCT1B89GA016958 | 1HGCT1B89GA056196; 1HGCT1B89GA028155 | 1HGCT1B89GA000100 | 1HGCT1B89GA008326 | 1HGCT1B89GA000646; 1HGCT1B89GA077842; 1HGCT1B89GA004454 | 1HGCT1B89GA009198 | 1HGCT1B89GA055355; 1HGCT1B89GA095029 | 1HGCT1B89GA002140 | 1HGCT1B89GA074939; 1HGCT1B89GA044033 | 1HGCT1B89GA058871 | 1HGCT1B89GA093815

1HGCT1B89GA074262 | 1HGCT1B89GA002395 | 1HGCT1B89GA023585 | 1HGCT1B89GA004485; 1HGCT1B89GA006768; 1HGCT1B89GA093703; 1HGCT1B89GA085665 | 1HGCT1B89GA096830 | 1HGCT1B89GA062581; 1HGCT1B89GA097959; 1HGCT1B89GA048597 | 1HGCT1B89GA058823; 1HGCT1B89GA049460 | 1HGCT1B89GA074441

1HGCT1B89GA017656; 1HGCT1B89GA017026; 1HGCT1B89GA064234; 1HGCT1B89GA027796; 1HGCT1B89GA013946 | 1HGCT1B89GA074231 | 1HGCT1B89GA077386 | 1HGCT1B89GA027409; 1HGCT1B89GA034053 | 1HGCT1B89GA050043 | 1HGCT1B89GA010450; 1HGCT1B89GA012621

1HGCT1B89GA076948 | 1HGCT1B89GA080420; 1HGCT1B89GA046736 | 1HGCT1B89GA088260; 1HGCT1B89GA022226

1HGCT1B89GA092034

1HGCT1B89GA047532; 1HGCT1B89GA008259 | 1HGCT1B89GA032545; 1HGCT1B89GA060202 | 1HGCT1B89GA008486 | 1HGCT1B89GA077517; 1HGCT1B89GA038653 | 1HGCT1B89GA092275 | 1HGCT1B89GA070986 | 1HGCT1B89GA009413 | 1HGCT1B89GA063603 | 1HGCT1B89GA088968; 1HGCT1B89GA086363 | 1HGCT1B89GA047191 | 1HGCT1B89GA077355 | 1HGCT1B89GA050933 | 1HGCT1B89GA040998; 1HGCT1B89GA071149 | 1HGCT1B89GA009590; 1HGCT1B89GA048227 | 1HGCT1B89GA064489 | 1HGCT1B89GA074004 | 1HGCT1B89GA000985; 1HGCT1B89GA060314; 1HGCT1B89GA052181 | 1HGCT1B89GA073760 | 1HGCT1B89GA088436 | 1HGCT1B89GA017253 | 1HGCT1B89GA099372 | 1HGCT1B89GA014112 | 1HGCT1B89GA075668; 1HGCT1B89GA012215 | 1HGCT1B89GA049006; 1HGCT1B89GA076366 | 1HGCT1B89GA053640; 1HGCT1B89GA038491 | 1HGCT1B89GA037986 | 1HGCT1B89GA024848; 1HGCT1B89GA018502 | 1HGCT1B89GA042282; 1HGCT1B89GA035512 | 1HGCT1B89GA098755; 1HGCT1B89GA086587 | 1HGCT1B89GA083849; 1HGCT1B89GA086511 | 1HGCT1B89GA092003 | 1HGCT1B89GA022596; 1HGCT1B89GA048549; 1HGCT1B89GA001828; 1HGCT1B89GA041231 | 1HGCT1B89GA066307 | 1HGCT1B89GA064461 | 1HGCT1B89GA022968 | 1HGCT1B89GA093880 | 1HGCT1B89GA002459 | 1HGCT1B89GA061737 | 1HGCT1B89GA071734; 1HGCT1B89GA027930

1HGCT1B89GA041813 | 1HGCT1B89GA018578; 1HGCT1B89GA037583; 1HGCT1B89GA040404; 1HGCT1B89GA063682 | 1HGCT1B89GA099226 | 1HGCT1B89GA034621 | 1HGCT1B89GA080112; 1HGCT1B89GA055128 | 1HGCT1B89GA072690 | 1HGCT1B89GA077128 | 1HGCT1B89GA036773 |

1HGCT1B89GA071331

| 1HGCT1B89GA053377 | 1HGCT1B89GA026938; 1HGCT1B89GA091613

1HGCT1B89GA020055 | 1HGCT1B89GA045781 | 1HGCT1B89GA092244;

1HGCT1B89GA051676

; 1HGCT1B89GA004664; 1HGCT1B89GA087772 | 1HGCT1B89GA063133

1HGCT1B89GA063343 | 1HGCT1B89GA070793 | 1HGCT1B89GA086430 | 1HGCT1B89GA078974 |

1HGCT1B89GA0378911HGCT1B89GA012196 | 1HGCT1B89GA070874 | 1HGCT1B89GA044498 | 1HGCT1B89GA012716 | 1HGCT1B89GA020928; 1HGCT1B89GA087495 |

1HGCT1B89GA008360

; 1HGCT1B89GA047515 | 1HGCT1B89GA061365 | 1HGCT1B89GA049667 |

1HGCT1B89GA066789

| 1HGCT1B89GA075735 | 1HGCT1B89GA070373; 1HGCT1B89GA000906 | 1HGCT1B89GA049510; 1HGCT1B89GA050916 | 1HGCT1B89GA034442 |

1HGCT1B89GA0452461HGCT1B89GA056201 | 1HGCT1B89GA063424 | 1HGCT1B89GA050348 | 1HGCT1B89GA068459 | 1HGCT1B89GA067991

1HGCT1B89GA073886 | 1HGCT1B89GA039690 | 1HGCT1B89GA038412 | 1HGCT1B89GA090557 | 1HGCT1B89GA029208

1HGCT1B89GA092907; 1HGCT1B89GA096570 | 1HGCT1B89GA044954 | 1HGCT1B89GA044842

1HGCT1B89GA041522; 1HGCT1B89GA085844; 1HGCT1B89GA004406 | 1HGCT1B89GA092289

1HGCT1B89GA027698;

1HGCT1B89GA022078

| 1HGCT1B89GA038684 | 1HGCT1B89GA079509; 1HGCT1B89GA042265 | 1HGCT1B89GA030570; 1HGCT1B89GA070096 | 1HGCT1B89GA037387 | 1HGCT1B89GA030827 | 1HGCT1B89GA092051; 1HGCT1B89GA028589 | 1HGCT1B89GA082653; 1HGCT1B89GA041438; 1HGCT1B89GA004647; 1HGCT1B89GA003739 | 1HGCT1B89GA016569 | 1HGCT1B89GA042797 | 1HGCT1B89GA033677; 1HGCT1B89GA094429 | 1HGCT1B89GA031038 | 1HGCT1B89GA043500 | 1HGCT1B89GA064993 | 1HGCT1B89GA055484

1HGCT1B89GA071748 | 1HGCT1B89GA001408 | 1HGCT1B89GA046896 | 1HGCT1B89GA092938; 1HGCT1B89GA030116 | 1HGCT1B89GA051581; 1HGCT1B89GA059826

1HGCT1B89GA062449; 1HGCT1B89GA075783 | 1HGCT1B89GA086153 | 1HGCT1B89GA014109; 1HGCT1B89GA030391

1HGCT1B89GA012926; 1HGCT1B89GA033825 | 1HGCT1B89GA093023 | 1HGCT1B89GA016426; 1HGCT1B89GA057039 | 1HGCT1B89GA014014 | 1HGCT1B89GA044937

1HGCT1B89GA007712; 1HGCT1B89GA098433 | 1HGCT1B89GA067084 | 1HGCT1B89GA087089; 1HGCT1B89GA028690; 1HGCT1B89GA029757 | 1HGCT1B89GA062855 | 1HGCT1B89GA064444; 1HGCT1B89GA095421; 1HGCT1B89GA088937 | 1HGCT1B89GA059759 | 1HGCT1B89GA054514 | 1HGCT1B89GA096424 | 1HGCT1B89GA095712 | 1HGCT1B89GA085214; 1HGCT1B89GA055968 | 1HGCT1B89GA094771 | 1HGCT1B89GA082782

1HGCT1B89GA090445; 1HGCT1B89GA021870 | 1HGCT1B89GA018600

1HGCT1B89GA094043 | 1HGCT1B89GA045778 | 1HGCT1B89GA077209 | 1HGCT1B89GA039902 | 1HGCT1B89GA014336 | 1HGCT1B89GA045070 | 1HGCT1B89GA092888; 1HGCT1B89GA095001 | 1HGCT1B89GA027863 | 1HGCT1B89GA012358 | 1HGCT1B89GA055095 | 1HGCT1B89GA026244 | 1HGCT1B89GA089294 | 1HGCT1B89GA023067 | 1HGCT1B89GA048485; 1HGCT1B89GA095368; 1HGCT1B89GA085603 |

1HGCT1B89GA092082

| 1HGCT1B89GA040483; 1HGCT1B89GA051130; 1HGCT1B89GA005281 | 1HGCT1B89GA075301 | 1HGCT1B89GA099792

1HGCT1B89GA059101 | 1HGCT1B89GA068087 | 1HGCT1B89GA083401 | 1HGCT1B89GA055808; 1HGCT1B89GA017947; 1HGCT1B89GA095466 | 1HGCT1B89GA047319 | 1HGCT1B89GA084600 | 1HGCT1B89GA041603 | 1HGCT1B89GA054030 | 1HGCT1B89GA011050 | 1HGCT1B89GA004325; 1HGCT1B89GA083107; 1HGCT1B89GA091501 | 1HGCT1B89GA035901; 1HGCT1B89GA065853 | 1HGCT1B89GA057641 | 1HGCT1B89GA065156 | 1HGCT1B89GA055226 | 1HGCT1B89GA007726; 1HGCT1B89GA016507; 1HGCT1B89GA096035 | 1HGCT1B89GA019066 | 1HGCT1B89GA047112 | 1HGCT1B89GA031931

1HGCT1B89GA066727 | 1HGCT1B89GA026910; 1HGCT1B89GA007483 |

1HGCT1B89GA099274

; 1HGCT1B89GA020766 | 1HGCT1B89GA043156; 1HGCT1B89GA004230 | 1HGCT1B89GA015020 | 1HGCT1B89GA036594; 1HGCT1B89GA089084 | 1HGCT1B89GA058417; 1HGCT1B89GA010271 | 1HGCT1B89GA007385 | 1HGCT1B89GA040905 | 1HGCT1B89GA040063; 1HGCT1B89GA073614 | 1HGCT1B89GA040659 | 1HGCT1B89GA072026; 1HGCT1B89GA088209 | 1HGCT1B89GA049541 | 1HGCT1B89GA018791 | 1HGCT1B89GA053556 | 1HGCT1B89GA096598; 1HGCT1B89GA047823 | 1HGCT1B89GA057459 | 1HGCT1B89GA023716

1HGCT1B89GA035364; 1HGCT1B89GA025109 | 1HGCT1B89GA085455 | 1HGCT1B89GA032402 | 1HGCT1B89GA056909; 1HGCT1B89GA094169; 1HGCT1B89GA006219 | 1HGCT1B89GA041150 | 1HGCT1B89GA025093; 1HGCT1B89GA095502; 1HGCT1B89GA087352 | 1HGCT1B89GA057381; 1HGCT1B89GA038006; 1HGCT1B89GA099713 | 1HGCT1B89GA086475 | 1HGCT1B89GA060071; 1HGCT1B89GA026485 | 1HGCT1B89GA052360; 1HGCT1B89GA091546 | 1HGCT1B89GA029466 | 1HGCT1B89GA003904; 1HGCT1B89GA029046 | 1HGCT1B89GA052102 | 1HGCT1B89GA045473

1HGCT1B89GA057199 | 1HGCT1B89GA091238 | 1HGCT1B89GA034943 | 1HGCT1B89GA005345 | 1HGCT1B89GA022095; 1HGCT1B89GA045098 | 1HGCT1B89GA076304 | 1HGCT1B89GA067473 | 1HGCT1B89GA051757 | 1HGCT1B89GA024901 | 1HGCT1B89GA026423 | 1HGCT1B89GA050902 | 1HGCT1B89GA010481 | 1HGCT1B89GA000422 | 1HGCT1B89GA040290 | 1HGCT1B89GA040015; 1HGCT1B89GA021755 | 1HGCT1B89GA020721; 1HGCT1B89GA046705 | 1HGCT1B89GA084564; 1HGCT1B89GA030049 | 1HGCT1B89GA017768; 1HGCT1B89GA062872; 1HGCT1B89GA032707; 1HGCT1B89GA005801 | 1HGCT1B89GA034165; 1HGCT1B89GA023487 | 1HGCT1B89GA002896; 1HGCT1B89GA032948 | 1HGCT1B89GA062323 | 1HGCT1B89GA052522; 1HGCT1B89GA086248 | 1HGCT1B89GA018161; 1HGCT1B89GA057221; 1HGCT1B89GA078764 | 1HGCT1B89GA093314 | 1HGCT1B89GA080689 | 1HGCT1B89GA009539 | 1HGCT1B89GA079056 | 1HGCT1B89GA016667 | 1HGCT1B89GA053735

1HGCT1B89GA099081 | 1HGCT1B89GA036109; 1HGCT1B89GA091756 | 1HGCT1B89GA014398; 1HGCT1B89GA014272 | 1HGCT1B89GA007435 | 1HGCT1B89GA049913 | 1HGCT1B89GA088498; 1HGCT1B89GA092891 | 1HGCT1B89GA008164 | 1HGCT1B89GA053251; 1HGCT1B89GA069529 | 1HGCT1B89GA029449 | 1HGCT1B89GA009315 | 1HGCT1B89GA079042 | 1HGCT1B89GA001263 | 1HGCT1B89GA053458; 1HGCT1B89GA001344 | 1HGCT1B89GA044078; 1HGCT1B89GA054562 | 1HGCT1B89GA098612 | 1HGCT1B89GA020377 | 1HGCT1B89GA098268; 1HGCT1B89GA076559

1HGCT1B89GA033162 | 1HGCT1B89GA075315 |

1HGCT1B89GA080854

| 1HGCT1B89GA053329; 1HGCT1B89GA013977; 1HGCT1B89GA032478; 1HGCT1B89GA084869 | 1HGCT1B89GA047613 | 1HGCT1B89GA060104; 1HGCT1B89GA018628 | 1HGCT1B89GA064864; 1HGCT1B89GA023876

1HGCT1B89GA012280 | 1HGCT1B89GA080966 | 1HGCT1B89GA037552

1HGCT1B89GA064038 | 1HGCT1B89GA014854; 1HGCT1B89GA024266; 1HGCT1B89GA051273 | 1HGCT1B89GA028429 | 1HGCT1B89GA042332 | 1HGCT1B89GA001618; 1HGCT1B89GA031346

1HGCT1B89GA002770

1HGCT1B89GA085066 | 1HGCT1B89GA022193; 1HGCT1B89GA088081 | 1HGCT1B89GA013008 | 1HGCT1B89GA097296 | 1HGCT1B89GA038376; 1HGCT1B89GA074715; 1HGCT1B89GA050429 | 1HGCT1B89GA009380

1HGCT1B89GA026471; 1HGCT1B89GA043898

1HGCT1B89GA059910; 1HGCT1B89GA076089 | 1HGCT1B89GA063844

1HGCT1B89GA041505 | 1HGCT1B89GA089134 | 1HGCT1B89GA097556 | 1HGCT1B89GA053508; 1HGCT1B89GA083687 | 1HGCT1B89GA029516; 1HGCT1B89GA035672; 1HGCT1B89GA089148; 1HGCT1B89GA080319 | 1HGCT1B89GA092583; 1HGCT1B89GA045182 | 1HGCT1B89GA007662 | 1HGCT1B89GA056263; 1HGCT1B89GA042475 | 1HGCT1B89GA086881 | 1HGCT1B89GA009265 | 1HGCT1B89GA082796 | 1HGCT1B89GA042024 | 1HGCT1B89GA035381; 1HGCT1B89GA025269 | 1HGCT1B89GA006561 | 1HGCT1B89GA079252 | 1HGCT1B89GA060247 | 1HGCT1B89GA076691 | 1HGCT1B89GA032559; 1HGCT1B89GA071801; 1HGCT1B89GA036790; 1HGCT1B89GA045215 | 1HGCT1B89GA051483 | 1HGCT1B89GA053220 | 1HGCT1B89GA036742 | 1HGCT1B89GA004860; 1HGCT1B89GA055971; 1HGCT1B89GA013638

1HGCT1B89GA061091 | 1HGCT1B89GA094785 | 1HGCT1B89GA019472; 1HGCT1B89GA068669 | 1HGCT1B89GA097623 | 1HGCT1B89GA002591; 1HGCT1B89GA026101

1HGCT1B89GA054187 | 1HGCT1B89GA076108 | 1HGCT1B89GA024767 | 1HGCT1B89GA054173; 1HGCT1B89GA023750 | 1HGCT1B89GA010741 | 1HGCT1B89GA022176 | 1HGCT1B89GA062127; 1HGCT1B89GA061771 | 1HGCT1B89GA089960; 1HGCT1B89GA068798; 1HGCT1B89GA071703 | 1HGCT1B89GA063276; 1HGCT1B89GA016863 | 1HGCT1B89GA032772 | 1HGCT1B89GA078411 | 1HGCT1B89GA080305 | 1HGCT1B89GA055579 | 1HGCT1B89GA014255 | 1HGCT1B89GA091322 | 1HGCT1B89GA023358 | 1HGCT1B89GA068624 | 1HGCT1B89GA053055; 1HGCT1B89GA031380; 1HGCT1B89GA082541; 1HGCT1B89GA071037 | 1HGCT1B89GA055436 | 1HGCT1B89GA065884 | 1HGCT1B89GA072737 | 1HGCT1B89GA000940; 1HGCT1B89GA070146; 1HGCT1B89GA091496 | 1HGCT1B89GA060507; 1HGCT1B89GA092079 | 1HGCT1B89GA059275 | 1HGCT1B89GA098965 | 1HGCT1B89GA038295 | 1HGCT1B89GA067117; 1HGCT1B89GA070714; 1HGCT1B89GA097492; 1HGCT1B89GA087254 | 1HGCT1B89GA010187 | 1HGCT1B89GA030858; 1HGCT1B89GA053394 | 1HGCT1B89GA041777 | 1HGCT1B89GA082636; 1HGCT1B89GA044307 | 1HGCT1B89GA091353 | 1HGCT1B89GA073595 | 1HGCT1B89GA098934 | 1HGCT1B89GA021965; 1HGCT1B89GA029497; 1HGCT1B89GA096603 | 1HGCT1B89GA050107 | 1HGCT1B89GA014479 | 1HGCT1B89GA016720; 1HGCT1B89GA081678 | 1HGCT1B89GA068851 | 1HGCT1B89GA052343 | 1HGCT1B89GA048650; 1HGCT1B89GA055033; 1HGCT1B89GA042850 | 1HGCT1B89GA086508 | 1HGCT1B89GA068414 | 1HGCT1B89GA017432; 1HGCT1B89GA075976 | 1HGCT1B89GA025580 | 1HGCT1B89GA096052; 1HGCT1B89GA021125 | 1HGCT1B89GA050298 | 1HGCT1B89GA099436; 1HGCT1B89GA009119 | 1HGCT1B89GA063505

1HGCT1B89GA060720 | 1HGCT1B89GA024686; 1HGCT1B89GA072883 | 1HGCT1B89GA018807 | 1HGCT1B89GA092325; 1HGCT1B89GA089828

1HGCT1B89GA022503; 1HGCT1B89GA071183 | 1HGCT1B89GA063973 | 1HGCT1B89GA015146 | 1HGCT1B89GA098299 | 1HGCT1B89GA089330; 1HGCT1B89GA055646 | 1HGCT1B89GA096164; 1HGCT1B89GA080532 | 1HGCT1B89GA030777 | 1HGCT1B89GA048356; 1HGCT1B89GA091479 | 1HGCT1B89GA086198; 1HGCT1B89GA079817; 1HGCT1B89GA086444 | 1HGCT1B89GA016328 | 1HGCT1B89GA080188 | 1HGCT1B89GA090056; 1HGCT1B89GA012604

1HGCT1B89GA015258 | 1HGCT1B89GA060815 | 1HGCT1B89GA028396 | 1HGCT1B89GA060409; 1HGCT1B89GA022436 | 1HGCT1B89GA074567; 1HGCT1B89GA048793 | 1HGCT1B89GA001294 | 1HGCT1B89GA040208 | 1HGCT1B89GA074021 | 1HGCT1B89GA020797

1HGCT1B89GA083706; 1HGCT1B89GA007404; 1HGCT1B89GA034683 | 1HGCT1B89GA040175; 1HGCT1B89GA017088 | 1HGCT1B89GA076772 | 1HGCT1B89GA095788; 1HGCT1B89GA005474 | 1HGCT1B89GA034263 | 1HGCT1B89GA014918 | 1HGCT1B89GA089389 | 1HGCT1B89GA028737 | 1HGCT1B89GA096102 | 1HGCT1B89GA003255 | 1HGCT1B89GA042637; 1HGCT1B89GA007080 | 1HGCT1B89GA051497; 1HGCT1B89GA031301; 1HGCT1B89GA039740

1HGCT1B89GA056277 | 1HGCT1B89GA087190

1HGCT1B89GA053265 | 1HGCT1B89GA022291 | 1HGCT1B89GA041990 | 1HGCT1B89GA021318 | 1HGCT1B89GA055307; 1HGCT1B89GA084239; 1HGCT1B89GA018855; 1HGCT1B89GA076657 | 1HGCT1B89GA027314; 1HGCT1B89GA024574; 1HGCT1B89GA091532

1HGCT1B89GA089635 | 1HGCT1B89GA057462; 1HGCT1B89GA085259; 1HGCT1B89GA011727 | 1HGCT1B89GA068378 | 1HGCT1B89GA097427 | 1HGCT1B89GA032724; 1HGCT1B89GA005605 | 1HGCT1B89GA035753 | 1HGCT1B89GA094947; 1HGCT1B89GA029760; 1HGCT1B89GA077288; 1HGCT1B89GA074780

1HGCT1B89GA099548 | 1HGCT1B89GA097394; 1HGCT1B89GA044436; 1HGCT1B89GA071491 | 1HGCT1B89GA090770 | 1HGCT1B89GA074746; 1HGCT1B89GA090851; 1HGCT1B89GA006821 | 1HGCT1B89GA007774 | 1HGCT1B89GA079090 | 1HGCT1B89GA099601; 1HGCT1B89GA059180 | 1HGCT1B89GA093264 | 1HGCT1B89GA033114 | 1HGCT1B89GA096438 | 1HGCT1B89GA060524; 1HGCT1B89GA002218 | 1HGCT1B89GA078635; 1HGCT1B89GA017267; 1HGCT1B89GA005782

1HGCT1B89GA037907 | 1HGCT1B89GA063598 | 1HGCT1B89GA011162 | 1HGCT1B89GA029404 | 1HGCT1B89GA073693 | 1HGCT1B89GA055940 | 1HGCT1B89GA048048 | 1HGCT1B89GA052732 | 1HGCT1B89GA023599; 1HGCT1B89GA093510 | 1HGCT1B89GA077243 | 1HGCT1B89GA033257 | 1HGCT1B89GA092857

1HGCT1B89GA019746 | 1HGCT1B89GA081227 | 1HGCT1B89GA045053

1HGCT1B89GA031511

1HGCT1B89GA052150; 1HGCT1B89GA064640 | 1HGCT1B89GA006107 | 1HGCT1B89GA083379; 1HGCT1B89GA008293 | 1HGCT1B89GA017138

1HGCT1B89GA065819 | 1HGCT1B89GA031184; 1HGCT1B89GA020833 | 1HGCT1B89GA020301 | 1HGCT1B89GA035624 | 1HGCT1B89GA003983; 1HGCT1B89GA095659 | 1HGCT1B89GA033839 | 1HGCT1B89GA074200 | 1HGCT1B89GA032254 | 1HGCT1B89GA035803; 1HGCT1B89GA040743 | 1HGCT1B89GA070941 | 1HGCT1B89GA078649; 1HGCT1B89GA073239 | 1HGCT1B89GA060913; 1HGCT1B89GA029659

1HGCT1B89GA013106 | 1HGCT1B89GA098318 | 1HGCT1B89GA023327; 1HGCT1B89GA026325 | 1HGCT1B89GA067098 | 1HGCT1B89GA047479 | 1HGCT1B89GA001277 | 1HGCT1B89GA025644; 1HGCT1B89GA003689; 1HGCT1B89GA059986; 1HGCT1B89GA028351 | 1HGCT1B89GA007239; 1HGCT1B89GA016443 | 1HGCT1B89GA035820 | 1HGCT1B89GA073354; 1HGCT1B89GA058465; 1HGCT1B89GA086380 | 1HGCT1B89GA067926; 1HGCT1B89GA091465 | 1HGCT1B89GA095855; 1HGCT1B89GA039656 | 1HGCT1B89GA040788 | 1HGCT1B89GA004311

1HGCT1B89GA051693

1HGCT1B89GA005569 | 1HGCT1B89GA024218 | 1HGCT1B89GA026258; 1HGCT1B89GA099405 | 1HGCT1B89GA062077 | 1HGCT1B89GA030956; 1HGCT1B89GA043559 | 1HGCT1B89GA026373 | 1HGCT1B89GA094673; 1HGCT1B89GA076139; 1HGCT1B89GA025272 | 1HGCT1B89GA047739; 1HGCT1B89GA092163 | 1HGCT1B89GA058921 | 1HGCT1B89GA098528; 1HGCT1B89GA036210; 1HGCT1B89GA019276

1HGCT1B89GA032321 | 1HGCT1B89GA060328; 1HGCT1B89GA059762 | 1HGCT1B89GA019018 | 1HGCT1B89GA033050

1HGCT1B89GA033548 | 1HGCT1B89GA021822; 1HGCT1B89GA048602; 1HGCT1B89GA074620 | 1HGCT1B89GA030875 |

1HGCT1B89GA030231

| 1HGCT1B89GA096861 | 1HGCT1B89GA084399 | 1HGCT1B89GA071409 | 1HGCT1B89GA004924; 1HGCT1B89GA017785 | 1HGCT1B89GA058370 | 1HGCT1B89GA034215 | 1HGCT1B89GA020069; 1HGCT1B89GA020413; 1HGCT1B89GA091515 | 1HGCT1B89GA062774

1HGCT1B89GA008858; 1HGCT1B89GA074634; 1HGCT1B89GA085035 | 1HGCT1B89GA058868; 1HGCT1B89GA004051 | 1HGCT1B89GA046669 | 1HGCT1B89GA073001 | 1HGCT1B89GA058661 | 1HGCT1B89GA045196; 1HGCT1B89GA061298 | 1HGCT1B89GA040676 | 1HGCT1B89GA027622 | 1HGCT1B89GA037373; 1HGCT1B89GA081924 | 1HGCT1B89GA090106 | 1HGCT1B89GA059728

1HGCT1B89GA094477 | 1HGCT1B89GA094057; 1HGCT1B89GA079400 | 1HGCT1B89GA066968; 1HGCT1B89GA027670 | 1HGCT1B89GA097041; 1HGCT1B89GA088758 | 1HGCT1B89GA010819 | 1HGCT1B89GA038054; 1HGCT1B89GA050057 | 1HGCT1B89GA007290 | 1HGCT1B89GA019102 | 1HGCT1B89GA054884 | 1HGCT1B89GA084578; 1HGCT1B89GA021187; 1HGCT1B89GA049278; 1HGCT1B89GA083026; 1HGCT1B89GA076240 | 1HGCT1B89GA042329 | 1HGCT1B89GA076285 |

1HGCT1B89GA028012

| 1HGCT1B89GA053699 | 1HGCT1B89GA096732 | 1HGCT1B89GA010867 | 1HGCT1B89GA081146; 1HGCT1B89GA083902 | 1HGCT1B89GA085925 | 1HGCT1B89GA049958; 1HGCT1B89GA034764 | 1HGCT1B89GA018712; 1HGCT1B89GA020234 | 1HGCT1B89GA024235 | 1HGCT1B89GA075508 | 1HGCT1B89GA009007 | 1HGCT1B89GA062466; 1HGCT1B89GA017012; 1HGCT1B89GA064427 | 1HGCT1B89GA090610 | 1HGCT1B89GA088372 | 1HGCT1B89GA019147; 1HGCT1B89GA003384 | 1HGCT1B89GA039950 | 1HGCT1B89GA079011 | 1HGCT1B89GA007564; 1HGCT1B89GA087903; 1HGCT1B89GA027233; 1HGCT1B89GA004308

1HGCT1B89GA014658 | 1HGCT1B89GA006639; 1HGCT1B89GA049152 | 1HGCT1B89GA037650 | 1HGCT1B89GA017317 | 1HGCT1B89GA015518 | 1HGCT1B89GA069658; 1HGCT1B89GA094706; 1HGCT1B89GA010142

1HGCT1B89GA043996;

1HGCT1B89GA065013

; 1HGCT1B89GA094575 | 1HGCT1B89GA079686 | 1HGCT1B89GA079137 | 1HGCT1B89GA011338; 1HGCT1B89GA050432 | 1HGCT1B89GA075010 | 1HGCT1B89GA050723; 1HGCT1B89GA060975 | 1HGCT1B89GA097931 | 1HGCT1B89GA045764 | 1HGCT1B89GA072236; 1HGCT1B89GA087092; 1HGCT1B89GA021397; 1HGCT1B89GA074438 | 1HGCT1B89GA006463 | 1HGCT1B89GA060040; 1HGCT1B89GA088615; 1HGCT1B89GA019097; 1HGCT1B89GA020749 | 1HGCT1B89GA069434 | 1HGCT1B89GA017933 | 1HGCT1B89GA060281; 1HGCT1B89GA034196

1HGCT1B89GA014871; 1HGCT1B89GA096763 | 1HGCT1B89GA005426 | 1HGCT1B89GA099856; 1HGCT1B89GA077159 | 1HGCT1B89GA024333 | 1HGCT1B89GA088288 | 1HGCT1B89GA025370 | 1HGCT1B89GA050611 | 1HGCT1B89GA033291

1HGCT1B89GA028267 | 1HGCT1B89GA052424 | 1HGCT1B89GA089781

1HGCT1B89GA034957 | 1HGCT1B89GA060023 | 1HGCT1B89GA077954 | 1HGCT1B89GA090879; 1HGCT1B89GA097203 | 1HGCT1B89GA021173 | 1HGCT1B89GA039155; 1HGCT1B89GA059292 | 1HGCT1B89GA056666 | 1HGCT1B89GA081177; 1HGCT1B89GA073578 | 1HGCT1B89GA088128 | 1HGCT1B89GA085990 | 1HGCT1B89GA053007; 1HGCT1B89GA002574

1HGCT1B89GA003093 | 1HGCT1B89GA095905 | 1HGCT1B89GA029015 | 1HGCT1B89GA053931 | 1HGCT1B89GA097895; 1HGCT1B89GA075296; 1HGCT1B89GA019732 | 1HGCT1B89GA094799; 1HGCT1B89GA008729; 1HGCT1B89GA087464; 1HGCT1B89GA038667 | 1HGCT1B89GA085424; 1HGCT1B89GA000307 | 1HGCT1B89GA059227

1HGCT1B89GA096214; 1HGCT1B89GA023196; 1HGCT1B89GA025806 |

1HGCT1B89GA014787

| 1HGCT1B89GA064203 | 1HGCT1B89GA011629 | 1HGCT1B89GA049751; 1HGCT1B89GA028933; 1HGCT1B89GA010612; 1HGCT1B89GA057607; 1HGCT1B89GA026339 | 1HGCT1B89GA073077; 1HGCT1B89GA000355 | 1HGCT1B89GA060295 | 1HGCT1B89GA093149 | 1HGCT1B89GA095077 | 1HGCT1B89GA015101; 1HGCT1B89GA078540; 1HGCT1B89GA016314; 1HGCT1B89GA006625; 1HGCT1B89GA041701 | 1HGCT1B89GA061284 | 1HGCT1B89GA085598 | 1HGCT1B89GA036417; 1HGCT1B89GA012599

1HGCT1B89GA067960 | 1HGCT1B89GA069868; 1HGCT1B89GA072866; 1HGCT1B89GA021920 | 1HGCT1B89GA062015 | 1HGCT1B89GA055727 | 1HGCT1B89GA014126; 1HGCT1B89GA067540; 1HGCT1B89GA061558 | 1HGCT1B89GA070499 | 1HGCT1B89GA001490; 1HGCT1B89GA001036

1HGCT1B89GA017222; 1HGCT1B89GA085777 |

1HGCT1B89GA043383

| 1HGCT1B89GA050401 | 1HGCT1B89GA021352 | 1HGCT1B89GA084807 | 1HGCT1B89GA079431 |

1HGCT1B89GA032061

; 1HGCT1B89GA071989; 1HGCT1B89GA030942; 1HGCT1B89GA090221; 1HGCT1B89GA025448 | 1HGCT1B89GA045179; 1HGCT1B89GA034893; 1HGCT1B89GA005359; 1HGCT1B89GA075749

1HGCT1B89GA014174 | 1HGCT1B89GA011484 | 1HGCT1B89GA058286 | 1HGCT1B89GA047871 | 1HGCT1B89GA075654 | 1HGCT1B89GA036899 | 1HGCT1B89GA047644; 1HGCT1B89GA026275 | 1HGCT1B89GA092356 | 1HGCT1B89GA076481 | 1HGCT1B89GA066114; 1HGCT1B89GA095676 | 1HGCT1B89GA002901; 1HGCT1B89GA097718 | 1HGCT1B89GA018385

1HGCT1B89GA058093

1HGCT1B89GA023473 | 1HGCT1B89GA037261; 1HGCT1B89GA054979; 1HGCT1B89GA076917 | 1HGCT1B89GA093183 | 1HGCT1B89GA054660; 1HGCT1B89GA023702 | 1HGCT1B89GA042976; 1HGCT1B89GA072947 | 1HGCT1B89GA015907

1HGCT1B89GA086525 | 1HGCT1B89GA079414; 1HGCT1B89GA068753

1HGCT1B89GA036336 | 1HGCT1B89GA093653 | 1HGCT1B89GA054822 | 1HGCT1B89GA005247 | 1HGCT1B89GA060555 |

1HGCT1B89GA012134

| 1HGCT1B89GA059406 | 1HGCT1B89GA059891 | 1HGCT1B89GA090705; 1HGCT1B89GA035378 | 1HGCT1B89GA023893 | 1HGCT1B89GA033615; 1HGCT1B89GA034876 | 1HGCT1B89GA083009 | 1HGCT1B89GA004941 | 1HGCT1B89GA017852 | 1HGCT1B89GA084788 | 1HGCT1B89GA095287 | 1HGCT1B89GA064783 | 1HGCT1B89GA075704 | 1HGCT1B89GA018211 | 1HGCT1B89GA007998; 1HGCT1B89GA064802 | 1HGCT1B89GA033520 | 1HGCT1B89GA007869 | 1HGCT1B89GA044050 | 1HGCT1B89GA030374 | 1HGCT1B89GA045862

1HGCT1B89GA026616; 1HGCT1B89GA064959 | 1HGCT1B89GA026888 | 1HGCT1B89GA031332; 1HGCT1B89GA086976 | 1HGCT1B89GA024820; 1HGCT1B89GA025577 | 1HGCT1B89GA014529; 1HGCT1B89GA083169; 1HGCT1B89GA090736; 1HGCT1B89GA018676 | 1HGCT1B89GA058630 | 1HGCT1B89GA056702; 1HGCT1B89GA029161 | 1HGCT1B89GA060569 | 1HGCT1B89GA017155 | 1HGCT1B89GA084760 | 1HGCT1B89GA031721 | 1HGCT1B89GA044291 | 1HGCT1B89GA001392 | 1HGCT1B89GA065707 | 1HGCT1B89GA067876 | 1HGCT1B89GA050267 | 1HGCT1B89GA027667; 1HGCT1B89GA067943 | 1HGCT1B89GA086668 | 1HGCT1B89GA092566; 1HGCT1B89GA084693 | 1HGCT1B89GA027961 | 1HGCT1B89GA024364; 1HGCT1B89GA058837 | 1HGCT1B89GA082040 | 1HGCT1B89GA041939 | 1HGCT1B89GA076416 | 1HGCT1B89GA097847 | 1HGCT1B89GA094558; 1HGCT1B89GA090834; 1HGCT1B89GA079297 | 1HGCT1B89GA039057

1HGCT1B89GA082250; 1HGCT1B89GA029581 | 1HGCT1B89GA046848; 1HGCT1B89GA037485 | 1HGCT1B89GA026499; 1HGCT1B89GA063875; 1HGCT1B89GA071930 | 1HGCT1B89GA054075; 1HGCT1B89GA045506 | 1HGCT1B89GA034098; 1HGCT1B89GA042864

1HGCT1B89GA045117; 1HGCT1B89GA013395 | 1HGCT1B89GA026826 | 1HGCT1B89GA024817; 1HGCT1B89GA079381; 1HGCT1B89GA050088 | 1HGCT1B89GA029998

1HGCT1B89GA022128 | 1HGCT1B89GA061253; 1HGCT1B89GA075606 | 1HGCT1B89GA096617 | 1HGCT1B89GA052276 | 1HGCT1B89GA032853 | 1HGCT1B89GA047790 | 1HGCT1B89GA057123 | 1HGCT1B89GA010206 | 1HGCT1B89GA040497 | 1HGCT1B89GA008925 | 1HGCT1B89GA009430 | 1HGCT1B89GA055274; 1HGCT1B89GA043691 | 1HGCT1B89GA073225; 1HGCT1B89GA017639; 1HGCT1B89GA073290 | 1HGCT1B89GA092048 | 1HGCT1B89GA094303 | 1HGCT1B89GA006432; 1HGCT1B89GA075685 | 1HGCT1B89GA007595; 1HGCT1B89GA020878; 1HGCT1B89GA059650 | 1HGCT1B89GA098982; 1HGCT1B89GA071023; 1HGCT1B89GA040094; 1HGCT1B89GA083141; 1HGCT1B89GA002560; 1HGCT1B89GA079770

1HGCT1B89GA074892 | 1HGCT1B89GA072169; 1HGCT1B89GA036787 | 1HGCT1B89GA000145; 1HGCT1B89GA019939; 1HGCT1B89GA048938; 1HGCT1B89GA068297 | 1HGCT1B89GA009086 | 1HGCT1B89GA049202; 1HGCT1B89GA000789 | 1HGCT1B89GA076402 | 1HGCT1B89GA028706; 1HGCT1B89GA091871 | 1HGCT1B89GA049099; 1HGCT1B89GA065089 | 1HGCT1B89GA051922

1HGCT1B89GA095869 | 1HGCT1B89GA083382; 1HGCT1B89GA095385 | 1HGCT1B89GA098576 | 1HGCT1B89GA029452; 1HGCT1B89GA018922 | 1HGCT1B89GA099033; 1HGCT1B89GA032447 | 1HGCT1B89GA019925 | 1HGCT1B89GA053024; 1HGCT1B89GA030052

1HGCT1B89GA058031 | 1HGCT1B89GA057056 | 1HGCT1B89GA084998 | 1HGCT1B89GA035896; 1HGCT1B89GA040967; 1HGCT1B89GA045666 | 1HGCT1B89GA002672; 1HGCT1B89GA021304; 1HGCT1B89GA096326 | 1HGCT1B89GA024641; 1HGCT1B89GA022212 | 1HGCT1B89GA048776; 1HGCT1B89GA025059; 1HGCT1B89GA038586 |

1HGCT1B89GA001781

| 1HGCT1B89GA001571 | 1HGCT1B89GA080952

1HGCT1B89GA077372 | 1HGCT1B89GA066274; 1HGCT1B89GA051709 | 1HGCT1B89GA048261 | 1HGCT1B89GA086220 | 1HGCT1B89GA026230; 1HGCT1B89GA059115; 1HGCT1B89GA041357; 1HGCT1B89GA043335 | 1HGCT1B89GA042413 | 1HGCT1B89GA002414 | 1HGCT1B89GA071684 | 1HGCT1B89GA083821 | 1HGCT1B89GA064850 | 1HGCT1B89GA019908 | 1HGCT1B89GA055694 | 1HGCT1B89GA030259 | 1HGCT1B89GA033484 | 1HGCT1B89GA019830; 1HGCT1B89GA009475; 1HGCT1B89GA096908; 1HGCT1B89GA043576; 1HGCT1B89GA098545 | 1HGCT1B89GA081552 | 1HGCT1B89GA047725 | 1HGCT1B89GA046798 | 1HGCT1B89GA054786 | 1HGCT1B89GA043514; 1HGCT1B89GA098979 | 1HGCT1B89GA008987 | 1HGCT1B89GA056781

1HGCT1B89GA071460 | 1HGCT1B89GA032108; 1HGCT1B89GA087688 | 1HGCT1B89GA009332 | 1HGCT1B89GA067571 | 1HGCT1B89GA027457 | 1HGCT1B89GA013428; 1HGCT1B89GA039222; 1HGCT1B89GA090381 | 1HGCT1B89GA091241; 1HGCT1B89GA022985 | 1HGCT1B89GA097122 | 1HGCT1B89GA099775 | 1HGCT1B89GA054593 | 1HGCT1B89GA066159 | 1HGCT1B89GA077484 | 1HGCT1B89GA046073; 1HGCT1B89GA011226 | 1HGCT1B89GA050205; 1HGCT1B89GA017463 | 1HGCT1B89GA094592; 1HGCT1B89GA091577 | 1HGCT1B89GA089876; 1HGCT1B89GA055534; 1HGCT1B89GA049474 | 1HGCT1B89GA033095; 1HGCT1B89GA014806 | 1HGCT1B89GA096701 | 1HGCT1B89GA032304 | 1HGCT1B89GA098321; 1HGCT1B89GA075461 | 1HGCT1B89GA032240 | 1HGCT1B89GA024199

1HGCT1B89GA074603 | 1HGCT1B89GA077579; 1HGCT1B89GA013624; 1HGCT1B89GA049846; 1HGCT1B89GA002865

1HGCT1B89GA016376; 1HGCT1B89GA077582 | 1HGCT1B89GA024204; 1HGCT1B89GA087609 | 1HGCT1B89GA002090

1HGCT1B89GA005653 | 1HGCT1B89GA052858; 1HGCT1B89GA071927 | 1HGCT1B89GA004857 | 1HGCT1B89GA086010 | 1HGCT1B89GA072544 | 1HGCT1B89GA005250 | 1HGCT1B89GA042928 | 1HGCT1B89GA073824 | 1HGCT1B89GA069210; 1HGCT1B89GA031671 | 1HGCT1B89GA005832; 1HGCT1B89GA015647; 1HGCT1B89GA000811; 1HGCT1B89GA038359; 1HGCT1B89GA012182 | 1HGCT1B89GA000095

1HGCT1B89GA042668 | 1HGCT1B89GA000839 | 1HGCT1B89GA036613 | 1HGCT1B89GA010660; 1HGCT1B89GA008651 | 1HGCT1B89GA066730 | 1HGCT1B89GA042539 | 1HGCT1B89GA075833 | 1HGCT1B89GA023831 | 1HGCT1B89GA032142 | 1HGCT1B89GA058689 | 1HGCT1B89GA018709 | 1HGCT1B89GA011968; 1HGCT1B89GA064394; 1HGCT1B89GA057087; 1HGCT1B89GA067618; 1HGCT1B89GA032030; 1HGCT1B89GA045022; 1HGCT1B89GA095662 | 1HGCT1B89GA031217; 1HGCT1B89GA019052 | 1HGCT1B89GA071961; 1HGCT1B89GA073645; 1HGCT1B89GA015955; 1HGCT1B89GA069546 | 1HGCT1B89GA012781; 1HGCT1B89GA003479; 1HGCT1B89GA077291 | 1HGCT1B89GA076187 | 1HGCT1B89GA075198 | 1HGCT1B89GA059485; 1HGCT1B89GA068056

1HGCT1B89GA037728; 1HGCT1B89GA099887 | 1HGCT1B89GA070552; 1HGCT1B89GA018693 | 1HGCT1B89GA082717; 1HGCT1B89GA010500 | 1HGCT1B89GA035705 | 1HGCT1B89GA005183 | 1HGCT1B89GA055212 | 1HGCT1B89GA018144; 1HGCT1B89GA054125; 1HGCT1B89GA051287 | 1HGCT1B89GA089103 | 1HGCT1B89GA063732

1HGCT1B89GA008567 | 1HGCT1B89GA075640 | 1HGCT1B89GA026177; 1HGCT1B89GA078344; 1HGCT1B89GA099095 | 1HGCT1B89GA078053

1HGCT1B89GA060300 | 1HGCT1B89GA029421; 1HGCT1B89GA082751 | 1HGCT1B89GA030584 | 1HGCT1B89GA017219; 1HGCT1B89GA037857; 1HGCT1B89GA037759

1HGCT1B89GA074598; 1HGCT1B89GA085374; 1HGCT1B89GA010528; 1HGCT1B89GA087948; 1HGCT1B89GA064668 | 1HGCT1B89GA029631 | 1HGCT1B89GA003045 | 1HGCT1B89GA028849 | 1HGCT1B89GA047921 | 1HGCT1B89GA070003

1HGCT1B89GA017690; 1HGCT1B89GA082619 | 1HGCT1B89GA022792 | 1HGCT1B89GA057574 | 1HGCT1B89GA057588 | 1HGCT1B89GA035140

1HGCT1B89GA091420 | 1HGCT1B89GA020931 | 1HGCT1B89GA014305 | 1HGCT1B89GA052570; 1HGCT1B89GA023215; 1HGCT1B89GA074889 | 1HGCT1B89GA005619 | 1HGCT1B89GA097220 | 1HGCT1B89GA041553 | 1HGCT1B89GA061222 | 1HGCT1B89GA020735; 1HGCT1B89GA038961 | 1HGCT1B89GA008214 | 1HGCT1B89GA086346 | 1HGCT1B89GA090137 | 1HGCT1B89GA083320; 1HGCT1B89GA000274;

1HGCT1B89GA066873

| 1HGCT1B89GA048194 | 1HGCT1B89GA036546; 1HGCT1B89GA020346 | 1HGCT1B89GA047630; 1HGCT1B89GA046767

1HGCT1B89GA084919 | 1HGCT1B89GA078232; 1HGCT1B89GA087870 |

1HGCT1B89GA016278

; 1HGCT1B89GA084029

1HGCT1B89GA028768; 1HGCT1B89GA092180; 1HGCT1B89GA089117; 1HGCT1B89GA098920

1HGCT1B89GA044128; 1HGCT1B89GA000016; 1HGCT1B89GA006155 | 1HGCT1B89GA032982 | 1HGCT1B89GA090042; 1HGCT1B89GA039737; 1HGCT1B89GA016006; 1HGCT1B89GA002624 | 1HGCT1B89GA004129 | 1HGCT1B89GA002204 | 1HGCT1B89GA011601 | 1HGCT1B89GA018192 | 1HGCT1B89GA060037 | 1HGCT1B89GA000484 | 1HGCT1B89GA077646; 1HGCT1B89GA010058 | 1HGCT1B89GA081292 | 1HGCT1B89GA095127 | 1HGCT1B89GA090638 | 1HGCT1B89GA044470 | 1HGCT1B89GA056019; 1HGCT1B89GA016684; 1HGCT1B89GA088002; 1HGCT1B89GA074763 | 1HGCT1B89GA012361 | 1HGCT1B89GA020427 | 1HGCT1B89GA013056 | 1HGCT1B89GA046512 | 1HGCT1B89GA055341 | 1HGCT1B89GA090199 | 1HGCT1B89GA075282 | 1HGCT1B89GA051970 | 1HGCT1B89GA027605 | 1HGCT1B89GA099551 | 1HGCT1B89GA069627 | 1HGCT1B89GA016541; 1HGCT1B89GA098643 | 1HGCT1B89GA057672 | 1HGCT1B89GA037776

1HGCT1B89GA032710; 1HGCT1B89GA053184

1HGCT1B89GA057610 | 1HGCT1B89GA044503; 1HGCT1B89GA008455; 1HGCT1B89GA040614; 1HGCT1B89GA017771 | 1HGCT1B89GA060622 | 1HGCT1B89GA078750 | 1HGCT1B89GA051306

1HGCT1B89GA008908

1HGCT1B89GA067358 | 1HGCT1B89GA020458; 1HGCT1B89GA004339; 1HGCT1B89GA079705 | 1HGCT1B89GA013039 | 1HGCT1B89GA063360 | 1HGCT1B89GA022310; 1HGCT1B89GA038913 | 1HGCT1B89GA052990 | 1HGCT1B89GA033999; 1HGCT1B89GA081499; 1HGCT1B89GA077081; 1HGCT1B89GA041214 | 1HGCT1B89GA011145 | 1HGCT1B89GA024123; 1HGCT1B89GA003224; 1HGCT1B89GA076707; 1HGCT1B89GA053802 | 1HGCT1B89GA030441; 1HGCT1B89GA026762; 1HGCT1B89GA035350 | 1HGCT1B89GA072317; 1HGCT1B89GA017611; 1HGCT1B89GA082586 | 1HGCT1B89GA085472 | 1HGCT1B89GA098366 | 1HGCT1B89GA096312; 1HGCT1B89GA022632 | 1HGCT1B89GA065934 | 1HGCT1B89GA030021

1HGCT1B89GA052911; 1HGCT1B89GA076352 | 1HGCT1B89GA057686 | 1HGCT1B89GA038958 | 1HGCT1B89GA055775; 1HGCT1B89GA021321; 1HGCT1B89GA036269; 1HGCT1B89GA056179 | 1HGCT1B89GA045733 | 1HGCT1B89GA013722 | 1HGCT1B89GA078666 | 1HGCT1B89GA029662; 1HGCT1B89GA051645 | 1HGCT1B89GA038264; 1HGCT1B89GA096584; 1HGCT1B89GA021089; 1HGCT1B89GA081034 | 1HGCT1B89GA046509; 1HGCT1B89GA015129 | 1HGCT1B89GA075623; 1HGCT1B89GA057722; 1HGCT1B89GA064413; 1HGCT1B89GA051371; 1HGCT1B89GA067893; 1HGCT1B89GA070745

1HGCT1B89GA001554 | 1HGCT1B89GA014403; 1HGCT1B89GA077145; 1HGCT1B89GA054111 | 1HGCT1B89GA011999 | 1HGCT1B89GA070891 | 1HGCT1B89GA013042; 1HGCT1B89GA062998 | 1HGCT1B89GA078277 | 1HGCT1B89GA067392 | 1HGCT1B89GA022470; 1HGCT1B89GA087996 | 1HGCT1B89GA022727 | 1HGCT1B89GA043187 | 1HGCT1B89GA060698; 1HGCT1B89GA074701; 1HGCT1B89GA001957; 1HGCT1B89GA057185; 1HGCT1B89GA067389 | 1HGCT1B89GA075492 | 1HGCT1B89GA048342; 1HGCT1B89GA005989 | 1HGCT1B89GA011906 | 1HGCT1B89GA037521 | 1HGCT1B89GA006687; 1HGCT1B89GA087111; 1HGCT1B89GA082975 | 1HGCT1B89GA062838; 1HGCT1B89GA044386 | 1HGCT1B89GA018953 | 1HGCT1B89GA087027

1HGCT1B89GA031198 | 1HGCT1B89GA002431 | 1HGCT1B89GA009444 | 1HGCT1B89GA085634; 1HGCT1B89GA017009; 1HGCT1B89GA036885 | 1HGCT1B89GA069661 | 1HGCT1B89GA020444; 1HGCT1B89GA010691; 1HGCT1B89GA057476 | 1HGCT1B89GA086850 | 1HGCT1B89GA076819 | 1HGCT1B89GA042718; 1HGCT1B89GA041536 | 1HGCT1B89GA019391 | 1HGCT1B89GA097167 | 1HGCT1B89GA071457 | 1HGCT1B89GA010853; 1HGCT1B89GA006382; 1HGCT1B89GA006446; 1HGCT1B89GA044551; 1HGCT1B89GA083544 |

1HGCT1B89GA074486

; 1HGCT1B89GA013915 | 1HGCT1B89GA087643 | 1HGCT1B89GA080515 | 1HGCT1B89GA056098; 1HGCT1B89GA081163 | 1HGCT1B89GA013316; 1HGCT1B89GA086105 | 1HGCT1B89GA018810 | 1HGCT1B89GA065481; 1HGCT1B89GA078375 | 1HGCT1B89GA048759 | 1HGCT1B89GA065187; 1HGCT1B89GA092065 | 1HGCT1B89GA080000; 1HGCT1B89GA067957 | 1HGCT1B89GA096486; 1HGCT1B89GA003708 | 1HGCT1B89GA076576 | 1HGCT1B89GA064010 | 1HGCT1B89GA035915; 1HGCT1B89GA027099 | 1HGCT1B89GA092633 | 1HGCT1B89GA052052 | 1HGCT1B89GA009489 | 1HGCT1B89GA025353 | 1HGCT1B89GA087691; 1HGCT1B89GA007158 | 1HGCT1B89GA052777 | 1HGCT1B89GA030861; 1HGCT1B89GA037003 | 1HGCT1B89GA093605 | 1HGCT1B89GA009153 | 1HGCT1B89GA099498;

1HGCT1B89GA000551

; 1HGCT1B89GA036675; 1HGCT1B89GA045652 | 1HGCT1B89GA062628; 1HGCT1B89GA098495 | 1HGCT1B89GA094267 | 1HGCT1B89GA094902 | 1HGCT1B89GA037275 | 1HGCT1B89GA059843; 1HGCT1B89GA097816; 1HGCT1B89GA066906 | 1HGCT1B89GA077307 | 1HGCT1B89GA045912 | 1HGCT1B89GA050740 | 1HGCT1B89GA016281; 1HGCT1B89GA006415; 1HGCT1B89GA059793; 1HGCT1B89GA060944 | 1HGCT1B89GA017737 | 1HGCT1B89GA033307; 1HGCT1B89GA042816; 1HGCT1B89GA062810;

1HGCT1B89GA0206681HGCT1B89GA084306 | 1HGCT1B89GA056912 | 1HGCT1B89GA017186 | 1HGCT1B89GA021884; 1HGCT1B89GA080210

1HGCT1B89GA035929 | 1HGCT1B89GA021142; 1HGCT1B89GA065979 | 1HGCT1B89GA080885; 1HGCT1B89GA005233 | 1HGCT1B89GA051029; 1HGCT1B89GA053072; 1HGCT1B89GA069871 | 1HGCT1B89GA072012; 1HGCT1B89GA019410 | 1HGCT1B89GA034151 | 1HGCT1B89GA056697 | 1HGCT1B89GA095354 | 1HGCT1B89GA073192 | 1HGCT1B89GA006608; 1HGCT1B89GA058420; 1HGCT1B89GA094916 | 1HGCT1B89GA037745; 1HGCT1B89GA037664; 1HGCT1B89GA085052 | 1HGCT1B89GA097735; 1HGCT1B89GA058062; 1HGCT1B89GA012747 | 1HGCT1B89GA049118 | 1HGCT1B89GA032609 | 1HGCT1B89GA003496; 1HGCT1B89GA010562 | 1HGCT1B89GA072852; 1HGCT1B89GA030309 | 1HGCT1B89GA000744

1HGCT1B89GA099534

; 1HGCT1B89GA050785; 1HGCT1B89GA065688; 1HGCT1B89GA061219

1HGCT1B89GA083429 | 1HGCT1B89GA084192; 1HGCT1B89GA044226 | 1HGCT1B89GA091885; 1HGCT1B89GA009055; 1HGCT1B89GA088419 | 1HGCT1B89GA079963 | 1HGCT1B89GA038748 | 1HGCT1B89GA083737 | 1HGCT1B89GA089165 | 1HGCT1B89GA012313 | 1HGCT1B89GA018001; 1HGCT1B89GA099386; 1HGCT1B89GA041942 | 1HGCT1B89GA054559; 1HGCT1B89GA022341

1HGCT1B89GA027281; 1HGCT1B89GA057980; 1HGCT1B89GA032223 | 1HGCT1B89GA057042 | 1HGCT1B89GA069286 | 1HGCT1B89GA082412 | 1HGCT1B89GA076156; 1HGCT1B89GA009895 | 1HGCT1B89GA029273; 1HGCT1B89GA090512

1HGCT1B89GA034117 | 1HGCT1B89GA046963 | 1HGCT1B89GA012859; 1HGCT1B89GA004972 | 1HGCT1B89GA003661 | 1HGCT1B89GA080868 | 1HGCT1B89GA002042 | 1HGCT1B89GA011419 | 1HGCT1B89GA077887 | 1HGCT1B89GA019729 | 1HGCT1B89GA019407 | 1HGCT1B89GA069367; 1HGCT1B89GA026602 | 1HGCT1B89GA089358 | 1HGCT1B89GA022713 | 1HGCT1B89GA050477 | 1HGCT1B89GA013963 | 1HGCT1B89GA092387 | 1HGCT1B89GA014773 | 1HGCT1B89GA060376 | 1HGCT1B89GA039799 | 1HGCT1B89GA050253; 1HGCT1B89GA023411 | 1HGCT1B89GA080143 | 1HGCT1B89GA036496 | 1HGCT1B89GA088257 | 1HGCT1B89GA027832; 1HGCT1B89GA063097; 1HGCT1B89GA025434; 1HGCT1B89GA032044 | 1HGCT1B89GA051127; 1HGCT1B89GA029323 | 1HGCT1B89GA043609; 1HGCT1B89GA037213 | 1HGCT1B89GA002963; 1HGCT1B89GA042086 | 1HGCT1B89GA045599

1HGCT1B89GA099744 | 1HGCT1B89GA097783 | 1HGCT1B89GA072964 | 1HGCT1B89GA088694 | 1HGCT1B89GA023926; 1HGCT1B89GA059163 | 1HGCT1B89GA006818 | 1HGCT1B89GA075119 | 1HGCT1B89GA043321 | 1HGCT1B89GA005118 | 1HGCT1B89GA033419 | 1HGCT1B89GA039527 | 1HGCT1B89GA046686 | 1HGCT1B89GA007127 | 1HGCT1B89GA067781 | 1HGCT1B89GA066534 | 1HGCT1B89GA033582 | 1HGCT1B89GA047160 | 1HGCT1B89GA021948; 1HGCT1B89GA093068 | 1HGCT1B89GA045926; 1HGCT1B89GA019858; 1HGCT1B89GA088713; 1HGCT1B89GA038541 | 1HGCT1B89GA007676; 1HGCT1B89GA060359 | 1HGCT1B89GA001540 | 1HGCT1B89GA041794; 1HGCT1B89GA020881 | 1HGCT1B89GA000226; 1HGCT1B89GA045134 | 1HGCT1B89GA039298; 1HGCT1B89GA018113; 1HGCT1B89GA096407 | 1HGCT1B89GA060717 | 1HGCT1B89GA066517; 1HGCT1B89GA013090

1HGCT1B89GA001702 | 1HGCT1B89GA089120 | 1HGCT1B89GA003854; 1HGCT1B89GA008536; 1HGCT1B89GA026468 | 1HGCT1B89GA053718 | 1HGCT1B89GA015227

1HGCT1B89GA077520 | 1HGCT1B89GA053380; 1HGCT1B89GA097850; 1HGCT1B89GA084855 | 1HGCT1B89GA001246 | 1HGCT1B89GA002123 | 1HGCT1B89GA080739 | 1HGCT1B89GA007452 | 1HGCT1B89GA094589 | 1HGCT1B89GA082670 | 1HGCT1B89GA037244 | 1HGCT1B89GA016183 | 1HGCT1B89GA005717; 1HGCT1B89GA001327 | 1HGCT1B89GA084144 | 1HGCT1B89GA072592

1HGCT1B89GA032576 | 1HGCT1B89GA000517 | 1HGCT1B89GA002882; 1HGCT1B89GA025918 | 1HGCT1B89GA091742 | 1HGCT1B89GA065612; 1HGCT1B89GA044808; 1HGCT1B89GA009301; 1HGCT1B89GA043805; 1HGCT1B89GA092597 | 1HGCT1B89GA083754 |

1HGCT1B89GA093295

| 1HGCT1B89GA002753; 1HGCT1B89GA006673 | 1HGCT1B89GA091904; 1HGCT1B89GA004566 | 1HGCT1B89GA057350; 1HGCT1B89GA058305 | 1HGCT1B89GA000730 | 1HGCT1B89GA090249 | 1HGCT1B89GA061981 | 1HGCT1B89GA049457 | 1HGCT1B89GA062841; 1HGCT1B89GA046879; 1HGCT1B89GA014241 | 1HGCT1B89GA036174 | 1HGCT1B89GA019651

1HGCT1B89GA087528 | 1HGCT1B89GA073032 | 1HGCT1B89GA047000 | 1HGCT1B89GA093409; 1HGCT1B89GA006723 | 1HGCT1B89GA019469 | 1HGCT1B89GA080840; 1HGCT1B89GA053153; 1HGCT1B89GA083527 | 1HGCT1B89GA092759; 1HGCT1B89GA085908 | 1HGCT1B89GA088582 | 1HGCT1B89GA050852 | 1HGCT1B89GA019567 | 1HGCT1B89GA080417 | 1HGCT1B89GA099694 | 1HGCT1B89GA069708 | 1HGCT1B89GA040760 | 1HGCT1B89GA065173 | 1HGCT1B89GA085097 | 1HGCT1B89GA023313; 1HGCT1B89GA017978; 1HGCT1B89GA053816 | 1HGCT1B89GA023859

1HGCT1B89GA044811 | 1HGCT1B89GA088730; 1HGCT1B89GA035736 | 1HGCT1B89GA093765; 1HGCT1B89GA052164 | 1HGCT1B89GA016877 | 1HGCT1B89GA082667 | 1HGCT1B89GA086993 | 1HGCT1B89GA063214 | 1HGCT1B89GA027748 |

1HGCT1B89GA010786

| 1HGCT1B89GA025868 | 1HGCT1B89GA048065 | 1HGCT1B89GA027684 | 1HGCT1B89GA066596 | 1HGCT1B89GA052388 | 1HGCT1B89GA042511 | 1HGCT1B89GA086265

1HGCT1B89GA073564 | 1HGCT1B89GA079221 | 1HGCT1B89GA021545 | 1HGCT1B89GA033680 | 1HGCT1B89GA041066 | 1HGCT1B89GA045618 | 1HGCT1B89GA017575 | 1HGCT1B89GA031170 | 1HGCT1B89GA001795 | 1HGCT1B89GA050866 | 1HGCT1B89GA024445 | 1HGCT1B89GA074696 | 1HGCT1B89GA078036; 1HGCT1B89GA067635 | 1HGCT1B89GA059339 | 1HGCT1B89GA089795 | 1HGCT1B89GA099355 | 1HGCT1B89GA090347

1HGCT1B89GA004096 | 1HGCT1B89GA047465 | 1HGCT1B89GA035669 | 1HGCT1B89GA038409; 1HGCT1B89GA031122 | 1HGCT1B89GA086699; 1HGCT1B89GA016779; 1HGCT1B89GA064511 | 1HGCT1B89GA036689 | 1HGCT1B89GA071152; 1HGCT1B89GA036322; 1HGCT1B89GA030438;

1HGCT1B89GA059356

; 1HGCT1B89GA025174 | 1HGCT1B89GA090784

1HGCT1B89GA061754 | 1HGCT1B89GA090462 | 1HGCT1B89GA009993 | 1HGCT1B89GA068090 | 1HGCT1B89GA056716 | 1HGCT1B89GA069773

1HGCT1B89GA035574 | 1HGCT1B89GA011453; 1HGCT1B89GA093071; 1HGCT1B89GA023604 | 1HGCT1B89GA061415 | 1HGCT1B89GA013879; 1HGCT1B89GA051449

1HGCT1B89GA014983; 1HGCT1B89GA079171 | 1HGCT1B89GA010738 | 1HGCT1B89GA098285

1HGCT1B89GA073919

1HGCT1B89GA001098; 1HGCT1B89GA091448; 1HGCT1B89GA087187 | 1HGCT1B89GA099565 | 1HGCT1B89GA073466

1HGCT1B89GA020136; 1HGCT1B89GA055677 | 1HGCT1B89GA024431 | 1HGCT1B89GA011257 | 1HGCT1B89GA007760 | 1HGCT1B89GA005880; 1HGCT1B89GA087724

1HGCT1B89GA012831; 1HGCT1B89GA035316 | 1HGCT1B89GA073306 | 1HGCT1B89GA074147; 1HGCT1B89GA008620 | 1HGCT1B89GA006849 | 1HGCT1B89GA051919 | 1HGCT1B89GA012053 | 1HGCT1B89GA072124 | 1HGCT1B89GA081955 | 1HGCT1B89GA024137 | 1HGCT1B89GA005751

1HGCT1B89GA091949; 1HGCT1B89GA041004 | 1HGCT1B89GA049782 | 1HGCT1B89GA091272 | 1HGCT1B89GA061785 | 1HGCT1B89GA084872 | 1HGCT1B89GA081230 | 1HGCT1B89GA053427 | 1HGCT1B89GA092261 | 1HGCT1B89GA055758 | 1HGCT1B89GA071426; 1HGCT1B89GA038670 | 1HGCT1B89GA072446; 1HGCT1B89GA059809 | 1HGCT1B89GA018662; 1HGCT1B89GA080756; 1HGCT1B89GA084001; 1HGCT1B89GA091255; 1HGCT1B89GA057770 | 1HGCT1B89GA009668 | 1HGCT1B89GA026860; 1HGCT1B89GA043447 | 1HGCT1B89GA003434 | 1HGCT1B89GA080031; 1HGCT1B89GA016250 | 1HGCT1B89GA006804 | 1HGCT1B89GA064024 | 1HGCT1B89GA078392; 1HGCT1B89GA039382 | 1HGCT1B89GA035526; 1HGCT1B89GA081051 | 1HGCT1B89GA070437 | 1HGCT1B89GA067179 | 1HGCT1B89GA002056 | 1HGCT1B89GA085438; 1HGCT1B89GA006530 | 1HGCT1B89GA037051 | 1HGCT1B89GA035767; 1HGCT1B89GA067408 | 1HGCT1B89GA024705; 1HGCT1B89GA089473 | 1HGCT1B89GA045540 | 1HGCT1B89GA020153 | 1HGCT1B89GA006754; 1HGCT1B89GA003675; 1HGCT1B89GA068784; 1HGCT1B89GA043738

1HGCT1B89GA086203 | 1HGCT1B89GA091952; 1HGCT1B89GA084595; 1HGCT1B89GA006267

1HGCT1B89GA030519 | 1HGCT1B89GA082295 | 1HGCT1B89GA072060; 1HGCT1B89GA056330 | 1HGCT1B89GA087500 | 1HGCT1B89GA019990 | 1HGCT1B89GA004812

1HGCT1B89GA029306 | 1HGCT1B89GA024834; 1HGCT1B89GA088467; 1HGCT1B89GA092695 | 1HGCT1B89GA068073; 1HGCT1B89GA025126 | 1HGCT1B89GA089750 | 1HGCT1B89GA018466 | 1HGCT1B89GA047661 | 1HGCT1B89GA098822; 1HGCT1B89GA038460; 1HGCT1B89GA018905 | 1HGCT1B89GA004583 | 1HGCT1B89GA043674 | 1HGCT1B89GA042136 | 1HGCT1B89GA024395; 1HGCT1B89GA084385; 1HGCT1B89GA018645 | 1HGCT1B89GA000047; 1HGCT1B89GA023697; 1HGCT1B89GA031749 | 1HGCT1B89GA058840 | 1HGCT1B89GA070230; 1HGCT1B89GA088825

1HGCT1B89GA084970 | 1HGCT1B89GA068025 | 1HGCT1B89GA029550 | 1HGCT1B89GA003949; 1HGCT1B89GA002316; 1HGCT1B89GA048258; 1HGCT1B89GA062824 | 1HGCT1B89GA023280; 1HGCT1B89GA011646; 1HGCT1B89GA031945 | 1HGCT1B89GA084094 | 1HGCT1B89GA047935 | 1HGCT1B89GA030536; 1HGCT1B89GA056859 | 1HGCT1B89GA086315 | 1HGCT1B89GA028950 | 1HGCT1B89GA090722 | 1HGCT1B89GA058983 | 1HGCT1B89GA029886; 1HGCT1B89GA033341; 1HGCT1B89GA028060

1HGCT1B89GA068834 | 1HGCT1B89GA071619 | 1HGCT1B89GA045344 | 1HGCT1B89GA040144 | 1HGCT1B89GA066095; 1HGCT1B89GA031105 | 1HGCT1B89GA022162

1HGCT1B89GA060653 | 1HGCT1B89GA086797; 1HGCT1B89GA064198; 1HGCT1B89GA018063; 1HGCT1B89GA095371 | 1HGCT1B89GA034604; 1HGCT1B89GA003191 | 1HGCT1B89GA032349

1HGCT1B89GA036854; 1HGCT1B89GA022100; 1HGCT1B89GA035039 | 1HGCT1B89GA060006; 1HGCT1B89GA092955; 1HGCT1B89GA036644; 1HGCT1B89GA014921; 1HGCT1B89GA099419 | 1HGCT1B89GA050804; 1HGCT1B89GA038569

1HGCT1B89GA052648; 1HGCT1B89GA065044; 1HGCT1B89GA086329 | 1HGCT1B89GA006298 | 1HGCT1B89GA063049; 1HGCT1B89GA036241 | 1HGCT1B89GA037048; 1HGCT1B89GA043030 | 1HGCT1B89GA077629 | 1HGCT1B89GA062368 | 1HGCT1B89GA067554; 1HGCT1B89GA034313; 1HGCT1B89GA054299; 1HGCT1B89GA031766 | 1HGCT1B89GA003613; 1HGCT1B89GA052584; 1HGCT1B89GA014952 | 1HGCT1B89GA093152; 1HGCT1B89GA051533; 1HGCT1B89GA097802 | 1HGCT1B89GA069014; 1HGCT1B89GA020007; 1HGCT1B89GA068543; 1HGCT1B89GA052228; 1HGCT1B89GA002087; 1HGCT1B89GA053685 | 1HGCT1B89GA039608; 1HGCT1B89GA030097; 1HGCT1B89GA002543; 1HGCT1B89GA022971; 1HGCT1B89GA097671 | 1HGCT1B89GA082359 | 1HGCT1B89GA019245 | 1HGCT1B89GA037695; 1HGCT1B89GA023005 | 1HGCT1B89GA019620 | 1HGCT1B89GA055386 | 1HGCT1B89GA079428 | 1HGCT1B89GA004003; 1HGCT1B89GA076898 | 1HGCT1B89GA029614; 1HGCT1B89GA089702 | 1HGCT1B89GA089974

1HGCT1B89GA086542; 1HGCT1B89GA072575 | 1HGCT1B89GA043044; 1HGCT1B89GA055243 | 1HGCT1B89GA085116; 1HGCT1B89GA017365; 1HGCT1B89GA061916 | 1HGCT1B89GA086301 | 1HGCT1B89GA053010 | 1HGCT1B89GA018029 | 1HGCT1B89GA079719; 1HGCT1B89GA012702 | 1HGCT1B89GA025997 | 1HGCT1B89GA079610 | 1HGCT1B89GA016751 | 1HGCT1B89GA064220 | 1HGCT1B89GA054741; 1HGCT1B89GA083463 | 1HGCT1B89GA035011; 1HGCT1B89GA023800 | 1HGCT1B89GA053881 | 1HGCT1B89GA064881 | 1HGCT1B89GA097945 | 1HGCT1B89GA015695; 1HGCT1B89GA042346 | 1HGCT1B89GA043724 | 1HGCT1B89GA050950 | 1HGCT1B89GA003059;

1HGCT1B89GA040113

| 1HGCT1B89GA044744 | 1HGCT1B89GA094446 | 1HGCT1B89GA042962 | 1HGCT1B89GA037020

1HGCT1B89GA025840; 1HGCT1B89GA081759 | 1HGCT1B89GA073127 | 1HGCT1B89GA086895; 1HGCT1B89GA013803 | 1HGCT1B89GA047417 | 1HGCT1B89GA079235; 1HGCT1B89GA046476; 1HGCT1B89GA094298 | 1HGCT1B89GA050415 | 1HGCT1B89GA096553 | 1HGCT1B89GA041908; 1HGCT1B89GA013087; 1HGCT1B89GA078280; 1HGCT1B89GA040502 | 1HGCT1B89GA004132 | 1HGCT1B89GA019388; 1HGCT1B89GA019973; 1HGCT1B89GA038426; 1HGCT1B89GA091210 | 1HGCT1B89GA014630; 1HGCT1B89GA056313 | 1HGCT1B89GA093457 | 1HGCT1B89GA003658

1HGCT1B89GA060586 | 1HGCT1B89GA086766; 1HGCT1B89GA051824 | 1HGCT1B89GA093751 | 1HGCT1B89GA016457; 1HGCT1B89GA075024

1HGCT1B89GA058143 | 1HGCT1B89GA007306 | 1HGCT1B89GA071510 | 1HGCT1B89GA093796; 1HGCT1B89GA032688 | 1HGCT1B89GA068557 | 1HGCT1B89GA023652; 1HGCT1B89GA066890 | 1HGCT1B89GA082474; 1HGCT1B89GA036739 | 1HGCT1B89GA037566 | 1HGCT1B89GA038300 | 1HGCT1B89GA001425 | 1HGCT1B89GA058756; 1HGCT1B89GA011677 | 1HGCT1B89GA020671 | 1HGCT1B89GA090364; 1HGCT1B89GA046364; 1HGCT1B89GA058059; 1HGCT1B89GA099453; 1HGCT1B89GA043254 | 1HGCT1B89GA011047; 1HGCT1B89GA056957 | 1HGCT1B89GA024350; 1HGCT1B89GA075220 | 1HGCT1B89GA053489; 1HGCT1B89GA076643 | 1HGCT1B89GA032514 | 1HGCT1B89GA045859 | 1HGCT1B89GA009203; 1HGCT1B89GA009749 | 1HGCT1B89GA044484; 1HGCT1B89GA029578; 1HGCT1B89GA042931 | 1HGCT1B89GA003806

1HGCT1B89GA061060; 1HGCT1B89GA075234 | 1HGCT1B89GA099579 | 1HGCT1B89GA007399 | 1HGCT1B89GA048986 | 1HGCT1B89GA095547 | 1HGCT1B89GA070857 | 1HGCT1B89GA026793 | 1HGCT1B89GA035851 | 1HGCT1B89GA043707; 1HGCT1B89GA020332 | 1HGCT1B89GA015373 | 1HGCT1B89GA001084 | 1HGCT1B89GA078022 | 1HGCT1B89GA049572 | 1HGCT1B89GA006401; 1HGCT1B89GA019021

1HGCT1B89GA004504; 1HGCT1B89GA059129 | 1HGCT1B89GA025594 | 1HGCT1B89GA068655 | 1HGCT1B89GA072656 | 1HGCT1B89GA044999 | 1HGCT1B89GA022906 | 1HGCT1B89GA094835; 1HGCT1B89GA034909 | 1HGCT1B89GA022047 | 1HGCT1B89GA040922; 1HGCT1B89GA079462 | 1HGCT1B89GA053539 | 1HGCT1B89GA090896 |

1HGCT1B89GA061043

; 1HGCT1B89GA051290 | 1HGCT1B89GA006527; 1HGCT1B89GA033985; 1HGCT1B89GA063813; 1HGCT1B89GA084404

1HGCT1B89GA068896; 1HGCT1B89GA077470 | 1HGCT1B89GA020590 | 1HGCT1B89GA087593 | 1HGCT1B89GA017298 | 1HGCT1B89GA068946 | 1HGCT1B89GA050219 | 1HGCT1B89GA092535 | 1HGCT1B89GA068140; 1HGCT1B89GA090431 | 1HGCT1B89GA049023 | 1HGCT1B89GA030794;

1HGCT1B89GA006947

| 1HGCT1B89GA093801; 1HGCT1B89GA063925; 1HGCT1B89GA068283; 1HGCT1B89GA010173 | 1HGCT1B89GA000890 | 1HGCT1B89GA077047; 1HGCT1B89GA048499 | 1HGCT1B89GA024056 | 1HGCT1B89GA024039 | 1HGCT1B89GA067795; 1HGCT1B89GA064265; 1HGCT1B89GA086007 | 1HGCT1B89GA001697 |

1HGCT1B89GA029130

; 1HGCT1B89GA006852 | 1HGCT1B89GA049264 | 1HGCT1B89GA089070 | 1HGCT1B89GA097444; 1HGCT1B89GA053511 | 1HGCT1B89GA084886; 1HGCT1B89GA096018 | 1HGCT1B89GA087416 | 1HGCT1B89GA061236

1HGCT1B89GA031654 | 1HGCT1B89GA084273 | 1HGCT1B89GA064167 | 1HGCT1B89GA058725; 1HGCT1B89GA058367; 1HGCT1B89GA012943; 1HGCT1B89GA024588; 1HGCT1B89GA000632 | 1HGCT1B89GA026163 | 1HGCT1B89GA087383

1HGCT1B89GA093832

1HGCT1B89GA067652 | 1HGCT1B89GA032741 | 1HGCT1B89GA047966 | 1HGCT1B89GA068400; 1HGCT1B89GA021917; 1HGCT1B89GA090526 | 1HGCT1B89GA004843 | 1HGCT1B89GA093989; 1HGCT1B89GA072303; 1HGCT1B89GA059471; 1HGCT1B89GA094270; 1HGCT1B89GA087478; 1HGCT1B89GA075332

1HGCT1B89GA095175 | 1HGCT1B89GA077274

1HGCT1B89GA005040 | 1HGCT1B89GA011663 | 1HGCT1B89GA023795 | 1HGCT1B89GA045943 | 1HGCT1B89GA080563; 1HGCT1B89GA098092 | 1HGCT1B89GA018225

1HGCT1B89GA033789

1HGCT1B89GA093782 | 1HGCT1B89GA090493 | 1HGCT1B89GA073516 | 1HGCT1B89GA019195

1HGCT1B89GA098660; 1HGCT1B89GA008746 | 1HGCT1B89GA062547 | 1HGCT1B89GA073807; 1HGCT1B89GA031492 | 1HGCT1B89GA065755 | 1HGCT1B89GA034635; 1HGCT1B89GA061818 | 1HGCT1B89GA082961 | 1HGCT1B89GA009881 | 1HGCT1B89GA068123 | 1HGCT1B89GA079557; 1HGCT1B89GA057946 | 1HGCT1B89GA012635 | 1HGCT1B89GA042721; 1HGCT1B89GA096262; 1HGCT1B89GA072172 | 1HGCT1B89GA015387 | 1HGCT1B89GA011923 | 1HGCT1B89GA015423 | 1HGCT1B89GA056733; 1HGCT1B89GA006737; 1HGCT1B89GA027880 | 1HGCT1B89GA009394 | 1HGCT1B89GA027250; 1HGCT1B89GA057719 | 1HGCT1B89GA077341; 1HGCT1B89GA069823 | 1HGCT1B89GA092681 |

1HGCT1B89GA061088

; 1HGCT1B89GA046834; 1HGCT1B89GA097105 | 1HGCT1B89GA086296; 1HGCT1B89GA078800 | 1HGCT1B89GA020184 | 1HGCT1B89GA050561 | 1HGCT1B89GA018242 | 1HGCT1B89GA024929 | 1HGCT1B89GA041360 | 1HGCT1B89GA033436; 1HGCT1B89GA077033 | 1HGCT1B89GA040564 | 1HGCT1B89GA073242 | 1HGCT1B89GA039852 | 1HGCT1B89GA098254 | 1HGCT1B89GA066369; 1HGCT1B89GA070311 | 1HGCT1B89GA072740 | 1HGCT1B89GA065917 | 1HGCT1B89GA005216 | 1HGCT1B89GA044355 | 1HGCT1B89GA015616 | 1HGCT1B89GA069577 | 1HGCT1B89GA066288; 1HGCT1B89GA018760; 1HGCT1B89GA065349; 1HGCT1B89GA004390 | 1HGCT1B89GA012991

1HGCT1B89GA037325 | 1HGCT1B89GA017995 | 1HGCT1B89GA000677 | 1HGCT1B89GA089831 | 1HGCT1B89GA048955; 1HGCT1B89GA040189; 1HGCT1B89GA065951

1HGCT1B89GA052293 | 1HGCT1B89GA059969 | 1HGCT1B89GA041827 | 1HGCT1B89GA089246 | 1HGCT1B89GA078358 | 1HGCT1B89GA081616 | 1HGCT1B89GA051743; 1HGCT1B89GA018550 | 1HGCT1B89GA002400 | 1HGCT1B89GA002736 | 1HGCT1B89GA047322 | 1HGCT1B89GA037292 | 1HGCT1B89GA080255 | 1HGCT1B89GA044694; 1HGCT1B89GA031850 | 1HGCT1B89GA096567 | 1HGCT1B89GA058563 | 1HGCT1B89GA067277; 1HGCT1B89GA036529 | 1HGCT1B89GA046235 | 1HGCT1B89GA077937 | 1HGCT1B89GA068199 | 1HGCT1B89GA043612 | 1HGCT1B89GA012389 | 1HGCT1B89GA008570; 1HGCT1B89GA026194 | 1HGCT1B89GA017592; 1HGCT1B89GA029080

1HGCT1B89GA067862; 1HGCT1B89GA031072 | 1HGCT1B89GA015261; 1HGCT1B89GA065996 | 1HGCT1B89GA070289; 1HGCT1B89GA038457; 1HGCT1B89GA099176; 1HGCT1B89GA039589; 1HGCT1B89GA001182 | 1HGCT1B89GA049300 | 1HGCT1B89GA098044

1HGCT1B89GA095144; 1HGCT1B89GA027894 | 1HGCT1B89GA057591 | 1HGCT1B89GA005507; 1HGCT1B89GA006222; 1HGCT1B89GA088095; 1HGCT1B89GA064928; 1HGCT1B89GA077789 | 1HGCT1B89GA080322 | 1HGCT1B89GA098691 | 1HGCT1B89GA016944 | 1HGCT1B89GA062550 | 1HGCT1B89GA050981; 1HGCT1B89GA083883; 1HGCT1B89GA017527; 1HGCT1B89GA098223 | 1HGCT1B89GA081311 | 1HGCT1B89GA029676 | 1HGCT1B89GA044131; 1HGCT1B89GA061110 | 1HGCT1B89GA090946

1HGCT1B89GA073774; 1HGCT1B89GA082555; 1HGCT1B89GA088811 | 1HGCT1B89GA026518; 1HGCT1B89GA037468 | 1HGCT1B89GA077095 | 1HGCT1B89GA082829 | 1HGCT1B89GA036465; 1HGCT1B89GA021559 | 1HGCT1B89GA062113 | 1HGCT1B89GA078571; 1HGCT1B89GA078683; 1HGCT1B89GA009234 | 1HGCT1B89GA027992 | 1HGCT1B89GA016930; 1HGCT1B89GA046252 | 1HGCT1B89GA044453 | 1HGCT1B89GA030195 | 1HGCT1B89GA072642 | 1HGCT1B89GA055517; 1HGCT1B89GA005779; 1HGCT1B89GA042993; 1HGCT1B89GA056554 | 1HGCT1B89GA071541; 1HGCT1B89GA045750 | 1HGCT1B89GA061351 | 1HGCT1B89GA023246;

1HGCT1B89GA078733

| 1HGCT1B89GA021612 | 1HGCT1B89GA037390 | 1HGCT1B89GA067649

1HGCT1B89GA080823;

1HGCT1B89GA055002

| 1HGCT1B89GA064380 | 1HGCT1B89GA068042 | 1HGCT1B89GA001022 | 1HGCT1B89GA087559 | 1HGCT1B89GA043139 | 1HGCT1B89GA019617 | 1HGCT1B89GA064797; 1HGCT1B89GA072527 | 1HGCT1B89GA047093 | 1HGCT1B89GA080997 | 1HGCT1B89GA073743 | 1HGCT1B89GA041679 | 1HGCT1B89GA044887; 1HGCT1B89GA044145; 1HGCT1B89GA080613; 1HGCT1B89GA024560 | 1HGCT1B89GA017396; 1HGCT1B89GA057235; 1HGCT1B89GA031895; 1HGCT1B89GA055520 | 1HGCT1B89GA048504 | 1HGCT1B89GA008830; 1HGCT1B89GA007659; 1HGCT1B89GA088565 | 1HGCT1B89GA044114 | 1HGCT1B89GA056053 | 1HGCT1B89GA025613 | 1HGCT1B89GA040693; 1HGCT1B89GA075895; 1HGCT1B89GA038927 | 1HGCT1B89GA054304 | 1HGCT1B89GA023277; 1HGCT1B89GA099971 | 1HGCT1B89GA039754 | 1HGCT1B89GA083558 | 1HGCT1B89GA087710 | 1HGCT1B89GA094415 | 1HGCT1B89GA053315 | 1HGCT1B89GA068929

1HGCT1B89GA005488; 1HGCT1B89GA018306; 1HGCT1B89GA094933

1HGCT1B89GA092227 | 1HGCT1B89GA020461 | 1HGCT1B89GA026891; 1HGCT1B89GA060085 | 1HGCT1B89GA072687 | 1HGCT1B89GA020279 | 1HGCT1B89GA098027 | 1HGCT1B89GA094155 | 1HGCT1B89GA048132 | 1HGCT1B89GA003563; 1HGCT1B89GA023151; 1HGCT1B89GA010013 | 1HGCT1B89GA083267 | 1HGCT1B89GA003465 | 1HGCT1B89GA020914 | 1HGCT1B89GA045327 | 1HGCT1B89GA045067 | 1HGCT1B89GA012084; 1HGCT1B89GA008357 | 1HGCT1B89GA096858 | 1HGCT1B89GA099484; 1HGCT1B89GA086458; 1HGCT1B89GA008990; 1HGCT1B89GA046204 | 1HGCT1B89GA030648 | 1HGCT1B89GA025501;

1HGCT1B89GA035221

| 1HGCT1B89GA085049 | 1HGCT1B89GA010996 | 1HGCT1B89GA056683

1HGCT1B89GA068221; 1HGCT1B89GA004695 | 1HGCT1B89GA027989 | 1HGCT1B89GA006656; 1HGCT1B89GA039849; 1HGCT1B89GA028169; 1HGCT1B89GA030911 | 1HGCT1B89GA066338 |

1HGCT1B89GA075184

| 1HGCT1B89GA078943; 1HGCT1B89GA042945; 1HGCT1B89GA019827

1HGCT1B89GA048020 | 1HGCT1B89GA033064 | 1HGCT1B89GA017205 | 1HGCT1B89GA061382 | 1HGCT1B89GA069076; 1HGCT1B89GA065948 | 1HGCT1B89GA029838; 1HGCT1B89GA004065 |

1HGCT1B89GA005698

; 1HGCT1B89GA054044 | 1HGCT1B89GA032612 | 1HGCT1B89GA042508; 1HGCT1B89GA011064; 1HGCT1B89GA011405; 1HGCT1B89GA014594; 1HGCT1B89GA037597 | 1HGCT1B89GA011002 | 1HGCT1B89GA076383 | 1HGCT1B89GA028866

1HGCT1B89GA078702 | 1HGCT1B89GA085293

1HGCT1B89GA095158 | 1HGCT1B89GA077324; 1HGCT1B89GA034795

1HGCT1B89GA028270 | 1HGCT1B89GA051791 | 1HGCT1B89GA021402; 1HGCT1B89GA068820; 1HGCT1B89GA049605 | 1HGCT1B89GA009962; 1HGCT1B89GA002638 | 1HGCT1B89GA039365; 1HGCT1B89GA055193 | 1HGCT1B89GA072608 | 1HGCT1B89GA038314 | 1HGCT1B89GA033310;

1HGCT1B89GA025045

| 1HGCT1B89GA035087; 1HGCT1B89GA030729; 1HGCT1B89GA022419

1HGCT1B89GA043240 | 1HGCT1B89GA021349; 1HGCT1B89GA065982 | 1HGCT1B89GA032786 | 1HGCT1B89GA000405; 1HGCT1B89GA066498 | 1HGCT1B89GA008794; 1HGCT1B89GA094852 | 1HGCT1B89GA095273; 1HGCT1B89GA067828 | 1HGCT1B89GA067697; 1HGCT1B89GA048583; 1HGCT1B89GA030987 | 1HGCT1B89GA042573

1HGCT1B89GA086167 | 1HGCT1B89GA072804 | 1HGCT1B89GA002221 | 1HGCT1B89GA011498

1HGCT1B89GA094186 | 1HGCT1B89GA010321; 1HGCT1B89GA070356 | 1HGCT1B89GA060877;

1HGCT1B89GA001070

; 1HGCT1B89GA022033 | 1HGCT1B89GA020993 | 1HGCT1B89GA074844

1HGCT1B89GA002610 | 1HGCT1B89GA002669 | 1HGCT1B89GA051564; 1HGCT1B89GA089442 | 1HGCT1B89GA054089 | 1HGCT1B89GA010531 | 1HGCT1B89GA071636 | 1HGCT1B89GA060779; 1HGCT1B89GA098416; 1HGCT1B89GA063147; 1HGCT1B89GA026065; 1HGCT1B89GA039303; 1HGCT1B89GA066226

1HGCT1B89GA053167; 1HGCT1B89GA058112; 1HGCT1B89GA043478 | 1HGCT1B89GA035302 | 1HGCT1B89GA083589 | 1HGCT1B89GA074651 | 1HGCT1B89GA068574 | 1HGCT1B89GA011467; 1HGCT1B89GA086752

1HGCT1B89GA057249 | 1HGCT1B89GA085729 | 1HGCT1B89GA009296 | 1HGCT1B89GA052147 | 1HGCT1B89GA061821; 1HGCT1B89GA057817;

1HGCT1B89GA0861221HGCT1B89GA018421 | 1HGCT1B89GA088162 |

1HGCT1B89GA086086

| 1HGCT1B89GA008391 | 1HGCT1B89GA090168; 1HGCT1B89GA048423 | 1HGCT1B89GA075122 | 1HGCT1B89GA093586 | 1HGCT1B89GA098383 | 1HGCT1B89GA053914; 1HGCT1B89GA044906 | 1HGCT1B89GA060894 | 1HGCT1B89GA032965 | 1HGCT1B89GA092728; 1HGCT1B89GA059602 | 1HGCT1B89GA017964 | 1HGCT1B89GA015809 | 1HGCT1B89GA002915 | 1HGCT1B89GA099632 | 1HGCT1B89GA031136; 1HGCT1B89GA048972 | 1HGCT1B89GA073967 | 1HGCT1B89GA050706 | 1HGCT1B89GA042766 | 1HGCT1B89GA086959 | 1HGCT1B89GA090980

1HGCT1B89GA011565; 1HGCT1B89GA081521; 1HGCT1B89GA036949 | 1HGCT1B89GA046574

1HGCT1B89GA026521 | 1HGCT1B89GA010108; 1HGCT1B89GA030472; 1HGCT1B89GA061950 | 1HGCT1B89GA034246

1HGCT1B89GA055260; 1HGCT1B89GA018354 | 1HGCT1B89GA040841 | 1HGCT1B89GA001568; 1HGCT1B89GA022288 | 1HGCT1B89GA083575 | 1HGCT1B89GA070339 | 1HGCT1B89GA008665; 1HGCT1B89GA015079 | 1HGCT1B89GA025630 | 1HGCT1B89GA057011; 1HGCT1B89GA044968 | 1HGCT1B89GA045151 | 1HGCT1B89GA081468 | 1HGCT1B89GA067733 | 1HGCT1B89GA040936 | 1HGCT1B89GA006270; 1HGCT1B89GA060183 | 1HGCT1B89GA024896 | 1HGCT1B89GA031377 | 1HGCT1B89GA066582; 1HGCT1B89GA085567

1HGCT1B89GA025496 | 1HGCT1B89GA065268 | 1HGCT1B89GA075279

1HGCT1B89GA075962; 1HGCT1B89GA021867 | 1HGCT1B89GA090591; 1HGCT1B89GA079364 | 1HGCT1B89GA063665 | 1HGCT1B89GA054142 | 1HGCT1B89GA054013 | 1HGCT1B89GA065576; 1HGCT1B89GA019889

1HGCT1B89GA058692; 1HGCT1B89GA013705 | 1HGCT1B89GA006057

1HGCT1B89GA038734; 1HGCT1B89GA012232; 1HGCT1B89GA094639 | 1HGCT1B89GA041259; 1HGCT1B89GA063522 | 1HGCT1B89GA064296; 1HGCT1B89GA004261 | 1HGCT1B89GA008049; 1HGCT1B89GA029483 | 1HGCT1B89GA016121 | 1HGCT1B89GA035719

1HGCT1B89GA027491

1HGCT1B89GA036112; 1HGCT1B89GA005930 | 1HGCT1B89GA026700 | 1HGCT1B89GA022761 | 1HGCT1B89GA099985 | 1HGCT1B89GA081003 | 1HGCT1B89GA051550 | 1HGCT1B89GA072379; 1HGCT1B89GA035655 | 1HGCT1B89GA043299 | 1HGCT1B89GA042833

1HGCT1B89GA051354; 1HGCT1B89GA071894; 1HGCT1B89GA076822

1HGCT1B89GA067344 | 1HGCT1B89GA091739 | 1HGCT1B89GA020105 | 1HGCT1B89GA081745

1HGCT1B89GA085133 | 1HGCT1B89GA058658; 1HGCT1B89GA075136; 1HGCT1B89GA014742 | 1HGCT1B89GA037177; 1HGCT1B89GA094981 | 1HGCT1B89GA047840 | 1HGCT1B89GA049314 | 1HGCT1B89GA065111 | 1HGCT1B89GA095306 | 1HGCT1B89GA041195; 1HGCT1B89GA029953 | 1HGCT1B89GA000792 | 1HGCT1B89GA013445 | 1HGCT1B89GA057865 | 1HGCT1B89GA099646; 1HGCT1B89GA083818; 1HGCT1B89GA094091 | 1HGCT1B89GA080725 | 1HGCT1B89GA083964 | 1HGCT1B89GA067456 | 1HGCT1B89GA065139; 1HGCT1B89GA008892 | 1HGCT1B89GA076951 | 1HGCT1B89GA008021; 1HGCT1B89GA020685; 1HGCT1B89GA036501; 1HGCT1B89GA072818 | 1HGCT1B89GA039009 | 1HGCT1B89GA022744 | 1HGCT1B89GA032531; 1HGCT1B89GA082832; 1HGCT1B89GA021609

1HGCT1B89GA056621 | 1HGCT1B89GA028284; 1HGCT1B89GA083351 | 1HGCT1B89GA062239 | 1HGCT1B89GA082880; 1HGCT1B89GA064623 | 1HGCT1B89GA073404 | 1HGCT1B89GA070521 | 1HGCT1B89GA027913 | 1HGCT1B89GA084113 | 1HGCT1B89GA066100

1HGCT1B89GA042587; 1HGCT1B89GA081101 | 1HGCT1B89GA089943 | 1HGCT1B89GA092504 | 1HGCT1B89GA065433 | 1HGCT1B89GA081597 | 1HGCT1B89GA061141; 1HGCT1B89GA012179

1HGCT1B89GA085083

1HGCT1B89GA062029; 1HGCT1B89GA089179 | 1HGCT1B89GA093846

1HGCT1B89GA043366; 1HGCT1B89GA013865 | 1HGCT1B89GA098089 | 1HGCT1B89GA017480; 1HGCT1B89GA001151 | 1HGCT1B89GA037616

1HGCT1B89GA055159 | 1HGCT1B89GA033954; 1HGCT1B89GA055209 | 1HGCT1B89GA044002 | 1HGCT1B89GA041410; 1HGCT1B89GA078215 | 1HGCT1B89GA045103 | 1HGCT1B89GA042119; 1HGCT1B89GA031735; 1HGCT1B89GA097346; 1HGCT1B89GA047210 | 1HGCT1B89GA083138 | 1HGCT1B89GA071944 | 1HGCT1B89GA081907 | 1HGCT1B89GA059907 | 1HGCT1B89GA072365; 1HGCT1B89GA024915 | 1HGCT1B89GA018838 | 1HGCT1B89GA096987

1HGCT1B89GA011341 | 1HGCT1B89GA095063 | 1HGCT1B89GA010433; 1HGCT1B89GA096682 | 1HGCT1B89GA059566; 1HGCT1B89GA071118 | 1HGCT1B89GA026020 | 1HGCT1B89GA065772; 1HGCT1B89GA034070;

1HGCT1B89GA0815181HGCT1B89GA029192; 1HGCT1B89GA044520 | 1HGCT1B89GA071121 | 1HGCT1B89GA054724

1HGCT1B89GA057316 | 1HGCT1B89GA061124 | 1HGCT1B89GA083074; 1HGCT1B89GA028527; 1HGCT1B89GA001733; 1HGCT1B89GA057154; 1HGCT1B89GA088503 | 1HGCT1B89GA057008 | 1HGCT1B89GA067487 | 1HGCT1B89GA006933; 1HGCT1B89GA070597 | 1HGCT1B89GA055842; 1HGCT1B89GA095080 | 1HGCT1B89GA019519; 1HGCT1B89GA013655; 1HGCT1B89GA018094 | 1HGCT1B89GA039687 | 1HGCT1B89GA073726 | 1HGCT1B89GA003370; 1HGCT1B89GA079784

1HGCT1B89GA042881; 1HGCT1B89GA047059

1HGCT1B89GA046185; 1HGCT1B89GA078456

1HGCT1B89GA045960 | 1HGCT1B89GA051998 | 1HGCT1B89GA091286 | 1HGCT1B89GA036871; 1HGCT1B89GA096469

1HGCT1B89GA012375 | 1HGCT1B89GA055713 | 1HGCT1B89GA095936 | 1HGCT1B89GA059714 | 1HGCT1B89GA089912 | 1HGCT1B89GA075699 | 1HGCT1B89GA007032 |

1HGCT1B89GA094995

| 1HGCT1B89GA088453 | 1HGCT1B89GA015468 | 1HGCT1B89GA035591 | 1HGCT1B89GA028107;

1HGCT1B89GA069045

; 1HGCT1B89GA042430 | 1HGCT1B89GA023330 | 1HGCT1B89GA097704; 1HGCT1B89GA008911 | 1HGCT1B89GA014823 | 1HGCT1B89GA063035 | 1HGCT1B89GA024459; 1HGCT1B89GA018824 | 1HGCT1B89GA098058 | 1HGCT1B89GA041374; 1HGCT1B89GA001120 | 1HGCT1B89GA091000 | 1HGCT1B89GA051340 | 1HGCT1B89GA009170 | 1HGCT1B89GA095130; 1HGCT1B89GA068171 | 1HGCT1B89GA068350 | 1HGCT1B89GA020847; 1HGCT1B89GA064976 | 1HGCT1B89GA051547; 1HGCT1B89GA084550; 1HGCT1B89GA052973; 1HGCT1B89GA038829 | 1HGCT1B89GA044047; 1HGCT1B89GA054481 | 1HGCT1B89GA075525 | 1HGCT1B89GA055078 | 1HGCT1B89GA087299; 1HGCT1B89GA090123 | 1HGCT1B89GA004809; 1HGCT1B89GA042749; 1HGCT1B89GA033694 | 1HGCT1B89GA008584; 1HGCT1B89GA082989; 1HGCT1B89GA047420; 1HGCT1B89GA059017 | 1HGCT1B89GA038815; 1HGCT1B89GA093166 | 1HGCT1B89GA080546 | 1HGCT1B89GA068011

1HGCT1B89GA079266 | 1HGCT1B89GA055047 | 1HGCT1B89GA054920; 1HGCT1B89GA050835; 1HGCT1B89GA028205 | 1HGCT1B89GA044579 | 1HGCT1B89GA094060 | 1HGCT1B89GA055551 | 1HGCT1B89GA056361 | 1HGCT1B89GA072284 | 1HGCT1B89GA012795 | 1HGCT1B89GA046770; 1HGCT1B89GA061740 | 1HGCT1B89GA046297; 1HGCT1B89GA052200 | 1HGCT1B89GA061608; 1HGCT1B89GA062922 | 1HGCT1B89GA072141 | 1HGCT1B89GA013493; 1HGCT1B89GA022565 | 1HGCT1B89GA071992 | 1HGCT1B89GA048003 | 1HGCT1B89GA049569 | 1HGCT1B89GA097069 | 1HGCT1B89GA090252 | 1HGCT1B89GA074360; 1HGCT1B89GA041455 | 1HGCT1B89GA067053

1HGCT1B89GA056408 | 1HGCT1B89GA026003 | 1HGCT1B89GA070292 | 1HGCT1B89GA002283 | 1HGCT1B89GA063553 | 1HGCT1B89GA010416; 1HGCT1B89GA078098 | 1HGCT1B89GA036028; 1HGCT1B89GA076593 | 1HGCT1B89GA023361 | 1HGCT1B89GA043013; 1HGCT1B89GA009685 | 1HGCT1B89GA026972 | 1HGCT1B89GA029905; 1HGCT1B89GA072785 | 1HGCT1B89GA075475; 1HGCT1B89GA073208 | 1HGCT1B89GA001683 | 1HGCT1B89GA081065 | 1HGCT1B89GA086489 | 1HGCT1B89GA054612; 1HGCT1B89GA028964; 1HGCT1B89GA075539 | 1HGCT1B89GA047126 | 1HGCT1B89GA075511 | 1HGCT1B89GA048468 | 1HGCT1B89GA070020 | 1HGCT1B89GA058773

1HGCT1B89GA099209 | 1HGCT1B89GA081695; 1HGCT1B89GA001201; 1HGCT1B89GA064119 | 1HGCT1B89GA062791

1HGCT1B89GA012697; 1HGCT1B89GA065464; 1HGCT1B89GA075489; 1HGCT1B89GA070485 | 1HGCT1B89GA073046

1HGCT1B89GA056831 |

1HGCT1B89GA0422171HGCT1B89GA091580 | 1HGCT1B89GA095726 | 1HGCT1B89GA015194 | 1HGCT1B89GA026955 | 1HGCT1B89GA046820 | 1HGCT1B89GA056747; 1HGCT1B89GA095824 | 1HGCT1B89GA006365 | 1HGCT1B89GA010769; 1HGCT1B89GA019553; 1HGCT1B89GA004082 | 1HGCT1B89GA007547; 1HGCT1B89GA082507; 1HGCT1B89GA052018; 1HGCT1B89GA072074 | 1HGCT1B89GA033968 | 1HGCT1B89GA040287 | 1HGCT1B89GA076836 | 1HGCT1B89GA071538 | 1HGCT1B89GA017818 | 1HGCT1B89GA016586 | 1HGCT1B89GA052553 | 1HGCT1B89GA054738 | 1HGCT1B89GA008147 | 1HGCT1B89GA054433; 1HGCT1B89GA021268 | 1HGCT1B89GA062032;

1HGCT1B89GA044212

; 1HGCT1B89GA046526; 1HGCT1B89GA094737 | 1HGCT1B89GA027152; 1HGCT1B89GA033467 | 1HGCT1B89GA088727; 1HGCT1B89GA022498 | 1HGCT1B89GA088047; 1HGCT1B89GA087982; 1HGCT1B89GA046221 | 1HGCT1B89GA060152 | 1HGCT1B89GA002297 | 1HGCT1B89GA003238 | 1HGCT1B89GA087741; 1HGCT1B89GA016152 | 1HGCT1B89GA096472; 1HGCT1B89GA072219; 1HGCT1B89GA011808 | 1HGCT1B89GA057414 | 1HGCT1B89GA071197 | 1HGCT1B89GA022582 | 1HGCT1B89GA002784

1HGCT1B89GA005376 | 1HGCT1B89GA027331 | 1HGCT1B89GA008519; 1HGCT1B89GA062564; 1HGCT1B89GA077744; 1HGCT1B89GA010285; 1HGCT1B89GA098836 | 1HGCT1B89GA094012 | 1HGCT1B89GA018273 | 1HGCT1B89GA017141 | 1HGCT1B89GA013154;

1HGCT1B89GA013574

| 1HGCT1B89GA004700; 1HGCT1B89GA022002 | 1HGCT1B89GA054268 | 1HGCT1B89GA097153 | 1HGCT1B89GA067294 | 1HGCT1B89GA089585; 1HGCT1B89GA043223 |

1HGCT1B89GA079798

; 1HGCT1B89GA050656; 1HGCT1B89GA008200

1HGCT1B89GA073323 | 1HGCT1B89GA083253 | 1HGCT1B89GA002025 | 1HGCT1B89GA098674 | 1HGCT1B89GA092714 | 1HGCT1B89GA054948 | 1HGCT1B89GA065142; 1HGCT1B89GA059941; 1HGCT1B89GA058952 | 1HGCT1B89GA007287 | 1HGCT1B89GA089652; 1HGCT1B89GA071443 | 1HGCT1B89GA052567 | 1HGCT1B89GA085200 | 1HGCT1B89GA056764; 1HGCT1B89GA092096; 1HGCT1B89GA093278; 1HGCT1B89GA004731 | 1HGCT1B89GA012506 | 1HGCT1B89GA074049; 1HGCT1B89GA072995 | 1HGCT1B89GA028673 | 1HGCT1B89GA099811; 1HGCT1B89GA015762; 1HGCT1B89GA062418 | 1HGCT1B89GA039673 | 1HGCT1B89GA052794; 1HGCT1B89GA035199 | 1HGCT1B89GA052004 | 1HGCT1B89GA075217 | 1HGCT1B89GA006205; 1HGCT1B89GA064153 | 1HGCT1B89GA098853; 1HGCT1B89GA094284; 1HGCT1B89GA065075 | 1HGCT1B89GA073712; 1HGCT1B89GA061009 | 1HGCT1B89GA028009; 1HGCT1B89GA001585 | 1HGCT1B89GA061057; 1HGCT1B89GA080045 | 1HGCT1B89GA064184 | 1HGCT1B89GA006284 | 1HGCT1B89GA079476 | 1HGCT1B89GA033453 | 1HGCT1B89GA052309 | 1HGCT1B89GA045621; 1HGCT1B89GA035154; 1HGCT1B89GA084449 | 1HGCT1B89GA048924 | 1HGCT1B89GA095032; 1HGCT1B89GA008245 | 1HGCT1B89GA031315 | 1HGCT1B89GA031668 | 1HGCT1B89GA028043 | 1HGCT1B89GA075542 | 1HGCT1B89GA052892; 1HGCT1B89GA006317; 1HGCT1B89GA092664 | 1HGCT1B89GA053119; 1HGCT1B89GA031413 | 1HGCT1B89GA059647 | 1HGCT1B89GA082927 | 1HGCT1B89GA021514; 1HGCT1B89GA079185 | 1HGCT1B89GA056893 | 1HGCT1B89GA057624; 1HGCT1B89GA065366 | 1HGCT1B89GA008472 | 1HGCT1B89GA002512; 1HGCT1B89GA070163 | 1HGCT1B89GA025062 | 1HGCT1B89GA030908; 1HGCT1B89GA019214 | 1HGCT1B89GA086217 | 1HGCT1B89GA094088 | 1HGCT1B89GA006494; 1HGCT1B89GA062192 | 1HGCT1B89GA050642 | 1HGCT1B89GA037793 | 1HGCT1B89GA017706 | 1HGCT1B89GA018371; 1HGCT1B89GA045649; 1HGCT1B89GA003966 | 1HGCT1B89GA077193; 1HGCT1B89GA021853 | 1HGCT1B89GA063830; 1HGCT1B89GA065402;

1HGCT1B89GA040399

| 1HGCT1B89GA034974 | 1HGCT1B89GA008388; 1HGCT1B89GA009959

1HGCT1B89GA043951 | 1HGCT1B89GA066243 |

1HGCT1B89GA029399

| 1HGCT1B89GA016037 | 1HGCT1B89GA071054; 1HGCT1B89GA055405 | 1HGCT1B89GA010383 | 1HGCT1B89GA049054

1HGCT1B89GA037194 | 1HGCT1B89GA073418 | 1HGCT1B89GA010920; 1HGCT1B89GA032769 | 1HGCT1B89GA095094 | 1HGCT1B89GA071555 | 1HGCT1B89GA013204 | 1HGCT1B89GA034375;

1HGCT1B89GA0447301HGCT1B89GA032464 | 1HGCT1B89GA057977 | 1HGCT1B89GA074925; 1HGCT1B89GA039883 | 1HGCT1B89GA023943 | 1HGCT1B89GA005765 | 1HGCT1B89GA082930 | 1HGCT1B89GA093412; 1HGCT1B89GA029001 | 1HGCT1B89GA057333 | 1HGCT1B89GA030603 | 1HGCT1B89GA056960 | 1HGCT1B89GA020606 | 1HGCT1B89GA046459

1HGCT1B89GA028074 | 1HGCT1B89GA004888; 1HGCT1B89GA039897 | 1HGCT1B89GA091126 | 1HGCT1B89GA088386 | 1HGCT1B89GA018290; 1HGCT1B89GA040273; 1HGCT1B89GA090235 | 1HGCT1B89GA004471

1HGCT1B89GA023392; 1HGCT1B89GA059387; 1HGCT1B89GA019679

1HGCT1B89GA071572 | 1HGCT1B89GA038877 | 1HGCT1B89GA046817 | 1HGCT1B89GA042461

1HGCT1B89GA031086 | 1HGCT1B89GA058711 | 1HGCT1B89GA078487 | 1HGCT1B89GA008097 | 1HGCT1B89GA061429 | 1HGCT1B89GA042783 | 1HGCT1B89GA084371 | 1HGCT1B89GA069918

1HGCT1B89GA075931; 1HGCT1B89GA038197; 1HGCT1B89GA036918 | 1HGCT1B89GA050351 | 1HGCT1B89GA029032; 1HGCT1B89GA015793 | 1HGCT1B89GA006592 | 1HGCT1B89GA022517; 1HGCT1B89GA005264 | 1HGCT1B89GA021738 | 1HGCT1B89GA031606 | 1HGCT1B89GA027507 | 1HGCT1B89GA080403; 1HGCT1B89GA074813; 1HGCT1B89GA045263

1HGCT1B89GA051161; 1HGCT1B89GA045313; 1HGCT1B89GA020640 | 1HGCT1B89GA039186 | 1HGCT1B89GA082331 | 1HGCT1B89GA007841; 1HGCT1B89GA054531 | 1HGCT1B89GA008312 | 1HGCT1B89GA085231 | 1HGCT1B89GA063827 | 1HGCT1B89GA071779 | 1HGCT1B89GA031587; 1HGCT1B89GA076870 | 1HGCT1B89GA026115 | 1HGCT1B89GA083110; 1HGCT1B89GA083799 | 1HGCT1B89GA032884 | 1HGCT1B89GA072849; 1HGCT1B89GA021240 | 1HGCT1B89GA043982 | 1HGCT1B89GA070406 | 1HGCT1B89GA010593 | 1HGCT1B89GA066808; 1HGCT1B89GA057557

1HGCT1B89GA044338 | 1HGCT1B89GA007872 | 1HGCT1B89GA014708 | 1HGCT1B89GA089764 | 1HGCT1B89GA029287 | 1HGCT1B89GA038278; 1HGCT1B89GA085102 | 1HGCT1B89GA012036 | 1HGCT1B89GA099078; 1HGCT1B89GA071569 | 1HGCT1B89GA051399 | 1HGCT1B89GA094897 | 1HGCT1B89GA068364 | 1HGCT1B89GA057526 | 1HGCT1B89GA016975 | 1HGCT1B89GA071524; 1HGCT1B89GA088856 | 1HGCT1B89GA087884 | 1HGCT1B89GA027006 | 1HGCT1B89GA058109; 1HGCT1B89GA060135

1HGCT1B89GA070860 | 1HGCT1B89GA062385

1HGCT1B89GA084287; 1HGCT1B89GA097699; 1HGCT1B89GA085262; 1HGCT1B89GA059468 | 1HGCT1B89GA073029 | 1HGCT1B89GA033081

1HGCT1B89GA043822 | 1HGCT1B89GA068719 | 1HGCT1B89GA062483; 1HGCT1B89GA099341 | 1HGCT1B89GA076268 | 1HGCT1B89GA024249; 1HGCT1B89GA017320; 1HGCT1B89GA061799; 1HGCT1B89GA011971 | 1HGCT1B89GA027555 | 1HGCT1B89GA080014 | 1HGCT1B89GA028320 | 1HGCT1B89GA083611 |

1HGCT1B89GA043710

| 1HGCT1B89GA060278; 1HGCT1B89GA001411; 1HGCT1B89GA052133; 1HGCT1B89GA031508 | 1HGCT1B89GA086556 | 1HGCT1B89GA038930 | 1HGCT1B89GA070566 | 1HGCT1B89GA062967; 1HGCT1B89GA079459 | 1HGCT1B89GA090204 | 1HGCT1B89GA051953 | 1HGCT1B89GA063620; 1HGCT1B89GA054092; 1HGCT1B89GA044825 | 1HGCT1B89GA015745 | 1HGCT1B89GA096195 | 1HGCT1B89GA037812 | 1HGCT1B89GA065643; 1HGCT1B89GA079588 | 1HGCT1B89GA095046 | 1HGCT1B89GA028348 | 1HGCT1B89GA048907 | 1HGCT1B89GA079218 | 1HGCT1B89GA057140 | 1HGCT1B89GA069028 | 1HGCT1B89GA050995 | 1HGCT1B89GA075573 | 1HGCT1B89GA072107 | 1HGCT1B89GA035395 | 1HGCT1B89GA059874 | 1HGCT1B89GA059034 |

1HGCT1B89GA028916

; 1HGCT1B89GA003398; 1HGCT1B89GA092972 | 1HGCT1B89GA084466 | 1HGCT1B89GA002347 | 1HGCT1B89GA034702 | 1HGCT1B89GA039060 | 1HGCT1B89GA011095 | 1HGCT1B89GA008102; 1HGCT1B89GA006026 | 1HGCT1B89GA007175 | 1HGCT1B89GA048096 | 1HGCT1B89GA014238 | 1HGCT1B89GA007063; 1HGCT1B89GA017544; 1HGCT1B89GA040449 | 1HGCT1B89GA080708; 1HGCT1B89GA081275 | 1HGCT1B89GA018239 | 1HGCT1B89GA026227 | 1HGCT1B89GA038801; 1HGCT1B89GA037342 | 1HGCT1B89GA028897 | 1HGCT1B89GA074777 | 1HGCT1B89GA081535 | 1HGCT1B89GA081423 | 1HGCT1B89GA068235; 1HGCT1B89GA094382; 1HGCT1B89GA099193 | 1HGCT1B89GA074522 | 1HGCT1B89GA046008; 1HGCT1B89GA029211

1HGCT1B89GA001067 | 1HGCT1B89GA046347 | 1HGCT1B89GA028446; 1HGCT1B89GA059079 | 1HGCT1B89GA026731; 1HGCT1B89GA033209; 1HGCT1B89GA003935; 1HGCT1B89GA027734 | 1HGCT1B89GA092826 | 1HGCT1B89GA094317; 1HGCT1B89GA030715 | 1HGCT1B89GA041651; 1HGCT1B89GA007709 | 1HGCT1B89GA047983; 1HGCT1B89GA022324; 1HGCT1B89GA041052; 1HGCT1B89GA066694; 1HGCT1B89GA048826

1HGCT1B89GA075038

1HGCT1B89GA015485 | 1HGCT1B89GA032268 | 1HGCT1B89GA075251 | 1HGCT1B89GA076710 | 1HGCT1B89GA081888; 1HGCT1B89GA009248 | 1HGCT1B89GA052956; 1HGCT1B89GA075086; 1HGCT1B89GA045330 | 1HGCT1B89GA082698 | 1HGCT1B89GA082023; 1HGCT1B89GA078425 | 1HGCT1B89GA009900

1HGCT1B89GA019701 | 1HGCT1B89GA063469 | 1HGCT1B89GA055422 | 1HGCT1B89GA067232; 1HGCT1B89GA041665 | 1HGCT1B89GA080787 | 1HGCT1B89GA074150 | 1HGCT1B89GA018158; 1HGCT1B89GA060670; 1HGCT1B89GA050964 | 1HGCT1B89GA019438 | 1HGCT1B89GA034814 | 1HGCT1B89GA049555 | 1HGCT1B89GA041715

1HGCT1B89GA043948 | 1HGCT1B89GA051466; 1HGCT1B89GA016670 | 1HGCT1B89GA052391 | 1HGCT1B89GA033971

1HGCT1B89GA095290

1HGCT1B89GA004034; 1HGCT1B89GA065254 | 1HGCT1B89GA097265; 1HGCT1B89GA032206 | 1HGCT1B89GA093507; 1HGCT1B89GA037499 | 1HGCT1B89GA044789 | 1HGCT1B89GA046333

1HGCT1B89GA099016; 1HGCT1B89GA005541 | 1HGCT1B89GA022808 | 1HGCT1B89GA020783 | 1HGCT1B89GA087934 | 1HGCT1B89GA051838; 1HGCT1B89GA002008; 1HGCT1B89GA023621 | 1HGCT1B89GA085651 | 1HGCT1B89GA074245 | 1HGCT1B89GA067330; 1HGCT1B89GA082085; 1HGCT1B89GA001439

1HGCT1B89GA092812 | 1HGCT1B89GA077565; 1HGCT1B89GA066775 | 1HGCT1B89GA025188 | 1HGCT1B89GA060233; 1HGCT1B89GA017589 | 1HGCT1B89GA043058 | 1HGCT1B89GA048566 | 1HGCT1B89GA037339 | 1HGCT1B89GA020900 | 1HGCT1B89GA040466; 1HGCT1B89GA070924 | 1HGCT1B89GA052679; 1HGCT1B89GA078523; 1HGCT1B89GA069269 | 1HGCT1B89GA057882 | 1HGCT1B89GA039429 | 1HGCT1B89GA023649 | 1HGCT1B89GA027751 | 1HGCT1B89GA052410 | 1HGCT1B89GA039723; 1HGCT1B89GA018869

1HGCT1B89GA067182

1HGCT1B89GA040533 | 1HGCT1B89GA056442 | 1HGCT1B89GA025028 | 1HGCT1B89GA069398; 1HGCT1B89GA071233 | 1HGCT1B89GA068980 | 1HGCT1B89GA080062 | 1HGCT1B89GA003367 | 1HGCT1B89GA021206 | 1HGCT1B89GA068316 | 1HGCT1B89GA072270 | 1HGCT1B89GA051080 | 1HGCT1B89GA082197 | 1HGCT1B89GA085617 | 1HGCT1B89GA022260 | 1HGCT1B89GA008178 | 1HGCT1B89GA037681 | 1HGCT1B89GA037180 | 1HGCT1B89GA053363 | 1HGCT1B89GA074794 | 1HGCT1B89GA063908; 1HGCT1B89GA080983; 1HGCT1B89GA084533

1HGCT1B89GA030293 | 1HGCT1B89GA076805

1HGCT1B89GA053041 | 1HGCT1B89GA008939 | 1HGCT1B89GA054366; 1HGCT1B89GA068428 | 1HGCT1B89GA031475 | 1HGCT1B89GA042377 | 1HGCT1B89GA055310 | 1HGCT1B89GA087125; 1HGCT1B89GA003868; 1HGCT1B89GA079526 | 1HGCT1B89GA009718; 1HGCT1B89GA000002; 1HGCT1B89GA036157; 1HGCT1B89GA023053 | 1HGCT1B89GA039320

1HGCT1B89GA076075 | 1HGCT1B89GA071264; 1HGCT1B89GA028981; 1HGCT1B89GA003580 | 1HGCT1B89GA011596;

1HGCT1B89GA083480

; 1HGCT1B89GA024011 | 1HGCT1B89GA057431 | 1HGCT1B89GA042623 | 1HGCT1B89GA036711 | 1HGCT1B89GA054335 | 1HGCT1B89GA033792 | 1HGCT1B89GA029984; 1HGCT1B89GA011744; 1HGCT1B89GA021478 | 1HGCT1B89GA096200; 1HGCT1B89GA054108 | 1HGCT1B89GA046882; 1HGCT1B89GA012070 | 1HGCT1B89GA013199

1HGCT1B89GA057364; 1HGCT1B89GA086654 |

1HGCT1B89GA036272

; 1HGCT1B89GA034103 | 1HGCT1B89GA003871; 1HGCT1B89GA052620 | 1HGCT1B89GA095872; 1HGCT1B89GA030150; 1HGCT1B89GA048857; 1HGCT1B89GA022923; 1HGCT1B89GA010402; 1HGCT1B89GA053542 | 1HGCT1B89GA058272

1HGCT1B89GA044176; 1HGCT1B89GA049197 | 1HGCT1B89GA023683

1HGCT1B89GA070387 | 1HGCT1B89GA056991 | 1HGCT1B89GA003143; 1HGCT1B89GA008889 | 1HGCT1B89GA006771 | 1HGCT1B89GA078960 | 1HGCT1B89GA012392; 1HGCT1B89GA028298 | 1HGCT1B89GA090414 | 1HGCT1B89GA044310; 1HGCT1B89GA059549 | 1HGCT1B89GA088839; 1HGCT1B89GA059373; 1HGCT1B89GA043125 | 1HGCT1B89GA046719 | 1HGCT1B89GA092485; 1HGCT1B89GA035008 | 1HGCT1B89GA085763; 1HGCT1B89GA047708; 1HGCT1B89GA043562 | 1HGCT1B89GA003790; 1HGCT1B89GA033503 | 1HGCT1B89GA019844; 1HGCT1B89GA065304

1HGCT1B89GA034490 | 1HGCT1B89GA036076; 1HGCT1B89GA098514; 1HGCT1B89GA093393; 1HGCT1B89GA032481 | 1HGCT1B89GA062242; 1HGCT1B89GA020654 | 1HGCT1B89GA003000; 1HGCT1B89GA050446; 1HGCT1B89GA030262 | 1HGCT1B89GA066579 | 1HGCT1B89GA098772 |

1HGCT1B89GA015597

| 1HGCT1B89GA080336; 1HGCT1B89GA038765 | 1HGCT1B89GA093121; 1HGCT1B89GA055064 | 1HGCT1B89GA075346 | 1HGCT1B89GA064590 | 1HGCT1B89GA036188 | 1HGCT1B89GA008181 | 1HGCT1B89GA063410 | 1HGCT1B89GA045814 | 1HGCT1B89GA097878 | 1HGCT1B89GA095628 | 1HGCT1B89GA077078 | 1HGCT1B89GA023845 | 1HGCT1B89GA008553; 1HGCT1B89GA079154 | 1HGCT1B89GA054027 | 1HGCT1B89GA061186 | 1HGCT1B89GA070079

1HGCT1B89GA003644; 1HGCT1B89GA012246 | 1HGCT1B89GA014191

1HGCT1B89GA070468; 1HGCT1B89GA011873; 1HGCT1B89GA076318 | 1HGCT1B89GA006575 | 1HGCT1B89GA001974 | 1HGCT1B89GA014739; 1HGCT1B89GA089540; 1HGCT1B89GA084256; 1HGCT1B89GA029600 | 1HGCT1B89GA053475 | 1HGCT1B89GA022355

1HGCT1B89GA062208 | 1HGCT1B89GA018984 | 1HGCT1B89GA008407; 1HGCT1B89GA082166

1HGCT1B89GA085536 | 1HGCT1B89GA016829 | 1HGCT1B89GA013526 | 1HGCT1B89GA031685 |

1HGCT1B89GA085360

| 1HGCT1B89GA081910 | 1HGCT1B89GA093894 | 1HGCT1B89GA040354

1HGCT1B89GA017740 | 1HGCT1B89GA081082 | 1HGCT1B89GA050608; 1HGCT1B89GA049183; 1HGCT1B89GA056165; 1HGCT1B89GA088601; 1HGCT1B89GA000386 | 1HGCT1B89GA023957 | 1HGCT1B89GA094978; 1HGCT1B89GA009945 | 1HGCT1B89GA085620; 1HGCT1B89GA098142; 1HGCT1B89GA062886 | 1HGCT1B89GA055856 | 1HGCT1B89GA045831; 1HGCT1B89GA058210 | 1HGCT1B89GA084709 | 1HGCT1B89GA097332 | 1HGCT1B89GA014028; 1HGCT1B89GA061270 | 1HGCT1B89GA028771

1HGCT1B89GA074343 | 1HGCT1B89GA058515 | 1HGCT1B89GA029368 | 1HGCT1B89GA049653

1HGCT1B89GA042699 | 1HGCT1B89GA016409 | 1HGCT1B89GA079977 | 1HGCT1B89GA024008 | 1HGCT1B89GA016166 | 1HGCT1B89GA074973 | 1HGCT1B89GA039401;

1HGCT1B89GA013848

; 1HGCT1B89GA006043 | 1HGCT1B89GA093734 | 1HGCT1B89GA032383; 1HGCT1B89GA021593; 1HGCT1B89GA096097 | 1HGCT1B89GA048678; 1HGCT1B89GA087321 | 1HGCT1B89GA017902; 1HGCT1B89GA061446 | 1HGCT1B89GA002817; 1HGCT1B89GA004728 | 1HGCT1B89GA017866; 1HGCT1B89GA011243 | 1HGCT1B89GA044405 | 1HGCT1B89GA047885 | 1HGCT1B89GA005944; 1HGCT1B89GA022615; 1HGCT1B89GA002803; 1HGCT1B89GA070616 | 1HGCT1B89GA092843; 1HGCT1B89GA015910 | 1HGCT1B89GA013025 | 1HGCT1B89GA052214; 1HGCT1B89GA018788

1HGCT1B89GA087562 | 1HGCT1B89GA008004; 1HGCT1B89GA055825; 1HGCT1B89GA002364 | 1HGCT1B89GA093362

1HGCT1B89GA061687 | 1HGCT1B89GA083642 | 1HGCT1B89GA084810 | 1HGCT1B89GA058899 | 1HGCT1B89GA055016 | 1HGCT1B89GA047370 | 1HGCT1B89GA043769 | 1HGCT1B89GA058577; 1HGCT1B89GA042895 | 1HGCT1B89GA013249; 1HGCT1B89GA043819

1HGCT1B89GA062984 | 1HGCT1B89GA031623; 1HGCT1B89GA041343 | 1HGCT1B89GA088629 | 1HGCT1B89GA072835; 1HGCT1B89GA072561; 1HGCT1B89GA087271 | 1HGCT1B89GA009847 | 1HGCT1B89GA058353 | 1HGCT1B89GA057879 | 1HGCT1B89GA032027 | 1HGCT1B89GA099470; 1HGCT1B89GA077601 | 1HGCT1B89GA044422 | 1HGCT1B89GA034408 | 1HGCT1B89GA069479; 1HGCT1B89GA088548; 1HGCT1B89GA072088; 1HGCT1B89GA021061; 1HGCT1B89GA070826; 1HGCT1B89GA002834 | 1HGCT1B89GA069403; 1HGCT1B89GA008438; 1HGCT1B89GA098240; 1HGCT1B89GA085486 | 1HGCT1B89GA097315 | 1HGCT1B89GA087755 | 1HGCT1B89GA014868 | 1HGCT1B89GA051595 | 1HGCT1B89GA078957 | 1HGCT1B89GA002509 | 1HGCT1B89GA074391; 1HGCT1B89GA009783; 1HGCT1B89GA067831; 1HGCT1B89GA070583 | 1HGCT1B89GA012120; 1HGCT1B89GA088405 | 1HGCT1B89GA020296 | 1HGCT1B89GA049586 | 1HGCT1B89GA061494; 1HGCT1B89GA045232 | 1HGCT1B89GA059437 | 1HGCT1B89GA034456

1HGCT1B89GA015048 | 1HGCT1B89GA079560 | 1HGCT1B89GA040452 | 1HGCT1B89GA048664 | 1HGCT1B89GA025451 | 1HGCT1B89GA063231 | 1HGCT1B89GA023425 | 1HGCT1B89GA062709; 1HGCT1B89GA059535 | 1HGCT1B89GA078361

1HGCT1B89GA003918 | 1HGCT1B89GA079039 | 1HGCT1B89GA084046 | 1HGCT1B89GA078070 | 1HGCT1B89GA049331 | 1HGCT1B89GA083561

1HGCT1B89GA065769 | 1HGCT1B89GA043741 | 1HGCT1B89GA090395 | 1HGCT1B89GA059423 | 1HGCT1B89GA077825

1HGCT1B89GA009167; 1HGCT1B89GA050530; 1HGCT1B89GA034540 | 1HGCT1B89GA069448 | 1HGCT1B89GA047157; 1HGCT1B89GA062340 | 1HGCT1B89GA027166 | 1HGCT1B89GA085987 | 1HGCT1B89GA089649 | 1HGCT1B89GA066257; 1HGCT1B89GA038507

1HGCT1B89GA066792 | 1HGCT1B89GA049426; 1HGCT1B89GA025367; 1HGCT1B89GA034912; 1HGCT1B89GA003725 | 1HGCT1B89GA022257; 1HGCT1B89GA094124 | 1HGCT1B89GA003031 | 1HGCT1B89GA086847 | 1HGCT1B89GA051418 | 1HGCT1B89GA093281 | 1HGCT1B89GA076321 | 1HGCT1B89GA031265 | 1HGCT1B89GA005636 | 1HGCT1B89GA005961 | 1HGCT1B89GA006379 | 1HGCT1B89GA046316 | 1HGCT1B89GA069787; 1HGCT1B89GA008956 | 1HGCT1B89GA073628 | 1HGCT1B89GA098870; 1HGCT1B89GA092468 | 1HGCT1B89GA044615 | 1HGCT1B89GA042489 | 1HGCT1B89GA016894; 1HGCT1B89GA022825 | 1HGCT1B89GA033338 | 1HGCT1B89GA064377; 1HGCT1B89GA094527 | 1HGCT1B89GA016927 | 1HGCT1B89GA013221; 1HGCT1B89GA032058 | 1HGCT1B89GA093863; 1HGCT1B89GA003126; 1HGCT1B89GA048406 | 1HGCT1B89GA095970; 1HGCT1B89GA074102; 1HGCT1B89GA007693 | 1HGCT1B89GA068445; 1HGCT1B89GA051208 | 1HGCT1B89GA020265 | 1HGCT1B89GA001621 | 1HGCT1B89GA076464; 1HGCT1B89GA095760; 1HGCT1B89GA081986 | 1HGCT1B89GA008679; 1HGCT1B89GA088596 | 1HGCT1B89GA094656 | 1HGCT1B89GA096309 | 1HGCT1B89GA093927 | 1HGCT1B89GA063617 | 1HGCT1B89GA042167 | 1HGCT1B89GA059308 | 1HGCT1B89GA080918 | 1HGCT1B89GA009217 | 1HGCT1B89GA025191 | 1HGCT1B89GA050320; 1HGCT1B89GA079803;

1HGCT1B89GA090378

; 1HGCT1B89GA013347; 1HGCT1B89GA043836; 1HGCT1B89GA091918 | 1HGCT1B89GA056537 | 1HGCT1B89GA045408 | 1HGCT1B89GA000761

1HGCT1B89GA040919; 1HGCT1B89GA004955; 1HGCT1B89GA023974; 1HGCT1B89GA083415; 1HGCT1B89GA067120 | 1HGCT1B89GA015776

1HGCT1B89GA092650 | 1HGCT1B89GA042654 | 1HGCT1B89GA026941

1HGCT1B89GA027703; 1HGCT1B89GA021075; 1HGCT1B89GA023439; 1HGCT1B89GA064945; 1HGCT1B89GA020248; 1HGCT1B89GA016068; 1HGCT1B89GA079994 | 1HGCT1B89GA041911 | 1HGCT1B89GA033100; 1HGCT1B89GA034280 | 1HGCT1B89GA044646; 1HGCT1B89GA065903 | 1HGCT1B89GA046901

1HGCT1B89GA037163 | 1HGCT1B89GA045795; 1HGCT1B89GA041469; 1HGCT1B89GA029872; 1HGCT1B89GA071698; 1HGCT1B89GA009427 | 1HGCT1B89GA015700; 1HGCT1B89GA040631

1HGCT1B89GA094804 | 1HGCT1B89GA053766 | 1HGCT1B89GA010934; 1HGCT1B89GA008228; 1HGCT1B89GA065450; 1HGCT1B89GA085195 | 1HGCT1B89GA062175; 1HGCT1B89GA040807; 1HGCT1B89GA021707 | 1HGCT1B89GA003529 | 1HGCT1B89GA036031 | 1HGCT1B89GA000825 | 1HGCT1B89GA007418 | 1HGCT1B89GA083236 | 1HGCT1B89GA051712 | 1HGCT1B89GA056375 |

1HGCT1B89GA058319

| 1HGCT1B89GA070762; 1HGCT1B89GA040595 | 1HGCT1B89GA087450 | 1HGCT1B89GA007533; 1HGCT1B89GA020217 | 1HGCT1B89GA005491; 1HGCT1B89GA007340 | 1HGCT1B89GA079347 | 1HGCT1B89GA096357; 1HGCT1B89GA014224 | 1HGCT1B89GA031220 | 1HGCT1B89GA032870 | 1HGCT1B89GA035428; 1HGCT1B89GA029855 | 1HGCT1B89GA074116; 1HGCT1B89GA061964 | 1HGCT1B89GA088470 | 1HGCT1B89GA087156; 1HGCT1B89GA024784 |

1HGCT1B89GA002929

; 1HGCT1B89GA058904

1HGCT1B89GA098593 | 1HGCT1B89GA020959; 1HGCT1B89GA069854 | 1HGCT1B89GA063780; 1HGCT1B89GA022677 | 1HGCT1B89GA024638 | 1HGCT1B89GA061432 | 1HGCT1B89GA076061 | 1HGCT1B89GA015860 | 1HGCT1B89GA071295 | 1HGCT1B89GA098609 | 1HGCT1B89GA020492 | 1HGCT1B89GA055629; 1HGCT1B89GA000193; 1HGCT1B89GA046400 | 1HGCT1B89GA047076 | 1HGCT1B89GA066999 | 1HGCT1B89GA016460 | 1HGCT1B89GA073273; 1HGCT1B89GA099940; 1HGCT1B89GA001375; 1HGCT1B89GA064816 | 1HGCT1B89GA080238 | 1HGCT1B89GA043786 | 1HGCT1B89GA022579; 1HGCT1B89GA037356 | 1HGCT1B89GA087822; 1HGCT1B89GA034473; 1HGCT1B89GA020072; 1HGCT1B89GA055954 | 1HGCT1B89GA095693 | 1HGCT1B89GA014837; 1HGCT1B89GA072351 |

1HGCT1B89GA077811

; 1HGCT1B89GA002378; 1HGCT1B89GA041987 | 1HGCT1B89GA008813 | 1HGCT1B89GA084323; 1HGCT1B89GA065285; 1HGCT1B89GA069515 | 1HGCT1B89GA015759 | 1HGCT1B89GA063651

1HGCT1B89GA048180 | 1HGCT1B89GA008617

1HGCT1B89GA007130 | 1HGCT1B89GA030083; 1HGCT1B89GA047952; 1HGCT1B89GA014417; 1HGCT1B89GA015132 | 1HGCT1B89GA008522 | 1HGCT1B89GA005362 | 1HGCT1B89GA031718

1HGCT1B89GA042444

1HGCT1B89GA010030 | 1HGCT1B89GA089263 | 1HGCT1B89GA062399; 1HGCT1B89GA097461 |

1HGCT1B89GA094768

| 1HGCT1B89GA045635 | 1HGCT1B89GA085858 | 1HGCT1B89GA088985; 1HGCT1B89GA095595; 1HGCT1B89GA012523

1HGCT1B89GA030553 | 1HGCT1B89GA036806; 1HGCT1B89GA012277 | 1HGCT1B89GA051077 | 1HGCT1B89GA013509

1HGCT1B89GA048728 | 1HGCT1B89GA092924 | 1HGCT1B89GA088064 | 1HGCT1B89GA007192 | 1HGCT1B89GA056778

1HGCT1B89GA018208 | 1HGCT1B89GA035025; 1HGCT1B89GA067246; 1HGCT1B89GA015003; 1HGCT1B89GA093345 | 1HGCT1B89GA009072 | 1HGCT1B89GA057963 | 1HGCT1B89GA040550; 1HGCT1B89GA069949 | 1HGCT1B89GA045442 | 1HGCT1B89GA092700; 1HGCT1B89GA067263 | 1HGCT1B89GA059695 | 1HGCT1B89GA016832; 1HGCT1B89GA012165; 1HGCT1B89GA017883; 1HGCT1B89GA090817 | 1HGCT1B89GA067439 | 1HGCT1B89GA027524; 1HGCT1B89GA055615 | 1HGCT1B89GA000257; 1HGCT1B89GA054156; 1HGCT1B89GA090963 | 1HGCT1B89GA098447 | 1HGCT1B89GA075444 | 1HGCT1B89GA066825; 1HGCT1B89GA041729 | 1HGCT1B89GA019505 | 1HGCT1B89GA003269; 1HGCT1B89GA046915 | 1HGCT1B89GA064363; 1HGCT1B89GA003210 | 1HGCT1B89GA070261

1HGCT1B89GA058434; 1HGCT1B89GA031783 | 1HGCT1B89GA074018 | 1HGCT1B89GA089439 | 1HGCT1B89GA012585; 1HGCT1B89GA093488; 1HGCT1B89GA002722 | 1HGCT1B89GA060684; 1HGCT1B89GA037941; 1HGCT1B89GA055369; 1HGCT1B89GA042010 | 1HGCT1B89GA063794; 1HGCT1B89GA019536; 1HGCT1B89GA091191

1HGCT1B89GA047367 | 1HGCT1B89GA067490 | 1HGCT1B89GA079946; 1HGCT1B89GA081776 | 1HGCT1B89GA077131 | 1HGCT1B89GA076223 | 1HGCT1B89GA031525 | 1HGCT1B89GA071586; 1HGCT1B89GA030276 | 1HGCT1B89GA063858 | 1HGCT1B89GA069966; 1HGCT1B89GA030147 | 1HGCT1B89GA091711; 1HGCT1B89GA097055 | 1HGCT1B89GA005975 | 1HGCT1B89GA046543 | 1HGCT1B89GA071507 | 1HGCT1B89GA044839 | 1HGCT1B89GA019293

1HGCT1B89GA013252; 1HGCT1B89GA095323 | 1HGCT1B89GA026986 | 1HGCT1B89GA022999 | 1HGCT1B89GA022467 | 1HGCT1B89GA080157 | 1HGCT1B89GA049393 | 1HGCT1B89GA094463 | 1HGCT1B89GA076853; 1HGCT1B89GA016524 | 1HGCT1B89GA027216; 1HGCT1B89GA017124

1HGCT1B89GA015065 | 1HGCT1B89GA094205 | 1HGCT1B89GA082457 | 1HGCT1B89GA000842 | 1HGCT1B89GA040712 | 1HGCT1B89GA049636 | 1HGCT1B89GA043027 | 1HGCT1B89GA001649 | 1HGCT1B89GA086377 | 1HGCT1B89GA064086; 1HGCT1B89GA091174 | 1HGCT1B89GA024252

1HGCT1B89GA028835 | 1HGCT1B89GA055730

1HGCT1B89GA090719; 1HGCT1B89GA094026 | 1HGCT1B89GA058501; 1HGCT1B89GA033856 | 1HGCT1B89GA067845; 1HGCT1B89GA065836 | 1HGCT1B89GA064251; 1HGCT1B89GA008262 | 1HGCT1B89GA049135; 1HGCT1B89GA078117 | 1HGCT1B89GA042394 | 1HGCT1B89GA097198 | 1HGCT1B89GA008844; 1HGCT1B89GA034926 | 1HGCT1B89GA082765 | 1HGCT1B89GA072267 | 1HGCT1B89GA048762 | 1HGCT1B89GA080160 | 1HGCT1B89GA065674; 1HGCT1B89GA070082; 1HGCT1B89GA033422 | 1HGCT1B89GA039236 | 1HGCT1B89GA049698 | 1HGCT1B89GA054674; 1HGCT1B89GA087979 | 1HGCT1B89GA051628 | 1HGCT1B89GA035414; 1HGCT1B89GA089568; 1HGCT1B89GA063567; 1HGCT1B89GA001473 | 1HGCT1B89GA073113 | 1HGCT1B89GA002686; 1HGCT1B89GA035283 | 1HGCT1B89GA068591; 1HGCT1B89GA045411; 1HGCT1B89GA059857 | 1HGCT1B89GA016782 | 1HGCT1B89GA002235

1HGCT1B89GA041696; 1HGCT1B89GA085018 | 1HGCT1B89GA053461 | 1HGCT1B89GA081356; 1HGCT1B89GA031699; 1HGCT1B89GA012330; 1HGCT1B89GA062144; 1HGCT1B89GA063164 | 1HGCT1B89GA006642 | 1HGCT1B89GA054691

1HGCT1B89GA056862; 1HGCT1B89GA026535 | 1HGCT1B89GA020508 | 1HGCT1B89GA054805 | 1HGCT1B89GA056215 | 1HGCT1B89GA084791 | 1HGCT1B89GA019360 | 1HGCT1B89GA020895 | 1HGCT1B89GA064217

1HGCT1B89GA034084 | 1HGCT1B89GA041245 | 1HGCT1B89GA094687 | 1HGCT1B89GA042279 | 1HGCT1B89GA004552 | 1HGCT1B89GA033324 | 1HGCT1B89GA051578; 1HGCT1B89GA052035 | 1HGCT1B89GA043397; 1HGCT1B89GA089036 | 1HGCT1B89GA000596 | 1HGCT1B89GA024865; 1HGCT1B89GA034330; 1HGCT1B89GA060765 | 1HGCT1B89GA041312; 1HGCT1B89GA021495 | 1HGCT1B89GA044775 | 1HGCT1B89GA005703; 1HGCT1B89GA007502 | 1HGCT1B89GA006334; 1HGCT1B89GA056411; 1HGCT1B89GA034344 | 1HGCT1B89GA002106; 1HGCT1B89GA046638; 1HGCT1B89GA022520 | 1HGCT1B89GA086119 | 1HGCT1B89GA035509; 1HGCT1B89GA010089 | 1HGCT1B89GA061690 | 1HGCT1B89GA056070

1HGCT1B89GA003109; 1HGCT1B89GA068302 | 1HGCT1B89GA036837 | 1HGCT1B89GA027958 | 1HGCT1B89GA067215 | 1HGCT1B89GA028902 | 1HGCT1B89GA066484

1HGCT1B89GA033470

1HGCT1B89GA051662; 1HGCT1B89GA018614 | 1HGCT1B89GA091482; 1HGCT1B89GA016216 | 1HGCT1B89GA060121 | 1HGCT1B89GA012909; 1HGCT1B89GA016071 |

1HGCT1B89GA035770

; 1HGCT1B89GA014045 | 1HGCT1B89GA038605 | 1HGCT1B89GA025773 | 1HGCT1B89GA049765 | 1HGCT1B89GA004244 | 1HGCT1B89GA086573; 1HGCT1B89GA011887 | 1HGCT1B89GA043111 | 1HGCT1B89GA081017; 1HGCT1B89GA012490 | 1HGCT1B89GA050592 | 1HGCT1B89GA056151; 1HGCT1B89GA097279 | 1HGCT1B89GA070227 | 1HGCT1B89GA019357; 1HGCT1B89GA051905; 1HGCT1B89GA001103 | 1HGCT1B89GA007970 | 1HGCT1B89GA083785 | 1HGCT1B89GA033937; 1HGCT1B89GA054061 | 1HGCT1B89GA079767 | 1HGCT1B89GA087075; 1HGCT1B89GA035610 | 1HGCT1B89GA035266 |

1HGCT1B89GA077923

| 1HGCT1B89GA085004 | 1HGCT1B89GA024493 | 1HGCT1B89GA075850; 1HGCT1B89GA079932 | 1HGCT1B89GA010044; 1HGCT1B89GA041164; 1HGCT1B89GA034506 | 1HGCT1B89GA091806 | 1HGCT1B89GA038068 | 1HGCT1B89GA038040; 1HGCT1B89GA075721 | 1HGCT1B89GA076478 | 1HGCT1B89GA069594 | 1HGCT1B89GA031962 | 1HGCT1B89GA085939 | 1HGCT1B89GA057445 | 1HGCT1B89GA036997; 1HGCT1B89GA032089; 1HGCT1B89GA069420 | 1HGCT1B89GA011422 | 1HGCT1B89GA086640 | 1HGCT1B89GA044257 | 1HGCT1B89GA030939 | 1HGCT1B89GA067313 | 1HGCT1B89GA061303; 1HGCT1B89GA018547 | 1HGCT1B89GA090154 | 1HGCT1B89GA099324

1HGCT1B89GA035638 | 1HGCT1B89GA010836 | 1HGCT1B89GA049149 | 1HGCT1B89GA022839 | 1HGCT1B89GA088131; 1HGCT1B89GA084984 | 1HGCT1B89GA096360 | 1HGCT1B89GA097024 | 1HGCT1B89GA003112

1HGCT1B89GA073838; 1HGCT1B89GA017401 | 1HGCT1B89GA038846 | 1HGCT1B89GA045747 | 1HGCT1B89GA086783; 1HGCT1B89GA080711 | 1HGCT1B89GA012229 | 1HGCT1B89GA072401; 1HGCT1B89GA050799 | 1HGCT1B89GA065478 |

1HGCT1B89GA090543

; 1HGCT1B89GA018399 | 1HGCT1B89GA025319 | 1HGCT1B89GA057932 | 1HGCT1B89GA023764 | 1HGCT1B89GA060426; 1HGCT1B89GA078473

1HGCT1B89GA054688; 1HGCT1B89GA059518; 1HGCT1B89GA060443 | 1HGCT1B89GA002073 | 1HGCT1B89GA030312 | 1HGCT1B89GA091899 | 1HGCT1B89GA073922 | 1HGCT1B89GA014367; 1HGCT1B89GA002879 | 1HGCT1B89GA020587 | 1HGCT1B89GA031881 | 1HGCT1B89GA023618 | 1HGCT1B89GA084662

1HGCT1B89GA082748 | 1HGCT1B89GA028236; 1HGCT1B89GA051063; 1HGCT1B89GA045229; 1HGCT1B89GA033663; 1HGCT1B89GA049216 | 1HGCT1B89GA020542; 1HGCT1B89GA024347 | 1HGCT1B89GA046946; 1HGCT1B89GA032562 | 1HGCT1B89GA040340; 1HGCT1B89GA089523 | 1HGCT1B89GA072432 | 1HGCT1B89GA095807

1HGCT1B89GA045683 | 1HGCT1B89GA046851 | 1HGCT1B89GA000937 | 1HGCT1B89GA095743 | 1HGCT1B89GA052830 | 1HGCT1B89GA029354; 1HGCT1B89GA047787; 1HGCT1B89GA005796; 1HGCT1B89GA016023 | 1HGCT1B89GA010027 | 1HGCT1B89GA053573 |

1HGCT1B89GA098139

| 1HGCT1B89GA057168 | 1HGCT1B89GA044274 | 1HGCT1B89GA068039; 1HGCT1B89GA073399 |

1HGCT1B89GA003160

| 1HGCT1B89GA074648 | 1HGCT1B89GA072611; 1HGCT1B89GA088016 | 1HGCT1B89GA024798 | 1HGCT1B89GA009377 | 1HGCT1B89GA002302 | 1HGCT1B89GA066078 | 1HGCT1B89GA078327; 1HGCT1B89GA001523 | 1HGCT1B89GA038104 | 1HGCT1B89GA084211 | 1HGCT1B89GA077940 | 1HGCT1B89GA025725 | 1HGCT1B89GA099582 | 1HGCT1B89GA081664 | 1HGCT1B89GA072222 | 1HGCT1B89GA049684 | 1HGCT1B89GA083995; 1HGCT1B89GA047224 | 1HGCT1B89GA013400

1HGCT1B89GA037938 | 1HGCT1B89GA030326 | 1HGCT1B89GA033744; 1HGCT1B89GA030973 | 1HGCT1B89GA082488

1HGCT1B89GA070664 | 1HGCT1B89GA062046; 1HGCT1B89GA041293; 1HGCT1B89GA071751 | 1HGCT1B89GA000808; 1HGCT1B89GA001280; 1HGCT1B89GA050074

1HGCT1B89GA063536 | 1HGCT1B89GA077985; 1HGCT1B89GA036983 | 1HGCT1B89GA025532; 1HGCT1B89GA085679 | 1HGCT1B89GA028091; 1HGCT1B89GA064587 | 1HGCT1B89GA001750; 1HGCT1B89GA090929 | 1HGCT1B89GA084645; 1HGCT1B89GA096388 | 1HGCT1B89GA031847 | 1HGCT1B89GA088226; 1HGCT1B89GA034327

1HGCT1B89GA025143; 1HGCT1B89GA036448 | 1HGCT1B89GA022274 | 1HGCT1B89GA016989 | 1HGCT1B89GA058188; 1HGCT1B89GA007015; 1HGCT1B89GA021058 | 1HGCT1B89GA041570 | 1HGCT1B89GA047434; 1HGCT1B89GA089666 | 1HGCT1B89GA093085 | 1HGCT1B89GA061513

1HGCT1B89GA093233

1HGCT1B89GA094401 | 1HGCT1B89GA015728; 1HGCT1B89GA083933 | 1HGCT1B89GA099890 | 1HGCT1B89GA038152 | 1HGCT1B89GA077548; 1HGCT1B89GA008942 |

1HGCT1B89GA039575

; 1HGCT1B89GA077792; 1HGCT1B89GA015714 | 1HGCT1B89GA087965 | 1HGCT1B89GA018175; 1HGCT1B89GA059342 | 1HGCT1B89GA080871 | 1HGCT1B89GA027975; 1HGCT1B89GA006740

1HGCT1B89GA034392 | 1HGCT1B89GA012117 | 1HGCT1B89GA008195; 1HGCT1B89GA057090 | 1HGCT1B89GA015308; 1HGCT1B89GA074861 | 1HGCT1B89GA016717 | 1HGCT1B89GA038362 | 1HGCT1B89GA053301 | 1HGCT1B89GA042802 | 1HGCT1B89GA064878; 1HGCT1B89GA006477; 1HGCT1B89GA056067 | 1HGCT1B89GA045974; 1HGCT1B89GA038619 | 1HGCT1B89GA008682 | 1HGCT1B89GA090283 | 1HGCT1B89GA002932; 1HGCT1B89GA004227 | 1HGCT1B89GA077663; 1HGCT1B89GA078859 | 1HGCT1B89GA072298 | 1HGCT1B89GA009122 | 1HGCT1B89GA059888 | 1HGCT1B89GA035347; 1HGCT1B89GA084581 | 1HGCT1B89GA069319; 1HGCT1B89GA052844; 1HGCT1B89GA007886 | 1HGCT1B89GA015924 | 1HGCT1B89GA094432 | 1HGCT1B89GA081602 | 1HGCT1B89GA076027 | 1HGCT1B89GA087206; 1HGCT1B89GA040578 | 1HGCT1B89GA056117 | 1HGCT1B89GA021674 | 1HGCT1B89GA053086; 1HGCT1B89GA052696 | 1HGCT1B89GA047031 | 1HGCT1B89GA066016 | 1HGCT1B89GA019004; 1HGCT1B89GA047062 | 1HGCT1B89GA047580 | 1HGCT1B89GA068770 | 1HGCT1B89GA035834 |

1HGCT1B89GA092423

; 1HGCT1B89GA058207 | 1HGCT1B89GA003174 | 1HGCT1B89GA011078 | 1HGCT1B89GA094544; 1HGCT1B89GA019083 | 1HGCT1B89GA037129 | 1HGCT1B89GA020962 | 1HGCT1B89GA070017; 1HGCT1B89GA061902; 1HGCT1B89GA059745 | 1HGCT1B89GA053623 | 1HGCT1B89GA054528 | 1HGCT1B89GA092678 | 1HGCT1B89GA019228 | 1HGCT1B89GA065741; 1HGCT1B89GA015941

1HGCT1B89GA087044 | 1HGCT1B89GA070177 | 1HGCT1B89GA067036; 1HGCT1B89GA003448 | 1HGCT1B89GA054139 | 1HGCT1B89GA096410

1HGCT1B89GA033842 | 1HGCT1B89GA079624; 1HGCT1B89GA092552 | 1HGCT1B89GA029709; 1HGCT1B89GA011310 | 1HGCT1B89GA043304 | 1HGCT1B89GA010643

1HGCT1B89GA081373

; 1HGCT1B89GA073080 | 1HGCT1B89GA069062 | 1HGCT1B89GA063777; 1HGCT1B89GA053590

1HGCT1B89GA094642 | 1HGCT1B89GA028625 | 1HGCT1B89GA094494 | 1HGCT1B89GA040869; 1HGCT1B89GA087030 | 1HGCT1B89GA007449 | 1HGCT1B89GA091921; 1HGCT1B89GA034554 | 1HGCT1B89GA068607; 1HGCT1B89GA014885 | 1HGCT1B89GA079087 | 1HGCT1B89GA075458 | 1HGCT1B89GA028611; 1HGCT1B89GA016622 | 1HGCT1B89GA016135; 1HGCT1B89GA000419 | 1HGCT1B89GA049412 | 1HGCT1B89GA054397 | 1HGCT1B89GA048325 | 1HGCT1B89GA091093 | 1HGCT1B89GA085164 | 1HGCT1B89GA055131 | 1HGCT1B89GA019178 | 1HGCT1B89GA058448; 1HGCT1B89GA093359 | 1HGCT1B89GA021366 | 1HGCT1B89GA048941

1HGCT1B89GA019603 | 1HGCT1B89GA021092 | 1HGCT1B89GA035297 | 1HGCT1B89GA078778 | 1HGCT1B89GA007256; 1HGCT1B89GA012201 | 1HGCT1B89GA047675 | 1HGCT1B89GA011811; 1HGCT1B89GA062001 | 1HGCT1B89GA018774; 1HGCT1B89GA014286; 1HGCT1B89GA035493 | 1HGCT1B89GA073340 | 1HGCT1B89GA066419 | 1HGCT1B89GA062726 | 1HGCT1B89GA059552; 1HGCT1B89GA028334 | 1HGCT1B89GA099663 | 1HGCT1B89GA092874 | 1HGCT1B89GA032156 | 1HGCT1B89GA045425

1HGCT1B89GA066033 | 1HGCT1B89GA073497;

1HGCT1B89GA065271

| 1HGCT1B89GA010237 | 1HGCT1B89GA091384 | 1HGCT1B89GA089747; 1HGCT1B89GA009542

1HGCT1B89GA030682; 1HGCT1B89GA000291 | 1HGCT1B89GA013753 | 1HGCT1B89GA021013

1HGCT1B89GA013882 | 1HGCT1B89GA023179 | 1HGCT1B89GA031251 | 1HGCT1B89GA084242 | 1HGCT1B89GA081583; 1HGCT1B89GA081258 | 1HGCT1B89GA077999

1HGCT1B89GA026647

1HGCT1B89GA025711 | 1HGCT1B89GA081387 | 1HGCT1B89GA082913 |

1HGCT1B89GA013851

; 1HGCT1B89GA038250 | 1HGCT1B89GA015471; 1HGCT1B89GA017799 | 1HGCT1B89GA076755; 1HGCT1B89GA001912 | 1HGCT1B89GA056358; 1HGCT1B89GA039110 | 1HGCT1B89GA060734 | 1HGCT1B89GA056036; 1HGCT1B89GA087657 | 1HGCT1B89GA089683; 1HGCT1B89GA000680

1HGCT1B89GA085388 | 1HGCT1B89GA078179 | 1HGCT1B89GA089800 | 1HGCT1B89GA009721; 1HGCT1B89GA067070 | 1HGCT1B89GA071250 | 1HGCT1B89GA070454 | 1HGCT1B89GA018516; 1HGCT1B89GA094351; 1HGCT1B89GA002249; 1HGCT1B89GA078697 | 1HGCT1B89GA003840; 1HGCT1B89GA003322; 1HGCT1B89GA050012 | 1HGCT1B89GA054190;

1HGCT1B89GA011937

| 1HGCT1B89GA092132 | 1HGCT1B89GA082801 | 1HGCT1B89GA076920; 1HGCT1B89GA042248; 1HGCT1B89GA013610 | 1HGCT1B89GA042203; 1HGCT1B89GA037809 | 1HGCT1B89GA021903 | 1HGCT1B89GA000341; 1HGCT1B89GA051211; 1HGCT1B89GA073936 | 1HGCT1B89GA055582; 1HGCT1B89GA093524 | 1HGCT1B89GA081874

1HGCT1B89GA004891; 1HGCT1B89GA045392; 1HGCT1B89GA011193 | 1HGCT1B89GA005295; 1HGCT1B89GA020086 | 1HGCT1B89GA096620 | 1HGCT1B89GA078876 |

1HGCT1B89GA068509

| 1HGCT1B89GA020699; 1HGCT1B89GA069904 | 1HGCT1B89GA082278 | 1HGCT1B89GA028804; 1HGCT1B89GA030617; 1HGCT1B89GA072513; 1HGCT1B89GA060345 | 1HGCT1B89GA016393; 1HGCT1B89GA088971

1HGCT1B89GA028642 | 1HGCT1B89GA024378 | 1HGCT1B89GA095189 | 1HGCT1B89GA004468 | 1HGCT1B89GA072933 | 1HGCT1B89GA042038 | 1HGCT1B89GA085391; 1HGCT1B89GA029029; 1HGCT1B89GA025823; 1HGCT1B89GA037471 | 1HGCT1B89GA003420

1HGCT1B89GA050897; 1HGCT1B89GA049717 | 1HGCT1B89GA059616 | 1HGCT1B89GA080949; 1HGCT1B89GA025420; 1HGCT1B89GA043660; 1HGCT1B89GA007516

1HGCT1B89GA032805 | 1HGCT1B89GA028186; 1HGCT1B89GA009038 | 1HGCT1B89GA069885 | 1HGCT1B89GA073287 | 1HGCT1B89GA099002 | 1HGCT1B89GA081826; 1HGCT1B89GA049815; 1HGCT1B89GA014269; 1HGCT1B89GA093541 | 1HGCT1B89GA031833 | 1HGCT1B89GA073502 | 1HGCT1B89GA062516; 1HGCT1B89GA024302 | 1HGCT1B89GA032819 | 1HGCT1B89GA074388 | 1HGCT1B89GA017981 | 1HGCT1B89GA044095 | 1HGCT1B89GA016295 | 1HGCT1B89GA030469

1HGCT1B89GA096679 | 1HGCT1B89GA056439 | 1HGCT1B89GA069370

1HGCT1B89GA083284 | 1HGCT1B89GA051516

1HGCT1B89GA024400 | 1HGCT1B89GA016054; 1HGCT1B89GA073757 | 1HGCT1B89GA074312 | 1HGCT1B89GA015521 | 1HGCT1B89GA080191; 1HGCT1B89GA089506 | 1HGCT1B89GA036482 | 1HGCT1B89GA051189; 1HGCT1B89GA062578 | 1HGCT1B89GA094219; 1HGCT1B89GA025322; 1HGCT1B89GA099159 | 1HGCT1B89GA018077 | 1HGCT1B89GA086251; 1HGCT1B89GA076125 | 1HGCT1B89GA007578 | 1HGCT1B89GA040886 | 1HGCT1B89GA069983 | 1HGCT1B89GA006348 | 1HGCT1B89GA070549; 1HGCT1B89GA058322; 1HGCT1B89GA069384

1HGCT1B89GA018452 | 1HGCT1B89GA089909; 1HGCT1B89GA042900; 1HGCT1B89GA000503 | 1HGCT1B89GA091417 | 1HGCT1B89GA045165;
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCT1B89GA0.
1HGCT1B89GA009220 | 1HGCT1B89GA059681 | 1HGCT1B89GA031914 | 1HGCT1B89GA000520 | 1HGCT1B89GA075587

1HGCT1B89GA029936

1HGCT1B89GA061012; 1HGCT1B89GA029144 | 1HGCT1B89GA063956; 1HGCT1B89GA012974 | 1HGCT1B89GA099842

1HGCT1B89GA095600 | 1HGCT1B89GA005524 | 1HGCT1B89GA002977; 1HGCT1B89GA090350

1HGCT1B89GA010559 | 1HGCT1B89GA063584;

1HGCT1B89GA006186

; 1HGCT1B89GA001215 | 1HGCT1B89GA052438 | 1HGCT1B89GA011730 | 1HGCT1B89GA018936 | 1HGCT1B89GA052326; 1HGCT1B89GA016765 | 1HGCT1B89GA026597 | 1HGCT1B89GA018032; 1HGCT1B89GA036823; 1HGCT1B89GA080028 | 1HGCT1B89GA073533; 1HGCT1B89GA027362 | 1HGCT1B89GA013333 | 1HGCT1B89GA008732 | 1HGCT1B89GA066405 | 1HGCT1B89GA001991 | 1HGCT1B89GA021643 | 1HGCT1B89GA046641; 1HGCT1B89GA086749; 1HGCT1B89GA048244; 1HGCT1B89GA003188; 1HGCT1B89GA033761; 1HGCT1B89GA007466 | 1HGCT1B89GA023103; 1HGCT1B89GA074553; 1HGCT1B89GA077419 | 1HGCT1B89GA021660 | 1HGCT1B89GA032173; 1HGCT1B89GA009363 | 1HGCT1B89GA011212; 1HGCT1B89GA076965 | 1HGCT1B89GA064749; 1HGCT1B89GA000128 | 1HGCT1B89GA077498 | 1HGCT1B89GA074875; 1HGCT1B89GA034411; 1HGCT1B89GA062452 | 1HGCT1B89GA028978 | 1HGCT1B89GA026907 | 1HGCT1B89GA009492; 1HGCT1B89GA090302; 1HGCT1B89GA065061 | 1HGCT1B89GA043481; 1HGCT1B89GA011372 | 1HGCT1B89GA069711 | 1HGCT1B89GA019861 | 1HGCT1B89GA036255 | 1HGCT1B89GA084838; 1HGCT1B89GA043657 | 1HGCT1B89GA014546 | 1HGCT1B89GA040953; 1HGCT1B89GA062757 | 1HGCT1B89GA041830; 1HGCT1B89GA090087; 1HGCT1B89GA001456; 1HGCT1B89GA093197; 1HGCT1B89GA085827; 1HGCT1B89GA010495; 1HGCT1B89GA037874 | 1HGCT1B89GA027247 | 1HGCT1B89GA097119 | 1HGCT1B89GA082345 | 1HGCT1B89GA072723 | 1HGCT1B89GA048440 | 1HGCT1B89GA015096

1HGCT1B89GA097007 | 1HGCT1B89GA007550 | 1HGCT1B89GA088632 | 1HGCT1B89GA044792 | 1HGCT1B89GA095483 | 1HGCT1B89GA048843 | 1HGCT1B89GA055839 | 1HGCT1B89GA089859 | 1HGCT1B89GA023733 | 1HGCT1B89GA058014; 1HGCT1B89GA013817 | 1HGCT1B89GA059132; 1HGCT1B89GA021819

1HGCT1B89GA015115 | 1HGCT1B89GA063889; 1HGCT1B89GA055680 | 1HGCT1B89GA028480 | 1HGCT1B89GA061530; 1HGCT1B89GA082362 | 1HGCT1B89GA027135; 1HGCT1B89GA074052 | 1HGCT1B89GA004714; 1HGCT1B89GA041262; 1HGCT1B89GA082510; 1HGCT1B89GA038524 | 1HGCT1B89GA037518; 1HGCT1B89GA045716; 1HGCT1B89GA067523 | 1HGCT1B89GA097475 | 1HGCT1B89GA041083 | 1HGCT1B89GA045005

1HGCT1B89GA001313 | 1HGCT1B89GA045991; 1HGCT1B89GA004373 | 1HGCT1B89GA072186 | 1HGCT1B89GA049524 | 1HGCT1B89GA025224; 1HGCT1B89GA081129 | 1HGCT1B89GA064766 | 1HGCT1B89GA047773 | 1HGCT1B89GA036370 | 1HGCT1B89GA082037; 1HGCT1B89GA096889 | 1HGCT1B89GA049362 | 1HGCT1B89GA091370 | 1HGCT1B89GA002381 | 1HGCT1B89GA056635 | 1HGCT1B89GA096259 |

1HGCT1B89GA070888

| 1HGCT1B89GA077971; 1HGCT1B89GA069272 | 1HGCT1B89GA075007; 1HGCT1B89GA049538 | 1HGCT1B89GA003756; 1HGCT1B89GA036952; 1HGCT1B89GA054416 | 1HGCT1B89GA010822 | 1HGCT1B89GA004678 | 1HGCT1B89GA022629 | 1HGCT1B89GA025546; 1HGCT1B89GA078621 | 1HGCT1B89GA040791 |

1HGCT1B89GA096990

| 1HGCT1B89GA080059 | 1HGCT1B89GA062676; 1HGCT1B89GA088534 | 1HGCT1B89GA068347; 1HGCT1B89GA060992; 1HGCT1B89GA044971 | 1HGCT1B89GA066341; 1HGCT1B89GA052729; 1HGCT1B89GA070647; 1HGCT1B89GA099517 | 1HGCT1B89GA076562 | 1HGCT1B89GA076447 | 1HGCT1B89GA068882 | 1HGCT1B89GA014966; 1HGCT1B89GA062354; 1HGCT1B89GA085178; 1HGCT1B89GA088274 | 1HGCT1B89GA087304; 1HGCT1B89GA065786 | 1HGCT1B89GA038202 | 1HGCT1B89GA078926 | 1HGCT1B89GA076741

1HGCT1B89GA032433; 1HGCT1B89GA031928 | 1HGCT1B89GA069059 | 1HGCT1B89GA009637 | 1HGCT1B89GA065660 | 1HGCT1B89GA094530 | 1HGCT1B89GA082491 | 1HGCT1B89GA086685 | 1HGCT1B89GA021481 | 1HGCT1B89GA011792 | 1HGCT1B89GA001716; 1HGCT1B89GA029824 | 1HGCT1B89GA002011 | 1HGCT1B89GA095838

1HGCT1B89GA058238; 1HGCT1B89GA054447 | 1HGCT1B89GA097993; 1HGCT1B89GA078229 | 1HGCT1B89GA099128 | 1HGCT1B89GA061835 | 1HGCT1B89GA014160 | 1HGCT1B89GA053525 | 1HGCT1B89GA093054 | 1HGCT1B89GA033940 | 1HGCT1B89GA033713 | 1HGCT1B89GA041634 | 1HGCT1B89GA091112 | 1HGCT1B89GA073158; 1HGCT1B89GA005815 | 1HGCT1B89GA047207; 1HGCT1B89GA007743; 1HGCT1B89GA022887 | 1HGCT1B89GA050334; 1HGCT1B89GA056120

1HGCT1B89GA011081 | 1HGCT1B89GA003742 |

1HGCT1B89GA075900

| 1HGCT1B89GA070972 | 1HGCT1B89GA060474 | 1HGCT1B89GA075881; 1HGCT1B89GA093698 | 1HGCT1B89GA077632 | 1HGCT1B89GA055792 | 1HGCT1B89GA031704; 1HGCT1B89GA032352; 1HGCT1B89GA095161 | 1HGCT1B89GA027474 | 1HGCT1B89GA085942 | 1HGCT1B89GA064332; 1HGCT1B89GA057848

1HGCT1B89GA090655 |

1HGCT1B89GA064539

; 1HGCT1B89GA019911 | 1HGCT1B89GA086332

1HGCT1B89GA087576

1HGCT1B89GA044856;

1HGCT1B89GA035946

; 1HGCT1B89GA090882 | 1HGCT1B89GA084712; 1HGCT1B89GA067361 | 1HGCT1B89GA081342 |

1HGCT1B89GA097685

| 1HGCT1B89GA011842; 1HGCT1B89GA046784; 1HGCT1B89GA064704; 1HGCT1B89GA024428 | 1HGCT1B89GA098688 | 1HGCT1B89GA000050 | 1HGCT1B89GA061401 | 1HGCT1B89GA067375 | 1HGCT1B89GA097606 | 1HGCT1B89GA062645 | 1HGCT1B89GA045487; 1HGCT1B89GA076142; 1HGCT1B89GA096522 | 1HGCT1B89GA034201 | 1HGCT1B89GA084628 | 1HGCT1B89GA054206; 1HGCT1B89GA039916

1HGCT1B89GA090140; 1HGCT1B89GA038085 | 1HGCT1B89GA065691 | 1HGCT1B89GA064430

1HGCT1B89GA059700 | 1HGCT1B89GA092454 | 1HGCT1B89GA014076; 1HGCT1B89GA063892; 1HGCT1B89GA053279; 1HGCT1B89GA097136 | 1HGCT1B89GA091644; 1HGCT1B89GA055744; 1HGCT1B89GA034747 | 1HGCT1B89GA055999 | 1HGCT1B89GA072253; 1HGCT1B89GA019231 | 1HGCT1B89GA064914; 1HGCT1B89GA047756

1HGCT1B89GA045019; 1HGCT1B89GA064699; 1HGCT1B89GA083690; 1HGCT1B89GA021996 | 1HGCT1B89GA028785 | 1HGCT1B89GA058627 | 1HGCT1B89GA011324; 1HGCT1B89GA076495 |

1HGCT1B89GA034859

| 1HGCT1B89GA079283 | 1HGCT1B89GA000131; 1HGCT1B89GA016197 | 1HGCT1B89GA059177 | 1HGCT1B89GA085343; 1HGCT1B89GA063374 | 1HGCT1B89GA039821 | 1HGCT1B89GA050544 | 1HGCT1B89GA080904; 1HGCT1B89GA086279 | 1HGCT1B89GA024770; 1HGCT1B89GA034179 | 1HGCT1B89GA082684 | 1HGCT1B89GA092437 | 1HGCT1B89GA058935 | 1HGCT1B89GA068610 | 1HGCT1B89GA015566 | 1HGCT1B89GA093720 | 1HGCT1B89GA024607 | 1HGCT1B89GA059325; 1HGCT1B89GA000260; 1HGCT1B89GA099047 | 1HGCT1B89GA023120 | 1HGCT1B89GA036045; 1HGCT1B89GA025207; 1HGCT1B89GA010710 | 1HGCT1B89GA037406 | 1HGCT1B89GA023862 | 1HGCT1B89GA017107 | 1HGCT1B89GA076674 | 1HGCT1B89GA099937 | 1HGCT1B89GA020203 | 1HGCT1B89GA065223; 1HGCT1B89GA038023 | 1HGCT1B89GA019441 | 1HGCT1B89GA054934; 1HGCT1B89GA096455 | 1HGCT1B89GA067425 | 1HGCT1B89GA025899 | 1HGCT1B89GA046929 | 1HGCT1B89GA060457; 1HGCT1B89GA092129 | 1HGCT1B89GA060619 | 1HGCT1B89GA014157; 1HGCT1B89GA024171; 1HGCT1B89GA068154 | 1HGCT1B89GA044193 | 1HGCT1B89GA041617; 1HGCT1B89GA076299; 1HGCT1B89GA060880 | 1HGCT1B89GA036367 | 1HGCT1B89GA049622; 1HGCT1B89GA024073 | 1HGCT1B89GA012456 | 1HGCT1B89GA096066; 1HGCT1B89GA093216; 1HGCT1B89GA079199 | 1HGCT1B89GA046249 | 1HGCT1B89GA005152 | 1HGCT1B89GA082538 | 1HGCT1B89GA011520; 1HGCT1B89GA066324 | 1HGCT1B89GA000775 | 1HGCT1B89GA010352 | 1HGCT1B89GA055811 | 1HGCT1B89GA037535 | 1HGCT1B89GA029158; 1HGCT1B89GA020976; 1HGCT1B89GA007029 | 1HGCT1B89GA040970; 1HGCT1B89GA072043 | 1HGCT1B89GA086072 | 1HGCT1B89GA046560 | 1HGCT1B89GA078246; 1HGCT1B89GA055663 | 1HGCT1B89GA068333 | 1HGCT1B89GA077680; 1HGCT1B89GA069109 | 1HGCT1B89GA005278 | 1HGCT1B89GA026776; 1HGCT1B89GA036966; 1HGCT1B89GA023988 | 1HGCT1B89GA051192 | 1HGCT1B89GA022811 | 1HGCT1B89GA018967 | 1HGCT1B89GA038135 | 1HGCT1B89GA082104; 1HGCT1B89GA082622 | 1HGCT1B89GA034862 | 1HGCT1B89GA089232 | 1HGCT1B89GA082099; 1HGCT1B89GA001179 | 1HGCT1B89GA010576 | 1HGCT1B89GA049104 | 1HGCT1B89GA067151; 1HGCT1B89GA034988; 1HGCT1B89GA030634 | 1HGCT1B89GA074214; 1HGCT1B89GA034828

1HGCT1B89GA090932 | 1HGCT1B89GA080501 | 1HGCT1B89GA079896 | 1HGCT1B89GA076934; 1HGCT1B89GA064282

1HGCT1B89GA000601 | 1HGCT1B89GA072673 | 1HGCT1B89GA063309 | 1HGCT1B89GA051094 | 1HGCT1B89GA032271; 1HGCT1B89GA067411 | 1HGCT1B89GA061723; 1HGCT1B89GA014210 | 1HGCT1B89GA005068 | 1HGCT1B89GA013123 | 1HGCT1B89GA026745; 1HGCT1B89GA022369; 1HGCT1B89GA003305; 1HGCT1B89GA057767 | 1HGCT1B89GA000565; 1HGCT1B89GA033811 | 1HGCT1B89GA014062; 1HGCT1B89GA033128 | 1HGCT1B89GA020119

1HGCT1B89GA061849; 1HGCT1B89GA096875 | 1HGCT1B89GA079333; 1HGCT1B89GA098917 | 1HGCT1B89GA070471 | 1HGCT1B89GA080109 | 1HGCT1B89GA041200 | 1HGCT1B89GA055890; 1HGCT1B89GA016300 | 1HGCT1B89GA079607 | 1HGCT1B89GA004289 | 1HGCT1B89GA001019; 1HGCT1B89GA035817 | 1HGCT1B89GA040581 | 1HGCT1B89GA082393 | 1HGCT1B89GA075878 | 1HGCT1B89GA018130 | 1HGCT1B89GA062600; 1HGCT1B89GA048809 | 1HGCT1B89GA073984 | 1HGCT1B89GA069207 | 1HGCT1B89GA009850

1HGCT1B89GA055498; 1HGCT1B89GA021898 | 1HGCT1B89GA055985 | 1HGCT1B89GA043867; 1HGCT1B89GA053959; 1HGCT1B89GA095256; 1HGCT1B89GA038717; 1HGCT1B89GA014627; 1HGCT1B89GA027264; 1HGCT1B89GA061947 | 1HGCT1B89GA034599 | 1HGCT1B89GA085956 | 1HGCT1B89GA045537 | 1HGCT1B89GA014661 | 1HGCT1B89GA099288; 1HGCT1B89GA048230; 1HGCT1B89GA051810 | 1HGCT1B89GA087285; 1HGCT1B89GA043979 | 1HGCT1B89GA050365; 1HGCT1B89GA005135 | 1HGCT1B89GA092986; 1HGCT1B89GA022548 | 1HGCT1B89GA019892 | 1HGCT1B89GA027197 | 1HGCT1B89GA030830 | 1HGCT1B89GA080272 | 1HGCT1B89GA039107 | 1HGCT1B89GA018581 | 1HGCT1B89GA047501 | 1HGCT1B89GA040628 | 1HGCT1B89GA011694; 1HGCT1B89GA054769 | 1HGCT1B89GA095550

1HGCT1B89GA005166 | 1HGCT1B89GA039477; 1HGCT1B89GA073435 | 1HGCT1B89GA063701 | 1HGCT1B89GA066971 | 1HGCT1B89GA028124 | 1HGCT1B89GA016491; 1HGCT1B89GA020010; 1HGCT1B89GA022016 | 1HGCT1B89GA084368

1HGCT1B89GA049796; 1HGCT1B89GA048891; 1HGCT1B89GA004292; 1HGCT1B89GA001442; 1HGCT1B89GA010268 | 1HGCT1B89GA084483; 1HGCT1B89GA027944 | 1HGCT1B89GA072348; 1HGCT1B89GA019522 | 1HGCT1B89GA078862; 1HGCT1B89GA026583 | 1HGCT1B89GA075248 |

1HGCT1B89GA012294

; 1HGCT1B89GA090333 | 1HGCT1B89GA085715 | 1HGCT1B89GA006902; 1HGCT1B89GA079980 | 1HGCT1B89GA085522; 1HGCT1B89GA006544 | 1HGCT1B89GA015339; 1HGCT1B89GA056148

1HGCT1B89GA028561; 1HGCT1B89GA059731 | 1HGCT1B89GA045490

1HGCT1B89GA047403; 1HGCT1B89GA047143 | 1HGCT1B89GA006141 | 1HGCT1B89GA019262 | 1HGCT1B89GA057509; 1HGCT1B89GA060412; 1HGCT1B89GA080370 | 1HGCT1B89GA048521 | 1HGCT1B89GA038796 | 1HGCT1B89GA089019 | 1HGCT1B89GA095404 | 1HGCT1B89GA025157 | 1HGCT1B89GA065237; 1HGCT1B89GA036384; 1HGCT1B89GA045957; 1HGCT1B89GA031590 | 1HGCT1B89GA066839 | 1HGCT1B89GA081180 | 1HGCT1B89GA077050 | 1HGCT1B89GA005409

1HGCT1B89GA040337; 1HGCT1B89GA000243

1HGCT1B89GA000369 | 1HGCT1B89GA064895 | 1HGCT1B89GA029502 | 1HGCT1B89GA065514 | 1HGCT1B89GA043075 | 1HGCT1B89GA010707 | 1HGCT1B89GA068767; 1HGCT1B89GA012666 | 1HGCT1B89GA039494; 1HGCT1B89GA028253

1HGCT1B89GA077310 | 1HGCT1B89GA033243 | 1HGCT1B89GA091563; 1HGCT1B89GA009024 | 1HGCT1B89GA021724 | 1HGCT1B89GA097248 | 1HGCT1B89GA075394; 1HGCT1B89GA013719; 1HGCT1B89GA029337; 1HGCT1B89GA089005; 1HGCT1B89GA066940 | 1HGCT1B89GA033775 | 1HGCT1B89GA057283; 1HGCT1B89GA092809 | 1HGCT1B89GA092910 | 1HGCT1B89GA061656

1HGCT1B89GA041035; 1HGCT1B89GA077100 | 1HGCT1B89GA005054 | 1HGCT1B89GA063262

1HGCT1B89GA058532 | 1HGCT1B89GA022551 | 1HGCT1B89GA090915 | 1HGCT1B89GA018872; 1HGCT1B89GA084726 | 1HGCT1B89GA030522 | 1HGCT1B89GA097377 | 1HGCT1B89GA096746 | 1HGCT1B89GA090848 | 1HGCT1B89GA006303; 1HGCT1B89GA001862 | 1HGCT1B89GA068560; 1HGCT1B89GA011579

1HGCT1B89GA040600

1HGCT1B89GA021464

1HGCT1B89GA008035 | 1HGCT1B89GA044548 | 1HGCT1B89GA092762; 1HGCT1B89GA088520

1HGCT1B89GA083656 | 1HGCT1B89GA055338 | 1HGCT1B89GA014515; 1HGCT1B89GA079669 | 1HGCT1B89GA083771; 1HGCT1B89GA011517 | 1HGCT1B89GA053217; 1HGCT1B89GA056828; 1HGCT1B89GA065920 | 1HGCT1B89GA018659 | 1HGCT1B89GA070678; 1HGCT1B89GA041519; 1HGCT1B89GA039818 | 1HGCT1B89GA025871 | 1HGCT1B89GA079655 | 1HGCT1B89GA047949 | 1HGCT1B89GA095564 | 1HGCT1B89GA007421; 1HGCT1B89GA052987

1HGCT1B89GA038944 | 1HGCT1B89GA042752; 1HGCT1B89GA083060; 1HGCT1B89GA049491 | 1HGCT1B89GA047286 | 1HGCT1B89GA003532; 1HGCT1B89GA084452 | 1HGCT1B89GA058742; 1HGCT1B89GA061642 | 1HGCT1B89GA049166; 1HGCT1B89GA084127; 1HGCT1B89GA020251 | 1HGCT1B89GA004048 | 1HGCT1B89GA059938 | 1HGCT1B89GA090297 | 1HGCT1B89GA026566 | 1HGCT1B89GA027071 | 1HGCT1B89GA033923 | 1HGCT1B89GA034697; 1HGCT1B89GA074665 | 1HGCT1B89GA024526 | 1HGCT1B89GA067327; 1HGCT1B89GA091336; 1HGCT1B89GA050317; 1HGCT1B89GA099839

1HGCT1B89GA070180 | 1HGCT1B89GA072494; 1HGCT1B89GA083592; 1HGCT1B89GA005328 | 1HGCT1B89GA093930 | 1HGCT1B89GA058482 | 1HGCT1B89GA078103 | 1HGCT1B89GA084158 | 1HGCT1B89GA092440 |

1HGCT1B89GA053637

| 1HGCT1B89GA077226 | 1HGCT1B89GA096827 | 1HGCT1B89GA035445 | 1HGCT1B89GA063312 | 1HGCT1B89GA041584 | 1HGCT1B89GA045280 | 1HGCT1B89GA024297 | 1HGCT1B89GA017284 | 1HGCT1B89GA066193

1HGCT1B89GA033002 | 1HGCT1B89GA091708; 1HGCT1B89GA080692 | 1HGCT1B89GA041116 | 1HGCT1B89GA009458; 1HGCT1B89GA056134

1HGCT1B89GA029807

1HGCT1B89GA063018; 1HGCT1B89GA075752; 1HGCT1B89GA063634 | 1HGCT1B89GA066677; 1HGCT1B89GA085794 | 1HGCT1B89GA065125 | 1HGCT1B89GA098271 | 1HGCT1B89GA025238 | 1HGCT1B89GA015938 | 1HGCT1B89GA057929 | 1HGCT1B89GA067604; 1HGCT1B89GA024591 | 1HGCT1B89GA006978; 1HGCT1B89GA049619 | 1HGCT1B89GA091725 | 1HGCT1B89GA013994; 1HGCT1B89GA077873 | 1HGCT1B89GA089229 | 1HGCT1B89GA039169; 1HGCT1B89GA096813; 1HGCT1B89GA068168 | 1HGCT1B89GA098769;

1HGCT1B89GA048454

| 1HGCT1B89GA074617 | 1HGCT1B89GA081020 | 1HGCT1B89GA048552 | 1HGCT1B89GA024672; 1HGCT1B89GA011355 | 1HGCT1B89GA035459; 1HGCT1B89GA069532 | 1HGCT1B89GA055291 | 1HGCT1B89GA090672; 1HGCT1B89GA079204

1HGCT1B89GA087786 | 1HGCT1B89GA047448 | 1HGCT1B89GA060782 | 1HGCT1B89GA049359; 1HGCT1B89GA050639 | 1HGCT1B89GA046803 | 1HGCT1B89GA080658; 1HGCT1B89GA051144

1HGCT1B89GA018080 | 1HGCT1B89GA006351; 1HGCT1B89GA082328 | 1HGCT1B89GA061026; 1HGCT1B89GA028222; 1HGCT1B89GA064136 | 1HGCT1B89GA096374; 1HGCT1B89GA011128 | 1HGCT1B89GA048079

1HGCT1B89GA065299 | 1HGCT1B89GA099064; 1HGCT1B89GA088842 | 1HGCT1B89GA089375; 1HGCT1B89GA050124 |

1HGCT1B89GA069935

| 1HGCT1B89GA013171 | 1HGCT1B89GA044517

1HGCT1B89GA045439; 1HGCT1B89GA039267 | 1HGCT1B89GA079882; 1HGCT1B89GA056974 | 1HGCT1B89GA038281; 1HGCT1B89GA018497; 1HGCT1B89GA038572 | 1HGCT1B89GA086413

1HGCT1B89GA014059 | 1HGCT1B89GA058241; 1HGCT1B89GA096181; 1HGCT1B89GA028818 | 1HGCT1B89GA074584 | 1HGCT1B89GA058403 | 1HGCT1B89GA046607 | 1HGCT1B89GA067750

1HGCT1B89GA018287

| 1HGCT1B89GA007368 | 1HGCT1B89GA017169 | 1HGCT1B89GA016118; 1HGCT1B89GA090798 | 1HGCT1B89GA017625 | 1HGCT1B89GA048888; 1HGCT1B89GA094009; 1HGCT1B89GA033016 | 1HGCT1B89GA018998; 1HGCT1B89GA076500 | 1HGCT1B89GA005667; 1HGCT1B89GA024610

1HGCT1B89GA063679; 1HGCT1B89GA094849; 1HGCT1B89GA078313 | 1HGCT1B89GA000999; 1HGCT1B89GA061611; 1HGCT1B89GA018483 | 1HGCT1B89GA041648; 1HGCT1B89GA004440; 1HGCT1B89GA070213; 1HGCT1B89GA087223; 1HGCT1B89GA075167 | 1HGCT1B89GA073600; 1HGCT1B89GA098710; 1HGCT1B89GA072155 | 1HGCT1B89GA097184 | 1HGCT1B89GA040256 | 1HGCT1B89GA039379 |

1HGCT1B89GA050768

; 1HGCT1B89GA002185 | 1HGCT1B89GA019049 | 1HGCT1B89GA089604 | 1HGCT1B89GA057204 | 1HGCT1B89GA012571; 1HGCT1B89GA074679 | 1HGCT1B89GA030018 | 1HGCT1B89GA079249 |

1HGCT1B89GA027460

; 1HGCT1B89GA084516; 1HGCT1B89GA012893 | 1HGCT1B89GA041276 | 1HGCT1B89GA036305 | 1HGCT1B89GA062919; 1HGCT1B89GA082944 | 1HGCT1B89GA060068 | 1HGCT1B89GA049443; 1HGCT1B89GA057395 | 1HGCT1B89GA038331 | 1HGCT1B89GA044534 | 1HGCT1B89GA019326 | 1HGCT1B89GA086900 | 1HGCT1B89GA056540 | 1HGCT1B89GA003028 | 1HGCT1B89GA066985; 1HGCT1B89GA080921 | 1HGCT1B89GA032920 | 1HGCT1B89GA046302; 1HGCT1B89GA038233 | 1HGCT1B89GA020430; 1HGCT1B89GA051404 | 1HGCT1B89GA035185; 1HGCT1B89GA099257 | 1HGCT1B89GA015017; 1HGCT1B89GA027295 | 1HGCT1B89GA023537

1HGCT1B89GA047398 | 1HGCT1B89GA035784

1HGCT1B89GA066601; 1HGCT1B89GA076626 | 1HGCT1B89GA048390; 1HGCT1B89GA040306 | 1HGCT1B89GA048700; 1HGCT1B89GA066680; 1HGCT1B89GA013557 | 1HGCT1B89GA025675 | 1HGCT1B89GA021836; 1HGCT1B89GA004938; 1HGCT1B89GA097329 | 1HGCT1B89GA041875 | 1HGCT1B89GA078554; 1HGCT1B89GA016345 | 1HGCT1B89GA020024 | 1HGCT1B89GA066176 | 1HGCT1B89GA060667 | 1HGCT1B89GA020752 | 1HGCT1B89GA042878 | 1HGCT1B89GA012537 | 1HGCT1B89GA085584; 1HGCT1B89GA003062 | 1HGCT1B89GA013980 | 1HGCT1B89GA036515

1HGCT1B89GA007922 | 1HGCT1B89GA073631 | 1HGCT1B89GA058269; 1HGCT1B89GA082264 | 1HGCT1B89GA047546 | 1HGCT1B89GA061463 | 1HGCT1B89GA098951 | 1HGCT1B89GA026390 | 1HGCT1B89GA028026; 1HGCT1B89GA098108; 1HGCT1B89GA026874; 1HGCT1B89GA023134 |

1HGCT1B89GA045036

| 1HGCT1B89GA008634 | 1HGCT1B89GA078294 | 1HGCT1B89GA070776; 1HGCT1B89GA017043; 1HGCT1B89GA021951 | 1HGCT1B89GA021934 | 1HGCT1B89GA012439 | 1HGCT1B89GA046493; 1HGCT1B89GA090218

1HGCT1B89GA023408; 1HGCT1B89GA048292; 1HGCT1B89GA025952 | 1HGCT1B89GA039947 | 1HGCT1B89GA097489 | 1HGCT1B89GA049247 | 1HGCT1B89GA086170 | 1HGCT1B89GA031203 | 1HGCT1B89GA069241

1HGCT1B89GA016474 | 1HGCT1B89GA026180 |

1HGCT1B89GA096147

| 1HGCT1B89GA004163 | 1HGCT1B89GA021254 |

1HGCT1B89GA033579

; 1HGCT1B89GA005684 | 1HGCT1B89GA090686; 1HGCT1B89GA004910; 1HGCT1B89GA027572 |

1HGCT1B89GA018323

| 1HGCT1B89GA035848 | 1HGCT1B89GA065383; 1HGCT1B89GA082779;

1HGCT1B89GA056568

; 1HGCT1B89GA049040 | 1HGCT1B89GA004616; 1HGCT1B89GA091675 | 1HGCT1B89GA022758 | 1HGCT1B89GA092373 | 1HGCT1B89GA089487 | 1HGCT1B89GA064492; 1HGCT1B89GA074729; 1HGCT1B89GA049944 | 1HGCT1B89GA067988

1HGCT1B89GA044985 | 1HGCT1B89GA097072 | 1HGCT1B89GA071300 | 1HGCT1B89GA069952 | 1HGCT1B89GA005037; 1HGCT1B89GA072706 | 1HGCT1B89GA012344 |

1HGCT1B89GA004969

| 1HGCT1B89GA054545 | 1HGCT1B89GA089926

1HGCT1B89GA021786; 1HGCT1B89GA028754; 1HGCT1B89GA069496 | 1HGCT1B89GA072639; 1HGCT1B89GA060488 | 1HGCT1B89GA053587; 1HGCT1B89GA026843 | 1HGCT1B89GA070731; 1HGCT1B89GA016412 | 1HGCT1B89GA078439; 1HGCT1B89GA096231

1HGCT1B89GA026387; 1HGCT1B89GA015678 | 1HGCT1B89GA068686 | 1HGCT1B89GA049734; 1HGCT1B89GA005572 | 1HGCT1B89GA039706 | 1HGCT1B89GA088159; 1HGCT1B89GA029869 | 1HGCT1B89GA082992; 1HGCT1B89GA088369; 1HGCT1B89GA096956 | 1HGCT1B89GA053752 | 1HGCT1B89GA090316 | 1HGCT1B89GA057834; 1HGCT1B89GA000064 | 1HGCT1B89GA018256; 1HGCT1B89GA013901 | 1HGCT1B89GA074908 | 1HGCT1B89GA025885; 1HGCT1B89GA020511 | 1HGCT1B89GA097380; 1HGCT1B89GA059972; 1HGCT1B89GA015986; 1HGCT1B89GA045988; 1HGCT1B89GA081549 | 1HGCT1B89GA037308 | 1HGCT1B89GA040080 | 1HGCT1B89GA081115; 1HGCT1B89GA081860 | 1HGCT1B89GA063004; 1HGCT1B89GA012845 | 1HGCT1B89GA068512 | 1HGCT1B89GA010139; 1HGCT1B89GA096519 | 1HGCT1B89GA053413; 1HGCT1B89GA067585 | 1HGCT1B89GA048535; 1HGCT1B89GA091790

1HGCT1B89GA055114 | 1HGCT1B89GA029371 | 1HGCT1B89GA090090; 1HGCT1B89GA008861 | 1HGCT1B89GA053900; 1HGCT1B89GA072320

1HGCT1B89GA044081

; 1HGCT1B89GA016961 | 1HGCT1B89GA084421 | 1HGCT1B89GA085469; 1HGCT1B89GA034277 | 1HGCT1B89GA057901; 1HGCT1B89GA095645 | 1HGCT1B89GA086914 | 1HGCT1B89GA070518; 1HGCT1B89GA070759 | 1HGCT1B89GA005927 | 1HGCT1B89GA000467 | 1HGCT1B89GA047496 | 1HGCT1B89GA069224 | 1HGCT1B89GA068526 | 1HGCT1B89GA013431; 1HGCT1B89GA053069; 1HGCT1B89GA075945 | 1HGCT1B89GA015163 | 1HGCT1B89GA034618 | 1HGCT1B89GA072771; 1HGCT1B89GA053783 | 1HGCT1B89GA012540

1HGCT1B89GA019259

1HGCT1B89GA001747 | 1HGCT1B89GA046428; 1HGCT1B89GA067747 | 1HGCT1B89GA017835 | 1HGCT1B89GA057025 | 1HGCT1B89GA037065; 1HGCT1B89GA080269 | 1HGCT1B89GA050883 | 1HGCT1B89GA075041

1HGCT1B89GA026633 | 1HGCT1B89GA081213 | 1HGCT1B89GA094396; 1HGCT1B89GA079820 | 1HGCT1B89GA026017 | 1HGCT1B89GA081289 | 1HGCT1B89GA070308 | 1HGCT1B89GA023375 | 1HGCT1B89GA028995; 1HGCT1B89GA024221 | 1HGCT1B89GA034182 | 1HGCT1B89GA016233; 1HGCT1B89GA098805; 1HGCT1B89GA090820 | 1HGCT1B89GA018533 | 1HGCT1B89GA003207 | 1HGCT1B89GA053878; 1HGCT1B89GA022159; 1HGCT1B89GA053721 | 1HGCT1B89GA052231 | 1HGCT1B89GA058644 | 1HGCT1B89GA044016 | 1HGCT1B89GA076514

1HGCT1B89GA082054 | 1HGCT1B89GA030780

1HGCT1B89GA030066

; 1HGCT1B89GA006169 |

1HGCT1B89GA054643

| 1HGCT1B89GA053850 | 1HGCT1B89GA062337 | 1HGCT1B89GA035560 | 1HGCT1B89GA039396 | 1HGCT1B89GA055419; 1HGCT1B89GA051001 | 1HGCT1B89GA009556 | 1HGCT1B89GA002655; 1HGCT1B89GA052486 | 1HGCT1B89GA046266 | 1HGCT1B89GA081972 | 1HGCT1B89GA012828

1HGCT1B89GA031752 | 1HGCT1B89GA036062; 1HGCT1B89GA099727 | 1HGCT1B89GA082247; 1HGCT1B89GA037096 | 1HGCT1B89GA089277 | 1HGCT1B89GA042234 | 1HGCT1B89GA001652; 1HGCT1B89GA056344 | 1HGCT1B89GA009752; 1HGCT1B89GA068638 | 1HGCT1B89GA069501; 1HGCT1B89GA013283; 1HGCT1B89GA046624 | 1HGCT1B89GA076173 | 1HGCT1B89GA069112 | 1HGCT1B89GA069191; 1HGCT1B89GA036692 | 1HGCT1B89GA019164 | 1HGCT1B89GA014496 | 1HGCT1B89GA006950 | 1HGCT1B89GA077596 | 1HGCT1B89GA029970; 1HGCT1B89GA052942 | 1HGCT1B89GA091658 | 1HGCT1B89GA056294 | 1HGCT1B89GA013560; 1HGCT1B89GA039804; 1HGCT1B89GA014577; 1HGCT1B89GA046106 | 1HGCT1B89GA015177 | 1HGCT1B89GA042556 | 1HGCT1B89GA092177; 1HGCT1B89GA001330 | 1HGCT1B89GA040161; 1HGCT1B89GA035588 | 1HGCT1B89GA033078; 1HGCT1B89GA032593 | 1HGCT1B89GA026079; 1HGCT1B89GA080093 | 1HGCT1B89GA089778; 1HGCT1B89GA022114 | 1HGCT1B89GA086671 | 1HGCT1B89GA037311; 1HGCT1B89GA070700; 1HGCT1B89GA039611 | 1HGCT1B89GA050138 | 1HGCT1B89GA054903; 1HGCT1B89GA029841 | 1HGCT1B89GA034778; 1HGCT1B89GA077906 | 1HGCT1B89GA047272 | 1HGCT1B89GA079350 | 1HGCT1B89GA067022 | 1HGCT1B89GA039530; 1HGCT1B89GA052049 | 1HGCT1B89GA041889; 1HGCT1B89GA060829; 1HGCT1B89GA024722

1HGCT1B89GA065447 | 1HGCT1B89GA047305; 1HGCT1B89GA013896 | 1HGCT1B89GA002428 | 1HGCT1B89GA056814; 1HGCT1B89GA061706 | 1HGCT1B89GA007614 | 1HGCT1B89GA009525 | 1HGCT1B89GA046431 | 1HGCT1B89GA036238 | 1HGCT1B89GA003997 | 1HGCT1B89GA087061; 1HGCT1B89GA052651; 1HGCT1B89GA044890; 1HGCT1B89GA047238 | 1HGCT1B89GA080837 | 1HGCT1B89GA015888 | 1HGCT1B89GA009816 | 1HGCT1B89GA015437 | 1HGCT1B89GA070650; 1HGCT1B89GA076254; 1HGCT1B89GA094110 | 1HGCT1B89GA010948 | 1HGCT1B89GA007788

1HGCT1B89GA027412; 1HGCT1B89GA025241; 1HGCT1B89GA072429 | 1HGCT1B89GA027443 | 1HGCT1B89GA070194 | 1HGCT1B89GA013607; 1HGCT1B89GA094608 | 1HGCT1B89GA063245 | 1HGCT1B89GA084337 | 1HGCT1B89GA045909 | 1HGCT1B89GA088663; 1HGCT1B89GA047451 | 1HGCT1B89GA015342

1HGCT1B89GA065206; 1HGCT1B89GA005555; 1HGCT1B89GA053198 | 1HGCT1B89GA077503

1HGCT1B89GA094365 | 1HGCT1B89GA039978 | 1HGCT1B89GA065738 |

1HGCT1B89GA029127

; 1HGCT1B89GA037549; 1HGCT1B89GA065657 | 1HGCT1B89GA039088 | 1HGCT1B89GA027376 | 1HGCT1B89GA060331; 1HGCT1B89GA059924 | 1HGCT1B89GA068722; 1HGCT1B89GA021710 | 1HGCT1B89GA079736; 1HGCT1B89GA029225 | 1HGCT1B89GA094107 | 1HGCT1B89GA049037 | 1HGCT1B89GA097539 | 1HGCT1B89GA096729 | 1HGCT1B89GA007001 | 1HGCT1B89GA023201 | 1HGCT1B89GA059020 | 1HGCT1B89GA068705; 1HGCT1B89GA037017 | 1HGCT1B89GA030665 | 1HGCT1B89GA023571 | 1HGCT1B89GA042055; 1HGCT1B89GA056280 | 1HGCT1B89GA099758 | 1HGCT1B89GA097749 | 1HGCT1B89GA013266 | 1HGCT1B89GA011839 | 1HGCT1B89GA023909; 1HGCT1B89GA002445; 1HGCT1B89GA000114; 1HGCT1B89GA084340; 1HGCT1B89GA010223 | 1HGCT1B89GA005331; 1HGCT1B89GA073452; 1HGCT1B89GA052925; 1HGCT1B89GA038779 | 1HGCT1B89GA074570; 1HGCT1B89GA039625; 1HGCT1B89GA021805 | 1HGCT1B89GA030844; 1HGCT1B89GA064525 | 1HGCT1B89GA077758 | 1HGCT1B89GA042170 | 1HGCT1B89GA035994 | 1HGCT1B89GA051967 | 1HGCT1B89GA032626 | 1HGCT1B89GA080661

1HGCT1B89GA028477 | 1HGCT1B89GA045294

1HGCT1B89GA089490

1HGCT1B89GA068848 | 1HGCT1B89GA036014 | 1HGCT1B89GA089893 | 1HGCT1B89GA043190; 1HGCT1B89GA070342 | 1HGCT1B89GA022937; 1HGCT1B89GA010870 | 1HGCT1B89GA011761 | 1HGCT1B89GA034019 | 1HGCT1B89GA086864; 1HGCT1B89GA089411 | 1HGCT1B89GA099260 | 1HGCT1B89GA051841 | 1HGCT1B89GA061138; 1HGCT1B89GA093636; 1HGCT1B89GA013350; 1HGCT1B89GA017057 | 1HGCT1B89GA043903 | 1HGCT1B89GA069790; 1HGCT1B89GA095015 | 1HGCT1B89GA083396 | 1HGCT1B89GA028639 | 1HGCT1B89GA025904; 1HGCT1B89GA009606; 1HGCT1B89GA050009 | 1HGCT1B89GA023568 | 1HGCT1B89GA082121 | 1HGCT1B89GA086024 | 1HGCT1B89GA054383 | 1HGCT1B89GA009329 | 1HGCT1B89GA094513 | 1HGCT1B89GA025756

1HGCT1B89GA060460 | 1HGCT1B89GA067201; 1HGCT1B89GA032450 | 1HGCT1B89GA058806; 1HGCT1B89GA083835; 1HGCT1B89GA018726; 1HGCT1B89GA017060 | 1HGCT1B89GA023148

1HGCT1B89GA035168; 1HGCT1B89GA028382; 1HGCT1B89GA012067

1HGCT1B89GA038636

; 1HGCT1B89GA044260; 1HGCT1B89GA049930; 1HGCT1B89GA038443; 1HGCT1B89GA073421 | 1HGCT1B89GA055467 | 1HGCT1B89GA097430; 1HGCT1B89GA012778

1HGCT1B89GA074083 | 1HGCT1B89GA073709 | 1HGCT1B89GA002350 | 1HGCT1B89GA022386 | 1HGCT1B89GA059048; 1HGCT1B89GA064279 | 1HGCT1B89GA099825 | 1HGCT1B89GA086704; 1HGCT1B89GA096178 | 1HGCT1B89GA096925; 1HGCT1B89GA027426; 1HGCT1B89GA088551 | 1HGCT1B89GA001666 | 1HGCT1B89GA078599; 1HGCT1B89GA013770; 1HGCT1B89GA041892; 1HGCT1B89GA060927 | 1HGCT1B89GA078828 | 1HGCT1B89GA083950; 1HGCT1B89GA011131; 1HGCT1B89GA091854; 1HGCT1B89GA079445 | 1HGCT1B89GA057378 | 1HGCT1B89GA000212 | 1HGCT1B89GA066131; 1HGCT1B89GA089862 | 1HGCT1B89GA092521 | 1HGCT1B89GA060863; 1HGCT1B89GA076769; 1HGCT1B89GA062953; 1HGCT1B89GA010478 | 1HGCT1B89GA051869 | 1HGCT1B89GA014725; 1HGCT1B89GA033355 | 1HGCT1B89GA044663 | 1HGCT1B89GA067778 | 1HGCT1B89GA035686; 1HGCT1B89GA029256; 1HGCT1B89GA059499 | 1HGCT1B89GA035543 | 1HGCT1B89GA042380; 1HGCT1B89GA044243 | 1HGCT1B89GA075055; 1HGCT1B89GA055257; 1HGCT1B89GA017754 | 1HGCT1B89GA030357; 1HGCT1B89GA053444; 1HGCT1B89GA049961

1HGCT1B89GA082605; 1HGCT1B89GA004535 | 1HGCT1B89GA049281

1HGCT1B89GA091966; 1HGCT1B89GA013381 | 1HGCT1B89GA063102; 1HGCT1B89GA003076 | 1HGCT1B89GA005300; 1HGCT1B89GA013185 | 1HGCT1B89GA029726 | 1HGCT1B89GA050575; 1HGCT1B89GA024994; 1HGCT1B89GA048387 | 1HGCT1B89GA072821 | 1HGCT1B89GA007242; 1HGCT1B89GA042590 | 1HGCT1B89GA093491 | 1HGCT1B89GA015454 | 1HGCT1B89GA008343

1HGCT1B89GA000162; 1HGCT1B89GA082703 | 1HGCT1B89GA015311 | 1HGCT1B89GA056232 | 1HGCT1B89GA083012 | 1HGCT1B89GA026552 | 1HGCT1B89GA044873 | 1HGCT1B89GA001814; 1HGCT1B89GA063648; 1HGCT1B89GA043545

1HGCT1B89GA049068; 1HGCT1B89GA000694; 1HGCT1B89GA086606 | 1HGCT1B89GA087139 | 1HGCT1B89GA082152 | 1HGCT1B89GA089201 | 1HGCT1B89GA008116; 1HGCT1B89GA050091 | 1HGCT1B89GA069322; 1HGCT1B89GA050625; 1HGCT1B89GA084225 | 1HGCT1B89GA077369; 1HGCT1B89GA073791; 1HGCT1B89GA017804; 1HGCT1B89GA005829 | 1HGCT1B89GA075430

1HGCT1B89GA087917 | 1HGCT1B89GA034389 | 1HGCT1B89GA093667; 1HGCT1B89GA028723 | 1HGCT1B89GA089151 | 1HGCT1B89GA039933; 1HGCT1B89GA095922 | 1HGCT1B89GA084936; 1HGCT1B89GA011436 | 1HGCT1B89GA081471; 1HGCT1B89GA059065 | 1HGCT1B89GA001358; 1HGCT1B89GA048874

1HGCT1B89GA063178 | 1HGCT1B89GA053105 | 1HGCT1B89GA058126; 1HGCT1B89GA098061; 1HGCT1B89GA093748 | 1HGCT1B89GA079316 | 1HGCT1B89GA032190 | 1HGCT1B89GA019987 | 1HGCT1B89GA053704 | 1HGCT1B89GA062161; 1HGCT1B89GA088341 | 1HGCT1B89GA073189 | 1HGCT1B89GA066646 | 1HGCT1B89GA071782 | 1HGCT1B89GA094818 | 1HGCT1B89GA026129 | 1HGCT1B89GA067800; 1HGCT1B89GA078201 | 1HGCT1B89GA097170; 1HGCT1B89GA041567 | 1HGCT1B89GA053928; 1HGCT1B89GA029113; 1HGCT1B89GA004258 | 1HGCT1B89GA028592 | 1HGCT1B89GA014501; 1HGCT1B89GA025966 | 1HGCT1B89GA010111; 1HGCT1B89GA032738; 1HGCT1B89GA092499; 1HGCT1B89GA044680 | 1HGCT1B89GA098111 | 1HGCT1B89GA048745 | 1HGCT1B89GA055873 | 1HGCT1B89GA075413 | 1HGCT1B89GA079008 | 1HGCT1B89GA074035; 1HGCT1B89GA025708; 1HGCT1B89GA066629; 1HGCT1B89GA028110; 1HGCT1B89GA077176 | 1HGCT1B89GA092230

1HGCT1B89GA016636 | 1HGCT1B89GA075069 | 1HGCT1B89GA040662; 1HGCT1B89GA004017; 1HGCT1B89GA016698; 1HGCT1B89GA063438 | 1HGCT1B89GA026342; 1HGCT1B89GA024381; 1HGCT1B89GA030410; 1HGCT1B89GA037423 | 1HGCT1B89GA025417; 1HGCT1B89GA014644; 1HGCT1B89GA075072 | 1HGCT1B89GA018564; 1HGCT1B89GA078618 | 1HGCT1B89GA030178; 1HGCT1B89GA062211 | 1HGCT1B89GA042153 | 1HGCT1B89GA043920

1HGCT1B89GA085732 | 1HGCT1B89GA012005; 1HGCT1B89GA098707 | 1HGCT1B89GA078781 | 1HGCT1B89GA049880; 1HGCT1B89GA012425 | 1HGCT1B89GA046087; 1HGCT1B89GA045389; 1HGCT1B89GA071362; 1HGCT1B89GA011534

1HGCT1B89GA002154

1HGCT1B89GA051760 | 1HGCT1B89GA012652; 1HGCT1B89GA058580; 1HGCT1B89GA074293; 1HGCT1B89GA074682; 1HGCT1B89GA089408

1HGCT1B89GA033145; 1HGCT1B89GA086055; 1HGCT1B89GA096133 | 1HGCT1B89GA015812 | 1HGCT1B89GA059390 | 1HGCT1B89GA006866 | 1HGCT1B89GA033033 | 1HGCT1B89GA045084 | 1HGCT1B89GA053430; 1HGCT1B89GA036627 | 1HGCT1B89GA083446

1HGCT1B89GA073676; 1HGCT1B89GA030245; 1HGCT1B89GA074505 | 1HGCT1B89GA006995 | 1HGCT1B89GA059289 | 1HGCT1B89GA054402; 1HGCT1B89GA032836 | 1HGCT1B89GA004518 | 1HGCT1B89GA038216 | 1HGCT1B89GA034666; 1HGCT1B89GA043402 | 1HGCT1B89GA019696 | 1HGCT1B89GA096245 | 1HGCT1B89GA040774 | 1HGCT1B89GA074827 | 1HGCT1B89GA035204 | 1HGCT1B89GA066520 | 1HGCT1B89GA041309 | 1HGCT1B89GA086069; 1HGCT1B89GA090767; 1HGCT1B89GA017379 | 1HGCT1B89GA026759; 1HGCT1B89GA089554 | 1HGCT1B89GA080241 | 1HGCT1B89GA014384; 1HGCT1B89GA050821; 1HGCT1B89GA093944 | 1HGCT1B89GA059051 | 1HGCT1B89GA077260 | 1HGCT1B89GA006396 | 1HGCT1B89GA009010 | 1HGCT1B89GA066923 | 1HGCT1B89GA068476 | 1HGCT1B89GA020198

1HGCT1B89GA071717 | 1HGCT1B89GA054951 | 1HGCT1B89GA016247 | 1HGCT1B89GA095810 | 1HGCT1B89GA058675 | 1HGCT1B89GA018595; 1HGCT1B89GA035932; 1HGCT1B89GA002641 | 1HGCT1B89GA042427 | 1HGCT1B89GA099212

1HGCT1B89GA071913

1HGCT1B89GA033646; 1HGCT1B89GA046753 | 1HGCT1B89GA073483

1HGCT1B89GA023991; 1HGCT1B89GA059504 | 1HGCT1B89GA001229; 1HGCT1B89GA034750 | 1HGCT1B89GA012411 | 1HGCT1B89GA098464 | 1HGCT1B89GA084130; 1HGCT1B89GA053038; 1HGCT1B89GA071376; 1HGCT1B89GA087867 | 1HGCT1B89GA050222; 1HGCT1B89GA010397; 1HGCT1B89GA035641; 1HGCT1B89GA086718 | 1HGCT1B89GA093135 | 1HGCT1B89GA013591 | 1HGCT1B89GA003952

1HGCT1B89GA073810 | 1HGCT1B89GA094253 | 1HGCT1B89GA095631 | 1HGCT1B89GA060099 | 1HGCT1B89GA056229 | 1HGCT1B89GA074133; 1HGCT1B89GA072625 | 1HGCT1B89GA028544 | 1HGCT1B89GA008827 | 1HGCT1B89GA014580 | 1HGCT1B89GA096536 | 1HGCT1B89GA009699 | 1HGCT1B89GA085309 | 1HGCT1B89GA072480 | 1HGCT1B89GA087349; 1HGCT1B89GA047255; 1HGCT1B89GA060393 | 1HGCT1B89GA048616; 1HGCT1B89GA057428; 1HGCT1B89GA065562; 1HGCT1B89GA094480; 1HGCT1B89GA002848; 1HGCT1B89GA098884 | 1HGCT1B89GA052407; 1HGCT1B89GA061625 | 1HGCT1B89GA015230 | 1HGCT1B89GA022131

1HGCT1B89GA083043; 1HGCT1B89GA019424 | 1HGCT1B89GA017351 | 1HGCT1B89GA006320; 1HGCT1B89GA013784 | 1HGCT1B89GA038166; 1HGCT1B89GA021626 | 1HGCT1B89GA085780 | 1HGCT1B89GA027782 | 1HGCT1B89GA065531 | 1HGCT1B89GA058255 | 1HGCT1B89GA030200

1HGCT1B89GA097511; 1HGCT1B89GA027488; 1HGCT1B89GA024140 | 1HGCT1B89GA020539 | 1HGCT1B89GA038183 | 1HGCT1B89GA012151; 1HGCT1B89GA038863 | 1HGCT1B89GA088291; 1HGCT1B89GA093300 | 1HGCT1B89GA052505 | 1HGCT1B89GA054772; 1HGCT1B89GA004387; 1HGCT1B89GA042251; 1HGCT1B89GA039544 | 1HGCT1B89GA046140; 1HGCT1B89GA030388 | 1HGCT1B89GA077114 | 1HGCT1B89GA099100 | 1HGCT1B89GA004776; 1HGCT1B89GA076982 | 1HGCT1B89GA005670; 1HGCT1B89GA077761 | 1HGCT1B89GA083303; 1HGCT1B89GA026406 | 1HGCT1B89GA010447 | 1HGCT1B89GA054626 | 1HGCT1B89GA027636 | 1HGCT1B89GA096276 | 1HGCT1B89GA066632 | 1HGCT1B89GA030892 | 1HGCT1B89GA006088 | 1HGCT1B89GA077257; 1HGCT1B89GA088033 | 1HGCT1B89GA012019; 1HGCT1B89GA080398 | 1HGCT1B89GA048518 | 1HGCT1B89GA017382 | 1HGCT1B89GA085147; 1HGCT1B89GA033632 | 1HGCT1B89GA089215 | 1HGCT1B89GA010299 | 1HGCT1B89GA015289 | 1HGCT1B89GA056988 | 1HGCT1B89GA011940 | 1HGCT1B89GA061205 | 1HGCT1B89GA050494; 1HGCT1B89GA025661 | 1HGCT1B89GA000159 | 1HGCT1B89GA089022 | 1HGCT1B89GA025739 | 1HGCT1B89GA092616 | 1HGCT1B89GA078134; 1HGCT1B89GA067568; 1HGCT1B89GA028799 | 1HGCT1B89GA097766 | 1HGCT1B89GA012876; 1HGCT1B89GA086962 | 1HGCT1B89GA095774; 1HGCT1B89GA090509; 1HGCT1B89GA088422; 1HGCT1B89GA041763 | 1HGCT1B89GA093118; 1HGCT1B89GA095953; 1HGCT1B89GA099923 | 1HGCT1B89GA093717; 1HGCT1B89GA094379; 1HGCT1B89GA014935 | 1HGCT1B89GA027085 | 1HGCT1B89GA075105 | 1HGCT1B89GA018418 | 1HGCT1B89GA032366; 1HGCT1B89GA097525 | 1HGCT1B89GA053136 | 1HGCT1B89GA006513 | 1HGCT1B89GA085441; 1HGCT1B89GA061267 | 1HGCT1B89GA060605 | 1HGCT1B89GA099162; 1HGCT1B89GA006480; 1HGCT1B89GA010951; 1HGCT1B89GA057347 | 1HGCT1B89GA064055 | 1HGCT1B89GA079638 | 1HGCT1B89GA054870; 1HGCT1B89GA040984; 1HGCT1B89GA002039 | 1HGCT1B89GA021500 | 1HGCT1B89GA097914 | 1HGCT1B89GA054223 | 1HGCT1B89GA096777 | 1HGCT1B89GA091868; 1HGCT1B89GA002137; 1HGCT1B89GA098867 | 1HGCT1B89GA001599

1HGCT1B89GA024803 | 1HGCT1B89GA066856 | 1HGCT1B89GA019374 | 1HGCT1B89GA095984

1HGCT1B89GA094172 | 1HGCT1B89GA077016 | 1HGCT1B89GA064685 | 1HGCT1B89GA025921 | 1HGCT1B89GA012148; 1HGCT1B89GA091398; 1HGCT1B89GA045277; 1HGCT1B89GA085813 | 1HGCT1B89GA054965; 1HGCT1B89GA049829 | 1HGCT1B89GA042007; 1HGCT1B89GA041858 | 1HGCT1B89GA030701 | 1HGCT1B89GA002493 | 1HGCT1B89GA023165; 1HGCT1B89GA077856 | 1HGCT1B89GA033498 | 1HGCT1B89GA042542; 1HGCT1B89GA047336

1HGCT1B89GA024185 | 1HGCT1B89GA006091 | 1HGCT1B89GA052262 | 1HGCT1B89GA097668 | 1HGCT1B89GA090588 | 1HGCT1B89GA076996 | 1HGCT1B89GA032111; 1HGCT1B89GA081938 | 1HGCT1B89GA028365; 1HGCT1B89GA072382; 1HGCT1B89GA041956; 1HGCT1B89GA031427; 1HGCT1B89GA068493 | 1HGCT1B89GA065092 | 1HGCT1B89GA073063 | 1HGCT1B89GA080448; 1HGCT1B89GA025983 | 1HGCT1B89GA099999 | 1HGCT1B89GA095337 | 1HGCT1B89GA043965; 1HGCT1B89GA013168 | 1HGCT1B89GA019200 | 1HGCT1B89GA039639 | 1HGCT1B89GA018757 | 1HGCT1B89GA052665

1HGCT1B89GA068865 | 1HGCT1B89GA080529 | 1HGCT1B89GA030651 | 1HGCT1B89GA009346; 1HGCT1B89GA036577 |