1HGCT2B92GA0…

Honda

Accord

1HGCT2B92GA034300 | 1HGCT2B92GA066759 | 1HGCT2B92GA030750 | 1HGCT2B92GA048651 | 1HGCT2B92GA005461; 1HGCT2B92GA006027

1HGCT2B92GA041375 | 1HGCT2B92GA062906; 1HGCT2B92GA037455 | 1HGCT2B92GA043174 | 1HGCT2B92GA007100; 1HGCT2B92GA036659 | 1HGCT2B92GA027122 | 1HGCT2B92GA062453 | 1HGCT2B92GA067023 | 1HGCT2B92GA084422 | 1HGCT2B92GA091144 | 1HGCT2B92GA000020; 1HGCT2B92GA084081 | 1HGCT2B92GA018338 | 1HGCT2B92GA091600; 1HGCT2B92GA017089

1HGCT2B92GA001894 | 1HGCT2B92GA088986 | 1HGCT2B92GA068009 | 1HGCT2B92GA077003 | 1HGCT2B92GA062534; 1HGCT2B92GA046348 | 1HGCT2B92GA012037; 1HGCT2B92GA027038 | 1HGCT2B92GA055535

1HGCT2B92GA098806

1HGCT2B92GA083691 | 1HGCT2B92GA015908 | 1HGCT2B92GA036774 | 1HGCT2B92GA014550 | 1HGCT2B92GA024284 | 1HGCT2B92GA087238 | 1HGCT2B92GA008411 | 1HGCT2B92GA045703; 1HGCT2B92GA052683; 1HGCT2B92GA085327 | 1HGCT2B92GA085635; 1HGCT2B92GA068463; 1HGCT2B92GA060959 | 1HGCT2B92GA035978; 1HGCT2B92GA063697; 1HGCT2B92GA061500; 1HGCT2B92GA064736; 1HGCT2B92GA088048 | 1HGCT2B92GA019294 | 1HGCT2B92GA063280 | 1HGCT2B92GA087692 | 1HGCT2B92GA077213 | 1HGCT2B92GA063022 | 1HGCT2B92GA081259 | 1HGCT2B92GA017576 | 1HGCT2B92GA051730 | 1HGCT2B92GA094335; 1HGCT2B92GA062002 | 1HGCT2B92GA038699 | 1HGCT2B92GA000485; 1HGCT2B92GA064476 | 1HGCT2B92GA048648 | 1HGCT2B92GA049816; 1HGCT2B92GA008067 | 1HGCT2B92GA035267; 1HGCT2B92GA034135 | 1HGCT2B92GA026522 | 1HGCT2B92GA013513; 1HGCT2B92GA067605 | 1HGCT2B92GA054224 | 1HGCT2B92GA049749 | 1HGCT2B92GA052859; 1HGCT2B92GA049881 | 1HGCT2B92GA041392 | 1HGCT2B92GA049234 | 1HGCT2B92GA049086; 1HGCT2B92GA063084; 1HGCT2B92GA096053 | 1HGCT2B92GA012815 | 1HGCT2B92GA072772 | 1HGCT2B92GA059469; 1HGCT2B92GA010899 | 1HGCT2B92GA030358; 1HGCT2B92GA014032; 1HGCT2B92GA097560 | 1HGCT2B92GA078796 | 1HGCT2B92GA091306 | 1HGCT2B92GA015455 | 1HGCT2B92GA048925 | 1HGCT2B92GA066051 | 1HGCT2B92GA012278; 1HGCT2B92GA028397 | 1HGCT2B92GA040713 | 1HGCT2B92GA072125; 1HGCT2B92GA074442 | 1HGCT2B92GA078152 | 1HGCT2B92GA016332 | 1HGCT2B92GA065014 | 1HGCT2B92GA074215 | 1HGCT2B92GA047029

1HGCT2B92GA065496 | 1HGCT2B92GA052800; 1HGCT2B92GA060377 | 1HGCT2B92GA069676 | 1HGCT2B92GA073274 | 1HGCT2B92GA044339; 1HGCT2B92GA023782; 1HGCT2B92GA011194 | 1HGCT2B92GA081424; 1HGCT2B92GA085912

1HGCT2B92GA040548; 1HGCT2B92GA089328 | 1HGCT2B92GA098398

1HGCT2B92GA066454

| 1HGCT2B92GA081522

1HGCT2B92GA071864 | 1HGCT2B92GA004035 | 1HGCT2B92GA081665 | 1HGCT2B92GA035124

1HGCT2B92GA017626

1HGCT2B92GA031283; 1HGCT2B92GA024317 | 1HGCT2B92GA085022 | 1HGCT2B92GA008229 | 1HGCT2B92GA044700 | 1HGCT2B92GA034040 | 1HGCT2B92GA030554 | 1HGCT2B92GA043515 | 1HGCT2B92GA055776 | 1HGCT2B92GA099325; 1HGCT2B92GA045829; 1HGCT2B92GA075347

1HGCT2B92GA039500; 1HGCT2B92GA044406 | 1HGCT2B92GA082198 |

1HGCT2B92GA073372

| 1HGCT2B92GA052537 | 1HGCT2B92GA082217 | 1HGCT2B92GA082444 | 1HGCT2B92GA060184 | 1HGCT2B92GA012667; 1HGCT2B92GA041473; 1HGCT2B92GA012328 | 1HGCT2B92GA021756 | 1HGCT2B92GA073033 | 1HGCT2B92GA021031

1HGCT2B92GA031963 | 1HGCT2B92GA039366 | 1HGCT2B92GA066535; 1HGCT2B92GA095243 | 1HGCT2B92GA091404 | 1HGCT2B92GA091161; 1HGCT2B92GA094254; 1HGCT2B92GA040324; 1HGCT2B92GA027024; 1HGCT2B92GA078815 | 1HGCT2B92GA062761 | 1HGCT2B92GA047015; 1HGCT2B92GA007503 | 1HGCT2B92GA015665 | 1HGCT2B92GA016623 | 1HGCT2B92GA001989; 1HGCT2B92GA053509 | 1HGCT2B92GA029968; 1HGCT2B92GA088177 | 1HGCT2B92GA062663 | 1HGCT2B92GA004374 | 1HGCT2B92GA079074 | 1HGCT2B92GA090026

1HGCT2B92GA000745 | 1HGCT2B92GA092214 | 1HGCT2B92GA023541 | 1HGCT2B92GA039478

1HGCT2B92GA012734 | 1HGCT2B92GA079916; 1HGCT2B92GA048696; 1HGCT2B92GA096943 | 1HGCT2B92GA064848 | 1HGCT2B92GA013298; 1HGCT2B92GA015200; 1HGCT2B92GA093976; 1HGCT2B92GA028514 | 1HGCT2B92GA074408; 1HGCT2B92GA054353 | 1HGCT2B92GA021773 | 1HGCT2B92GA034538 | 1HGCT2B92GA014497

1HGCT2B92GA070133 | 1HGCT2B92GA092228 | 1HGCT2B92GA054983 | 1HGCT2B92GA036953 | 1HGCT2B92GA064364

1HGCT2B92GA032286 | 1HGCT2B92GA033275 | 1HGCT2B92GA086736

1HGCT2B92GA030179 | 1HGCT2B92GA002575 | 1HGCT2B92GA083352 | 1HGCT2B92GA048021; 1HGCT2B92GA024947 | 1HGCT2B92GA040002; 1HGCT2B92GA095503 | 1HGCT2B92GA062694 | 1HGCT2B92GA046155; 1HGCT2B92GA035852 | 1HGCT2B92GA098563; 1HGCT2B92GA040839

1HGCT2B92GA004648; 1HGCT2B92GA009834; 1HGCT2B92GA004777; 1HGCT2B92GA065594; 1HGCT2B92GA050500; 1HGCT2B92GA038993 | 1HGCT2B92GA023300 | 1HGCT2B92GA037858 | 1HGCT2B92GA099616 | 1HGCT2B92GA088065 | 1HGCT2B92GA096974 | 1HGCT2B92GA080502

1HGCT2B92GA092262; 1HGCT2B92GA019960 | 1HGCT2B92GA029792 | 1HGCT2B92GA080953 | 1HGCT2B92GA060816; 1HGCT2B92GA010773 | 1HGCT2B92GA031462

1HGCT2B92GA048987 | 1HGCT2B92GA017349 | 1HGCT2B92GA094576; 1HGCT2B92GA011860; 1HGCT2B92GA060251; 1HGCT2B92GA084937 | 1HGCT2B92GA071671 | 1HGCT2B92GA030120 | 1HGCT2B92GA048875; 1HGCT2B92GA073145

1HGCT2B92GA081861 | 1HGCT2B92GA093119 | 1HGCT2B92GA087529 | 1HGCT2B92GA053610 | 1HGCT2B92GA088096; 1HGCT2B92GA023927 | 1HGCT2B92GA011972 | 1HGCT2B92GA071069

1HGCT2B92GA026696 | 1HGCT2B92GA009140; 1HGCT2B92GA094965 | 1HGCT2B92GA008456 | 1HGCT2B92GA067815; 1HGCT2B92GA022230 | 1HGCT2B92GA092746; 1HGCT2B92GA074537 | 1HGCT2B92GA034670 | 1HGCT2B92GA007906 | 1HGCT2B92GA058791 | 1HGCT2B92GA098224 | 1HGCT2B92GA089099; 1HGCT2B92GA091032 | 1HGCT2B92GA078846 | 1HGCT2B92GA073873; 1HGCT2B92GA052165 | 1HGCT2B92GA079835 | 1HGCT2B92GA027136; 1HGCT2B92GA038248; 1HGCT2B92GA003287; 1HGCT2B92GA004293

1HGCT2B92GA082959 | 1HGCT2B92GA070620 | 1HGCT2B92GA008635; 1HGCT2B92GA067202 | 1HGCT2B92GA073887 | 1HGCT2B92GA027928; 1HGCT2B92GA022874 | 1HGCT2B92GA089054 | 1HGCT2B92GA089538; 1HGCT2B92GA074411; 1HGCT2B92GA074151 | 1HGCT2B92GA096084; 1HGCT2B92GA005024 | 1HGCT2B92GA081651; 1HGCT2B92GA062789

1HGCT2B92GA063442 | 1HGCT2B92GA031557

1HGCT2B92GA027654; 1HGCT2B92GA058614 | 1HGCT2B92GA078894; 1HGCT2B92GA007582 |

1HGCT2B92GA046091

| 1HGCT2B92GA068639 | 1HGCT2B92GA045555 | 1HGCT2B92GA089992 | 1HGCT2B92GA084615 | 1HGCT2B92GA035236; 1HGCT2B92GA051033; 1HGCT2B92GA007940 | 1HGCT2B92GA090172 | 1HGCT2B92GA008019 | 1HGCT2B92GA078460; 1HGCT2B92GA068205; 1HGCT2B92GA074506; 1HGCT2B92GA075963 | 1HGCT2B92GA033633 | 1HGCT2B92GA093332 | 1HGCT2B92GA088566 | 1HGCT2B92GA071248 | 1HGCT2B92GA050741 | 1HGCT2B92GA076000 | 1HGCT2B92GA057785; 1HGCT2B92GA060167; 1HGCT2B92GA030490; 1HGCT2B92GA069452 | 1HGCT2B92GA065319 | 1HGCT2B92GA037844 |

1HGCT2B92GA071721

| 1HGCT2B92GA000079 | 1HGCT2B92GA019036

1HGCT2B92GA021420 | 1HGCT2B92GA069189; 1HGCT2B92GA046026 | 1HGCT2B92GA034782 | 1HGCT2B92GA037620; 1HGCT2B92GA027055 | 1HGCT2B92GA087918; 1HGCT2B92GA075994 | 1HGCT2B92GA007632 | 1HGCT2B92GA015679 | 1HGCT2B92GA058029 | 1HGCT2B92GA090978 | 1HGCT2B92GA081746 | 1HGCT2B92GA029422 | 1HGCT2B92GA053994 | 1HGCT2B92GA037648 | 1HGCT2B92GA092004; 1HGCT2B92GA007243 | 1HGCT2B92GA047600 | 1HGCT2B92GA069340

1HGCT2B92GA042753; 1HGCT2B92GA099499 | 1HGCT2B92GA007923 | 1HGCT2B92GA072562 | 1HGCT2B92GA049721 | 1HGCT2B92GA012801; 1HGCT2B92GA006139 | 1HGCT2B92GA061612 | 1HGCT2B92GA091435; 1HGCT2B92GA088342 | 1HGCT2B92GA061772 | 1HGCT2B92GA053977; 1HGCT2B92GA007808 | 1HGCT2B92GA022292 | 1HGCT2B92GA070004 |

1HGCT2B92GA010126

; 1HGCT2B92GA033891 | 1HGCT2B92GA021210; 1HGCT2B92GA013575; 1HGCT2B92GA066499 | 1HGCT2B92GA009980 | 1HGCT2B92GA002155; 1HGCT2B92GA012751; 1HGCT2B92GA020851; 1HGCT2B92GA078006; 1HGCT2B92GA050299 | 1HGCT2B92GA058855; 1HGCT2B92GA083934; 1HGCT2B92GA097980; 1HGCT2B92GA006190; 1HGCT2B92GA043353; 1HGCT2B92GA075865 | 1HGCT2B92GA027783 | 1HGCT2B92GA005086; 1HGCT2B92GA014726 | 1HGCT2B92GA042087

1HGCT2B92GA035091 | 1HGCT2B92GA031980 | 1HGCT2B92GA031865; 1HGCT2B92GA021417

1HGCT2B92GA073369; 1HGCT2B92GA098899 | 1HGCT2B92GA058886; 1HGCT2B92GA052117; 1HGCT2B92GA039674 | 1HGCT2B92GA028593 | 1HGCT2B92GA066700 | 1HGCT2B92GA043529 | 1HGCT2B92GA079365; 1HGCT2B92GA010742 | 1HGCT2B92GA032398 | 1HGCT2B92GA071427 | 1HGCT2B92GA038136; 1HGCT2B92GA017545 | 1HGCT2B92GA076207 | 1HGCT2B92GA039786; 1HGCT2B92GA015567; 1HGCT2B92GA033597 | 1HGCT2B92GA055888 | 1HGCT2B92GA015990 | 1HGCT2B92GA020624; 1HGCT2B92GA006254; 1HGCT2B92GA033213 | 1HGCT2B92GA088504 | 1HGCT2B92GA005590 | 1HGCT2B92GA071220 | 1HGCT2B92GA042915 | 1HGCT2B92GA010241 | 1HGCT2B92GA043207

1HGCT2B92GA084095 | 1HGCT2B92GA009512 | 1HGCT2B92GA069645 | 1HGCT2B92GA063327; 1HGCT2B92GA088681 | 1HGCT2B92GA010790

1HGCT2B92GA079382 | 1HGCT2B92GA059455 | 1HGCT2B92GA092147 | 1HGCT2B92GA059679 | 1HGCT2B92GA039268; 1HGCT2B92GA052506 | 1HGCT2B92GA088762 | 1HGCT2B92GA026066 | 1HGCT2B92GA000275 | 1HGCT2B92GA073906 | 1HGCT2B92GA021143; 1HGCT2B92GA006979 | 1HGCT2B92GA015519; 1HGCT2B92GA003452

1HGCT2B92GA038511 | 1HGCT2B92GA014709

1HGCT2B92GA050982; 1HGCT2B92GA077700; 1HGCT2B92GA007954

1HGCT2B92GA097770

1HGCT2B92GA065028 | 1HGCT2B92GA017478 | 1HGCT2B92GA032224 | 1HGCT2B92GA042719 | 1HGCT2B92GA009672 | 1HGCT2B92GA075672 | 1HGCT2B92GA024706 | 1HGCT2B92GA064512 | 1HGCT2B92GA015746; 1HGCT2B92GA099955 | 1HGCT2B92GA090477 | 1HGCT2B92GA086400 | 1HGCT2B92GA059973; 1HGCT2B92GA017674; 1HGCT2B92GA082069 | 1HGCT2B92GA024401 | 1HGCT2B92GA013236

1HGCT2B92GA097512 | 1HGCT2B92GA066163 | 1HGCT2B92GA011261 | 1HGCT2B92GA039285 | 1HGCT2B92GA069578 | 1HGCT2B92GA041022

1HGCT2B92GA040369; 1HGCT2B92GA009591; 1HGCT2B92GA063988 | 1HGCT2B92GA050416 | 1HGCT2B92GA083738 | 1HGCT2B92GA083514 | 1HGCT2B92GA004097; 1HGCT2B92GA008490 | 1HGCT2B92GA093010; 1HGCT2B92GA015293 | 1HGCT2B92GA036421

1HGCT2B92GA043742

1HGCT2B92GA016606 | 1HGCT2B92GA079138; 1HGCT2B92GA020722; 1HGCT2B92GA045894 | 1HGCT2B92GA073999 | 1HGCT2B92GA095968 | 1HGCT2B92GA016735; 1HGCT2B92GA094352

1HGCT2B92GA083206 | 1HGCT2B92GA042610 | 1HGCT2B92GA054448 | 1HGCT2B92GA040436; 1HGCT2B92GA098885; 1HGCT2B92GA013365 | 1HGCT2B92GA011499 | 1HGCT2B92GA090446; 1HGCT2B92GA019652; 1HGCT2B92GA032496 | 1HGCT2B92GA001538; 1HGCT2B92GA091077; 1HGCT2B92GA010594; 1HGCT2B92GA005444; 1HGCT2B92GA073789 | 1HGCT2B92GA050187 | 1HGCT2B92GA096389; 1HGCT2B92GA064672

1HGCT2B92GA023829 | 1HGCT2B92GA064977; 1HGCT2B92GA081326; 1HGCT2B92GA060587 | 1HGCT2B92GA036130 | 1HGCT2B92GA064834

1HGCT2B92GA054451 | 1HGCT2B92GA033745; 1HGCT2B92GA046432; 1HGCT2B92GA074070; 1HGCT2B92GA053896 | 1HGCT2B92GA058922; 1HGCT2B92GA091189

1HGCT2B92GA025855 | 1HGCT2B92GA006125 | 1HGCT2B92GA082900 | 1HGCT2B92GA086509 | 1HGCT2B92GA019487 | 1HGCT2B92GA066034; 1HGCT2B92GA071489; 1HGCT2B92GA049878 | 1HGCT2B92GA019117

1HGCT2B92GA061352 | 1HGCT2B92GA071329; 1HGCT2B92GA004911; 1HGCT2B92GA026116 | 1HGCT2B92GA031638 | 1HGCT2B92GA066941 | 1HGCT2B92GA093587 | 1HGCT2B92GA005914 | 1HGCT2B92GA092763 | 1HGCT2B92GA090009; 1HGCT2B92GA096621 | 1HGCT2B92GA067104 | 1HGCT2B92GA083190; 1HGCT2B92GA065367; 1HGCT2B92GA050707 | 1HGCT2B92GA046401 | 1HGCT2B92GA049976 | 1HGCT2B92GA027847; 1HGCT2B92GA054496; 1HGCT2B92GA097803 | 1HGCT2B92GA041053 | 1HGCT2B92GA068379 | 1HGCT2B92GA038475 | 1HGCT2B92GA002527 | 1HGCT2B92GA053848 | 1HGCT2B92GA054367

1HGCT2B92GA065952; 1HGCT2B92GA089605; 1HGCT2B92GA023393; 1HGCT2B92GA066258; 1HGCT2B92GA040226 | 1HGCT2B92GA062193 | 1HGCT2B92GA091029 | 1HGCT2B92GA040730 | 1HGCT2B92GA067717 | 1HGCT2B92GA089734 |

1HGCT2B92GA029789

; 1HGCT2B92GA022776 | 1HGCT2B92GA083285 | 1HGCT2B92GA045359; 1HGCT2B92GA039030 | 1HGCT2B92GA098627 | 1HGCT2B92GA023474

1HGCT2B92GA097090 | 1HGCT2B92GA045474; 1HGCT2B92GA021269; 1HGCT2B92GA024740; 1HGCT2B92GA003581 | 1HGCT2B92GA030392 | 1HGCT2B92GA033373; 1HGCT2B92GA085568; 1HGCT2B92GA097011 | 1HGCT2B92GA057219

1HGCT2B92GA076854 | 1HGCT2B92GA021448;

1HGCT2B92GA062727

; 1HGCT2B92GA031378; 1HGCT2B92GA064008 | 1HGCT2B92GA071119; 1HGCT2B92GA024494; 1HGCT2B92GA095226; 1HGCT2B92GA018744 | 1HGCT2B92GA001135 | 1HGCT2B92GA078927 | 1HGCT2B92GA019621; 1HGCT2B92GA064249 | 1HGCT2B92GA079110; 1HGCT2B92GA041926 | 1HGCT2B92GA068270 | 1HGCT2B92GA032921

1HGCT2B92GA025497 | 1HGCT2B92GA059102; 1HGCT2B92GA026164; 1HGCT2B92GA082301 | 1HGCT2B92GA014094 | 1HGCT2B92GA014774 | 1HGCT2B92GA080676 | 1HGCT2B92GA002267; 1HGCT2B92GA026312 | 1HGCT2B92GA042378 | 1HGCT2B92GA003788 | 1HGCT2B92GA048228; 1HGCT2B92GA011700; 1HGCT2B92GA013947 | 1HGCT2B92GA070293 | 1HGCT2B92GA050044; 1HGCT2B92GA035592 | 1HGCT2B92GA074165; 1HGCT2B92GA058385 | 1HGCT2B92GA081648 | 1HGCT2B92GA079821 | 1HGCT2B92GA017447 | 1HGCT2B92GA007839

1HGCT2B92GA084162; 1HGCT2B92GA024107 | 1HGCT2B92GA027511 | 1HGCT2B92GA051985 | 1HGCT2B92GA043093 | 1HGCT2B92GA024544; 1HGCT2B92GA094240; 1HGCT2B92GA087157 | 1HGCT2B92GA064137 | 1HGCT2B92GA088793; 1HGCT2B92GA036595; 1HGCT2B92GA009879; 1HGCT2B92GA021286; 1HGCT2B92GA071833; 1HGCT2B92GA094643 | 1HGCT2B92GA011776 | 1HGCT2B92GA091046 | 1HGCT2B92GA003158

1HGCT2B92GA050397 | 1HGCT2B92GA041019

1HGCT2B92GA072447; 1HGCT2B92GA015522 | 1HGCT2B92GA058502 | 1HGCT2B92GA014919 | 1HGCT2B92GA091208 | 1HGCT2B92GA088910 | 1HGCT2B92GA040453 | 1HGCT2B92GA001054

1HGCT2B92GA099132 | 1HGCT2B92GA004178; 1HGCT2B92GA022891; 1HGCT2B92GA051176 | 1HGCT2B92GA048181 | 1HGCT2B92GA047726 | 1HGCT2B92GA009932; 1HGCT2B92GA096912 | 1HGCT2B92GA048486 | 1HGCT2B92GA092133 | 1HGCT2B92GA094979; 1HGCT2B92GA007968 | 1HGCT2B92GA075929 | 1HGCT2B92GA003015; 1HGCT2B92GA009252 | 1HGCT2B92GA096831 | 1HGCT2B92GA041859; 1HGCT2B92GA016749 | 1HGCT2B92GA008070

1HGCT2B92GA015066 | 1HGCT2B92GA081987

1HGCT2B92GA066373; 1HGCT2B92GA053865 | 1HGCT2B92GA016704; 1HGCT2B92GA012555 | 1HGCT2B92GA097865; 1HGCT2B92GA037133

1HGCT2B92GA035477 | 1HGCT2B92GA068673; 1HGCT2B92GA003628 | 1HGCT2B92GA043627

1HGCT2B92GA099289 | 1HGCT2B92GA058547 | 1HGCT2B92GA001491

1HGCT2B92GA078510 | 1HGCT2B92GA042106; 1HGCT2B92GA083545 | 1HGCT2B92GA079530 | 1HGCT2B92GA092374; 1HGCT2B92GA073856; 1HGCT2B92GA063957 | 1HGCT2B92GA037245 | 1HGCT2B92GA030330; 1HGCT2B92GA043157 | 1HGCT2B92GA010370 | 1HGCT2B92GA023118; 1HGCT2B92GA024737; 1HGCT2B92GA071072 | 1HGCT2B92GA009865 | 1HGCT2B92GA040811; 1HGCT2B92GA095260 | 1HGCT2B92GA057480 | 1HGCT2B92GA082234

1HGCT2B92GA087756 | 1HGCT2B92GA059794 | 1HGCT2B92GA023345 | 1HGCT2B92GA089409 | 1HGCT2B92GA009929; 1HGCT2B92GA047175 | 1HGCT2B92GA019442 | 1HGCT2B92GA016539; 1HGCT2B92GA001006 | 1HGCT2B92GA025256 | 1HGCT2B92GA083657 | 1HGCT2B92GA070147; 1HGCT2B92GA090656

1HGCT2B92GA009297 | 1HGCT2B92GA067927 | 1HGCT2B92GA000177 | 1HGCT2B92GA000311 | 1HGCT2B92GA032658 |

1HGCT2B92GA068575

| 1HGCT2B92GA048746; 1HGCT2B92GA074960 | 1HGCT2B92GA066423; 1HGCT2B92GA084548 | 1HGCT2B92GA024981 | 1HGCT2B92GA078832; 1HGCT2B92GA099678; 1HGCT2B92GA035981 | 1HGCT2B92GA063733 | 1HGCT2B92GA037049 | 1HGCT2B92GA091998; 1HGCT2B92GA015410 | 1HGCT2B92GA026679 | 1HGCT2B92GA018128; 1HGCT2B92GA050769; 1HGCT2B92GA095792 | 1HGCT2B92GA021272 | 1HGCT2B92GA097218; 1HGCT2B92GA025290; 1HGCT2B92GA019795 | 1HGCT2B92GA033356 | 1HGCT2B92GA025466; 1HGCT2B92GA042641 | 1HGCT2B92GA071959; 1HGCT2B92GA070732 | 1HGCT2B92GA035429; 1HGCT2B92GA003936 | 1HGCT2B92GA029260 | 1HGCT2B92GA074344; 1HGCT2B92GA067913; 1HGCT2B92GA053672 | 1HGCT2B92GA048360 | 1HGCT2B92GA016556; 1HGCT2B92GA001832; 1HGCT2B92GA073548 | 1HGCT2B92GA096022 | 1HGCT2B92GA046978; 1HGCT2B92GA098997 | 1HGCT2B92GA025838 | 1HGCT2B92GA012104 | 1HGCT2B92GA038346 | 1HGCT2B92GA003709 | 1HGCT2B92GA021191; 1HGCT2B92GA033549 | 1HGCT2B92GA084517 | 1HGCT2B92GA000633 | 1HGCT2B92GA061349 | 1HGCT2B92GA021644; 1HGCT2B92GA054854; 1HGCT2B92GA037522 | 1HGCT2B92GA008781; 1HGCT2B92GA052876 | 1HGCT2B92GA058175; 1HGCT2B92GA086834; 1HGCT2B92GA068124 | 1HGCT2B92GA094142; 1HGCT2B92GA088325

1HGCT2B92GA092343 | 1HGCT2B92GA050318 | 1HGCT2B92GA057690 | 1HGCT2B92GA001362 |

1HGCT2B92GA041750

| 1HGCT2B92GA047659; 1HGCT2B92GA071668; 1HGCT2B92GA052098 | 1HGCT2B92GA018842; 1HGCT2B92GA070052 | 1HGCT2B92GA048701 | 1HGCT2B92GA080290 | 1HGCT2B92GA093251; 1HGCT2B92GA013687; 1HGCT2B92GA071217 | 1HGCT2B92GA054885 | 1HGCT2B92GA076093 | 1HGCT2B92GA098336 | 1HGCT2B92GA063148 | 1HGCT2B92GA061321 | 1HGCT2B92GA017528 | 1HGCT2B92GA008778; 1HGCT2B92GA094710; 1HGCT2B92GA089295; 1HGCT2B92GA081956 | 1HGCT2B92GA079589 | 1HGCT2B92GA021160 | 1HGCT2B92GA029193 | 1HGCT2B92GA051243; 1HGCT2B92GA060640 | 1HGCT2B92GA074991; 1HGCT2B92GA098644 | 1HGCT2B92GA086817 | 1HGCT2B92GA016489 | 1HGCT2B92GA079866

1HGCT2B92GA019330 | 1HGCT2B92GA041487 | 1HGCT2B92GA090558 | 1HGCT2B92GA017318;

1HGCT2B92GA062677

; 1HGCT2B92GA015584 | 1HGCT2B92GA047497 | 1HGCT2B92GA087613

1HGCT2B92GA099597

1HGCT2B92GA092651 | 1HGCT2B92GA067510 | 1HGCT2B92GA099230 | 1HGCT2B92GA076899; 1HGCT2B92GA096957 | 1HGCT2B92GA019800 | 1HGCT2B92GA028951 | 1HGCT2B92GA057799; 1HGCT2B92GA099941 | 1HGCT2B92GA067863; 1HGCT2B92GA099454 | 1HGCT2B92GA084663 | 1HGCT2B92GA061691; 1HGCT2B92GA036452

1HGCT2B92GA046852; 1HGCT2B92GA022941 | 1HGCT2B92GA039044 | 1HGCT2B92GA084954; 1HGCT2B92GA069306; 1HGCT2B92GA087658 | 1HGCT2B92GA007162 | 1HGCT2B92GA073338 | 1HGCT2B92GA075266; 1HGCT2B92GA048102; 1HGCT2B92GA063179 | 1HGCT2B92GA078085 | 1HGCT2B92GA073582

1HGCT2B92GA095615; 1HGCT2B92GA011762; 1HGCT2B92GA075722 | 1HGCT2B92GA063070; 1HGCT2B92GA047922 | 1HGCT2B92GA025693 | 1HGCT2B92GA001846; 1HGCT2B92GA019120 | 1HGCT2B92GA011616; 1HGCT2B92GA070911; 1HGCT2B92GA044633 | 1HGCT2B92GA019179 | 1HGCT2B92GA097039 | 1HGCT2B92GA082380; 1HGCT2B92GA059004; 1HGCT2B92GA083626 | 1HGCT2B92GA031493 | 1HGCT2B92GA051260 | 1HGCT2B92GA076787; 1HGCT2B92GA035057 | 1HGCT2B92GA089314 | 1HGCT2B92GA005749; 1HGCT2B92GA009588 | 1HGCT2B92GA069614 | 1HGCT2B92GA031803 | 1HGCT2B92GA071637; 1HGCT2B92GA080452 | 1HGCT2B92GA066003; 1HGCT2B92GA094089 | 1HGCT2B92GA027346 | 1HGCT2B92GA038895 | 1HGCT2B92GA064333 | 1HGCT2B92GA043871; 1HGCT2B92GA056085 | 1HGCT2B92GA051436 | 1HGCT2B92GA026228 | 1HGCT2B92GA000440

1HGCT2B92GA040050 | 1HGCT2B92GA021983 | 1HGCT2B92GA051601 | 1HGCT2B92GA037097; 1HGCT2B92GA007064; 1HGCT2B92GA064901 | 1HGCT2B92GA046575 | 1HGCT2B92GA051257

1HGCT2B92GA064087 | 1HGCT2B92GA065238 | 1HGCT2B92GA093556 | 1HGCT2B92GA036399; 1HGCT2B92GA096781; 1HGCT2B92GA078331; 1HGCT2B92GA090902 | 1HGCT2B92GA033177; 1HGCT2B92GA098000

1HGCT2B92GA010661 | 1HGCT2B92GA048195 | 1HGCT2B92GA013219; 1HGCT2B92GA000969

1HGCT2B92GA047919 | 1HGCT2B92GA081357; 1HGCT2B92GA031297; 1HGCT2B92GA055907 | 1HGCT2B92GA069631; 1HGCT2B92GA045569 | 1HGCT2B92GA006805; 1HGCT2B92GA057656; 1HGCT2B92GA096649; 1HGCT2B92GA007226 | 1HGCT2B92GA014435; 1HGCT2B92GA000714; 1HGCT2B92GA029646 | 1HGCT2B92GA072920 | 1HGCT2B92GA049329; 1HGCT2B92GA072769 | 1HGCT2B92GA039190 | 1HGCT2B92GA016105; 1HGCT2B92GA082167 | 1HGCT2B92GA086140 | 1HGCT2B92GA047354; 1HGCT2B92GA016914 | 1HGCT2B92GA076515 | 1HGCT2B92GA039013; 1HGCT2B92GA063215 | 1HGCT2B92GA055647 | 1HGCT2B92GA012961 | 1HGCT2B92GA069256 | 1HGCT2B92GA030800 | 1HGCT2B92GA031901 | 1HGCT2B92GA016363; 1HGCT2B92GA039772; 1HGCT2B92GA019778 | 1HGCT2B92GA027363 | 1HGCT2B92GA056667; 1HGCT2B92GA073226 | 1HGCT2B92GA087627; 1HGCT2B92GA062596 | 1HGCT2B92GA000325

1HGCT2B92GA071878 | 1HGCT2B92GA005878 | 1HGCT2B92GA014421; 1HGCT2B92GA032188; 1HGCT2B92GA065708; 1HGCT2B92GA071766; 1HGCT2B92GA010093 | 1HGCT2B92GA087000 | 1HGCT2B92GA035964 | 1HGCT2B92GA050285 | 1HGCT2B92GA000941; 1HGCT2B92GA019716; 1HGCT2B92GA066857 | 1HGCT2B92GA086557 | 1HGCT2B92GA099776 | 1HGCT2B92GA035219 | 1HGCT2B92GA056491 | 1HGCT2B92GA087398; 1HGCT2B92GA050206 | 1HGCT2B92GA033227; 1HGCT2B92GA001619 | 1HGCT2B92GA099681

1HGCT2B92GA029727

1HGCT2B92GA088874 | 1HGCT2B92GA075154; 1HGCT2B92GA021577 | 1HGCT2B92GA037441 | 1HGCT2B92GA001944; 1HGCT2B92GA091838; 1HGCT2B92GA004147 | 1HGCT2B92GA091015 | 1HGCT2B92GA015228 | 1HGCT2B92GA082122 | 1HGCT2B92GA039108; 1HGCT2B92GA093444 | 1HGCT2B92GA075638; 1HGCT2B92GA080483 | 1HGCT2B92GA058001; 1HGCT2B92GA008120 | 1HGCT2B92GA058984 | 1HGCT2B92GA004214; 1HGCT2B92GA045121

1HGCT2B92GA042302 | 1HGCT2B92GA032417 | 1HGCT2B92GA051808 | 1HGCT2B92GA016833 | 1HGCT2B92GA004195

1HGCT2B92GA038797; 1HGCT2B92GA011177 | 1HGCT2B92GA024978 | 1HGCT2B92GA039237 | 1HGCT2B92GA040422 | 1HGCT2B92GA071315; 1HGCT2B92GA041103; 1HGCT2B92GA039058 | 1HGCT2B92GA065398 | 1HGCT2B92GA039352 | 1HGCT2B92GA092178

1HGCT2B92GA020493 | 1HGCT2B92GA061190 | 1HGCT2B92GA036354 | 1HGCT2B92GA060542; 1HGCT2B92GA041831 |

1HGCT2B92GA083304

; 1HGCT2B92GA056930 | 1HGCT2B92GA004228 | 1HGCT2B92GA086932 | 1HGCT2B92GA065045

1HGCT2B92GA093461

1HGCT2B92GA007856 | 1HGCT2B92GA072027

1HGCT2B92GA041098; 1HGCT2B92GA051663; 1HGCT2B92GA074392 | 1HGCT2B92GA016654 | 1HGCT2B92GA078166 | 1HGCT2B92GA001930; 1HGCT2B92GA087725 | 1HGCT2B92GA091113;

1HGCT2B92GA020347

; 1HGCT2B92GA054241 | 1HGCT2B92GA089197 | 1HGCT2B92GA073677

1HGCT2B92GA010451; 1HGCT2B92GA015102 | 1HGCT2B92GA086929;

1HGCT2B92GA050951

; 1HGCT2B92GA067247; 1HGCT2B92GA022051; 1HGCT2B92GA044146; 1HGCT2B92GA005203 | 1HGCT2B92GA023779 | 1HGCT2B92GA030666; 1HGCT2B92GA065336 | 1HGCT2B92GA096795 | 1HGCT2B92GA044194; 1HGCT2B92GA086462 | 1HGCT2B92GA080385 | 1HGCT2B92GA061948 | 1HGCT2B92GA042199 | 1HGCT2B92GA057897; 1HGCT2B92GA010059 | 1HGCT2B92GA097901 | 1HGCT2B92GA024964

1HGCT2B92GA026682 | 1HGCT2B92GA030618; 1HGCT2B92GA092536; 1HGCT2B92GA017870 | 1HGCT2B92GA050013 | 1HGCT2B92GA013138; 1HGCT2B92GA027573 | 1HGCT2B92GA024866 | 1HGCT2B92GA015312 | 1HGCT2B92GA020543 | 1HGCT2B92GA020137 | 1HGCT2B92GA040646 | 1HGCT2B92GA008294; 1HGCT2B92GA025306 | 1HGCT2B92GA063943 | 1HGCT2B92GA073131 | 1HGCT2B92GA003290; 1HGCT2B92GA093329 | 1HGCT2B92GA041439 | 1HGCT2B92GA067975 | 1HGCT2B92GA095341; 1HGCT2B92GA096490; 1HGCT2B92GA017965; 1HGCT2B92GA054644; 1HGCT2B92GA032966; 1HGCT2B92GA086185; 1HGCT2B92GA067295; 1HGCT2B92GA035396 | 1HGCT2B92GA059875 | 1HGCT2B92GA073162 | 1HGCT2B92GA026388 | 1HGCT2B92GA031302 | 1HGCT2B92GA081505 | 1HGCT2B92GA036631; 1HGCT2B92GA043367 | 1HGCT2B92GA067460 | 1HGCT2B92GA098739 | 1HGCT2B92GA082430 | 1HGCT2B92GA043417; 1HGCT2B92GA022938; 1HGCT2B92GA011468 | 1HGCT2B92GA083464 | 1HGCT2B92GA031994 | 1HGCT2B92GA030442 | 1HGCT2B92GA076269 | 1HGCT2B92GA064560; 1HGCT2B92GA000566 | 1HGCT2B92GA054319 | 1HGCT2B92GA083898 | 1HGCT2B92GA040260; 1HGCT2B92GA028318 | 1HGCT2B92GA034832 | 1HGCT2B92GA029257

1HGCT2B92GA033888; 1HGCT2B92GA063912; 1HGCT2B92GA023815 | 1HGCT2B92GA003886; 1HGCT2B92GA095453 | 1HGCT2B92GA030036; 1HGCT2B92GA052439; 1HGCT2B92GA083237; 1HGCT2B92GA054577 | 1HGCT2B92GA010711

1HGCT2B92GA052781 | 1HGCT2B92GA017190 | 1HGCT2B92GA037925; 1HGCT2B92GA053803 | 1HGCT2B92GA079902 | 1HGCT2B92GA085683 | 1HGCT2B92GA082573; 1HGCT2B92GA061822 | 1HGCT2B92GA005007

1HGCT2B92GA030005; 1HGCT2B92GA068429; 1HGCT2B92GA034247; 1HGCT2B92GA047242

1HGCT2B92GA000700 | 1HGCT2B92GA057270 | 1HGCT2B92GA084050; 1HGCT2B92GA032336 | 1HGCT2B92GA059259 | 1HGCT2B92GA025032; 1HGCT2B92GA087885 | 1HGCT2B92GA037780; 1HGCT2B92GA032949 | 1HGCT2B92GA091791 | 1HGCT2B92GA021675; 1HGCT2B92GA036161 | 1HGCT2B92GA090639 | 1HGCT2B92GA014807 | 1HGCT2B92GA065109 | 1HGCT2B92GA013737; 1HGCT2B92GA057625 | 1HGCT2B92GA046379 | 1HGCT2B92GA068804 | 1HGCT2B92GA068916 | 1HGCT2B92GA030151; 1HGCT2B92GA031042; 1HGCT2B92GA047046 | 1HGCT2B92GA005511 | 1HGCT2B92GA086042 | 1HGCT2B92GA058967; 1HGCT2B92GA081780; 1HGCT2B92GA060055 | 1HGCT2B92GA051615 | 1HGCT2B92GA074182 | 1HGCT2B92GA073100 | 1HGCT2B92GA034359

1HGCT2B92GA049489; 1HGCT2B92GA052070; 1HGCT2B92GA093959 | 1HGCT2B92GA093475

1HGCT2B92GA088311 | 1HGCT2B92GA027766; 1HGCT2B92GA083092 | 1HGCT2B92GA045801; 1HGCT2B92GA088308 | 1HGCT2B92GA075428 | 1HGCT2B92GA031820 | 1HGCT2B92GA022521; 1HGCT2B92GA018467 | 1HGCT2B92GA027881; 1HGCT2B92GA092813 | 1HGCT2B92GA092410; 1HGCT2B92GA092021; 1HGCT2B92GA024477 | 1HGCT2B92GA081715; 1HGCT2B92GA002950; 1HGCT2B92GA087806 | 1HGCT2B92GA020333 | 1HGCT2B92GA013446; 1HGCT2B92GA002169

1HGCT2B92GA069418 | 1HGCT2B92GA051050 | 1HGCT2B92GA006562; 1HGCT2B92GA063487 | 1HGCT2B92GA043272 | 1HGCT2B92GA045846; 1HGCT2B92GA035866 | 1HGCT2B92GA040047; 1HGCT2B92GA093637 | 1HGCT2B92GA099292; 1HGCT2B92GA021028; 1HGCT2B92GA031008 | 1HGCT2B92GA045572

1HGCT2B92GA065627; 1HGCT2B92GA083321; 1HGCT2B92GA099048 | 1HGCT2B92GA084680 | 1HGCT2B92GA040081 | 1HGCT2B92GA052604; 1HGCT2B92GA074473 | 1HGCT2B92GA050402; 1HGCT2B92GA045216; 1HGCT2B92GA096005 | 1HGCT2B92GA041585 | 1HGCT2B92GA005167; 1HGCT2B92GA088891 | 1HGCT2B92GA013477; 1HGCT2B92GA087319

1HGCT2B92GA042509 | 1HGCT2B92GA043448; 1HGCT2B92GA033602; 1HGCT2B92GA096215; 1HGCT2B92GA074988 | 1HGCT2B92GA071895 | 1HGCT2B92GA014001; 1HGCT2B92GA059276 | 1HGCT2B92GA044602 | 1HGCT2B92GA067720; 1HGCT2B92GA009641; 1HGCT2B92GA085313 | 1HGCT2B92GA048729; 1HGCT2B92GA012698; 1HGCT2B92GA031431; 1HGCT2B92GA037147 | 1HGCT2B92GA076336; 1HGCT2B92GA039464 | 1HGCT2B92GA061495 | 1HGCT2B92GA054045; 1HGCT2B92GA080628; 1HGCT2B92GA075381

1HGCT2B92GA092486 | 1HGCT2B92GA091841 | 1HGCT2B92GA081441 | 1HGCT2B92GA040243 | 1HGCT2B92GA058340; 1HGCT2B92GA015603; 1HGCT2B92GA057737 | 1HGCT2B92GA032661; 1HGCT2B92GA079155

1HGCT2B92GA057818 | 1HGCT2B92GA025001; 1HGCT2B92GA053235 | 1HGCT2B92GA085876 | 1HGCT2B92GA076711

1HGCT2B92GA015570; 1HGCT2B92GA021224; 1HGCT2B92GA055048; 1HGCT2B92GA054594 | 1HGCT2B92GA021689 | 1HGCT2B92GA055597 | 1HGCT2B92GA079723 | 1HGCT2B92GA025953 | 1HGCT2B92GA083772; 1HGCT2B92GA081696 | 1HGCT2B92GA018890 | 1HGCT2B92GA060704 | 1HGCT2B92GA095467; 1HGCT2B92GA001779 | 1HGCT2B92GA018369 |

1HGCT2B92GA059178

| 1HGCT2B92GA000874 | 1HGCT2B92GA044910 | 1HGCT2B92GA052764 | 1HGCT2B92GA028688; 1HGCT2B92GA098305; 1HGCT2B92GA076448 | 1HGCT2B92GA029565; 1HGCT2B92GA046284 | 1HGCT2B92GA026309 | 1HGCT2B92GA014337 | 1HGCT2B92GA062940 | 1HGCT2B92GA027718 | 1HGCT2B92GA013933 | 1HGCT2B92GA077521 | 1HGCT2B92GA051470 | 1HGCT2B92GA091953; 1HGCT2B92GA066440 | 1HGCT2B92GA078720; 1HGCT2B92GA093914 | 1HGCT2B92GA079026; 1HGCT2B92GA052621; 1HGCT2B92GA038637 | 1HGCT2B92GA018632 | 1HGCT2B92GA025404; 1HGCT2B92GA081276; 1HGCT2B92GA061576 | 1HGCT2B92GA060993 | 1HGCT2B92GA054837 | 1HGCT2B92GA000910; 1HGCT2B92GA023099 | 1HGCT2B92GA070066 | 1HGCT2B92GA071105; 1HGCT2B92GA032823

1HGCT2B92GA015858 | 1HGCT2B92GA021563 | 1HGCT2B92GA044051 | 1HGCT2B92GA059603 | 1HGCT2B92GA019148

1HGCT2B92GA026701 | 1HGCT2B92GA036550; 1HGCT2B92GA039299 | 1HGCT2B92GA095405 | 1HGCT2B92GA042137

1HGCT2B92GA025385; 1HGCT2B92GA034734; 1HGCT2B92GA037746

1HGCT2B92GA041411 | 1HGCT2B92GA027167; 1HGCT2B92GA064722 | 1HGCT2B92GA036323 | 1HGCT2B92GA088907 | 1HGCT2B92GA083495 | 1HGCT2B92GA052943 | 1HGCT2B92GA045524 | 1HGCT2B92GA054482 | 1HGCT2B92GA030697 | 1HGCT2B92GA029078 | 1HGCT2B92GA020171 | 1HGCT2B92GA076191; 1HGCT2B92GA026939; 1HGCT2B92GA032742; 1HGCT2B92GA015004 | 1HGCT2B92GA055163; 1HGCT2B92GA012460; 1HGCT2B92GA020820

1HGCT2B92GA047869

1HGCT2B92GA039223 | 1HGCT2B92GA003838

1HGCT2B92GA062632 | 1HGCT2B92GA046110; 1HGCT2B92GA047385; 1HGCT2B92GA074957 | 1HGCT2B92GA039089 | 1HGCT2B92GA034992 | 1HGCT2B92GA006450 | 1HGCT2B92GA053249 | 1HGCT2B92GA023555

1HGCT2B92GA029596 | 1HGCT2B92GA009655 | 1HGCT2B92GA014841 | 1HGCT2B92GA011356; 1HGCT2B92GA025483 | 1HGCT2B92GA086039; 1HGCT2B92GA071279; 1HGCT2B92GA043109 | 1HGCT2B92GA067765 | 1HGCT2B92GA085179 |

1HGCT2B92GA009624

| 1HGCT2B92GA004438 | 1HGCT2B92GA053946 | 1HGCT2B92GA080905 | 1HGCT2B92GA002463 | 1HGCT2B92GA086753

1HGCT2B92GA037939 | 1HGCT2B92GA071363 | 1HGCT2B92GA036001

1HGCT2B92GA065191 | 1HGCT2B92GA037309; 1HGCT2B92GA080760; 1HGCT2B92GA037262; 1HGCT2B92GA058158 | 1HGCT2B92GA026861; 1HGCT2B92GA005959 | 1HGCT2B92GA095470

1HGCT2B92GA018033

1HGCT2B92GA076224 | 1HGCT2B92GA025807 | 1HGCT2B92GA034037 | 1HGCT2B92GA034121 | 1HGCT2B92GA099518; 1HGCT2B92GA030926 | 1HGCT2B92GA076532; 1HGCT2B92GA053350 | 1HGCT2B92GA015861 | 1HGCT2B92GA010062 | 1HGCT2B92GA071802 | 1HGCT2B92GA084758; 1HGCT2B92GA078748 | 1HGCT2B92GA047113 | 1HGCT2B92GA074179; 1HGCT2B92GA058600 | 1HGCT2B92GA001961 | 1HGCT2B92GA007825

1HGCT2B92GA001393; 1HGCT2B92GA095890; 1HGCT2B92GA077423 | 1HGCT2B92GA047855 | 1HGCT2B92GA011891 | 1HGCT2B92GA042543 | 1HGCT2B92GA023510 | 1HGCT2B92GA072416 | 1HGCT2B92GA004553; 1HGCT2B92GA023085; 1HGCT2B92GA043319; 1HGCT2B92GA069239 | 1HGCT2B92GA056104 | 1HGCT2B92GA051775 | 1HGCT2B92GA014323 | 1HGCT2B92GA003323; 1HGCT2B92GA040825; 1HGCT2B92GA036290 | 1HGCT2B92GA094657 | 1HGCT2B92GA008585 | 1HGCT2B92GA022440 | 1HGCT2B92GA039898; 1HGCT2B92GA053655 | 1HGCT2B92GA005072; 1HGCT2B92GA072996

1HGCT2B92GA095579 | 1HGCT2B92GA031588 | 1HGCT2B92GA064042; 1HGCT2B92GA030876 | 1HGCT2B92GA057169 | 1HGCT2B92GA026830; 1HGCT2B92GA077843 | 1HGCT2B92GA066079; 1HGCT2B92GA090561 | 1HGCT2B92GA029923

1HGCT2B92GA058757; 1HGCT2B92GA093430; 1HGCT2B92GA057124 | 1HGCT2B92GA037682 | 1HGCT2B92GA067149 | 1HGCT2B92GA001653 | 1HGCT2B92GA075204 | 1HGCT2B92GA085148; 1HGCT2B92GA064316 | 1HGCT2B92GA029694 | 1HGCT2B92GA010238 | 1HGCT2B92GA004620; 1HGCT2B92GA023460 | 1HGCT2B92GA024849; 1HGCT2B92GA005105; 1HGCT2B92GA044759 | 1HGCT2B92GA047838 | 1HGCT2B92GA070567; 1HGCT2B92GA073176; 1HGCT2B92GA088132 | 1HGCT2B92GA052344; 1HGCT2B92GA011101 | 1HGCT2B92GA011096; 1HGCT2B92GA008148 | 1HGCT2B92GA017707

1HGCT2B92GA077809; 1HGCT2B92GA009784 | 1HGCT2B92GA083173; 1HGCT2B92GA046219 | 1HGCT2B92GA017013 | 1HGCT2B92GA035320; 1HGCT2B92GA034846; 1HGCT2B92GA022471 | 1HGCT2B92GA049508; 1HGCT2B92GA069466 | 1HGCT2B92GA096893 | 1HGCT2B92GA033261

1HGCT2B92GA041327; 1HGCT2B92GA005539 | 1HGCT2B92GA024091 | 1HGCT2B92GA032482 | 1HGCT2B92GA082413; 1HGCT2B92GA037973; 1HGCT2B92GA088938 | 1HGCT2B92GA047578 | 1HGCT2B92GA071881; 1HGCT2B92GA024530; 1HGCT2B92GA044597 | 1HGCT2B92GA078278 | 1HGCT2B92GA019781

1HGCT2B92GA034491 | 1HGCT2B92GA042459 | 1HGCT2B92GA034572; 1HGCT2B92GA003905 | 1HGCT2B92GA058483; 1HGCT2B92GA082010; 1HGCT2B92GA022602; 1HGCT2B92GA012622; 1HGCT2B92GA038850 | 1HGCT2B92GA097882; 1HGCT2B92GA066664; 1HGCT2B92GA033034 | 1HGCT2B92GA083822 | 1HGCT2B92GA031641 | 1HGCT2B92GA046981; 1HGCT2B92GA050609; 1HGCT2B92GA035060 | 1HGCT2B92GA064638 | 1HGCT2B92GA090852 | 1HGCT2B92GA003533; 1HGCT2B92GA000955 | 1HGCT2B92GA010966 | 1HGCT2B92GA000535; 1HGCT2B92GA053669; 1HGCT2B92GA052473 | 1HGCT2B92GA080368 | 1HGCT2B92GA007985 | 1HGCT2B92GA035723; 1HGCT2B92GA084968 | 1HGCT2B92GA031056; 1HGCT2B92GA066213 | 1HGCT2B92GA056474 | 1HGCT2B92GA088941

1HGCT2B92GA073954; 1HGCT2B92GA028156 | 1HGCT2B92GA035463 | 1HGCT2B92GA053980; 1HGCT2B92GA032272

1HGCT2B92GA003824 | 1HGCT2B92GA022390 | 1HGCT2B92GA059830 | 1HGCT2B92GA081858

1HGCT2B92GA022650; 1HGCT2B92GA033387 | 1HGCT2B92GA026987 | 1HGCT2B92GA034443 | 1HGCT2B92GA029775; 1HGCT2B92GA047628

1HGCT2B92GA041179 | 1HGCT2B92GA059228; 1HGCT2B92GA028626 | 1HGCT2B92GA081052;

1HGCT2B92GA027041

; 1HGCT2B92GA028884; 1HGCT2B92GA081830 | 1HGCT2B92GA087532 | 1HGCT2B92GA011647; 1HGCT2B92GA080581 | 1HGCT2B92GA046642; 1HGCT2B92GA015388 | 1HGCT2B92GA063196 | 1HGCT2B92GA043773 | 1HGCT2B92GA078992 | 1HGCT2B92GA002981 | 1HGCT2B92GA051114

1HGCT2B92GA008697; 1HGCT2B92GA054708 | 1HGCT2B92GA099759; 1HGCT2B92GA085859; 1HGCT2B92GA059648; 1HGCT2B92GA026665 | 1HGCT2B92GA078670; 1HGCT2B92GA055924 | 1HGCT2B92GA060203; 1HGCT2B92GA047189 | 1HGCT2B92GA039142 | 1HGCT2B92GA048178 | 1HGCT2B92GA068382; 1HGCT2B92GA094349 | 1HGCT2B92GA019571; 1HGCT2B92GA025080; 1HGCT2B92GA026732 | 1HGCT2B92GA058712 | 1HGCT2B92GA014371 | 1HGCT2B92GA027069; 1HGCT2B92GA071475 | 1HGCT2B92GA092312 | 1HGCT2B92GA066342 | 1HGCT2B92GA028755 | 1HGCT2B92GA085344; 1HGCT2B92GA081598 | 1HGCT2B92GA059245 | 1HGCT2B92GA005427 | 1HGCT2B92GA007601; 1HGCT2B92GA056197; 1HGCT2B92GA046544; 1HGCT2B92GA098935; 1HGCT2B92GA004617 | 1HGCT2B92GA037231; 1HGCT2B92GA038976 | 1HGCT2B92GA089958 | 1HGCT2B92GA015696 | 1HGCT2B92GA091631; 1HGCT2B92GA032899 | 1HGCT2B92GA022681 | 1HGCT2B92GA044678; 1HGCT2B92GA068107; 1HGCT2B92GA033907; 1HGCT2B92GA004696; 1HGCT2B92GA051887; 1HGCT2B92GA056846 | 1HGCT2B92GA014466 | 1HGCT2B92GA017738; 1HGCT2B92GA006917 | 1HGCT2B92GA083755; 1HGCT2B92GA092035 | 1HGCT2B92GA027539 | 1HGCT2B92GA091158; 1HGCT2B92GA050836 | 1HGCT2B92GA063473

1HGCT2B92GA037715 | 1HGCT2B92GA069774 | 1HGCT2B92GA063764

1HGCT2B92GA072982; 1HGCT2B92GA049993 | 1HGCT2B92GA055552 | 1HGCT2B92GA047810 | 1HGCT2B92GA060802 | 1HGCT2B92GA024883 | 1HGCT2B92GA059682 | 1HGCT2B92GA060511; 1HGCT2B92GA006609 | 1HGCT2B92GA063568 | 1HGCT2B92GA021336 | 1HGCT2B92GA000194 | 1HGCT2B92GA004889; 1HGCT2B92GA006030; 1HGCT2B92GA084193 | 1HGCT2B92GA007646 | 1HGCT2B92GA007629 | 1HGCT2B92GA072061; 1HGCT2B92GA034801 | 1HGCT2B92GA016511 | 1HGCT2B92GA099907 | 1HGCT2B92GA062419; 1HGCT2B92GA097655 | 1HGCT2B92GA098711; 1HGCT2B92GA086428 | 1HGCT2B92GA016587; 1HGCT2B92GA073551; 1HGCT2B92GA058452; 1HGCT2B92GA090592 | 1HGCT2B92GA023247; 1HGCT2B92GA036841 | 1HGCT2B92GA013124

1HGCT2B92GA091709 | 1HGCT2B92GA046169

1HGCT2B92GA087336 | 1HGCT2B92GA032319; 1HGCT2B92GA059018 | 1HGCT2B92GA067684 |

1HGCT2B92GA0830611HGCT2B92GA075607 | 1HGCT2B92GA001510 | 1HGCT2B92GA028562 | 1HGCT2B92GA088230 | 1HGCT2B92GA097736

1HGCT2B92GA028321; 1HGCT2B92GA043059; 1HGCT2B92GA092360 | 1HGCT2B92GA079740 | 1HGCT2B92GA097252 | 1HGCT2B92GA005721; 1HGCT2B92GA051064 | 1HGCT2B92GA068964 | 1HGCT2B92GA056037

1HGCT2B92GA033258; 1HGCT2B92GA000616 | 1HGCT2B92GA095422 | 1HGCT2B92GA095520 | 1HGCT2B92GA010904 | 1HGCT2B92GA032126

1HGCT2B92GA046947

1HGCT2B92GA057298; 1HGCT2B92GA097641; 1HGCT2B92GA066616 | 1HGCT2B92GA080080; 1HGCT2B92GA023524; 1HGCT2B92GA054742 | 1HGCT2B92GA014676 | 1HGCT2B92GA095212 |

1HGCT2B92GA068902

| 1HGCT2B92GA087109 | 1HGCT2B92GA048293; 1HGCT2B92GA085893 | 1HGCT2B92GA073971; 1HGCT2B92GA078393 | 1HGCT2B92GA031025 | 1HGCT2B92GA046382; 1HGCT2B92GA049900

1HGCT2B92GA046673

1HGCT2B92GA045376 | 1HGCT2B92GA098787 | 1HGCT2B92GA040520 | 1HGCT2B92GA055079

1HGCT2B92GA089068

1HGCT2B92GA043630 | 1HGCT2B92GA053137

1HGCT2B92GA029534

| 1HGCT2B92GA022695 | 1HGCT2B92GA027816 | 1HGCT2B92GA016895 | 1HGCT2B92GA029548 | 1HGCT2B92GA038539 | 1HGCT2B92GA000860 | 1HGCT2B92GA032143; 1HGCT2B92GA075915 | 1HGCT2B92GA079673 | 1HGCT2B92GA087949; 1HGCT2B92GA097638 | 1HGCT2B92GA024088; 1HGCT2B92GA049346; 1HGCT2B92GA051517

1HGCT2B92GA090270 | 1HGCT2B92GA075848 | 1HGCT2B92GA007355; 1HGCT2B92GA036192 | 1HGCT2B92GA048066; 1HGCT2B92GA087661; 1HGCT2B92GA026049 | 1HGCT2B92GA030411 | 1HGCT2B92GA052814 | 1HGCT2B92GA009915 | 1HGCT2B92GA061416 | 1HGCT2B92GA020476 | 1HGCT2B92GA044096 | 1HGCT2B92GA044454; 1HGCT2B92GA070410 | 1HGCT2B92GA023684; 1HGCT2B92GA062291 | 1HGCT2B92GA064347 | 1HGCT2B92GA000065;

1HGCT2B92GA077051

|

1HGCT2B92GA042672

| 1HGCT2B92GA017285; 1HGCT2B92GA064610; 1HGCT2B92GA050531 | 1HGCT2B92GA081469 | 1HGCT2B92GA078068 | 1HGCT2B92GA089345 | 1HGCT2B92GA080175; 1HGCT2B92GA034720; 1HGCT2B92GA097588 | 1HGCT2B92GA065532 | 1HGCT2B92GA075574; 1HGCT2B92GA013818; 1HGCT2B92GA039612 | 1HGCT2B92GA071041; 1HGCT2B92GA010305 | 1HGCT2B92GA020817; 1HGCT2B92GA053364 | 1HGCT2B92GA090043; 1HGCT2B92GA062372

1HGCT2B92GA094898; 1HGCT2B92GA030764; 1HGCT2B92GA081360 | 1HGCT2B92GA028061 | 1HGCT2B92GA036483 | 1HGCT2B92GA048326 | 1HGCT2B92GA080788; 1HGCT2B92GA049380 | 1HGCT2B92GA040758

1HGCT2B92GA050190 | 1HGCT2B92GA054904 | 1HGCT2B92GA075395 | 1HGCT2B92GA085490; 1HGCT2B92GA096716 | 1HGCT2B92GA049671 | 1HGCT2B92GA006089 | 1HGCT2B92GA032515 | 1HGCT2B92GA054692 | 1HGCT2B92GA085540; 1HGCT2B92GA056622 | 1HGCT2B92GA061111; 1HGCT2B92GA062744; 1HGCT2B92GA073663 | 1HGCT2B92GA033146 | 1HGCT2B92GA081455 | 1HGCT2B92GA004388; 1HGCT2B92GA027590 | 1HGCT2B92GA080354 | 1HGCT2B92GA035883; 1HGCT2B92GA028481; 1HGCT2B92GA026455; 1HGCT2B92GA066468 | 1HGCT2B92GA027279; 1HGCT2B92GA005315 | 1HGCT2B92GA025709 | 1HGCT2B92GA062808; 1HGCT2B92GA080645 | 1HGCT2B92GA025760; 1HGCT2B92GA096330 | 1HGCT2B92GA070522; 1HGCT2B92GA009042 | 1HGCT2B92GA095209 | 1HGCT2B92GA072223

1HGCT2B92GA052716; 1HGCT2B92GA065823; 1HGCT2B92GA039481 | 1HGCT2B92GA036743 | 1HGCT2B92GA027623; 1HGCT2B92GA049704; 1HGCT2B92GA032997 | 1HGCT2B92GA087420 | 1HGCT2B92GA010885; 1HGCT2B92GA040257 | 1HGCT2B92GA003354 | 1HGCT2B92GA084906 | 1HGCT2B92GA017562; 1HGCT2B92GA094013; 1HGCT2B92GA051632 | 1HGCT2B92GA069936 | 1HGCT2B92GA065868 | 1HGCT2B92GA069595

1HGCT2B92GA066731 | 1HGCT2B92GA063067 | 1HGCT2B92GA065546 | 1HGCT2B92GA056619 | 1HGCT2B92GA011258 | 1HGCT2B92GA052182 | 1HGCT2B92GA065885 | 1HGCT2B92GA019764 | 1HGCT2B92GA082315 | 1HGCT2B92GA037987 | 1HGCT2B92GA068978 | 1HGCT2B92GA057396; 1HGCT2B92GA022423 | 1HGCT2B92GA014967 |

1HGCT2B92GA070973

; 1HGCT2B92GA092620 | 1HGCT2B92GA098546 | 1HGCT2B92GA009283; 1HGCT2B92GA011020; 1HGCT2B92GA033552 | 1HGCT2B92GA055468; 1HGCT2B92GA042073

1HGCT2B92GA013673 | 1HGCT2B92GA001863; 1HGCT2B92GA003242 | 1HGCT2B92GA071010; 1HGCT2B92GA057642; 1HGCT2B92GA028142

1HGCT2B92GA061397

; 1HGCT2B92GA087479 | 1HGCT2B92GA091452 | 1HGCT2B92GA039349 | 1HGCT2B92GA064459 | 1HGCT2B92GA077955 | 1HGCT2B92GA020378 | 1HGCT2B92GA005864; 1HGCT2B92GA098353; 1HGCT2B92GA029629

1HGCT2B92GA023653 | 1HGCT2B92GA053302 | 1HGCT2B92GA084825 | 1HGCT2B92GA039156; 1HGCT2B92GA043269 | 1HGCT2B92GA060492; 1HGCT2B92GA087403; 1HGCT2B92GA052361 | 1HGCT2B92GA041134; 1HGCT2B92GA091628 | 1HGCT2B92GA037892 | 1HGCT2B92GA015259; 1HGCT2B92GA074361 | 1HGCT2B92GA060265 | 1HGCT2B92GA023507

1HGCT2B92GA033180 | 1HGCT2B92GA078913; 1HGCT2B92GA004780 | 1HGCT2B92GA050870; 1HGCT2B92GA013785

1HGCT2B92GA090169; 1HGCT2B92GA020039; 1HGCT2B92GA002818 | 1HGCT2B92GA015648 | 1HGCT2B92GA000664 | 1HGCT2B92GA004519; 1HGCT2B92GA095713 | 1HGCT2B92GA006867 | 1HGCT2B92GA062971 | 1HGCT2B92GA067698; 1HGCT2B92GA056796 | 1HGCT2B92GA028853 | 1HGCT2B92GA096280 | 1HGCT2B92GA006142 | 1HGCT2B92GA030585 | 1HGCT2B92GA004133

1HGCT2B92GA066552; 1HGCT2B92GA076725 | 1HGCT2B92GA023197 | 1HGCT2B92GA024642; 1HGCT2B92GA038752; 1HGCT2B92GA039321 | 1HGCT2B92GA020865 | 1HGCT2B92GA031817; 1HGCT2B92GA009803 | 1HGCT2B92GA046186 | 1HGCT2B92GA031574; 1HGCT2B92GA076028; 1HGCT2B92GA057916 | 1HGCT2B92GA014449 | 1HGCT2B92GA026326 | 1HGCT2B92GA003791; 1HGCT2B92GA097378 | 1HGCT2B92GA026570 | 1HGCT2B92GA012765; 1HGCT2B92GA033129 | 1HGCT2B92GA086624 | 1HGCT2B92GA047709; 1HGCT2B92GA052456 | 1HGCT2B92GA046012 | 1HGCT2B92GA056880 | 1HGCT2B92GA094156; 1HGCT2B92GA036225 | 1HGCT2B92GA035544; 1HGCT2B92GA054997 | 1HGCT2B92GA039867 | 1HGCT2B92GA011017 | 1HGCT2B92GA016377 | 1HGCT2B92GA092956 |

1HGCT2B92GA0712821HGCT2B92GA006710 | 1HGCT2B92GA025628; 1HGCT2B92GA091080 | 1HGCT2B92GA090396 | 1HGCT2B92GA031459 | 1HGCT2B92GA008361 | 1HGCT2B92GA002477 | 1HGCT2B92GA056264; 1HGCT2B92GA011146 | 1HGCT2B92GA065417 | 1HGCT2B92GA015620 | 1HGCT2B92GA061089 | 1HGCT2B92GA011826 | 1HGCT2B92GA005458; 1HGCT2B92GA018419; 1HGCT2B92GA088731 | 1HGCT2B92GA020946; 1HGCT2B92GA011549 | 1HGCT2B92GA010501 | 1HGCT2B92GA082282 | 1HGCT2B92GA093623 | 1HGCT2B92GA042963 | 1HGCT2B92GA089815 | 1HGCT2B92GA040372 | 1HGCT2B92GA008599; 1HGCT2B92GA051159 | 1HGCT2B92GA037875; 1HGCT2B92GA016119 | 1HGCT2B92GA044311; 1HGCT2B92GA083139; 1HGCT2B92GA089474; 1HGCT2B92GA032885 | 1HGCT2B92GA061335 | 1HGCT2B92GA069709 | 1HGCT2B92GA049072 | 1HGCT2B92GA027542; 1HGCT2B92GA065515 | 1HGCT2B92GA055132 | 1HGCT2B92GA080435 | 1HGCT2B92GA044714; 1HGCT2B92GA087045; 1HGCT2B92GA010336 | 1HGCT2B92GA081827 | 1HGCT2B92GA071847 | 1HGCT2B92GA038556 | 1HGCT2B92GA006996

1HGCT2B92GA042333; 1HGCT2B92GA049296; 1HGCT2B92GA050173 | 1HGCT2B92GA063182 | 1HGCT2B92GA001913 | 1HGCT2B92GA088776; 1HGCT2B92GA085750; 1HGCT2B92GA021112 | 1HGCT2B92GA077325 | 1HGCT2B92GA083996 | 1HGCT2B92GA097607; 1HGCT2B92GA064574 |

1HGCT2B92GA061884

| 1HGCT2B92GA061531; 1HGCT2B92GA097929

1HGCT2B92GA057107 | 1HGCT2B92GA058399 | 1HGCT2B92GA062873 | 1HGCT2B92GA027833 | 1HGCT2B92GA012491 | 1HGCT2B92GA038489 | 1HGCT2B92GA020638; 1HGCT2B92GA082153; 1HGCT2B92GA022194

1HGCT2B92GA062517; 1HGCT2B92GA049413 | 1HGCT2B92GA089362 | 1HGCT2B92GA081410

1HGCT2B92GA007338 | 1HGCT2B92GA044647 | 1HGCT2B92GA044745; 1HGCT2B92GA077714 | 1HGCT2B92GA072495; 1HGCT2B92GA011941 | 1HGCT2B92GA076529

1HGCT2B92GA066115; 1HGCT2B92GA024057 | 1HGCT2B92GA034068 | 1HGCT2B92GA003726 | 1HGCT2B92GA050254 | 1HGCT2B92GA030747 | 1HGCT2B92GA097834 | 1HGCT2B92GA029453 | 1HGCT2B92GA002320 | 1HGCT2B92GA099423 | 1HGCT2B92GA075378 | 1HGCT2B92GA092570 | 1HGCT2B92GA021966 | 1HGCT2B92GA068947 | 1HGCT2B92GA080600 | 1HGCT2B92GA070438

1HGCT2B92GA036662 | 1HGCT2B92GA098465 | 1HGCT2B92GA003497 | 1HGCT2B92GA009106 | 1HGCT2B92GA086879 | 1HGCT2B92GA083660 | 1HGCT2B92GA070858 | 1HGCT2B92GA029081; 1HGCT2B92GA003516 | 1HGCT2B92GA078121 | 1HGCT2B92GA064171 | 1HGCT2B92GA052585 | 1HGCT2B92GA027329 | 1HGCT2B92GA090074 | 1HGCT2B92GA011292

1HGCT2B92GA073842; 1HGCT2B92GA054840 | 1HGCT2B92GA093671; 1HGCT2B92GA042221; 1HGCT2B92GA094853 | 1HGCT2B92GA002544 | 1HGCT2B92GA082587; 1HGCT2B92GA068995; 1HGCT2B92GA021014

1HGCT2B92GA076398; 1HGCT2B92GA098062 | 1HGCT2B92GA040386; 1HGCT2B92GA007288 | 1HGCT2B92GA094755 | 1HGCT2B92GA008974 | 1HGCT2B92GA080466 | 1HGCT2B92GA065854 | 1HGCT2B92GA030215 | 1HGCT2B92GA033809 | 1HGCT2B92GA063389; 1HGCT2B92GA052232; 1HGCT2B92GA089572 | 1HGCT2B92GA056524; 1HGCT2B92GA049928 | 1HGCT2B92GA025967 | 1HGCT2B92GA013821; 1HGCT2B92GA079561 | 1HGCT2B92GA008702; 1HGCT2B92GA011583 | 1HGCT2B92GA022325 | 1HGCT2B92GA021739 | 1HGCT2B92GA015889

1HGCT2B92GA013012 | 1HGCT2B92GA009526; 1HGCT2B92GA088471; 1HGCT2B92GA007811; 1HGCT2B92GA080631

1HGCT2B92GA096148; 1HGCT2B92GA026441 | 1HGCT2B92GA083383 | 1HGCT2B92GA087790; 1HGCT2B92GA085862; 1HGCT2B92GA012412 | 1HGCT2B92GA048343; 1HGCT2B92GA021109; 1HGCT2B92GA062503 | 1HGCT2B92GA089720 | 1HGCT2B92GA025127 | 1HGCT2B92GA076031 | 1HGCT2B92GA093573

1HGCT2B92GA057513 | 1HGCT2B92GA096117; 1HGCT2B92GA082072

1HGCT2B92GA081097; 1HGCT2B92GA080497 | 1HGCT2B92GA019635 | 1HGCT2B92GA055759 | 1HGCT2B92GA099308; 1HGCT2B92GA009462; 1HGCT2B92GA018341 | 1HGCT2B92GA098028 | 1HGCT2B92GA075784 | 1HGCT2B92GA049136 | 1HGCT2B92GA034569 | 1HGCT2B92GA005900; 1HGCT2B92GA066924; 1HGCT2B92GA099633

1HGCT2B92GA054806; 1HGCT2B92GA069743 | 1HGCT2B92GA062100; 1HGCT2B92GA033504 | 1HGCT2B92GA062131 | 1HGCT2B92GA036712 | 1HGCT2B92GA004570; 1HGCT2B92GA048441 | 1HGCT2B92GA095758 | 1HGCT2B92GA027864 | 1HGCT2B92GA096635 | 1HGCT2B92GA077437 | 1HGCT2B92GA088809 | 1HGCT2B92GA017514; 1HGCT2B92GA008277 |

1HGCT2B92GA098479

; 1HGCT2B92GA016217; 1HGCT2B92GA098403; 1HGCT2B92GA060749 | 1HGCT2B92GA010353 | 1HGCT2B92GA006724; 1HGCT2B92GA088292 | 1HGCT2B92GA049850 | 1HGCT2B92GA005394 | 1HGCT2B92GA082833; 1HGCT2B92GA006643 | 1HGCT2B92GA001801 | 1HGCT2B92GA080810

1HGCT2B92GA064655; 1HGCT2B92GA072965; 1HGCT2B92GA099728 | 1HGCT2B92GA028433 | 1HGCT2B92GA045149 | 1HGCT2B92GA066745 | 1HGCT2B92GA024513; 1HGCT2B92GA066888; 1HGCT2B92GA034006

1HGCT2B92GA093038 | 1HGCT2B92GA058161 | 1HGCT2B92GA055602; 1HGCT2B92GA070164 | 1HGCT2B92GA015357 | 1HGCT2B92GA058046; 1HGCT2B92GA048150 | 1HGCT2B92GA034524 | 1HGCT2B92GA041215 | 1HGCT2B92GA052084

1HGCT2B92GA077440

1HGCT2B92GA098448; 1HGCT2B92GA074277

1HGCT2B92GA085277 | 1HGCT2B92GA063375 | 1HGCT2B92GA053834; 1HGCT2B92GA070049 | 1HGCT2B92GA003631; 1HGCT2B92GA028092; 1HGCT2B92GA004665; 1HGCT2B92GA069841 | 1HGCT2B92GA044552 | 1HGCT2B92GA063716; 1HGCT2B92GA052246 | 1HGCT2B92GA036063; 1HGCT2B92GA035110; 1HGCT2B92GA016816 | 1HGCT2B92GA048147; 1HGCT2B92GA014905

1HGCT2B92GA084033 | 1HGCT2B92GA063991 | 1HGCT2B92GA056670 | 1HGCT2B92GA012958; 1HGCT2B92GA085828 | 1HGCT2B92GA036435; 1HGCT2B92GA014208

1HGCT2B92GA062436 | 1HGCT2B92GA002995 | 1HGCT2B92GA059553 | 1HGCT2B92GA000583 | 1HGCT2B92GA027394 | 1HGCT2B92GA015987 | 1HGCT2B92GA010952; 1HGCT2B92GA002186; 1HGCT2B92GA043451; 1HGCT2B92GA081116 | 1HGCT2B92GA043868 | 1HGCT2B92GA087224 | 1HGCT2B92GA031347 | 1HGCT2B92GA028707 | 1HGCT2B92GA019957 | 1HGCT2B92GA022079 | 1HGCT2B92GA072819 | 1HGCT2B92GA020719; 1HGCT2B92GA093847; 1HGCT2B92GA029386; 1HGCT2B92GA071394 | 1HGCT2B92GA096652

1HGCT2B92GA090995; 1HGCT2B92GA035107; 1HGCT2B92GA041389 | 1HGCT2B92GA054322; 1HGCT2B92GA044356; 1HGCT2B92GA071184 | 1HGCT2B92GA098160 | 1HGCT2B92GA069158; 1HGCT2B92GA084078; 1HGCT2B92GA092424; 1HGCT2B92GA098126

1HGCT2B92GA070083 | 1HGCT2B92GA044373 | 1HGCT2B92GA039576 | 1HGCT2B92GA026276 | 1HGCT2B92GA040159 | 1HGCT2B92GA078989

1HGCT2B92GA087837

1HGCT2B92GA091368 | 1HGCT2B92GA050125 | 1HGCT2B92GA095114; 1HGCT2B92GA060220

1HGCT2B92GA089846 | 1HGCT2B92GA093105 | 1HGCT2B92GA011387 | 1HGCT2B92GA013463 | 1HGCT2B92GA074098 | 1HGCT2B92GA041618; 1HGCT2B92GA020221 | 1HGCT2B92GA070648; 1HGCT2B92GA012569; 1HGCT2B92GA017108; 1HGCT2B92GA027198 | 1HGCT2B92GA076966

1HGCT2B92GA084307 | 1HGCT2B92GA013074 | 1HGCT2B92GA061593 | 1HGCT2B92GA099129 | 1HGCT2B92GA081908 | 1HGCT2B92GA046723 | 1HGCT2B92GA085974 | 1HGCT2B92GA051274

1HGCT2B92GA089989; 1HGCT2B92GA087255 | 1HGCT2B92GA034667 | 1HGCT2B92GA064770; 1HGCT2B92GA038900; 1HGCT2B92GA031123 | 1HGCT2B92GA045586 | 1HGCT2B92GA055440; 1HGCT2B92GA042686 | 1HGCT2B92GA090611 | 1HGCT2B92GA037729; 1HGCT2B92GA036919 | 1HGCT2B92GA070455 | 1HGCT2B92GA098529 | 1HGCT2B92GA047273 | 1HGCT2B92GA062307 | 1HGCT2B92GA002270 | 1HGCT2B92GA056507 | 1HGCT2B92GA037990 | 1HGCT2B92GA029176; 1HGCT2B92GA085392; 1HGCT2B92GA077549 | 1HGCT2B92GA046124 | 1HGCT2B92GA061903 | 1HGCT2B92GA052022

1HGCT2B92GA011535 | 1HGCT2B92GA076613; 1HGCT2B92GA069094; 1HGCT2B92GA005637; 1HGCT2B92GA097459

1HGCT2B92GA058080 | 1HGCT2B92GA074845 | 1HGCT2B92GA082878 | 1HGCT2B92GA061917 | 1HGCT2B92GA024463 | 1HGCT2B92GA082220 | 1HGCT2B92GA077163 | 1HGCT2B92GA055373

1HGCT2B92GA045717 | 1HGCT2B92GA059116 | 1HGCT2B92GA015424; 1HGCT2B92GA074828 | 1HGCT2B92GA038072

1HGCT2B92GA091063 | 1HGCT2B92GA036869; 1HGCT2B92GA014614; 1HGCT2B92GA017352; 1HGCT2B92GA060931 | 1HGCT2B92GA084842; 1HGCT2B92GA061660; 1HGCT2B92GA037651 | 1HGCT2B92GA056006 | 1HGCT2B92GA013656 | 1HGCT2B92GA068866; 1HGCT2B92GA069001 | 1HGCT2B92GA010983 | 1HGCT2B92GA006013

1HGCT2B92GA043904 | 1HGCT2B92GA047581 | 1HGCT2B92GA026827 | 1HGCT2B92GA047547 | 1HGCT2B92GA051856 | 1HGCT2B92GA060122; 1HGCT2B92GA080225; 1HGCT2B92GA022048 | 1HGCT2B92GA083951 | 1HGCT2B92GA032644 | 1HGCT2B92GA026052

1HGCT2B92GA086607; 1HGCT2B92GA038329 | 1HGCT2B92GA046589; 1HGCT2B92GA025578 | 1HGCT2B92GA000521 | 1HGCT2B92GA023071 | 1HGCT2B92GA070259 | 1HGCT2B92GA046463; 1HGCT2B92GA030103

1HGCT2B92GA089703 | 1HGCT2B92GA068267 | 1HGCT2B92GA013530; 1HGCT2B92GA010627; 1HGCT2B92GA054269 | 1HGCT2B92GA078202 | 1HGCT2B92GA052862 | 1HGCT2B92GA076420; 1HGCT2B92GA085215 | 1HGCT2B92GA051890 | 1HGCT2B92GA069838; 1HGCT2B92GA049251; 1HGCT2B92GA027301 | 1HGCT2B92GA078149

1HGCT2B92GA079513; 1HGCT2B92GA020588 | 1HGCT2B92GA022664; 1HGCT2B92GA031249 | 1HGCT2B92GA026178 |

1HGCT2B92GA054272

| 1HGCT2B92GA075803 | 1HGCT2B92GA010532 | 1HGCT2B92GA023250; 1HGCT2B92GA006903 | 1HGCT2B92GA040064 | 1HGCT2B92GA064588 | 1HGCT2B92GA005136 | 1HGCT2B92GA063439; 1HGCT2B92GA085506 | 1HGCT2B92GA025659 | 1HGCT2B92GA027119; 1HGCT2B92GA075171 | 1HGCT2B92GA050156

1HGCT2B92GA008084 | 1HGCT2B92GA048049 | 1HGCT2B92GA041781 | 1HGCT2B92GA008408 | 1HGCT2B92GA034586 | 1HGCT2B92GA069760; 1HGCT2B92GA060539; 1HGCT2B92GA035253 | 1HGCT2B92GA094903; 1HGCT2B92GA090415 | 1HGCT2B92GA092326 | 1HGCT2B92GA014354; 1HGCT2B92GA069693 | 1HGCT2B92GA056443 | 1HGCT2B92GA007081; 1HGCT2B92GA059262 | 1HGCT2B92GA040016; 1HGCT2B92GA018064; 1HGCT2B92GA088888 | 1HGCT2B92GA061559

1HGCT2B92GA079480; 1HGCT2B92GA072917 | 1HGCT2B92GA076045 | 1HGCT2B92GA041683 | 1HGCT2B92GA040887 | 1HGCT2B92GA020574 | 1HGCT2B92GA070942; 1HGCT2B92GA071086 | 1HGCT2B92GA043255

1HGCT2B92GA087501 | 1HGCT2B92GA057530; 1HGCT2B92GA046608; 1HGCT2B92GA096697; 1HGCT2B92GA013351 | 1HGCT2B92GA081164 | 1HGCT2B92GA052599; 1HGCT2B92GA004763 | 1HGCT2B92GA093685 | 1HGCT2B92GA056409

1HGCT2B92GA009817; 1HGCT2B92GA047693; 1HGCT2B92GA071606 | 1HGCT2B92GA029744 | 1HGCT2B92GA005735 | 1HGCT2B92GA082461; 1HGCT2B92GA041120; 1HGCT2B92GA044583 | 1HGCT2B92GA063750; 1HGCT2B92GA056586

1HGCT2B92GA060864 | 1HGCT2B92GA078619 | 1HGCT2B92GA098367; 1HGCT2B92GA017125 | 1HGCT2B92GA039805 | 1HGCT2B92GA046060 | 1HGCT2B92GA012989 | 1HGCT2B92GA031560 | 1HGCT2B92GA029937; 1HGCT2B92GA093962 | 1HGCT2B92GA025791 | 1HGCT2B92GA024155; 1HGCT2B92GA044163 | 1HGCT2B92GA005010 | 1HGCT2B92GA038038 | 1HGCT2B92GA008716; 1HGCT2B92GA097591 | 1HGCT2B92GA009185; 1HGCT2B92GA074747 | 1HGCT2B92GA018923; 1HGCT2B92GA012099; 1HGCT2B92GA032904 | 1HGCT2B92GA074327; 1HGCT2B92GA038394 | 1HGCT2B92GA036578 | 1HGCT2B92GA019683 | 1HGCT2B92GA086820 | 1HGCT2B92GA076353 | 1HGCT2B92GA083349 | 1HGCT2B92GA059214; 1HGCT2B92GA076658 | 1HGCT2B92GA098207

1HGCT2B92GA031879; 1HGCT2B92GA079107 | 1HGCT2B92GA004200; 1HGCT2B92GA095999

1HGCT2B92GA063506; 1HGCT2B92GA032062 | 1HGCT2B92GA056801 | 1HGCT2B92GA070701 | 1HGCT2B92GA058807; 1HGCT2B92GA091225; 1HGCT2B92GA095582 | 1HGCT2B92GA010191; 1HGCT2B92GA069354 | 1HGCT2B92GA056605 | 1HGCT2B92GA048830 | 1HGCT2B92GA089443 | 1HGCT2B92GA077678; 1HGCT2B92GA052909 | 1HGCT2B92GA031400 | 1HGCT2B92GA022373; 1HGCT2B92GA010160 | 1HGCT2B92GA058225; 1HGCT2B92GA013303; 1HGCT2B92GA062159 | 1HGCT2B92GA091693; 1HGCT2B92GA028447 | 1HGCT2B92GA039996 | 1HGCT2B92GA093380 | 1HGCT2B92GA079849; 1HGCT2B92GA036404 | 1HGCT2B92GA065711; 1HGCT2B92GA055275; 1HGCT2B92GA063246 | 1HGCT2B92GA072142 | 1HGCT2B92GA021384; 1HGCT2B92GA023278; 1HGCT2B92GA072545; 1HGCT2B92GA001118 | 1HGCT2B92GA050562 | 1HGCT2B92GA073386

1HGCT2B92GA047905 | 1HGCT2B92GA017853 | 1HGCT2B92GA023023 | 1HGCT2B92GA014693 | 1HGCT2B92GA086946; 1HGCT2B92GA069175 | 1HGCT2B92GA027721; 1HGCT2B92GA039447 | 1HGCT2B92GA008862 | 1HGCT2B92GA003404 | 1HGCT2B92GA063117 | 1HGCT2B92GA029811; 1HGCT2B92GA010319; 1HGCT2B92GA088678 | 1HGCT2B92GA038721 | 1HGCT2B92GA025340 | 1HGCT2B92GA017691; 1HGCT2B92GA036208 | 1HGCT2B92GA070987 | 1HGCT2B92GA022860; 1HGCT2B92GA078023 | 1HGCT2B92GA002849 | 1HGCT2B92GA097414

1HGCT2B92GA036936; 1HGCT2B92GA077891 | 1HGCT2B92GA091788 | 1HGCT2B92GA090799 | 1HGCT2B92GA042848 | 1HGCT2B92GA006934 | 1HGCT2B92GA092875 | 1HGCT2B92GA040856 | 1HGCT2B92GA057771 | 1HGCT2B92GA002690

1HGCT2B92GA001149 | 1HGCT2B92GA097235; 1HGCT2B92GA092987 | 1HGCT2B92GA065790 | 1HGCT2B92GA080595; 1HGCT2B92GA068799 | 1HGCT2B92GA051789 | 1HGCT2B92GA071346 | 1HGCT2B92GA041974 | 1HGCT2B92GA019862; 1HGCT2B92GA087174 | 1HGCT2B92GA017254 | 1HGCT2B92GA078569 | 1HGCT2B92GA049783 | 1HGCT2B92GA043420 | 1HGCT2B92GA043076; 1HGCT2B92GA057995; 1HGCT2B92GA025533; 1HGCT2B92GA028545 | 1HGCT2B92GA037164 | 1HGCT2B92GA084632 | 1HGCT2B92GA046043 | 1HGCT2B92GA060962 | 1HGCT2B92GA095923;

1HGCT2B92GA020400

; 1HGCT2B92GA074246 | 1HGCT2B92GA000437 | 1HGCT2B92GA034362

1HGCT2B92GA040209 | 1HGCT2B92GA055910; 1HGCT2B92GA054465 | 1HGCT2B92GA043921; 1HGCT2B92GA069905 | 1HGCT2B92GA037178

1HGCT2B92GA094738 | 1HGCT2B92GA099101; 1HGCT2B92GA056393; 1HGCT2B92GA056751; 1HGCT2B92GA093217; 1HGCT2B92GA029307; 1HGCT2B92GA028528; 1HGCT2B92GA088180 | 1HGCT2B92GA022728; 1HGCT2B92GA062243 | 1HGCT2B92GA097316 | 1HGCT2B92GA050786 | 1HGCT2B92GA035169 | 1HGCT2B92GA069810 | 1HGCT2B92GA021529 | 1HGCT2B92GA091547; 1HGCT2B92GA069032 | 1HGCT2B92GA031168; 1HGCT2B92GA075820; 1HGCT2B92GA089636

1HGCT2B92GA029100 | 1HGCT2B92GA042316; 1HGCT2B92GA063392 | 1HGCT2B92GA058564 | 1HGCT2B92GA062288 | 1HGCT2B92GA003418; 1HGCT2B92GA007114 | 1HGCT2B92GA069497 | 1HGCT2B92GA066549 | 1HGCT2B92GA077390 | 1HGCT2B92GA093881 | 1HGCT2B92GA013401 | 1HGCT2B92GA032000 | 1HGCT2B92GA066194 | 1HGCT2B92GA068737 | 1HGCT2B92GA017934; 1HGCT2B92GA016802 | 1HGCT2B92GA043482 | 1HGCT2B92GA066289; 1HGCT2B92GA026469 | 1HGCT2B92GA065482 | 1HGCT2B92GA057303 | 1HGCT2B92GA002785; 1HGCT2B92GA042042; 1HGCT2B92GA033390

1HGCT2B92GA040131; 1HGCT2B92GA051940; 1HGCT2B92GA066437 | 1HGCT2B92GA099874 | 1HGCT2B92GA007372; 1HGCT2B92GA070830 | 1HGCT2B92GA016167; 1HGCT2B92GA001765 | 1HGCT2B92GA065580 | 1HGCT2B92GA061982 | 1HGCT2B92GA098496; 1HGCT2B92GA005217; 1HGCT2B92GA061898; 1HGCT2B92GA038167 | 1HGCT2B92GA098725; 1HGCT2B92GA039562 | 1HGCT2B92GA046365 | 1HGCT2B92GA007212; 1HGCT2B92GA066387 | 1HGCT2B92GA073467 | 1HGCT2B92GA000308 | 1HGCT2B92GA020395

1HGCT2B92GA033874 | 1HGCT2B92GA045362 | 1HGCT2B92GA083982

1HGCT2B92GA023961 | 1HGCT2B92GA045619; 1HGCT2B92GA007758; 1HGCT2B92GA066048; 1HGCT2B92GA081214

1HGCT2B92GA008439 | 1HGCT2B92GA083108 | 1HGCT2B92GA012927 | 1HGCT2B92GA055177; 1HGCT2B92GA028903 | 1HGCT2B92GA029341 | 1HGCT2B92GA035785 | 1HGCT2B92GA096439 | 1HGCT2B92GA070696 | 1HGCT2B92GA016086 | 1HGCT2B92GA020168; 1HGCT2B92GA004813 | 1HGCT2B92GA051369 | 1HGCT2B92GA025211; 1HGCT2B92GA019313; 1HGCT2B92GA091273; 1HGCT2B92GA072609; 1HGCT2B92GA008764 |

1HGCT2B92GA0874341HGCT2B92GA025161 | 1HGCT2B92GA066132 | 1HGCT2B92GA069130 | 1HGCT2B92GA072349 | 1HGCT2B92GA066812 | 1HGCT2B92GA062274

1HGCT2B92GA034250; 1HGCT2B92GA024950; 1HGCT2B92GA093783; 1HGCT2B92GA093248 | 1HGCT2B92GA086297 | 1HGCT2B92GA067135 | 1HGCT2B92GA037469 | 1HGCT2B92GA056328 | 1HGCT2B92GA031073 | 1HGCT2B92GA085408 | 1HGCT2B92GA031011 | 1HGCT2B92GA052702 | 1HGCT2B92GA013754; 1HGCT2B92GA006075 |

1HGCT2B92GA003340

| 1HGCT2B92GA067166 | 1HGCT2B92GA023748; 1HGCT2B92GA014189 | 1HGCT2B92GA047760 | 1HGCT2B92GA038105 | 1HGCT2B92GA048004; 1HGCT2B92GA067006 | 1HGCT2B92GA016864 | 1HGCT2B92GA052750 | 1HGCT2B92GA018971; 1HGCT2B92GA031235; 1HGCT2B92GA034961 | 1HGCT2B92GA076594; 1HGCT2B92GA022132; 1HGCT2B92GA027217 | 1HGCT2B92GA001880 | 1HGCT2B92GA078586 | 1HGCT2B92GA024656 | 1HGCT2B92GA021434;

1HGCT2B92GA043224

| 1HGCT2B92GA086638 | 1HGCT2B92GA085702

1HGCT2B92GA059343; 1HGCT2B92GA079852; 1HGCT2B92GA032093

1HGCT2B92GA051338 | 1HGCT2B92GA074456 | 1HGCT2B92GA064753; 1HGCT2B92GA030487; 1HGCT2B92GA011275; 1HGCT2B92GA018193 | 1HGCT2B92GA045880; 1HGCT2B92GA011745 | 1HGCT2B92GA003564; 1HGCT2B92GA030991 | 1HGCT2B92GA080208; 1HGCT2B92GA050691 | 1HGCT2B92GA082735; 1HGCT2B92GA078507 | 1HGCT2B92GA005119; 1HGCT2B92GA098188; 1HGCT2B92GA069144; 1HGCT2B92GA090740 | 1HGCT2B92GA057849 | 1HGCT2B92GA011681 | 1HGCT2B92GA002592; 1HGCT2B92GA092794; 1HGCT2B92GA098174 | 1HGCT2B92GA079303 | 1HGCT2B92GA025015 | 1HGCT2B92GA039979; 1HGCT2B92GA028464; 1HGCT2B92GA078197 | 1HGCT2B92GA071153 | 1HGCT2B92GA066308; 1HGCT2B92GA074294; 1HGCT2B92GA023037; 1HGCT2B92GA052313; 1HGCT2B92GA053171 | 1HGCT2B92GA009719 | 1HGCT2B92GA035074 | 1HGCT2B92GA048309; 1HGCT2B92GA084503; 1HGCT2B92GA099356 | 1HGCT2B92GA078412 | 1HGCT2B92GA087840 | 1HGCT2B92GA044938 | 1HGCT2B92GA025399 | 1HGCT2B92GA084176; 1HGCT2B92GA077728 | 1HGCT2B92GA028190 | 1HGCT2B92GA012877 | 1HGCT2B92GA081813 | 1HGCT2B92GA034149 | 1HGCT2B92GA070357 | 1HGCT2B92GA097297 | 1HGCT2B92GA089622 | 1HGCT2B92GA076675 | 1HGCT2B92GA081729; 1HGCT2B92GA050710 | 1HGCT2B92GA072934; 1HGCT2B92GA058192 | 1HGCT2B92GA085232; 1HGCT2B92GA095842

1HGCT2B92GA088101; 1HGCT2B92GA056944 | 1HGCT2B92GA082864 | 1HGCT2B92GA062095; 1HGCT2B92GA002754 | 1HGCT2B92GA053204 | 1HGCT2B92GA017495; 1HGCT2B92GA012488; 1HGCT2B92GA034457 | 1HGCT2B92GA039528; 1HGCT2B92GA016041 | 1HGCT2B92GA085697 | 1HGCT2B92GA055311 | 1HGCT2B92GA070262

1HGCT2B92GA048391 | 1HGCT2B92GA025547; 1HGCT2B92GA036094; 1HGCT2B92GA053297; 1HGCT2B92GA088650 | 1HGCT2B92GA031154 | 1HGCT2B92GA007145 | 1HGCT2B92GA090012 | 1HGCT2B92GA067538; 1HGCT2B92GA053767 | 1HGCT2B92GA057558; 1HGCT2B92GA063859 | 1HGCT2B92GA014452; 1HGCT2B92GA064932; 1HGCT2B92GA082721; 1HGCT2B92GA017917 | 1HGCT2B92GA087370 | 1HGCT2B92GA091323

1HGCT2B92GA095257 | 1HGCT2B92GA077454 | 1HGCT2B92GA026102 | 1HGCT2B92GA071850 | 1HGCT2B92GA007792; 1HGCT2B92GA080807 | 1HGCT2B92GA084453; 1HGCT2B92GA094769; 1HGCT2B92GA015049 | 1HGCT2B92GA095534 | 1HGCT2B92GA009753 | 1HGCT2B92GA084212; 1HGCT2B92GA001166; 1HGCT2B92GA088759 | 1HGCT2B92GA020297 | 1HGCT2B92GA067636; 1HGCT2B92GA051386 | 1HGCT2B92GA050481 | 1HGCT2B92GA069161 | 1HGCT2B92GA076871; 1HGCT2B92GA057074; 1HGCT2B92GA057740 | 1HGCT2B92GA050528 | 1HGCT2B92GA026343 | 1HGCT2B92GA033714 | 1HGCT2B92GA083917 | 1HGCT2B92GA020042; 1HGCT2B92GA098191 | 1HGCT2B92GA070925 | 1HGCT2B92GA069757 | 1HGCT2B92GA032854 | 1HGCT2B92GA050075 | 1HGCT2B92GA089202 | 1HGCT2B92GA023040 | 1HGCT2B92GA024141; 1HGCT2B92GA059617; 1HGCT2B92GA088213 | 1HGCT2B92GA017450 | 1HGCT2B92GA052442 | 1HGCT2B92GA063344 | 1HGCT2B92GA041747 | 1HGCT2B92GA007193 | 1HGCT2B92GA037102 | 1HGCT2B92GA024611 | 1HGCT2B92GA062615 | 1HGCT2B92GA064106 | 1HGCT2B92GA010871 | 1HGCT2B92GA000373; 1HGCT2B92GA077762; 1HGCT2B92GA007324 | 1HGCT2B92GA084355 | 1HGCT2B92GA022762 | 1HGCT2B92GA002706 | 1HGCT2B92GA083223 | 1HGCT2B92GA038704; 1HGCT2B92GA071654; 1HGCT2B92GA055096; 1HGCT2B92GA078538 | 1HGCT2B92GA044275; 1HGCT2B92GA004844 | 1HGCT2B92GA015844

1HGCT2B92GA038122 | 1HGCT2B92GA072481 | 1HGCT2B92GA033728 | 1HGCT2B92GA004441; 1HGCT2B92GA006819 | 1HGCT2B92GA048133; 1HGCT2B92GA051324 | 1HGCT2B92GA079933 | 1HGCT2B92GA091824; 1HGCT2B92GA070150; 1HGCT2B92GA032689 | 1HGCT2B92GA033521; 1HGCT2B92GA057267 | 1HGCT2B92GA084775 | 1HGCT2B92GA070827; 1HGCT2B92GA014578 | 1HGCT2B92GA003600 | 1HGCT2B92GA019568 | 1HGCT2B92GA055499 | 1HGCT2B92GA036144 | 1HGCT2B92GA093539 | 1HGCT2B92GA064073 | 1HGCT2B92GA019585; 1HGCT2B92GA076112 | 1HGCT2B92GA056510

1HGCT2B92GA009073 | 1HGCT2B92GA005881 | 1HGCT2B92GA039139; 1HGCT2B92GA060850 | 1HGCT2B92GA043580 | 1HGCT2B92GA040128 | 1HGCT2B92GA000888 | 1HGCT2B92GA042185 | 1HGCT2B92GA083528 | 1HGCT2B92GA028237 | 1HGCT2B92GA072108 | 1HGCT2B92GA046995 | 1HGCT2B92GA068172; 1HGCT2B92GA056488 | 1HGCT2B92GA083884 | 1HGCT2B92GA022857 | 1HGCT2B92GA000468 | 1HGCT2B92GA060752; 1HGCT2B92GA068219; 1HGCT2B92GA062078; 1HGCT2B92GA041165 | 1HGCT2B92GA086235 | 1HGCT2B92GA030201; 1HGCT2B92GA067068; 1HGCT2B92GA043675 | 1HGCT2B92GA016265; 1HGCT2B92GA031445; 1HGCT2B92GA061609 | 1HGCT2B92GA010644 | 1HGCT2B92GA024026 | 1HGCT2B92GA056572 | 1HGCT2B92GA077616; 1HGCT2B92GA061173 | 1HGCT2B92GA083240; 1HGCT2B92GA061187; 1HGCT2B92GA006268 | 1HGCT2B92GA082525 | 1HGCT2B92GA068253 | 1HGCT2B92GA014144

1HGCT2B92GA051453 | 1HGCT2B92GA079639 | 1HGCT2B92GA084744 | 1HGCT2B92GA021515 | 1HGCT2B92GA018453; 1HGCT2B92GA074912; 1HGCT2B92GA093041; 1HGCT2B92GA097977 | 1HGCT2B92GA065322 | 1HGCT2B92GA080130

1HGCT2B92GA081732 | 1HGCT2B92GA062310 | 1HGCT2B92GA043840; 1HGCT2B92GA046057 | 1HGCT2B92GA032630 | 1HGCT2B92GA013639; 1HGCT2B92GA082881 | 1HGCT2B92GA075817 | 1HGCT2B92GA011289; 1HGCT2B92GA071976 | 1HGCT2B92GA001250 | 1HGCT2B92GA091662; 1HGCT2B92GA046141 | 1HGCT2B92GA010675; 1HGCT2B92GA099809; 1HGCT2B92GA001202

1HGCT2B92GA026729; 1HGCT2B92GA054238 | 1HGCT2B92GA077695 | 1HGCT2B92GA016959 | 1HGCT2B92GA056202; 1HGCT2B92GA028173 | 1HGCT2B92GA000096 | 1HGCT2B92GA008327 | 1HGCT2B92GA000650; 1HGCT2B92GA077857; 1HGCT2B92GA004469 | 1HGCT2B92GA009199 | 1HGCT2B92GA055342; 1HGCT2B92GA095047 | 1HGCT2B92GA002138 | 1HGCT2B92GA074943; 1HGCT2B92GA044020 | 1HGCT2B92GA058872 | 1HGCT2B92GA093833

1HGCT2B92GA074263 | 1HGCT2B92GA002382 | 1HGCT2B92GA023586 | 1HGCT2B92GA004505; 1HGCT2B92GA006772; 1HGCT2B92GA093704; 1HGCT2B92GA085652 | 1HGCT2B92GA096828 | 1HGCT2B92GA062582; 1HGCT2B92GA097963; 1HGCT2B92GA048617 | 1HGCT2B92GA058824; 1HGCT2B92GA049461 | 1HGCT2B92GA074439

1HGCT2B92GA017688; 1HGCT2B92GA017044; 1HGCT2B92GA064235; 1HGCT2B92GA027802; 1HGCT2B92GA013950 | 1HGCT2B92GA074229 | 1HGCT2B92GA077387 | 1HGCT2B92GA027413; 1HGCT2B92GA034054 | 1HGCT2B92GA050058 | 1HGCT2B92GA010448; 1HGCT2B92GA012636

1HGCT2B92GA076935 | 1HGCT2B92GA080421; 1HGCT2B92GA046737 | 1HGCT2B92GA088258; 1HGCT2B92GA022227

1HGCT2B92GA092049

1HGCT2B92GA047550; 1HGCT2B92GA008246 | 1HGCT2B92GA032532; 1HGCT2B92GA060217 | 1HGCT2B92GA008487 | 1HGCT2B92GA077504; 1HGCT2B92GA038654 | 1HGCT2B92GA092293 | 1HGCT2B92GA071007 | 1HGCT2B92GA009414 | 1HGCT2B92GA063599 | 1HGCT2B92GA088955; 1HGCT2B92GA086378 | 1HGCT2B92GA047192 | 1HGCT2B92GA077342 | 1HGCT2B92GA050948 | 1HGCT2B92GA040999; 1HGCT2B92GA071167 | 1HGCT2B92GA009607; 1HGCT2B92GA048231 | 1HGCT2B92GA064493 | 1HGCT2B92GA074005 | 1HGCT2B92GA000972; 1HGCT2B92GA060315; 1HGCT2B92GA052179 | 1HGCT2B92GA073761 | 1HGCT2B92GA088437 | 1HGCT2B92GA017268 | 1HGCT2B92GA099373 | 1HGCT2B92GA014127 | 1HGCT2B92GA075669; 1HGCT2B92GA012233 | 1HGCT2B92GA049010; 1HGCT2B92GA076370 | 1HGCT2B92GA053641; 1HGCT2B92GA038492 | 1HGCT2B92GA038007 | 1HGCT2B92GA024835; 1HGCT2B92GA018517 | 1HGCT2B92GA042297; 1HGCT2B92GA035513 | 1HGCT2B92GA098742; 1HGCT2B92GA086591 | 1HGCT2B92GA083870; 1HGCT2B92GA086526 | 1HGCT2B92GA092018 | 1HGCT2B92GA022597; 1HGCT2B92GA048570; 1HGCT2B92GA001829; 1HGCT2B92GA041229 | 1HGCT2B92GA066292 | 1HGCT2B92GA064462 | 1HGCT2B92GA022955 | 1HGCT2B92GA093895 | 1HGCT2B92GA002446 | 1HGCT2B92GA061741 | 1HGCT2B92GA071735; 1HGCT2B92GA027931

1HGCT2B92GA041800 | 1HGCT2B92GA018579; 1HGCT2B92GA037603; 1HGCT2B92GA040419; 1HGCT2B92GA063683 | 1HGCT2B92GA099227 | 1HGCT2B92GA034636 | 1HGCT2B92GA080127; 1HGCT2B92GA055115 | 1HGCT2B92GA072710 | 1HGCT2B92GA077115 | 1HGCT2B92GA036788 |

1HGCT2B92GA071332

| 1HGCT2B92GA053381 | 1HGCT2B92GA026942; 1HGCT2B92GA091614

1HGCT2B92GA020056 | 1HGCT2B92GA045782 | 1HGCT2B92GA092259;

1HGCT2B92GA051680

; 1HGCT2B92GA004679; 1HGCT2B92GA087773 | 1HGCT2B92GA063120

1HGCT2B92GA063330 | 1HGCT2B92GA070813 | 1HGCT2B92GA086431 | 1HGCT2B92GA078975 |

1HGCT2B92GA0379081HGCT2B92GA012202 | 1HGCT2B92GA070889 | 1HGCT2B92GA044485 | 1HGCT2B92GA012720 | 1HGCT2B92GA020929; 1HGCT2B92GA087482 |

1HGCT2B92GA008358

; 1HGCT2B92GA047533 | 1HGCT2B92GA061383 | 1HGCT2B92GA049668 |

1HGCT2B92GA066776

| 1HGCT2B92GA075753 | 1HGCT2B92GA070391; 1HGCT2B92GA000907 | 1HGCT2B92GA049511; 1HGCT2B92GA050934 | 1HGCT2B92GA034460 |

1HGCT2B92GA0452641HGCT2B92GA056216 | 1HGCT2B92GA063411 | 1HGCT2B92GA050352 | 1HGCT2B92GA068446 | 1HGCT2B92GA067992

1HGCT2B92GA073890 | 1HGCT2B92GA039710 | 1HGCT2B92GA038427 | 1HGCT2B92GA090544 | 1HGCT2B92GA029212

1HGCT2B92GA092911; 1HGCT2B92GA096568 | 1HGCT2B92GA044941 | 1HGCT2B92GA044857

1HGCT2B92GA041523; 1HGCT2B92GA085831; 1HGCT2B92GA004424 | 1HGCT2B92GA092309

1HGCT2B92GA027699;

1HGCT2B92GA022065

| 1HGCT2B92GA038685 | 1HGCT2B92GA079494; 1HGCT2B92GA042266 | 1HGCT2B92GA030568; 1HGCT2B92GA070116 | 1HGCT2B92GA037407 | 1HGCT2B92GA030814 | 1HGCT2B92GA092066; 1HGCT2B92GA028609 | 1HGCT2B92GA082654; 1HGCT2B92GA041425; 1HGCT2B92GA004651; 1HGCT2B92GA003757 | 1HGCT2B92GA016573 | 1HGCT2B92GA042803 | 1HGCT2B92GA033678; 1HGCT2B92GA094450 | 1HGCT2B92GA031039 | 1HGCT2B92GA043496 | 1HGCT2B92GA064994 | 1HGCT2B92GA055471

1HGCT2B92GA071749 | 1HGCT2B92GA001412 | 1HGCT2B92GA046897 | 1HGCT2B92GA092942; 1HGCT2B92GA030117 | 1HGCT2B92GA051582; 1HGCT2B92GA059844

1HGCT2B92GA062467; 1HGCT2B92GA075798 | 1HGCT2B92GA086154 | 1HGCT2B92GA014113; 1HGCT2B92GA030389

1HGCT2B92GA012930; 1HGCT2B92GA033826 | 1HGCT2B92GA093024 | 1HGCT2B92GA016430; 1HGCT2B92GA057043 | 1HGCT2B92GA014015 | 1HGCT2B92GA044924

1HGCT2B92GA007727; 1HGCT2B92GA098420 | 1HGCT2B92GA067085 | 1HGCT2B92GA087076; 1HGCT2B92GA028710; 1HGCT2B92GA029758 | 1HGCT2B92GA062856 | 1HGCT2B92GA064445; 1HGCT2B92GA095436; 1HGCT2B92GA088924 | 1HGCT2B92GA059777 | 1HGCT2B92GA054501 | 1HGCT2B92GA096411 | 1HGCT2B92GA095727 | 1HGCT2B92GA085201; 1HGCT2B92GA055955 | 1HGCT2B92GA094786 | 1HGCT2B92GA082797

1HGCT2B92GA090432; 1HGCT2B92GA021868 | 1HGCT2B92GA018601

1HGCT2B92GA094058 | 1HGCT2B92GA045779 | 1HGCT2B92GA077194 | 1HGCT2B92GA039920 | 1HGCT2B92GA014340 | 1HGCT2B92GA045071 | 1HGCT2B92GA092892; 1HGCT2B92GA095016 | 1HGCT2B92GA027878 | 1HGCT2B92GA012359 | 1HGCT2B92GA055082 | 1HGCT2B92GA026259 | 1HGCT2B92GA089300 | 1HGCT2B92GA023068 | 1HGCT2B92GA048505; 1HGCT2B92GA095369; 1HGCT2B92GA085599 |

1HGCT2B92GA092102

| 1HGCT2B92GA040498; 1HGCT2B92GA051131; 1HGCT2B92GA005282 | 1HGCT2B92GA075316 | 1HGCT2B92GA099793

1HGCT2B92GA059133 | 1HGCT2B92GA068088 | 1HGCT2B92GA083433 | 1HGCT2B92GA055809; 1HGCT2B92GA017951; 1HGCT2B92GA095484 | 1HGCT2B92GA047323 | 1HGCT2B92GA084601 | 1HGCT2B92GA041599 | 1HGCT2B92GA054028 | 1HGCT2B92GA011048 | 1HGCT2B92GA004357; 1HGCT2B92GA083111; 1HGCT2B92GA091516 | 1HGCT2B92GA035902; 1HGCT2B92GA065840 | 1HGCT2B92GA057639 | 1HGCT2B92GA065160 | 1HGCT2B92GA055227 | 1HGCT2B92GA007730; 1HGCT2B92GA016508; 1HGCT2B92GA096036 | 1HGCT2B92GA019070 | 1HGCT2B92GA047127 | 1HGCT2B92GA031932

1HGCT2B92GA066714 | 1HGCT2B92GA026925; 1HGCT2B92GA007498 |

1HGCT2B92GA099261

; 1HGCT2B92GA020784 | 1HGCT2B92GA043160; 1HGCT2B92GA004245 | 1HGCT2B92GA015035 | 1HGCT2B92GA036600; 1HGCT2B92GA089085 | 1HGCT2B92GA058418; 1HGCT2B92GA010269 | 1HGCT2B92GA007386 | 1HGCT2B92GA040906 | 1HGCT2B92GA040078; 1HGCT2B92GA073615 | 1HGCT2B92GA040663 | 1HGCT2B92GA072044; 1HGCT2B92GA088194 | 1HGCT2B92GA049542 | 1HGCT2B92GA018792 | 1HGCT2B92GA053574 | 1HGCT2B92GA096585; 1HGCT2B92GA047824 | 1HGCT2B92GA057446 | 1HGCT2B92GA023720

1HGCT2B92GA035351; 1HGCT2B92GA025113 | 1HGCT2B92GA085442 | 1HGCT2B92GA032403 | 1HGCT2B92GA056913; 1HGCT2B92GA094187; 1HGCT2B92GA006237 | 1HGCT2B92GA041148 | 1HGCT2B92GA025094; 1HGCT2B92GA095517; 1HGCT2B92GA087367 | 1HGCT2B92GA057379; 1HGCT2B92GA038010; 1HGCT2B92GA099700 | 1HGCT2B92GA086476 | 1HGCT2B92GA060072; 1HGCT2B92GA026505 | 1HGCT2B92GA052358; 1HGCT2B92GA091564 | 1HGCT2B92GA029484 | 1HGCT2B92GA003919; 1HGCT2B92GA029064 | 1HGCT2B92GA052103 | 1HGCT2B92GA045488

1HGCT2B92GA057186 | 1HGCT2B92GA091239 | 1HGCT2B92GA034944 | 1HGCT2B92GA005346 | 1HGCT2B92GA022082; 1HGCT2B92GA045099 | 1HGCT2B92GA076305 | 1HGCT2B92GA067488 | 1HGCT2B92GA051758 | 1HGCT2B92GA024902 | 1HGCT2B92GA026438 | 1HGCT2B92GA050920 | 1HGCT2B92GA010479 | 1HGCT2B92GA000423 | 1HGCT2B92GA040307 | 1HGCT2B92GA040033; 1HGCT2B92GA021742 | 1HGCT2B92GA020736; 1HGCT2B92GA046690 | 1HGCT2B92GA084565; 1HGCT2B92GA030053 | 1HGCT2B92GA017772; 1HGCT2B92GA062887; 1HGCT2B92GA032692; 1HGCT2B92GA005816 | 1HGCT2B92GA034166; 1HGCT2B92GA023491 | 1HGCT2B92GA002897; 1HGCT2B92GA032935 | 1HGCT2B92GA062324 | 1HGCT2B92GA052523; 1HGCT2B92GA086249 | 1HGCT2B92GA018162; 1HGCT2B92GA057222; 1HGCT2B92GA078765 | 1HGCT2B92GA093315 | 1HGCT2B92GA080693 | 1HGCT2B92GA009557 | 1HGCT2B92GA079060 | 1HGCT2B92GA016668 | 1HGCT2B92GA053753

1HGCT2B92GA099079 | 1HGCT2B92GA036113; 1HGCT2B92GA091774 | 1HGCT2B92GA014399; 1HGCT2B92GA014287 | 1HGCT2B92GA007453 | 1HGCT2B92GA049914 | 1HGCT2B92GA088485; 1HGCT2B92GA092908 | 1HGCT2B92GA008151 | 1HGCT2B92GA053252; 1HGCT2B92GA069547 | 1HGCT2B92GA029467 | 1HGCT2B92GA009333 | 1HGCT2B92GA079057 | 1HGCT2B92GA001278 | 1HGCT2B92GA053459; 1HGCT2B92GA001345 | 1HGCT2B92GA044065; 1HGCT2B92GA054563 | 1HGCT2B92GA098613 | 1HGCT2B92GA020381 | 1HGCT2B92GA098255; 1HGCT2B92GA076546

1HGCT2B92GA033163 | 1HGCT2B92GA075333 |

1HGCT2B92GA080855

| 1HGCT2B92GA053347; 1HGCT2B92GA013978; 1HGCT2B92GA032465; 1HGCT2B92GA084873 | 1HGCT2B92GA047614 | 1HGCT2B92GA060119; 1HGCT2B92GA018629 | 1HGCT2B92GA064865; 1HGCT2B92GA023880

1HGCT2B92GA012295 | 1HGCT2B92GA080984 | 1HGCT2B92GA037584

1HGCT2B92GA064039 | 1HGCT2B92GA014855; 1HGCT2B92GA024270; 1HGCT2B92GA051288 | 1HGCT2B92GA028450 | 1HGCT2B92GA042350 | 1HGCT2B92GA001622; 1HGCT2B92GA031364

1HGCT2B92GA002768

1HGCT2B92GA085070 | 1HGCT2B92GA022180; 1HGCT2B92GA088079 | 1HGCT2B92GA013009 | 1HGCT2B92GA097302 | 1HGCT2B92GA038380; 1HGCT2B92GA074716; 1HGCT2B92GA050450 | 1HGCT2B92GA009395

1HGCT2B92GA026486; 1HGCT2B92GA043885

1HGCT2B92GA059925; 1HGCT2B92GA076076 | 1HGCT2B92GA063831

1HGCT2B92GA041490 | 1HGCT2B92GA089135 | 1HGCT2B92GA097574 | 1HGCT2B92GA053512; 1HGCT2B92GA083707 | 1HGCT2B92GA029520; 1HGCT2B92GA035673; 1HGCT2B92GA089149; 1HGCT2B92GA080323 | 1HGCT2B92GA092603; 1HGCT2B92GA045197 | 1HGCT2B92GA007677 | 1HGCT2B92GA056278; 1HGCT2B92GA042476 | 1HGCT2B92GA086882 | 1HGCT2B92GA009266 | 1HGCT2B92GA082802 | 1HGCT2B92GA042025 | 1HGCT2B92GA035379; 1HGCT2B92GA025273 | 1HGCT2B92GA006576 | 1HGCT2B92GA079267 | 1HGCT2B92GA060248 | 1HGCT2B92GA076689 | 1HGCT2B92GA032546; 1HGCT2B92GA071816; 1HGCT2B92GA036807; 1HGCT2B92GA045233 | 1HGCT2B92GA051498 | 1HGCT2B92GA053221 | 1HGCT2B92GA036760 | 1HGCT2B92GA004875; 1HGCT2B92GA055969; 1HGCT2B92GA013625

1HGCT2B92GA061108 | 1HGCT2B92GA094805 | 1HGCT2B92GA019473; 1HGCT2B92GA068656 | 1HGCT2B92GA097624 | 1HGCT2B92GA002589; 1HGCT2B92GA026133

1HGCT2B92GA054188 | 1HGCT2B92GA076109 | 1HGCT2B92GA024754 | 1HGCT2B92GA054174; 1HGCT2B92GA023751 | 1HGCT2B92GA010739 | 1HGCT2B92GA022177 | 1HGCT2B92GA062128; 1HGCT2B92GA061786 | 1HGCT2B92GA089961; 1HGCT2B92GA068785; 1HGCT2B92GA071704 | 1HGCT2B92GA063277; 1HGCT2B92GA016878 | 1HGCT2B92GA032773 | 1HGCT2B92GA078426 | 1HGCT2B92GA080306 | 1HGCT2B92GA055566 | 1HGCT2B92GA014256 | 1HGCT2B92GA091337 | 1HGCT2B92GA023359 | 1HGCT2B92GA068611 | 1HGCT2B92GA053056; 1HGCT2B92GA031395; 1HGCT2B92GA082542; 1HGCT2B92GA071038 | 1HGCT2B92GA055437 | 1HGCT2B92GA065871 | 1HGCT2B92GA072741 | 1HGCT2B92GA000938; 1HGCT2B92GA070178; 1HGCT2B92GA091502 | 1HGCT2B92GA060508; 1HGCT2B92GA092097 | 1HGCT2B92GA059293 | 1HGCT2B92GA098952 | 1HGCT2B92GA038296 | 1HGCT2B92GA067118; 1HGCT2B92GA070729; 1HGCT2B92GA097509; 1HGCT2B92GA087241 | 1HGCT2B92GA010188 | 1HGCT2B92GA030845; 1HGCT2B92GA053400 | 1HGCT2B92GA041778 | 1HGCT2B92GA082640; 1HGCT2B92GA044292 | 1HGCT2B92GA091354 | 1HGCT2B92GA073596 | 1HGCT2B92GA098921 | 1HGCT2B92GA021952; 1HGCT2B92GA029503; 1HGCT2B92GA096599 | 1HGCT2B92GA050111 | 1HGCT2B92GA014483 | 1HGCT2B92GA016721; 1HGCT2B92GA081682 | 1HGCT2B92GA068849 | 1HGCT2B92GA052330 | 1HGCT2B92GA048665; 1HGCT2B92GA055020; 1HGCT2B92GA042851 | 1HGCT2B92GA086512 | 1HGCT2B92GA068401 | 1HGCT2B92GA017464; 1HGCT2B92GA075980 | 1HGCT2B92GA025595 | 1HGCT2B92GA096067; 1HGCT2B92GA021126 | 1HGCT2B92GA050304 | 1HGCT2B92GA099437; 1HGCT2B92GA009123 | 1HGCT2B92GA063490

1HGCT2B92GA060721 | 1HGCT2B92GA024687; 1HGCT2B92GA072903 | 1HGCT2B92GA018808 | 1HGCT2B92GA092357; 1HGCT2B92GA089829

1HGCT2B92GA022499; 1HGCT2B92GA071198 | 1HGCT2B92GA063974 | 1HGCT2B92GA015178 | 1HGCT2B92GA098286 | 1HGCT2B92GA089331; 1HGCT2B92GA055650 | 1HGCT2B92GA096151; 1HGCT2B92GA080550 | 1HGCT2B92GA030778 | 1HGCT2B92GA048388; 1HGCT2B92GA091483 | 1HGCT2B92GA086199; 1HGCT2B92GA079804; 1HGCT2B92GA086445 | 1HGCT2B92GA016329 | 1HGCT2B92GA080189 | 1HGCT2B92GA090060; 1HGCT2B92GA012619

1HGCT2B92GA015262 | 1HGCT2B92GA060833 | 1HGCT2B92GA028416 | 1HGCT2B92GA060413; 1HGCT2B92GA022437 | 1HGCT2B92GA074554; 1HGCT2B92GA048813 | 1HGCT2B92GA001300 | 1HGCT2B92GA040212 | 1HGCT2B92GA074022 | 1HGCT2B92GA020803

1HGCT2B92GA083724; 1HGCT2B92GA007419; 1HGCT2B92GA034698 | 1HGCT2B92GA040176; 1HGCT2B92GA017092 | 1HGCT2B92GA076773 | 1HGCT2B92GA095789; 1HGCT2B92GA005475 | 1HGCT2B92GA034278 | 1HGCT2B92GA014922 | 1HGCT2B92GA089393 | 1HGCT2B92GA028741 | 1HGCT2B92GA096103 | 1HGCT2B92GA003256 | 1HGCT2B92GA042638; 1HGCT2B92GA007095 | 1HGCT2B92GA051503; 1HGCT2B92GA031316; 1HGCT2B92GA039755

1HGCT2B92GA056281 | 1HGCT2B92GA087191

1HGCT2B92GA053266 | 1HGCT2B92GA022289 | 1HGCT2B92GA041991 | 1HGCT2B92GA021319 | 1HGCT2B92GA055292; 1HGCT2B92GA084257; 1HGCT2B92GA018856; 1HGCT2B92GA076644 | 1HGCT2B92GA027315; 1HGCT2B92GA024561; 1HGCT2B92GA091550

1HGCT2B92GA089653 | 1HGCT2B92GA057463; 1HGCT2B92GA085246; 1HGCT2B92GA011714 | 1HGCT2B92GA068365 | 1HGCT2B92GA097428 | 1HGCT2B92GA032711; 1HGCT2B92GA005606 | 1HGCT2B92GA035740 | 1HGCT2B92GA094951; 1HGCT2B92GA029761; 1HGCT2B92GA077275; 1HGCT2B92GA074781

1HGCT2B92GA099535 | 1HGCT2B92GA097400; 1HGCT2B92GA044437; 1HGCT2B92GA071492 | 1HGCT2B92GA090768 | 1HGCT2B92GA074750; 1HGCT2B92GA090849; 1HGCT2B92GA006853 | 1HGCT2B92GA007775 | 1HGCT2B92GA079091 | 1HGCT2B92GA099602; 1HGCT2B92GA059200 | 1HGCT2B92GA093265 | 1HGCT2B92GA033101 | 1HGCT2B92GA096425 | 1HGCT2B92GA060525; 1HGCT2B92GA002219 | 1HGCT2B92GA078653; 1HGCT2B92GA017271; 1HGCT2B92GA005797

1HGCT2B92GA037911 | 1HGCT2B92GA063585 | 1HGCT2B92GA011163 | 1HGCT2B92GA029419 | 1HGCT2B92GA073694 | 1HGCT2B92GA055938 | 1HGCT2B92GA048052 | 1HGCT2B92GA052747 | 1HGCT2B92GA023605; 1HGCT2B92GA093511 | 1HGCT2B92GA077230 | 1HGCT2B92GA033244 | 1HGCT2B92GA092861

1HGCT2B92GA019750 | 1HGCT2B92GA081231 | 1HGCT2B92GA045054

1HGCT2B92GA031526

1HGCT2B92GA052148; 1HGCT2B92GA064641 | 1HGCT2B92GA006111 | 1HGCT2B92GA083397; 1HGCT2B92GA008280 | 1HGCT2B92GA017142

1HGCT2B92GA065806 | 1HGCT2B92GA031185; 1HGCT2B92GA020834 | 1HGCT2B92GA020316 | 1HGCT2B92GA035611 | 1HGCT2B92GA003998; 1HGCT2B92GA095663 | 1HGCT2B92GA033843 | 1HGCT2B92GA074196 | 1HGCT2B92GA032241 | 1HGCT2B92GA035799; 1HGCT2B92GA040744 | 1HGCT2B92GA070956 | 1HGCT2B92GA078667; 1HGCT2B92GA073257 | 1HGCT2B92GA060914; 1HGCT2B92GA029663

1HGCT2B92GA013107 | 1HGCT2B92GA098319 | 1HGCT2B92GA023328; 1HGCT2B92GA026357 | 1HGCT2B92GA067099 | 1HGCT2B92GA047483 | 1HGCT2B92GA001281 | 1HGCT2B92GA025645; 1HGCT2B92GA003693; 1HGCT2B92GA060007; 1HGCT2B92GA028366 | 1HGCT2B92GA007257; 1HGCT2B92GA016444 | 1HGCT2B92GA035818 | 1HGCT2B92GA073355; 1HGCT2B92GA058466; 1HGCT2B92GA086395 | 1HGCT2B92GA067930; 1HGCT2B92GA091466 | 1HGCT2B92GA095856; 1HGCT2B92GA039688 | 1HGCT2B92GA040789 | 1HGCT2B92GA004343

1HGCT2B92GA051694

1HGCT2B92GA005573 | 1HGCT2B92GA024219 | 1HGCT2B92GA026262; 1HGCT2B92GA099390 | 1HGCT2B92GA062081 | 1HGCT2B92GA030960; 1HGCT2B92GA043546 | 1HGCT2B92GA026391 | 1HGCT2B92GA094691; 1HGCT2B92GA076143; 1HGCT2B92GA025287 | 1HGCT2B92GA047757; 1HGCT2B92GA092181 | 1HGCT2B92GA058936 | 1HGCT2B92GA098515; 1HGCT2B92GA036211; 1HGCT2B92GA019277

1HGCT2B92GA032322 | 1HGCT2B92GA060329; 1HGCT2B92GA059780 | 1HGCT2B92GA019019 | 1HGCT2B92GA033048

1HGCT2B92GA033535 | 1HGCT2B92GA021823; 1HGCT2B92GA048620; 1HGCT2B92GA074618 | 1HGCT2B92GA030862 |

1HGCT2B92GA030229

| 1HGCT2B92GA096859 | 1HGCT2B92GA084405 | 1HGCT2B92GA071413 | 1HGCT2B92GA004939; 1HGCT2B92GA017805 | 1HGCT2B92GA058371 | 1HGCT2B92GA034233 | 1HGCT2B92GA020073; 1HGCT2B92GA020414; 1HGCT2B92GA091533 | 1HGCT2B92GA062775

1HGCT2B92GA008845; 1HGCT2B92GA074621; 1HGCT2B92GA085036 | 1HGCT2B92GA058869; 1HGCT2B92GA004066 | 1HGCT2B92GA046656 | 1HGCT2B92GA073016 | 1HGCT2B92GA058662 | 1HGCT2B92GA045202; 1HGCT2B92GA061304 | 1HGCT2B92GA040680 | 1HGCT2B92GA027637 | 1HGCT2B92GA037391; 1HGCT2B92GA081939 | 1HGCT2B92GA090107 | 1HGCT2B92GA059732

1HGCT2B92GA094495 | 1HGCT2B92GA094061; 1HGCT2B92GA079396 | 1HGCT2B92GA066955; 1HGCT2B92GA027671 | 1HGCT2B92GA097042; 1HGCT2B92GA088745 | 1HGCT2B92GA010806 | 1HGCT2B92GA038055; 1HGCT2B92GA050061 | 1HGCT2B92GA007307 | 1HGCT2B92GA019103 | 1HGCT2B92GA054871 | 1HGCT2B92GA084579; 1HGCT2B92GA021188; 1HGCT2B92GA049279; 1HGCT2B92GA083044; 1HGCT2B92GA076238 | 1HGCT2B92GA042347 | 1HGCT2B92GA076272 |

1HGCT2B92GA028030

| 1HGCT2B92GA053705 | 1HGCT2B92GA096747 | 1HGCT2B92GA010854 | 1HGCT2B92GA081178; 1HGCT2B92GA083920 | 1HGCT2B92GA085926 | 1HGCT2B92GA049959; 1HGCT2B92GA034765 | 1HGCT2B92GA018727; 1HGCT2B92GA020235 | 1HGCT2B92GA024236 | 1HGCT2B92GA075512 | 1HGCT2B92GA009008 | 1HGCT2B92GA062484; 1HGCT2B92GA017030; 1HGCT2B92GA064428 | 1HGCT2B92GA090608 | 1HGCT2B92GA088373 | 1HGCT2B92GA019134; 1HGCT2B92GA003385 | 1HGCT2B92GA039965 | 1HGCT2B92GA079012 | 1HGCT2B92GA007565; 1HGCT2B92GA087899; 1HGCT2B92GA027234; 1HGCT2B92GA004326

1HGCT2B92GA014659 | 1HGCT2B92GA006660; 1HGCT2B92GA049170 | 1HGCT2B92GA037665 | 1HGCT2B92GA017321 | 1HGCT2B92GA015536 | 1HGCT2B92GA069659; 1HGCT2B92GA094724; 1HGCT2B92GA010157

1HGCT2B92GA043997;

1HGCT2B92GA065000

; 1HGCT2B92GA094593 | 1HGCT2B92GA079687 | 1HGCT2B92GA079124 | 1HGCT2B92GA011325; 1HGCT2B92GA050464 | 1HGCT2B92GA075011 | 1HGCT2B92GA050738; 1HGCT2B92GA060976 | 1HGCT2B92GA097932 | 1HGCT2B92GA045765 | 1HGCT2B92GA072254; 1HGCT2B92GA087093; 1HGCT2B92GA021398; 1HGCT2B92GA074425 | 1HGCT2B92GA006481 | 1HGCT2B92GA060041; 1HGCT2B92GA088616; 1HGCT2B92GA019098; 1HGCT2B92GA020767 | 1HGCT2B92GA069435 | 1HGCT2B92GA017948 | 1HGCT2B92GA060282; 1HGCT2B92GA034202

1HGCT2B92GA014872; 1HGCT2B92GA096764 | 1HGCT2B92GA005430 | 1HGCT2B92GA099860; 1HGCT2B92GA077146 | 1HGCT2B92GA024320 | 1HGCT2B92GA088275 | 1HGCT2B92GA025371 | 1HGCT2B92GA050643 | 1HGCT2B92GA033289

1HGCT2B92GA028271 | 1HGCT2B92GA052411 | 1HGCT2B92GA089782

1HGCT2B92GA034958 | 1HGCT2B92GA060024 | 1HGCT2B92GA077941 | 1HGCT2B92GA090866; 1HGCT2B92GA097204 | 1HGCT2B92GA021174 | 1HGCT2B92GA039173; 1HGCT2B92GA059312 | 1HGCT2B92GA056684 | 1HGCT2B92GA081195; 1HGCT2B92GA073579 | 1HGCT2B92GA088115 | 1HGCT2B92GA085991 | 1HGCT2B92GA053008; 1HGCT2B92GA002561

1HGCT2B92GA003094 | 1HGCT2B92GA095906 | 1HGCT2B92GA029033 | 1HGCT2B92GA053932 | 1HGCT2B92GA097896; 1HGCT2B92GA075302; 1HGCT2B92GA019747 | 1HGCT2B92GA094819; 1HGCT2B92GA008733; 1HGCT2B92GA087451; 1HGCT2B92GA038668 | 1HGCT2B92GA085411; 1HGCT2B92GA000292 | 1HGCT2B92GA059231

1HGCT2B92GA096201; 1HGCT2B92GA023202; 1HGCT2B92GA025810 |

1HGCT2B92GA014791

| 1HGCT2B92GA064204 | 1HGCT2B92GA011633 | 1HGCT2B92GA049752; 1HGCT2B92GA028948; 1HGCT2B92GA010613; 1HGCT2B92GA057592; 1HGCT2B92GA026360 | 1HGCT2B92GA073081; 1HGCT2B92GA000342 | 1HGCT2B92GA060296 | 1HGCT2B92GA093167 | 1HGCT2B92GA095081 | 1HGCT2B92GA015133; 1HGCT2B92GA078541; 1HGCT2B92GA016315; 1HGCT2B92GA006657; 1HGCT2B92GA041702 | 1HGCT2B92GA061299 | 1HGCT2B92GA085585 | 1HGCT2B92GA036418; 1HGCT2B92GA012605

1HGCT2B92GA067961 | 1HGCT2B92GA069869; 1HGCT2B92GA072898; 1HGCT2B92GA021918 | 1HGCT2B92GA062033 | 1HGCT2B92GA055714 | 1HGCT2B92GA014130; 1HGCT2B92GA067541; 1HGCT2B92GA061562 | 1HGCT2B92GA070519 | 1HGCT2B92GA001507; 1HGCT2B92GA001040

1HGCT2B92GA017240; 1HGCT2B92GA085778 |

1HGCT2B92GA043384

| 1HGCT2B92GA050433 | 1HGCT2B92GA021367 | 1HGCT2B92GA084808 | 1HGCT2B92GA079429 |

1HGCT2B92GA032059

; 1HGCT2B92GA071993; 1HGCT2B92GA030957; 1HGCT2B92GA090222; 1HGCT2B92GA025449 | 1HGCT2B92GA045183; 1HGCT2B92GA034894; 1HGCT2B92GA005363; 1HGCT2B92GA075767

1HGCT2B92GA014175 | 1HGCT2B92GA011471 | 1HGCT2B92GA058290 | 1HGCT2B92GA047872 | 1HGCT2B92GA075655 | 1HGCT2B92GA036905 | 1HGCT2B92GA047645; 1HGCT2B92GA026293 | 1HGCT2B92GA092388 | 1HGCT2B92GA076479 | 1HGCT2B92GA066101; 1HGCT2B92GA095680 | 1HGCT2B92GA002902; 1HGCT2B92GA097722 | 1HGCT2B92GA018386

1HGCT2B92GA058094

1HGCT2B92GA023488 | 1HGCT2B92GA037276; 1HGCT2B92GA054966; 1HGCT2B92GA076904 | 1HGCT2B92GA093198 | 1HGCT2B92GA054658; 1HGCT2B92GA023717 | 1HGCT2B92GA042980; 1HGCT2B92GA072951 | 1HGCT2B92GA015911

1HGCT2B92GA086543 | 1HGCT2B92GA079401; 1HGCT2B92GA068740

1HGCT2B92GA036340 | 1HGCT2B92GA093654 | 1HGCT2B92GA054823 | 1HGCT2B92GA005248 | 1HGCT2B92GA060556 |

1HGCT2B92GA012135

| 1HGCT2B92GA059424 | 1HGCT2B92GA059908 | 1HGCT2B92GA090690; 1HGCT2B92GA035365 | 1HGCT2B92GA023894 | 1HGCT2B92GA033616; 1HGCT2B92GA034880 | 1HGCT2B92GA083027 | 1HGCT2B92GA004956 | 1HGCT2B92GA017884 | 1HGCT2B92GA084789 | 1HGCT2B92GA095291 | 1HGCT2B92GA064798 | 1HGCT2B92GA075719 | 1HGCT2B92GA018226 | 1HGCT2B92GA007999; 1HGCT2B92GA064817 | 1HGCT2B92GA033518 | 1HGCT2B92GA007873 | 1HGCT2B92GA044048 | 1HGCT2B92GA030361 | 1HGCT2B92GA045877

1HGCT2B92GA026634; 1HGCT2B92GA064963 | 1HGCT2B92GA026892 | 1HGCT2B92GA031350; 1HGCT2B92GA086980 | 1HGCT2B92GA024818; 1HGCT2B92GA025581 | 1HGCT2B92GA014547; 1HGCT2B92GA083187; 1HGCT2B92GA090737; 1HGCT2B92GA018680 | 1HGCT2B92GA058631 | 1HGCT2B92GA056717; 1HGCT2B92GA029162 | 1HGCT2B92GA060573 | 1HGCT2B92GA017173 | 1HGCT2B92GA084761 | 1HGCT2B92GA031736 | 1HGCT2B92GA044289 | 1HGCT2B92GA001409 | 1HGCT2B92GA065692 | 1HGCT2B92GA067880 | 1HGCT2B92GA050271 | 1HGCT2B92GA027668; 1HGCT2B92GA067944 | 1HGCT2B92GA086669 | 1HGCT2B92GA092598; 1HGCT2B92GA084694 | 1HGCT2B92GA027962 | 1HGCT2B92GA024351; 1HGCT2B92GA058838 | 1HGCT2B92GA082041 | 1HGCT2B92GA041943 | 1HGCT2B92GA076417 | 1HGCT2B92GA097848 | 1HGCT2B92GA094562; 1HGCT2B92GA090821; 1HGCT2B92GA079298 | 1HGCT2B92GA039061

1HGCT2B92GA082251; 1HGCT2B92GA029582 | 1HGCT2B92GA046835; 1HGCT2B92GA037505 | 1HGCT2B92GA026519; 1HGCT2B92GA063862; 1HGCT2B92GA071931 | 1HGCT2B92GA054062; 1HGCT2B92GA045510 | 1HGCT2B92GA034099; 1HGCT2B92GA042865

1HGCT2B92GA045118; 1HGCT2B92GA013382 | 1HGCT2B92GA026844 | 1HGCT2B92GA024804; 1HGCT2B92GA079379; 1HGCT2B92GA050092 | 1HGCT2B92GA029999

1HGCT2B92GA022115 | 1HGCT2B92GA061268; 1HGCT2B92GA075610 | 1HGCT2B92GA096604 | 1HGCT2B92GA052277 | 1HGCT2B92GA032840 | 1HGCT2B92GA047807 | 1HGCT2B92GA057110 | 1HGCT2B92GA010207 | 1HGCT2B92GA040503 | 1HGCT2B92GA008926 | 1HGCT2B92GA009431 | 1HGCT2B92GA055261; 1HGCT2B92GA043689 | 1HGCT2B92GA073243; 1HGCT2B92GA017660; 1HGCT2B92GA073307 | 1HGCT2B92GA092052 | 1HGCT2B92GA094318 | 1HGCT2B92GA006464; 1HGCT2B92GA075686 | 1HGCT2B92GA007596; 1HGCT2B92GA020879; 1HGCT2B92GA059665 | 1HGCT2B92GA098983; 1HGCT2B92GA071024; 1HGCT2B92GA040100; 1HGCT2B92GA083156; 1HGCT2B92GA002558; 1HGCT2B92GA079768

1HGCT2B92GA074893 | 1HGCT2B92GA072187; 1HGCT2B92GA036791 | 1HGCT2B92GA000132; 1HGCT2B92GA019943; 1HGCT2B92GA048942; 1HGCT2B92GA068298 | 1HGCT2B92GA009090 | 1HGCT2B92GA049217; 1HGCT2B92GA000776 | 1HGCT2B92GA076403 | 1HGCT2B92GA028724; 1HGCT2B92GA091872 | 1HGCT2B92GA049105; 1HGCT2B92GA065076 | 1HGCT2B92GA051937

1HGCT2B92GA095873 | 1HGCT2B92GA083402; 1HGCT2B92GA095386 | 1HGCT2B92GA098577 | 1HGCT2B92GA029470; 1HGCT2B92GA018937 | 1HGCT2B92GA099020; 1HGCT2B92GA032434 | 1HGCT2B92GA019926 | 1HGCT2B92GA053025; 1HGCT2B92GA030067

1HGCT2B92GA058032 | 1HGCT2B92GA057060 | 1HGCT2B92GA084999 | 1HGCT2B92GA035897; 1HGCT2B92GA040968; 1HGCT2B92GA045684 | 1HGCT2B92GA002673; 1HGCT2B92GA021305; 1HGCT2B92GA096327 | 1HGCT2B92GA024639; 1HGCT2B92GA022213 | 1HGCT2B92GA048794; 1HGCT2B92GA025063; 1HGCT2B92GA038590 |

1HGCT2B92GA001782

| 1HGCT2B92GA001572 | 1HGCT2B92GA080970

1HGCT2B92GA077373 | 1HGCT2B92GA066261; 1HGCT2B92GA051713 | 1HGCT2B92GA048276 | 1HGCT2B92GA086221 | 1HGCT2B92GA026245; 1HGCT2B92GA059147; 1HGCT2B92GA041344; 1HGCT2B92GA043336 | 1HGCT2B92GA042414 | 1HGCT2B92GA002401 | 1HGCT2B92GA071685 | 1HGCT2B92GA083853 | 1HGCT2B92GA064851 | 1HGCT2B92GA019909 | 1HGCT2B92GA055695 | 1HGCT2B92GA030246 | 1HGCT2B92GA033471 | 1HGCT2B92GA019828; 1HGCT2B92GA009476; 1HGCT2B92GA096909; 1HGCT2B92GA043577; 1HGCT2B92GA098532 | 1HGCT2B92GA081584 | 1HGCT2B92GA047743 | 1HGCT2B92GA046785 | 1HGCT2B92GA054787 | 1HGCT2B92GA043501; 1HGCT2B92GA098966 | 1HGCT2B92GA008988 | 1HGCT2B92GA056782

1HGCT2B92GA071461 | 1HGCT2B92GA032109; 1HGCT2B92GA087675 | 1HGCT2B92GA009350 | 1HGCT2B92GA067572 | 1HGCT2B92GA027458 | 1HGCT2B92GA013415; 1HGCT2B92GA039240; 1HGCT2B92GA090379 | 1HGCT2B92GA091242; 1HGCT2B92GA022972 | 1HGCT2B92GA097137 | 1HGCT2B92GA099762 | 1HGCT2B92GA054580 | 1HGCT2B92GA066146 | 1HGCT2B92GA077471 | 1HGCT2B92GA046074; 1HGCT2B92GA011227 | 1HGCT2B92GA050223; 1HGCT2B92GA017481 | 1HGCT2B92GA094612; 1HGCT2B92GA091581 | 1HGCT2B92GA089880; 1HGCT2B92GA055521; 1HGCT2B92GA049475 | 1HGCT2B92GA033082; 1HGCT2B92GA014810 | 1HGCT2B92GA096702 | 1HGCT2B92GA032305 | 1HGCT2B92GA098322; 1HGCT2B92GA075462 | 1HGCT2B92GA032238 | 1HGCT2B92GA024186

1HGCT2B92GA074599 | 1HGCT2B92GA077566; 1HGCT2B92GA013611; 1HGCT2B92GA049864; 1HGCT2B92GA002852

1HGCT2B92GA016380; 1HGCT2B92GA077583 | 1HGCT2B92GA024205; 1HGCT2B92GA087594 | 1HGCT2B92GA002091

1HGCT2B92GA005654 | 1HGCT2B92GA052845; 1HGCT2B92GA071928 | 1HGCT2B92GA004861 | 1HGCT2B92GA086011 | 1HGCT2B92GA072559 | 1HGCT2B92GA005251 | 1HGCT2B92GA042929 | 1HGCT2B92GA073825 | 1HGCT2B92GA069211; 1HGCT2B92GA031672 | 1HGCT2B92GA005850; 1HGCT2B92GA015651; 1HGCT2B92GA000812; 1HGCT2B92GA038363; 1HGCT2B92GA012197 | 1HGCT2B92GA000082

1HGCT2B92GA042669 | 1HGCT2B92GA000843 | 1HGCT2B92GA036614 | 1HGCT2B92GA010658; 1HGCT2B92GA008649 | 1HGCT2B92GA066728 | 1HGCT2B92GA042557 | 1HGCT2B92GA075834 | 1HGCT2B92GA023832 | 1HGCT2B92GA032157 | 1HGCT2B92GA058693 | 1HGCT2B92GA018713 | 1HGCT2B92GA011955; 1HGCT2B92GA064400; 1HGCT2B92GA057088; 1HGCT2B92GA067622; 1HGCT2B92GA032028; 1HGCT2B92GA045037; 1HGCT2B92GA095677 | 1HGCT2B92GA031218; 1HGCT2B92GA019067 | 1HGCT2B92GA071962; 1HGCT2B92GA073646; 1HGCT2B92GA015973; 1HGCT2B92GA069564 | 1HGCT2B92GA012782; 1HGCT2B92GA003483; 1HGCT2B92GA077289 | 1HGCT2B92GA076188 | 1HGCT2B92GA075199 | 1HGCT2B92GA059505; 1HGCT2B92GA068060

1HGCT2B92GA037732; 1HGCT2B92GA099888 | 1HGCT2B92GA070584; 1HGCT2B92GA018694 | 1HGCT2B92GA082718; 1HGCT2B92GA010496 | 1HGCT2B92GA035690 | 1HGCT2B92GA005198 | 1HGCT2B92GA055213 | 1HGCT2B92GA018145; 1HGCT2B92GA054126; 1HGCT2B92GA051291 | 1HGCT2B92GA089104 | 1HGCT2B92GA063747

1HGCT2B92GA008554 | 1HGCT2B92GA075641 | 1HGCT2B92GA026195; 1HGCT2B92GA078345; 1HGCT2B92GA099082 | 1HGCT2B92GA078054

1HGCT2B92GA060301 | 1HGCT2B92GA029436; 1HGCT2B92GA082752 | 1HGCT2B92GA030571 | 1HGCT2B92GA017237; 1HGCT2B92GA037861; 1HGCT2B92GA037777

1HGCT2B92GA074585; 1HGCT2B92GA085361; 1HGCT2B92GA010515; 1HGCT2B92GA087935; 1HGCT2B92GA064669 | 1HGCT2B92GA029632 | 1HGCT2B92GA003046 | 1HGCT2B92GA028870 | 1HGCT2B92GA047936 | 1HGCT2B92GA070018

1HGCT2B92GA017710; 1HGCT2B92GA082623 | 1HGCT2B92GA022793 | 1HGCT2B92GA057561 | 1HGCT2B92GA057575 | 1HGCT2B92GA035138

1HGCT2B92GA091421 | 1HGCT2B92GA020932 | 1HGCT2B92GA014306 | 1HGCT2B92GA052568; 1HGCT2B92GA023233; 1HGCT2B92GA074876 | 1HGCT2B92GA005623 | 1HGCT2B92GA097221 | 1HGCT2B92GA041540 | 1HGCT2B92GA061240 | 1HGCT2B92GA020753; 1HGCT2B92GA038962 | 1HGCT2B92GA008201 | 1HGCT2B92GA086364 | 1HGCT2B92GA090124 | 1HGCT2B92GA083335; 1HGCT2B92GA000261;

1HGCT2B92GA066874

| 1HGCT2B92GA048214 | 1HGCT2B92GA036564; 1HGCT2B92GA020364 | 1HGCT2B92GA047631; 1HGCT2B92GA046754

1HGCT2B92GA084923 | 1HGCT2B92GA078250; 1HGCT2B92GA087868 |

1HGCT2B92GA016279

; 1HGCT2B92GA084047

1HGCT2B92GA028772; 1HGCT2B92GA092200; 1HGCT2B92GA089118; 1HGCT2B92GA098918

1HGCT2B92GA044115; 1HGCT2B92GA000017; 1HGCT2B92GA006173 | 1HGCT2B92GA032983 | 1HGCT2B92GA090057; 1HGCT2B92GA039741; 1HGCT2B92GA016010; 1HGCT2B92GA002611 | 1HGCT2B92GA004150 | 1HGCT2B92GA002205 | 1HGCT2B92GA011602 | 1HGCT2B92GA018209 | 1HGCT2B92GA060038 | 1HGCT2B92GA000471 | 1HGCT2B92GA077650; 1HGCT2B92GA010045 | 1HGCT2B92GA081312 | 1HGCT2B92GA095128 | 1HGCT2B92GA090625 | 1HGCT2B92GA044468 | 1HGCT2B92GA056023; 1HGCT2B92GA016685; 1HGCT2B92GA088003; 1HGCT2B92GA074764 | 1HGCT2B92GA012362 | 1HGCT2B92GA020428 | 1HGCT2B92GA013060 | 1HGCT2B92GA046513 | 1HGCT2B92GA055339 | 1HGCT2B92GA090186 | 1HGCT2B92GA075297 | 1HGCT2B92GA051971 | 1HGCT2B92GA027606 | 1HGCT2B92GA099549 | 1HGCT2B92GA069628 | 1HGCT2B92GA016542; 1HGCT2B92GA098630 | 1HGCT2B92GA057673 | 1HGCT2B92GA037794

1HGCT2B92GA032708; 1HGCT2B92GA053185

1HGCT2B92GA057608 | 1HGCT2B92GA044499; 1HGCT2B92GA008442; 1HGCT2B92GA040615; 1HGCT2B92GA017786 | 1HGCT2B92GA060637 | 1HGCT2B92GA078751 | 1HGCT2B92GA051310

1HGCT2B92GA008909

1HGCT2B92GA067359 | 1HGCT2B92GA020459; 1HGCT2B92GA004360; 1HGCT2B92GA079690 | 1HGCT2B92GA013043 | 1HGCT2B92GA063358 | 1HGCT2B92GA022308; 1HGCT2B92GA038914 | 1HGCT2B92GA052991 | 1HGCT2B92GA033986; 1HGCT2B92GA081519; 1HGCT2B92GA077079; 1HGCT2B92GA041201 | 1HGCT2B92GA011132 | 1HGCT2B92GA024110; 1HGCT2B92GA003225; 1HGCT2B92GA076692; 1HGCT2B92GA053817 | 1HGCT2B92GA030439; 1HGCT2B92GA026780; 1HGCT2B92GA035348 | 1HGCT2B92GA072321; 1HGCT2B92GA017643; 1HGCT2B92GA082590 | 1HGCT2B92GA085473 | 1HGCT2B92GA098370 | 1HGCT2B92GA096313; 1HGCT2B92GA022647 | 1HGCT2B92GA065921 | 1HGCT2B92GA030022

1HGCT2B92GA052912; 1HGCT2B92GA076367 | 1HGCT2B92GA057687 | 1HGCT2B92GA038959 | 1HGCT2B92GA055762; 1HGCT2B92GA021322; 1HGCT2B92GA036273; 1HGCT2B92GA056183 | 1HGCT2B92GA045734 | 1HGCT2B92GA013723 | 1HGCT2B92GA078684 | 1HGCT2B92GA029677; 1HGCT2B92GA051646 | 1HGCT2B92GA038265; 1HGCT2B92GA096571; 1HGCT2B92GA021076; 1HGCT2B92GA081049 | 1HGCT2B92GA046494; 1HGCT2B92GA015150 | 1HGCT2B92GA075624; 1HGCT2B92GA057723; 1HGCT2B92GA064414; 1HGCT2B92GA051372; 1HGCT2B92GA067894; 1HGCT2B92GA070763

1HGCT2B92GA001555 | 1HGCT2B92GA014404; 1HGCT2B92GA077132; 1HGCT2B92GA054112 | 1HGCT2B92GA011986 | 1HGCT2B92GA070908 | 1HGCT2B92GA013057; 1HGCT2B92GA062999 | 1HGCT2B92GA078281 | 1HGCT2B92GA067409 | 1HGCT2B92GA022468; 1HGCT2B92GA087997 | 1HGCT2B92GA022714 | 1HGCT2B92GA043188 | 1HGCT2B92GA060699; 1HGCT2B92GA074702; 1HGCT2B92GA001958; 1HGCT2B92GA057172; 1HGCT2B92GA067393 | 1HGCT2B92GA075509 | 1HGCT2B92GA048374; 1HGCT2B92GA005993 | 1HGCT2B92GA011907 | 1HGCT2B92GA037553 | 1HGCT2B92GA006707; 1HGCT2B92GA087112; 1HGCT2B92GA082976 | 1HGCT2B92GA062839; 1HGCT2B92GA044387 | 1HGCT2B92GA018954 | 1HGCT2B92GA087014

1HGCT2B92GA031199 | 1HGCT2B92GA002429 | 1HGCT2B92GA009445 | 1HGCT2B92GA085621; 1HGCT2B92GA017027; 1HGCT2B92GA036886 | 1HGCT2B92GA069662 | 1HGCT2B92GA020445; 1HGCT2B92GA010689; 1HGCT2B92GA057477 | 1HGCT2B92GA086851 | 1HGCT2B92GA076806 | 1HGCT2B92GA042722; 1HGCT2B92GA041537 | 1HGCT2B92GA019389 | 1HGCT2B92GA097168 | 1HGCT2B92GA071458 | 1HGCT2B92GA010840; 1HGCT2B92GA006402; 1HGCT2B92GA006478; 1HGCT2B92GA044549; 1HGCT2B92GA083559 |

1HGCT2B92GA074487

; 1HGCT2B92GA013916 | 1HGCT2B92GA087630 | 1HGCT2B92GA080533 | 1HGCT2B92GA056099; 1HGCT2B92GA081181 | 1HGCT2B92GA013317; 1HGCT2B92GA086106 | 1HGCT2B92GA018811 | 1HGCT2B92GA065479; 1HGCT2B92GA078376 | 1HGCT2B92GA048777 | 1HGCT2B92GA065188; 1HGCT2B92GA092083 | 1HGCT2B92GA080001; 1HGCT2B92GA067958 | 1HGCT2B92GA096487; 1HGCT2B92GA003712 | 1HGCT2B92GA076577 | 1HGCT2B92GA064011 | 1HGCT2B92GA035916; 1HGCT2B92GA027105 | 1HGCT2B92GA092648 | 1HGCT2B92GA052067 | 1HGCT2B92GA009493 | 1HGCT2B92GA025354 | 1HGCT2B92GA087689; 1HGCT2B92GA007159 | 1HGCT2B92GA052778 | 1HGCT2B92GA030859; 1HGCT2B92GA037018 | 1HGCT2B92GA093606 | 1HGCT2B92GA009154 | 1HGCT2B92GA099485;

1HGCT2B92GA000549

; 1HGCT2B92GA036676; 1HGCT2B92GA045670 | 1HGCT2B92GA062629; 1HGCT2B92GA098482 | 1HGCT2B92GA094271 | 1HGCT2B92GA094920 | 1HGCT2B92GA037293 | 1HGCT2B92GA059858; 1HGCT2B92GA097820; 1HGCT2B92GA066907 | 1HGCT2B92GA077292 | 1HGCT2B92GA045927 | 1HGCT2B92GA050755 | 1HGCT2B92GA016282; 1HGCT2B92GA006447; 1HGCT2B92GA059813; 1HGCT2B92GA060945 | 1HGCT2B92GA017741 | 1HGCT2B92GA033292; 1HGCT2B92GA042820; 1HGCT2B92GA062811;

1HGCT2B92GA0206691HGCT2B92GA084310 | 1HGCT2B92GA056927 | 1HGCT2B92GA017206 | 1HGCT2B92GA021871; 1HGCT2B92GA080211

1HGCT2B92GA035933 | 1HGCT2B92GA021157; 1HGCT2B92GA065966 | 1HGCT2B92GA080886; 1HGCT2B92GA005234 | 1HGCT2B92GA051047; 1HGCT2B92GA053087; 1HGCT2B92GA069872 | 1HGCT2B92GA072030; 1HGCT2B92GA019408 | 1HGCT2B92GA034152 | 1HGCT2B92GA056703 | 1HGCT2B92GA095355 | 1HGCT2B92GA073209 | 1HGCT2B92GA006626; 1HGCT2B92GA058421; 1HGCT2B92GA094934 | 1HGCT2B92GA037763; 1HGCT2B92GA037679; 1HGCT2B92GA085067 | 1HGCT2B92GA097753; 1HGCT2B92GA058077; 1HGCT2B92GA012748 | 1HGCT2B92GA049122 | 1HGCT2B92GA032594 | 1HGCT2B92GA003502; 1HGCT2B92GA010563 | 1HGCT2B92GA072884; 1HGCT2B92GA030294 | 1HGCT2B92GA000731

1HGCT2B92GA099521

; 1HGCT2B92GA050805; 1HGCT2B92GA065675; 1HGCT2B92GA061237

1HGCT2B92GA083450 | 1HGCT2B92GA084209; 1HGCT2B92GA044227 | 1HGCT2B92GA091886; 1HGCT2B92GA009056; 1HGCT2B92GA088406 | 1HGCT2B92GA079964 | 1HGCT2B92GA038749 | 1HGCT2B92GA083741 | 1HGCT2B92GA089166 | 1HGCT2B92GA012314 | 1HGCT2B92GA018016; 1HGCT2B92GA099387; 1HGCT2B92GA041957 | 1HGCT2B92GA054546; 1HGCT2B92GA022339

1HGCT2B92GA027282; 1HGCT2B92GA057981; 1HGCT2B92GA032210 | 1HGCT2B92GA057057 | 1HGCT2B92GA069290 | 1HGCT2B92GA082427 | 1HGCT2B92GA076160; 1HGCT2B92GA009896 | 1HGCT2B92GA029288; 1HGCT2B92GA090513

1HGCT2B92GA034118 | 1HGCT2B92GA046964 | 1HGCT2B92GA012863; 1HGCT2B92GA004990 | 1HGCT2B92GA003662 | 1HGCT2B92GA080869 | 1HGCT2B92GA002057 | 1HGCT2B92GA011406 | 1HGCT2B92GA077888 | 1HGCT2B92GA019733 | 1HGCT2B92GA019392 | 1HGCT2B92GA069368; 1HGCT2B92GA026620 | 1HGCT2B92GA089359 | 1HGCT2B92GA022700 | 1HGCT2B92GA050495 | 1HGCT2B92GA013964 | 1HGCT2B92GA092407 | 1HGCT2B92GA014788 | 1HGCT2B92GA060380 | 1HGCT2B92GA039819 | 1HGCT2B92GA050268; 1HGCT2B92GA023426 | 1HGCT2B92GA080144 | 1HGCT2B92GA036502 | 1HGCT2B92GA088244 | 1HGCT2B92GA027850; 1HGCT2B92GA063098; 1HGCT2B92GA025435; 1HGCT2B92GA032031 | 1HGCT2B92GA051128; 1HGCT2B92GA029324 | 1HGCT2B92GA043594; 1HGCT2B92GA037228 | 1HGCT2B92GA002964; 1HGCT2B92GA042090 | 1HGCT2B92GA045605

1HGCT2B92GA099731 | 1HGCT2B92GA097798 | 1HGCT2B92GA072979 | 1HGCT2B92GA088695 | 1HGCT2B92GA023930; 1HGCT2B92GA059181 | 1HGCT2B92GA006836 | 1HGCT2B92GA075123 | 1HGCT2B92GA043322 | 1HGCT2B92GA005122 | 1HGCT2B92GA033406 | 1HGCT2B92GA039531 | 1HGCT2B92GA046687 | 1HGCT2B92GA007128 | 1HGCT2B92GA067782 | 1HGCT2B92GA066521 | 1HGCT2B92GA033583 | 1HGCT2B92GA047161 | 1HGCT2B92GA021935; 1HGCT2B92GA093069 | 1HGCT2B92GA045930; 1HGCT2B92GA019845; 1HGCT2B92GA088700; 1HGCT2B92GA038542 | 1HGCT2B92GA007680; 1HGCT2B92GA060363 | 1HGCT2B92GA001541 | 1HGCT2B92GA041795; 1HGCT2B92GA020882 | 1HGCT2B92GA000227; 1HGCT2B92GA045135 | 1HGCT2B92GA039304; 1HGCT2B92GA018114; 1HGCT2B92GA096392 | 1HGCT2B92GA060718 | 1HGCT2B92GA066504; 1HGCT2B92GA013091

1HGCT2B92GA001717 | 1HGCT2B92GA089121 | 1HGCT2B92GA003855; 1HGCT2B92GA008537; 1HGCT2B92GA026472 | 1HGCT2B92GA053722 | 1HGCT2B92GA015231

1HGCT2B92GA077518 | 1HGCT2B92GA053395; 1HGCT2B92GA097851; 1HGCT2B92GA084856 | 1HGCT2B92GA001264 | 1HGCT2B92GA002110 | 1HGCT2B92GA080757 | 1HGCT2B92GA007470 | 1HGCT2B92GA094609 | 1HGCT2B92GA082671 | 1HGCT2B92GA037259 | 1HGCT2B92GA016198 | 1HGCT2B92GA005718; 1HGCT2B92GA001328 | 1HGCT2B92GA084145 | 1HGCT2B92GA072612

1HGCT2B92GA032577 | 1HGCT2B92GA000504 | 1HGCT2B92GA002883; 1HGCT2B92GA025922 | 1HGCT2B92GA091760 | 1HGCT2B92GA065613; 1HGCT2B92GA044809; 1HGCT2B92GA009316; 1HGCT2B92GA043790; 1HGCT2B92GA092617 | 1HGCT2B92GA083769 |

1HGCT2B92GA093296

| 1HGCT2B92GA002740; 1HGCT2B92GA006691 | 1HGCT2B92GA091919; 1HGCT2B92GA004598 | 1HGCT2B92GA057348; 1HGCT2B92GA058306 | 1HGCT2B92GA000728 | 1HGCT2B92GA090253 | 1HGCT2B92GA061996 | 1HGCT2B92GA049458 | 1HGCT2B92GA062842; 1HGCT2B92GA046866; 1HGCT2B92GA014242 | 1HGCT2B92GA036175 | 1HGCT2B92GA019649

1HGCT2B92GA087515 | 1HGCT2B92GA073050 | 1HGCT2B92GA047001 | 1HGCT2B92GA093413; 1HGCT2B92GA006738 | 1HGCT2B92GA019456 | 1HGCT2B92GA080841; 1HGCT2B92GA053154; 1HGCT2B92GA083531 | 1HGCT2B92GA092777; 1HGCT2B92GA085909 | 1HGCT2B92GA088583 | 1HGCT2B92GA050884 | 1HGCT2B92GA019554 | 1HGCT2B92GA080418 | 1HGCT2B92GA099695 | 1HGCT2B92GA069712 | 1HGCT2B92GA040761 | 1HGCT2B92GA065174 | 1HGCT2B92GA085098 | 1HGCT2B92GA023314; 1HGCT2B92GA017982; 1HGCT2B92GA053820 | 1HGCT2B92GA023863

1HGCT2B92GA044812 | 1HGCT2B92GA088728; 1HGCT2B92GA035737 | 1HGCT2B92GA093766; 1HGCT2B92GA052151 | 1HGCT2B92GA016881 | 1HGCT2B92GA082668 | 1HGCT2B92GA086994 | 1HGCT2B92GA063201 | 1HGCT2B92GA027749 |

1HGCT2B92GA010787

| 1HGCT2B92GA025869 | 1HGCT2B92GA048083 | 1HGCT2B92GA027685 | 1HGCT2B92GA066597 | 1HGCT2B92GA052375 | 1HGCT2B92GA042526 | 1HGCT2B92GA086266

1HGCT2B92GA073565 | 1HGCT2B92GA079222 | 1HGCT2B92GA021532 | 1HGCT2B92GA033681 | 1HGCT2B92GA041070 | 1HGCT2B92GA045622 | 1HGCT2B92GA017593 | 1HGCT2B92GA031171 | 1HGCT2B92GA001796 | 1HGCT2B92GA050898 | 1HGCT2B92GA024432 | 1HGCT2B92GA074697 | 1HGCT2B92GA078040; 1HGCT2B92GA067653 | 1HGCT2B92GA059360 | 1HGCT2B92GA089796 | 1HGCT2B92GA099342 | 1HGCT2B92GA090334

1HGCT2B92GA004116 | 1HGCT2B92GA047466 | 1HGCT2B92GA035656 | 1HGCT2B92GA038413; 1HGCT2B92GA031137 | 1HGCT2B92GA086705; 1HGCT2B92GA016783; 1HGCT2B92GA064526 | 1HGCT2B92GA036693 | 1HGCT2B92GA071170; 1HGCT2B92GA036337; 1HGCT2B92GA030425;

1HGCT2B92GA059388

; 1HGCT2B92GA025175 | 1HGCT2B92GA090771

1HGCT2B92GA061769 | 1HGCT2B92GA090463 | 1HGCT2B92GA009994 | 1HGCT2B92GA068091 | 1HGCT2B92GA056720 | 1HGCT2B92GA069788

1HGCT2B92GA035561 | 1HGCT2B92GA011440; 1HGCT2B92GA093072; 1HGCT2B92GA023619 | 1HGCT2B92GA061447 | 1HGCT2B92GA013866; 1HGCT2B92GA051467

1HGCT2B92GA014998; 1HGCT2B92GA079169 | 1HGCT2B92GA010725 | 1HGCT2B92GA098272

1HGCT2B92GA073923

1HGCT2B92GA001099; 1HGCT2B92GA091449; 1HGCT2B92GA087188 | 1HGCT2B92GA099552 | 1HGCT2B92GA073484

1HGCT2B92GA020140; 1HGCT2B92GA055678 | 1HGCT2B92GA024429 | 1HGCT2B92GA011244 | 1HGCT2B92GA007761 | 1HGCT2B92GA005895; 1HGCT2B92GA087711

1HGCT2B92GA012832; 1HGCT2B92GA035317 | 1HGCT2B92GA073310 | 1HGCT2B92GA074134; 1HGCT2B92GA008618 | 1HGCT2B92GA006870 | 1HGCT2B92GA051923 | 1HGCT2B92GA012054 | 1HGCT2B92GA072139 | 1HGCT2B92GA081973 | 1HGCT2B92GA024124 | 1HGCT2B92GA005752

1HGCT2B92GA091967; 1HGCT2B92GA041005 | 1HGCT2B92GA049797 | 1HGCT2B92GA091287 | 1HGCT2B92GA061805 | 1HGCT2B92GA084887 | 1HGCT2B92GA081245 | 1HGCT2B92GA053428 | 1HGCT2B92GA092276 | 1HGCT2B92GA055745 | 1HGCT2B92GA071430; 1HGCT2B92GA038671 | 1HGCT2B92GA072478; 1HGCT2B92GA059827 | 1HGCT2B92GA018677; 1HGCT2B92GA080774; 1HGCT2B92GA084016; 1HGCT2B92GA091256; 1HGCT2B92GA057768 | 1HGCT2B92GA009669 | 1HGCT2B92GA026875; 1HGCT2B92GA043434 | 1HGCT2B92GA003435 | 1HGCT2B92GA080032; 1HGCT2B92GA016251 | 1HGCT2B92GA006822 | 1HGCT2B92GA064025 | 1HGCT2B92GA078409; 1HGCT2B92GA039402 | 1HGCT2B92GA035527; 1HGCT2B92GA081066 | 1HGCT2B92GA070441 | 1HGCT2B92GA067183 | 1HGCT2B92GA002060 | 1HGCT2B92GA085425; 1HGCT2B92GA006545 | 1HGCT2B92GA037066 | 1HGCT2B92GA035754; 1HGCT2B92GA067412 | 1HGCT2B92GA024690; 1HGCT2B92GA089488 | 1HGCT2B92GA045541 | 1HGCT2B92GA020154 | 1HGCT2B92GA006769; 1HGCT2B92GA003676; 1HGCT2B92GA068771; 1HGCT2B92GA043725

1HGCT2B92GA086204 | 1HGCT2B92GA091970; 1HGCT2B92GA084596; 1HGCT2B92GA006271

1HGCT2B92GA030506 | 1HGCT2B92GA082296 | 1HGCT2B92GA072075; 1HGCT2B92GA056331 | 1HGCT2B92GA087496 | 1HGCT2B92GA019991 | 1HGCT2B92GA004830

1HGCT2B92GA029310 | 1HGCT2B92GA024821; 1HGCT2B92GA088454; 1HGCT2B92GA092701 | 1HGCT2B92GA068074; 1HGCT2B92GA025130 | 1HGCT2B92GA089751 | 1HGCT2B92GA018484 | 1HGCT2B92GA047662 | 1HGCT2B92GA098823; 1HGCT2B92GA038461; 1HGCT2B92GA018906 | 1HGCT2B92GA004603 | 1HGCT2B92GA043661 | 1HGCT2B92GA042140 | 1HGCT2B92GA024382; 1HGCT2B92GA084386; 1HGCT2B92GA018646 | 1HGCT2B92GA000034; 1HGCT2B92GA023703; 1HGCT2B92GA031767 | 1HGCT2B92GA058841 | 1HGCT2B92GA070245; 1HGCT2B92GA088826

1HGCT2B92GA084971 | 1HGCT2B92GA068026 | 1HGCT2B92GA029551 | 1HGCT2B92GA003967; 1HGCT2B92GA002317; 1HGCT2B92GA048262; 1HGCT2B92GA062825 | 1HGCT2B92GA023295; 1HGCT2B92GA011650; 1HGCT2B92GA031946 | 1HGCT2B92GA084100 | 1HGCT2B92GA047953 | 1HGCT2B92GA030537; 1HGCT2B92GA056863 | 1HGCT2B92GA086333 | 1HGCT2B92GA028965 | 1HGCT2B92GA090723 | 1HGCT2B92GA058998 | 1HGCT2B92GA029890; 1HGCT2B92GA033339; 1HGCT2B92GA028075

1HGCT2B92GA068821 | 1HGCT2B92GA071623 | 1HGCT2B92GA045345 | 1HGCT2B92GA040145 | 1HGCT2B92GA066082; 1HGCT2B92GA031106 | 1HGCT2B92GA022163

1HGCT2B92GA060654 | 1HGCT2B92GA086803; 1HGCT2B92GA064199; 1HGCT2B92GA018078; 1HGCT2B92GA095372 | 1HGCT2B92GA034619; 1HGCT2B92GA003192 | 1HGCT2B92GA032353

1HGCT2B92GA036855; 1HGCT2B92GA022096; 1HGCT2B92GA035043 | 1HGCT2B92GA060010; 1HGCT2B92GA092973; 1HGCT2B92GA036645; 1HGCT2B92GA014936; 1HGCT2B92GA099406 | 1HGCT2B92GA050822; 1HGCT2B92GA038573

1HGCT2B92GA052635; 1HGCT2B92GA065031; 1HGCT2B92GA086347 | 1HGCT2B92GA006304 | 1HGCT2B92GA063053; 1HGCT2B92GA036242 | 1HGCT2B92GA037052; 1HGCT2B92GA043028 | 1HGCT2B92GA077633 | 1HGCT2B92GA062369 | 1HGCT2B92GA067555; 1HGCT2B92GA034314; 1HGCT2B92GA054286; 1HGCT2B92GA031784 | 1HGCT2B92GA003614; 1HGCT2B92GA052571; 1HGCT2B92GA014970 | 1HGCT2B92GA093170; 1HGCT2B92GA051534; 1HGCT2B92GA097817 | 1HGCT2B92GA069015; 1HGCT2B92GA020008; 1HGCT2B92GA068530; 1HGCT2B92GA052215; 1HGCT2B92GA002088; 1HGCT2B92GA053686 | 1HGCT2B92GA039626; 1HGCT2B92GA030098; 1HGCT2B92GA002530; 1HGCT2B92GA022969; 1HGCT2B92GA097672 | 1HGCT2B92GA082363 | 1HGCT2B92GA019232 | 1HGCT2B92GA037701; 1HGCT2B92GA023006 | 1HGCT2B92GA019618 | 1HGCT2B92GA055387 | 1HGCT2B92GA079415 | 1HGCT2B92GA004018; 1HGCT2B92GA076885 | 1HGCT2B92GA029615; 1HGCT2B92GA089717 | 1HGCT2B92GA089975

1HGCT2B92GA086560; 1HGCT2B92GA072593 | 1HGCT2B92GA043031; 1HGCT2B92GA055230 | 1HGCT2B92GA085117; 1HGCT2B92GA017383; 1HGCT2B92GA061934 | 1HGCT2B92GA086316 | 1HGCT2B92GA053011 | 1HGCT2B92GA018047 | 1HGCT2B92GA079706; 1HGCT2B92GA012717 | 1HGCT2B92GA026004 | 1HGCT2B92GA079608 | 1HGCT2B92GA016752 | 1HGCT2B92GA064221 | 1HGCT2B92GA054739; 1HGCT2B92GA083481 | 1HGCT2B92GA035012; 1HGCT2B92GA023801 | 1HGCT2B92GA053882 | 1HGCT2B92GA064882 | 1HGCT2B92GA097946 | 1HGCT2B92GA015701; 1HGCT2B92GA042364 | 1HGCT2B92GA043711 | 1HGCT2B92GA050965 | 1HGCT2B92GA003063;

1HGCT2B92GA040114

| 1HGCT2B92GA044731 | 1HGCT2B92GA094478 | 1HGCT2B92GA042977 | 1HGCT2B92GA037035

1HGCT2B92GA025841; 1HGCT2B92GA081777 | 1HGCT2B92GA073128 | 1HGCT2B92GA086896; 1HGCT2B92GA013799 | 1HGCT2B92GA047418 | 1HGCT2B92GA079236; 1HGCT2B92GA046477; 1HGCT2B92GA094304 | 1HGCT2B92GA050447 | 1HGCT2B92GA096540 | 1HGCT2B92GA041909; 1HGCT2B92GA013088; 1HGCT2B92GA078295; 1HGCT2B92GA040517 | 1HGCT2B92GA004164 | 1HGCT2B92GA019375; 1HGCT2B92GA019974; 1HGCT2B92GA038430; 1HGCT2B92GA091211 | 1HGCT2B92GA014631; 1HGCT2B92GA056314 | 1HGCT2B92GA093458 | 1HGCT2B92GA003659

1HGCT2B92GA060590 | 1HGCT2B92GA086784; 1HGCT2B92GA051825 | 1HGCT2B92GA093752 | 1HGCT2B92GA016458; 1HGCT2B92GA075025

1HGCT2B92GA058144 | 1HGCT2B92GA007310 | 1HGCT2B92GA071511 | 1HGCT2B92GA093802; 1HGCT2B92GA032675 | 1HGCT2B92GA068544 | 1HGCT2B92GA023670; 1HGCT2B92GA066891 | 1HGCT2B92GA082475; 1HGCT2B92GA036757 | 1HGCT2B92GA037598 | 1HGCT2B92GA038301 | 1HGCT2B92GA001443 | 1HGCT2B92GA058774; 1HGCT2B92GA011678 | 1HGCT2B92GA020672 | 1HGCT2B92GA090351; 1HGCT2B92GA046351; 1HGCT2B92GA058063; 1HGCT2B92GA099440; 1HGCT2B92GA043241 | 1HGCT2B92GA011034; 1HGCT2B92GA056958 | 1HGCT2B92GA024348; 1HGCT2B92GA075221 | 1HGCT2B92GA053493; 1HGCT2B92GA076630 | 1HGCT2B92GA032501 | 1HGCT2B92GA045863 | 1HGCT2B92GA009204; 1HGCT2B92GA009767 | 1HGCT2B92GA044471; 1HGCT2B92GA029579; 1HGCT2B92GA042932 | 1HGCT2B92GA003810

1HGCT2B92GA061075; 1HGCT2B92GA075235 | 1HGCT2B92GA099566 | 1HGCT2B92GA007405 | 1HGCT2B92GA049007 | 1HGCT2B92GA095548 | 1HGCT2B92GA070861 | 1HGCT2B92GA026813 | 1HGCT2B92GA035849 | 1HGCT2B92GA043692; 1HGCT2B92GA020350 | 1HGCT2B92GA015391 | 1HGCT2B92GA001085 | 1HGCT2B92GA078037 | 1HGCT2B92GA049587 | 1HGCT2B92GA006433; 1HGCT2B92GA019022

1HGCT2B92GA004522; 1HGCT2B92GA059150 | 1HGCT2B92GA025600 | 1HGCT2B92GA068642 | 1HGCT2B92GA072688 | 1HGCT2B92GA044986 | 1HGCT2B92GA022907 | 1HGCT2B92GA094867; 1HGCT2B92GA034913 | 1HGCT2B92GA022034 | 1HGCT2B92GA040937; 1HGCT2B92GA079463 | 1HGCT2B92GA053557 | 1HGCT2B92GA090897 |

1HGCT2B92GA061058

; 1HGCT2B92GA051307 | 1HGCT2B92GA006531; 1HGCT2B92GA033972; 1HGCT2B92GA063800; 1HGCT2B92GA084419

1HGCT2B92GA068897; 1HGCT2B92GA077468 | 1HGCT2B92GA020607 | 1HGCT2B92GA087580 | 1HGCT2B92GA017304 | 1HGCT2B92GA068950 | 1HGCT2B92GA050237 | 1HGCT2B92GA092567 | 1HGCT2B92GA068138; 1HGCT2B92GA090429 | 1HGCT2B92GA049024 | 1HGCT2B92GA030795;

1HGCT2B92GA006951

| 1HGCT2B92GA093816; 1HGCT2B92GA063926; 1HGCT2B92GA068284; 1HGCT2B92GA010174 | 1HGCT2B92GA000891 | 1HGCT2B92GA077034; 1HGCT2B92GA048519 | 1HGCT2B92GA024060 | 1HGCT2B92GA024043 | 1HGCT2B92GA067796; 1HGCT2B92GA064266; 1HGCT2B92GA086008 | 1HGCT2B92GA001703 |

1HGCT2B92GA029131

; 1HGCT2B92GA006884 | 1HGCT2B92GA049265 | 1HGCT2B92GA089071 | 1HGCT2B92GA097445; 1HGCT2B92GA053526 | 1HGCT2B92GA084890; 1HGCT2B92GA096019 | 1HGCT2B92GA087417 | 1HGCT2B92GA061254

1HGCT2B92GA031655 | 1HGCT2B92GA084288 | 1HGCT2B92GA064168 | 1HGCT2B92GA058743; 1HGCT2B92GA058368; 1HGCT2B92GA012944; 1HGCT2B92GA024575; 1HGCT2B92GA000647 | 1HGCT2B92GA026181 | 1HGCT2B92GA087384

1HGCT2B92GA093850

1HGCT2B92GA067670 | 1HGCT2B92GA032739 | 1HGCT2B92GA047984 | 1HGCT2B92GA068396; 1HGCT2B92GA021904; 1HGCT2B92GA090527 | 1HGCT2B92GA004858 | 1HGCT2B92GA093993; 1HGCT2B92GA072318; 1HGCT2B92GA059486; 1HGCT2B92GA094285; 1HGCT2B92GA087465; 1HGCT2B92GA075350

1HGCT2B92GA095176 | 1HGCT2B92GA077261

1HGCT2B92GA005041 | 1HGCT2B92GA011664 | 1HGCT2B92GA023796 | 1HGCT2B92GA045944 | 1HGCT2B92GA080578; 1HGCT2B92GA098093 | 1HGCT2B92GA018243

1HGCT2B92GA033776

1HGCT2B92GA093797 | 1HGCT2B92GA090480 | 1HGCT2B92GA073520 | 1HGCT2B92GA019182

1HGCT2B92GA098658; 1HGCT2B92GA008750 | 1HGCT2B92GA062548 | 1HGCT2B92GA073808; 1HGCT2B92GA031509 | 1HGCT2B92GA065742 | 1HGCT2B92GA034653; 1HGCT2B92GA061836 | 1HGCT2B92GA082962 | 1HGCT2B92GA009882 | 1HGCT2B92GA068110 | 1HGCT2B92GA079544; 1HGCT2B92GA057950 | 1HGCT2B92GA012653 | 1HGCT2B92GA042736; 1HGCT2B92GA096263; 1HGCT2B92GA072190 | 1HGCT2B92GA015407 | 1HGCT2B92GA011910 | 1HGCT2B92GA015438 | 1HGCT2B92GA056734; 1HGCT2B92GA006741; 1HGCT2B92GA027895 | 1HGCT2B92GA009400 | 1HGCT2B92GA027251; 1HGCT2B92GA057706 | 1HGCT2B92GA077339; 1HGCT2B92GA069824 | 1HGCT2B92GA092696 |

1HGCT2B92GA061092

; 1HGCT2B92GA046821; 1HGCT2B92GA097106 | 1HGCT2B92GA086302; 1HGCT2B92GA078801 | 1HGCT2B92GA020185 | 1HGCT2B92GA050576 | 1HGCT2B92GA018260 | 1HGCT2B92GA024933 | 1HGCT2B92GA041358 | 1HGCT2B92GA033437; 1HGCT2B92GA077020 | 1HGCT2B92GA040565 | 1HGCT2B92GA073260 | 1HGCT2B92GA039884 | 1HGCT2B92GA098241 | 1HGCT2B92GA066356; 1HGCT2B92GA070343 | 1HGCT2B92GA072755 | 1HGCT2B92GA065904 | 1HGCT2B92GA005220 | 1HGCT2B92GA044342 | 1HGCT2B92GA015634 | 1HGCT2B92GA069581 | 1HGCT2B92GA066275; 1HGCT2B92GA018761; 1HGCT2B92GA065353; 1HGCT2B92GA004410 | 1HGCT2B92GA012992

1HGCT2B92GA037357 | 1HGCT2B92GA018002 | 1HGCT2B92GA000678 | 1HGCT2B92GA089832 | 1HGCT2B92GA048973; 1HGCT2B92GA040193; 1HGCT2B92GA065949

1HGCT2B92GA052280 | 1HGCT2B92GA059987 | 1HGCT2B92GA041814 | 1HGCT2B92GA089264 | 1HGCT2B92GA078359 | 1HGCT2B92GA081634 | 1HGCT2B92GA051744; 1HGCT2B92GA018551 | 1HGCT2B92GA002396 | 1HGCT2B92GA002737 | 1HGCT2B92GA047337 | 1HGCT2B92GA037312 | 1HGCT2B92GA080256 | 1HGCT2B92GA044695; 1HGCT2B92GA031851 | 1HGCT2B92GA096554 | 1HGCT2B92GA058578 | 1HGCT2B92GA067281; 1HGCT2B92GA036547 | 1HGCT2B92GA046236 | 1HGCT2B92GA077924 | 1HGCT2B92GA068186 | 1HGCT2B92GA043613 | 1HGCT2B92GA012393 | 1HGCT2B92GA008568; 1HGCT2B92GA026214 | 1HGCT2B92GA017612; 1HGCT2B92GA029095

1HGCT2B92GA067877; 1HGCT2B92GA031087 | 1HGCT2B92GA015276; 1HGCT2B92GA065997 | 1HGCT2B92GA070309; 1HGCT2B92GA038458; 1HGCT2B92GA099177; 1HGCT2B92GA039609; 1HGCT2B92GA001197 | 1HGCT2B92GA049301 | 1HGCT2B92GA098031

1HGCT2B92GA095145; 1HGCT2B92GA027900 | 1HGCT2B92GA057589 | 1HGCT2B92GA005508; 1HGCT2B92GA006240; 1HGCT2B92GA088082; 1HGCT2B92GA064929; 1HGCT2B92GA077776 | 1HGCT2B92GA080337 | 1HGCT2B92GA098689 | 1HGCT2B92GA016945 | 1HGCT2B92GA062551 | 1HGCT2B92GA050996; 1HGCT2B92GA083903; 1HGCT2B92GA017531; 1HGCT2B92GA098210 | 1HGCT2B92GA081343 | 1HGCT2B92GA029680 | 1HGCT2B92GA044129; 1HGCT2B92GA061125 | 1HGCT2B92GA090950

1HGCT2B92GA073775; 1HGCT2B92GA082556; 1HGCT2B92GA088812 | 1HGCT2B92GA026536; 1HGCT2B92GA037472 | 1HGCT2B92GA077082 | 1HGCT2B92GA082847 | 1HGCT2B92GA036466; 1HGCT2B92GA021546 | 1HGCT2B92GA062114 | 1HGCT2B92GA078572; 1HGCT2B92GA078698; 1HGCT2B92GA009235 | 1HGCT2B92GA028013 | 1HGCT2B92GA016931; 1HGCT2B92GA046267 | 1HGCT2B92GA044440 | 1HGCT2B92GA030182 | 1HGCT2B92GA072674 | 1HGCT2B92GA055504; 1HGCT2B92GA005783; 1HGCT2B92GA042994; 1HGCT2B92GA056555 | 1HGCT2B92GA071542; 1HGCT2B92GA045751 | 1HGCT2B92GA061366 | 1HGCT2B92GA023264;

1HGCT2B92GA078734

| 1HGCT2B92GA021613 | 1HGCT2B92GA037410 | 1HGCT2B92GA067667

1HGCT2B92GA080824;

1HGCT2B92GA055003

| 1HGCT2B92GA064395 | 1HGCT2B92GA068057 | 1HGCT2B92GA001037 | 1HGCT2B92GA087546 | 1HGCT2B92GA043143 | 1HGCT2B92GA019604 | 1HGCT2B92GA064803; 1HGCT2B92GA072531 | 1HGCT2B92GA047094 | 1HGCT2B92GA081004 | 1HGCT2B92GA073744 | 1HGCT2B92GA041666 | 1HGCT2B92GA044888; 1HGCT2B92GA044132; 1HGCT2B92GA080614; 1HGCT2B92GA024558 | 1HGCT2B92GA017416; 1HGCT2B92GA057236; 1HGCT2B92GA031896; 1HGCT2B92GA055518 | 1HGCT2B92GA048522 | 1HGCT2B92GA008828; 1HGCT2B92GA007663; 1HGCT2B92GA088552 | 1HGCT2B92GA044101 | 1HGCT2B92GA056054 | 1HGCT2B92GA025614 | 1HGCT2B92GA040694; 1HGCT2B92GA075896; 1HGCT2B92GA038928 | 1HGCT2B92GA054305 | 1HGCT2B92GA023281; 1HGCT2B92GA099969 | 1HGCT2B92GA039769 | 1HGCT2B92GA083562 | 1HGCT2B92GA087708 | 1HGCT2B92GA094447 | 1HGCT2B92GA053333 | 1HGCT2B92GA068933

1HGCT2B92GA005489; 1HGCT2B92GA018310; 1HGCT2B92GA094948

1HGCT2B92GA092231 | 1HGCT2B92GA020462 | 1HGCT2B92GA026908; 1HGCT2B92GA060086 | 1HGCT2B92GA072707 | 1HGCT2B92GA020283 | 1HGCT2B92GA098014 | 1HGCT2B92GA094173 | 1HGCT2B92GA048164 | 1HGCT2B92GA003578; 1HGCT2B92GA023152; 1HGCT2B92GA010000 | 1HGCT2B92GA083271 | 1HGCT2B92GA003466 | 1HGCT2B92GA020915 | 1HGCT2B92GA045328 | 1HGCT2B92GA045068 | 1HGCT2B92GA012085; 1HGCT2B92GA008344 | 1HGCT2B92GA096845 | 1HGCT2B92GA099471; 1HGCT2B92GA086459; 1HGCT2B92GA008991; 1HGCT2B92GA046205 | 1HGCT2B92GA030635 | 1HGCT2B92GA025516;

1HGCT2B92GA035222

| 1HGCT2B92GA085053 | 1HGCT2B92GA010997 | 1HGCT2B92GA056698

1HGCT2B92GA068222; 1HGCT2B92GA004701 | 1HGCT2B92GA027993 | 1HGCT2B92GA006688; 1HGCT2B92GA039870; 1HGCT2B92GA028187; 1HGCT2B92GA030912 | 1HGCT2B92GA066325 |

1HGCT2B92GA075185

| 1HGCT2B92GA078944; 1HGCT2B92GA042946; 1HGCT2B92GA019814

1HGCT2B92GA048035 | 1HGCT2B92GA033051 | 1HGCT2B92GA017223 | 1HGCT2B92GA061402 | 1HGCT2B92GA069080; 1HGCT2B92GA065935 | 1HGCT2B92GA029839; 1HGCT2B92GA004083 |

1HGCT2B92GA005699

; 1HGCT2B92GA054031 | 1HGCT2B92GA032613 | 1HGCT2B92GA042512; 1HGCT2B92GA011051; 1HGCT2B92GA011390; 1HGCT2B92GA014600; 1HGCT2B92GA037617 | 1HGCT2B92GA011003 | 1HGCT2B92GA076384 | 1HGCT2B92GA028898

1HGCT2B92GA078717 | 1HGCT2B92GA085280

1HGCT2B92GA095159 | 1HGCT2B92GA077311; 1HGCT2B92GA034796

1HGCT2B92GA028285 | 1HGCT2B92GA051792 | 1HGCT2B92GA021403; 1HGCT2B92GA068818; 1HGCT2B92GA049606 | 1HGCT2B92GA009977; 1HGCT2B92GA002625 | 1HGCT2B92GA039383; 1HGCT2B92GA055180 | 1HGCT2B92GA072626 | 1HGCT2B92GA038315 | 1HGCT2B92GA033308;

1HGCT2B92GA025046

| 1HGCT2B92GA035088; 1HGCT2B92GA030733; 1HGCT2B92GA022406

1HGCT2B92GA043238 | 1HGCT2B92GA021353; 1HGCT2B92GA065983 | 1HGCT2B92GA032787 | 1HGCT2B92GA000390; 1HGCT2B92GA066485 | 1HGCT2B92GA008795; 1HGCT2B92GA094884 | 1HGCT2B92GA095288; 1HGCT2B92GA067829 | 1HGCT2B92GA067703; 1HGCT2B92GA048603; 1HGCT2B92GA030988 | 1HGCT2B92GA042588

1HGCT2B92GA086168 | 1HGCT2B92GA072822 | 1HGCT2B92GA002222 | 1HGCT2B92GA011485

1HGCT2B92GA094206 | 1HGCT2B92GA010322; 1HGCT2B92GA070388 | 1HGCT2B92GA060881;

1HGCT2B92GA001071

; 1HGCT2B92GA022020 | 1HGCT2B92GA020994 | 1HGCT2B92GA074831

1HGCT2B92GA002608 | 1HGCT2B92GA002656 | 1HGCT2B92GA051565; 1HGCT2B92GA089460 | 1HGCT2B92GA054076 | 1HGCT2B92GA010529 | 1HGCT2B92GA071640 | 1HGCT2B92GA060783; 1HGCT2B92GA098417; 1HGCT2B92GA063134; 1HGCT2B92GA026083; 1HGCT2B92GA039318; 1HGCT2B92GA066227

1HGCT2B92GA053168; 1HGCT2B92GA058127; 1HGCT2B92GA043465 | 1HGCT2B92GA035303 | 1HGCT2B92GA083609 | 1HGCT2B92GA074649 | 1HGCT2B92GA068561 | 1HGCT2B92GA011454; 1HGCT2B92GA086770

1HGCT2B92GA057253 | 1HGCT2B92GA085733 | 1HGCT2B92GA009302 | 1HGCT2B92GA052134 | 1HGCT2B92GA061853; 1HGCT2B92GA057804;

1HGCT2B92GA0861371HGCT2B92GA018436 | 1HGCT2B92GA088163 |

1HGCT2B92GA086090

| 1HGCT2B92GA008389 | 1HGCT2B92GA090155; 1HGCT2B92GA048438 | 1HGCT2B92GA075137 | 1HGCT2B92GA093590 | 1HGCT2B92GA098384 | 1HGCT2B92GA053915; 1HGCT2B92GA044907 | 1HGCT2B92GA060900 | 1HGCT2B92GA032952 | 1HGCT2B92GA092732; 1HGCT2B92GA059620 | 1HGCT2B92GA017979 | 1HGCT2B92GA015827 | 1HGCT2B92GA002916 | 1HGCT2B92GA099647 | 1HGCT2B92GA031140; 1HGCT2B92GA048990 | 1HGCT2B92GA073968 | 1HGCT2B92GA050724 | 1HGCT2B92GA042784 | 1HGCT2B92GA086963 | 1HGCT2B92GA090981

1HGCT2B92GA011552; 1HGCT2B92GA081553; 1HGCT2B92GA036967 | 1HGCT2B92GA046561

1HGCT2B92GA026553 | 1HGCT2B92GA010109; 1HGCT2B92GA030473; 1HGCT2B92GA061965 | 1HGCT2B92GA034264

1HGCT2B92GA055258; 1HGCT2B92GA018355 | 1HGCT2B92GA040842 | 1HGCT2B92GA001569; 1HGCT2B92GA022275 | 1HGCT2B92GA083593 | 1HGCT2B92GA070360 | 1HGCT2B92GA008652; 1HGCT2B92GA015097 | 1HGCT2B92GA025631 | 1HGCT2B92GA057012; 1HGCT2B92GA044955 | 1HGCT2B92GA045152 | 1HGCT2B92GA081472 | 1HGCT2B92GA067734 | 1HGCT2B92GA040940 | 1HGCT2B92GA006285; 1HGCT2B92GA060198 | 1HGCT2B92GA024897 | 1HGCT2B92GA031381 | 1HGCT2B92GA066583; 1HGCT2B92GA085554

1HGCT2B92GA025502 | 1HGCT2B92GA065255 | 1HGCT2B92GA075283

1HGCT2B92GA075977; 1HGCT2B92GA021854 | 1HGCT2B92GA090589; 1HGCT2B92GA079351 | 1HGCT2B92GA063652 | 1HGCT2B92GA054157 | 1HGCT2B92GA054000 | 1HGCT2B92GA065577; 1HGCT2B92GA019876

1HGCT2B92GA058709; 1HGCT2B92GA013690 | 1HGCT2B92GA006061

1HGCT2B92GA038735; 1HGCT2B92GA012250; 1HGCT2B92GA094660 | 1HGCT2B92GA041246; 1HGCT2B92GA063523 | 1HGCT2B92GA064302; 1HGCT2B92GA004276 | 1HGCT2B92GA008053; 1HGCT2B92GA029498 | 1HGCT2B92GA016136 | 1HGCT2B92GA035706

1HGCT2B92GA027492

1HGCT2B92GA036127; 1HGCT2B92GA005931 | 1HGCT2B92GA026715 | 1HGCT2B92GA022759 | 1HGCT2B92GA099972 | 1HGCT2B92GA081018 | 1HGCT2B92GA051551 | 1HGCT2B92GA072397; 1HGCT2B92GA035642 | 1HGCT2B92GA043286 | 1HGCT2B92GA042834

1HGCT2B92GA051355; 1HGCT2B92GA071900; 1HGCT2B92GA076823

1HGCT2B92GA067345 | 1HGCT2B92GA091757 | 1HGCT2B92GA020106 | 1HGCT2B92GA081763

1HGCT2B92GA085120 | 1HGCT2B92GA058659; 1HGCT2B92GA075140; 1HGCT2B92GA014760 | 1HGCT2B92GA037195; 1HGCT2B92GA094996 | 1HGCT2B92GA047841 | 1HGCT2B92GA049315 | 1HGCT2B92GA065112 | 1HGCT2B92GA095310 | 1HGCT2B92GA041182; 1HGCT2B92GA029954 | 1HGCT2B92GA000793 | 1HGCT2B92GA013432 | 1HGCT2B92GA057852 | 1HGCT2B92GA099650; 1HGCT2B92GA083836; 1HGCT2B92GA094108 | 1HGCT2B92GA080743 | 1HGCT2B92GA083979 | 1HGCT2B92GA067474 | 1HGCT2B92GA065143; 1HGCT2B92GA008893 | 1HGCT2B92GA076949 | 1HGCT2B92GA008022; 1HGCT2B92GA020686; 1HGCT2B92GA036516; 1HGCT2B92GA072836 | 1HGCT2B92GA039027 | 1HGCT2B92GA022731 | 1HGCT2B92GA032529; 1HGCT2B92GA082850; 1HGCT2B92GA021594

1HGCT2B92GA056636 | 1HGCT2B92GA028299; 1HGCT2B92GA083366 | 1HGCT2B92GA062257 | 1HGCT2B92GA082895; 1HGCT2B92GA064624 | 1HGCT2B92GA073419 | 1HGCT2B92GA070553 | 1HGCT2B92GA027914 | 1HGCT2B92GA084114 | 1HGCT2B92GA066096

1HGCT2B92GA042591; 1HGCT2B92GA081133 | 1HGCT2B92GA089944 | 1HGCT2B92GA092522 | 1HGCT2B92GA065420 | 1HGCT2B92GA081617 | 1HGCT2B92GA061156; 1HGCT2B92GA012183

1HGCT2B92GA085084

1HGCT2B92GA062047; 1HGCT2B92GA089183 | 1HGCT2B92GA093864

1HGCT2B92GA043370; 1HGCT2B92GA013852 | 1HGCT2B92GA098076 | 1HGCT2B92GA017500; 1HGCT2B92GA001152 | 1HGCT2B92GA037634

1HGCT2B92GA055146 | 1HGCT2B92GA033941; 1HGCT2B92GA055194 | 1HGCT2B92GA044003 | 1HGCT2B92GA041408; 1HGCT2B92GA078233 | 1HGCT2B92GA045104 | 1HGCT2B92GA042123; 1HGCT2B92GA031753; 1HGCT2B92GA097364; 1HGCT2B92GA047211 | 1HGCT2B92GA083142 | 1HGCT2B92GA071945 | 1HGCT2B92GA081911 | 1HGCT2B92GA059911 | 1HGCT2B92GA072383; 1HGCT2B92GA024916 | 1HGCT2B92GA018839 | 1HGCT2B92GA096988

1HGCT2B92GA011339 | 1HGCT2B92GA095078 | 1HGCT2B92GA010420; 1HGCT2B92GA096683 | 1HGCT2B92GA059598; 1HGCT2B92GA071122 | 1HGCT2B92GA026035 | 1HGCT2B92GA065773; 1HGCT2B92GA034071;

1HGCT2B92GA0815361HGCT2B92GA029209; 1HGCT2B92GA044518 | 1HGCT2B92GA071136 | 1HGCT2B92GA054711

1HGCT2B92GA057317 | 1HGCT2B92GA061139 | 1HGCT2B92GA083089; 1HGCT2B92GA028531; 1HGCT2B92GA001734; 1HGCT2B92GA057141; 1HGCT2B92GA088499 | 1HGCT2B92GA057009 | 1HGCT2B92GA067491 | 1HGCT2B92GA006948; 1HGCT2B92GA070617 | 1HGCT2B92GA055857; 1HGCT2B92GA095095 | 1HGCT2B92GA019506; 1HGCT2B92GA013642; 1HGCT2B92GA018100 | 1HGCT2B92GA039707 | 1HGCT2B92GA073730 | 1HGCT2B92GA003371; 1HGCT2B92GA079771

1HGCT2B92GA042882; 1HGCT2B92GA047063

1HGCT2B92GA046172; 1HGCT2B92GA078474

1HGCT2B92GA045961 | 1HGCT2B92GA051999 | 1HGCT2B92GA091290 | 1HGCT2B92GA036872; 1HGCT2B92GA096456

1HGCT2B92GA012376 | 1HGCT2B92GA055700 | 1HGCT2B92GA095940 | 1HGCT2B92GA059729 | 1HGCT2B92GA089927 | 1HGCT2B92GA075705 | 1HGCT2B92GA007050 |

1HGCT2B92GA095002

| 1HGCT2B92GA088440 | 1HGCT2B92GA015472 | 1HGCT2B92GA035589 | 1HGCT2B92GA028111;

1HGCT2B92GA069046

; 1HGCT2B92GA042431 | 1HGCT2B92GA023331 | 1HGCT2B92GA097719; 1HGCT2B92GA008912 | 1HGCT2B92GA014824 | 1HGCT2B92GA063036 | 1HGCT2B92GA024446; 1HGCT2B92GA018825 | 1HGCT2B92GA098045 | 1HGCT2B92GA041361; 1HGCT2B92GA001121 | 1HGCT2B92GA091001 | 1HGCT2B92GA051341 | 1HGCT2B92GA009171 | 1HGCT2B92GA095131; 1HGCT2B92GA068169 | 1HGCT2B92GA068348 | 1HGCT2B92GA020848; 1HGCT2B92GA064980 | 1HGCT2B92GA051548; 1HGCT2B92GA084551; 1HGCT2B92GA052974; 1HGCT2B92GA038847 | 1HGCT2B92GA044034; 1HGCT2B92GA054479 | 1HGCT2B92GA075543 | 1HGCT2B92GA055065 | 1HGCT2B92GA087286; 1HGCT2B92GA090110 | 1HGCT2B92GA004827; 1HGCT2B92GA042767; 1HGCT2B92GA033695 | 1HGCT2B92GA008571; 1HGCT2B92GA082993; 1HGCT2B92GA047421; 1HGCT2B92GA059021 | 1HGCT2B92GA038833; 1HGCT2B92GA093184 | 1HGCT2B92GA080564 | 1HGCT2B92GA068012

1HGCT2B92GA079270 | 1HGCT2B92GA055034 | 1HGCT2B92GA054918; 1HGCT2B92GA050867; 1HGCT2B92GA028223 | 1HGCT2B92GA044566 | 1HGCT2B92GA094075 | 1HGCT2B92GA055549 | 1HGCT2B92GA056362 | 1HGCT2B92GA072299 | 1HGCT2B92GA012796 | 1HGCT2B92GA046768; 1HGCT2B92GA061755 | 1HGCT2B92GA046298; 1HGCT2B92GA052196 | 1HGCT2B92GA061626; 1HGCT2B92GA062937 | 1HGCT2B92GA072156 | 1HGCT2B92GA013480; 1HGCT2B92GA022552 | 1HGCT2B92GA072013 | 1HGCT2B92GA048018 | 1HGCT2B92GA049573 | 1HGCT2B92GA097073 | 1HGCT2B92GA090267 | 1HGCT2B92GA074358; 1HGCT2B92GA041442 | 1HGCT2B92GA067054

1HGCT2B92GA056412 | 1HGCT2B92GA026018 | 1HGCT2B92GA070312 | 1HGCT2B92GA002284 | 1HGCT2B92GA063540 | 1HGCT2B92GA010417; 1HGCT2B92GA078099 | 1HGCT2B92GA036029; 1HGCT2B92GA076580 | 1HGCT2B92GA023362 | 1HGCT2B92GA043000; 1HGCT2B92GA009686 | 1HGCT2B92GA026990 | 1HGCT2B92GA029906; 1HGCT2B92GA072805 | 1HGCT2B92GA075476; 1HGCT2B92GA073212 | 1HGCT2B92GA001698 | 1HGCT2B92GA081083 | 1HGCT2B92GA086493 | 1HGCT2B92GA054613; 1HGCT2B92GA028979; 1HGCT2B92GA075557 | 1HGCT2B92GA047130 | 1HGCT2B92GA075526 | 1HGCT2B92GA048472 | 1HGCT2B92GA070035 | 1HGCT2B92GA058788

1HGCT2B92GA099194 | 1HGCT2B92GA081701; 1HGCT2B92GA001216; 1HGCT2B92GA064123 | 1HGCT2B92GA062792

1HGCT2B92GA012703; 1HGCT2B92GA065451; 1HGCT2B92GA075493; 1HGCT2B92GA070505 | 1HGCT2B92GA073064

1HGCT2B92GA056832 |

1HGCT2B92GA0422181HGCT2B92GA091595 | 1HGCT2B92GA095730 | 1HGCT2B92GA015214 | 1HGCT2B92GA026973 | 1HGCT2B92GA046818 | 1HGCT2B92GA056748; 1HGCT2B92GA095825 | 1HGCT2B92GA006383 | 1HGCT2B92GA010756; 1HGCT2B92GA019540; 1HGCT2B92GA004102 | 1HGCT2B92GA007548; 1HGCT2B92GA082508; 1HGCT2B92GA052019; 1HGCT2B92GA072089 | 1HGCT2B92GA033955 | 1HGCT2B92GA040291 | 1HGCT2B92GA076837 | 1HGCT2B92GA071539 | 1HGCT2B92GA017836 | 1HGCT2B92GA016590 | 1HGCT2B92GA052540 | 1HGCT2B92GA054725 | 1HGCT2B92GA008134 | 1HGCT2B92GA054420; 1HGCT2B92GA021255 | 1HGCT2B92GA062050;

1HGCT2B92GA044213

; 1HGCT2B92GA046527; 1HGCT2B92GA094741 | 1HGCT2B92GA027170; 1HGCT2B92GA033454 | 1HGCT2B92GA088714; 1HGCT2B92GA022485 | 1HGCT2B92GA088034; 1HGCT2B92GA087983; 1HGCT2B92GA046222 | 1HGCT2B92GA060170 | 1HGCT2B92GA002298 | 1HGCT2B92GA003239 | 1HGCT2B92GA087739; 1HGCT2B92GA016170 | 1HGCT2B92GA096473; 1HGCT2B92GA072237; 1HGCT2B92GA011809 | 1HGCT2B92GA057401 | 1HGCT2B92GA071203 | 1HGCT2B92GA022583 | 1HGCT2B92GA002771

1HGCT2B92GA005380 | 1HGCT2B92GA027332 | 1HGCT2B92GA008506; 1HGCT2B92GA062565; 1HGCT2B92GA077731; 1HGCT2B92GA010272; 1HGCT2B92GA098837 | 1HGCT2B92GA094030 | 1HGCT2B92GA018288 | 1HGCT2B92GA017156 | 1HGCT2B92GA013141;

1HGCT2B92GA013561

| 1HGCT2B92GA004715; 1HGCT2B92GA022003 | 1HGCT2B92GA054255 | 1HGCT2B92GA097154 | 1HGCT2B92GA067300 | 1HGCT2B92GA089586; 1HGCT2B92GA043210 |

1HGCT2B92GA079785

; 1HGCT2B92GA050688; 1HGCT2B92GA008196

1HGCT2B92GA073324 | 1HGCT2B92GA083268 | 1HGCT2B92GA002026 | 1HGCT2B92GA098661 | 1HGCT2B92GA092729 | 1HGCT2B92GA054935 | 1HGCT2B92GA065157; 1HGCT2B92GA059956; 1HGCT2B92GA058970 | 1HGCT2B92GA007291 | 1HGCT2B92GA089670; 1HGCT2B92GA071444 | 1HGCT2B92GA052554 | 1HGCT2B92GA085196 | 1HGCT2B92GA056765; 1HGCT2B92GA092116; 1HGCT2B92GA093279; 1HGCT2B92GA004746 | 1HGCT2B92GA012510 | 1HGCT2B92GA074053; 1HGCT2B92GA073002 | 1HGCT2B92GA028691 | 1HGCT2B92GA099812; 1HGCT2B92GA015780; 1HGCT2B92GA062422 | 1HGCT2B92GA039691 | 1HGCT2B92GA052795; 1HGCT2B92GA035186 | 1HGCT2B92GA052005 | 1HGCT2B92GA075218 | 1HGCT2B92GA006223; 1HGCT2B92GA064154 | 1HGCT2B92GA098840; 1HGCT2B92GA094299; 1HGCT2B92GA065062 | 1HGCT2B92GA073727; 1HGCT2B92GA061027 | 1HGCT2B92GA028027; 1HGCT2B92GA001586 | 1HGCT2B92GA061061; 1HGCT2B92GA080046 | 1HGCT2B92GA064185 | 1HGCT2B92GA006299 | 1HGCT2B92GA079477 | 1HGCT2B92GA033440 | 1HGCT2B92GA052294 | 1HGCT2B92GA045636; 1HGCT2B92GA035141; 1HGCT2B92GA084467 | 1HGCT2B92GA048939 | 1HGCT2B92GA095050; 1HGCT2B92GA008232 | 1HGCT2B92GA031333 | 1HGCT2B92GA031669 | 1HGCT2B92GA028058 | 1HGCT2B92GA075560 | 1HGCT2B92GA052893; 1HGCT2B92GA006321; 1HGCT2B92GA092679 | 1HGCT2B92GA053123; 1HGCT2B92GA031414 | 1HGCT2B92GA059651 | 1HGCT2B92GA082928 | 1HGCT2B92GA021501; 1HGCT2B92GA079172 | 1HGCT2B92GA056894 | 1HGCT2B92GA057611; 1HGCT2B92GA065370 | 1HGCT2B92GA008473 | 1HGCT2B92GA002513; 1HGCT2B92GA070181 | 1HGCT2B92GA025077 | 1HGCT2B92GA030909; 1HGCT2B92GA019201 | 1HGCT2B92GA086218 | 1HGCT2B92GA094092 | 1HGCT2B92GA006514; 1HGCT2B92GA062209 | 1HGCT2B92GA050674 | 1HGCT2B92GA037813 | 1HGCT2B92GA017724 | 1HGCT2B92GA018372; 1HGCT2B92GA045667; 1HGCT2B92GA003984 | 1HGCT2B92GA077180; 1HGCT2B92GA021840 | 1HGCT2B92GA063828; 1HGCT2B92GA065403;

1HGCT2B92GA040405

| 1HGCT2B92GA034975 | 1HGCT2B92GA008375; 1HGCT2B92GA009963

1HGCT2B92GA043949 | 1HGCT2B92GA066230 |

1HGCT2B92GA029405

| 1HGCT2B92GA016038 | 1HGCT2B92GA071055; 1HGCT2B92GA055390 | 1HGCT2B92GA010384 | 1HGCT2B92GA049055

1HGCT2B92GA037214 | 1HGCT2B92GA073422 | 1HGCT2B92GA010918; 1HGCT2B92GA032756 | 1HGCT2B92GA095100 | 1HGCT2B92GA071556 | 1HGCT2B92GA013205 | 1HGCT2B92GA034376;

1HGCT2B92GA0447281HGCT2B92GA032451 | 1HGCT2B92GA057978 | 1HGCT2B92GA074926; 1HGCT2B92GA039903 | 1HGCT2B92GA023944 | 1HGCT2B92GA005766 | 1HGCT2B92GA082931 | 1HGCT2B92GA093427; 1HGCT2B92GA029016 | 1HGCT2B92GA057320 | 1HGCT2B92GA030599 | 1HGCT2B92GA056961 | 1HGCT2B92GA020610 | 1HGCT2B92GA046446

1HGCT2B92GA028089 | 1HGCT2B92GA004892; 1HGCT2B92GA039917 | 1HGCT2B92GA091130 | 1HGCT2B92GA088387 | 1HGCT2B92GA018307; 1HGCT2B92GA040288; 1HGCT2B92GA090236 | 1HGCT2B92GA004486

1HGCT2B92GA023409; 1HGCT2B92GA059407; 1HGCT2B92GA019666

1HGCT2B92GA071587 | 1HGCT2B92GA038881 | 1HGCT2B92GA046804 | 1HGCT2B92GA042462

1HGCT2B92GA031090 | 1HGCT2B92GA058726 | 1HGCT2B92GA078491 | 1HGCT2B92GA008098 | 1HGCT2B92GA061450 | 1HGCT2B92GA042798 | 1HGCT2B92GA084372 | 1HGCT2B92GA069922

1HGCT2B92GA075932; 1HGCT2B92GA038203; 1HGCT2B92GA036922 | 1HGCT2B92GA050366 | 1HGCT2B92GA029050; 1HGCT2B92GA015813 | 1HGCT2B92GA006612 | 1HGCT2B92GA022504; 1HGCT2B92GA005265 | 1HGCT2B92GA021725 | 1HGCT2B92GA031610 | 1HGCT2B92GA027508 | 1HGCT2B92GA080404; 1HGCT2B92GA074800; 1HGCT2B92GA045278

1HGCT2B92GA051162; 1HGCT2B92GA045314; 1HGCT2B92GA020641 | 1HGCT2B92GA039206 | 1HGCT2B92GA082332 | 1HGCT2B92GA007842; 1HGCT2B92GA054529 | 1HGCT2B92GA008313 | 1HGCT2B92GA085229 | 1HGCT2B92GA063814 | 1HGCT2B92GA071783 | 1HGCT2B92GA031591; 1HGCT2B92GA076868 | 1HGCT2B92GA026147 | 1HGCT2B92GA083125; 1HGCT2B92GA083819 | 1HGCT2B92GA032871 | 1HGCT2B92GA072870; 1HGCT2B92GA021238 | 1HGCT2B92GA043983 | 1HGCT2B92GA070424 | 1HGCT2B92GA010580 | 1HGCT2B92GA066809; 1HGCT2B92GA057544

1HGCT2B92GA044325 | 1HGCT2B92GA007887 | 1HGCT2B92GA014712 | 1HGCT2B92GA089765 | 1HGCT2B92GA029291 | 1HGCT2B92GA038279; 1HGCT2B92GA085103 | 1HGCT2B92GA012040 | 1HGCT2B92GA099065; 1HGCT2B92GA071573 | 1HGCT2B92GA051405 | 1HGCT2B92GA094917 | 1HGCT2B92GA068351 | 1HGCT2B92GA057527 | 1HGCT2B92GA016976 | 1HGCT2B92GA071525; 1HGCT2B92GA088860 | 1HGCT2B92GA087871 | 1HGCT2B92GA027010 | 1HGCT2B92GA058113; 1HGCT2B92GA060153

1HGCT2B92GA070875 | 1HGCT2B92GA062386

1HGCT2B92GA084291; 1HGCT2B92GA097705; 1HGCT2B92GA085263; 1HGCT2B92GA059472 | 1HGCT2B92GA073047 | 1HGCT2B92GA033079

1HGCT2B92GA043823 | 1HGCT2B92GA068706 | 1HGCT2B92GA062498; 1HGCT2B92GA099339 | 1HGCT2B92GA076255 | 1HGCT2B92GA024253; 1HGCT2B92GA017335; 1HGCT2B92GA061819; 1HGCT2B92GA011969 | 1HGCT2B92GA027556 | 1HGCT2B92GA080015 | 1HGCT2B92GA028335 | 1HGCT2B92GA083643 |

1HGCT2B92GA043708

| 1HGCT2B92GA060279; 1HGCT2B92GA001426; 1HGCT2B92GA052120; 1HGCT2B92GA031512 | 1HGCT2B92GA086574 | 1HGCT2B92GA038931 | 1HGCT2B92GA070598 | 1HGCT2B92GA062968; 1HGCT2B92GA079446 | 1HGCT2B92GA090205 | 1HGCT2B92GA051954 | 1HGCT2B92GA063618; 1HGCT2B92GA054093; 1HGCT2B92GA044826 | 1HGCT2B92GA015763 | 1HGCT2B92GA096182 | 1HGCT2B92GA037830 | 1HGCT2B92GA065630; 1HGCT2B92GA079575 | 1HGCT2B92GA095064 | 1HGCT2B92GA028352 | 1HGCT2B92GA048911 | 1HGCT2B92GA079219 | 1HGCT2B92GA057138 | 1HGCT2B92GA069029 | 1HGCT2B92GA051002 | 1HGCT2B92GA075588 | 1HGCT2B92GA072111 | 1HGCT2B92GA035382 | 1HGCT2B92GA059889 | 1HGCT2B92GA059049 |

1HGCT2B92GA028934

; 1HGCT2B92GA003399; 1HGCT2B92GA092990 | 1HGCT2B92GA084484 | 1HGCT2B92GA002334 | 1HGCT2B92GA034717 | 1HGCT2B92GA039075 | 1HGCT2B92GA011082 | 1HGCT2B92GA008103; 1HGCT2B92GA006044 | 1HGCT2B92GA007176 | 1HGCT2B92GA048116 | 1HGCT2B92GA014239 | 1HGCT2B92GA007078; 1HGCT2B92GA017559; 1HGCT2B92GA040467 | 1HGCT2B92GA080712; 1HGCT2B92GA081293 | 1HGCT2B92GA018257 | 1HGCT2B92GA026231 | 1HGCT2B92GA038816; 1HGCT2B92GA037374 | 1HGCT2B92GA028917 | 1HGCT2B92GA074778 | 1HGCT2B92GA081567 | 1HGCT2B92GA081438 | 1HGCT2B92GA068236; 1HGCT2B92GA094402; 1HGCT2B92GA099180 | 1HGCT2B92GA074523 | 1HGCT2B92GA046009; 1HGCT2B92GA029226

1HGCT2B92GA001068 | 1HGCT2B92GA046334 | 1HGCT2B92GA028478; 1HGCT2B92GA059097 | 1HGCT2B92GA026746; 1HGCT2B92GA033194; 1HGCT2B92GA003953; 1HGCT2B92GA027735 | 1HGCT2B92GA092844 | 1HGCT2B92GA094321; 1HGCT2B92GA030716 | 1HGCT2B92GA041649; 1HGCT2B92GA007713 | 1HGCT2B92GA047998; 1HGCT2B92GA022311; 1HGCT2B92GA041067; 1HGCT2B92GA066695; 1HGCT2B92GA048844

1HGCT2B92GA075039

1HGCT2B92GA015505 | 1HGCT2B92GA032255 | 1HGCT2B92GA075252 | 1HGCT2B92GA076708 | 1HGCT2B92GA081892; 1HGCT2B92GA009249 | 1HGCT2B92GA052960; 1HGCT2B92GA075090; 1HGCT2B92GA045331 | 1HGCT2B92GA082699 | 1HGCT2B92GA082024; 1HGCT2B92GA078443 | 1HGCT2B92GA009901

1HGCT2B92GA019702 | 1HGCT2B92GA063456 | 1HGCT2B92GA055423 | 1HGCT2B92GA067250; 1HGCT2B92GA041652 | 1HGCT2B92GA080791 | 1HGCT2B92GA074148 | 1HGCT2B92GA018159; 1HGCT2B92GA060671; 1HGCT2B92GA050979 | 1HGCT2B92GA019425 | 1HGCT2B92GA034815 | 1HGCT2B92GA049556 | 1HGCT2B92GA041716

1HGCT2B92GA043935 | 1HGCT2B92GA051484; 1HGCT2B92GA016671 | 1HGCT2B92GA052389 | 1HGCT2B92GA033969

1HGCT2B92GA095307

1HGCT2B92GA004049; 1HGCT2B92GA065241 | 1HGCT2B92GA097266; 1HGCT2B92GA032207 | 1HGCT2B92GA093508; 1HGCT2B92GA037519 | 1HGCT2B92GA044776 | 1HGCT2B92GA046320

1HGCT2B92GA099017; 1HGCT2B92GA005542 | 1HGCT2B92GA022809 | 1HGCT2B92GA020798 | 1HGCT2B92GA087921 | 1HGCT2B92GA051839; 1HGCT2B92GA002009; 1HGCT2B92GA023636 | 1HGCT2B92GA085649 | 1HGCT2B92GA074232 | 1HGCT2B92GA067331; 1HGCT2B92GA082086; 1HGCT2B92GA001457

1HGCT2B92GA092830 | 1HGCT2B92GA077552; 1HGCT2B92GA066762 | 1HGCT2B92GA025189 | 1HGCT2B92GA060234; 1HGCT2B92GA017609 | 1HGCT2B92GA043045 | 1HGCT2B92GA048598 | 1HGCT2B92GA037360 | 1HGCT2B92GA020901 | 1HGCT2B92GA040484; 1HGCT2B92GA070939 | 1HGCT2B92GA052666; 1HGCT2B92GA078524; 1HGCT2B92GA069273 | 1HGCT2B92GA057883 | 1HGCT2B92GA039450 | 1HGCT2B92GA023667 | 1HGCT2B92GA027752 | 1HGCT2B92GA052408 | 1HGCT2B92GA039738; 1HGCT2B92GA018873

1HGCT2B92GA067197

1HGCT2B92GA040534 | 1HGCT2B92GA056460 | 1HGCT2B92GA025029 | 1HGCT2B92GA069399; 1HGCT2B92GA071234 | 1HGCT2B92GA068981 | 1HGCT2B92GA080077 | 1HGCT2B92GA003368 | 1HGCT2B92GA021207 | 1HGCT2B92GA068317 | 1HGCT2B92GA072285 | 1HGCT2B92GA051095 | 1HGCT2B92GA082203 | 1HGCT2B92GA085604 | 1HGCT2B92GA022258 | 1HGCT2B92GA008165 | 1HGCT2B92GA037696 | 1HGCT2B92GA037200 | 1HGCT2B92GA053378 | 1HGCT2B92GA074795 | 1HGCT2B92GA063909; 1HGCT2B92GA080998; 1HGCT2B92GA084534

1HGCT2B92GA030280 | 1HGCT2B92GA076790

1HGCT2B92GA053042 | 1HGCT2B92GA008943 | 1HGCT2B92GA054370; 1HGCT2B92GA068415 | 1HGCT2B92GA031476 | 1HGCT2B92GA042381 | 1HGCT2B92GA055308 | 1HGCT2B92GA087126; 1HGCT2B92GA003869; 1HGCT2B92GA079527 | 1HGCT2B92GA009722; 1HGCT2B92GA000003; 1HGCT2B92GA036158; 1HGCT2B92GA023054 | 1HGCT2B92GA039335

1HGCT2B92GA076062 | 1HGCT2B92GA071265; 1HGCT2B92GA028996; 1HGCT2B92GA003595 | 1HGCT2B92GA011597;

1HGCT2B92GA083500

; 1HGCT2B92GA024012 | 1HGCT2B92GA057429 | 1HGCT2B92GA042624 | 1HGCT2B92GA036726 | 1HGCT2B92GA054336 | 1HGCT2B92GA033793 | 1HGCT2B92GA029985; 1HGCT2B92GA011731; 1HGCT2B92GA021465 | 1HGCT2B92GA096196; 1HGCT2B92GA054109 | 1HGCT2B92GA046883; 1HGCT2B92GA012071 | 1HGCT2B92GA013186

1HGCT2B92GA057351; 1HGCT2B92GA086655 |

1HGCT2B92GA036287

; 1HGCT2B92GA034104 | 1HGCT2B92GA003872; 1HGCT2B92GA052618 | 1HGCT2B92GA095887; 1HGCT2B92GA030148; 1HGCT2B92GA048861; 1HGCT2B92GA022910; 1HGCT2B92GA010403; 1HGCT2B92GA053560 | 1HGCT2B92GA058287

1HGCT2B92GA044177; 1HGCT2B92GA049203 | 1HGCT2B92GA023698

1HGCT2B92GA070407 | 1HGCT2B92GA056992 | 1HGCT2B92GA003144; 1HGCT2B92GA008876 | 1HGCT2B92GA006786 | 1HGCT2B92GA078961 | 1HGCT2B92GA012409; 1HGCT2B92GA028304 | 1HGCT2B92GA090401 | 1HGCT2B92GA044308; 1HGCT2B92GA059570 | 1HGCT2B92GA088843; 1HGCT2B92GA059391; 1HGCT2B92GA043126 | 1HGCT2B92GA046706 | 1HGCT2B92GA092505; 1HGCT2B92GA035009 | 1HGCT2B92GA085764; 1HGCT2B92GA047712; 1HGCT2B92GA043563 | 1HGCT2B92GA003807; 1HGCT2B92GA033499 | 1HGCT2B92GA019831; 1HGCT2B92GA065305

1HGCT2B92GA034507 | 1HGCT2B92GA036080; 1HGCT2B92GA098501; 1HGCT2B92GA093394; 1HGCT2B92GA032479 | 1HGCT2B92GA062260; 1HGCT2B92GA020655 | 1HGCT2B92GA003001; 1HGCT2B92GA050478; 1HGCT2B92GA030263 | 1HGCT2B92GA066566 | 1HGCT2B92GA098773 |

1HGCT2B92GA015617

| 1HGCT2B92GA080340; 1HGCT2B92GA038766 | 1HGCT2B92GA093136; 1HGCT2B92GA055051 | 1HGCT2B92GA075364 | 1HGCT2B92GA064607 | 1HGCT2B92GA036189 | 1HGCT2B92GA008179 | 1HGCT2B92GA063408 | 1HGCT2B92GA045815 | 1HGCT2B92GA097879 | 1HGCT2B92GA095629 | 1HGCT2B92GA077065 | 1HGCT2B92GA023846 | 1HGCT2B92GA008540; 1HGCT2B92GA079141 | 1HGCT2B92GA054014 | 1HGCT2B92GA061206 | 1HGCT2B92GA070097

1HGCT2B92GA003645; 1HGCT2B92GA012264 | 1HGCT2B92GA014192

1HGCT2B92GA070472; 1HGCT2B92GA011874; 1HGCT2B92GA076319 | 1HGCT2B92GA006593 | 1HGCT2B92GA001975 | 1HGCT2B92GA014757; 1HGCT2B92GA089541; 1HGCT2B92GA084274; 1HGCT2B92GA029601 | 1HGCT2B92GA053476 | 1HGCT2B92GA022342

1HGCT2B92GA062212 | 1HGCT2B92GA018985 | 1HGCT2B92GA008392; 1HGCT2B92GA082184

1HGCT2B92GA085537 | 1HGCT2B92GA016847 | 1HGCT2B92GA013527 | 1HGCT2B92GA031686 |

1HGCT2B92GA085358

| 1HGCT2B92GA081925 | 1HGCT2B92GA093900 | 1HGCT2B92GA040355

1HGCT2B92GA017755 | 1HGCT2B92GA081102 | 1HGCT2B92GA050626; 1HGCT2B92GA049198; 1HGCT2B92GA056166; 1HGCT2B92GA088602; 1HGCT2B92GA000387 | 1HGCT2B92GA023958 | 1HGCT2B92GA094982; 1HGCT2B92GA009946 | 1HGCT2B92GA085618; 1HGCT2B92GA098157; 1HGCT2B92GA062890 | 1HGCT2B92GA055860 | 1HGCT2B92GA045832; 1HGCT2B92GA058211 | 1HGCT2B92GA084713 | 1HGCT2B92GA097350 | 1HGCT2B92GA014029; 1HGCT2B92GA061285 | 1HGCT2B92GA028786

1HGCT2B92GA074330 | 1HGCT2B92GA058533 | 1HGCT2B92GA029369 | 1HGCT2B92GA049654

1HGCT2B92GA042705 | 1HGCT2B92GA016413 | 1HGCT2B92GA079978 | 1HGCT2B92GA024009 | 1HGCT2B92GA016184 | 1HGCT2B92GA074974 | 1HGCT2B92GA039433;

1HGCT2B92GA013835

; 1HGCT2B92GA006058 | 1HGCT2B92GA093735 | 1HGCT2B92GA032384; 1HGCT2B92GA021580; 1HGCT2B92GA096098 | 1HGCT2B92GA048682; 1HGCT2B92GA087322 | 1HGCT2B92GA017920; 1HGCT2B92GA061478 | 1HGCT2B92GA002804; 1HGCT2B92GA004732 | 1HGCT2B92GA017898; 1HGCT2B92GA011230 | 1HGCT2B92GA044390 | 1HGCT2B92GA047886 | 1HGCT2B92GA005945; 1HGCT2B92GA022616; 1HGCT2B92GA002799; 1HGCT2B92GA070634 | 1HGCT2B92GA092858; 1HGCT2B92GA015925 | 1HGCT2B92GA013026 | 1HGCT2B92GA052201; 1HGCT2B92GA018789

1HGCT2B92GA087563 | 1HGCT2B92GA008005; 1HGCT2B92GA055826; 1HGCT2B92GA002351 | 1HGCT2B92GA093377

1HGCT2B92GA061707 | 1HGCT2B92GA083674 | 1HGCT2B92GA084811 | 1HGCT2B92GA058905 | 1HGCT2B92GA055017 | 1HGCT2B92GA047371 | 1HGCT2B92GA043756 | 1HGCT2B92GA058581; 1HGCT2B92GA042896 | 1HGCT2B92GA013253; 1HGCT2B92GA043806

1HGCT2B92GA062985 | 1HGCT2B92GA031624; 1HGCT2B92GA041330 | 1HGCT2B92GA088633 | 1HGCT2B92GA072867; 1HGCT2B92GA072576; 1HGCT2B92GA087269 | 1HGCT2B92GA009848 | 1HGCT2B92GA058354 | 1HGCT2B92GA057866 | 1HGCT2B92GA032014 | 1HGCT2B92GA099468; 1HGCT2B92GA077602 | 1HGCT2B92GA044423 | 1HGCT2B92GA034412 | 1HGCT2B92GA069483; 1HGCT2B92GA088535; 1HGCT2B92GA072092; 1HGCT2B92GA021059; 1HGCT2B92GA070844; 1HGCT2B92GA002821 | 1HGCT2B92GA069404; 1HGCT2B92GA008425; 1HGCT2B92GA098238; 1HGCT2B92GA085487 | 1HGCT2B92GA097333 | 1HGCT2B92GA087742 | 1HGCT2B92GA014869 | 1HGCT2B92GA051596 | 1HGCT2B92GA078958 | 1HGCT2B92GA002494 | 1HGCT2B92GA074389; 1HGCT2B92GA009798; 1HGCT2B92GA067832; 1HGCT2B92GA070603 | 1HGCT2B92GA012121; 1HGCT2B92GA088390 | 1HGCT2B92GA020302 | 1HGCT2B92GA049590 | 1HGCT2B92GA061514; 1HGCT2B92GA045250 | 1HGCT2B92GA059441 | 1HGCT2B92GA034474

1HGCT2B92GA015052 | 1HGCT2B92GA079558 | 1HGCT2B92GA040470 | 1HGCT2B92GA048679 | 1HGCT2B92GA025452 | 1HGCT2B92GA063229 | 1HGCT2B92GA023443 | 1HGCT2B92GA062713; 1HGCT2B92GA059567 | 1HGCT2B92GA078362

1HGCT2B92GA003922 | 1HGCT2B92GA079043 | 1HGCT2B92GA084064 | 1HGCT2B92GA078071 | 1HGCT2B92GA049332 | 1HGCT2B92GA083576

1HGCT2B92GA065756 | 1HGCT2B92GA043739 | 1HGCT2B92GA090382 | 1HGCT2B92GA059438 | 1HGCT2B92GA077826

1HGCT2B92GA009168; 1HGCT2B92GA050545; 1HGCT2B92GA034541 | 1HGCT2B92GA069449 | 1HGCT2B92GA047158; 1HGCT2B92GA062341 | 1HGCT2B92GA027184 | 1HGCT2B92GA085988 | 1HGCT2B92GA089667 | 1HGCT2B92GA066244; 1HGCT2B92GA038508

1HGCT2B92GA066793 | 1HGCT2B92GA049430; 1HGCT2B92GA025368; 1HGCT2B92GA034927; 1HGCT2B92GA003743 | 1HGCT2B92GA022244; 1HGCT2B92GA094139 | 1HGCT2B92GA003032 | 1HGCT2B92GA086848 | 1HGCT2B92GA051422 | 1HGCT2B92GA093282 | 1HGCT2B92GA076322 | 1HGCT2B92GA031266 | 1HGCT2B92GA005640 | 1HGCT2B92GA005962 | 1HGCT2B92GA006397 | 1HGCT2B92GA046317 | 1HGCT2B92GA069791; 1HGCT2B92GA008960 | 1HGCT2B92GA073629 | 1HGCT2B92GA098868; 1HGCT2B92GA092472 | 1HGCT2B92GA044616 | 1HGCT2B92GA042493 | 1HGCT2B92GA016900; 1HGCT2B92GA022826 | 1HGCT2B92GA033325 | 1HGCT2B92GA064381; 1HGCT2B92GA094531 | 1HGCT2B92GA016928 | 1HGCT2B92GA013222; 1HGCT2B92GA032045 | 1HGCT2B92GA093878; 1HGCT2B92GA003130; 1HGCT2B92GA048424 | 1HGCT2B92GA095971; 1HGCT2B92GA074103; 1HGCT2B92GA007694 | 1HGCT2B92GA068432; 1HGCT2B92GA051212 | 1HGCT2B92GA020266 | 1HGCT2B92GA001636 | 1HGCT2B92GA076451; 1HGCT2B92GA095761; 1HGCT2B92GA082007 | 1HGCT2B92GA008666; 1HGCT2B92GA088597 | 1HGCT2B92GA094688 | 1HGCT2B92GA096294 | 1HGCT2B92GA093928 | 1HGCT2B92GA063604 | 1HGCT2B92GA042168 | 1HGCT2B92GA059326 | 1HGCT2B92GA080922 | 1HGCT2B92GA009218 | 1HGCT2B92GA025192 | 1HGCT2B92GA050335; 1HGCT2B92GA079799;

1HGCT2B92GA090365

; 1HGCT2B92GA013334; 1HGCT2B92GA043837; 1HGCT2B92GA091922 | 1HGCT2B92GA056538 | 1HGCT2B92GA045412 | 1HGCT2B92GA000759

1HGCT2B92GA040923; 1HGCT2B92GA004973; 1HGCT2B92GA023975; 1HGCT2B92GA083447; 1HGCT2B92GA067121 | 1HGCT2B92GA015794

1HGCT2B92GA092665 | 1HGCT2B92GA042655 | 1HGCT2B92GA026956

1HGCT2B92GA027704; 1HGCT2B92GA021062; 1HGCT2B92GA023457; 1HGCT2B92GA064946; 1HGCT2B92GA020249; 1HGCT2B92GA016069; 1HGCT2B92GA079995 | 1HGCT2B92GA041912 | 1HGCT2B92GA033096; 1HGCT2B92GA034295 | 1HGCT2B92GA044650; 1HGCT2B92GA065899 | 1HGCT2B92GA046902

1HGCT2B92GA037181 | 1HGCT2B92GA045796; 1HGCT2B92GA041456; 1HGCT2B92GA029887; 1HGCT2B92GA071699; 1HGCT2B92GA009428 | 1HGCT2B92GA015715; 1HGCT2B92GA040632

1HGCT2B92GA094822 | 1HGCT2B92GA053784 | 1HGCT2B92GA010921; 1HGCT2B92GA008215; 1HGCT2B92GA065448; 1HGCT2B92GA085182 | 1HGCT2B92GA062176; 1HGCT2B92GA040808; 1HGCT2B92GA021692 | 1HGCT2B92GA003547 | 1HGCT2B92GA036032 | 1HGCT2B92GA000826 | 1HGCT2B92GA007422 | 1HGCT2B92GA083254 | 1HGCT2B92GA051727 | 1HGCT2B92GA056376 |

1HGCT2B92GA058323

| 1HGCT2B92GA070780; 1HGCT2B92GA040596 | 1HGCT2B92GA087448 | 1HGCT2B92GA007534; 1HGCT2B92GA020218 | 1HGCT2B92GA005492; 1HGCT2B92GA007341 | 1HGCT2B92GA079334 | 1HGCT2B92GA096344; 1HGCT2B92GA014225 | 1HGCT2B92GA031221 | 1HGCT2B92GA032868 | 1HGCT2B92GA035415; 1HGCT2B92GA029856 | 1HGCT2B92GA074117; 1HGCT2B92GA061979 | 1HGCT2B92GA088468 | 1HGCT2B92GA087160; 1HGCT2B92GA024771 |

1HGCT2B92GA002933

; 1HGCT2B92GA058919

1HGCT2B92GA098580 | 1HGCT2B92GA020963; 1HGCT2B92GA069855 | 1HGCT2B92GA063781; 1HGCT2B92GA022678 | 1HGCT2B92GA024625 | 1HGCT2B92GA061464 | 1HGCT2B92GA076059 | 1HGCT2B92GA015875 | 1HGCT2B92GA071296 | 1HGCT2B92GA098594 | 1HGCT2B92GA020509 | 1HGCT2B92GA055633; 1HGCT2B92GA000180; 1HGCT2B92GA046396 | 1HGCT2B92GA047080 | 1HGCT2B92GA066986 | 1HGCT2B92GA016461 | 1HGCT2B92GA073288; 1HGCT2B92GA099938; 1HGCT2B92GA001376; 1HGCT2B92GA064820 | 1HGCT2B92GA080239 | 1HGCT2B92GA043787 | 1HGCT2B92GA022566; 1HGCT2B92GA037388 | 1HGCT2B92GA087823; 1HGCT2B92GA034488; 1HGCT2B92GA020087; 1HGCT2B92GA055941 | 1HGCT2B92GA095694 | 1HGCT2B92GA014838; 1HGCT2B92GA072366 |

1HGCT2B92GA077812

; 1HGCT2B92GA002365; 1HGCT2B92GA041988 | 1HGCT2B92GA008800 | 1HGCT2B92GA084324; 1HGCT2B92GA065272; 1HGCT2B92GA069533 | 1HGCT2B92GA015777 | 1HGCT2B92GA063649

1HGCT2B92GA048200 | 1HGCT2B92GA008604

1HGCT2B92GA007131 | 1HGCT2B92GA030084; 1HGCT2B92GA047970; 1HGCT2B92GA014418; 1HGCT2B92GA015164 | 1HGCT2B92GA008523 | 1HGCT2B92GA005377 | 1HGCT2B92GA031722

1HGCT2B92GA042445

1HGCT2B92GA010028 | 1HGCT2B92GA089278 | 1HGCT2B92GA062405; 1HGCT2B92GA097462 |

1HGCT2B92GA094772

| 1HGCT2B92GA045653 | 1HGCT2B92GA085845 | 1HGCT2B92GA088972; 1HGCT2B92GA095596; 1HGCT2B92GA012524

1HGCT2B92GA030540 | 1HGCT2B92GA036810; 1HGCT2B92GA012281 | 1HGCT2B92GA051081 | 1HGCT2B92GA013494

1HGCT2B92GA048732 | 1HGCT2B92GA092939 | 1HGCT2B92GA088051 | 1HGCT2B92GA007209 | 1HGCT2B92GA056779

1HGCT2B92GA018212 | 1HGCT2B92GA035026; 1HGCT2B92GA067264; 1HGCT2B92GA015018; 1HGCT2B92GA093346 | 1HGCT2B92GA009087 | 1HGCT2B92GA057964 | 1HGCT2B92GA040551; 1HGCT2B92GA069967 | 1HGCT2B92GA045460 | 1HGCT2B92GA092715; 1HGCT2B92GA067278 | 1HGCT2B92GA059701 | 1HGCT2B92GA016850; 1HGCT2B92GA012166; 1HGCT2B92GA017903; 1HGCT2B92GA090804 | 1HGCT2B92GA067457 | 1HGCT2B92GA027525; 1HGCT2B92GA055616 | 1HGCT2B92GA000244; 1HGCT2B92GA054160; 1HGCT2B92GA090964 | 1HGCT2B92GA098434 | 1HGCT2B92GA075445 | 1HGCT2B92GA066826; 1HGCT2B92GA041733 | 1HGCT2B92GA019490 | 1HGCT2B92GA003273; 1HGCT2B92GA046916 | 1HGCT2B92GA064378; 1HGCT2B92GA003211 | 1HGCT2B92GA070276

1HGCT2B92GA058435; 1HGCT2B92GA031798 | 1HGCT2B92GA074019 | 1HGCT2B92GA089457 | 1HGCT2B92GA012586; 1HGCT2B92GA093489; 1HGCT2B92GA002723 | 1HGCT2B92GA060685; 1HGCT2B92GA037956; 1HGCT2B92GA055356; 1HGCT2B92GA042011 | 1HGCT2B92GA063795; 1HGCT2B92GA019537; 1HGCT2B92GA091192

1HGCT2B92GA047368 | 1HGCT2B92GA067507 | 1HGCT2B92GA079950; 1HGCT2B92GA081794 | 1HGCT2B92GA077129 | 1HGCT2B92GA076210 | 1HGCT2B92GA031543 | 1HGCT2B92GA071590; 1HGCT2B92GA030277 | 1HGCT2B92GA063845 | 1HGCT2B92GA069984; 1HGCT2B92GA030134 | 1HGCT2B92GA091726; 1HGCT2B92GA097056 | 1HGCT2B92GA005976 | 1HGCT2B92GA046530 | 1HGCT2B92GA071508 | 1HGCT2B92GA044843 | 1HGCT2B92GA019280

1HGCT2B92GA013267; 1HGCT2B92GA095324 | 1HGCT2B92GA027007 | 1HGCT2B92GA022986 | 1HGCT2B92GA022454 | 1HGCT2B92GA080158 | 1HGCT2B92GA049394 | 1HGCT2B92GA094481 | 1HGCT2B92GA076840; 1HGCT2B92GA016525 | 1HGCT2B92GA027220; 1HGCT2B92GA017139

1HGCT2B92GA015083 | 1HGCT2B92GA094223 | 1HGCT2B92GA082458 | 1HGCT2B92GA000857 | 1HGCT2B92GA040727 | 1HGCT2B92GA049640 | 1HGCT2B92GA043014 | 1HGCT2B92GA001667 | 1HGCT2B92GA086381 | 1HGCT2B92GA064090; 1HGCT2B92GA091175 | 1HGCT2B92GA024267

1HGCT2B92GA028867 | 1HGCT2B92GA055728

1HGCT2B92GA090706; 1HGCT2B92GA094044 | 1HGCT2B92GA058516; 1HGCT2B92GA033860 | 1HGCT2B92GA067846; 1HGCT2B92GA065837 | 1HGCT2B92GA064252; 1HGCT2B92GA008263 | 1HGCT2B92GA049153; 1HGCT2B92GA078118 | 1HGCT2B92GA042400 | 1HGCT2B92GA097199 | 1HGCT2B92GA008831; 1HGCT2B92GA034930 | 1HGCT2B92GA082766 | 1HGCT2B92GA072271 | 1HGCT2B92GA048780 | 1HGCT2B92GA080161 | 1HGCT2B92GA065661; 1HGCT2B92GA070102; 1HGCT2B92GA033423 | 1HGCT2B92GA039254 | 1HGCT2B92GA049699 | 1HGCT2B92GA054661; 1HGCT2B92GA087966 | 1HGCT2B92GA051629 | 1HGCT2B92GA035401; 1HGCT2B92GA089569; 1HGCT2B92GA063554; 1HGCT2B92GA001488 | 1HGCT2B92GA073114 | 1HGCT2B92GA002687; 1HGCT2B92GA035284 | 1HGCT2B92GA068589; 1HGCT2B92GA045426; 1HGCT2B92GA059861 | 1HGCT2B92GA016797 | 1HGCT2B92GA002236

1HGCT2B92GA041697; 1HGCT2B92GA085019 | 1HGCT2B92GA053462 | 1HGCT2B92GA081388; 1HGCT2B92GA031705; 1HGCT2B92GA012331; 1HGCT2B92GA062145; 1HGCT2B92GA063151 | 1HGCT2B92GA006674 | 1HGCT2B92GA054689

1HGCT2B92GA056877; 1HGCT2B92GA026567 | 1HGCT2B92GA020512 | 1HGCT2B92GA054790 | 1HGCT2B92GA056233 | 1HGCT2B92GA084792 | 1HGCT2B92GA019358 | 1HGCT2B92GA020896 | 1HGCT2B92GA064218

1HGCT2B92GA034085 | 1HGCT2B92GA041232 | 1HGCT2B92GA094707 | 1HGCT2B92GA042283 | 1HGCT2B92GA004584 | 1HGCT2B92GA033311 | 1HGCT2B92GA051579; 1HGCT2B92GA052036 | 1HGCT2B92GA043398; 1HGCT2B92GA089040 | 1HGCT2B92GA000597 | 1HGCT2B92GA024852; 1HGCT2B92GA034331; 1HGCT2B92GA060766 | 1HGCT2B92GA041313; 1HGCT2B92GA021482 | 1HGCT2B92GA044762 | 1HGCT2B92GA005704; 1HGCT2B92GA007517 | 1HGCT2B92GA006349; 1HGCT2B92GA056426; 1HGCT2B92GA034345 | 1HGCT2B92GA002107; 1HGCT2B92GA046625; 1HGCT2B92GA022518 | 1HGCT2B92GA086123 | 1HGCT2B92GA035494; 1HGCT2B92GA010076 | 1HGCT2B92GA061710 | 1HGCT2B92GA056071

1HGCT2B92GA003113; 1HGCT2B92GA068303 | 1HGCT2B92GA036838 | 1HGCT2B92GA027959 | 1HGCT2B92GA067233 | 1HGCT2B92GA028920 | 1HGCT2B92GA066471

1HGCT2B92GA033468

1HGCT2B92GA051677; 1HGCT2B92GA018615 | 1HGCT2B92GA091497; 1HGCT2B92GA016220 | 1HGCT2B92GA060136 | 1HGCT2B92GA012913; 1HGCT2B92GA016072 |

1HGCT2B92GA035768

; 1HGCT2B92GA014046 | 1HGCT2B92GA038606 | 1HGCT2B92GA025788 | 1HGCT2B92GA049766 | 1HGCT2B92GA004259 | 1HGCT2B92GA086588; 1HGCT2B92GA011888 | 1HGCT2B92GA043112 | 1HGCT2B92GA081021; 1HGCT2B92GA012507 | 1HGCT2B92GA050612 | 1HGCT2B92GA056152; 1HGCT2B92GA097283 | 1HGCT2B92GA070231 | 1HGCT2B92GA019344; 1HGCT2B92GA051906; 1HGCT2B92GA001104 | 1HGCT2B92GA007971 | 1HGCT2B92GA083805 | 1HGCT2B92GA033924; 1HGCT2B92GA054059 | 1HGCT2B92GA079754 | 1HGCT2B92GA087062; 1HGCT2B92GA035608 | 1HGCT2B92GA035270 |

1HGCT2B92GA077910

| 1HGCT2B92GA085005 | 1HGCT2B92GA024480 | 1HGCT2B92GA075851; 1HGCT2B92GA079947 | 1HGCT2B92GA010031; 1HGCT2B92GA041151; 1HGCT2B92GA034510 | 1HGCT2B92GA091810 | 1HGCT2B92GA038069 | 1HGCT2B92GA038041; 1HGCT2B92GA075736 | 1HGCT2B92GA076465 | 1HGCT2B92GA069600 | 1HGCT2B92GA031977 | 1HGCT2B92GA085943 | 1HGCT2B92GA057432 | 1HGCT2B92GA037004; 1HGCT2B92GA032076; 1HGCT2B92GA069421 | 1HGCT2B92GA011423 | 1HGCT2B92GA086641 | 1HGCT2B92GA044244 | 1HGCT2B92GA030943 | 1HGCT2B92GA067314 | 1HGCT2B92GA061318; 1HGCT2B92GA018548 | 1HGCT2B92GA090141 | 1HGCT2B92GA099311

1HGCT2B92GA035625 | 1HGCT2B92GA010837 | 1HGCT2B92GA049167 | 1HGCT2B92GA022843 | 1HGCT2B92GA088129; 1HGCT2B92GA084985 | 1HGCT2B92GA096358 | 1HGCT2B92GA097025 | 1HGCT2B92GA003127

1HGCT2B92GA073839; 1HGCT2B92GA017433 | 1HGCT2B92GA038864 | 1HGCT2B92GA045748 | 1HGCT2B92GA086798; 1HGCT2B92GA080726 | 1HGCT2B92GA012247 | 1HGCT2B92GA072433; 1HGCT2B92GA050819 | 1HGCT2B92GA065465 |

1HGCT2B92GA090530

; 1HGCT2B92GA018405 | 1HGCT2B92GA025323 | 1HGCT2B92GA057947 | 1HGCT2B92GA023765 | 1HGCT2B92GA060430; 1HGCT2B92GA078488

1HGCT2B92GA054675; 1HGCT2B92GA059536; 1HGCT2B92GA060444 | 1HGCT2B92GA002074 | 1HGCT2B92GA030313 | 1HGCT2B92GA091905 | 1HGCT2B92GA073937 | 1HGCT2B92GA014368; 1HGCT2B92GA002866 | 1HGCT2B92GA020591 | 1HGCT2B92GA031882 | 1HGCT2B92GA023622 | 1HGCT2B92GA084677

1HGCT2B92GA082749 | 1HGCT2B92GA028254; 1HGCT2B92GA051078; 1HGCT2B92GA045247; 1HGCT2B92GA033664; 1HGCT2B92GA049220 | 1HGCT2B92GA020560; 1HGCT2B92GA024334 | 1HGCT2B92GA046950; 1HGCT2B92GA032563 | 1HGCT2B92GA040341; 1HGCT2B92GA089524 | 1HGCT2B92GA072464 | 1HGCT2B92GA095808

1HGCT2B92GA045698 | 1HGCT2B92GA046849 | 1HGCT2B92GA000924 | 1HGCT2B92GA095744 | 1HGCT2B92GA052828 | 1HGCT2B92GA029355; 1HGCT2B92GA047791; 1HGCT2B92GA005802; 1HGCT2B92GA016024 | 1HGCT2B92GA010014 | 1HGCT2B92GA053588 |

1HGCT2B92GA098143

| 1HGCT2B92GA057155 | 1HGCT2B92GA044261 | 1HGCT2B92GA068043; 1HGCT2B92GA073405 |

1HGCT2B92GA003161

| 1HGCT2B92GA074635 | 1HGCT2B92GA072643; 1HGCT2B92GA088017 | 1HGCT2B92GA024785 | 1HGCT2B92GA009381 | 1HGCT2B92GA002303 | 1HGCT2B92GA066065 | 1HGCT2B92GA078328; 1HGCT2B92GA001524 | 1HGCT2B92GA038119 | 1HGCT2B92GA084226 | 1HGCT2B92GA077938 | 1HGCT2B92GA025743 | 1HGCT2B92GA099583 | 1HGCT2B92GA081679 | 1HGCT2B92GA072240 | 1HGCT2B92GA049685 | 1HGCT2B92GA084002; 1HGCT2B92GA047225 | 1HGCT2B92GA013396

1HGCT2B92GA037942 | 1HGCT2B92GA030327 | 1HGCT2B92GA033731; 1HGCT2B92GA030974 | 1HGCT2B92GA082489

1HGCT2B92GA070679 | 1HGCT2B92GA062064; 1HGCT2B92GA041280; 1HGCT2B92GA071752 | 1HGCT2B92GA000809; 1HGCT2B92GA001295; 1HGCT2B92GA050089

1HGCT2B92GA063537 | 1HGCT2B92GA077972; 1HGCT2B92GA036998 | 1HGCT2B92GA025550; 1HGCT2B92GA085666 | 1HGCT2B92GA028108; 1HGCT2B92GA064591 | 1HGCT2B92GA001751; 1HGCT2B92GA090933 | 1HGCT2B92GA084646; 1HGCT2B92GA096375 | 1HGCT2B92GA031848 | 1HGCT2B92GA088227; 1HGCT2B92GA034328

1HGCT2B92GA025144; 1HGCT2B92GA036449 | 1HGCT2B92GA022261 | 1HGCT2B92GA016993 | 1HGCT2B92GA058189; 1HGCT2B92GA007033; 1HGCT2B92GA021045 | 1HGCT2B92GA041568 | 1HGCT2B92GA047435; 1HGCT2B92GA089684 | 1HGCT2B92GA093086 | 1HGCT2B92GA061528

1HGCT2B92GA093234

1HGCT2B92GA094433 | 1HGCT2B92GA015732; 1HGCT2B92GA083948 | 1HGCT2B92GA099891 | 1HGCT2B92GA038170 | 1HGCT2B92GA077535; 1HGCT2B92GA008957 |

1HGCT2B92GA039593

; 1HGCT2B92GA077793; 1HGCT2B92GA015729 | 1HGCT2B92GA087952 | 1HGCT2B92GA018176; 1HGCT2B92GA059374 | 1HGCT2B92GA080872 | 1HGCT2B92GA027976; 1HGCT2B92GA006755

1HGCT2B92GA034409 | 1HGCT2B92GA012118 | 1HGCT2B92GA008182; 1HGCT2B92GA057091 | 1HGCT2B92GA015326; 1HGCT2B92GA074859 | 1HGCT2B92GA016718 | 1HGCT2B92GA038377 | 1HGCT2B92GA053316 | 1HGCT2B92GA042817 | 1HGCT2B92GA064879; 1HGCT2B92GA006495; 1HGCT2B92GA056068 | 1HGCT2B92GA045975; 1HGCT2B92GA038623 | 1HGCT2B92GA008683 | 1HGCT2B92GA090284 | 1HGCT2B92GA002947; 1HGCT2B92GA004231 | 1HGCT2B92GA077664; 1HGCT2B92GA078863 | 1HGCT2B92GA072304 | 1HGCT2B92GA009137 | 1HGCT2B92GA059892 | 1HGCT2B92GA035334; 1HGCT2B92GA084582 | 1HGCT2B92GA069323; 1HGCT2B92GA052831; 1HGCT2B92GA007890 | 1HGCT2B92GA015939 | 1HGCT2B92GA094464 | 1HGCT2B92GA081620 | 1HGCT2B92GA076014 | 1HGCT2B92GA087207; 1HGCT2B92GA040579 | 1HGCT2B92GA056118 | 1HGCT2B92GA021661 | 1HGCT2B92GA053090; 1HGCT2B92GA052697 | 1HGCT2B92GA047032 | 1HGCT2B92GA066017 | 1HGCT2B92GA019005; 1HGCT2B92GA047077 | 1HGCT2B92GA047595 | 1HGCT2B92GA068768 | 1HGCT2B92GA035821 |

1HGCT2B92GA092438

; 1HGCT2B92GA058208 | 1HGCT2B92GA003175 | 1HGCT2B92GA011065 | 1HGCT2B92GA094559; 1HGCT2B92GA019084 | 1HGCT2B92GA037150 | 1HGCT2B92GA020977 | 1HGCT2B92GA070021; 1HGCT2B92GA061920; 1HGCT2B92GA059763 | 1HGCT2B92GA053624 | 1HGCT2B92GA054515 | 1HGCT2B92GA092682 | 1HGCT2B92GA019215 | 1HGCT2B92GA065739; 1HGCT2B92GA015956

1HGCT2B92GA087031 | 1HGCT2B92GA070195 | 1HGCT2B92GA067040; 1HGCT2B92GA003449 | 1HGCT2B92GA054143 | 1HGCT2B92GA096408

1HGCT2B92GA033857 | 1HGCT2B92GA079611; 1HGCT2B92GA092584 | 1HGCT2B92GA029713; 1HGCT2B92GA011308 | 1HGCT2B92GA043305 | 1HGCT2B92GA010630

1HGCT2B92GA081391

; 1HGCT2B92GA073095 | 1HGCT2B92GA069077 | 1HGCT2B92GA063778; 1HGCT2B92GA053607

1HGCT2B92GA094674 | 1HGCT2B92GA028657 | 1HGCT2B92GA094514 | 1HGCT2B92GA040873; 1HGCT2B92GA087028 | 1HGCT2B92GA007467 | 1HGCT2B92GA091936; 1HGCT2B92GA034555 | 1HGCT2B92GA068592; 1HGCT2B92GA014886 | 1HGCT2B92GA079088 | 1HGCT2B92GA075459 | 1HGCT2B92GA028643; 1HGCT2B92GA016637 | 1HGCT2B92GA016153; 1HGCT2B92GA000406 | 1HGCT2B92GA049427 | 1HGCT2B92GA054398 | 1HGCT2B92GA048357 | 1HGCT2B92GA091094 | 1HGCT2B92GA085151 | 1HGCT2B92GA055129 | 1HGCT2B92GA019165 | 1HGCT2B92GA058449; 1HGCT2B92GA093363 | 1HGCT2B92GA021370 | 1HGCT2B92GA048956

1HGCT2B92GA019599 | 1HGCT2B92GA021093 | 1HGCT2B92GA035298 | 1HGCT2B92GA078779 | 1HGCT2B92GA007274; 1HGCT2B92GA012216 | 1HGCT2B92GA047676 | 1HGCT2B92GA011812; 1HGCT2B92GA062016 | 1HGCT2B92GA018775; 1HGCT2B92GA014290; 1HGCT2B92GA035480 | 1HGCT2B92GA073341 | 1HGCT2B92GA066406 | 1HGCT2B92GA062730 | 1HGCT2B92GA059584; 1HGCT2B92GA028349 | 1HGCT2B92GA099664 | 1HGCT2B92GA092889 | 1HGCT2B92GA032160 | 1HGCT2B92GA045443

1HGCT2B92GA066020 | 1HGCT2B92GA073503;

1HGCT2B92GA065269

| 1HGCT2B92GA010224 | 1HGCT2B92GA091385 | 1HGCT2B92GA089748; 1HGCT2B92GA009560

1HGCT2B92GA030683; 1HGCT2B92GA000289 | 1HGCT2B92GA013740 | 1HGCT2B92GA021000

1HGCT2B92GA013883 | 1HGCT2B92GA023183 | 1HGCT2B92GA031252 | 1HGCT2B92GA084260 | 1HGCT2B92GA081603; 1HGCT2B92GA081262 | 1HGCT2B92GA077986

1HGCT2B92GA026651

1HGCT2B92GA025726 | 1HGCT2B92GA081407 | 1HGCT2B92GA082914 |

1HGCT2B92GA013849

; 1HGCT2B92GA038251 | 1HGCT2B92GA015486; 1HGCT2B92GA017819 | 1HGCT2B92GA076742; 1HGCT2B92GA001927 | 1HGCT2B92GA056359; 1HGCT2B92GA039125 | 1HGCT2B92GA060735 | 1HGCT2B92GA056040; 1HGCT2B92GA087644 | 1HGCT2B92GA089698; 1HGCT2B92GA000681

1HGCT2B92GA085375 | 1HGCT2B92GA078183 | 1HGCT2B92GA089801 | 1HGCT2B92GA009736; 1HGCT2B92GA067071 | 1HGCT2B92GA071251 | 1HGCT2B92GA070469 | 1HGCT2B92GA018520; 1HGCT2B92GA094366; 1HGCT2B92GA002253; 1HGCT2B92GA078703 | 1HGCT2B92GA003841; 1HGCT2B92GA003337; 1HGCT2B92GA050030 | 1HGCT2B92GA054191;

1HGCT2B92GA011924

| 1HGCT2B92GA092164 | 1HGCT2B92GA082816 | 1HGCT2B92GA076918; 1HGCT2B92GA042249; 1HGCT2B92GA013608 | 1HGCT2B92GA042204; 1HGCT2B92GA037827 | 1HGCT2B92GA021899 | 1HGCT2B92GA000339; 1HGCT2B92GA051226; 1HGCT2B92GA073940 | 1HGCT2B92GA055583; 1HGCT2B92GA093525 | 1HGCT2B92GA081889

1HGCT2B92GA004908; 1HGCT2B92GA045409; 1HGCT2B92GA011180 | 1HGCT2B92GA005296; 1HGCT2B92GA020090 | 1HGCT2B92GA096618 | 1HGCT2B92GA078880 |

1HGCT2B92GA068494

| 1HGCT2B92GA020705; 1HGCT2B92GA069919 | 1HGCT2B92GA082279 | 1HGCT2B92GA028822; 1HGCT2B92GA030604; 1HGCT2B92GA072528; 1HGCT2B92GA060346 | 1HGCT2B92GA016394; 1HGCT2B92GA088969

1HGCT2B92GA028674 | 1HGCT2B92GA024365 | 1HGCT2B92GA095193 | 1HGCT2B92GA004472 | 1HGCT2B92GA072948 | 1HGCT2B92GA042039 | 1HGCT2B92GA085389; 1HGCT2B92GA029047; 1HGCT2B92GA025824; 1HGCT2B92GA037486 | 1HGCT2B92GA003421

1HGCT2B92GA050917; 1HGCT2B92GA049718 | 1HGCT2B92GA059634 | 1HGCT2B92GA080967; 1HGCT2B92GA025421; 1HGCT2B92GA043658; 1HGCT2B92GA007520

1HGCT2B92GA032790 | 1HGCT2B92GA028206; 1HGCT2B92GA009039 | 1HGCT2B92GA069886 | 1HGCT2B92GA073291 | 1HGCT2B92GA099003 | 1HGCT2B92GA081844; 1HGCT2B92GA049833; 1HGCT2B92GA014273; 1HGCT2B92GA093542 | 1HGCT2B92GA031834 | 1HGCT2B92GA073517 | 1HGCT2B92GA062520; 1HGCT2B92GA024303 | 1HGCT2B92GA032806 | 1HGCT2B92GA074375 | 1HGCT2B92GA017996 | 1HGCT2B92GA044082 | 1HGCT2B92GA016296 | 1HGCT2B92GA030456

1HGCT2B92GA096666 | 1HGCT2B92GA056457 | 1HGCT2B92GA069371

1HGCT2B92GA083299 | 1HGCT2B92GA051520

1HGCT2B92GA024396 | 1HGCT2B92GA016055; 1HGCT2B92GA073758 | 1HGCT2B92GA074313 | 1HGCT2B92GA015553 | 1HGCT2B92GA080192; 1HGCT2B92GA089510 | 1HGCT2B92GA036497 | 1HGCT2B92GA051193; 1HGCT2B92GA062579 | 1HGCT2B92GA094237; 1HGCT2B92GA025337; 1HGCT2B92GA099146 | 1HGCT2B92GA018081 | 1HGCT2B92GA086252; 1HGCT2B92GA076126 | 1HGCT2B92GA007579 | 1HGCT2B92GA040890 | 1HGCT2B92GA069998 | 1HGCT2B92GA006352 | 1HGCT2B92GA070570; 1HGCT2B92GA058337; 1HGCT2B92GA069385

1HGCT2B92GA018470 | 1HGCT2B92GA089913; 1HGCT2B92GA042901; 1HGCT2B92GA000499 | 1HGCT2B92GA091418 | 1HGCT2B92GA045166;
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCT2B92GA0.
1HGCT2B92GA009221 | 1HGCT2B92GA059696 | 1HGCT2B92GA031915 | 1HGCT2B92GA000518 | 1HGCT2B92GA075591

1HGCT2B92GA029940

1HGCT2B92GA061030; 1HGCT2B92GA029145 | 1HGCT2B92GA063960; 1HGCT2B92GA012975 | 1HGCT2B92GA099857

1HGCT2B92GA095601 | 1HGCT2B92GA005525 | 1HGCT2B92GA002978; 1HGCT2B92GA090348

1HGCT2B92GA010546 | 1HGCT2B92GA063571;

1HGCT2B92GA006206

; 1HGCT2B92GA001233 | 1HGCT2B92GA052425 | 1HGCT2B92GA011728 | 1HGCT2B92GA018940 | 1HGCT2B92GA052327; 1HGCT2B92GA016766 | 1HGCT2B92GA026617 | 1HGCT2B92GA018050; 1HGCT2B92GA036824; 1HGCT2B92GA080029 | 1HGCT2B92GA073534; 1HGCT2B92GA027377 | 1HGCT2B92GA013320 | 1HGCT2B92GA008747 | 1HGCT2B92GA066390 | 1HGCT2B92GA001992 | 1HGCT2B92GA021630 | 1HGCT2B92GA046639; 1HGCT2B92GA086767; 1HGCT2B92GA048259; 1HGCT2B92GA003189; 1HGCT2B92GA033759; 1HGCT2B92GA007484 | 1HGCT2B92GA023104; 1HGCT2B92GA074540; 1HGCT2B92GA077406 | 1HGCT2B92GA021658 | 1HGCT2B92GA032174; 1HGCT2B92GA009378 | 1HGCT2B92GA011213; 1HGCT2B92GA076952 | 1HGCT2B92GA064767; 1HGCT2B92GA000115 | 1HGCT2B92GA077485 | 1HGCT2B92GA074862; 1HGCT2B92GA034426; 1HGCT2B92GA062470 | 1HGCT2B92GA028982 | 1HGCT2B92GA026911 | 1HGCT2B92GA009509; 1HGCT2B92GA090303; 1HGCT2B92GA065059 | 1HGCT2B92GA043479; 1HGCT2B92GA011373 | 1HGCT2B92GA069726 | 1HGCT2B92GA019859 | 1HGCT2B92GA036256 | 1HGCT2B92GA084839; 1HGCT2B92GA043644 | 1HGCT2B92GA014564 | 1HGCT2B92GA040954; 1HGCT2B92GA062758 | 1HGCT2B92GA041828; 1HGCT2B92GA090088; 1HGCT2B92GA001474; 1HGCT2B92GA093203; 1HGCT2B92GA085814; 1HGCT2B92GA010482; 1HGCT2B92GA037889 | 1HGCT2B92GA027248 | 1HGCT2B92GA097123 | 1HGCT2B92GA082346 | 1HGCT2B92GA072738 | 1HGCT2B92GA048455 | 1HGCT2B92GA015116

1HGCT2B92GA097008 | 1HGCT2B92GA007551 | 1HGCT2B92GA088647 | 1HGCT2B92GA044793 | 1HGCT2B92GA095498 | 1HGCT2B92GA048858 | 1HGCT2B92GA055843 | 1HGCT2B92GA089863 | 1HGCT2B92GA023734 | 1HGCT2B92GA058015; 1HGCT2B92GA013804 | 1HGCT2B92GA059164; 1HGCT2B92GA021806

1HGCT2B92GA015147 | 1HGCT2B92GA063876; 1HGCT2B92GA055681 | 1HGCT2B92GA028500 | 1HGCT2B92GA061545; 1HGCT2B92GA082377 | 1HGCT2B92GA027153; 1HGCT2B92GA074067 | 1HGCT2B92GA004729; 1HGCT2B92GA041263; 1HGCT2B92GA082511; 1HGCT2B92GA038525 | 1HGCT2B92GA037536; 1HGCT2B92GA045720; 1HGCT2B92GA067524 | 1HGCT2B92GA097476 | 1HGCT2B92GA041084 | 1HGCT2B92GA045006

1HGCT2B92GA001314 | 1HGCT2B92GA045992; 1HGCT2B92GA004391 | 1HGCT2B92GA072206 | 1HGCT2B92GA049525 | 1HGCT2B92GA025225; 1HGCT2B92GA081150 | 1HGCT2B92GA064784 | 1HGCT2B92GA047788 | 1HGCT2B92GA036371 | 1HGCT2B92GA082038; 1HGCT2B92GA096876 | 1HGCT2B92GA049377 | 1HGCT2B92GA091371 | 1HGCT2B92GA002379 | 1HGCT2B92GA056653 | 1HGCT2B92GA096246 |

1HGCT2B92GA070892

| 1HGCT2B92GA077969; 1HGCT2B92GA069287 | 1HGCT2B92GA075008; 1HGCT2B92GA049539 | 1HGCT2B92GA003774; 1HGCT2B92GA036970; 1HGCT2B92GA054417 | 1HGCT2B92GA010823 | 1HGCT2B92GA004682 | 1HGCT2B92GA022633 | 1HGCT2B92GA025564; 1HGCT2B92GA078636 | 1HGCT2B92GA040792 |

1HGCT2B92GA096991

| 1HGCT2B92GA080063 | 1HGCT2B92GA062680; 1HGCT2B92GA088521 | 1HGCT2B92GA068334; 1HGCT2B92GA061013; 1HGCT2B92GA044969 | 1HGCT2B92GA066339; 1HGCT2B92GA052733; 1HGCT2B92GA070651; 1HGCT2B92GA099504 | 1HGCT2B92GA076563 | 1HGCT2B92GA076434 | 1HGCT2B92GA068883 | 1HGCT2B92GA014984; 1HGCT2B92GA062355; 1HGCT2B92GA085165; 1HGCT2B92GA088261 | 1HGCT2B92GA087305; 1HGCT2B92GA065787 | 1HGCT2B92GA038217 | 1HGCT2B92GA078930 | 1HGCT2B92GA076739

1HGCT2B92GA032420; 1HGCT2B92GA031929 | 1HGCT2B92GA069063 | 1HGCT2B92GA009638 | 1HGCT2B92GA065658 | 1HGCT2B92GA094545 | 1HGCT2B92GA082492 | 1HGCT2B92GA086686 | 1HGCT2B92GA021479 | 1HGCT2B92GA011793 | 1HGCT2B92GA001720; 1HGCT2B92GA029825 | 1HGCT2B92GA002012 | 1HGCT2B92GA095839

1HGCT2B92GA058239; 1HGCT2B92GA054434 | 1HGCT2B92GA097994; 1HGCT2B92GA078247 | 1HGCT2B92GA099115 | 1HGCT2B92GA061867 | 1HGCT2B92GA014161 | 1HGCT2B92GA053543 | 1HGCT2B92GA093055 | 1HGCT2B92GA033938 | 1HGCT2B92GA033700 | 1HGCT2B92GA041621 | 1HGCT2B92GA091127 | 1HGCT2B92GA073159; 1HGCT2B92GA005833 | 1HGCT2B92GA047208; 1HGCT2B92GA007744; 1HGCT2B92GA022888 | 1HGCT2B92GA050349; 1HGCT2B92GA056121

1HGCT2B92GA011079 | 1HGCT2B92GA003760 |

1HGCT2B92GA075901

| 1HGCT2B92GA070990 | 1HGCT2B92GA060475 | 1HGCT2B92GA075882; 1HGCT2B92GA093699 | 1HGCT2B92GA077647 | 1HGCT2B92GA055793 | 1HGCT2B92GA031719; 1HGCT2B92GA032367; 1HGCT2B92GA095162 | 1HGCT2B92GA027475 | 1HGCT2B92GA085957 | 1HGCT2B92GA064350; 1HGCT2B92GA057835

1HGCT2B92GA090642 |

1HGCT2B92GA064557

; 1HGCT2B92GA019912 | 1HGCT2B92GA086350

1HGCT2B92GA087577

1HGCT2B92GA044860;

1HGCT2B92GA035950

; 1HGCT2B92GA090883 | 1HGCT2B92GA084727; 1HGCT2B92GA067362 | 1HGCT2B92GA081374 |

1HGCT2B92GA097686

| 1HGCT2B92GA011857; 1HGCT2B92GA046771; 1HGCT2B92GA064719; 1HGCT2B92GA024415 | 1HGCT2B92GA098675 | 1HGCT2B92GA000048 | 1HGCT2B92GA061433 | 1HGCT2B92GA067376 | 1HGCT2B92GA097610 | 1HGCT2B92GA062646 | 1HGCT2B92GA045491; 1HGCT2B92GA076157; 1HGCT2B92GA096523 | 1HGCT2B92GA034216 | 1HGCT2B92GA084629 | 1HGCT2B92GA054207; 1HGCT2B92GA039934

1HGCT2B92GA090138; 1HGCT2B92GA038086 | 1HGCT2B92GA065689 | 1HGCT2B92GA064431

1HGCT2B92GA059715 | 1HGCT2B92GA092469 | 1HGCT2B92GA014080; 1HGCT2B92GA063893; 1HGCT2B92GA053283; 1HGCT2B92GA097140 | 1HGCT2B92GA091645; 1HGCT2B92GA055731; 1HGCT2B92GA034748 | 1HGCT2B92GA055986 | 1HGCT2B92GA072268; 1HGCT2B92GA019229 | 1HGCT2B92GA064915; 1HGCT2B92GA047774

1HGCT2B92GA045023; 1HGCT2B92GA064705; 1HGCT2B92GA083710; 1HGCT2B92GA021997 | 1HGCT2B92GA028805 | 1HGCT2B92GA058628 | 1HGCT2B92GA011311; 1HGCT2B92GA076482 |

1HGCT2B92GA034863

| 1HGCT2B92GA079284 | 1HGCT2B92GA000129; 1HGCT2B92GA016203 | 1HGCT2B92GA059195 | 1HGCT2B92GA085330; 1HGCT2B92GA063361 | 1HGCT2B92GA039853 | 1HGCT2B92GA050559 | 1HGCT2B92GA080919; 1HGCT2B92GA086283 | 1HGCT2B92GA024768; 1HGCT2B92GA034183 | 1HGCT2B92GA082685 | 1HGCT2B92GA092441 | 1HGCT2B92GA058953 | 1HGCT2B92GA068608 | 1HGCT2B92GA015598 | 1HGCT2B92GA093721 | 1HGCT2B92GA024592 | 1HGCT2B92GA059357; 1HGCT2B92GA000258; 1HGCT2B92GA099034 | 1HGCT2B92GA023121 | 1HGCT2B92GA036046; 1HGCT2B92GA025208; 1HGCT2B92GA010708 | 1HGCT2B92GA037424 | 1HGCT2B92GA023877 | 1HGCT2B92GA017111 | 1HGCT2B92GA076661 | 1HGCT2B92GA099924 | 1HGCT2B92GA020204 | 1HGCT2B92GA065210; 1HGCT2B92GA038024 | 1HGCT2B92GA019439 | 1HGCT2B92GA054921; 1HGCT2B92GA096442 | 1HGCT2B92GA067443 | 1HGCT2B92GA025905 | 1HGCT2B92GA046933 | 1HGCT2B92GA060458; 1HGCT2B92GA092150 | 1HGCT2B92GA060623 | 1HGCT2B92GA014158; 1HGCT2B92GA024169; 1HGCT2B92GA068141 | 1HGCT2B92GA044180 | 1HGCT2B92GA041604; 1HGCT2B92GA076286; 1HGCT2B92GA060895 | 1HGCT2B92GA036368 | 1HGCT2B92GA049637; 1HGCT2B92GA024074 | 1HGCT2B92GA012474 | 1HGCT2B92GA096070; 1HGCT2B92GA093220; 1HGCT2B92GA079186 | 1HGCT2B92GA046253 | 1HGCT2B92GA005170 | 1HGCT2B92GA082539 | 1HGCT2B92GA011518; 1HGCT2B92GA066311 | 1HGCT2B92GA000762 | 1HGCT2B92GA010367 | 1HGCT2B92GA055812 | 1HGCT2B92GA037567 | 1HGCT2B92GA029159; 1HGCT2B92GA020980; 1HGCT2B92GA007047 | 1HGCT2B92GA040971; 1HGCT2B92GA072058 | 1HGCT2B92GA086087 | 1HGCT2B92GA046558 | 1HGCT2B92GA078264; 1HGCT2B92GA055664 | 1HGCT2B92GA068320 | 1HGCT2B92GA077681; 1HGCT2B92GA069113 | 1HGCT2B92GA005279 | 1HGCT2B92GA026794; 1HGCT2B92GA036984; 1HGCT2B92GA023989 | 1HGCT2B92GA051209 | 1HGCT2B92GA022812 | 1HGCT2B92GA018968 | 1HGCT2B92GA038153 | 1HGCT2B92GA082119; 1HGCT2B92GA082637 | 1HGCT2B92GA034877 | 1HGCT2B92GA089250 | 1HGCT2B92GA082105; 1HGCT2B92GA001183 | 1HGCT2B92GA010577 | 1HGCT2B92GA049119 | 1HGCT2B92GA067152; 1HGCT2B92GA034989; 1HGCT2B92GA030621 | 1HGCT2B92GA074201; 1HGCT2B92GA034829

1HGCT2B92GA090947 | 1HGCT2B92GA080516 | 1HGCT2B92GA079897 | 1HGCT2B92GA076921; 1HGCT2B92GA064297

1HGCT2B92GA000602 | 1HGCT2B92GA072691 | 1HGCT2B92GA063294 | 1HGCT2B92GA051100 | 1HGCT2B92GA032269; 1HGCT2B92GA067426 | 1HGCT2B92GA061738; 1HGCT2B92GA014211 | 1HGCT2B92GA005069 | 1HGCT2B92GA013110 | 1HGCT2B92GA026763; 1HGCT2B92GA022356; 1HGCT2B92GA003306; 1HGCT2B92GA057754 | 1HGCT2B92GA000552; 1HGCT2B92GA033812 | 1HGCT2B92GA014077; 1HGCT2B92GA033115 | 1HGCT2B92GA020123

1HGCT2B92GA061870; 1HGCT2B92GA096862 | 1HGCT2B92GA079320; 1HGCT2B92GA098904 | 1HGCT2B92GA070486 | 1HGCT2B92GA080113 | 1HGCT2B92GA041196 | 1HGCT2B92GA055891; 1HGCT2B92GA016301 | 1HGCT2B92GA079592 | 1HGCT2B92GA004309 | 1HGCT2B92GA001023; 1HGCT2B92GA035804 | 1HGCT2B92GA040582 | 1HGCT2B92GA082394 | 1HGCT2B92GA075879 | 1HGCT2B92GA018131 | 1HGCT2B92GA062601; 1HGCT2B92GA048827 | 1HGCT2B92GA073985 | 1HGCT2B92GA069208 | 1HGCT2B92GA009851

1HGCT2B92GA055485; 1HGCT2B92GA021885 | 1HGCT2B92GA055972 | 1HGCT2B92GA043854; 1HGCT2B92GA053963; 1HGCT2B92GA095274; 1HGCT2B92GA038718; 1HGCT2B92GA014628; 1HGCT2B92GA027265; 1HGCT2B92GA061951 | 1HGCT2B92GA034605 | 1HGCT2B92GA085960 | 1HGCT2B92GA045538 | 1HGCT2B92GA014662 | 1HGCT2B92GA099275; 1HGCT2B92GA048245; 1HGCT2B92GA051811 | 1HGCT2B92GA087272; 1HGCT2B92GA043966 | 1HGCT2B92GA050383; 1HGCT2B92GA005153 | 1HGCT2B92GA093007; 1HGCT2B92GA022535 | 1HGCT2B92GA019893 | 1HGCT2B92GA027203 | 1HGCT2B92GA030828 | 1HGCT2B92GA080287 | 1HGCT2B92GA039111 | 1HGCT2B92GA018582 | 1HGCT2B92GA047516 | 1HGCT2B92GA040629 | 1HGCT2B92GA011695; 1HGCT2B92GA054756 | 1HGCT2B92GA095551

1HGCT2B92GA005184 | 1HGCT2B92GA039495; 1HGCT2B92GA073453 | 1HGCT2B92GA063702 | 1HGCT2B92GA066969 | 1HGCT2B92GA028139 | 1HGCT2B92GA016492; 1HGCT2B92GA020011; 1HGCT2B92GA022017 | 1HGCT2B92GA084369

1HGCT2B92GA049802; 1HGCT2B92GA048908; 1HGCT2B92GA004312; 1HGCT2B92GA001460; 1HGCT2B92GA010255 | 1HGCT2B92GA084498; 1HGCT2B92GA027945 | 1HGCT2B92GA072352; 1HGCT2B92GA019523 | 1HGCT2B92GA078877; 1HGCT2B92GA026603 | 1HGCT2B92GA075249 |

1HGCT2B92GA012300

; 1HGCT2B92GA090320 | 1HGCT2B92GA085716 | 1HGCT2B92GA006920; 1HGCT2B92GA079981 | 1HGCT2B92GA085523; 1HGCT2B92GA006559 | 1HGCT2B92GA015360; 1HGCT2B92GA056149

1HGCT2B92GA028576; 1HGCT2B92GA059746 | 1HGCT2B92GA045507

1HGCT2B92GA047404; 1HGCT2B92GA047144 | 1HGCT2B92GA006156 | 1HGCT2B92GA019263 | 1HGCT2B92GA057494; 1HGCT2B92GA060427; 1HGCT2B92GA080371 | 1HGCT2B92GA048553 | 1HGCT2B92GA038802 | 1HGCT2B92GA089023 | 1HGCT2B92GA095419 | 1HGCT2B92GA025158 | 1HGCT2B92GA065224; 1HGCT2B92GA036385; 1HGCT2B92GA045958; 1HGCT2B92GA031607 | 1HGCT2B92GA066843 | 1HGCT2B92GA081200 | 1HGCT2B92GA077048 | 1HGCT2B92GA005413

1HGCT2B92GA040338; 1HGCT2B92GA000230

1HGCT2B92GA000356 | 1HGCT2B92GA064896 | 1HGCT2B92GA029517 | 1HGCT2B92GA065501 | 1HGCT2B92GA043062 | 1HGCT2B92GA010692 | 1HGCT2B92GA068754; 1HGCT2B92GA012684 | 1HGCT2B92GA039514; 1HGCT2B92GA028268

1HGCT2B92GA077308 | 1HGCT2B92GA033230 | 1HGCT2B92GA091578; 1HGCT2B92GA009025 | 1HGCT2B92GA021711 | 1HGCT2B92GA097249 | 1HGCT2B92GA075400; 1HGCT2B92GA013706; 1HGCT2B92GA029338; 1HGCT2B92GA089006; 1HGCT2B92GA066938 | 1HGCT2B92GA033762 | 1HGCT2B92GA057284; 1HGCT2B92GA092827 | 1HGCT2B92GA092925 | 1HGCT2B92GA061688

1HGCT2B92GA041036; 1HGCT2B92GA077096 | 1HGCT2B92GA005055 | 1HGCT2B92GA063263

1HGCT2B92GA058550 | 1HGCT2B92GA022549 | 1HGCT2B92GA090916 | 1HGCT2B92GA018887; 1HGCT2B92GA084730 | 1HGCT2B92GA030523 | 1HGCT2B92GA097381 | 1HGCT2B92GA096750 | 1HGCT2B92GA090835 | 1HGCT2B92GA006318; 1HGCT2B92GA001877 | 1HGCT2B92GA068558; 1HGCT2B92GA011566

1HGCT2B92GA040601

1HGCT2B92GA021451

1HGCT2B92GA008036 | 1HGCT2B92GA044535 | 1HGCT2B92GA092780; 1HGCT2B92GA088518

1HGCT2B92GA083688 | 1HGCT2B92GA055325 | 1HGCT2B92GA014533; 1HGCT2B92GA079656 | 1HGCT2B92GA083786; 1HGCT2B92GA011504 | 1HGCT2B92GA053218; 1HGCT2B92GA056829; 1HGCT2B92GA065918 | 1HGCT2B92GA018663 | 1HGCT2B92GA070682; 1HGCT2B92GA041506; 1HGCT2B92GA039836 | 1HGCT2B92GA025872 | 1HGCT2B92GA079642 | 1HGCT2B92GA047967 | 1HGCT2B92GA095565 | 1HGCT2B92GA007436; 1HGCT2B92GA052988

1HGCT2B92GA038945 | 1HGCT2B92GA042770; 1HGCT2B92GA083075; 1HGCT2B92GA049492 | 1HGCT2B92GA047290 | 1HGCT2B92GA003550; 1HGCT2B92GA084470 | 1HGCT2B92GA058760; 1HGCT2B92GA061674 | 1HGCT2B92GA049184; 1HGCT2B92GA084128; 1HGCT2B92GA020252 | 1HGCT2B92GA004052 | 1HGCT2B92GA059942 | 1HGCT2B92GA090298 | 1HGCT2B92GA026598 | 1HGCT2B92GA027072 | 1HGCT2B92GA033910 | 1HGCT2B92GA034703; 1HGCT2B92GA074652 | 1HGCT2B92GA024527 | 1HGCT2B92GA067328; 1HGCT2B92GA091340; 1HGCT2B92GA050321; 1HGCT2B92GA099843

1HGCT2B92GA070200 | 1HGCT2B92GA072514; 1HGCT2B92GA083612; 1HGCT2B92GA005329 | 1HGCT2B92GA093931 | 1HGCT2B92GA058497 | 1HGCT2B92GA078104 | 1HGCT2B92GA084159 | 1HGCT2B92GA092455 |

1HGCT2B92GA053638

| 1HGCT2B92GA077227 | 1HGCT2B92GA096814 | 1HGCT2B92GA035432 | 1HGCT2B92GA063313 | 1HGCT2B92GA041571 | 1HGCT2B92GA045295 | 1HGCT2B92GA024298 | 1HGCT2B92GA017299 | 1HGCT2B92GA066180

1HGCT2B92GA033003 | 1HGCT2B92GA091712; 1HGCT2B92GA080709 | 1HGCT2B92GA041117 | 1HGCT2B92GA009459; 1HGCT2B92GA056135

1HGCT2B92GA029808

1HGCT2B92GA063019; 1HGCT2B92GA075770; 1HGCT2B92GA063621 | 1HGCT2B92GA066678; 1HGCT2B92GA085795 | 1HGCT2B92GA065126 | 1HGCT2B92GA098269 | 1HGCT2B92GA025239 | 1HGCT2B92GA015942 | 1HGCT2B92GA057933 | 1HGCT2B92GA067619; 1HGCT2B92GA024589 | 1HGCT2B92GA006982; 1HGCT2B92GA049623 | 1HGCT2B92GA091743 | 1HGCT2B92GA013995; 1HGCT2B92GA077874 | 1HGCT2B92GA089247 | 1HGCT2B92GA039187; 1HGCT2B92GA096800; 1HGCT2B92GA068155 | 1HGCT2B92GA098756;

1HGCT2B92GA048469

| 1HGCT2B92GA074604 | 1HGCT2B92GA081035 | 1HGCT2B92GA048584 | 1HGCT2B92GA024673; 1HGCT2B92GA011342 | 1HGCT2B92GA035446; 1HGCT2B92GA069550 | 1HGCT2B92GA055289 | 1HGCT2B92GA090673; 1HGCT2B92GA079205

1HGCT2B92GA087787 | 1HGCT2B92GA047449 | 1HGCT2B92GA060797 | 1HGCT2B92GA049363; 1HGCT2B92GA050660 | 1HGCT2B92GA046799 | 1HGCT2B92GA080659; 1HGCT2B92GA051145

1HGCT2B92GA018095 | 1HGCT2B92GA006366; 1HGCT2B92GA082329 | 1HGCT2B92GA061044; 1HGCT2B92GA028240; 1HGCT2B92GA064140 | 1HGCT2B92GA096361; 1HGCT2B92GA011115 | 1HGCT2B92GA048097

1HGCT2B92GA065286 | 1HGCT2B92GA099051; 1HGCT2B92GA088857 | 1HGCT2B92GA089376; 1HGCT2B92GA050139 |

1HGCT2B92GA069953

| 1HGCT2B92GA013169 | 1HGCT2B92GA044504

1HGCT2B92GA045457; 1HGCT2B92GA039271 | 1HGCT2B92GA079883; 1HGCT2B92GA056975 | 1HGCT2B92GA038282; 1HGCT2B92GA018503; 1HGCT2B92GA038587 | 1HGCT2B92GA086414

1HGCT2B92GA014063 | 1HGCT2B92GA058242; 1HGCT2B92GA096179; 1HGCT2B92GA028836 | 1HGCT2B92GA074571 | 1HGCT2B92GA058404 | 1HGCT2B92GA046592 | 1HGCT2B92GA067751

1HGCT2B92GA018291

| 1HGCT2B92GA007369 | 1HGCT2B92GA017187 | 1HGCT2B92GA016122; 1HGCT2B92GA090785 | 1HGCT2B92GA017657 | 1HGCT2B92GA048892; 1HGCT2B92GA094027; 1HGCT2B92GA033017 | 1HGCT2B92GA018999; 1HGCT2B92GA076496 | 1HGCT2B92GA005668; 1HGCT2B92GA024608

1HGCT2B92GA063666; 1HGCT2B92GA094870; 1HGCT2B92GA078314 | 1HGCT2B92GA000986; 1HGCT2B92GA061643; 1HGCT2B92GA018498 | 1HGCT2B92GA041635; 1HGCT2B92GA004455; 1HGCT2B92GA070228; 1HGCT2B92GA087210; 1HGCT2B92GA075168 | 1HGCT2B92GA073601; 1HGCT2B92GA098708; 1HGCT2B92GA072173 | 1HGCT2B92GA097185 | 1HGCT2B92GA040274 | 1HGCT2B92GA039397 |

1HGCT2B92GA050772

; 1HGCT2B92GA002172 | 1HGCT2B92GA019053 | 1HGCT2B92GA089619 | 1HGCT2B92GA057205 | 1HGCT2B92GA012572; 1HGCT2B92GA074666 | 1HGCT2B92GA030019 | 1HGCT2B92GA079253 |

1HGCT2B92GA027461

; 1HGCT2B92GA084520; 1HGCT2B92GA012894 | 1HGCT2B92GA041277 | 1HGCT2B92GA036306 | 1HGCT2B92GA062923; 1HGCT2B92GA082945 | 1HGCT2B92GA060069 | 1HGCT2B92GA049444; 1HGCT2B92GA057382 | 1HGCT2B92GA038332 | 1HGCT2B92GA044521 | 1HGCT2B92GA019327 | 1HGCT2B92GA086901 | 1HGCT2B92GA056541 | 1HGCT2B92GA003029 | 1HGCT2B92GA066972; 1HGCT2B92GA080936 | 1HGCT2B92GA032918 | 1HGCT2B92GA046303; 1HGCT2B92GA038234 | 1HGCT2B92GA020431; 1HGCT2B92GA051419 | 1HGCT2B92GA035172; 1HGCT2B92GA099244 | 1HGCT2B92GA015021; 1HGCT2B92GA027296 | 1HGCT2B92GA023538

1HGCT2B92GA047399 | 1HGCT2B92GA035771

1HGCT2B92GA066602; 1HGCT2B92GA076627 | 1HGCT2B92GA048410; 1HGCT2B92GA040310 | 1HGCT2B92GA048715; 1HGCT2B92GA066681; 1HGCT2B92GA013544 | 1HGCT2B92GA025676 | 1HGCT2B92GA021837; 1HGCT2B92GA004942; 1HGCT2B92GA097347 | 1HGCT2B92GA041862 | 1HGCT2B92GA078555; 1HGCT2B92GA016346 | 1HGCT2B92GA020025 | 1HGCT2B92GA066177 | 1HGCT2B92GA060668 | 1HGCT2B92GA020770 | 1HGCT2B92GA042879 | 1HGCT2B92GA012538 | 1HGCT2B92GA085571; 1HGCT2B92GA003077 | 1HGCT2B92GA013981 | 1HGCT2B92GA036533

1HGCT2B92GA007937 | 1HGCT2B92GA073632 | 1HGCT2B92GA058273; 1HGCT2B92GA082265 | 1HGCT2B92GA047564 | 1HGCT2B92GA061481 | 1HGCT2B92GA098949 | 1HGCT2B92GA026410 | 1HGCT2B92GA028044; 1HGCT2B92GA098109; 1HGCT2B92GA026889; 1HGCT2B92GA023135 |

1HGCT2B92GA045040

| 1HGCT2B92GA008621 | 1HGCT2B92GA078300 | 1HGCT2B92GA070794; 1HGCT2B92GA017058; 1HGCT2B92GA021949 | 1HGCT2B92GA021921 | 1HGCT2B92GA012457 | 1HGCT2B92GA046480; 1HGCT2B92GA090219

1HGCT2B92GA023412; 1HGCT2B92GA048312; 1HGCT2B92GA025970 | 1HGCT2B92GA039951 | 1HGCT2B92GA097493 | 1HGCT2B92GA049248 | 1HGCT2B92GA086171 | 1HGCT2B92GA031204 | 1HGCT2B92GA069242

1HGCT2B92GA016475 | 1HGCT2B92GA026200 |

1HGCT2B92GA096134

| 1HGCT2B92GA004181 | 1HGCT2B92GA021241 |

1HGCT2B92GA033566

; 1HGCT2B92GA005685 | 1HGCT2B92GA090687; 1HGCT2B92GA004925; 1HGCT2B92GA027587 |

1HGCT2B92GA018324

| 1HGCT2B92GA035835 | 1HGCT2B92GA065384; 1HGCT2B92GA082783;

1HGCT2B92GA056569

; 1HGCT2B92GA049041 | 1HGCT2B92GA004634; 1HGCT2B92GA091676 | 1HGCT2B92GA022745 | 1HGCT2B92GA092391 | 1HGCT2B92GA089491 | 1HGCT2B92GA064509; 1HGCT2B92GA074733; 1HGCT2B92GA049945 | 1HGCT2B92GA067989

1HGCT2B92GA044972 | 1HGCT2B92GA097087 | 1HGCT2B92GA071301 | 1HGCT2B92GA069970 | 1HGCT2B92GA005038; 1HGCT2B92GA072724 | 1HGCT2B92GA012345 |

1HGCT2B92GA004987

| 1HGCT2B92GA054532 | 1HGCT2B92GA089930

1HGCT2B92GA021787; 1HGCT2B92GA028769; 1HGCT2B92GA069502 | 1HGCT2B92GA072660; 1HGCT2B92GA060489 | 1HGCT2B92GA053591; 1HGCT2B92GA026858 | 1HGCT2B92GA070746; 1HGCT2B92GA016427 | 1HGCT2B92GA078457; 1HGCT2B92GA096229

1HGCT2B92GA026407; 1HGCT2B92GA015682 | 1HGCT2B92GA068687 | 1HGCT2B92GA049735; 1HGCT2B92GA005587 | 1HGCT2B92GA039724 | 1HGCT2B92GA088146; 1HGCT2B92GA029873 | 1HGCT2B92GA083013; 1HGCT2B92GA088356; 1HGCT2B92GA096960 | 1HGCT2B92GA053770 | 1HGCT2B92GA090317 | 1HGCT2B92GA057821; 1HGCT2B92GA000051 | 1HGCT2B92GA018274; 1HGCT2B92GA013902 | 1HGCT2B92GA074909 | 1HGCT2B92GA025886; 1HGCT2B92GA020526 | 1HGCT2B92GA097395; 1HGCT2B92GA059990; 1HGCT2B92GA016007; 1HGCT2B92GA045989; 1HGCT2B92GA081570 | 1HGCT2B92GA037326 | 1HGCT2B92GA040095 | 1HGCT2B92GA081147; 1HGCT2B92GA081875 | 1HGCT2B92GA063005; 1HGCT2B92GA012846 | 1HGCT2B92GA068513 | 1HGCT2B92GA010143; 1HGCT2B92GA096506 | 1HGCT2B92GA053414; 1HGCT2B92GA067586 | 1HGCT2B92GA048567; 1HGCT2B92GA091807

1HGCT2B92GA055101 | 1HGCT2B92GA029372 | 1HGCT2B92GA090091; 1HGCT2B92GA008859 | 1HGCT2B92GA053901; 1HGCT2B92GA072335

1HGCT2B92GA044079

; 1HGCT2B92GA016962 | 1HGCT2B92GA084436 | 1HGCT2B92GA085456; 1HGCT2B92GA034281 | 1HGCT2B92GA057902; 1HGCT2B92GA095646 | 1HGCT2B92GA086915 | 1HGCT2B92GA070536; 1HGCT2B92GA070777 | 1HGCT2B92GA005928 | 1HGCT2B92GA000454 | 1HGCT2B92GA047502 | 1HGCT2B92GA069225 | 1HGCT2B92GA068527 | 1HGCT2B92GA013429; 1HGCT2B92GA053073; 1HGCT2B92GA075946 | 1HGCT2B92GA015181 | 1HGCT2B92GA034622 | 1HGCT2B92GA072786; 1HGCT2B92GA053798 | 1HGCT2B92GA012541

1HGCT2B92GA019246

1HGCT2B92GA001748 | 1HGCT2B92GA046415; 1HGCT2B92GA067748 | 1HGCT2B92GA017867 | 1HGCT2B92GA057026 | 1HGCT2B92GA037083; 1HGCT2B92GA080273 | 1HGCT2B92GA050903 | 1HGCT2B92GA075042

1HGCT2B92GA026648 | 1HGCT2B92GA081228 | 1HGCT2B92GA094416; 1HGCT2B92GA079818 | 1HGCT2B92GA026021 | 1HGCT2B92GA081309 | 1HGCT2B92GA070326 | 1HGCT2B92GA023376 | 1HGCT2B92GA029002; 1HGCT2B92GA024222 | 1HGCT2B92GA034197 | 1HGCT2B92GA016234; 1HGCT2B92GA098790; 1HGCT2B92GA090818 | 1HGCT2B92GA018534 | 1HGCT2B92GA003208 | 1HGCT2B92GA053879; 1HGCT2B92GA022146; 1HGCT2B92GA053736 | 1HGCT2B92GA052229 | 1HGCT2B92GA058645 | 1HGCT2B92GA044017 | 1HGCT2B92GA076501

1HGCT2B92GA082055 | 1HGCT2B92GA030781

1HGCT2B92GA030070

; 1HGCT2B92GA006187 |

1HGCT2B92GA054630

| 1HGCT2B92GA053851 | 1HGCT2B92GA062338 | 1HGCT2B92GA035558 | 1HGCT2B92GA039416 | 1HGCT2B92GA055406; 1HGCT2B92GA051016 | 1HGCT2B92GA009574 | 1HGCT2B92GA002642; 1HGCT2B92GA052487 | 1HGCT2B92GA046270 | 1HGCT2B92GA081990 | 1HGCT2B92GA012829

1HGCT2B92GA031770 | 1HGCT2B92GA036077; 1HGCT2B92GA099714 | 1HGCT2B92GA082248; 1HGCT2B92GA037116 | 1HGCT2B92GA089281 | 1HGCT2B92GA042235 | 1HGCT2B92GA001670; 1HGCT2B92GA056345 | 1HGCT2B92GA009770; 1HGCT2B92GA068625 | 1HGCT2B92GA069516; 1HGCT2B92GA013284; 1HGCT2B92GA046611 | 1HGCT2B92GA076174 | 1HGCT2B92GA069127 | 1HGCT2B92GA069192; 1HGCT2B92GA036709 | 1HGCT2B92GA019151 | 1HGCT2B92GA014502 | 1HGCT2B92GA006965 | 1HGCT2B92GA077597 | 1HGCT2B92GA029971; 1HGCT2B92GA052957 | 1HGCT2B92GA091659 | 1HGCT2B92GA056300 | 1HGCT2B92GA013558; 1HGCT2B92GA039822; 1HGCT2B92GA014581; 1HGCT2B92GA046107 | 1HGCT2B92GA015195 | 1HGCT2B92GA042574 | 1HGCT2B92GA092195; 1HGCT2B92GA001331 | 1HGCT2B92GA040162; 1HGCT2B92GA035575 | 1HGCT2B92GA033065; 1HGCT2B92GA032580 | 1HGCT2B92GA026097; 1HGCT2B92GA080094 | 1HGCT2B92GA089779; 1HGCT2B92GA022101 | 1HGCT2B92GA086672 | 1HGCT2B92GA037343; 1HGCT2B92GA070715; 1HGCT2B92GA039643 | 1HGCT2B92GA050142 | 1HGCT2B92GA054899; 1HGCT2B92GA029842 | 1HGCT2B92GA034779; 1HGCT2B92GA077907 | 1HGCT2B92GA047287 | 1HGCT2B92GA079348 | 1HGCT2B92GA067037 | 1HGCT2B92GA039545; 1HGCT2B92GA052053 | 1HGCT2B92GA041876; 1HGCT2B92GA060847; 1HGCT2B92GA024723

1HGCT2B92GA065434 | 1HGCT2B92GA047306; 1HGCT2B92GA013897 | 1HGCT2B92GA002415 | 1HGCT2B92GA056815; 1HGCT2B92GA061724 | 1HGCT2B92GA007615 | 1HGCT2B92GA009543 | 1HGCT2B92GA046429 | 1HGCT2B92GA036239 | 1HGCT2B92GA004004 | 1HGCT2B92GA087059; 1HGCT2B92GA052649; 1HGCT2B92GA044891; 1HGCT2B92GA047239 | 1HGCT2B92GA080838 | 1HGCT2B92GA015892 | 1HGCT2B92GA009820 | 1HGCT2B92GA015441 | 1HGCT2B92GA070665; 1HGCT2B92GA076241; 1HGCT2B92GA094125 | 1HGCT2B92GA010935 | 1HGCT2B92GA007789

1HGCT2B92GA027427; 1HGCT2B92GA025242; 1HGCT2B92GA072450 | 1HGCT2B92GA027444 | 1HGCT2B92GA070214 | 1HGCT2B92GA013592; 1HGCT2B92GA094626 | 1HGCT2B92GA063232 | 1HGCT2B92GA084338 | 1HGCT2B92GA045913 | 1HGCT2B92GA088664; 1HGCT2B92GA047452 | 1HGCT2B92GA015374

1HGCT2B92GA065207; 1HGCT2B92GA005556; 1HGCT2B92GA053199 | 1HGCT2B92GA077499

1HGCT2B92GA094383 | 1HGCT2B92GA039982 | 1HGCT2B92GA065725 |

1HGCT2B92GA029128

; 1HGCT2B92GA037570; 1HGCT2B92GA065644 | 1HGCT2B92GA039092 | 1HGCT2B92GA027380 | 1HGCT2B92GA060332; 1HGCT2B92GA059939 | 1HGCT2B92GA068723; 1HGCT2B92GA021708 | 1HGCT2B92GA079737; 1HGCT2B92GA029243 | 1HGCT2B92GA094111 | 1HGCT2B92GA049038 | 1HGCT2B92GA097557 | 1HGCT2B92GA096733 | 1HGCT2B92GA007016 | 1HGCT2B92GA023216 | 1HGCT2B92GA059035 | 1HGCT2B92GA068690; 1HGCT2B92GA037021 | 1HGCT2B92GA030652 | 1HGCT2B92GA023572 | 1HGCT2B92GA042056; 1HGCT2B92GA056295 | 1HGCT2B92GA099745 | 1HGCT2B92GA097767 | 1HGCT2B92GA013270 | 1HGCT2B92GA011843 | 1HGCT2B92GA023913; 1HGCT2B92GA002432; 1HGCT2B92GA000101; 1HGCT2B92GA084341; 1HGCT2B92GA010210 | 1HGCT2B92GA005332; 1HGCT2B92GA073470; 1HGCT2B92GA052926; 1HGCT2B92GA038783 | 1HGCT2B92GA074568; 1HGCT2B92GA039657; 1HGCT2B92GA021790 | 1HGCT2B92GA030831; 1HGCT2B92GA064543 | 1HGCT2B92GA077745 | 1HGCT2B92GA042171 | 1HGCT2B92GA035995 | 1HGCT2B92GA051968 | 1HGCT2B92GA032627 | 1HGCT2B92GA080662

1HGCT2B92GA028495 | 1HGCT2B92GA045300

1HGCT2B92GA089507

1HGCT2B92GA068835 | 1HGCT2B92GA036015 | 1HGCT2B92GA089894 | 1HGCT2B92GA043191; 1HGCT2B92GA070374 | 1HGCT2B92GA022924; 1HGCT2B92GA010868 | 1HGCT2B92GA011759 | 1HGCT2B92GA034023 | 1HGCT2B92GA086865; 1HGCT2B92GA089426 | 1HGCT2B92GA099258 | 1HGCT2B92GA051842 | 1HGCT2B92GA061142; 1HGCT2B92GA093640; 1HGCT2B92GA013348; 1HGCT2B92GA017061 | 1HGCT2B92GA043899 | 1HGCT2B92GA069807; 1HGCT2B92GA095033 | 1HGCT2B92GA083416 | 1HGCT2B92GA028660 | 1HGCT2B92GA025919; 1HGCT2B92GA009610; 1HGCT2B92GA050027 | 1HGCT2B92GA023569 | 1HGCT2B92GA082136 | 1HGCT2B92GA086025 | 1HGCT2B92GA054384 | 1HGCT2B92GA009347 | 1HGCT2B92GA094528 | 1HGCT2B92GA025774

1HGCT2B92GA060461 | 1HGCT2B92GA067216; 1HGCT2B92GA032448 | 1HGCT2B92GA058810; 1HGCT2B92GA083867; 1HGCT2B92GA018730; 1HGCT2B92GA017075 | 1HGCT2B92GA023149

1HGCT2B92GA035155; 1HGCT2B92GA028402; 1HGCT2B92GA012068

1HGCT2B92GA038640

; 1HGCT2B92GA044258; 1HGCT2B92GA049931; 1HGCT2B92GA038444; 1HGCT2B92GA073436 | 1HGCT2B92GA055454 | 1HGCT2B92GA097431; 1HGCT2B92GA012779

1HGCT2B92GA074084 | 1HGCT2B92GA073713 | 1HGCT2B92GA002348 | 1HGCT2B92GA022387 | 1HGCT2B92GA059052; 1HGCT2B92GA064283 | 1HGCT2B92GA099826 | 1HGCT2B92GA086719; 1HGCT2B92GA096165 | 1HGCT2B92GA096926; 1HGCT2B92GA027430; 1HGCT2B92GA088549 | 1HGCT2B92GA001684 | 1HGCT2B92GA078605; 1HGCT2B92GA013768; 1HGCT2B92GA041893; 1HGCT2B92GA060928 | 1HGCT2B92GA078829 | 1HGCT2B92GA083965; 1HGCT2B92GA011129; 1HGCT2B92GA091855; 1HGCT2B92GA079432 | 1HGCT2B92GA057365 | 1HGCT2B92GA000213 | 1HGCT2B92GA066129; 1HGCT2B92GA089877 | 1HGCT2B92GA092553 | 1HGCT2B92GA060878; 1HGCT2B92GA076756; 1HGCT2B92GA062954; 1HGCT2B92GA010465 | 1HGCT2B92GA051873 | 1HGCT2B92GA014743; 1HGCT2B92GA033342 | 1HGCT2B92GA044664 | 1HGCT2B92GA067779 | 1HGCT2B92GA035687; 1HGCT2B92GA029274; 1HGCT2B92GA059519 | 1HGCT2B92GA035530 | 1HGCT2B92GA042395; 1HGCT2B92GA044230 | 1HGCT2B92GA075056; 1HGCT2B92GA055244; 1HGCT2B92GA017769 | 1HGCT2B92GA030344; 1HGCT2B92GA053445; 1HGCT2B92GA049962

1HGCT2B92GA082606; 1HGCT2B92GA004567 | 1HGCT2B92GA049282

1HGCT2B92GA091984; 1HGCT2B92GA013379 | 1HGCT2B92GA063103; 1HGCT2B92GA003080 | 1HGCT2B92GA005301; 1HGCT2B92GA013172 | 1HGCT2B92GA029730 | 1HGCT2B92GA050593; 1HGCT2B92GA024995; 1HGCT2B92GA048407 | 1HGCT2B92GA072853 | 1HGCT2B92GA007260; 1HGCT2B92GA042607 | 1HGCT2B92GA093492 | 1HGCT2B92GA015469 | 1HGCT2B92GA008330

1HGCT2B92GA000163; 1HGCT2B92GA082704 | 1HGCT2B92GA015343 | 1HGCT2B92GA056250 | 1HGCT2B92GA083030 | 1HGCT2B92GA026584 | 1HGCT2B92GA044874 | 1HGCT2B92GA001815; 1HGCT2B92GA063635; 1HGCT2B92GA043532

1HGCT2B92GA049069; 1HGCT2B92GA000695; 1HGCT2B92GA086610 | 1HGCT2B92GA087143 | 1HGCT2B92GA082170 | 1HGCT2B92GA089216 | 1HGCT2B92GA008117; 1HGCT2B92GA050108 | 1HGCT2B92GA069337; 1HGCT2B92GA050657; 1HGCT2B92GA084243 | 1HGCT2B92GA077356; 1HGCT2B92GA073792; 1HGCT2B92GA017822; 1HGCT2B92GA005847 | 1HGCT2B92GA075431

1HGCT2B92GA087904 | 1HGCT2B92GA034393 | 1HGCT2B92GA093668; 1HGCT2B92GA028738 | 1HGCT2B92GA089152 | 1HGCT2B92GA039948; 1HGCT2B92GA095937 | 1HGCT2B92GA084940; 1HGCT2B92GA011437 | 1HGCT2B92GA081486; 1HGCT2B92GA059083 | 1HGCT2B92GA001359; 1HGCT2B92GA048889

1HGCT2B92GA063165 | 1HGCT2B92GA053106 | 1HGCT2B92GA058130; 1HGCT2B92GA098059; 1HGCT2B92GA093749 | 1HGCT2B92GA079317 | 1HGCT2B92GA032191 | 1HGCT2B92GA019988 | 1HGCT2B92GA053719 | 1HGCT2B92GA062162; 1HGCT2B92GA088339 | 1HGCT2B92GA073193 | 1HGCT2B92GA066650 | 1HGCT2B92GA071797 | 1HGCT2B92GA094836 | 1HGCT2B92GA026150 | 1HGCT2B92GA067801; 1HGCT2B92GA078216 | 1HGCT2B92GA097171; 1HGCT2B92GA041554 | 1HGCT2B92GA053929; 1HGCT2B92GA029114; 1HGCT2B92GA004262 | 1HGCT2B92GA028612 | 1HGCT2B92GA014516; 1HGCT2B92GA025984 | 1HGCT2B92GA010112; 1HGCT2B92GA032725; 1HGCT2B92GA092519; 1HGCT2B92GA044681 | 1HGCT2B92GA098112 | 1HGCT2B92GA048763 | 1HGCT2B92GA055874 | 1HGCT2B92GA075414 | 1HGCT2B92GA079009 | 1HGCT2B92GA074036; 1HGCT2B92GA025712; 1HGCT2B92GA066633; 1HGCT2B92GA028125; 1HGCT2B92GA077177 | 1HGCT2B92GA092245

1HGCT2B92GA016640 | 1HGCT2B92GA075073 | 1HGCT2B92GA040677; 1HGCT2B92GA004021; 1HGCT2B92GA016699; 1HGCT2B92GA063425 | 1HGCT2B92GA026374; 1HGCT2B92GA024379; 1HGCT2B92GA030408; 1HGCT2B92GA037438 | 1HGCT2B92GA025418; 1HGCT2B92GA014645; 1HGCT2B92GA075087 | 1HGCT2B92GA018565; 1HGCT2B92GA078622 | 1HGCT2B92GA030165; 1HGCT2B92GA062226 | 1HGCT2B92GA042154 | 1HGCT2B92GA043918

1HGCT2B92GA085747 | 1HGCT2B92GA012006; 1HGCT2B92GA098692 | 1HGCT2B92GA078782 | 1HGCT2B92GA049895; 1HGCT2B92GA012443 | 1HGCT2B92GA046088; 1HGCT2B92GA045393; 1HGCT2B92GA071377; 1HGCT2B92GA011521

1HGCT2B92GA002141

1HGCT2B92GA051761 | 1HGCT2B92GA012670; 1HGCT2B92GA058595; 1HGCT2B92GA074280; 1HGCT2B92GA074683; 1HGCT2B92GA089412

1HGCT2B92GA033132; 1HGCT2B92GA086056; 1HGCT2B92GA096120 | 1HGCT2B92GA015830 | 1HGCT2B92GA059410 | 1HGCT2B92GA006898 | 1HGCT2B92GA033020 | 1HGCT2B92GA045085 | 1HGCT2B92GA053431; 1HGCT2B92GA036628 | 1HGCT2B92GA083478

1HGCT2B92GA073680; 1HGCT2B92GA030232; 1HGCT2B92GA074490 | 1HGCT2B92GA007002 | 1HGCT2B92GA059309 | 1HGCT2B92GA054403; 1HGCT2B92GA032837 | 1HGCT2B92GA004536 | 1HGCT2B92GA038220 | 1HGCT2B92GA034684; 1HGCT2B92GA043403 | 1HGCT2B92GA019697 | 1HGCT2B92GA096232 | 1HGCT2B92GA040775 | 1HGCT2B92GA074814 | 1HGCT2B92GA035205 | 1HGCT2B92GA066518 | 1HGCT2B92GA041294 | 1HGCT2B92GA086073; 1HGCT2B92GA090754; 1HGCT2B92GA017397 | 1HGCT2B92GA026777; 1HGCT2B92GA089555 | 1HGCT2B92GA080242 | 1HGCT2B92GA014385; 1HGCT2B92GA050853; 1HGCT2B92GA093945 | 1HGCT2B92GA059066 | 1HGCT2B92GA077258 | 1HGCT2B92GA006416 | 1HGCT2B92GA009011 | 1HGCT2B92GA066910 | 1HGCT2B92GA068477 | 1HGCT2B92GA020199

1HGCT2B92GA071718 | 1HGCT2B92GA054949 | 1HGCT2B92GA016248 | 1HGCT2B92GA095811 | 1HGCT2B92GA058676 | 1HGCT2B92GA018596; 1HGCT2B92GA035947; 1HGCT2B92GA002639 | 1HGCT2B92GA042428 | 1HGCT2B92GA099213

1HGCT2B92GA071914

1HGCT2B92GA033650; 1HGCT2B92GA046740 | 1HGCT2B92GA073498

1HGCT2B92GA023992; 1HGCT2B92GA059522 | 1HGCT2B92GA001247; 1HGCT2B92GA034751 | 1HGCT2B92GA012426 | 1HGCT2B92GA098451 | 1HGCT2B92GA084131; 1HGCT2B92GA053039; 1HGCT2B92GA071380; 1HGCT2B92GA087854 | 1HGCT2B92GA050240; 1HGCT2B92GA010398; 1HGCT2B92GA035639; 1HGCT2B92GA086722 | 1HGCT2B92GA093153 | 1HGCT2B92GA013589 | 1HGCT2B92GA003970

1HGCT2B92GA073811 | 1HGCT2B92GA094268 | 1HGCT2B92GA095632 | 1HGCT2B92GA060105 | 1HGCT2B92GA056247 | 1HGCT2B92GA074120; 1HGCT2B92GA072657 | 1HGCT2B92GA028559 | 1HGCT2B92GA008814 | 1HGCT2B92GA014595 | 1HGCT2B92GA096537 | 1HGCT2B92GA009705 | 1HGCT2B92GA085294 | 1HGCT2B92GA072500 | 1HGCT2B92GA087353; 1HGCT2B92GA047256; 1HGCT2B92GA060394 | 1HGCT2B92GA048634; 1HGCT2B92GA057415; 1HGCT2B92GA065563; 1HGCT2B92GA094500; 1HGCT2B92GA002835; 1HGCT2B92GA098871 | 1HGCT2B92GA052392; 1HGCT2B92GA061657 | 1HGCT2B92GA015245 | 1HGCT2B92GA022129

1HGCT2B92GA083058; 1HGCT2B92GA019411 | 1HGCT2B92GA017366 | 1HGCT2B92GA006335; 1HGCT2B92GA013771 | 1HGCT2B92GA038184; 1HGCT2B92GA021627 | 1HGCT2B92GA085781 | 1HGCT2B92GA027797 | 1HGCT2B92GA065529 | 1HGCT2B92GA058256 | 1HGCT2B92GA030196

1HGCT2B92GA097526; 1HGCT2B92GA027489; 1HGCT2B92GA024138 | 1HGCT2B92GA020557 | 1HGCT2B92GA038198 | 1HGCT2B92GA012152; 1HGCT2B92GA038878 | 1HGCT2B92GA088289; 1HGCT2B92GA093301 | 1HGCT2B92GA052490 | 1HGCT2B92GA054773; 1HGCT2B92GA004407; 1HGCT2B92GA042252; 1HGCT2B92GA039559 | 1HGCT2B92GA046138; 1HGCT2B92GA030375 | 1HGCT2B92GA077101 | 1HGCT2B92GA099096 | 1HGCT2B92GA004794; 1HGCT2B92GA076983 | 1HGCT2B92GA005671; 1HGCT2B92GA077759 | 1HGCT2B92GA083318; 1HGCT2B92GA026424 | 1HGCT2B92GA010434 | 1HGCT2B92GA054627 | 1HGCT2B92GA027640 | 1HGCT2B92GA096277 | 1HGCT2B92GA066647 | 1HGCT2B92GA030893 | 1HGCT2B92GA006092 | 1HGCT2B92GA077244; 1HGCT2B92GA088020 | 1HGCT2B92GA012023; 1HGCT2B92GA080399 | 1HGCT2B92GA048536 | 1HGCT2B92GA017402 | 1HGCT2B92GA085134; 1HGCT2B92GA033647 | 1HGCT2B92GA089233 | 1HGCT2B92GA010286 | 1HGCT2B92GA015309 | 1HGCT2B92GA056989 | 1HGCT2B92GA011938 | 1HGCT2B92GA061223 | 1HGCT2B92GA050514; 1HGCT2B92GA025662 | 1HGCT2B92GA000146 | 1HGCT2B92GA089037 | 1HGCT2B92GA025757 | 1HGCT2B92GA092634 | 1HGCT2B92GA078135; 1HGCT2B92GA067569; 1HGCT2B92GA028819 | 1HGCT2B92GA097784 | 1HGCT2B92GA012880; 1HGCT2B92GA086977 | 1HGCT2B92GA095775; 1HGCT2B92GA090494; 1HGCT2B92GA088423; 1HGCT2B92GA041764 | 1HGCT2B92GA093122; 1HGCT2B92GA095954; 1HGCT2B92GA099910 | 1HGCT2B92GA093718; 1HGCT2B92GA094397; 1HGCT2B92GA014953 | 1HGCT2B92GA027086 | 1HGCT2B92GA075106 | 1HGCT2B92GA018422 | 1HGCT2B92GA032370; 1HGCT2B92GA097543 | 1HGCT2B92GA053140 | 1HGCT2B92GA006528 | 1HGCT2B92GA085439; 1HGCT2B92GA061271 | 1HGCT2B92GA060606 | 1HGCT2B92GA099163; 1HGCT2B92GA006500; 1HGCT2B92GA010949; 1HGCT2B92GA057334 | 1HGCT2B92GA064056 | 1HGCT2B92GA079625 | 1HGCT2B92GA054868; 1HGCT2B92GA040985; 1HGCT2B92GA002043 | 1HGCT2B92GA021496 | 1HGCT2B92GA097915 | 1HGCT2B92GA054210 | 1HGCT2B92GA096778 | 1HGCT2B92GA091869; 1HGCT2B92GA002124; 1HGCT2B92GA098854 | 1HGCT2B92GA001605

1HGCT2B92GA024799 | 1HGCT2B92GA066860 | 1HGCT2B92GA019361 | 1HGCT2B92GA095985

1HGCT2B92GA094190 | 1HGCT2B92GA077017 | 1HGCT2B92GA064686 | 1HGCT2B92GA025936 | 1HGCT2B92GA012149; 1HGCT2B92GA091399; 1HGCT2B92GA045281; 1HGCT2B92GA085800 | 1HGCT2B92GA054952; 1HGCT2B92GA049847 | 1HGCT2B92GA042008; 1HGCT2B92GA041845 | 1HGCT2B92GA030702 | 1HGCT2B92GA002480 | 1HGCT2B92GA023166; 1HGCT2B92GA077860 | 1HGCT2B92GA033485 | 1HGCT2B92GA042560; 1HGCT2B92GA047340

1HGCT2B92GA024172 | 1HGCT2B92GA006108 | 1HGCT2B92GA052263 | 1HGCT2B92GA097669 | 1HGCT2B92GA090575 | 1HGCT2B92GA076997 | 1HGCT2B92GA032112; 1HGCT2B92GA081942 | 1HGCT2B92GA028383; 1HGCT2B92GA072402; 1HGCT2B92GA041960; 1HGCT2B92GA031428; 1HGCT2B92GA068480 | 1HGCT2B92GA065093 | 1HGCT2B92GA073078 | 1HGCT2B92GA080449; 1HGCT2B92GA025998 | 1HGCT2B92GA099986 | 1HGCT2B92GA095338 | 1HGCT2B92GA043952; 1HGCT2B92GA013155 | 1HGCT2B92GA019196 | 1HGCT2B92GA039660 | 1HGCT2B92GA018758 | 1HGCT2B92GA052652

1HGCT2B92GA068852 | 1HGCT2B92GA080547 | 1HGCT2B92GA030649 | 1HGCT2B92GA009364; 1HGCT2B92GA036581 |